Rodzaj studiów:

Studia II stopnia

Tryb studiów:

niestacjonarne

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Pułtusk

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 NA STUDIA II STOPNIA KIERUNKU POLITOLOGIA NIE JEST OBECNIE PROWADZONA

 • Politologia to interdyscyplinarne studia II stopnia w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, dzięki którym zdobędziesz usystematyzowaną wiedzę z zakresu przedmiotów politologicznych oraz zyskasz teoretyczne i praktyczne przygotowanie w obszarze wybranej specjalności. Poznasz mechanizmy władzy. Zyskasz wiedzę o zjawiskach i procesach społeczno-politycznych zachodzących we współczesnym świecie – na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. Zdobędziesz umiejętność zbierania i przetwarzania informacji, skutecznej komunikacji z otoczeniem i kierowania zespołami. 

  W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 kierunek Politologia prowadzony przez Akademię im. A. Gieysztora w Pułtusku, filię Akademii Finansów i Biznesu Vistula, zyskał najwyższą notę wśród uczelni niepublicznych prowadzących takie studia.

 • Program kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Politologia został opracowany tak, abyś zdobył rozszerzoną i pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki.  Poznasz czynniki wpływające na dynamikę zmian politycznych i strategie decyzyjne. Dowiesz się, jak analizować postawy i zachowania uczestników procesów politycznych oraz ich wzajemne relacje. Będziesz przygotowany do podejmowania decyzji politycznych, do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach międzynarodowych oraz w mediach.

  Wybrane przedmioty:

  • historia instytucji politycznych;
  • filozofia i etyka polityki;
  • socjologia polityki;
  • psychologia polityki;
  • komunikowanie polityczne;
  • decydowanie polityczne;
  • prawo europejskie;
  • teoria polityki;
  • metodologia badań politologicznych;
  • ruchy społeczne.
 • Uruchomienie specjalności zależy od liczby kandydatów.

  Administracja publiczna
  To specjalność adresowana do osób, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z administracją rządową, samorządową lub organizacjami pozarządowymi. Zyskasz umiejętności potrzebne do zarządzania instytucjami w różnych aspektach ich działalności. Nauczysz się postępować zgodnie z zasadami i procedurami kontroli wewnętrznej i zewnętrznej administracji. Będziesz potrafił analizować kompetencje organów centralnych i terenowych administracji rządowej. Poznasz i zrozumiesz przepisy ustrojowego prawa administracyjnego i będzie umiał je stosować w praktyce.

  • Moduł kształcenia/przedmiot
   • administracja państw UE;
   • administracja w zarządzaniu kryzysowym;
   • etyka zawodowa;
   • obrona cywilna;
   •  partycypacja i animacja społeczna;
   • public relations;
   • służba cywilna w państwie demokratycznym.
  • Perspektywy zawodowe
   • jednostki organizacyjne i instytucje podległe: Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 
     i Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji;
   • urzędy wojewódzkie;
   • urzędy marszałkowskie;
   • administracja centralna;
   • administracja lokalna;
   • instytucje i agendy europejskie.

  Bezpieczeństwo publiczne
  Ta specjalność pozwala zdobyć wiedzę w zakresie zasad i przepisów regulujących działania organów administracji publicznej i innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Poznasz zagadnienia związane z bezpieczeństwem państwa i społeczności lokalnych. Dowiesz się, jak funkcjonują wyspecjalizowane służby, jakie są ich uprawnienia i obowiązki. Zyskasz wiedzę potrzebną do opracowania planów zarządzania kryzysowego i programów prewencyjnych.

  • Moduł kształcenia/przedmiot
   • administracja bezpieczeństwa publicznego;
   • bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych;
   • instytucjonalno-prawne problemy bezpieczeństwa publicznego;
   • polityka bezpieczeństwa w UE;
   • służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa;
   • socjologia bezpieczeństwa;
   • zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.
  • Perspektywy zawodowe
   • administracja centralna;
   • administracja wojewódzka;
   • administracja lokalna;
   • krajowe oraz zagraniczne instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa publicznego;
   • służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa;
   • jednostki organizacyjne i instytucje podległe Biuru Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Ministerstwu Obrony Narodowej.
 • Politologia – studia II stopnia – pozwolą ci rozpocząć karierę zawodową w wymarzonym zawodzie. Ekspercka kadra naukowo-dydaktyczna wyposaży cię w rzetelną wiedzę cenioną na rynku. Rozwiniesz kompetencje, dzięki którym będziesz mógł dalej się rozwijać. 

  Zobacz, jakie korzyści przyniosą ci studia na kierunku Politologia.

   

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA POLITOLOGII

  Specjalistyczna wiedza
  Poznasz procedury administracyjne i przepisy prawne, będziesz umiał je interpretować i stosować. Zyskasz wiedzę i umiejętności cenione w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach pozarządowych, partiach politycznych, stowarzyszeniach i fundacjach oraz w organizacjach międzynarodowych. 

  Uniwersalne umiejętności
  Po studiach politologicznych możesz pójść alternatywna ścieżką. Umiejętności, które zdobędziesz, a więc rozumienie działania systemu politycznego, komunikacji czy teorii polityki są poszukiwane prawie w każdej branży.

  Globalne możliwości
  Uznani wykładowcy, międzynarodowe środowisko, współpraca z zagranicznymi uczelniami sprawią, że te studia przygotują cię do podjęcia pracy także poza granicami Polski.

 • Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia niestacjonarne 300 zł 3600 zł 1850 zł 390 zł

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close