Rodzaj studiów:

Studia jednolite magisterskie

Tryb studiów:

niestacjonarne

Czas trwania studiów:

5 lat (10 semestrów)

Lokalizacja:

Pułtusk

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku, filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, to 5-letnie jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym. Ich celem jest przygotowanie nauczycieli z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi niezbędnymi we wczesnej edukacji, opartej na współczesnych koncepcjach kształcenia i wychowania. 

 • Program studiów został opracowany zgodnie z wytycznymi reformy szkolnictwa wyższego i nauki oraz standardami kształcenia nauczycieli. W jego ramach zrealizujesz program praktyk pedagogicznych i rozpoznasz własne kompetencje zawodowe. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności o charakterze wspierającym rozwój dziecka. Rozwiniesz też interdyscyplinarną wiedzę o świecie umożliwiającą skuteczną realizacje misji nauczycielskiej.

  Wybrane przedmioty:

  • integracyjne kształcenie i wychowanie;
  • kształtowanie dojrzałości szkolnej;
  • metodyka edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej i plastycznej;
  • metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
  • pedagogika przedszkolna;
  • pedagogika wczesnoszkolna;
  • współpraca nauczyciela ze środowiskiem.

   Perspektywy zawodowe:

  • nauczyciel wychowania przedszkolnego;
  • nauczyciel w klasach I-III w szkołach podstawowych.
  • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

   To specjalność, dzięki której zdobędziesz profesjonalne przygotowanie do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela w klasach I – III szkoły podstawowej. Zyskasz aktualną wiedzę z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii (w tym psychologii rozwojowej dziecka) oraz dydaktyki połączonej z nowoczesnymi rozwiązaniami praktycznym. Program studiów uwzględnienia szeroki zakres kompetencji współczesnego nauczyciela, również w obszarze pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi a także w obszarze pracy z dziećmi z innego kręgu kulturowego w przedszkolu lub szkole.

 • KADRA DYDAKTYCZNA

  • dr hab. Tadeusz Bartoś
  • dr hab. Andrzej Nawrock
  • dr hab. Ryszard Stępień
  • dr hab. Roksolyana Mariya Szwaj
  • dr Tadeusz Cichorz
  • dr Małgorzata Gogolewska-Tośka
  • dr Małgorzata Parzych
  • dr Marta Petrykowska
  • dr Agnieszka Sojka

   Ponadto z Wydziałem współpracują:

  • dr hab. Radosław Lolo,
  • dr Grażyna Cęcelek
  • dr Grażyna Gadomska
  • dr Małgorzata Marcysiak
  • dr Roland Dobrzeniecki-Łukasiewicz
  • mgr inż. Paweł Kiela
  • mgr Katarzyna Długoszewska
  • mgr Anna Dubaj
  • mgr Maria Gos
  • mgr Joanna Gregorczyk
  • mgr Joanna Jaworska
  • dr hab. Bożena Józefów-Czerwińska
  • mgr Małgorzata Kozon
  • mgr Krzysztof Łukawski
  • mgr Miłosz Marcysiak
  • mgr Joanna Osowiecka
  • mgr Zbigniew Szymański
  • mgr Małgorzata Włodarczyk
  • mgr Ewelina Woźniak
 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula zostały zaprojektowane tak, by jak najlepiej przygotować cię do podjęcia pracy. 

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą ci studia na kierunku.

   

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

  Specjalistyczna wiedza
  Studia te pozwolą ci zdobyć gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki. Zyskasz umiejętności stymulowania wszechstronnego rozwoju dzieci.Otrzymasz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. 

  Gotowość zawodowa
  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie – przygotują cię do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach edukacyjnych i prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

 • Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia niestacjonarne 300 zł 3600 zł 1900 zł 400 zł

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close