Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Język wykładowy:

Uczelnia:

Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

 • Program studiów odpowiada potrzebom administracji i oczekiwaniom pracodawców. Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów. Kierunek uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oferta jest skierowana do absolwentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia. Ukończenie studiów odbywa się w formie ustnego egzaminu końcowego sprawdzającego nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 • Administracja bezpieczeństwa informacyjnego 

  Wybrane przedmioty:

   

  • bezpieczeństwo danych osobowych;
  • bezpieczeństwo informacji;
  • bezpieczeństwo teleinformatyczne;
  • ochrona informacji niejawnych;
  • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej;
  • postępowanie administracyjne;
  • prawo konstytucyjne;
  • system organów właściwych w sprawach ochrony informacji prawnie chronionych.

   

  Perspektywy zawodowe: 

  • Policja;
  • Straż Graniczna;
  • Służba Ochrony Państwa;
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  •  administracja publiczna;
  •  zadministracja prywatna; 
  • organizacje pozarządowe.

  Administracja publiczna 

  Wybrane przedmioty:

  • etyka w administracji;
  • fundusze UE;
  • instytucje i źródła prawa UE;
  • kontrola w administracji;
  • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej;
  • postępowanie administracyjne;
  • prawo administracyjne;
  • prawo konstytucyjne.

  Perspektywy zawodowe: 

  • administracja publiczna;
  • administracja prywatna;
  • przedsiębiorstwa;
  • spółdzielnie;
  • stowarzyszenia;
  • własna działalność gospodarcza. 

  E-Administracja (2 semestry)

  Wybrane przedmioty:

  • Biuletyn Informacji Publicznej i inne formy elektronicznego udostępniania informacji publicznej;
  • dokument elektroniczny w administracji publicznej i podpis elektroniczny;
  • elektroniczna Platforma Administracji Publicznej (e-PUAP) i inne elektroniczne usługi publiczne;
  • faktury elektroniczne i płatności elektroniczne’
  •  finansowanie projektów informatycznych z funduszy UE;
  • środki komunikacji elektronicznej i dokumenty elektroniczne w postępowaniu administracyjnym i podatkowym;
  • uwarunkowania prawne e-administracji.

  Perspektywy zawodowe: 

  • administracja publiczna;
  • administracja prywatna;
  • przedsiębiorstwa;
  • spółdzielnie;
  •  stowarzyszenia;
  • własna działalność gospodarcza. 

  Kontrola i audyt w administracji publicznej (2 semestry)

  Wybrane przedmioty:

  • audyt wewnętrzny;
  • budżet państwa i administracji publicznej;
  •  etyka zawodowa;
  • metodyka kontroli;
  • organizacja kontroli w Polsce i w wybranych państwach europejskich;
  • podstawy rachunkowości budżetowej;
  • ustrój administracji publicznej;
  • zarządzanie informacją w administracji.

   

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent może realizować się zawodowo w administracji publicznej w zakresie prowadzenia kontroli, kontrolingu i audytu .

  Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi (2 semestry)

  Wybrane przedmioty:

  • aplikowanie o fundusze pomocowe;
  • audyt i kontrola środków pomocowych;
  • krajowe środki pomocowe;
  •  księgowość w projektach dla niefinansistów;
  • podstawy prawa europejskiego; 
  • pozaunijne środki pomocowe;
  • przygotowanie projektów;
  • założenia unijnej perspektywy finansowej 2014-2020.

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent ma kwalifikacje, aby karierę zawodową w obszarze pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi i innymi funduszami w administracji publicznej, administracji gospodarczej oraz w firmach prywatnych.

 • SZANOWNI KANDYDACI
  Informujemy, że informacje zawarte w tej zakładce dotyczą rekrutacji do Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

  Z dniem 1 października 2019 r. Akademia Humanistyczna dołączyła do Grupy Uczelni Vistula.

   

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • kwestionariusz osobowy  (pobierz .pdf), (pobierz .docx),
  • aktualna fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego), 
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • dowód wniesienia opłaty wpisowej: 200 zł (w tytule przelewu koniecznie należy wpisać również nazwę wydziału),
  • dowód osobisty (do wglądu).

  Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry) Oplata
  Administracja bezpieczeństwa informacyjnego 3.000 zł
  Administracja publiczna 3.000 zł
  E-administracja 3.000 zł
  Kontrola i audyt w administracji publicznej 3.000 zł
  Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi 3.600 zł
  Opłatę wpisową kandydat wnosi na konto Uczelni (koniecznie należy wpisać w tytule nazwę kierunku studiów).

  Dziekanaty nie przyjmują wpłat gotówkowych!

  Potwierdzenie dokonania opłaty należy złożyć razem z pozostałymi dokumentami (również w przypadku przelewu elektronicznego) !

  Bank Pekao S.A. Oddział w Pułtusku
  46 1240 5282 1111 0000 4896 0964

Jak aplikować

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close