Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

 • Oferta jest skierowana do absolwentów studiów I i II stopnia zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę nt. zagrożeń na szczeblu krajowym, lokalnym i międzynarodowym. Nauczysz się ich analizy, budowania wariantów zapobiegania i przeciwdziałania. Poznasz zasady i sposoby reagowania w razie ich wystąpienia, tworzenia planów i organizowania działań w różnych szczegółowych dziedzinach bezpieczeństwa narodowego. W trakcie studiów zyskasz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do skutecznego wykonywania zadań na różnych stanowiskach związanych z bezpieczeństwem oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi.

  • Zarządzanie bezpieczeństwem 

   Przedmioty:

   • prawne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem państwa;
   • bezpieczeństwo i porządek publiczny;
   • obrona cywilna;
   • zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego;
   • stany nadzwyczajne w państwie;
   • edukacja dla bezpieczeństwa;
   • zarządzanie kryzysowe; 
   • siły zbrojne i policja w sytuacjach kryzysowych;
   • bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych;
   • służby ratownicze; 
   • bezpieczeństwo informacyjne.

   Perspektywy zawodowe:

   • jednostki organizacyjne i instytucje podległe: Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Siłom Zbrojnym RP;
   • organizacje europejskie i euroatlantyckie (m.in. UE, NATO, OBWE).
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

   Przedmioty:

   • prawo pracy;
   • public relations i publicity;
   • zasoby ludzkie w organizacji;
   • komunikacja interpersonalna w ZZL;
   • rynek pracy;
   • strategia personalna firmy;
   • psychologia działań zespołowych;
   • zakładowy system płac;
   • kierowanie zachowaniami w organizacjach;
   • budowanie efektywnych systemów wynagrodzeń;
   • systemy motywacyjne;
   • ocena pracownicza;
   • konflikty i strategie ich rozwiązywania;
   • planowanie rozwoju pracowników; polityka szkoleniowa;
   • rekrutacja i selekcja; 
   • kultura i etyka organizacji.

   Perspektywy zawodowe:

   • kierowanie jednostkami organizacyjnymi w administracji; 
   • kierowanie jednostkami organizacyjnymi w biznesie;
   • działy personalne firm;
   • agencje konsultingowe;
   • specjalista ds. HR.
 • SZANOWNI KANDYDACI
  Informujemy, że informacje zawarte w tej zakładce dotyczą rekrutacji do Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

  Z dniem 1 października 2019 r. Akademia Humanistyczna dołączyła do Grupy Uczelni Vistula.

   

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • kwestionariusz osobowy  (pobierz .pdf), (pobierz .docx),
  • aktualna fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego), 
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • dowód wniesienia opłaty wpisowej: 200 zł (w tytule przelewu koniecznie należy wpisać również nazwę wydziału),
  • dowód osobisty (do wglądu).

  Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry): Opłata
  Zarządzanie bezpieczeństwem 2.500 zł
  Zarządzanie zasobami ludzkimi 3.000 zł
  Opłatę wpisową kandydat wnosi na konto Uczelni (koniecznie należy wpisać w tytule nazwę kierunku studiów).

  Dziekanaty nie przyjmują wpłat gotówkowych!

  Potwierdzenie dokonania opłaty należy złożyć razem z pozostałymi dokumentami (również w przypadku przelewu elektronicznego) !

  Bank Pekao S.A. Oddział w Pułtusku
  46 1240 5282 1111 0000 4896 0964

Jak aplikować

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close