Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

Czas trwania studiów:

1.5 roku (3 semestry)

Lokalizacja:

Pułtusk

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

 • Program studiów jest dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jest skierowany do absolwentów studiów II stopnia kierunków humanistycznych posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz do uczestników seminariów doktorskich niebędących absolwentami kierunku historia, przygotowujących się do podjęcia pracy badawczej nad dysertacją doktorską.

  • Historia 

   Wybrane przedmioty:

   • dydaktyka przedmiotu historia – szkoła podstawowa;
   • dydaktyka przedmiotu historia – szkoła ponadpodstawowa;
   • historia regionalna;
   • historia najnowsza;
   • historia nauki;
   • praktyka;
   • vademecum studiów historycznych.

   Perspektywy zawodowe 

   Absolwent ma kwalifikacje, aby realizować się zawodowo jako nauczyciel historii we wszystkich typach szkół.

  • Wiedza o społeczeństwie 

   Program jest dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jest adresowany do absolwentów studiów II stopnia kierunków humanistycznych posiadających kwalifikacje.

   Wybrane przedmioty:

   • dydaktyka wiedzy o społeczeństwie – szkoła podstawowa;
   • dydaktyka wiedzy o społeczeństwie – szkoła ponadpodstawowa;
   • media i komunikacja w społeczeństwie;
   • wstęp do socjologii rodziny;
   • nieletni a prawo.

   Perspektywy zawodowe

   Absolwent ma kwalifikacje, by realizować się zawodowo jako nauczyciel wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół.

 • SZANOWNI KANDYDACI
  Informujemy, że informacje zawarte w tej zakładce dotyczą rekrutacji do Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

  Z dniem 1 października 2019 r. Akademia Humanistyczna dołączyła do Grupy Uczelni Vistula.

   

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • kwestionariusz osobowy  (pobierz .pdf), (pobierz .docx),
  • aktualna fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego), 
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • dowód wniesienia opłaty wpisowej: 200 zł (w tytule przelewu koniecznie należy wpisać również nazwę wydziału),
  • dowód osobisty (do wglądu).

  Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry): Opłata
  Wiedza o społeczeństwie 3.000 zł
  Historia 2.550 zł
  Opłatę wpisową kandydat wnosi na konto Uczelni (koniecznie należy wpisać w tytule nazwę kierunku studiów). Dziekanaty nie przyjmują wpłat gotówkowych!
  Potwierdzenie dokonania opłaty należy złożyć razem z pozostałymi dokumentami (również w przypadku przelewu elektronicznego) !

  Bank Pekao S.A. Oddział w Pułtusku
  46 1240 5282 1111 0000 4896 0964

  Regulamin

  Pobierz
Jak aplikować

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close