100 BEZPŁATNYCH MIEJSC NA STUDIA II STOPNIA - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

WIĘCEJ

KONTAKTY

Kontakt Pułtusk

 
Dyrektor Administracyjny

ul. Mickiewicza 36 B,
06-100 Pułtusk
tel. (23) 692 97 94
b.mroziewicz@vistula.edu.pl


Wydział Humanistyczny:

kierunek: administracja
ul. Mickiewicza 36B (pokój nr 8, parter, naprzeciwko Kwestury)
tel. (23) 692 97 18
d.bala@vistula.edu.pl
 

kierunek: bezpieczeństwo narodowe
ul. Mickiewicza 36 B (pokój nr 8, parter, naprzeciwko Kwestury)
tel. (23) 692 97 18
d.bala@vistula.edu.pl


kierunek: historia

ul. Mickiewicza 36B (pokój nr 8, parter, naprzeciwko Kwestury)
tel. (23) 692 97 26
d.zebrowska@vistula.edu.pl

kierunek: politologia
ul. Mickiewicza 36 B (pokój nr 8, parter, naprzeciwko Kwestury)
tel. (23) 692 97 19
m.lach@vistula.edu.pl

kierunek: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
ul. Mickiewicza 36B (pokój nr 8, parter naprzeciwko Kwestury)
tel. (23) 692 97 26, 692 97 19
d.zebrowska@vistula.edu.pl

 


Pozostałe jednostki:

Archiwum 
ul. Mickiewicza 36 C, 06-100 Pułtusk
tel. (23) 692 97 04
archiwum.pultusk@vistula.edu.pl 

Biblioteka Główna im. Andrzeja Bartnickiego
ul. Mickiewicza 36C, 06-100 Pułtusk
tel. (23) 692 97 34 (wypożyczalnia)
biblioteka.pultusk@vistula.edu.pl

Dom Studenta
ul. Mickiewicza 36A, 06-100 Pułtusk
tel. (23) 692 97 70
akademik.pultusk@vistula.edu.pl

Szatnia:
tel. (23) 692 97 78

Aplikuj online