100 BEZPŁATNYCH MIEJSC NA STUDIA II STOPNIA - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

WIĘCEJ

Akademia im A. Gieysztora w Pułtusku – filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula to uczelnia położona w wyjątkowym miejscu. Pułtusk jest jednym z najpiękniejszych miast Mazowsza, leżącym zaledwie 60 km od centrum Warszawy. Dzięki dobrej komunikacji stolica jest w zasięgu ręki, ale jednocześnie jest spokojniej i taniej. W uczelni znajdziesz doskonałą infrastrukturę i przyjazną atmosferę, kadrę wybitnych wykładowców, na których możesz liczyć i wysoką jakość kształcenia, którą potwierdzają stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane studentom za osiągnięcia w nauce. Programy nauczania są stale aktualizowane, a specjalności dostosowane do potrzeb rynku. Z nami zidentyfikujesz swoje predyspozycje i talenty, zaprojektujesz skuteczny plan na pewną zawodową przyszłość.

Akademia im. A. Gieysztora jest jedną z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Jej historia sięga 1994 r., kiedy z inicjatywy Akademickiego Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego „ATENA” została powołana do życia Wyższa Szkoła Humanistyczna. W 2002 r. WSH otrzymała zaszczytne imię Aleksandra Gieysztora, wybitnego historyka światowej sławy, współtwórcy pułtuskiej uczelni i jej wieloletniego wykładowcy.  W 2006 r. instytucji nadano nazwę Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Z niewielkiej początkowo szkoły wyższej o lokalnym zasięgu stała się przez lata znaną w Polsce prestiżową uczelnią, zajmującą czołowe miejsca w najważniejszych ogólnopolskich rankingach. Akademia jest członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Santiago di Compostella oraz Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów. Jej mury opuściło dotąd ponad 50 tys. absolwentów, w tym również wielu z Ukrainy, Białorusi i Litwy.

Akademia im. A. Gieysztora to renoma i wybitne osiągnięcia naukowe Instytucja ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie historia oraz w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Na świecie jest znana przede wszystkim ze spektakularnych badań historycznych i archeologicznych. Naukowcy z Instytutu Antropologii i Archeologii odkryli w 2004 r. w katedrze we Fromborku szczątki wielkiego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Powołany przez uczelnię Ośrodek Studiów Epoki Napoleońskiej przez lata z sukcesem zajmował się badaniami naukowymi i popularyzacją epoki napoleońskiej, a Bałtycki Ośrodek Badawczy rozwijał współpracę z instytucjami naukowymi i edukacyjnymi w rejonie Bałtyku. Instytucja współpracuje z ukraińską Akademią w Ostrogu, Uniwersytetem Lwowskim i z rosyjskim Uniwersytetem im. E. Kanta w Kaliningradzie, a także z uczelniami litewskimi, łotewskimi i białoruskimi.

W Akademii im. A. Gieysztora masz do wyboru 6 kierunków i 14 specjalności. Oferta edukacyjna obejmuje studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, podyplomowe i doktorskie. W uczelni znajdziesz nowoczesne sale wykładowe, pracownie komputerowe, laboratoria językowe, profesjonalną pracownię prasową, studia telewizyjne i radiowe oraz imponującą bibliotekę, jakiej nie ma żadna inna uczelnia niepubliczna – księgozbiór liczy ponad 200 tys. woluminów.

Unikatowy Program Mentoringu pomoże ci rozwinąć indywidualny potencjał. Nauczysz się identyfikować swoje talenty i precyzować plany zawodowe. Przy pomocy Biura Karier oraz z wykorzystaniem platformy E-Kariera nawiążesz kontakty z biznesem. Będziesz miał dostęp do płatnych i bezpłatnych praktyk oraz staży, a dwa razy w roku będziesz mógł wziąć udział w uczelnianych targach pracy W trakcie studiów będziesz mógł skorzystać z programów zagranicznej wymiany studenckiej. Pogłębisz swoje pasje w kołach naukowych oraz sekcjach sportowych i artystycznych. Możesz też skorzystać z bogatego systemu stypendialnego.

W Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula zdobędziesz dyplom uznanej na rynku uczelni, która otworzy przed tobą globalne możliwości.

Aplikuj online