100 BEZPŁATNYCH MIEJSC NA STUDIA II STOPNIA - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

WIĘCEJ

Profesor Aleksander Gieysztor (1916-1999) był wybitnym mediewistą o autorytecie uznanym w europejskich i pozaeuropejskich środowiskach uniwersyteckich. Studia historyczne w Uniwersytecie Warszawskim ukończył w 1937 r. Podczas okupacji uczestniczył w działalności konspiracyjnej – był oficerem Armii Krajowej. W 1942 r. obronił pracę doktorską w konspiracyjnym Uniwersytecie Warszawskim. Po wojnie podjął pracę w Instytucie Historycznym UW, w którym był kolejno adiunktem, docentem i profesorem. W latach 1955-1975 pełnił funkcję dyrektora Instytutu, a od 1956 do 1959 r. także prorektora Uniwersytetu.

Dzieło prof. Aleksandra Gieysztora charakteryzuje różnorodność zainteresowań naukowych. Podstawowym polem badawczym były jednak dzieje średniowiecznej Polski. Szczególne miejsce w jego życiu naukowym zajmowała historia średniowiecznej Warszawy i Mazowsza.
Od 1949 r. organizował prace Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego, w 1953 r. został wicedyrektorem Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN.

W 1971 r. Profesor został członkiem korespondentem, a w 1980 r. członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Dwukrotnie by prezesem Akademii (1981-1983; 1990-1992). W 1982 r. otrzymał członkostwo honorowe Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od 1980 do 1991 r. był dyrektorem Zamku Królewskiego w Warszawie, a w latach 1986-1991 – prezesem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Otrzymał wiele zaszczytnych odznaczeń: Order Orła Białego, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Polonia Restituta, dwukrotnie francuską Legię Honorową, dwa Wielkie Krzyże Zasługi: włoski i niemiecki oraz Medal Międzynarodowego Towarzystwa Europa Nostra. W 1989 r. został uhonorowany tytułem Homo Varsoviensis, a w kolejnych latach otrzymał także honorowe obywatelstwa: Warszawy, Płocka i Pułtuska.

Aleksander Gieysztor należał do niestrudzonych propagatorów nauki i kultury polskiej na arenie międzynarodowej. W latach 1980-1985 był prezesem Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych. O Jego pozycji w nauce światowej świadczą doktoraty honoris causa uniwersytetów w Aix-en-Provence (1960), Bordeaux (1961), Budapeszcie (1975), Paryżu (1976), Moskwie (1980), Oxfordzie (1984), Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1990), Uniwersytetu Jagiellońskiego (1996) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1997).

W latach 1994-1999 prowadził wykłady w Wyższej Szkole Humanistycznej z historii cywilizacji europejskiej.

Od 22 marca 2002 r. nasza uczelnia nosi imię Aleksandra Gieysztora.

Aplikuj online