100 BEZPŁATNYCH MIEJSC NA STUDIA II STOPNIA - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

WIĘCEJ

Wszelkie uwagi związane z płatnościami prosimy zgłaszać do księgowości:

Kwestura (Pułtusk):
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00. 
tel. (23) 692 97 85
a.bartosiak@vistula.edu.pl

Wpłaty czesnego oraz za legitymacje studenckie są księgowane na podstawie otrzymywanych wyciągów bankowych.

Za dzień wpłaty czesnego uznaje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy.

W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat, wpłata powinna uwzględniać odsetki w wysokości ustawowej. 

Bank Pekao SA Oddział w Pułtusku
46 1240 5282 1111 0000 4896 0964

Aplikuj online