Studenckie Koło Naukowe Pedagogów zostało powołane w roku 2006.

Zgodnie z intencją członków, działalność Koła koncentruje się wokół trzech obszarów:

Działalności naukowo-badawczej, przejawiającej się w:

  • prowadzeniu badań naukowych,
  • czynnym uczestnictwie w studenckich konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym organizowanych przez inne uczelnie,
  • organizowaniu uczelnianych konferencji i seminariów na tematy związane z pedagogiką i historią wychowania i teorią wychowania,
  • opracowaniu publikacji zwartych i artykułów zamieszczanych w czasopismach pedagogicznych i materiałach pokonferencyjnych,

Działalności turystyczno-krajoznawczej ukierunkowanej na poznawanie obiektów historycznych i przyrodniczych wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Działalności wystawienniczej polegającej na:

  • organizowaniu studenckich wystaw fotograficznych z wycieczek oraz konferencji,
  • organizowaniu konkursów fotograficznych.
  • innych.

Główny akcent w działalności Koła Naukowego położony jest na pracę naukowo-badawczą i publikacje.

Członkowie Koła uczestniczą również w konferencjach organizowanych na Wydziale Pedagogicznym.

Kontakt: m.petrykowska@vistula.edu.pl, k.dlugoszewska@vistula.edu.pl


 

 

KP

 

KNP

Praga 2015 (galeria zdjęć)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close