100 BEZPŁATNYCH MIEJSC NA STUDIA II STOPNIA - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

WIĘCEJ

Biuro Pomocy Materialnej Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula

 

Dyżury

  • czwartki godz. 10:00-14:00
  • podczas zjazdów: NIEDZIELA
    w przerwach zajęć od godz. 9:30 oraz w godz. 14:45-16:45

Wnioski

Wnioski należy składać zgodnie z harmonogramem stypendialnym – w pierwszej kolejności przez system USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH – Wnioski.

Wnioski złożone online należy wydrukować, podpisać i złożyć w Biurze Pomocy Materialnej wraz z wymaganą dokumentacją:

  • osobiście w godzinach pracy Biura Pomocy Materialnej;
  • do skrzynki na wnioski znajdującej się przy drzwiach Biura Pomocy Materialnej (Pułtusk, ul. Mickiewicza 36B, pok. 310, III piętro);
  • listem poleconym na adres uczelni z dopiskiem: Stypendium.

Aktualne informacje nt. pomocy materialnej (regulaminy, informatory, kryteria przyznawania świadczeń, przewodnik USOS, itd.) znajdują się na stronie internetowej Grupy Uczelni Vistula.

Sprawdź 

int(1076)

Kontakt

mgr Krzysztof Łukawski
ul. Mickiewicza 36 B, pok. 310, III piętro

e-mail: stypendia@ah.edu.pl; tel.: 23 692 97 21

Aplikuj online