100 BEZPŁATNYCH MIEJSC NA STUDIA II STOPNIA - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

WIĘCEJ

PRAKTYKI STUDENCKIE

PRAKTYKI STUDENCKIE SĄ OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW

 • Zasady realizacji studenckich praktyk zawodowych

  • Administracja

   Pobierz
  • Bezpieczeństwo narodowe

   Pobierz
  • Historia (studia pierwszego stopnia)

   Pobierz
  • Historia (studia drugiego stopnia)

   Pobierz
  • Pedagogika

   Pobierz
  • Ramowy program praktyki pedagogicznej (specjalność: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna)

   Pobierz
  • Ramowy program praktyki pedagogicznej (pozostałe specjalności)

   Pobierz
 • Skierowanie na praktykę zawodową

 • Porozumienie o realizację praktyk zawodowych

 • Zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej na podstawie aktywności zawodowej studenta

  Pobierz
 • Zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej na podstawie stażu / wolontariatu

  Pobierz
 • Wzór dzienniczka praktyk

  Pobierz
 • Wzór zaświadczenia dla studentów, którzy realizują zajęcia on-line w domu z dziećmi w wieku szkolnym

  Pobierz
 • Karta oceny praktyki pedagogicznej

  Pobierz
Aplikuj online