UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

Więcej

Sprawdź inne kierunki na Dniach Otwartych

Dziękujemy, że jesteś z nami.

Jeśli interesują cię dynamiczne zmiany w polskiej i światowej gospodarce, planujesz rozwijać się w obszarze ekonomii i marzysz o pracy w innowacyjnym środowisku, to kierunek Ekonomia jest właśnie dla ciebie. Dzięki studiom w Akademii Finansów i Biznesu Vistula zdobędziesz praktyczną wiedzę w tym obszarze. Rozwiniesz kompetencje, które otworzą przed tobą ciekawe perspektywy. Dowiesz się, jakie są nowoczesne trendy w ekonomii i jak wpływają na nasze życie.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o kierunku Ekonomia, zarejestruj się na Dni Otwarte Online.

Start 27 lipca 2022 r. o godz. 17:15

UCZESTNICY WEBINARU ZYSKAJĄ RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z WYJĄTKOWEJ PROMOCJI: 50% RABATU NA PIERWSZY ROK STUDIÓW – szczegóły poznasz podczas Dnia Otwartego!

ZAREJESTRUJ SIĘ NA DZIEŃ OTWARTY

Otrzymasz rzetelne informacje:

 • odkryjesz zalety naszej uczelni;
 • poznasz warunki studiowania;
 • sprawdzisz, jak uczymy;
 • poznasz zawodowe ścieżki naszych studentów;
 • dowiesz się, jak przebiega proces rekrutacji;
 • poznasz warunki finansowe.

Spotkanie poprowadzi Magdalena Rybicka, wykładowczyni na kierunku Ekonomia.

 • O STUDIACH

  Ekonomia od lat jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów. Zwłaszcza dziś solidna wiedza ekonomiczna jest szczególnie pożądana a specjaliści w tym obszarze – doskonale wynagradzani. Po studiach w Akademii Finansów i Biznesu Vistula ty też znajdziesz się w tym elitarnym gronie.

  Ekonomia to 3-letnie studia licencjackie prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz online, po polsku i angielsku a także 2-letnie studia magisterskie prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, po polsku i angielsku .

 • SPECJALNOŚCI

  SPECJALNOŚCI NA STUDIACH LICENCJACKICH

  • Zielona gospodarka/Green economy  NOWOŚĆ

  Ta specjalność jest skierowana do osób, które chcą rozwijać karierę w obszarze rozwiązywania globalnych wyzwań związanych z zagrożeniami środowiska naturalnego człowieka. Dotyczy to zanieczyszczenia środowiska, narastających niedoborów wody, surowców naturalnych i przeludnienia wielu regionów świata. Konsekwencją jest ocieplenie klimatu, pogłębienie różnic między bogatymi a biednymi. Istnieje więc pilna potrzeba stworzenia warunków dla zrównoważonego rozwoju, uwzględniających symbiozę z naturalnym środowiskiem człowieka.

  Studia dadzą ci wiedzę, która pozwoli ci wdrażać w przedsiębiorstwach zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Zrozumiesz istotę i zasady, jakimi się kieruje proekologiczny, etyczny biznes. Posiądziesz wiedzę nt. wymogów przyjaznej środowisku działalności gospodarczej. Dowiesz się, w jaki sposób ją wykorzystać w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Poznasz także zasady zrównoważonego rozwoju.

  Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu zdobędziesz wiedzę nt. ekologicznych aspektów globalnych problemów ekonomicznych i społecznych. Poznasz rozwiązania zrównoważonej urbanistyki, energii odnawialnej, ekologicznej produkcji żywności i kształtowania nowych wzorców konsumpcji.

  • Ekonomika transportu i logistyki NOWOŚĆ

  Studia odpowiadają na potrzeby środowiska pracy. Stwarzają wiele możliwości zatrudnienia i perspektywy rozwoju zawodowego. Uczą organizacji transportu i logistyki w przedsiębiorstwach sieciowych, wirtualnych, branży TLS oraz usług kurierskich ekspresowych i pocztowych. Zyskasz poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania najnowszych rozwiązań w transporcie i logistyce, poznasz inteligentne systemy transportowe. Dowiesz się, jak optymalizować procesy logistyczne z uwzględnieniem ekologii i ochrony środowiska. Zyskasz praktyczną wiedzę na temat innowacyjnych łańcuchów dostaw oraz organizacji i optymalizacji transportu w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

  Studia są kierowane są do osób, które planują prowadzenie własnej działalności gospodarczej w obszarze handlu międzynarodowego, do przyszłych pracowników agencji celnych, centrów logistycznych, działów sprzedaży w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługach oraz do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w międzynarodowym środowisku w obszarze spedycji krajowej i międzynarodowej, ekonomii i marketingu.

  • Biznes e-commerce NOWOŚĆ

  Te studia uczą kreatywnego podejścia do zagadnień cyfrowego świata. Są innowacyjnym programem działania w obszarze handlu elektronicznego. Zyskasz poszerzoną wiedzę o tym, jak rozpocząć i prowadzić działalność handlową za pośrednictwem Internetu. Dowiesz się, jak stworzyć pozytywny wizerunek własny, marki, firmy, jak optymalizować procesy sprzedażowe oraz jak zwiększyć efektywność komunikacji o wysokiej jakości. Zdobędziesz praktyczną wiedzę nt. budowy strategii na potrzeby e-commerce oraz zachowań konsumentów online. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, studiów przypadków, symulacji i dyskusji.

  Studia są adresowane do osób, które chcą prowadzić działalność handlową w Internecie, przyszłych pracowników działów e-commerce i marketingu, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, sklepów i platform handlowych online oraz do tych, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w agencjach reklamowych i innych organizacjach zajmujących się kształtowaniem wizerunku marki.

  • Biznes międzynarodowy I

  Nauczysz się, jak efektywnie prowadzić działalność gospodarczą za granicą. Zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym – ich działalności handlowej, marketingowej i inwestycyjnej. Dowiesz się, jak przeprowadzać badania rynków zagranicznych, skutecznie negocjować i zawierać kontrakty oraz realizować transakcje w środowisku międzykulturowym. 

  • Strategie biznesu i polityka gospodarcza I

  Decydując się na tę specjalność, dowiesz się wszystkiego, co niezbędne, by prowadzić własną działalność gospodarczą. Poznasz zagadnienia prawne, finansowe i organizacyjne, a także uwarunkowania i założenia funkcjonowania przedsiębiorstw. Wiedzę przekażą ci przedsiębiorcy, którzy nauczą cię, jak stworzyć biznes plan oraz przeprowadzić analizę zagrożeń i ryzyka.

   

   

  SPECJALNOŚCI NA STUDIACH MAGISTERSKICH 

  • Strategie biznesu i polityka gospodarcza I  NOWOŚĆ

  Światowa gospodarka wpływa na politykę i środowisko, towarzyszy powstawaniu nierówności społecznych. Polityka i gospodarka międzynarodowa tworzą dysproporcje w rozwoju poszczególnych regionów i krajów. Jeśli interesują cię megatrendy globalnego rozwoju, globalna ekonomia polityczna, międzynarodowa integracja gospodarcza czy działalność międzynarodowych organizacji gospodarczych, to ta specjalność jest właśnie dla ciebie. Zyskasz wiedzę, która pozwoli ci na podjęcie własnej działalności na rynku UE i na rynkach krajów trzecich.  Będziesz także przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w UE i w globalnej przestrzeni gospodarczej. W trakcie studiów poznasz zasady funkcjonowania rynku globalnego i rynku Unii Europejskiej. Nauczysz się dokonywania profesjonalnej analizy i oceny sytuacji w gospodarce światowej i wspólnotowej. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą strategii firm na rynku międzynarodowym. Będziesz mógł rozwijać karierę zawodową w instytucjach publicznych, w administracji rządowej, organizacjach międzynarodowych i w biznesie.

  • Ekonomia gospodarki cyfrowej  NOWOŚĆ

  Gospodarka cyfrowa obejmuje towary i usługi, których rozwój, produkcja, sprzedaż lub świadczenie są całkowicie zależne od technologii cyfrowych. To ogólnoświatowa sieć działań gospodarczych funkcjonujących dzięki istnieniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Specjalność ta jest adresowana do osób, które chcą zyskać wiedzę i rozwijać karierę w innowacyjnym obszarze na styku ekonomii z technologią informatyczną. W trakcie studiów zdobędziesz kompetencje przyszłości. Zyskasz wiedzę z zakresu przemysłu czwartej generacji (Industry 4.0), transformacji cyfrowej i współczesnych międzynarodowych powiązań gospodarczych. Kluczowe są dodatkowe umiejętności, wśród których najważniejsze to: umiejętności poznawcze i analityczne – umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji, krytycznego myślenia i nawiązywania relacji w wielokulturowym środowisku. Studia są skierowane do osób zainteresowanych pracą w charakterze analityka baz danych, koordynatora usług inteligentnych w przedsiębiorstwach, bankach i innych organizacjach oraz specjalisty do spraw nowych technologii.

  • Ekonomika transportu i logistyki – NOWOŚĆ

  Studia stwarzają wiele możliwości zatrudnienia i perspektywy rozwoju zawodowego. W ich trakcie nauczysz się organizacji transportu i logistyki w przedsiębiorstwach sieciowych, wirtualnych, branży TLS oraz usług kurierskich ekspresowych i pocztowych. Zyskasz poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania najnowszych rozwiązań w transporcie i logistyce, poznasz inteligentne systemy transportowe. Dowiesz się, jak optymalizować procesy logistyczne z uwzględnieniem ekologii i ochrony środowiska. Zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat innowacyjnych łańcuchów dostaw i nauczysz się,  jak organizować i optymalizować transport w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Studia są skierowane do osób planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej w obszarze handlu międzynarodowego, przyszłych pracowników agencji celnych, centrów logistycznych, działów sprzedaży w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługach, a także do tych, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w międzynarodowym środowisku w obszarze spedycji krajowej i międzynarodowej, ekonomii i marketingu.

  • Biznes międzynarodowy II

  Pogłębisz wiedzę i kompetencje w sferach: planowania, zaopatrzenia, produkcji, logistyki, badań, rozwoju, finansów i controllingu. Nauczysz się samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe związane z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym. Studia na poziomie magisterskim pozwolą Ci swobodnie poruszać się w projektach o różnym podłożu ekonomicznym, prawnym i politycznym. Dzięki tej specjalności będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych oraz w organach rządowych i samorządowych.

  • Strategie biznesu i polityka gospodarcza II

  W trakcie studiów poszerzysz wiedzę z zakresu działania przedsiębiorstwa na rynku. Poznasz praktyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych, analiz sektorowych i projektów inwestycyjnych. Będziesz umiał samodzielnie sporządzać ekspertyzy dotyczące procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa i w jego otoczeniu.

 • PROGRAM STUDIÓW

  Z nami wyjdziesz poza utarte schematy. Zdobędziesz wiedzę z zakresu mikro – i makroekonomii. Poznasz najnowsze trendy. Odkryjesz tajemnice zjawisk globalnych i lokalnych oraz reguły współpracy, konkurencji i dominacji gospodarczej. Dowiesz się, dlaczego wybuchają wojny handlowe i w jakich warunkach wygasają. Nauczysz się także m.in.:

  • strategicznego myślenia;
  • efektywnego prowadzenia działalności handlowej, marketingowej oraz inwestycyjnej w kraju i za granicą;
  • badania rynków;
  • sztuki skutecznych negocjacji;
  • zawierania kontraktów.

  Program studiów jest dostosowany nie tylko do potrzeb współczesnego rynku, ale wychodzi też naprzeciw wyzwaniom przyszłości. Wybitni wykładowcy i praktycy pomogą ci rozwinąć kompetencje zarówno twarde, jak i miękkie. Zyskasz aktualną wiedzę ogólną oraz unikatową wiedzę specjalistyczną. Poznasz zagadnienia prawne, finansowe i organizacyjne, a także uwarunkowania i założenia funkcjonowania przedsiębiorstw. Nauczysz się, jak efektywnie prowadzić działalność gospodarczą za granicą. Zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym. W procesie kształcenia stawiamy na elastyczne i indywidualne podejście. Zależy nam, abyś był jak najlepiej przygotowany do pracy w interesującym cię zawodzie. Dzięki temu wyróżnisz się na rynku, znajdziesz się w grupie fachowców o silnej pozycji i najwyższych dochodach.

   

  Podczas Dni Otwartych Online dowiesz się:

  • czego dokładnie uczymy;
  • jakie techniki wykorzystujemy;
  • kim są nasi wybitni wykładowcy;
  • jak rozliczamy prace studentów;
  • jakie prowadzimy warsztaty;
  • jakie praktyki oferujemy;
  • czy możesz skorzystać z programu Erasmus+.
 • TWOJA KARIERA

  Solidna wiedza z zakresu ekonomii jest dziś pożądana w wielu branżach, a dyplom studiów ekonomicznych jest przepustką do satysfakcjonującej kariery zawodowej. Wyróżnisz się na rynku pracy.

   

  Możliwości pracy:

  • prowadzenie własnej działalności;
  • analityk baz danych,
  • menedżer centrów logistycznych,
  • ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w firmach
  • specjalista działu e-commerce
  • w bankach;
  • w korporacjach;
  • w instytucjach unijnych;
  • w administracji centralnej i lokalnej;
  • w instytucjach międzynarodowych;
  • ośrodkach badawczych;
  • sektorze TSL;

  W trakcie Dni Otwartych Online dowiesz się:

  • jakie będziesz miał perspektywy zawodowe;
  • ile zarobisz po studiach.
 • PROCES REKRUTACJI

  Vistula to uczelnia otwarta, przyjazna i prostudencka. Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia na kierunku Ekonomia, poznaj proces rekrutacji.

   

  Nabór jest w toku.

   

  W trakcie Dnia Otwartego dowiesz się, jakie są:

  • warunki rekrutacji;
  • procedury;
  • niezbędne dokumenty;
  • terminy.
 • KOSZTY STUDIÓW

  Wpisowe – 400 zł.

  Opłata roczna za studia I stopnia::

  • studia stacjonarne – 5 600 zł;
  • niestacjonarne – 5 000 zł;
  • studia online – 5000 zł

Zapisz się na Dzień Otwarty jeśli chcesz wiedzieć:

 • czy można płacić za semestr lub miesięcznie i ile to kosztuje;
 • jakie są terminy i sposoby wnoszenia czesnego;
 • czy są zniżki i jakie;
 • z jakich stypendiów możesz skorzystać;

Magdalena Rybicka odpowie na wszystkie twoje pytania i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Dowiedz się więcej o kierunku Ekonomia:
Ekonomia I stopnia
Ekonomia II stopnia
Ekonomia ONLINE

Start 27 lipca 2022 r. o godz. 17:15

UCZESTNICY WEBINARU ZYSKAJĄ RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z WYJĄTKOWEJ PROMOCJI: 50% RABATU NA PIERWSZY ROK STUDIÓW – szczegóły poznasz podczas Dnia Otwartego!

ZAREJESTRUJ SIĘ NA DZIEŃ OTWARTY

Magdalena Rybicka – doktorantka na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula; zastępca dyrektora Centrum Badań Azjatyckich; absolwentka Wydziału Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów podyplomowych z zakresu metodologii badań w naukach ekonomicznych; wykłada makro- i mikroekonomię; jest ekspertką ds. Nowego Szlaku Jedwabnego i Azji oraz innowacji; członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz sekretarz w Komitecie Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close