UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

Więcej

Sprawdź inne kierunki na Dniach Otwartych

Dziękujemy, że jesteś z nami.

Jeśli chcesz zainwestować w swoją przyszłość i planujesz rozwijać karierę w środowisku biznesowym, to kierunek Finanse i rachunkowość z akredytacją ACCA jest właśnie dla ciebie. Kryzys, który właśnie się rozpędza to wielkie wyzwanie. Podczas studiów w Akademii Finansów i Biznesu Vistula pod okiem wybitnych ekspertów zyskasz specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności. Dowiesz się, jak chronić kapitał, jak zarobić i gdzie szukać szansy.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o kierunku Finanse i rachunkowość, zarejestruj się na Dni Otwarte Online.

Start 26 lipca 2022 r. o godz. 16:00

UCZESTNICY WEBINARU ZYSKAJĄ RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z WYJĄTKOWEJ PROMOCJI: 50% RABATU NA PIERWSZY ROK STUDIÓW – szczegóły poznasz podczas Dnia Otwartego!

ZAREJESTRUJ SIĘ NA DZIEŃ OTWARTY

Otrzymasz rzetelne informacje:

 • odkryjesz zalety naszej uczelni;
 • poznasz warunki studiowania;
 • sprawdzisz, jak uczymy;
 • poznasz zawodowe ścieżki naszych studentów;
 • dowiesz się, jak przebiega proces rekrutacji;
 • poznasz warunki finansowe.

Spotkanie poprowadzi dr inż. Barbara Karlikowska, Dziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych.

 • O STUDIACH

  To jeden z najpopularniejszych kierunków studiów licencjackich. Wiedza i kompetencje w dziedzinie finansów i rachunkowości dadzą ci prestiż i otworzą perspektywy pracy w sektorze finansowym. Studia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula na kierunku Finanse i rachunkowość zostały stworzone dla osób, które są zainteresowane zagadnieniami z dziedziny ekonomii i finansów, w tym rachunkowością oraz praktyką biznesową. To kierunek również dla tych, którzy już pracują i chcą się rozwijać.

  Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz online posiadają pełen zakres akredytacji ACCA. Absolwenci tego kierunku mają możliwość zdobycia zwolnień ze wszystkich egzaminów ACCA na poziomie Fundamentals.

  Wybitni wykładowcy i praktycy wprowadzą cię w tajniki rynku polskiego oraz rynków zagranicznych. Międzynarodowe środowisko uczelni oraz możliwość nauki w języku angielskim doda ci skrzydeł.

  Finanse i rachunkowość to 3-letnie studia licencjackie prowadzone w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz online, po polsku i angielsku oraz 2-letnie studia magisterskie prowadzone w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz online, po polsku i angielsku

  Dzięki wąskim specjalnościom zdobędziesz interesującą cię wiedzę i kompetencje, rozwiniesz się w kierunku najlepszym dla twojej zawodowej przyszłości.

 • SPECJALNOŚCI

  SPECJALNOŚCI NA STUDIACH LICENCJACKICH

  • Przedsiębiorczość

  Ta specjalność przygotuje cię do założenia i rozwijania biznesu oraz promowania innowacji produktowych i usługowych. Zdobędziesz solidną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz regulacji biznesu. Nauczysz się opracować strategię rozwoju i promocji oraz dobrać odpowiedni rodzaj finansowania firmy.

  • Bankowość i usługi finansowe I

  To specjalność stworzona z myślą o osobach, które chcą rozwijać karierę zawodową w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych oraz w firmach consultingowych. Poznasz zasady funkcjonowania sektora bankowego. Zdobędziesz wiedzę o instytucjach bankowych i powiązaniach między nimi, o ich zadaniach, operacjach i odpowiedzialności. Nauczysz się posługiwania się produktami i usługami bankowymi, operowania na rynkach kapitałowych, oceny ryzyka kredytowego i zarządzania nim. Będziesz umiał korzystać z produktów bankowych w celu optymalizacji decyzji finansowych.

  • Rachunkowość i finanse

  Poznasz funkcje, zasady i techniki systemu rachunkowości. Zyskasz wiedzę o podatkach, ich roli i poborze. Zdobędziesz umiejętności stosowania zasad rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, a także wykorzystania wiedzy rachunkowej w decyzjach operacyjnych i strategicznych firm oraz organizacji. Poznasz zagrożenia płynące z nadmiernego deficytu budżetowego. Dowiesz się, jak analizować relacje pomiędzy finansami publicznymi, przedsiębiorstwami, bankami a rynkami finansowymi oraz jak przeprowadzać analizy SWOT.

  • Rachunkowość i finanse ACCA

  Poznasz system rachunkowości, standardy oraz regulacje, również na rynkach międzynarodowych. Dziewięć przedmiotów i kończące je egzaminy posiadają prestiżowy certyfikat ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Po ukończeniu uczelni będziesz zwolniony z egzaminów z przedmiotów akredytowanych przez ACCA. Certyfikat ACCA pozwali ci na uzyskanie międzynarodowej akredytacji rachunkowej, umożliwiającej pracę poza granicami Polski na odpowiedzialnych stanowiskach w księgowości.

  • Analityk rynku finansowego

  Specjalność jest skierowana do osób, które chcą być ekspertami ds. inwestowania nadwyżek pieniężnych w instrumentach finansowych. Poznasz metody analizy rynków kapitałowych i wyceny instrumentów finansowych.

   

   

  SPECJALNOŚCI NA STUDIACH MAGISTERSKICH 

  • Doradztwo podatkowe i kontrola podatkowa

  Zapoznasz się z systemem podatkowym i jego funkcjonowaniem, będziesz definiował  pojęcie ryzyka podatkowego oraz określał istotę i funkcje podatków.  Będziesz studiować uwarunkowania zawarte w poszczególnych podatkach na tle regulacji obowiązujących w państwach Unii Europejskiej. Zdobywać umiejętności określenia obciążeń podatkowych podmiotów gospodarczych, a także zapoznasz się z strategiami finansowania przedsiębiorstw, między innymi strategiami podatkowymi, minimalizacją wydatków podatkowych lub ich optymalizacją. System opodatkowania ma wpływ na kształtowanie wartości firmy i osiąganie dźwigni finansowej. Nauczysz się oceniać efektywność gospodarowania środkami finansowymi w podmiotach finansowych i niefinansowych.

  Będziesz umiał oceniać efektywność gospodarowania środkami finansowymi w podmiotach finansowych i niefinansowych.

  • Analityk finansowy

  Absolwent specjalności posiada wiedzę teoretyczną o modelach, teoriach i zasadach formułowanych w dziedzinie finansów i rachunkowości i ich relacjach z gospodarką realną. Potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Ma szerokie kompetencje  w zakresie badań w dziedzinie finansów i rachunkowości. Zna wybrane metody i narzędzia opisu, techniki pozyskiwania danych oraz modelowania zjawisk  i procesów zachodzących w finansach i rachunkowości, w tym stosowania różnych metod analitycznych do planowania biznesu i pomiaru ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej  i finansowej. Absolwent potrafi ocenić efektywność gospodarowania w podmiotach finansowych i niefinansowych między innymi z wykorzystaniem metod rachunkowości zarządczej, zarządzania efektywnością, controllingu, analizy strategicznej  i pogłębionej analizy  ekonomiczno–finansowej. Potrafi wskazać słabe strony i zagrożenia dla firm oraz określać ich szanse rozwojowe.

  • Audyt wewnętrzny

  Specjalność „audyt wewnętrzny” została zaprojektowana dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pełnienia roli audytora wewnętrznego oraz pracownika szeroko rozumianej kontroli w sektorze publicznym i prywatnym. Absolwent może uzupełnić wiedzę oraz odbyć warsztat wykonania audytu na studiach podyplomowych, które pozwalają  uzyskać Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (potwierdzający przygotowanie do wykonywania pracy audytora wewnętrznego) oraz wpis do Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

  • Bankowość i usługi finansowe II

  Bankowość i Private Wealth to specjalność kładąca nacisk na pogłębienie wiedzy z zakresu produktów bankowych i określania ryzyka podejmowanego przez banki. Absolwent zna zasady funkcjonowania sektora bankowego nakierowanego na świadczenie usług komercyjnych. Ma wiedzę na temat operacji kapitałowych i rozumie zasady private bankingu. Umie prezentować i objaśniać produkty, przeprowadzić kalkulację ich opłacalności i przedstawiać alternatywne formy inwestowania. Jest to więc specjalność nastawiona na wykształcenie umiejętności praktycznych, techniki sprzedaży i negocjacji w działalności doradczo–konsultingowej i sprzedażowej. Absolwent posiada umiejętności w zakresie zabezpieczania banku przed ryzykiem związanym z usługami Private Wealth. Posiada umiejętność sprzedaży i negocjacji produktów bankowych dla klientów indywidualnych.

  • Doradztwo inwestycyjne i consulting

  Specjalność jest oferowana studentom chcącym pogłębić wiedzę na temat budowy strategii przedsiębiorstwa oraz funkcjonowania firm mających problemy finansowe. Specjalność ma za zadanie wykształcenie zdolności menedżerskich do prowadzenia przedsiębiorstw z problemami finansowymi i wyprowadzania ich na ścieżkę wzrostu efektywności. Student na specjalności nabywa wiedzę, jak analizę strategiczną można wykorzystać do restrukturyzacji firmy i uniknięcia upadłości. Absolwent posiada szczegółową wiedzę w zakresie regulacji prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego oraz nowych zmian w KSH a także pomocy publicznej.

  Student zapoznaje się z nowymi regulacjami dotyczącymi upadłości i restrukturyzacji, poznaje zmiany jakie zaszły w regulacjach odnośnie upadłości firm. Poznaje budowę planu restrukturyzacyjnego oraz działania w celu ratowania firmy: wycenę jej wartości, jak też pozyskanie funduszy UE na pomoc horyzontalną, sektorową i regionalną. Absolwent jest przygotowany do opracowania i zastosowania planu naprawczego (w tym łączenia i podziału oraz przekształceń kapitałowych i prawnych), restrukturyzacji przedsiębiorstwa w celu redukcji zadłużenia, symulacji wychodzenia z zapaści finansowej, opracowania etapów restrukturyzacji.

 • PROGRAM STUDIÓW

  Program kierunku Finanse i Rachunkowość jest oparty o światowe standardy i posiada prestiżową akredytację ACCA. Wybierając specjalność ACCA otrzymasz tytuł specjalisty międzynarodowej klasy z zakresu corporate financial management. Z nami zdobędziesz kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu m.in.:

  • nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem,
  • audytu,
  • rachunkowości zarządczej,
  • rachunkowości finansowej,
  • zarządzania ryzykiem,
  • planowania strategicznego,
  • prawa i podatków.

  Podczas Dni Otwartych Online dowiesz się także m.in.:

  • czego dokładnie uczymy;
  • jakie techniki wykorzystujemy;
  • kim są nasi wybitni wykładowcy;
  • jak rozliczamy prace studentów;
  • jakie prowadzimy warsztaty;
  • jakie praktyki oferujemy;
  • czy możesz skorzystać z programu Erasmus+.
 • TWOJA KARIERA

  Solidna wiedza z zakresu finansów i rachunkowości jest pożądana w wielu branżach, a dyplom ukończenia studiów w tym obszarze otworzy przed tobą globalne możliwości. Będziesz mógł zostać liderem biznesu, menadżerem czy doradcą albo zbudować własną firmę. Parkiety światowych giełd, największe banki i międzynarodowe instytucje finansowe, uznanie i prestiż – to wszystko będzie w zasięgu twojej ręki. Wyróżnisz się na rynku pracy. Zyskasz globalne możliwości.

   

  Możliwości pracy:

  • banki;
  • fundusze inwestycyjne;
  • Giełda Papierów Wartościowych;
  • firmy ubezpieczeniowe i brokerskie;
  • KNF, ZUS, PTE i OFE;
  • biura rachunkowe i podatkowe;
  • firmy konsultingowe;
  • kancelarie notarialne.

   

  W trakcie Dni Otwartych Online dowiesz się:

  • jakie będziesz miał perspektywy zawodowe;
  • ile zarobisz po studiach.
 • PROCES REKRUTACJI

  W trakcie webinaru dowiesz się, jakie są:

  • procedury;
  • niezbędne dokumenty;
  • terminy.
 • KOSZTY STUDIÓW

  Wpisowe – 400 zł.

  Opłata roczna za studia I stopnia:

  • studia stacjonarne – 5 600 zł;
  • niestacjonarne – 5 000 zł;
  • studia online – 5 000 zł.

  Opłata roczna za studia II stopnia:

  • studia stacjonarne – 6 700 zł;
  • niestacjonarne – 6 000 zł;
  • studia online – 6 000 zł.

 Zapisz się na Dzień Otwarty jeśli chcesz wiedzieć:

 • czy można płacić za semestr lub miesięcznie i ile to kosztuje;
 • jakie są terminy i sposoby wnoszenia czesnego;
 • czy są zniżki i jakie;
 • z jakich stypendiów możesz skorzystać;

Dr inż. Barbara Karlikowska odpowie na wszystkie twoje pytania i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Dowiedz się więcej o kierunku Finanse i Rachunkowość:
Finanse i Rachunkowość I stopnia
Finanse i Rachunkowość II stopnia
Finanse i Rachunkowość ONLINE

Start 26 lipca 2022 r. o godz. 16:00

UCZESTNICY WEBINARU ZYSKAJĄ RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z WYJĄTKOWEJ PROMOCJI: 50% RABATU NA PIERWSZY ROK STUDIÓW – szczegóły poznasz podczas Dnia Otwartego!

ZAREJESTRUJ SIĘ NA DZIEŃ OTWARTY

dr inż. Barbara Karlikowska – dziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych; doktor nauk ekonomicznych (Instytut Finansów AFiB Vistula); absolwentka SGGW; ukończyła również Polsko-Brytyjskie Studia Ubezpieczeniowe i Podyplomowe Studia Rachunkowości; uzyskała uprawnienia brokera ubezpieczeniowego i samodzielnej księgowej; od 1998 r. jest nauczycielem akademickim; autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania ryzykiem; uczestniczka grantu MNiSW – Innowacyjna Polska w Europie 2020 r.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close