Zarejestruj się na stronie: https://apply.vistula.edu.pl/

Rekrutacja w prostych krokach

Wypełnij aplikację online
i dołącz dokumenty.

Dostaniesz umowę
i zarządzenie o płatnościach z Biura Rekrutacji.

Wydrukuj swoją aplikację, umowę i zarządzenie
o płatnościach.

Opłać wpisowe
(jeżeli jest wymagane).

Złóż dokumenty
w Biurze Rekrutacji.

Odbierz decyzję
o przyjęciu na studia.

Podpisz umowę
i gotowe!

 • Kandydat na studia I stopnia

  Kandydat na studia I stopnia składa dokumenty

  Rejestracja on-line na stronie Aplikuj onilne

  1. skan świadectwa dojrzałości
  2. skan zaświadczenia lekarskiego (dotyczy kierunków: Dietetyka, Grafika, Budownictwo, Architektura i Urbanistyka)
  3. skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe)

  Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

  1. podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply) + skany dokumentów
  2. oryginał świadectwa dojrzałości
  3. dowód osobisty
  4. 1 fotografia (35 x 45 mm – dowodowe lub paszportowe) podpisana imieniem i nazwiskiem,
  5. umowa o studiowaniu + zarządzenie o płatnościach (po 2 egzemplarze)
  6. potwierdzenie właściwych opłat
 • Kandydat na studia II stopnia

  Kandydat na studia II stopnia składa dokumenty

  Rejestracja on-line na stronie – Aplikuj Online

  1. skan świadectwa dojrzałości
  2. skan dyplomu studiów I stopnia + suplementu
  3. skan zaświadczenia lekarskiego (dotyczy kierunków: Grafika)
  4. skan zdjęcia w formacie .jpg (dowodowe, paszportowe)

  Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

  1. podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply) + skany dokumentów
  2. oryginał świadectwa dojrzałości
  3. oryginał dyplomu studiów I stopnia + suplement
  4. dowód osobisty  
  5. 1 fotografia (35 x 45 mm – dowodowe lub paszportowe) podpisana imieniem i nazwiskiem,
  6. umowa o studiowaniu + zarządzenie o płatnościach (po 2 egzemplarze)
  7. potwierdzenie właściwych opłat
 • Kandydat, który chce przenieść się z innej uczelni

  Studenci, którzy chcą przenieść się z innej uczelni na studia licencjackie lub na studia magisterskie do Akademii Finansów i Biznesu Vistula powinni:

  1. procedura przeniesienia odbywa się poprzez system rekrutacyjny on-line– Aplikuj Online
  2. kandydat aplikuje wypełniając wszystkie wymagane pola oraz dokumenty zgodne z wybranym stopniem studiów
  3. zaznacza w systemie na który semestr chce się ubiegać o przyjęcie
  4. dołącza skan karty przebiegu studiów potwierdzonej przez uczelnię
  5. dołącza podanie do Dziekana
  6. Wszyscy kandydaci przenoszący się z innych uczelni przed złożeniem podania do Dziekana muszą dokonać opłaty administracyjnej w wysokości 350 zł. Jeżeli po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dziekana kandydat rozpocznie studia w Uczelni będzie zwolniony z opłaty wpisowego, natomiast jeżeli wtedy kandydat zrezygnuje ze studiów w uczelni opłata nie zostanie zwrócona. Skan potwierdzenia zapłaty proszę dołączyć do aplikacji.

  Dziekan na podstawie dokumentacji kandydata podejmuje decyzję o przyjęciu. Informację o przyjęciu kandydat otrzymuje w zwrotnym e-mailu z uczelni.

   

  Po otrzymaniu decyzji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

  1. podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply) + dokumenty
  2. oryginał świadectwa dojrzałości oraz dyplom studiów I stopnia (w przypadku studiów II stopnia)
  3. oryginał karty przebiegu studiów potwierdzonej przez uczelnię
  4. dowód osobisty
  5. 1 fotografia (35 x 45 mm – dowodowe lub paszportowe) podpisana imieniem i nazwiskiem,
  6. umowa o studiowaniu + zarządzenie o płatnościach (po 2 egzemplarze)
  7. potwierdzenie właściwych opłat
 • Rekrutacja Obcokrajowców - studia I stopnia

  Rejestracja on-line na stronie – Aplikuj Online

  1. skan dyplomu ukończenia szkoły średniej z transkryptem
  2. skan Apostille lub legalizacja dyplomu ukończenia szkoły średniej
  3. skan tłumaczenia przysięgłego na język polski dyplomu ukończenia szkoły średniej z transkryptem
  4. certyfikat językowy: Certyfikat ECL, Certyfikat Państwowy lub Certyfikat IKO poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie B1
  5. skan paszportu
  6. akt urodzenia w przypadku osoby niepełnoletniej oraz skan paszportu jednego z rodziców
  7. skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe)

  Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

  1. podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply) + skany dokumentów
  2. oryginał dyplomu ukończenia szkoły średniej z transkryptem
  3. tłumaczenia przysięgłe na język polski dyplomu ukończenia szkoły średniej z transkryptem
  4. paszport
  5. kserokopia aktualnej wizy lub karty pobytu
  6. certyfikat językowy
  7. 1 fotografia (35 x 45 mm – dowodowe lub paszportowe) podpisana imieniem i nazwiskiem
  8. skan zaświadczenia lekarskiego + tłumaczenie na język polski
  9. skan ubezpieczenia na czas nauki
  10. umowa o studiowaniu + zarządzenie o płatnościach (po 2 egzemplarze)
  11. potwierdzenie opłaconej faktury
 • Rekrutacja Obcokrajowców - studia II stopnia

  Rejestracja on-line na stronie – Aplikuj Online

  1. skan dyplomu studiów I stopnia + transkrypt
  2. skan Apostille lub legalizacja dyplomu studiów I stopnia
  3. skan tłumaczenia przysięgłego na język polski dyplomu studiów I stopnia + transkrypt
  4. certyfikat językowy: Certyfikat ECL lub Certyfikat Państwowy lub Certyfikat IKO poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie B1
  5. skan paszportu
  6. skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe)

   

  Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

  1. podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply) + skany dokumentów
  2. oryginał dyplomu studiów I stopnia + transkrypt  
  3. tłumaczenia przysięgłe na język polski dyplomu studiów I stopnia + transkrypt
  4. paszport
  5. kserokopia aktualnej wizy lub karty pobytu
  6. certyfikat językowy
  7. 1 fotografia (35 x 45 mm – dowodowe lub paszportowe) podpisana imieniem i nazwiskiem
  8. skan zaświadczenia lekarskiego + tłumaczenie na język polski
  9. skan ubezpieczenia na czas nauki
  10. umowa o studiowaniu + zarządzenie o płatnościach (po 2 egzemplarze)
  11. potwierdzenie opłaconej faktury
 • Przeniesienie z innej uczelni - Obcokrajowcy

  Studenci, którzy chcą przenieść się z innej uczelni na studia licencjackie lub na studia magisterskie do AFiBV/SGTiR powinni złożyć:

  1. procedura przeniesienia odbywa się poprzez system rekrutacyjny on-line dream apply – Aplikuj Online
  2. kandydat aplikuje wypełniając wszystkie wymagane pola oraz załącza skany wymaganych dokumentów
  3. zaznacza w systemie na który semestr chce się ubiegać o przyjęcie
  4. dołącza skan transkryptu potwierdzonego przez uczelnię
  5. skan podania do Dziekana Wydziału
  6. wszyscy kandydaci przenoszący się z innych uczelni przed złożeniem podania do Dziekana muszą dokonać opłaty administracyjnej w wysokości 85 Euro. Jeżeli po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dziekana kandydat rozpocznie studia w Uczelni, będzie zwolniony z opłaty wpisowego, natomiast jeżeli wtedy kandydat zrezygnuje ze studiów w uczelni opłata nie zostanie zwrócona. Potwierdzenie opłaty należy dołączyć do aplikacji.

  Dziekan na podstawie dokumentacji kandydata podejmuje decyzję o przyjęciu. Kandydat otrzymuje informację w zwrotnym e-mailu.

  Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dziekana kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

  1. podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply) + skany dokumentów
  2. dyplomu ukończenia szkoły średniej + transkrypt lub dyplom studiów I stopnia + transkrypt w przypadku aplikacji na studia II stopnia
  3. oryginał transkryptu potwierdzonego przez uczelnię
  4. certyfikat językowy
  5. paszport
  6. aktualna wiza lub karta pobytu
  7. zaświadczenie lekarskie
  8. ubezpieczenie zdrowotne na czas nauki
  9. 1 zdjęcie papierowe  (dowodowe, paszportowe – 3,5 x 4,5 cm) podpisane imieniem i nazwiskiem,
  10. umowa o studiowaniu + zarządzenie o płatnościach (po 2 egzemplarze)
  11. potwierdzenie opłaconej faktury

Kontakt:

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

Dla cudzoziemców:

Admissions team:

Yevhenii Lytovchenko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close