UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

Więcej

Dokument poświadczający, że poziom wykształcenia uzyskany poza granicami Polski może być uznany za równoważny z jednym z dokumentów wydanych w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, przepisów prawa lub poprzez nostryfikację. Nostryfikacja to procedura prowadząca do zrównania świadectwa, dyplomu lub tytułu naukowego z uzyskanym za granicą. Sprawdź poniżej, czy musisz nostryfikować swoje dokumenty.

Możesz dokonać nostryfikacji swojego świadectwa lub dyplomu przed przystąpieniem do procesu rekrutacji i dołączyć go do składanych dokumentów. Ponieważ jednak termin składania nostryfikacji upływa pod koniec pierwszego semestru studiów, możesz się tym również zająć po zapisaniu się na studia.

 • Świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą traktowane są na równi z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie umów międzynarodowych, które Polska podpisała z innymi krajami. Szczegóły dotyczące umów międzynarodowych w dziedzinie edukacji znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tylko w języku polskim).

  Jeżeli równoważność dyplomu nie jest przedmiotem żadnych umów międzynarodowych, jego status jako odpowiednika polskiego świadectwa dojrzałości można potwierdzić jedynie w procesie nostryfikacji.

  Nostryfikacja świadectw dojrzałości dotyczy tych kandydatów, których świadectwa dojrzałości uzyskano poza granicami Polski, w kraju, z którym Polska nie podpisała umowy międzynarodowej lub gdy podpisana umowa nie obejmuje w swym przedmiocie równoważności dokumentów. Dyplomy International Baccalaureate oraz European Baccalaureate są akceptowane przez polskie uczelnie bez nostryfikacji.

  Świadectwa dojrzałości są nostryfikowane przez Kuratoria Oświaty właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację lub ze względu na lokalizację instytucji, dla której przeznaczony jest dokument.

  Najbliższe wojewódzkie Kuratorium Oświaty znajduje się w Warszawie pod adresem: Aleje Jerozolimskie 32, godziny pracy: 8:00-16:00, od poniedziałku do piątku:
  http://www.en.kuratorium.waw.pl/en/index.html

  • Wypełniony formularz wniosku (w języku polskim).
  • Świadectwo dojrzałości z apostille lub zalegalizowane świadectwo dojrzałości (lub inny dokument potwierdzający ukończenie studiów za granicą).
  • Zaświadczenie z Konsulatu kraju ojczystego w Polsce (lub z Ministerstwa Edukacji), potwierdzające, że Twoje świadectwo ukończenia szkoły średniej daje Ci prawo do studiowania na uczelniach w Twoim kraju i/lub za granicą.
  • Suplement do dyplomu ukończenia szkoły średniej.
  • Tłumaczenie ww. dokumentów na język polski (matura, jej suplement) oraz zaświadczenie wydane przez Konsulat (jeśli zostało wydane w języku innym niż polski).
  • Kopia paszportu.
  • Inne dokumenty na żądanie Wojewódzkiego Kuratorium Oświaty.
 • Jeśli uzyskałeś dyplom ukończenia studiów wyższych na odpowiednim poziomie w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) lub uzyskany dyplom uprawnia do studiowania w kraju jego wydania na poziomie odpowiadającym poziomowi w Polsce, nie trzeba przechodzić procesu nostryfikacji. Nie ma również konieczności nostryfikowania dokumentów uzyskanych w krajach, z którymi Polska podpisała umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów (wykaz takich umów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tylko w języku polskim)).

  Sprawdź poniżej, czy Twój kraj jest członkiem jednej z organizacji wymienionych powyżej:

  • Unia Europejska (UE): Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania
  • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD): Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Izrael, Włochy, Japonia, Luksemburg, Meksyk, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki
  • Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA): Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria

  Z tytułu uznania lub potwierdzenia wykształcenia lub prawa do kontynuowania nauki zwolnione są:

  Świadectwa i inne dokumenty wydawane przez szkołę lub placówkę oświatową działającą w systemie oświaty państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Wolnego Trade Association (EFTA) – strony Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawnione do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych krajach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Kanada, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Islandia, Izrael, Włochy, Japonia, Korea, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone.

  Nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów wyższych jest konieczna tylko wtedy, gdy został on uzyskany w kraju niewymienionym powyżej, z którym Polska nie podpisała umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów.

  Szczegóły dotyczące uznawania dyplomów zagranicznych można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

int(43535)

International Office

If you are a candidate, please contact our admission team:

 

Hanna Varanko

International Admission Officer

WhatsApp or Viber: +48 798 066 870

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

(Russian and Ukrainian)

 

Weronika Serek

International Admission Officer

WhatsApp: +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

(Polish and English)

 

Accommodation Officer

e-mail: accommodation@vistula.edu.pl

If you are a recruitment agency’s representative, please contact our cooperation team:

 

Leonid Markusyk

Director of International Marketing and Recruitment

tel. +48 501 294 962

e-mail: cooperation@vistula.edu.pl

(cooperation with recruitment agencies and institutions)

 

Halyna Bozhko

International Admission Coordinator

tel.: +48 502 603 174

e-mail: cooperation@vistula.edu.pl

(cooperation with recruitment agencies) 

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close