Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

MBA, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • EXECUTIVE MBA – O STUDIACH

  Program Executive MBA na Akademii Finansów i Biznesu Vistula oparty jest na trzech filarach: praktyce, doświadczeniu i relacjach biznesowych. Sprawdź, jak nasze studia menedżerskie pomogą Ci w rozwoju kariery!

  Zintegrowane podejście do wiedzy
  Program studiów MBA ściśle koresponduje z rzeczywistością biznesową oraz zadaniami, które musi realizować funkcjonujący w niej menedżer. Umożliwia zatem zdobycie gruntownej wiedzy w wielu dziedzinach zarządzania, przy jednoczesnym wskazywaniu wzajemnych powiązań, które muszą być brane pod uwagę na etapie podejmowania decyzji menedżerskich.

  Odpowiedź na potrzeby firm
  Nasze studia menedżerskie zapewniają wiedzę, która ma bezpośrednie przełożenie na praktyczne rozwiązania. Dzięki temu inwestycja w studia MBA (Warszawa) jest opłacalna również z punktu widzenia pracodawców. Zdobędziesz konkretne umiejętności projektowania i wdrażania nowych rozwiązań, które zwiększają efektywność firmy.

  Przepływ wiedzy między biznesem a światem akademickim
  Warsztaty prowadzone są zarówno przez praktyków biznesu, jak i przez nauczycieli akademickich, którzy dzięki odpowiedniemu przygotowaniu dydaktycznemu pełnią rolę przewodników i doradców. Motywowanie i budowanie zaangażowania słuchaczy oraz tworzenie inspirującej atmosfery, to tylko niektóre sprawdzone sposoby wychodzenia poza utarte schematy i standardowe rozwiązania. Nie uczymy prostych reguł i teorii. Na zajęciach prezentowane i dyskutowane są najnowsze wyniki badań, które stanowią inspirację dla rozwijanych w ramach programu innowacyjnych pomysłów. Wykorzystasz swój potencjał, kreatywność oraz doświadczenie.

  Indywidualne podejście do uczestników programu
  Małe grupy warsztatowe, projekty oparte na zgłaszanych przez słuchaczy problemach z zakresu zarządzania oraz nieograniczona liczba konsultacji dają Ci szansę na rozwój w organizacji, której jesteś częścią oraz przygotowanie do stawiania kolejnych kroków na ścieżce kariery.

  Narzędzia online
  Od wielu lat tworzymy i wdrażamy specjalistyczne narzędzia dydaktyczne, wykorzystujące najnowsze technologie informatyczne. Warsztaty z wykorzystaniem narzędzi online dają Ci gwarancję współpracy z najlepszymi teoretykami i praktykami biznesu.

  Międzynarodowa kadra
  Wiele warsztatów, seminariów strategicznych oraz zajęć online prowadzonych jest przez wykładowców oraz praktyków biznesowych z zagranicy.

  DLA KOGO SĄ STUDIA EXECUTIVE MBA
  Młodzi menedżerowie
  Studia MBA to sposób na zdobycie nowych kompetencji. Często decydują się na nie menedżerowie wyższego szczebla, jednak jeśli jesteś ambitny i pragniesz dynamicznie rozwijać swoją karierę zawodową, MBA jest dla Ciebie.

  Doświadczenie menedżerowie
  Jeśli jesteś doświadczonym menedżerem i szukasz nowych możliwości rozwoju zawodowego, studia MBA spełnią Twoje oczekiwania. Dzięki programowi realizowanemu na AFiB Vistula zyskasz szersze spojrzenie na biznes i swoją branżę.

  Właściciele firm
  Program zapewni właścicielom firm i członkom zarządów możliwość poznania nowych narzędzi. Będą one pomocne w podejmowaniu strategicznych decyzji oraz wesprą proces efektywnego zarządzania ludźmi.

  Osoby zarządzające
  Zarządzasz firmą lub zespołem, ale nie posiadasz formalnego wykształcenia menedżerskiego? Executive MBA to studia dla Ciebie! Zapraszamy specjalistów z rozmaitych dziedzin i branż – inżynierów, lekarzy – wszystkich, którzy chcą stać się lepszymi swoich zespołów.

  Kandydaci na studia Executive MBA powinni spełniać następujące wymagania:

  • Posiadać minimum trzyletnią praktykę zawodową po zakończeniu studiów.
  • Posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie minimum licencjata lub inżyniera.
  • Dobrze posługiwać się językiem angielskim – na poziomie LCCI Level II (lub równoważnym). Znajomość języka angielskiego musi być potwierdzona odpowiednim certyfikatem lub zdaniem egzaminu organizowanego w ramach procesu rekrutacyjnego.
  • Posiadać stały dostęp do danych charakteryzujących funkcjonowanie wybranej instytucji (firmy), umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej oraz zaliczeń z poszczególnych modułów.
 • EXECUTIVE MBA – PROGRAM STUDIÓW

  Program studiów menedżerskich Executive MBA pozwoli Ci na zdobycie gruntownej wiedzy z zarządzania oraz na dogłębne zrozumienie procesu podejmowania decyzji. Zyskasz twarde umiejętności projektowania i wdrażania rozwiązań, dzięki którym zwiększy się efektywność Twojej firmy. Zajęcia prowadzone są przez cenionych wykładowców, którzy są jednocześnie praktykami biznesu, co zapewnia przepływ wiedzy między światem akademickim i biznesowym. Zapoznaj się z pełnym programem studiów i sprawdź, jak możesz rozwijać swoje kompetencje!

 • Rektor3 Small

  prof. dr hab. Witold Orłowski

  Profesor nauk ekonomicznych. Od lutego 2016 r. Rektor AFiBV. Specjalizuje się w ekonometrii stosowanej i makroekonomii, problematyce transformacji gospodarczej oraz integracji europejskiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim, następnie kształcił się w Harvard University. Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim, habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Był profesorem i dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W 2005 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  prof. Roman Skarżyński

  W latach 1989-2009 związany z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Prowadził indywidualne misje dla wdrożenia metodologii statystyki pieniężno-kredytowej dla centralnych banków Gruzji, Mołdawii, Rosji, Nigerii, Namibii, Mauritiusa, Mongolii, Chin i wielu innych. Prowadził kursy Monetarny and Financial Statistics m.in. w IMF Institute w Waszyngtonie, w Joint Vienna Institute w Wiedniu, czy w Arab Montary Fund w Abu Dhabi. Pracował również przy wdrożeniach metodologii fiskalnej dla Ministerstw Finansów Polski, Rosji, Słowacji, Czech i Mongolii.

  Prof. Dr Hab. Jan Fazlagić - Uczelnia Vistula

  prof. dr hab. Jan Fazlagić

  Dr hab. Jan Fazlagić – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pełnomocnik Rektora ds. Projektów i Rozwoju AFIB Vistula. Ekspert od zarządzania szkołą, edukacji, innowacyjności w oświacie oraz zarządzania kapitałem intelektualnym, marketingu i projektowania usług; jeden z prekursorów Knowledge Management w Polsce. Autor książki KREATYWNI W BIZNESIE (Poltext 2015). Współpracuje od niemal 15 lat z wieloma samorządami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli szkoląc kadrę kierowniczą w oświacie. Współautor wielu ekspertyz dla firm i instytucje sektora publicznego. Stypendysta dwóch prestiżowych stypendiów Fulbright Senior Scholarship (2006-2007) oraz Marie Curie Research Fellowship (2002-2003). Autor dziesięciu książek i ponad 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Od 2009 roku organizuje konferencje z cyklu „Innowacyjne zarządzanie w oświacie”.

  Dr Magdalena Kaczkowska Serafińska - Uczelnia Vistula

  dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska

  Manager Grupy Uczelni Vistula, trener biznesu, konsultantka HR, wykładowca, coach. Wpisana do bazy Ministerstwa Skarbu Państwa jako rekomendowana kandydatka na Członka Rad Nadzorczych, Zarządów. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (praca doktorska z wyróżnieniem – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Tytuł naukowy uzyskany przygotowując dysertację doktorską nt. czynników determinujących satysfakcję z pracy pracowników w różnych krajach Europy (jedyna praca doktorska poświęcona tematyce satysfakcji pracy na SGH).

  MBA/ACM Michał Dziekoński

  Dr Krzysztof Celuch - Uczelnia Vistula

  dr Krzysztof Celuch

  Dr. Krzysztof Celuch – a speaker, trainer, business consultant, academic lecturer, and an entrepreneur. He specialises in the meetings industry, event marketing, and event management. His scientific research, training observations, and keynotes, are all built on knowledge in economics, business psychology, sociology, marketing, and cultural studies. He conducts workshops and training sessions, deliver lectures and moderate on panel discussions, debates, and management meetings, but also implements research projects, builds strategies and provides business consulting services. Assisting organisations, institutions, and companies in the areas of management, communication, motivation and business development, with particular emphasis on the meetings industry (event marketing) is another ‘string to his bow’.

 • O ORGANIZACJI STUDIÓW
  Studia Executive MBA to dwa lata zajęć prowadzonych w języku polskim i angielskim. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i kończy 30 września.

  Każdy rok akademicki składa się z dwóch semestrów:
  Semestr I – zimowy: od 1 października do 14 lutego
  Semestr II – letni: od 15 lutego do 30 września

  Program realizowany jest w systemie zjazdów weekendowych (zajęcia w piątki odbywają się w godzinach 17.00-20.30, natomiast w soboty i w niedziele w godzinach 8.30-16.00).

 • Terminarz rekrutacji na semestr letni 2017/2018

  • Ostateczny termin składania zgłoszeń 30 września
  • Test psychometryczny 5 października
  • Egzamin z j. angielskiego 5 października
  • Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami 5-6 października
  • Ogłoszenie listy przyjętych 10 października

  Kandydaci na studia podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu, na które składają się:

  • egzamin z języka angielskiego
  • test psychometryczny
  • rozmowa kwalifikacyjna

  Aby przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz załączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie potwierdzające 3-letnią praktykę zawodową
  • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów
  • CV
  • dowód opłaty za postępowania kwalifikacyjne (200 zł)

  Kandydaci zakwalifikowani na studia MBA są rejestrowani po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów:

  • odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów
  • 2 fotografii (35 x 45 mm) podpisanych imieniem i nazwiskiem
  • kserokopii dowodu osobistego/paszportu
  • podpisanej umowy o studiowaniu

   

  KONTAKT

  e-mail: mba@vistula.edu.pl

   

  MBA Programmes Director
  dr Justyna Berniak-Woźny

  mobile: 506 000 260
  e-mail: j.berniak@vistula.edu.pl

 • Opłaty za studia Executive MBA w roku akademickim 2017/2018

  Opłata za postępowanie kwalifikacyjne Opłata za studia Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV
  200 zł 32 000 zł 8 000 zł 8 000 zł 8 000 zł 8 000 zł

  Istnieje możliwość opłaty za semestr w dwóch ratach - 4 100 zł.

  Numer konta

  AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA:
  Ul. Stokłosy 3
  02- 787
  Warsaw/Poland

  ALIOR BANK
  Swift Code : ALBPPLPW

  EURO
  IBAN: PL 58 2490 0005 0000 4600 1686 2929

  PLN
  IBAN: PL 49 2490 0005 0000 4520 8418 9996

  USD
  IBAN: PL 22 2490 0005 0000 4600 8358 5900

  Zarządzenie ws. opłat AFiB Vistula

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt Dyrektor programów MBA

Dyrektor programów MBA

Dr Justyna Berniak-Woźny

tel. 506 000 260
e-mail: j.berniak@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close