Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne z Elementami Coachingu Kariery – II edycja

  OPIS KIERUNKU

  Odbycie studiów pozwoli na zdobycie wiedzy i praktyczne przygotowanie do pracy indywidualnej i grupowej z osobami poszukującymi pracy lub chcącymi dokonać zmiany swojej dotychczasowej sytuacji zawodowej. W obliczu podejmowania decyzji zawodowych już od poziomu gimnazjum wzrasta potrzeba wsparcia zarówno przez doradców zawodowych jak również edukacyjnych.
  Podczas warsztatów dowiesz się jak w praktyce wykorzystać narzędzia i zdobytą wiedzę w celu efektywnego rozwoju i odkrywania potencjału swoich klientów. Natomiast połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu i doradztwa jako metod wsparcia rozwoju zawodowego będę niezbędnym elementem w roli Doradcy Zawodowego.

   

  Anna Rączkowiak
  Kierownik studiów podyplomowych

   

  CELE STUDIÓW

  Dostarczenie kwalifikacji w dwóch zawodach podczas jednych studiów:

  • DORADCY ZAWODOWEGO
  • DORADCY EDUKACYJNEGO

  PRAKTYCZNE przygotowanie do pracy indywidualnej i grupowej poprzez zajęcia w formie warsztatów prowadzonych wyłącznie przez praktyków.

  Studia dedykowane są przede wszystkim dla pracowników firm doradczych, szkoleniowych organizacji pozarządowych, urzędów pracy, biur karier i działów HR, pedagogów i nauczycieli.

  DODATKOWE KORZYŚCI
  Możliwość odbycia praktyk doradczych w ramach studiów pod okiem wykwalifikowanych doradców zawodowych.

 • I i II semestr

  W sumie 220h

  • DORADZTWO ZAWODOWE (120 godzin)
  • DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE (60 GODZIN)
  • COACHING KARIERY (40 GODZIN)

  NAZWA STUDIÓW Doradztwo zawodowe i edukacyjne z elementami coachingu kariery
  KWALIFIKACJE DORADCY ZAWODOWEGO I EDUKACYJNEGO Ukończenie studiów daje kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy zawodowego i edukacyjnego
  FORMY ZALICZENIA ZAJĘĆ Obecność i aktywność na zajęciach /test /praca zaliczeniowa / samodzielne prowadzenie procesu coachingu (minimum trzy sesje) w czasie niewliczanym do czasu trwania kursu.
  Odbycie 20 godzin praktyki doradczej.
  Odbycie 10 godzin praktyki coachingowej.
  LICZBA SEMESTRÓW 2
  ORGANIZACJA STUDIÓW Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.
  • Moduł: Doradztwo zawodowe 120h

   „Wsparcie w procesie pracy Doradcy” 10 h

   • instytucje rynku pracy i realizowane przez nie zadania
   • pozyskiwania źródeł finansowania
   • podniesienie umiejętności sprzedaży własnych usług

   „Doradztwo zawodowe teoretyczne podstawy i praktyczne zastosowania”. 30h
   1.Cele i zadania doradztwa zawodowego – teoretyczne podstawy i praktyczne zastosowania.
   2. Charakterystyka zawodu doradcy zawodowego.
   3. Rozmowa doradcza ważną umiejętnością doradcy.
   4. Metody pracy w doradztwie: doradztwo indywidualne i grupowe
   5. Scenariusze zajęć w realizacji doradztwa grupowego, czyli praca grupą.
   6. Rynek pracy i instytucje wspomagające.
   7. Podstawy prawa pracy.
   8. Warsztat pracy doradcy zawodowego.

   „Warsztat pracy – Doradztwo zawodowe” 20 h

   • Przebieg i etapy procesu doradczego.
   • Diagnozowanie potrzeb w doradztwie zawodowym.
   • Przegląd metod i narzędzi wykorzystywanych w indywidualnym i grupowym doradztwie zawodowym.
   • Wykorzystywanie i interpretacja narzędzi kwestionariuszowych w doradztwie zawodowym.
   • Projektowanie narzędzi doradztwa zawodowego.

   „Psychologia Motywacji” 30h

   • Teorie w motywacji• Charakterystyka procesów motywacyjnych – podstawowe         pojęcia:motywacja, potrzeba, popęd, cel, samoregulacja, samokontroli
    • Podejścia do motywacji:
    • Podejście etologiczne i socjobiologiczne
    • Podejście psychodynamiczne
    • Behawioryzm – teorie uczenia się
    • Humanizm – teorie potrzeb
    • Koncepcje poznawcze
    • Motywacja i cybernetyka – model kontroli działania
    • Modele procesów dualnych• Typy motywacji: motywacje zaburzenia równowagi, zadaniowe,     symultaniczne, hierarchiczne, osiągnięć, konflikty motywacyjne
    • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz świadoma i nieświadoma
   • Mechanizmy motywacji
    • Efektywność funkcjonowania, a motywacja (prawo Yerkesa-Dodsona)
    • Regulacja automatyczna a refleksyjna
    • Mechanizmy samokontroli
    • Kołowy model struktury wartości Schwartza
    • Motywacje wyższego rzędu, ich źródła i funkcje
    • Motywacje prospołeczne, czyli dlaczego pomagamy innym
   • Motywacja w pracy coacha i doradcy – motywacja a planowanie celów
    • Jak formułować swoje cele aby być zmotywowanym?
    • Prokrastynacja
    • Pozytywne myślenie – kiedy wspiera a kiedy utrudnia realizację celów
    • Planowanie poszczególnych etapów celu – ćwiczenie: Praca z celem na      linii czasu.
    • Intencje implementacji, czyli jak wdrażać zachowanie.
    • Istotność poczucia własnej skuteczności w motywacji
    • Przekonania a motywacja
    • Teoria autodeterminacji czyli jak kształtować motywację wewnętrzną
    • Uważność a motywacja
    • Samo współczucie a motywacja
   • Ćwiczenie motywacji – część praktyczna
    • Rozpoznawanie typów motywacji
    • Określanie co wpływa na zachowanie ludzi – case study
    • Wysiłek z motywacja do zmiany
    • Etapy zmiany
    • Ćwiczenia motywacyjne w poszczególnych etapach motywacji
    • Rozpoznawanie faz zmiany zachowania – case study
    • Działania i kompetencje potrzebne w poszczególnych fazach zmiany
    • Planowanie zmian

   „Employer Branding jako narzędzie pracy doradcy i coacha” 20h

   Jak pracować nad sobą by wypracować wartościowego JA dla świata.

   Rozwój indywidualny, szkoła, kursy to jedynie przygotowanie do tego co czeka nas w życiu – czyli do pracy i samodzielności. Dlatego bardzo ważnym jeśli nie jednym z najważniejszych elementów naszej wartości dla rynku jest to jak potrafimy się przygotować do wyjścia w świat, wypromować siebie czy po prostu dobrze przygotować nasze działania do realiów współczesnego świata. Postaram się w kilku prostych sposobach pokazać wam jak należy pracować ze swoim wizerunkiem, co w nim podkreślać co wzmacniać a co pomijać lub niekoniecznie pokazywać na wstępie. Pokaże na co zwracają uwagę osoby po drugiej stronie stołu rekrutacyjnego lub ogólniej po drugiej stronie procesu. Employer Branding jako narzędzie w waszych rękach to nie tylko hasło korporacyjne ale coś co pomoże wam znaleźć swoje wymarzone miejsce. Zobaczycie, że można być coachem samym dla siebie jeśli tylko wie się jak stawiać pytania. Dlatego postaram się również nauczyć was pytać samych siebie: „Dlaczego?” a w dalszej konsekwencji „Jak?”

   Dlaczego warto..?, dlaczego trzeba…?, dlaczego chce…?, dlaczego pytając docieram dalej…? Dlaczego trzeba zacząć od „dlaczego”…?
   Jak to zrobić , Jak się za to zabrać? Jak pracować nad auto motywacją? Jak szukać  sposobów?
   A zrobimy to wszystko w kontekście przeszło 20 lat doświadczeń rekrutera, i właściciela firmy doradczej, który pracował z największymi korporacjami z różnych sektorów jak i firmami z dynamicznego sektora MŚP.

   „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” 10 h

   • Klasyfikacje rodzajów niepełnosprawności
   • Różnice między wrodzoną a nabytą niepełnosprawnością
   • ZPCh oraz otwarty rynek pracy
   • Orzecznictwo i analiza orzeczenia
   • Wpływ rodzaju i stopnia niepełnosprawności na podjęcie pracy
   • Finansowe i pozafinansowe korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych
   • Zasady rekrutacji, zatrudnienia, pozyskania i rozliczenia dofinansowania osób niepełnosprawnych przez pracodawców
  • Moduł: Doradztwo edukacyjno – zawodowe 60h

   „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w teorii i praktyce” 10h
   1. Cele i zadania doradztwa edukacyjnego – teoretyczne podstawy i praktyczne zastosowania.
   2. Możliwe ścieżki kształcenia i zdobywania kompetencji na rynku edukacyjno – zawodowym.
   3.Scenariusze zajęć w realizacji doradztwa grupowego w pracy z młodzieżą

   „warsztat pracy – Doradztwo edukacyjne” 20 h

   • Doradztwo zawodowe a edukacyjne; specyfika doradztwa edukacyjnego.
   • Przebieg i etapy procesu doradczego.
   • Przegląd metod i narzędzi wykorzystywanych w indywidualnym i grupowym doradztwie edukacyjnym.
   • Wykorzystywanie i interpretacja narzędzi kwestionariuszowych w doradztwie edukacyjnym.
   • Projektowanie narzędzi doradztwa edukacyjnego.

   „Komunikacja w pracy doradcy” – 10 h

   • techniki wspierające proces komunikacji
   • sposoby eliminacji barier komunikacyjnych
   • typologia klientów
   • radzenie sobie w trudnych sytuacjach

   Praktyka 20 h – ostatni zjazd – zaliczenie praktyk doradztwo edukacyjno-zawodowe

  • Moduł: Coaching kariery: 40h

   „Metody coachingu kariery jako sposób na rozwój zawodowy klientów” 40h

   • Wprowadzenie do modelu coachingu kariery wielopoziomowego, który odnosi się do wielu obszarów ludzkiego życia
   • Cechy coacha kariery – modelowanie umiejętności
   • Komunikowanie się z klientem – aktywne słuchanie, udzielanie informacji
    zwrotnej, wykorzystanie ciszy
   • Wyznaczanie i osiąganie inspirujących celów
   • Konstruowanie pytań- jako jedna z najważniejszych umiejętności coacha kariery
   • Rozłożenie odpowiedzialności – klient a karier coach
   • Narzędzia i techniki coachingu kariery wspierające rozwój klienta
   • Wykorzystanie wartości i przekonań klienta do osiągania celów
  • Moduł I Wprowadzenie do tematu kariery oraz zawodu Doradcy Zawodowego - (14h).

   Aleksandra Szurek – Doradca Zawodowy, Coach ICC, Konsultant Career Direct oraz Personality ID, Wykładowca Akademicki, Trener, Superwizor (14h).

   – Zarządzanie karierą a rynek pracy
   – Zawód Doradca Zawodowy – informacje praktyczne
   – Promocja usług doradztwa zawodowego – jak otworzyć własną praktykę
   – Miejsca pracy doradców zawodowych – czyli gdzie mogę pracować
   – Zawodoznastwo

  • Moduł II Narzędzia pracy Doradcy Zawodowego – odkrywanie potencjału - (35h).

   Aleksandra Szurek – Doradca Zawodowy, Coach ICC, Konsultant Career Direct oraz Personality ID, Wykładowca Akademicki, Trener, Superwizor (20h).
   Ewa Warchoł – Coach ICC, Trener, Doradca Zawodowy, Certyfikowany praktyk MBTI, Ekspert HR (10h).
   Ewa Bareła – Doradca Zawodowy, Certyfikowany Coach ACC ICF, Facylitator, Mentor, Master Trainer i Konsultant profilowania edukacyjno – zawodowego Career Direct, Wykładowca Akademicki, Trener (5h).

   Narzędzia pracy Doradcy Zawodowego – odkrywanie potencjału – diagnoza
   (jak, nie będąc psychologiem, zdiagnozować potencjał Klienta).
   – Audyt Kariery (doświadczenie zawodowe, wiedza)
   – Preferencje (praca zgodna z pasją, hobby, zainteresowaniami, wartościami i aspiracjami)
   – Predyspozycje (temperament, osobowość, inteligencje wielorakie, talenty, zdolności, umiejętności) m. in. warsztat: preferencje osobowościowe na bazie MBTI, NEO-FFI oraz Career Direct, TTI Success Insights znaczenie profilu osobowości w poszukiwaniu i wyborze pracy
   – Niestandaryzowane narzędzia diagnostyczne
   – Testy, kwestionariusze, scenariusze – każdy uczestnik zostanie przebadany wybranym
   narzędziem (MBTI lub Career Direct lub Personality ID)

  • Moduł III Doradztwo zawodowe a coaching – (15h).

   – Elementy coachingu w pracy doradcy zawodowego
   – Coaching kariery jako osobna metoda

   Urszula Druzd-Niedźwiedź – Doradca Zawodowy, Coach Kariery, Trener, Ekspert (8h).

   Aleksandra Szurek – Doradca Zawodowy, Coach ICC, Konsultant Career Direct oraz Personality ID, Wykładowca Akademicki, Trener, Superwizor (10h)

   – Co to jest rynek pracy
   – marketing osobisty
   – strategie i techniki poruszania się po rynku pracy (rynek jawny i ukryty)
   – Jak stworzyć skuteczne dokumenty aplikacyjne – warsztat
   – Jak dobrać sposoby poszukiwania pracy do profilu Klienta
   – Proces rekrutacyjny. Metody w tym nowe technologie w rekrutacji (np. gry rekrutacyjne!)
   – Zasady prowadzenia symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej – teoria i praktyka (autentyczne przypadki oraz symulacje)

  • Moduł IV Poruszanie się po rynku pracy – (18h).

   Urszula Druzd-Niedźwiedź – Doradca Zawodowy, Coach Kariery, Trener, Ekspert (5h).

   Ewa Bareła – Doradca Zawodowy, Certyfikowany Coach ACC ICF, Facylitator, Mentor, Master Trainer i Konsultant profilowania edukacyjno – zawodowego Career Direct, Wykładowca Akademicki, Trener (10h).

  • Moduł V Z perspektywy działu HR lub firmy Doradztwa Personalnego – (9h).

   Urszula Druzd-Niedźwiedź – Doradca Zawodowy, Coach Kariery, Trener, Ekspert HR (9 h).

   – Outplacement – czyli programy zwolnień monitorowanych
   – Zarządzanie Talentami
   – Jak wykorzystać swój potencjał w aktualnym miejscu pracy i osiągać maksymalną
   satysfakcję
   – Rekrutacja a doradztwo zawodowe
   – Ocena zintegrowana – Assessment Centre

  • Moduł VI Doradztwo zawodowe w projektach UE – (8 h).

   Marzena Jolanta Falc – Doradca zawodowy (specjalizuje się w realizacji projektów EFS) , Mentor Kariery, Trener, Coach kariery, Specjalista ds. Rekrutacji (8h).

   – Rodzaje projektów POKL oraz możliwości zatrudnienia w kolejnych latach programowania (projekty systemowe i konkursowe, możliwości i sposoby zatrudniania w projektach – przetargi, zapytania ofertowe)
   – Działania doradcy zawodowego w projektach (konsultacje indywidualne, warsztaty grupowe, treningi pracy, grupy wsparcia)
   – Specyfika pracy z Klientami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, osoby z upośledzeniem umysłowym, osoby długotrwale bezrobotne, wychowankowie domów dziecka i rodzin zastępczych, pacjenci ośrodków terapeutycznych MONAR)

  • Moduł VII Różni beneficjenci - (5h).

   Aleksandra Szurek – Doradca Zawodowy, Coach ICC, Konsultant Career Direct oraz Personality ID, Wykładowca Akademicki, Trener, Superwizor (1h).

   Marzena Jolanta Falc – Doradca zawodowy (specjalizuje się w realizacji projektów EFS) , Mentor Kariery, Trener, Coach kariery, Specjalista ds. Rekrutacji – (2h).

   Urszula Druzd-Niedźwiedź – Doradca Zawodowy, Coach Kariery, Trener, Ekspert HR – (2h).

   – Różni Klienci i różne miejsca pracy
   – Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym
   – Doradztwo zawodowe w placówkach edukacyjnych (praca z dzieckiem, nauczycielem oraz z rodzicami)
   – Doradztwo zawodowe dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, czyli jak diagnozować i wspierać klientów w podjęciu decyzji o własnym biznesie i rozpoczęciu działalności
   – Dostosowanie metod pracy do Klienta

  • Moduł VIII Poradnictwo grupowe – (15h).

   Ewa Warchoł – Coach ICC, Trener, Doradca Zawodowy, Certyfikowany praktyk MBTI, Ekspert HR (15h).

   • Spadochron – grupowa metoda, wybrane ćwiczenia (przygotowujące do podjęcia lub zmiany pracy)

  • Moduł IX Praktyczne umiejętności - 50 +60 h pracy własnej.

   Iwona Centka – Doradca Zawodowy, Psychoterapeuta Psychodynamiczny, Wykładowca Akademicki, Trener (20h).

   Aleksandra Szurek – Doradca Zawodowy, Coach ICC, Konsultant Career Direct oraz Personality ID, Wykładowca Akademicki, Trener, Superwizor (20h).

   Ewa Bareła – Doradca Zawodowy, Certyfikowany Coach ACC ICF, Facylitator, Mentor, Master Trainer i Konsultant profilowania edukacyjno – zawodowego Career Direct, Wykładowca Akademicki, Trener (5h).

   Dr hab. Jan Fazlagić – Profesor AFiB VISTULA oraz UE w Poznaniu, Ekspert w dziedzinie zarządzania wiedzą oraz zarządzania w oświacie. (5h).

   – Real time case studies
   – Praktyka doradcza (indywidualna i grupowa)
   o Własny proces doradczy
   o Przygotowanie i przeprowadzenie sesji doradczych z indywidualnym klientem.
   o Przygotowanie i przeprowadzenie sesji doradztwa grupowego.
   – Komunikacja werbalna i niewerbalna w pracy z Klientem
   – Warsztat rozwijający kreatywność
   Sesje superwizyjne z doświadczonym doradcą zawodowym i psychoterapeutą dzięki
   którym student:
   o Zdobędzie informacje na temat własnej pracy i spojrzy na nią z innej perspektywy
   o Nauczy się jak przekładać wiedzę teoretyczną na praktykę

  • Moduł X Doradco zawodowy – co możesz robić dalej?- (11h).

   Urszula Druzd-Niedźwiedź – Doradca Zawodowy, Coach Kariery, Trener, Ekspert HR – (6h).
   Aleksandra Szurek – Doradca Zawodowy, Coach ICC, Konsultant Career Direct oraz Personality ID, Wykładowca Akademicki, Trener, Superwizor – (5h).

   – Każdy uczestnik przechodzi przez własne doradztwo zawodowe w ramach praktyk oraz
   dodatkowo otrzymuje raport z badania MBTI lub do wybory Career Direct
   – Plan rozwoju osobistego jako doradca – diagnoza własnych kompetencji, na jakie mocne strony postawić i jak dalej planować swoją przyszłość w tym zawodzie
   – Plan działania w kontekście wyjścia na rynek i rozpoczęcia samodzielnej pracy jako doradca. Kiedy, dla kogo, z kim, w jaki sposób ?
   – Plan biznesowy – prowadzenie firmy (marketing, sprzedaż, aspekty finansowe) jak to robić i dopasować do swojego modelu pracy oraz rynku docelowego

  • Terminarz zjazdów I semestr
   Sesja 1

   22.02 – 23.02.2020

   Sesja 2

   07.03 – 08.03.2020

   Sesja 3

   21.03 – 22.03.2020

   Sesja 4

   04.05 – 05.04.2020

   Sesja 5

   25.04– 26.04.2020

   Sesja 6

   16.05 – 17.05.2020

   Sesja 7

   06.06 – 07.06.2020

 • Anna Rączkowiak (2) 1

  Anna Rączkowiak

  Wieloletni menadżer, doradca biznesu, job coach i doradca zawodowy. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku master of business administration (MBA) oraz SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Od wielu lat realizuje projekty doradcze i szkoleniowe głównie skierowane do kadry zarządzającej w zakresie kompetencji miękkich. Posiada również doświadczenie z zakresu job coachingu i doradztwa zawodowego. Skutecznie wspiera w procesie tworzenia Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego. Prowadzi warsztaty i sesje indywidualne wspierające aktywizację osób niepełnosprawnych oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i zawodowym.

 • Piotr Ciszek

  Psycholog biznesu, headhunter, trener, coach, Interim Manager, aktywny praktyk obszaru consultingu HR od przeszło 20 lat. W zakresie doradztwa personalnego zdobywał doświadczenie od 1997 roku (przede wszystkim realizując projekty rekrutacyjne executive search, jak również projekty z zakresu szkoleń i konsultingu HR). Piotr kształcił się na Uniwersytecie Warszawskim, na wydziale Psychologii, gdzie uzyskał tytuł Magistra z zakresu psychologii społecznej i organizacji pracy. Dwukrotnie uczestniczył w kilkumiesięcznych praktykach na terenie USA. W wolnych chwilach oddaje się narciarstwu bądź chwyta za Kite’a, jednak najczęściej poza pracą można go znaleźć w towarzystwie trzech nietuzinkowych kobiet (ukochanej żony i dwóch wspaniałych córek).

  Olga Mazurek-Lipka

  Wieloletni menadżer, doradca biznesu, job coach i doradca zawodowy. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku master of business administration (MBA) oraz SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Od wielu lat realizuje projekty doradcze i szkoleniowe głównie skierowane do kadry zarządzającej w zakresie kompetencji miękkich. Posiada również doświadczenie z zakresu job coachingu i doradztwa zawodowego. Skutecznie wspiera w procesie tworzenia Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego. Prowadzi warsztaty i sesje indywidualne wspierające aktywizację osób niepełnosprawnych oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i zawodowym.

  Agata Matuszewska

  Psycholog organizacji, doradca zawodowy, coach kariery, pedagog, trener umiejętności psychospołecznych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Trenerów I stopnia KRT w zakresie umiejętności psychospołecznych oraz Szkoły Coachów Akademii SET. Obecnie doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Doradca ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier Uniwersytetu Łódzkiego. Od 9 lat realizuje projekty szkoleniowe i doradcze z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i kompetencji miękkich. Posiada również doświadczenie w realizacji coachingu kariery, a także w tworzeniu Indywidualnych Planów Rozwoju, scenariuszy i narzędzi szkoleniowych. Właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Ready to Grow.

  Marco Ramirez

  Certyfikowany International Coach ICC, Certyfikowany Business Coach ICC, Superwizor ICC oraz Analytic Network Coach. International Values Consultant, trener kompetencji interpersonalnych wspierający organizację w budowaniu kultury w oparciu o wartości. Wieloletni doradca zawodowy pracujący w projektach unijnych przygotowujących do wyjścia na rynek pracy.

  Michał Skoniecki

  Jest menadżerem, trenerem i certyfikowanym coachem w podejściu wielopoziomowym. Ukończył Psychologię i Filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzanie na Politechnice Warszawskiej. Specjalizuję się w Psychologii Biznesu i Wspieraniu Rozwoju Osobowości. Prowadzi badania w zakresie motywacji, samoregulacji oraz wpływu perspektywy czasowej na nasz dobrostan. W praktyce wdraża projekty, konsultuję, prowadzi treningi, warsztaty, szkolenia oraz wykłady.

 • Zasady rekrutacji:

  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się
  według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe
  dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
  • 1 zdjęcie w formacie jpg,
  • potwierdzenie wpłaty zaliczki.

  Opłaty:

  Czesne za studia wynosi 5800 zł.
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 3000 zł – I rata płatna tydzień przed rozpoczęciem studiów
  • 3000 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 20 lutego 2020.

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać
  uruchomiona. Natomiast w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

  Regulamin Studiów Podyplomowych

  Pobierz

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close