Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne z Elementami Coachingu Kariery – II edycja

  OPIS KIERUNKU

  Odbycie studiów pozwoli na zdobycie wiedzy i praktyczne przygotowanie do pracy indywidualnej i grupowej z osobami poszukującymi pracy lub chcącymi dokonać zmiany swojej dotychczasowej sytuacji zawodowej. W obliczu podejmowania decyzji zawodowych już od poziomu gimnazjum wzrasta potrzeba wsparcia zarówno przez doradców zawodowych jak również edukacyjnych.
  Podczas warsztatów dowiesz się jak w praktyce wykorzystać narzędzia i zdobytą wiedzę w celu efektywnego rozwoju i odkrywania potencjału swoich klientów. Natomiast połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu i doradztwa jako metod wsparcia rozwoju zawodowego będę niezbędnym elementem w roli Doradcy Zawodowego.

   

  Anna Rączkowiak
  Kierownik studiów podyplomowych

   

  CELE STUDIÓW

  Dostarczenie kwalifikacji w dwóch zawodach podczas jednych studiów:

  • DORADCY ZAWODOWEGO
  • DORADCY EDUKACYJNEGO

  PRAKTYCZNE przygotowanie do pracy indywidualnej i grupowej poprzez zajęcia w formie warsztatów prowadzonych wyłącznie przez praktyków.

  Studia dedykowane są przede wszystkim dla pracowników firm doradczych, szkoleniowych organizacji pozarządowych, urzędów pracy, biur karier i działów HR, pedagogów i nauczycieli.

  DODATKOWE KORZYŚCI
  Możliwość odbycia praktyk doradczych w ramach studiów pod okiem wykwalifikowanych doradców zawodowych.

 • I i II semestr

  W sumie 220h

  • DORADZTWO ZAWODOWE (120 godzin)
  • DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE (60 GODZIN)
  • COACHING KARIERY (40 GODZIN)

  NAZWA STUDIÓW Doradztwo zawodowe i edukacyjne z elementami coachingu kariery
  KWALIFIKACJE DORADCY ZAWODOWEGO I EDUKACYJNEGO Ukończenie studiów daje kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy zawodowego i edukacyjnego
  FORMY ZALICZENIA ZAJĘĆ Obecność i aktywność na zajęciach /test /praca zaliczeniowa / samodzielne prowadzenie procesu coachingu (minimum trzy sesje) w czasie niewliczanym do czasu trwania kursu.
  Odbycie 20 godzin praktyki doradczej.
  Odbycie 10 godzin praktyki coachingowej.
  LICZBA SEMESTRÓW 2
  ORGANIZACJA STUDIÓW Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

  Moduł: Doradztwo zawodowe 120 h 

  „Wsparcie w procesie pracy Doradcy” 10 h

  • instytucje rynku pracy i realizowane przez nie zadania
  • pozyskiwania źródeł finansowania
  • podniesienie umiejętności sprzedaży własnych usług

  „Doradztwo zawodowe teoretyczne podstawy i praktyczne zastosowania”. 30 h

  • Cele i zadania doradztwa zawodowego – teoretyczne podstawy i praktyczne zastosowania.
  • Charakterystyka zawodu doradcy zawodowego.
  • Rozmowa doradcza ważną umiejętnością doradcy.
  • Metody pracy w doradztwie: doradztwo indywidualne i grupowe
  • Scenariusze zajęć w realizacji doradztwa grupowego, czyli praca grupą.
  • Rynek pracy i instytucje wspomagające.
  • Podstawy prawa pracy.
  • Warsztat pracy doradcy zawodowego.

   „Warsztat pracy – Doradztwo zawodowe” 20 h

  • Przebieg i etapy procesu doradczego.
  • Diagnozowanie potrzeb w doradztwie zawodowym.
  • Przegląd metod i narzędzi wykorzystywanych w indywidualnym i grupowym doradztwie zawodowym.
  • Wykorzystywanie i interpretacja narzędzi kwestionariuszowych w doradztwie zawodowym.
  • Projektowanie narzędzi doradztwa zawodowego.

  „Psychologia Motywacji” 30 h

  • Teorie w motywacji
  • Charakterystyka procesów motywacyjnych – podstawowe pojęcia: motywacja, potrzeba, popęd, cel, samoregulacja, samokontrola
  • Podejścia do motywacji:
  • Podejście etologiczne i socjobiologiczne
  • Podejście psychodynamiczne
  • Behawioryzm – teorie uczenia się
  • Humanizm – teorie potrzeb
  • Koncepcje poznawcze
  • Motywacja i cybernetyka – model kontroli działania
  • Modele procesów dualnych
  • Typy motywacji: motywacje zaburzenia równowagi, zadaniowe, symultaniczne, hierarchiczne, osiągnięć, konflikty motywacyjne
  • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz świadoma i nieświadoma
  • Mechanizmy motywacji
  • Efektywność funkcjonowania, a motywacja (prawo Yerkesa-Dodsona)
  • Regulacja automatyczna a refleksyjna
  • Mechanizmy samokontroli
  • Kołowy model struktury wartości Schwartza
  • Motywacje wyższego rzędu, ich źródła i funkcje
  • Motywacje prospołeczne, czyli dlaczego pomagamy innym
  • Motywacja w pracy coacha i doradcy – motywacja a planowanie celów
  • Jak formułować swoje cele aby być zmotywowanym?
  • Prokrastynacja
  • Pozytywne myślenie – kiedy wspiera a kiedy utrudnia realizację celów
  • Planowanie poszczególnych etapów celu – ćwiczenie: Praca z celem na linii czasu.
  • Intencje implementacji, czyli jak wdrażać
  • Istotność poczucia własnej skuteczności w motywacji
  • Przekonania a motywacja
  • Teoria autodeterminacji czyli jak kształtować motywację wewnętrzną?
  • Uważność a motywacja
  • Samo współczucie a motywacja
  • Ćwiczenie motywacji – część praktyczna
  • Rozpoznawanie typów motywacji
  • Określanie co wpływa na zachowanie ludzi – case study
  • Wysiłek z motywacja do zmiany
  • Etapy zmiany
  • Ćwiczenia motywacyjne w poszczególnych etapach motywacji
  • Rozpoznawanie faz zmiany zachowania – case study
  • Działania i kompetencje potrzebne w poszczególnych fazach zmiany
  • Planowanie zmian

  „Employer Branding jako narzędzie pracy doradcy i coacha” 20 h

  Jak pracować nad sobą by wypracować wartościowego JA dla świata.

  Rozwój indywidualny, szkoła, kursy to jedynie przygotowanie do tego co czeka nas w życiu – czyli do pracy i samodzielności. Dlatego bardzo ważnym jeśli nie jednym z najważniejszych elementów naszej wartości dla rynku jest to jak potrafimy się przygotować do wyjścia w świat, wypromować siebie czy po prostu dobrze przygotować nasze działania do realiów współczesnego świata. Postaram się w kilku prostych sposobach pokazać wam jak należy pracować ze swoim wizerunkiem, co w nim podkreślać co wzmacniać a co pomijać lub niekoniecznie pokazywać na wstępie. Pokaże na co zwracają uwagę osoby po drugiej stronie stołu rekrutacyjnego lub ogólniej po drugiej stronie procesu. Employer Branding jako narzędzie w waszych rękach to nie tylko hasło korporacyjne ale coś co pomoże wam znaleźć swoje wymarzone miejsce. Zobaczycie, że można być coachem samym dla siebie jeśli tylko wie się jak stawiać pytania

  Dlatego postaram się również nauczyć was pytać samych siebie: „Dlaczego?” a w dalszej konsekwencji „Jak?”

  Dlaczego warto..?, dlaczego trzeba…?, dlaczego chce…?, dlaczego pytając docieram dalej…? Dlaczego trzeba zacząć od „dlaczego”…?

  Jak to zrobić , Jak się za to zabrać? Jak pracować nad auto motywacją? Jak szukać sposobów?

  A zrobimy to wszystko w kontekście przeszło 20 lat doświadczeń rekrutera, i właściciela firmy doradczej, który pracował z największymi korporacjami z różnych sektorów jak i firmami z dynamicznego sektora MŚP.

   

  „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” 10 h

  • Klasyfikacje rodzajów niepełnosprawności
  • Różnice między wrodzoną a nabytą niepełnosprawnością
  • ZPCh oraz otwarty rynek pracy
  • Orzecznictwo i analiza orzeczenia
  • Wpływ rodzaju i stopnia niepełnosprawności na podjęcie pracy
  • Finansowe i pozafinansowe korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych
  • Zasady rekrutacji, zatrudnienia, pozyskania i rozliczenia dofinansowania osób niepełnosprawnych przez pracodawców

   

  Moduł: Doradztwo edukacyjno – zawodowe 60 h

  „Doradztwo edukacyjno – zawodowe w teorii i praktyce10 h

  • Cele i zadania doradztwa edukacyjnego – teoretyczne podstawy i praktyczne zastosowania.
  • Możliwe ścieżki kształcenia i zdobywania kompetencji na rynku edukacyjno – zawodowym.
  • Scenariusze zajęć w realizacji doradztwa grupowego w pracy z młodzieżą

  „Warsztat pracy – Doradztwo edukacyjne” 20 h

  • Doradztwo zawodowe a edukacyjne; specyfika doradztwa edukacyjnego.
  • Przebieg i etapy procesu doradczego.
  • Przegląd metod i narzędzi wykorzystywanych w indywidualnym i grupowym doradztwie edukacyjnym.
  • Wykorzystywanie i interpretacja narzędzi kwestionariuszowych w doradztwie edukacyjnym.
  • Projektowanie narzędzi doradztwa edukacyjnego.

  „Komunikacja w pracy doradcy” – 10 h

  • techniki wspierające proces komunikacji
  • sposoby eliminacji barier komunikacyjnych
  • typologia klientów
  • radzenie sobie w trudnych sytuacjach

  Praktyka 20 hostatni zjazd – zaliczenie praktyk doradztwo edukacyjno-zawodowe

   

  Moduł: Coaching kariery: 40 h

   „Metody coachingu kariery jako sposób na rozwój zawodowy klientów” 40 h

  • Wprowadzenie do modelu coachingu kariery wielopoziomowego, który odnosi się do wielu obszarów ludzkiego życia
  • Cechy coacha kariery – modelowanie umiejętności
  • Komunikowanie się z klientem – aktywne słuchanie, udzielanie informacji zwrotnej, wykorzystanie ciszy
  • Wyznaczanie i osiąganie inspirujących celów
  • Konstruowanie pytań- jako jedna z najważniejszych umiejętności coacha kariery
  • Rozłożenie odpowiedzialności – klient a karier coach
  • Narzędzia i techniki coachingu kariery wspierające rozwój klienta
  • Wykorzystanie wartości i przekonań klienta do osiągania celów
  • Terminarz zjazdów I semestr
   Sesja 1

   21.03 – 22.03.2020

   Sesja 2

   04.04 – 05.04.2020

   Sesja 3

   25.04– 26.04.2020

   Sesja 4

   16.05 – 17.05.2020

   Sesja 5

   06.06 – 07.06.2020

   Sesja 6

   20.06 – 21.06.2020

 • Anna Rączkowiak (2) 1

  Anna Rączkowiak

  Wieloletni menadżer, doradca biznesu, job coach i doradca zawodowy. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku master of business administration (MBA) oraz SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Od wielu lat realizuje projekty doradcze i szkoleniowe głównie skierowane do kadry zarządzającej w zakresie kompetencji miękkich. Posiada również doświadczenie z zakresu job coachingu i doradztwa zawodowego. Skutecznie wspiera w procesie tworzenia Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego. Prowadzi warsztaty i sesje indywidualne wspierające aktywizację osób niepełnosprawnych oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i zawodowym.

 • Piotr Ciszek

  Psycholog biznesu, headhunter, trener, coach, Interim Manager, aktywny praktyk obszaru consultingu HR od przeszło 20 lat. W zakresie doradztwa personalnego zdobywał doświadczenie od 1997 roku (przede wszystkim realizując projekty rekrutacyjne executive search, jak również projekty z zakresu szkoleń i konsultingu HR). Piotr kształcił się na Uniwersytecie Warszawskim, na wydziale Psychologii, gdzie uzyskał tytuł Magistra z zakresu psychologii społecznej i organizacji pracy. Dwukrotnie uczestniczył w kilkumiesięcznych praktykach na terenie USA. W wolnych chwilach oddaje się narciarstwu bądź chwyta za Kite’a, jednak najczęściej poza pracą można go znaleźć w towarzystwie trzech nietuzinkowych kobiet (ukochanej żony i dwóch wspaniałych córek).

  Olga Mazurek-Lipka

  Wieloletni menadżer, doradca biznesu, job coach i doradca zawodowy. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku master of business administration (MBA) oraz SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Od wielu lat realizuje projekty doradcze i szkoleniowe głównie skierowane do kadry zarządzającej w zakresie kompetencji miękkich. Posiada również doświadczenie z zakresu job coachingu i doradztwa zawodowego. Skutecznie wspiera w procesie tworzenia Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego. Prowadzi warsztaty i sesje indywidualne wspierające aktywizację osób niepełnosprawnych oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i zawodowym.

  Marco Ramirez

  Certyfikowany International Coach ICC, Certyfikowany Business Coach ICC, Superwizor ICC oraz Analytic Network Coach. International Values Consultant, trener kompetencji interpersonalnych wspierający organizację w budowaniu kultury w oparciu o wartości. Wieloletni doradca zawodowy pracujący w projektach unijnych przygotowujących do wyjścia na rynek pracy.

  Michał Skoniecki

  Jest menadżerem, trenerem i certyfikowanym coachem w podejściu wielopoziomowym. Ukończył Psychologię i Filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzanie na Politechnice Warszawskiej. Specjalizuję się w Psychologii Biznesu i Wspieraniu Rozwoju Osobowości. Prowadzi badania w zakresie motywacji, samoregulacji oraz wpływu perspektywy czasowej na nasz dobrostan. W praktyce wdraża projekty, konsultuję, prowadzi treningi, warsztaty, szkolenia oraz wykłady.

 • Zasady rekrutacji:

  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się
  według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe
  dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
  • 1 zdjęcie w formacie jpg,
  • potwierdzenie wpłaty zaliczki.

  Opłaty:

  Czesne za studia wynosi 5800 zł.
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 3000 zł – I rata płatna tydzień przed rozpoczęciem studiów
  • 3000 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 30 września 2020 r.

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać
  uruchomiona. Natomiast w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

  Regulamin Studiów Podyplomowych

  Pobierz
/var/www/html/wp-content/themes/vistula/ks-composer/layout-contact-data.php:13: int(18833)

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close