Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Metodyka Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego i Jako Drugiego – VII edycja

  OPIS KIERUNKU

  W związku ze zmieniającą się sytuacją społeczną i ekonomiczną jesteśmy świadkami rosnącego zainteresowania nauką języka polskiego jako obcego lub drugiego. Rośnie liczba obcokrajowców przybywających do Polski w związku z pracą, zamieszkujących Polskę na stałe oraz Polaków powracających z zagranicy z urodzonymi tam lub przebywającymi wiele lat dziećmi. To wszystko stwarza osobom zainteresowanym nauczaniem języka polskiego nowe i interesujące możliwości, ale również stawia przed nimi nowe, niełatwe wyzwania.

  Decydując się na studia podyplomowe na kierunku metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i jako drugiego, nauczysz się, jak efektywnie przekazywać tajniki języka polskiego pragnącym się go nauczyć obcokrajowcom, jakich metod i technik pracy używać, jak zorganizować pracę w klasie wielojęzycznej oraz czym różni się nauczanie języka polskiego jako języka ojczystego i obcego.

  Ten kierunek jest idealny zarówno dla nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, jak i dla osób będących na początku swojej kariery zawodowej, marzących dopiero o zostaniu lektorem języka polskiego..

  Podczas dwóch semestrów poznasz najnowsze trendy w metodyce nauczania języków, uzupełnisz wykształcenie i zdobędziesz wszystkie formalne kwalifikacje do tego, by podjąć pracę w charakterze nauczyciela języka polskiego dla obcokrajowców.

  Dodatkowo oferujemy zajęcia charakteryzujące rynek pracy oraz ukazujące absolwentom możliwości rozpoczęcia pracy po ukończeniu studiów.

  Program studiów został stworzony przez wybitnych specjalistów, praktyków, autorów programów nauczania i podręczników, wieloletnich nauczycieli. Realizujemy tym samym biznesowe podejście, z którego słynie Akademia Finansów i Biznesu Vistula – najlepsza w praktyce.

  KARIERA PO STUDIACH

  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • skutecznego i sprawnego nauczania języka polskiego,
  • wdrażania najnowszych trendów w metodyce nauczania języków,
  • podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego dla obcokrajowców (zdobycia niezbędnych kwalifikacji formalnych).

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • Lektor języka polskiego w szkołach językowych i instytucjach w kraju i za granicą w tym na lektoratach zagranicznych
  • Nauczyciel języka polskiego z przygotowaniem glottodydaktycznym w polskiej szkole

  FORMA ZALICZENIA STUDIÓW

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie obu semestrów studiów w formie testu oraz przygotowanie w grupach projektu dyplomowego dotyczącego rozwiązania konkretnych problemów praktycznych z dziedziny studiów, a także zaliczenie praktyk.

  REKRUTACJA

  Na studia podyplomowe na kierunku metodyka nauczania języka polskiego jako obcego mogą zostać przyjęte osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej na poziomie licencjackim) oraz legitymują się znajomością języka obcego na poziomie A2/B1

  Studia realizowane są we współpracy ze Szkołą Języka Polskiego Jako Obcego KLUB BIALOGU. Dzięki temu studenci mają okazję praktycznej nauki zawodu pod okiem profesjonalistów.

  KLUB DIALOGU Szkoła Języka polskiego dla obcokrajowców

  ● ponad 14 lat doświadczenia

  ● Kursy grupowe i indywidualne na wszystkich poziomach od A0 – C1

  ● Doświadczeni i zaangażowani lektorzy

  ● Przyjazna atmosfera

  ● 98% poleciłoby nas swoim znajomym

   

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona słuchaczy Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  tel. 22 45 72 363,  22 457 23 29

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 • Program obejmuje dwa semestry. Realizuje on najnowsze wymogi glottodydaktyki.

  Program studiów obejmuje łącznie 190 godzin zajęć, a doliczyć do tej liczby należy doliczyć praktyki  metodyczne realizowane w Szkole Języka Polskiego Klub Dialogu

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula stawia na praktyczność przekazywanej wiedzy, dlatego też zajęcia w głównej mierze przyjmują charakter ćwiczeń lub warsztatów oraz konserwatoriów.

  Program kierunku Metodyka Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego i Jako Drugiego

  Pobierz

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności językowe, złóż podanie już dziś!

  • Terminarz zjazdów I semestr
   Sesja 1 05.10 – 06.10.2019
   Sesja 2 19.10 – 20.10.2019
   Sesja 3 09.11 – 10.11.2019
   Sesja 4 23.11 – 24.11.2019
   Sesja 5 07.12 – 08.12.2019
   Sesja 6 11.01 – 12.01.2020
   Sesja 7 25.01 – 26.01.2020
  • Terminarz zjazdów II semestr
   Sesja 1 15.02 – 16.02.2020
   Sesja 2 29.02 – 01.03.2020
   Sesja 3 14.03 – 15.03.2020
   Sesja 4 28.03 – 29.03.2020
   Sesja 5 18.04– 19.04.2020
   Sesja 6 09.05 – 10.05.2020
   Sesja 7 23.05 – 24.05.2020
 • Agnieszka Małyska Zdjęcie

  Agnieszka Małyska

  Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2001 roku lektorka języka polskiego. W latach 2004–2010 uczyła w Kolegium Europejskim w Natolinie. W 2004 roku założyła Szkołę Języka Polskiego Jako Obcego „Klub Dialogu”, którą prowadziła 12 lat. Współautorka serii START – podręczników do języka polskiego jako obcego na poziomie A0, A1 i A2 (Warszawa 2010, 2013, 2017) oraz „Gramatyki dla praktyka” (Berlin 2017). Prowadzi własne wydawnictwo językowe START Polish (www.startpolish.pl). Zajmuje się szkoleniem i ewaluacją lektorów, prowadzi kursy doskonalenia zawodowego w Polsce i w Niemczech oraz zajęcia z dydaktyki języka polskiego jako obcego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Mianowany nauczyciel języka polskiego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. w Warszawie. Członkini Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego Jako Obcego Bristol.

 • dr hab. Przemysław Gębal 

  Profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dr hab., kierownik Pracowni Glottodydaktyki Porównawczej i Pedeutologii w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz zastępca dyrektora Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych PolitechnikiŚląskiej. Germanista, studiował dodatkowo filologię włoską i francuską na Freie Universität w Berlinie oraz na Université Paris III (La Sorbonne Nouvelle). Długoletni pracownik Katedry Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu nauczania języków obcych oraz podręczników i materiałów dydaktycznych do ich nauki. Obecnie w działalności naukowej i dydaktycznej koncentruje się na aspektach kształcenia nauczycieli języków obcych, glottodydaktyce porównawczej, integracyjno-inkluzyjnym nauczaniu języka polskiego jako drugiego oraz dydaktyce języków specjalistycznych. Zwolennik edukacji pozytywnej.

  dr Elżbieta Kaczmarska

  Absolwentka Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, językoznawczyni – bohemistka. Od 1999 roku prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim; wykładała też w Pradze, Lipsku, Ołomuńcu i Libercu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą problemów przekładu, możliwości wykorzystania korpusów równoległych w badaniach, dydaktyce i pracach translatorskich, a także metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i teorie dotyczące pracy w zespole. Autorka artykułów kontrastywnych z zakresu składni, leksyki i semantyki oraz ekwiwalencji.

  Barbara Łukaszewicz

  Absolwentka filologii polskiej i studiów podyplomowych „Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” na Uniwersytecie Warszawskim oraz filologii norweskiej na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS. Doktorantka i współpracownik Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” na Uniwersytecie Warszawskim. Członkini redakcji Kwartalnika POLONICUM oraz Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej. Autorka artykułów z zakresu glottodydaktyki polonistycznej.

  Katarzyna Marciniak

  Absolwentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i studiów podyplomowych Kształcenie głosu i mowy na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, magister socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczycielka emisji głosu, socjolog, specjalistka ds. marketingu, komunikacji oraz kreowania wizerunku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Retorycznego, pełni także funkcję sekretarza w Kole Żywego Słowa przy Oddziale Warszawskim Towarzystwa Miłośników  Języka Polskiego. Ukończyła liczne kursy (m.in. Train the trainer, Personal branding, Protokół dyplomatyczny Uniwersytetu Otwartego UW) i warsztaty (m.in. z zakresu techniki mowy, śpiewu białego, techniki Alexandra, Mindfulness, Qigong). Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu oraz koordynowaniu kampanii marketingowych i wizerunkowych. Pracowała dla polskich i międzynarodowych organizacji pomocowych (m.in. UNICEF, WWF) oraz agencji badawczych (BBS Obserwator, Paulat). Jest osobistym doradcą polityków i biznesmenów w zakresie emisji głosu, budowania wizerunku oraz wystąpień publicznych. Założyła i prowadzi Akademię głosu i wizerunku IMAGETON (imageton.pl).

  Aleksandra Maria Potocka

  Doktorantka Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: nauczanie języka polskiego jako obcego, literatura SF, słowotwórstwo, semantyka. Autorka licznych publikacji z zakresu językoznawstwa i metodyki nauczania języka polskiego.

  Maria Smirnow

  Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, filologii polskiej, glottodydaktyki polonistycznej oraz etnologii i antropologii kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Przez trzy lata związana była z Muzeum Narodowym w Warszawie jako pracownik Ośrodka Oświatowego, prowadząc lekcje muzealne i oprowadzając po wystawach. Przez sześć lat mieszkała i pracowała w Rosji, gdzie prowadziła lektorat języka polskiego oraz wykładała polską kulturę i sztukę na Twerskim Uniwersytecie Państwowym. W tym czasie współpracowała również z Ambasadą RP w Moskwie, organizując spektakle i wieczory poetyckie dla rosyjskiej Polonii. Była też współorganizatorem corocznego Festiwalu Polskich Filmów „Wisła” w Twerze. Po powrocie do Warszawy zaczęła pracę jako lektor języka polskiego w szkole „Klub Dialogu”. Od dwóch lat prowadzi kursy i szkolenia glottodydaktyczne dla wolontariuszy fundacji „Ocalenie” w Warszawie oraz Ośrodka dla Imigrantów w Gdańsku.

  Zofia Smuga

  Doktorantka w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rzeczoznawca językowy MEN. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami jako korektor i redaktor językowy. Interesuje się zaburzeniami w komunikacji językowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień składniowych.

  Izabela Szczepaniak

  Psycholog, wykładowca, dyrektor niepublicznego przedszkola i żłobka na Bemowie w Warszawie. Prowadzi konsultacje dla rodziców, zajęcia dla dzieci w wieku 2–6 lat oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Stowarzyszeniu dla Rodzin, gdzie m.in. prowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży. Szkoliła rodziców w Klubie Mam na Bemowie. Wykładała medycynę katastrof na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i pracowała w Instytucie Ratownictwa Psychologicznego oraz Fundacji „Oswoić stres”, gdzie prowadziła warsztaty z zakresu zarządzania stresem. Odbyła praktyki i staże w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Warszawie oraz szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu psychologii dzieci i młodzieży (m.in. terapia poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży, badania gotowości szkolnej, trudności szkolne, zagrożenia dysleksją, diagnoza i terapia dzieci z grupy ryzyka, pisanie bajek terapeutycznych, trening umiejętności społecznych). Przez ponad dwa lata prowadziła własną działalność gospodarczą: klubokawiarnię dla rodziców z dziećmi, gdzie m.in. prowadziła różne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 3-6 lat.

 • Zasady rekrutacji
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
  • 1 zdjęcie w formacie jpg,
  • potwierdzenie wpłaty zaliczki.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 3700 zł
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 2000 zł – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
  • 2000 zł – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 20 września 2019r.

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.
  Natomiast w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

  Regulamin Studiów Podyplomowych

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula w latach 2016-2019, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Dorota Cakar

tel. +48 22 4572 363
e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl
pok. 220

 

 

Marzena Hinzmann

​tel. +48 22 4572 329
e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl
pok. 220

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close