Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS KIERUNKU
  Kierunek Dyplomowany specjalista z finansów, Value at Risk i statystyki (studia podyplomowe), nazywany też Value at Risk, łączy w sobie wiele kompetencji – od matematyki i statystyki, poprzez znajomość rynku finansowego, aż po informatykę. Choć w Polsce nazwa tej dziedziny jeszcze nie doczekała się oficjalnego tytułu i figuruje jako „Computational Finance”, specjaliści z tego zakresu są poszukiwanymi kandydatami na naszym rynku. Oznacza to, że decydując się na studiowanie tego kierunku na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, otwierasz przed sobą niezwykle ciekawe perspektywy zawodowe.

  Podczas studiów „Finanse Plus” zdobędziesz wiedzę z aż czterech bloków tematycznych:

  • Zaawansowana teoria portfela, gdzie między innymi omawiane są mało znane w Polsce opcje rzeczywiste, czyli metoda oceny efektywności inwestycji w warunkach ryzyka,
  • Value at Risk,
  • Statystyka w finansach,
  • Kilka metod programistycznych.

  Najważniejszym z tych zagadnień jest V@r, czyli Value at Risk („wartość zagrożona”). To najbardziej znana na świecie miara ryzyka, która mimo krytyki po kryzysie subprime, czyli kryzysu na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych z 2007 roku, znalazła obecnie szerokie zastosowania praktyczne.

  Podczas dwusemestralnych studiów na zrozumienie problematyki V@r zostanie poświęconych aż 50 godzin. Opanowanie „wartości zagrożonej” jest istotne, ponieważ specjaliści z tego zakresu są niezwykle cenieni na rynku pracy. Obowiązujące w Polsce i na świecie regulacje wymagają od instytucji finansowych obliczania V@r w różnych kontekstach. To obliguje te firmy do zatrudniania całych działów osób o podobnych kompetencjach.

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Skutecznego zarządzania portfelem,
  • Zbierania, filtrowania i graficznego reprezentowania danych finansowych,
  • Obliczania i testowania Value at Risk, a także używania V@R w sterowaniu i aktywnym zarządzaniu ryzykiem.

  MOŻLIWOŚCI PRACY
  Placówki, w których znajdziesz zatrudnienie po tym kierunku studiów, obejmują banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe i emerytalne oraz liczne przedsiębiorstwa.

  Stanowiska, które czekają na absolwentów tego kierunku:

  • Specjalista ds. ryzyka
  • Risk manager
  • Dyrektor/kierownik ds. ryzyka
  • Ekspert ds. modelowania ryzyka

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona słuchaczy Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  tel. 22 45 72 363,  22 457 23 29

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 • Program studiów na kierunku Dyplomowany specjalista z finansów, v@r i statystyki został zaplanowany tak, by w ciągu dwóch semestrów i 160 godzin zajęć przekazać Ci kompleksową wiedzę z aż czterech bloków tematycznych. Zdobyte informacje pozwolą Ci zrozumieć złożone zagadnienie, jakim jest zarządzanie ryzykiem. Najważniejszym punktem programu jest v@r, na który to poświęconych jest aż 50 godzin. Specjalistyczną wiedzę przekaże Ci doświadczona kadra, która także nauczy Cię wykorzystywać ją w praktyce podczas zarządzania portfelem.

  Zaawansowana Teoria Portfela (45 godz.)

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Stopy zwrotu, ryzyko i pokrewne zagadnienia (NPV, IRR, EVA) Grzegorz Rządkowski 4
  Metody znajdowania optymalnego portfela Leszek Zaremba 4
  Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM, modele indeksowe i APT Grzegorz Rządkowski 6
  Wyznaczanie równoważnika pewności 3 metodami Ewa Gnatowska 4
  Hipoteza rynków efektywnych i jej wpływ na inwestowanie Leszek Zaremba 3
  Parytet put-call i wzór Black-Scholes Leszek Zaremba 5
  Wycena kontraktów terminowych na różne instrumenty bazowe Leszek Zaremba 3
  Swapy Ewa Gnatowska 5
  Wpływ opcji rzeczywistych na zarządzanie firmą Leszek Zaremba 5
  Wycena i porównanie firm z różnymi współczynnikami zadłużenia Leszek Zaremba 6

  Statystyczna obróbka danych finansowych (25 godz.)

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Zbieranie danych finansowych, filtrowanie i ich graficzna reprezentacja Piotr Zaremba 7
  Empiryczne rozkłady prawdopodobieństw na rynkach finansowych Ewa Gnatowska 10
  Autokorelacja w danych finansowych Ewa Gnatowska 8

  Metody komputerowe i obliczeniowe w finansach (40 godz.)

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Zaawansowane modele finansowe z VBA Piotr Zaremba 15
  Wolfram Alpha Grzegorz Rządkowski 15
  Liniowa Algebra w analizie danych i systemach uczących się Leszek Zaremba 10

  V@R w Zarządzaniu Ryzykiem (50 godz.)

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Obliczanie i testowanie V@R Leszek Zaremba 10
  V@R w zarzadzaniu portfelem Leszek Zaremba 5
  Prognozowanie ryzyka i korelacji Ewa Gnatowska 5
  V@R mapping Ewa Gnatowska 5
  Metody Monte Carlo na Wall Street Grzegorz Rządkowski 5
  Ryzyko płynności przy dużych tranzakcjach Leszek Zaremba 5
  Testowanie skrajnych scenariuszy (stress testing) Leszek Zaremba 5
  V@R jako narzedzie do sterowania ryzykiem Ewa Gnatowska 5
  V@R w aktywnym zarządzaniu ryzykiem Leszek Zaremba 5

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze.

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności, złóż podanie już dziś!

 • Prof. Leszek Zaremba
  Profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, którego habilitacja z teorii sterowania miała miejsce w 1986 roku. Z wykształcenia matematyk (UW, sekcja teoretyczna). Prowadził wykłady z Matematyki i Teorii Portfela na kilku uniwersytetach w USA. Autor ponad 30 artykułów w czasopismach amerykańskich, europejskich, polskich, a także w japońskim i rosyjskim.

  Osiągnięcia w karierze:

  • W latach 1987–1990 zatrudniony przez American Mathematical Society na stanowisku Zastępcy Redaktora Naczelnego ogólnoświatowego czasopisma „Mathematical Reviews” (Ann Arbor, Michigan).
 • Zasady rekrutacji
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy ,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii),
  • 1 fotografia (37×52 mm),
  • potwierdzenie wpłaty zaliczki.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 5600 zł.
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralne w dwóch ratach:

  • 2800 zł – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
  • 2800 zł – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru

  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 20 września 2019r. 

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

  Uchwała Rady Wykonawczej AFiBV

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Dorota Cakar

tel. 22 45 72 363
e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl
pok. 220

 

 

Marzena Hinzmann

​tel. 22 45 72 329
e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl
pok. 220

Admissions team
tel., whatsApp or viber:  +48510858087

e -mail:admission2@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close