Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Finanse i rachunkowość – z akredytacją ACCA – XVIII edycja

  OPIS KIERUNKU

  Nasza Uczelnia jako jedna z niewielu uczelni w Polsce ma pełen zakres akredytacji ACCA. Dzięki posiadaniu akredytacji ACCA absolwenci kierunku finanse i rachunkowość mają możliwość zdobycia zwolnień ze wszystkich egzaminów ACCA na poziomie Fundamentals. Dzięki temu mogą szybciej rozpocząć proces zdobycia kwalifikacji zawodowej ACCA i stać się członkiem tej międzynarodowej organizacji certyfikującej specjalistów z zakresu rachunkowości oraz finansów. Nasi studenci dzięki tej akredytacji łatwiej zdobywają pracę, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Akredytacja ACCA jest przyznawana tylko tym uczelniom, których programy i egzaminy spełniają wysokie wymagania stawiane przez tę organizację.

  Więcej informacji na temat ACCA: https://www.accaglobal.com

  ACCA QUALIFICATION – EXEMPTIONS

  Kwalifikacje ACCA są rozpoznawalne w branży finansowej na całym świecie, dlatego członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów.

  Kwalifikacja ACCA oparta jest na trzech fundamentach:

  • wiedza – to łącznie 13 egzaminów na trzech poziomach: Applied Knowledge (3 egzaminy), Applied Skills (6 egzaminów) oraz Strategic Professional (2 obowiązkowe egzaminy: „Strategic Business Leader” i „Strategic Business Reporting” oraz dwa do wyboru spośród czterech: „Advanced Financial Management”, „Advance Performance Management”, „Advanced Taxation”, „Advanced Audit and Assurance”);
  • doświadczenie – to wymóg potwierdzenia kompetencji i posiadania min. 3-letniego doświadczenia zawodowego w pracy w finansach/księgowości;
  • etyka – to obowiązkowy moduł o odpowiedzialności i etyce w biznesie.

  ACCA daje kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej i finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków.

  Adresaci SP

  Studia są przeznaczone dla osób chcących zdobyć wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz dla tych, którzy chcą rozpocząć proces uzyskiwania certyfikatu ACCA (uzyskać zwolnienia łącznie z 9 egzaminów z poziomów Applied Knowledge i Applied Skills (dawny poziom Fundamentals F1-F9)).

  W szczególności są przeznaczone dla:

  • analityków finansowych
  • księgowych i kandydatów na głównych księgowych
  • dyrektorów finansowych
  • kandydatów na menedżerów i dyrektorów finansowych
  • kontrolerów, biegłych rewidentów oraz kandydatów na biegłych rewidentów (audytorów)

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  • Zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa.
  • Dokonywania oceny efektywności przedsiębiorstwa.
  • Przygotowania, konsolidowania i analizowania sprawozdań finansowych.
  • Założenia własnego przedsiębiorstwa.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • Specjalista ds. księgowości
  • Analityk finansowy

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona słuchaczy Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  tel. 22 45 72 363,  22 457 23 29

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 •  

  Program studiów obejmuje wszystkie przedmioty (F1-F9) z których można uzyskać zwolnienie z egzaminów ACCA po uzyskaniu stosownych akredytacji.

  Szczegółowy plan zajęć i zakres egzaminów został zatwierdzany przez ACCA Global

   

  LP PRZEDMIOT MODUŁ ACCA LICZBA GODZIN
  1. Księgowy w przedsiębiorstwie                F1 6
  2. Rachunkowość finansowa F3 30
  3. Rachunkowość zarządcza F2 24
  4. Prawo gospodarcze F4 24
  5. Zarządzanie efektywnością F5 24
  6. Podatki F6 24
  7. Raportowanie finansowe F7 24
  8. Audyt w przedsiębiorstwie F8 24
  9. Zarządzanie finansami F9 30
  RAZEM 210 h

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności w zakresie finansów i rachunkowości, złóż podanie już dziś!

  Opis kierunku z akredytacją ACCA

  Pobierz
  • Terminarz zjazdów I semestr - grupa A
   Sesja 1 12.10 – 13.10.2019
   Sesja 2 26.10 – 27.10.2019
   Sesja 3 16.11 – 17.11.2019
   Sesja 4 30.11 – 01.12.2019
   Sesja 5 14.12 – 15.12.2019
   Sesja 6 18.01 – 19.01.2020
   Sesja 7 01.01 – 02.02.2020
  • Terminarz zjazdów I semestr - grupa B
   Sesja 1 05.10 – 06.10.2019
   Sesja 2 19.10 – 20.10.2019
   Sesja 3 09.11 – 10.11.2019
   Sesja 4 23.11 – 24.11.2019
   Sesja 5 07.12 – 08.12.2019
   Sesja 6 11.01 – 12.01.2020
   Sesja 7 25.01 – 26.01.2020
  • Terminarz zjazdów II semestr - grupa A
   Sesja 1 22.02 – 23.02.2020
   Sesja 2 07.03 – 08.03.2020
   Sesja 3 21.03 – 22.03.2020
   Sesja 4 04.05 – 05.04.2020
   Sesja 5 25.04– 26.04.2020
   Sesja 6 16.05 – 17.05.2020
   Sesja 7 06.06 – 07.06.2020
  • Terminarz zjazdów II semestr - grupa B
   Sesja 1 15.02 – 16.02.2020
   Sesja 2 29.02 – 01.03.2020
   Sesja 3 14.03 – 15.03.2020
   Sesja 4 28.03 – 29.03.2020
   Sesja 5 18.04– 19.04.2020
   Sesja 6 09.05 – 10.05.2020
   Sesja 7 23.05 – 24.05.2020
 • dr hab. prof. AFiB Vistula Mirosław Bojańczyk
  Wieloletni wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i innych szkół. Od ponad 20 lat związany jest z nauką i praktyką gospodarczą. W badaniach naukowych podejmuje tematy funkcjonowania rynku kapitałowego, funduszy inwestycyjnych, wycen przedsiębiorstw, kontrolingu oraz finansów i rachunkowości przedsiębiorstw. Posiada duże doświadczenie praktyczne.

  Osiągnięcia w karierze:

  • Główny księgowy kilku firm,
  • Dyrektor Citibanku,
  • Prezes jednego z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych,
  • Wiceprezes Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego,
  • Członek Komisji Papierów Wartościowych,
  • Członek wielu rad nadzorczych, w tym Polskiego Banku Rozwoju i Izolacji w Zduńskiej Woli.
 • Mirosław Bojańczyk

  dr hab. Mirosław Bojańczyk prof. AFiB Vistula

  Specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw, tworzenia biznesplanów i oceny projektów inwestycyjnych, opiniowania wniosków kredytowych; wieloletni wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i innych uczelni; w badaniach naukowych podejmuje tematy funkcjonowania rynku kapitałowego, funduszy inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw, kontrolingu oraz finansów i rachunkowości przedsiębiorstw; posiada duże doświadczenie praktyczne; był m.in. głównym księgowym w kilku firmach, prezesem zarządu polsko-niemieckiej spółki konsultingowej „Taylor Consulting”, wicedyrektorem Departamentu Systemu Bankowego i Instytucji Finansowych w Ministerstwie Finansów, dyrektorem w Citibanku, prezesem jednego z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, wiceprezesem Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego i członkiem Komisji Papierów Wartościowych; od wielu lat jest również dyrektorem finansowym firmy deweloperskiej WAN; autor ponad 80 publikacji w języku polskim i angielskim; jeden z 50 najlepszych polskich menedżerów w 1997 r. „Home & Market”; laureat II nagrody gazety „Parkiet” – Najlepszy NFI 1997 r.

  Małgorzata Maliszewska

  dr Małgorzata Maliszewska

  Adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula; prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych do utworzenia instytucji Rzecznika Finansowego; w latach 2014-2016 członkini Rady Programowej Insurance Forum dla Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń oraz Kapituły Polskiej Izby Ubezpieczeń; specjalistka z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, organizacji i ekonomiki przedsiębiorstw, prawa kontraktowego, alternatywnych metod rozstrzygania sporów sądowych i pozasądowych oraz negocjacji w biznesie; od 1996 roku radca prawny – wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie; negocjator i mediator biznesowy; redaktor tematyczny Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych” wydawanego przez Rzecznika Finansowego i Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz recenzent kwartalnika; autorka publikacji z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych oraz prawa w biznesie; Rzecznik Dyscyplinarny do spraw studentów w Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa; przewodnicząca Rady Programowej Studenckich Zeszytów Internetowych AVISTA; członkini Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Poszkodowanych Przez Los „Uśmiechnij się”.

  Krystyna Moscibrodzka

  dr Krystyna Mościbrodzka

  Zastępca dyrektora programu kształcenia Finanse i Rachunkowość; opiekun studentów II roku studiów magisterskich; specjalizuje się w zakresie form finansowania przedsiębiorstw oraz oceny projektów inwestycyjnych, analizy finansowej i strategicznej, oceny kondycji finansowej banków, przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego; od wielu lat zajmuje się badaniami naukowymi w Instytucie Finansów, z którym związała się w 1996 r.; prace dyplomowe jej studentów były wielokrotnie nagradzane.

  Anna Pawlak

  dr Anna Pawlak

  Wykładowca akademicki od 2018 r., prowadzi zajęcia głównie w zakresie zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa, rynku finansowego oraz bankowości zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Doktorat obroniła w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Gospodarki Światowej, w dziedzinie finansowania handlu międzynarodowego.

  Prowadzenie zajęć ułatwia jej ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, w tym na różnych szczeblach kierowniczych od 2003 – 2018 r. Większość kariery zawodowej związana była z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., gdzie współtworzyła i wiele lat kierowała działem zajmującym się ubezpieczeniami projektów inwestycyjnych. Posiada doświadczenie związane z kierowaniem zespołem, oceną ryzyka kredytowego, stosowaniem i konstruowaniem instrumentów ubezpieczeniowych oraz gwarancji, a także działalnością kredytową i obsługą transakcji handlowych przez banki, product management, w tym badaniami rynkowymi również we współpracy ze środowiskiem naukowym. 

 • Zasady rekrutacji:
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy ,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
  • 1 zdjęcie w formacie jpg,
  • potwierdzenie wpłaty zaliczki.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 6800 zł.
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 3400 zł – I rata płatna tydzień przed rozpoczęciem studiów
  • 3400 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 20 września 2019 r.
  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.
  Natomiast w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

  Regulamin Studiów Podyplomowych

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula w latach 2016-2019, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Dorota Cakar

tel. +48 22 4572 363
e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl
pok. 220

 

 

Marzena Hinzmann

​tel. +48 22 4572 329
e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl
pok. 220

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close