Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Komunikacja Techniczna – I edycja

  OPIS KIERUNKU

  Komunikacja techniczna jest to dziedzina zajmująca się przekładaniem trudnej, technicznej wiedzy na język zrozumiały dla zwykłego użytkownika. Na co dzień jest to profesja ludzi, którzy zajmują się tworzeniem instrukcji, plików pomocy, procedur czy raportów, czyli specjalistów pracujących na stanowiskach takich jak „Technical Writer”, „Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej”, „Dokumentalista”, „Technical Editor”, “User Assistance Specialist” itp.

  Każdy system informatyczny, aplikacja mobilna czy urządzenie jest dostarczane z towarzyszącą dokumentacją, instrukcjami lub plikami pomocy. Zapotrzebowanie na dokumentację dobrej jakości stale rośnie, dlatego pojawia się coraz więcej ofert pracy dla Technical Writerów.

  Studia podyplomowe na naszej uczelni są pierwszymi w Polsce, które praktycznie przygotowują do wykonywania tego typu pracy. Jest to doskonała okazja dla absolwentów filologii do wykorzystania umiejętności językowych w zastosowaniach technicznych oraz rozpoczęcia pracy w sektorze technologii IT czy przemysłu. Studia kończą się międzynarodowym certyfikatem ITCQF (International Technical Communication Qualifications Foundation).

  Kierunek ten powstał w efekcie ścisłej współpracy z grupą doświadczonych praktyków zajmujących się zarządzaniem dokumentacją techniczną w projektach technologicznych oraz rekrutacją i edukacją Technical Writerów oraz trenerów technicznych. Stworzyliśmy go w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie ze strony biznesu (niedobór wykwalifikowanych specjalistów na rynku pracy) oraz słuchaczy (brak uczelni i kierunków przygotowujących praktycznie do podjęcia pracy w branży komunikacji technicznej).

  Partnerami kierunku są firmy MadCap, Atlassian, Syncro Soft, DREDAR, organizacja certyfikująca ITCQF oraz portal Techwriter.pl

  Profil słuchacza:

  Program dostosowany jest do szerokiego grona odbiorców, słuchacze którzy skorzystają na naszych zajęciach najbardziej to:

  • Absolwenci studiów magisterskich, licencjackich (filologia, komunikacja) oraz
   inżynierskich (wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2),
  • Osoby odpowiedzialne za tworzenie różnego rodzaju dokumentacji, instrukcji, materiałów informacyjnych i szkoleniowych w firmach produkujących maszyny, urządzenia lub oprogramowanie, pracujące na stanowiskach: Dokumentalista, Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej, Edytor Techniczny, Technical Writer, Technical Trainer, Technical Editor, Technical Documentation Specialist, Content Developer, User Assistance Specialist, itp.,
  • Testerzy, analitycy, wdrożeniowcy i inni specjaliści z branż technologicznych, którzy chcą poszerzyć horyzonty, zdobyć nowe kwalifikacje, rozwinąć znajomość metod komunikacji wiedzy technicznej do klientów wewnętrznych i zewnętrznych,
  • Osoby odpowiedzialne za koordynację i organizację zespołów zajmujących się wytwarzaniem, publikowaniem i utrzymywaniem dokumentacji technicznej i szkoleń,
  • Pasjonaci nowych technologii, lubiący pracę z językiem obcym, którzy szukają idealnej dla siebie, dobrze płatnej pracy oraz łatwego wejścia do świata technologii.

  KARIERA PO STUDIACH

   

  Absolwenci studiów podyplomowych „Komunikacja techniczna” posiadają praktyczną umiejętność tworzenia oraz publikowania różnych typów dokumentacji technicznej. Potrafią zbierać informacje, formatować treść, recenzować i publikować różnego rodzaju dokumenty wykorzystując wyspecjalizowane narzędzia.

  Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z zasadami zarządzania projektem i zespołem dokumentacyjnym, tworzenia strategii publikowania treści oraz podstawowymi technikami i narzędziami wykorzystywanymi w profesjonalnym zarządzaniu informacją. Program studiów obejmuje ponadto podstawowe zagadnienia z obszarów automatyzacji i użyteczności oraz praktycznie przygotowuje słuchaczy do zdobycia certyfikatu ITCQF Foundation Level.

  Studia kończą się projektem zaliczeniowym który może być wartościowym punktem w CV każdego początkującego Technical Writera.

  Absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w firmach technologicznych, w szczególności z obszaru IT, przemysłu oraz nowych technologii.

   

  Już teraz wypełnij formularz ONLINE (tutaj) – skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na dodatkowe pytania lub pomożemy dokończyć proces rejestracji na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  Jeśli preferujesz kontakt telefoniczny lub mailowy:

  tel. 22 45 72 363,  22 457 23 29

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 • Nazwa przedmiotu Liczba godzin
  Podstawowe zagadnienia komunikacji technicznej (wprowadzenie) 20
  Praca z tekstem technicznym 25
  Podstawy technologii webowych 10
  Podstawowe technologie komunikacji technicznej 25
  Ogółem I semestr 80
  Techniki i narzędzia stosowane w dokumentacji technicznej 50
  Przygotowanie praktyczne do uzyskania certyfikatu ITCQF 20
  Zarządzanie procesem, zespołem i projektem dokumentacyjnym 20
  Ogółem II semestr 90
  SUMA 170

  Przedmioty:

  • Podstawowe zagadnienia komunikacji technicznej (wprowadzenie):
   • Wykład otwierający
   • Komunikacja techniczna w przykładach
   • Zawód Technical Writer
   • Rola dokumentacji w procesie wytwarzania produktu
   • Sposoby pozyskiwania informacji źródłowych
  • Praca z tekstem technicznym:
   • Typologia, struktura i pragmatyka tekstów technicznych
   • Identyfikacja odbiorców i analiza przypadków użycia
   • Źródła informacji i ich pozyskiwanie
   • Rozwijanie treści
   • Recenzja i wprowadzanie poprawek
   • Rodzaje i metody publikacji
  • Podstawy technologii webowych:
   • HTML vs CSS vs XML
   • Narzędzia developerskie w przeglądarce
   • Tworzenie prostej strony internetowej w HTML
   • Formatowanie utworzonej strony przy pomocy arkuszy styli CSS
  • Podstawowe technologie komunikacji technicznej:
   • Popularne formaty dokumentacji
   • Typy narzędzi
   • Techniki wizualnego przedstawiania treści
   • Tworzenie próbek dokumentacji online
  • Techniki i narzędzia stosowane w dokumentacji technicznej:
   • Automatyzacja w dokumentacji technicznej
   • Wstęp do DITA
   • Praktyczne zastosowanie narzędzia MadCap Flare
   • Projekt zaliczeniowy
  • Przygotowanie praktyczne do uzyskania certyfikatu ITCQF:
   • Omówienie zawartości syllabusa ITCQF
   • Praktyczne przygotowanie do egzaminu
   • Egzamin próbny
  • Zarządzanie procesem, zespołem i projektem dokumentacyjnym:
   • Metodologie pracy projektowej (Waterfall/Scrum/Kanban/Continous Delivery)
   • Strategia publikowania treści
   • Estymowanie pracy
   • Lokalizacja
   • Zarządzanie projektem dokumentacyjnymZarządzanie zespołem dokumentacyjnym

  Ukończenie studiów:

  • Studia kończą się praktycznym projektem związanym z dziedziną studiów. Propozycje tematów zostaną przedstawione Słuchaczom Studium do końca I semestru. Każdy Słuchacz deklaruje temat pracy najpóźniej do rozpoczęcia II semestru i przesyła do Sekretariatu Działu Studiów Podyplomowych AFiBV.
  • Projekt podlega obronie przed Komisją Egzaminacyjną.
  • Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności w zakresie komunikacji technicznej, złóż podanie już dziś!

  • Terminarz zjazdów I semestr
   Sesja 1 07-08.11.2020
   Sesja 2 21-22.11.2020
   Sesja 3 05-06.12.2020
   Sesja 4 19-20.12.2020
   Sesja 5 16-17.01.2021
   Sesja 6 30-31.01.2021
   Sesja 7 13-14.02.2021

    

 • Mgr Inż Dariusz Drezno

  mgr inż. Dariusz Drezno

  Pomysłodawca i organizator kierunku – wspólnie ze specjalistami-praktykami stworzył wizję i program studiów podyplomowych z komunikacji technicznej – praktycznej odpowiedzi na potrzeby pracodawców. Manager z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w kierowaniu międzynarodowymi zespołami dokumentacji technicznej szkoleń oraz kontroli jakości. Telekomunikacja, systemy wbudowane, zarządzanie produkcją – to tylko niektóre obszary, w których brał odpowiedzialność za jakość software’u, dokumentacji i szkoleń technicznych. Współzałożyciel portalu Techwriter.pl. Pracował w firmach Comarch, Nokia, Motorola, Apriso, Sabre. Aktualnie niezależny konsultant i trener z zakresu zapewnienia jakości, testowania i komunikacji technicznej oraz właściciel firmy dostarczającej usługi zarządzania dokumentacją techniczną oraz testami.

 • Mgr Inż. Tomasz Prus

  mgr inż. Tomasz Prus

  Absolwent Politechniki Wrocławskiej, manager działu dokumentacji w firmie Unit4. Doświadczenie w obszarze komunikacji technicznej budował również jako wieloletni pracownik Nokii. Trener ITCQF, współtwórca wrocławskiej społeczności MeetContent, prelegent i uczestnik konferencji związanych z technical writingiem w kraju i za granicą.

  Mgr Daniel Barrio Fierro

  mgr Daniel Barrio Fierro

  Absolwent Universidad de León, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Universität Göttingen. Z wykształcenia lingwista, z zawodu Information Architect. Tworzył dokumentację techniczną dla m.in. Google, Volvo i Nokia. Aktualnie Technical Communications Manager w Dolby Poland. Współtwórca i koordynator wrocławskiej społeczności MeetContent.

  Mgr Inż Dariusz Drezno

  mgr inż. Dariusz Drezno

  Pomysłodawca i organizator kierunku – wspólnie ze specjalistami-praktykami stworzył wizję i program studiów podyplomowych z komunikacji technicznej – praktycznej odpowiedzi na potrzeby pracodawców. Manager z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w kierowaniu międzynarodowymi zespołami dokumentacji technicznej szkoleń oraz kontroli jakości. Telekomunikacja, systemy wbudowane, zarządzanie produkcją – to tylko niektóre obszary, w których brał odpowiedzialność za jakość software’u, dokumentacji i szkoleń technicznych. Współzałożyciel portalu Techwriter.pl. Pracował w firmach Comarch, Nokia, Motorola, Apriso, Sabre. Aktualnie niezależny konsultant i trener z zakresu zapewnienia jakości, testowania i komunikacji technicznej oraz właściciel firmy dostarczającej usługi zarządzania dokumentacją techniczną oraz testami.

  Marta Bartnicka

  mgr inż. Marta Bartnicka

  Z wykształcenia informatyk (Systemy Informacji Naukowo-Technicznej, Politechnika
  Wrocławska). Przez ponad 20 lat związana była z IBM Translation Center, zajmując się kolejno tłumaczeniem, weryfikacją, terminologią, testowaniem lokalizacji, prowadzeniem projektów lokalizacyjnych, a także wdrażaniem tłumaczeń maszynowych oraz modelu Continuous Delivery. Koordynując lokalizację oprogramowania, dokumentacji i stron WWW na kilkanaście języków z Europy Środkowej, zdobyła spore doświadczenie w pracy na styku kultur, na pograniczu polityki korporacyjnej oraz lokalnych norm i zwyczajów.
  Od 2019 pracuje w Dolby Laboratories, gdzie wykorzystuje swoje doświadczenie w dziedzinie lokalizacji i zgłębia tajniki tworzenia dokumentacji technicznej. Kilka razy w roku prowadzi szkolenia z lokalizacji oprogramowania/dokumentacji i z zastosowania tłumaczeń maszynowych w praktyce. Współautorka publikacji „Programiści i tłumacze. Wprowadzenie do lokalizacji oprogramowania” (z drem Agenorem Hofmannem-Delborem, wyd. Helion).
  Hobby w kolejności alfabetycznej: biegówki, dzieci, ogrodnictwo, Tatry.

 • Informacje ogólne:

  • Studia rozpoczynają się w październiku 2020 r. i trwają dwa semestry,
  • Zajęcia dydaktyczne odbywają się co dwa tygodnie w ramach dwudniowych, weekendowych sesji zajęciowych w godzinach od 09:00 do 17:00,
  • Wszystkie zajęcia prowadzone są w Akademii Finansów i Biznesu Vistula przy ul. Stokłosy 3 w Warszawie.
  • Zajęcia prowadzone są w formie:
   – Konwersatoriów (wykłady i case study),
   – Warsztatów (ćwiczeń) w pracowni komputerowej.

  Każdy absolwent studiów podyplomowych “Komunikacja techniczna” będzie miał możliwość (za dodatkową opłatą wynoszącą 950 zł brutto) uzyskania międzynarodowego certyfikatu ITCQF (Foundation Certificate in Technical Communication).

  Zasady rekrutacji*:

  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • Pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
  • 1 zdjęcie w formacie jpg,
  • potwierdzenie wpłaty czesnego.

  Dokumenty należy składać w Sekretariacie Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń, AFiB Vistula, ul. Stokłosy 3, pok. 220

   

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 5500 zł – płatne tydzień przez rozpoczęciem studiów.
  Studia rozpoczynają się w październiku 2020 r. i trwają dwa semestry.

  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 2750 zł – I rata  płatna tydzień przed rozpoczęciem studiów
  • 2750 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

  Koszt certyfikatu ITCQF: 950 zł.

  Opis przelewu:
  W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.
  Natomiast w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

  Regulamin Studiów Podyplomowych

  Pobierz
int(18833)

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close