Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń – I edycja

  Rekrutacja 2021

  OPIS KIERUNKU

  Studia skierowane są do osób współpracujących z podmiotami zajmującymi się naprawami pojazdów, maszyn i urządzeń, likwidacją szkód w pojazdach,  maszynach i urządzeniach, rzeczoznawców, firm leasingowych, kancelarii prawnych specjalizujących się głownie w prawie rodzinnym i spadkowym, kancelarii odszkodowawczych oraz wszystkich zainteresowanych uzyskaniem nowych kompetencji dotyczących rzeczoznawstwa a także dla wszystkich reprezentantów wolnego zawodu rzeczoznawcy majątkowego, którzy chcą rozszerzać swoją wiedzę.

   

  O STUDIACH

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu rzeczoznawstwa pojazdów, maszyn i urządzeń, wykonywania ocen technicznych, kalkulowania kosztów napraw pojazdów i maszyn a także zasad rekonstrukcji wypadków drogowych.

  Zwiększająca się liczba uczestników ruchu drogowego z udziałem pojazdów i maszyn wpływa znacząco na ryzyko występowania zdarzeń losowych z ich udziałem, których analiza związana jest koniecznością posiadania wiedzy w zakresie działań odnoszących się do ustalenia wysokości szkody z wykorzystaniem nowoczesnych metod kalkulacyjnych. Rekonstrukcja  wypadków drogowych jest istotnym elementem oceny zachowań uczestników ruchu drogowego oraz sytuacji powodujących stan zagrożenia na drodze.
  Słuchacze będą mogli poznać metody prowadzenia rekonstrukcji i analizowania przyczyn wypadków drogowych.

  W czasie dwóch semestrów studiów słuchacze zostaną zapoznani z zasadami wykonywania kalkulacji kosztów napraw i rekonstrukcji wypadków z wykorzystaniem specjalistycznych programów wspomagających pracę rzeczoznawców – w formie wykładów oraz ćwiczeń.

  Program studiów został opracowany przez Radę Programową Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń Grupy Uczelni Vistula w skład której wchodzą wybitni teoretycy i praktycy.

  W skład Rady Programowej wchodzą:

  Beata Grott

  – DAT Polska sp. z o.o.

  dr Małgorzata Maliszewska

  – Akademia Finansów i Biznesu VISTULA

  dr inż. Piotr Fundowicz

  Politechnika Warszawska

  Robert Kulczyk

  – INFO-EKSPERT Sp. z o. o.

  Adam Markiewicz

  – EUROTAX Autovista Polska sp. z o.o.

  Tomasz Renik  

  – AUDATEX Polska sp. z o.o.

  Marek Wierzbicki

  – Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego

   

  PROFIL ABSOLWENTA
   
  Studia dają podstawę do rozwoju specjalistycznych umiejętności w dziedzinie rzeczoznawstwa pojazdów, maszyn i urządzeń. Słuchacze mają możliwość uzyskania wiedzy niezbędnej we współpracy z warsztatami naprawczymi, firmami leasingowymi, podmiotami rynku finansowego (w tym zakładami ubezpieczeń i bankami), kancelariami komorniczymi, urzędami celno-skarbowymi, działami windykacji przedsiębiorstw.

  Absolwent studiów podyplomowych „RZECZOZNAWSTWO POJAZDÓW MASZYN I URZĄDZEŃ” ma możliwość uzyskania certyfikatów w zakresie obsługi programów eksperckich DAT, EUROTAX, AUDATEX, INFO-EKSPERT (po złożeniu wniosku i spełnieniu określonych indywidualnie przez Firmę certyfikującą warunków). Łączny koszt wszystkich certyfikatów wynosi 1500,00 zł

  Absolwent studiów otrzyma także certyfikat wydany przez Spółkę Akcyjną Eksperci Techniczno-Motoryzacyjni Rzeczoznawcy PZM, który daje możliwość współpracy z tą Spółką  i zdobycie doświadczenia w zakresie rzeczoznawstwa pojazdów.

  WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze, oraz złożenie pracy pisemnej w formie oceny uszkodzeń pojazdu wraz z wyceną kosztów naprawy wykonaną w dowolnym z omawianych systemów eksperckich.

  Oględziny samochodów na zaliczenie pracy w warsztatach blacharsko-lakierniczych (4h)

  Szymański&Partner, Warszawa, ul Olbrachta 94A

  Wizyta w Stacji Kontroli Pojazdów (3h)

  SKP SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 164

  Wizyty w Autoryzowanych Stacjach Obsługi (3h)

  1. ASO BMW Bawaria Motors Warszawa, ul Czerniakowska 47 – warsztat mechaniczny

   

  Już teraz wypełnij formularz ONLINE (tutaj) – skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na dodatkowe pytania lub pomożemy dokończyć proces rejestracji na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  Jeśli preferujesz kontakt telefoniczny lub mailowy:

  tel. 22 45 72 363,  22 457 23 29

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 • WPROWADZENIE

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Etyka w działalności zawodowej dr Małgorzata Maliszewska 4
  Standardy zawodowe rzeczoznawcy dr Małgorzata Maliszewska 4

  RZECZOZNAWSTWO POJAZDÓW – EKSPERTYZA I IDENTYFIKACJA POJAZDÓW

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Historia i stan obecny rzeczoznawstwa, status i klasyfikacja rzeczoznawców inż. Mirosław Majda 2
  Klasyfikacja pojazdów inż. Mirosław Majda 1
  Identyfikacja pojazdów inż. Mirosław Majda 4
  Budowa pojazdów inż. Mirosław Majda 3
  Identyfikacja części zamiennych inż. Mirosław Majda 1
  Ocena stanu technicznego zespołów pojazdów inż. Mirosław Majda 2
  Dokumenty sporządzone przez rzeczoznawcę, kodeks etyki zawodowej inż. Mirosław Majda 1
  Oględziny i opracowanie oceny stanu technicznego pojazdu bezwypadkowego inż. Mirosław Majda 4
  Oględziny i opracowanie oceny uszkodzeń pojazdu powypadkowego inż. Mirosław Majda 4
  Wizyta w Autoryzowanej Stacji Obsługi pojazdów i Stacji Kontroli Pojazdów inż. Mirosław Majda 6

  WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Metodologia wycen wartości środków technicznych inż. Dariusz Walewski 7
  Zmiany wartości maszyn i urządzeń w czasie inż. Dariusz Walewski 1
  Wpływ napraw i przeglądów na wartość maszyny inż. Dariusz Walewski 1
  Koszty zastąpienia i odtworzenia inż. Dariusz Walewski 1
  Wartość resztkowa, złomowa inż. Dariusz Walewski 1
  Wycena maszyn trwale związanych z gruntem inż. Dariusz Walewski 1
  Wycena pojazdów specjalnych inż. Dariusz Walewski 1
  Identyfikacja środków trwałych maszyn i urządzeń inż. Dariusz Walewski 1
  Zużycie maszyn fizyczne i ekonomiczne inż. Dariusz Walewski 1
  Współczynnik nowoczesności, ekspercki, urynkowienia inż. Dariusz Walewski 1
  Wyceny dla potrzeb banków,leasingów,ubezpieczycieli, policji, sądów inż. Dariusz Walewski 1
  Wyceny kosztów napraw, utraty wartości, wartości pozostałości, złomu inż. Dariusz Walewski 1
  Zawartość raportu z wyceny inż. Dariusz Walewski 2
  Informacje o rynku – internet, przetargi, ogłoszenia w prasie inż. Dariusz Walewski 1
  Maszyny i urządzenia – wymogi formalne inż. Dariusz Walewski 1
  Wyceny cząstkowe linii (w czasie produkcji) inż. Dariusz Walewski 1
  Ocena poprawności wykonywanych wycen (zużycie eksploatacyjne) inż. Dariusz Walewski 1
  Testy sprawdzające inż. Dariusz Walewski 1

  REKONSTRUKCJA WYPADKÓW DROGOWYCH

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Biegły sądowy, akta sprawy, opinia dla organów wymiaru sprawiedliwości, oględziny na miejscu zdarzenia, przykładowe opinie dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Kolizja a wypadek, klasyfikacja zderzeń pojazdów, ślady na miejscu zdarzenia, dokumentacja śladów dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Fotografia miejsca zdarzenia, podstawy fotogrametrii dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Hamowanie pojazdu, zatrzymanie, czas reakcji kierującego, kierujący a alkohol dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Rekonstrukcja procesu hamowania, poślizg pojazdu z zarzuceniem dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Zderzenia pojazdów, metody rekonstrukcji, zderzenie z nieruchomą przeszkodą, pojęcie EES, wywracanie się pojazdów dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Elementy biomechaniki, potrącenie pieszego, zderzenie pojazdu z pojazdem jednośladowym dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Analiza przestrzenno-czasowa zdarzenia, tachografy dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Widoczność, zdarzenia przy ograniczonej widoczności dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Symulacja zdarzenia, programy symulacyjne. Programy używane podczas opiniowania zdarzeń drogowych dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Podstawowe manewry pojazdów – analiza ruchu dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Rekonstrukcja hamowania, ruchu niestatecznego dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Rekonstrukcje zderzeń pojazdów dr inż. Piotr Fundowicz 4
  Rekonstrukcje zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów. dr inż. Piotr Fundowicz 2

  KOSZTORYSOWANIE NAPRAW POJAZDÓW – SYSTEMY DAT

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Ogólne zagadnienia związane z zakresem kosztorysowania napraw mgr inż. Ryszard Kuczmański 1
  Produkty DAT stosowane w kosztorysowaniu napraw pojazdów i w praktyce rzeczoznawczej: SilverDAT CalculatePro, SilverDAT II, SilverDAT myClaim, DAT Europa Code, Zapytanie VIN, , EuroLack, SilverDAT partsinfo,  SilverDAT valuatePro mgr inż. Ryszard Kuczmański 1
  Główne elementy systemów (programów) i sposób ich obsługi mgr inż. Ryszard Kuczmański 7
  Sposoby rozliczania lakierowania, pojęcia, rodzaje operacji i ich korekta mgr inż. Ryszard Kuczmański 6
  Części zamienne, rodzaje części, sposoby ich korygowania mgr inż. Ryszard Kuczmański 6
  Prace dodatkowe i uzupełniające stosowane w systemie DAT mgr inż. Ryszard Kuczmański 3
  Zasady weryfikacji kalkulacji zewnętrznych, w tym - wykonanych w innych systemach, wykonanie kalkulacji w języku obcym i archiwalnych mgr inż. Ryszard Kuczmański 3
  Lokalizacja instrukcji, komunikatów, wytycznych producentów pojazdów i innych plików pomocy dotyczących systemów mgr inż. Ryszard Kuczmański 1
  Ćwiczenia z użyciem programów kalkulacyjnych, testy ze znajomości zagadnień z zakresu kosztorysowania napraw, zaliczenie mgr inż. Ryszard Kuczmański 6

  EUROTAX – OPROGRAMOWANIE DO TECHNICZNEJ LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Oprogramowanie firmy Autovista Polska sp. z o.o. (Eurotax) wspomagające techniczną likwidację szkody komunikacyjnej mgr inż. Adam Markiewicz 1
  Instalacja i konfiguracja programu Carwert mgr inż. Adam Markiewicz 1
  Identyfikacja pojazdu mgr inż. Adam Markiewicz 1
  Wycena pojazdu - dane wejściowe i wynik mgr inż. Adam Markiewicz 2
  Moduł kalkulacyjny - Kosztorys naprawy/Ustawienia mgr inż. Adam Markiewicz 1
  Moduł kalkulacyjny "RepairEstimate" mgr inż. Adam Markiewicz 3
  Analiza uszkodzeń i optymalizacja w module Monex mgr inż. Adam Markiewicz 1
  Optymalizacja Analiza kosztorysowa mgr inż. Adam Markiewicz 1
  Moduł pozostałości mgr inż. Adam Markiewicz 1
  Wydruki końcowe, eksport danych, komunikacja z innymi systemami mgr inż. Adam Markiewicz 1
  Ćwiczenia własne studentów i omówienie ćwiczeń mgr inż. Adam Markiewicz 2

  AUDATEX KOSZTORYSOWANIE KOSZTÓW NAPRAW POJAZDÓW MECHANICZNYCHW SYSTEMIE AUDATEX

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Identyfikacja pojazdu - AudaVIN dr inż. Piotr Zydorowicz 1
  AudaHistory dr inż. Piotr Zydorowicz 1
  Obraz uszkodzeń dr inż. Piotr Zydorowicz 1
  Rama naprawcza/FormowanieDozer dr inż. Piotr Zydorowicz 1
  Kombinacje/Mutacje dr inż. Piotr Zydorowicz 1
  Konserwacja,lakierowanie,NZS potrącenie dr inż. Piotr Zydorowicz 1
  Kosztorys naprawy samochodu ciężarowego dr inż. Piotr Zydorowicz 1
  Kalkulacja pojazdu z wykorzystaniem formularzy dr inż. Piotr Zydorowicz 1
  Lokalizacja instrukcji i plików pomocy dr inż. Piotr Zydorowicz 1
  Ćwiczenia własne studentów dr inż. Piotr Zydorowicz 5

  WYCENA POJAZDÓW INFO -EKSPERT

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Zasady określania wartości rynkowych pojazdów sprawnych wg instrukcji SRTSiRD mgr inż. Robert Kulczyk 2
  Zasady określania wartości rynkowych pojazdów uszkodzonych wg instrukcji SRTSiRD mgr inż. Robert Kulczyk 2
  Identyfikacja, oględziny i ustalanie stanu technicznego pojazdu wycenianego mgr inż. Robert Kulczyk 2
  Zasady instalacji, obsługi i użytkowania programu Komputerowy System INFO-EKSPERT mgr inż. Robert Kulczyk 1
  Sporządzanie wycen samochodów osobowych nieuszkodzonych z wykorzystaniem Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT mgr inż. Robert Kulczyk 2
  Sporządzanie wycen samochodów osobowych uszkodzonych (pozostałości) z wykorzystaniem Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT mgr inż. Robert Kulczyk 3
  Sporządzanie wycen samochodów użytkowych nieuszkodzonych z wykorzystaniem Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT mgr inż. Robert Kulczyk 2
  Sporządzanie wycen samochodów użytkowych uszkodzonych (pozostałości) z wykorzystaniem Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT mgr inż. Robert Kulczyk 2
  Sprawdzenie wiedzy teoretycznej i umiejętności wycen mgr inż. Robert Kulczyk 1

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze, oraz złożenie pracy pisemnej w formie oceny uszkodzeń pojazdu wraz z wyceną kosztów naprawy wykonaną w dowolnym z omawianych systemów eksperckich.

  Oględziny samochodów na zaliczenie pracy w warsztatach blacharsko-lakierniczych (4h)

  Szymański&Partner, Warszawa, ul Olbrachta 94A

  Wizyta w Stacji Kontroli Pojazdów (3h)

  SKP SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 164

  Wizyty w Autoryzowanych Stacjach Obsługi (3h)

  ASO BMW Bawaria Motors Warszawa, ul Czerniakowska 47 – warsztat mechaniczny

  • Terminarz zjazdów I semestr
   Sesja 1 24-25.10.2020
   Sesja 2 14-15.11.2020
   Sesja 3 28-29.11.2020
   Sesja 4 12-13.12.2020
   Sesja 5 09-10.01.2021
   Sesja 6 23-24.01.2021
   Sesja 7 06-07.02.2021
 • Małgorzata Maliszewska

  dr Małgorzata Maliszewska

  Adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula; prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych do utworzenia instytucji Rzecznika Finansowego; w latach 2014-2016 członkini Rady Programowej Insurance Forum dla Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń oraz Kapituły Polskiej Izby Ubezpieczeń; specjalistka z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, organizacji i ekonomiki przedsiębiorstw, prawa kontraktowego, alternatywnych metod rozstrzygania sporów sądowych i pozasądowych oraz negocjacji w biznesie; od 1996 roku radca prawny – wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie; negocjator i mediator biznesowy; redaktor tematyczny Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych” ISSN2544-1159 wydawanego przez Rzecznika Finansowego i Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz recenzent kwartalnika; autorka publikacji z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych oraz prawa w biznesie; Rzecznik Dyscyplinarny do spraw studentów w Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa; przewodnicząca Rady Programowej Studenckich Zeszytów Internetowych AVISTA; członkini Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Poszkodowanych Przez Los „Uśmiechnij się”.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

 • dr inż. Piotr Fundowicz

  Adiunkt w Instytucie Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Rzeczoznawca samochodowy z listy Ministra Infrastruktury oraz biegły sądowy z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego. Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych. Członek Zarządu Głównego oraz wiceprezes Oddziału Radom Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego. Redaktor naczelny kwartalnika Rzeczoznawca Samochodowy. Autor podręczników dla technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w kierunku mechanika samochodowa. W Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego zajmuje się m.in. szkoleniem kandydatów na rzeczoznawców.

  mgr inż. Ryszard Kuczmański

  Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych na Wydziale Ubezpieczeń i Bankowości w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Z branżą motoryzacyjną związany od 1967 roku. Pracował 13 lat: w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w dziale badań pojazdów (inżynier badań oraz Kierownik Zakładu Badań Pojazdów), a następnie kierownik Branżowego Ośrodka Jakości POLMO. Uczestniczył w uruchamianiu OBR-ów w zakładach ZPMot, oraz wdrażaniu licencji m.in.: FIAT125, FIAT126, Berliet co umożliwiło zapoznanie się z nowymi konstrukcjami, technologiami (również podczas wyjazdów zagranicznych). Dyrektor Inspektoratu PZU Warszawa-Wola (po wygranym konkursie) 1981 r.-1989 r. Od 1995 roku zajmował się wdrażaniem na rynku polskim systemu Audatex, m.in. w PZU (przeszkolił min.1200 pracowników w ośrodku PZU w Polanicy Zdroju; również pracowników PZU z filii na Litwie i w Ukrainie), Warta, Hestia, Generali, Allianz i w innych firmach ubezpieczeniowych, w organizacjach i firmach rzeczoznawczych PZMot, Dekra, TUV Rheinland i in.), warsztatach, ASO (wszystkie marki i importerzy) oraz w kancelariach i firmach dostarczających materiały do lakierowania (AKZO Nobel, Sikkens, PPG, itp.). Aktywny dialog z tymi środowiskami umożliwił udoskonalenie Audatex i dostosowanie go do specyfiki polskiego rynku. Od 2008 roku prowadzi zajęcia z zakresu kosztorysowania napraw w wyższych uczelniach (w ramach studiów podyplomowych), m.in. w Politechnikach: Poznańskiej, Radomskiej Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej a nawet ćwiczenia z programem w Akademii Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Od 2017 roku konsultant i partner firmy DAT Polska, posiada uprawnienia do przeprowadzania szkoleń w tym systemie. Od 202 roku członek Komisji Egzaminacyjnej przy Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych w Warszawie.

  mgr inż. Robert Kulczyk

  Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Mechanicznym, kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność – Pojazdy Samochodowe (studia magisterskie), międzyuczelnianych podyplomowych studiów: Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego I Rzeczoznawstwo Samochodowe organizowanych przez Wojskową Akademię Techniczną, Politechnikę Warszawską, Instytut Transportu Samochodowego oraz Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego. Rzeczoznawca samochodowy SRTSiRD, posiadający uprawnienia ze specjalności A – technika pojazdów samochodowych, B – ruchu drogowego i wypadków drogowych oraz C – kosztorysowanie napraw i wycena pojazdów. Aktualnie pracownik Firmy Info-Ekspert, która jest wydawcą katalogów i programów komputerowych, służących do profesjonalnej wyceny pojazdów samochodowych. W wydawnictwie zajmuje stanowiska specjalisty analityka rynku motoryzacyjnego, specjalisty ds.PR oraz dziennikarza. Autor wielu publikacji z obszaru motoryzacji oraz szkoleń obejmujących zakres określania wartości pojazdów. Od 2004 roku członek Stowarzyszenia Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego „Ekspertmot” oddziału szkoleniowego Warszawa II. Współpracował z Wyższą Szkołą Biznesu im. bp Jana Chrapka w Radomiu w zakresie prowadzenia wykładów z kosztorysowania napraw i wyceny wartości pojazdów. Obecnie współpracuje z Politechniką Warszawską – Wydziałem Transportu oraz Wojskową Akademią Techniczną – Wydziałem Mechanicznym, gdzie prowadzi zajęcia z wyceny wartości pojazdów samochodowych.

  inż. Mirosław Majda

  Od 50 lat pracuje w motoryzacji, w tym 30 lat w serwisach FSO, DAEWOO, FIAT, VOLKSWAGEN w Polsce oraz dla FSO w Anglii i w Egipcie. Prezes Zarządu Eksperci Techniczno-Motoryzacyjni „RZECZOZNAWCY-PZM” SA. Absolwent wydziału – samochody i maszyny robocze Politechniki Warszawskiej.Rzeczoznawca samochodowy Stowarzyszenia EKSPERTMOT. Biegły sądowy w zakresie – technika motoryzacyjna oraz wycena wartości pojazdów i kosztorysowanie napraw. Członek zarządów Stowarzyszenia EKSPERTMOT, PZMot i PIM. Wykładowca rzeczoznawstwa samochodowego PW, WAT i szkoleń kompetencyjnych.

  Adam Markiewicz

  Konsultant w firmie Autovista Polska sp. z o.o. W Dziale Rozwoju i Wdrożeń zajmuje się przygotowaniem produktów, ich dostosowaniem do potrzeb użytkowników oraz projektami wdrożeniowymi u klientów korporacyjnych. Z wykształcenia mgr inż. mechanik, od zawsze związany z branżą motoryzacyjną. Dzięki długoletnim kontaktom z firmami ubezpieczeniowymi dobrze znający specyfikę działań w likwidacji szkód komunikacyjnych. Wcześniejsze doświadczenia przekłada z powodzeniem na skuteczność prowadzonych szkoleń z zakresu użycia programów eksperckich oferowanych przez firmę Autovista.

  inż. Dariusz Walewski

  Inżynier mechanik. Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Samochodu i Maszyny Robocze.Od 1990 roku Rzeczoznawca Samochodowy Certyfikowany przez Centrum Certyfikacji i Rzeczoznawców Samochodowych, od 2004 roku wpisany na Listę Ministra Infrastruktury pod nr RS1043. Od 2004 Biegły Sądowy w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego oraz wycen maszyn i urządzeń. Rzeczoznawca samochodowy Stowarzyszenia EKSPERTMOT. Biegły sądowy w zakresie – technika motoryzacyjna oraz wycena wartości pojazdów i kosztorysowanie napraw oraz maszyn i urządzeń.

  dr inż. Piotr Zydorowicz

  Absolwent i doktorant Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Zespół Doświadczalnej Analizy Naprężeń. Prace naukowo badawcze dla przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego. Autor i współautor 43 opracowań i publikacji. Pierwszy w Politechnice Wrocławskiej doktorat z biomechaniki. Absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego z kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków drogowych. Certyfikowany rzeczoznawca ZG PZM i stowarzyszeń Poleksmot, Simtech, TUVPOL. Partner Audatex i SSH Polska. Rzeczoznawca z listy Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Stały Biegły Sądowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dziedziny technika samochodowa, specjalizacja ruch drogowy, wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych, auta zabytkowe, analiza przyczyn wypadków w użytkowaniu maszyn i urządzeń. Właściciel Biura Rzeczoznawstwa Samochodowego.

 • Zasady rekrutacji:

  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się
  według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe
  dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy ,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
  • 1 zdjęcie w formacie jpg,
  • potwierdzenie wpłaty czesnego.

  Opłaty:

  Czesne za studia wynosi 5750 zł – płatne tydzień przez rozpoczęciem studiów.
  Studia rozpoczynają się w październiku 2021 r. i trwają dwa semestry.

  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 3000 zł – I rata płatna tydzień przed rozpoczęciem studiów
  • 3000 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Opis przelewu:
  W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.
  Natomiast w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

  Regulamin Studiów Podyplomowych

  Pobierz
int(18833)

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close