Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Menedżer transportu drogowego – IV edycja

  OPIS KIERUNKU
  Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad zarządzaniem przedsiębiorstwem lub prowadzeniem własnej firmy w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy, kierunek Menedżer Transportu Drogowego pomoże Ci zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Po jego uzyskaniu będziesz mógł świadczyć usługi w skali nie tylko krajowej, ale także międzynarodowej.

  Studia prowadzone są pod patronatem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i zapewniają każdemu słuchaczowi specjalistyczną wiedzę potrzebną do legalnego oraz świadomego funkcjonowania w branży transportu drogowego. Podczas dwóch semestrów studiów zapoznasz się z przepisami z zakresu prawa cywilnego, handlowego, pracy i przepisów socjalnych kierowców w transporcie, prawa podatkowego oraz finansowych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, bezpieczeństwem drogowym, a przede wszystkim nowymi unijnymi warunkami dostępu do zawodu przewoźnika drogowego.

  Jako absolwent studiów podyplomowych na kierunku Menedżer transportu drogowego będziesz dysponował wysokim poziomem wiedzy, wystarczającej do uzyskania kompetencji zawodowych w postaci Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie drogowym Osób/Rzeczy. Jest on o tyle istotny, ponieważ otwiera przed Tobą większe szanse na zatrudnienie i świadczenie swoich usług także poza granicami Polski – we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

  Jako absolwent Akademii Finansów i Biznesu Vistula zostaniesz zwolniony z całości egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym Osób/Rzeczy.

  Certyfikat możesz otrzymać po złożeniu wniosku do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie i wniesieniu opłaty w wysokości 300 zł.

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Prowadzenia działalności gospodarczej związanej z transportem drogowym osób i rzeczy.
  • Zarządzania przedsiębiorstwem związanej z transportem drogowym osób i rzeczy.
  • Działalności w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy także poza granicami Polski.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • Kierownik działu spedycji
  • Kierownik ds. transportu
  • Koordynator transportu międzynarodowego

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona słuchaczy Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  tel. 22 45 72 363

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 • Program kierunku - Menedżer Transportu Drogowego

  Pobierz

  Program studiów uwzględnia najnowsze unijne warunki dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Decydując się na ten kierunek masz pewność, że zostaniesz wyposażony w narzędzia, pozwalające Ci swobodnie działać w tym sektorze.

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze.

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz rozwijać się w sektorze transportu drogowego, złóż podanie już dziś!

 • dr hab. inż. Marcin Rychter
  Absolwent Politechniki Lubelskiej w Lublinie. Doktorant i asystent w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn oraz silników spalinowych. Absolwent studiów podyplomowych z zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a także z komercjalizacji nauki i technologii, realizowanych przez Uniwersytet Łódzki i the Universtity of Texas w Austin. Współpracował z Wydziałem Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

  Osiągnięcia w karierze:

  • Współpracował z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie.
  • Wykładowca szkoleń realizowanych w zakresie systemu tachografii cyfrowej i pokładowych systemów diagnostycznych OBD II/EOBD.
  • Autor ponad 200 publikacji i 4 książek dotyczących zagadnień elementów transportu, opublikowanych w kraju i za granicą.
  • Były członek międzynarodowej organizacji EU–MIDT (Monitoring of the Implementation of Digital Tachograph) i uczestnik posiedzeń organizacji CORTE, nadzorującej wprowadzanie systemu tachografów cyfrowych w krajach Europy.
  • Członek Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego i Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych.
  • Ekspert komisji konkursowej w kwestii oceny merytorycznej wniosków dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • dr Renata Rychter

  Doktor nauk prawnych (absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 2003 r. zawodowo związana z organami Inspekcji Transportu Drogowego, od 2007 r. Dyrektor Biura Prawnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego; ekspert w ramach projektów bliźniaczych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na Ukrainie i dostosowania regulacji z zakresu transportu drogowego w Chorwacji do prawa Unii Europejskiej; w latach: 2007-2011 przewodnicząca komisji egzaminacyjnych na egzaminach na certyfikaty kompetencji zawodowych w transporcie drogowym; autorka wielu publikacji książkowych i artykułów prasowych z zakresu transportu drogowego i dróg publicznych.

  mgr Andrzej Lewandowski

  Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; od 2009 r. związany z Inspekcją Transportu Drogowego. W latach 2009-2012 pracował w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Radomiu, gdzie był odpowiedzialny m.in. za obsługę prawną Inspektoratu oraz prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych.

  mgr Andrzej Najmanowicz

  Radca prawny, magister prawa (absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Wieloletni pracownik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, wykładowca na kursach specjalistycznych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Reprezentuje Głównego Inspektora Transportu Drogowego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

  mgr Mariusz Stępniewski

  Magister prawa (absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

  Od 2011 r. zawodowo związany z organami Inspekcji Transportu Drogowego. Obecnie radca prawny i starszy specjalista w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Reprezentuje Głównego Inspektora Transportu Drogowego przez sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

  mgr inż. Agnieszka Szokało

  Absolwentka Politechniki Lubelskiej na kierunkach Transport oraz Logistyka w transporcie. Doktorantka w Instytucie Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie logistyki i cła w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym oraz podyplomowego studium pedagogicznego.

  Agnieszka Brejnak

  Radca prawny, magister prawa (absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), z wyróżnieniem ukończyła aplikację sądową w 2007 r., od 2003 r. pracownik Biura Prawnego, a od 2008 r. Zastępca Dyrektora Biura Prawnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, specjalista z zakresu prawa transportowego, przepisów socjalnych kierowców w transporcie drogowym, warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, wykładowca na kursach specjalistycznych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego; reprezentuje Głównego Inspektora Transportu Drogowego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

  Mirosław Montowski

  Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, i studiów podyplomowych z prawa pracy. Od 2003 r. inspektor Inspekcji Transportu Drogowego. Obecnie główny specjalista transportu drogowego. Doradcy ds. bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. W latach 2004 – 2011 członek i przewodniczący komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na doradców ds. bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Członek zespołu konsultacyjno-doradczego ds. bezpieczeństwa w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz urządzeń ciśnieniowych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Trener i wykładowca na kursach specjalistycznych dla kandydatów na inspektorów oraz kursach doszkalających dla inspektorów transportu drogowego.

 • Zasady rekrutacji
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii),
  • 1 fotografia (37×52 mm),
  • potwierdzenie wpłaty zaliczki.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 4700 zł
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 2350 zł – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
  • 2350 zł – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.
  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 30 września 2018 r.

  Numer konta:
  Bank Zachodni WBK – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek (9.08.2018) 10.00-17.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close