Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Dyplomowany Specjalista ds. Ubezpieczeń – V edycja

  OPIS KIERUNKU
  Gospodarka w fazie ciągłych zmian i przeobrażeń wymaga tego, by pozostawać otwartym na nowości. Warto szukać okazji do zdobywania nowej wiedzy i dokształcać się w konkretnej dziedzinie. W ten sposób pracownik nie tylko jest bardziej kompetentny, ale także rozwija się i jest gotowy na efektywne rozwiązywanie problemów. Rynek ubezpieczeń jest doskonałym przykładem dziedziny, w której niezwykle istotnym jest stały rozwój.

  Właśnie dlatego na Akademii Finansów i Biznesu Vistula w ramach oferty studiów podyplomowych powstał kierunek Dyplomowany Specjalista ds. Ubezpieczeń (studia podyplomowe). Działając pod patronatem Polskiej Izby Ubezpieczeń, studia te pozwolą Ci na kompleksowe spojrzenie na działalność rynku, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów aktywności przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, zagadnień dotyczących zarządzania zakładem ubezpieczeń, zarządzania ryzykiem, a także zagadnień technicznych dotyczących produktów ubezpieczeniowych.

  Dzięki wiedzy i praktycznym umiejętnościom zdobytym podczas dwóch semestrów intensywnych studiów dowiesz się nie tylko tego, jak działa rynek ubezpieczeń, ale najlepiej dbać o interesy konsumentów i poszkodowanych.

  Studia kończą się egzaminem oraz napisaniem pracy dyplomowej, w której przedstawiony zostanie konkretny problem praktyczny z dziedziny studiów.

  Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie egzaminu po pierwszym i drugim semestrze.

  Za dodatkową opłatą oraz złożeniem egzaminu, student może stanąć przed szansą otrzymania Certyfikatu Zawodu 241307 – Specjalista do spraw ubezpieczeń.

  Najważniejsze informacje o egzaminie:

  • Przeprowadza go niezależna instytucja certyfikująca – Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska.
  • Trwa 120 minut i składa się ze 100 pytań testowych jednokrotnego wyboru.
  • 30–40 pytań stanowią zadania z matematyki finansowej; 60–70 to pytania z pozostałych działów tematycznych.
  • Pytania testowe są powiązane z zakresem merytorycznym realizowanym podczas studiów oraz z informacjami zawartymi w materiałach otrzymanych podczas zajęć.
  • Dozwolone jest korzystanie z kalkulatora finansowego (jego obsługi nauczysz się na zajęciach warsztatowych).

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Analizowania i rozwiązywania problemów w firmach i instytucjach ubezpieczeniowych.
  • Formułowania strategii rozwojowych.
  • Sprawnego podejmowania decyzji i efektywnego zarządzania procesami w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • materiał w przygotowaniu

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona słuchaczy Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  tel. 22 45 72 363,  22 457 23 29

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 • Wprowadzenie (8 godz.)

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Wykład wprowadzający – etyka w biznesie Justyna Berniak-Woźny 2
  Podstawy makroekonomii Marian Noga 6

  Rynek i otoczenie (34 godz.)

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Instytucje rynku ubezpieczeniowego w Polsce i ich funkcje Andrzej Kiciński 2
  Prawo rynku ubezpieczeniowego w Polsce i UE (Dyrektywy) Małgorzata Maliszewska 10
  Formy prawne zakładów ubezpieczeń Beata Mrozowska-Bartkiewicz 4
  Rynki, instrumenty oraz inwestycje na rynkach finansowych Piotr Pisarewicz 10
  Polski rynek ubezpieczeniowy na tle rynku europejskiego Mariusz Wichtowski 4
  Ochrona danych osobowych Bogusława Pilc 4

  Relacje z otoczeniem (19 godz.)

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Relacja klient - ubezpieczyciel Piotr Budzianowski 2
  OWU i Ustawy jako kluczowe dokumenty umowy ubezpieczenia Beata Mrozowska-Bartkiewicz 2
  Negatywne zjawiska na rynku ubezpieczeń Piotr Budzianowski 2
  Świadomość ubezpieczeniowa jako istotny czynnik biznesu Mariusz Wichtowski 2
  Wpływ konkurencji na funkcjonowanie rynku Małgorzata Kaniewska 4
  Innowacyjność w ubezpieczeniach Anna Michałek 4
  Alternatywne metody rozwiązywania sporów ubezpieczeniowych Ewa Maleszyk 3

  Produkty (30 godz.)

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Konstrukcja produktów ubezpieczeniowych Adam Pustelnik 4
  Etapy tworzenia i wdrażania produktów ubezpieczeniowych Anna Jarosiewicz-Łuka 4
  Ubezpieczenia na życie i zdrowotne Robert Gowin 6
  Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - obowiązkowe i dobrowolne Mariusz Wichtowski 9
  Ubezpieczenia finansowe Jacek Kukiełka 2
  Ubezpieczenia majątkowe Mateusz Świątkowski 5

  Dystrybucja Produktów Ubezpieczeniowych (24 godz.)

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Marketing usług jako istotny element zarządzania firmą Roman Fulneczek 15
  Znaczenie języka w ubezpieczeniach - "prosto po polsku" Kamila Lewnau 4
  Kanały dystrybucji – analiza i porównanie istniejących rozwiązań Mateusz Świątkowski 5

  Likwidacja szkód (17 godz.)

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Likwidacja szkód i wypłata świadczeń Tomasz Tarkowski 6
  Przestępczość ubezpieczeniowa Tomasz Tarkowski 3
  Likwidacja szkód osobowych z ubezpieczenia OC Magdalena Barcicka 4
  Międzynarodowa współpraca w zakresie likwidacji szkód Paulina Fulneczek 4

  Zarządzanie ryzykiem i technika ubezpieczeniowa (36 godz.)

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Identyfikacja i analiza ryzyk biznesowych Jerzy Podlewski 10
  Cyberryzyka i cyberprzestępczość w finansach - ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych Teresa Grabowska 4
  Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach Tadeusz Szumlicz 4
  Aktuariat Jacek Skwierczyński 4
  Reasekuracja Krzysztof Jarmuszczak 6
  Zarządzanie finansami firmy ubezpieczeniowej Witold Walkowiak 8

  Organizacja wewnętrzna w ubezpieczeniach (14 godz.)

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Funkcje kluczowe w zakładzie ubezpieczeń – modele współpracy Teresa Grabowska 4
  Obowiązki względem innych uczestników rynku – raportowanie Adam Fornalik 4
  Informatyka w ubezpieczeniach na bazie wytycznych KNF Dariusz Dębowczyk 6

  Organizacja wewnętrzna studiów (10 godz.)

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Egzamin Mateusz Świątkowski, Mariusz Wichtowski 1
  Warsztaty dyplomowe Rada Programowa 9

  W sumie 192 godz.

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze.

  Program studiów na kierunku Dyplomowany specjalista ds. ubezpieczeń został opracowany przez Radę Programową Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Grupy Uczelni Vistula. Za program odpowiedzialny jest zespół wybitnych teoretyków i praktyków, dzięki czemu, decydując się na ten kierunek, masz pewność, że otrzymasz niezbędną teoretyczną wiedzę i dowiesz się, jak wykorzystać ją w praktyce i przełożyć na sukces na polu zawodowym.

  Wśród wysoce wyspecjalizowanej kadry znajdują się zarówno pracownicy naukowi Akademii Finansów i Biznesu Vistula, wykładowcy reprezentujący inne ośrodki naukowe, a także pracownicy i członkowie zarządów instytucji i przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. To dzięki ich wiedzy i doświadczeniu uzyskasz dostęp do pełnego spektrum kompetencji potrzebnych do skutecznej działalności na rynku ubezpieczeniowym i zarządzania ryzykiem.

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz rozwijać się jako dyplomowany specjalista ds. ubezpieczeń, złóż podanie już dziś!

 • Zasady rekrutacji
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
  • 1 zdjęcie w formacie jpg,
  • potwierdzenie wpłaty zaliczki.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 6600 zł
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 3300 zł – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
  • 3300 zł – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.
  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 20 września 2019r.

  Koszt certyfikatu: 600 zł płatne do 31 maja 2020r.

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.
  Natomiast w przypadku dużej liczby kandydatów, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

  Regulamin Studiów Podyplomowych

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula w latach 2016-2019, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Dorota Cakar

tel. +48 22 4572 363
e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl
pok. 220

 

 

Marzena Hinzmann

​tel. +48 22 4572 329
e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl
pok. 220

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close