Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Dyplomowany Specjalista ds. Ubezpieczeń – V edycja

  OPIS KIERUNKU
  Gospodarka w fazie ciągłych zmian i przeobrażeń wymaga tego, by pozostawać otwartym na nowości. Warto szukać okazji do zdobywania nowej wiedzy i dokształcać się w konkretnej dziedzinie. W ten sposób pracownik nie tylko jest bardziej kompetentny, ale także rozwija się i jest gotowy na efektywne rozwiązywanie problemów. Rynek ubezpieczeń jest doskonałym przykładem dziedziny, w której niezwykle istotnym jest stały rozwój.

  Właśnie dlatego na Akademii Finansów i Biznesu Vistula w ramach oferty studiów podyplomowych powstał kierunek Dyplomowany Specjalista ds. Ubezpieczeń (studia podyplomowe). Działając pod patronatem Polskiej Izby Ubezpieczeń, studia te pozwolą Ci na kompleksowe spojrzenie na działalność rynku, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów aktywności przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, zagadnień dotyczących zarządzania zakładem ubezpieczeń, zarządzania ryzykiem, a także zagadnień technicznych dotyczących produktów ubezpieczeniowych.

  Dzięki wiedzy i praktycznym umiejętnościom zdobytym podczas dwóch semestrów intensywnych studiów dowiesz się nie tylko tego, jak działa rynek ubezpieczeń, ale najlepiej dbać o interesy konsumentów i poszkodowanych.

  Studia kończą się egzaminem oraz napisaniem pracy dyplomowej, w której przedstawiony zostanie konkretny problem praktyczny z dziedziny studiów.

  Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie egzaminu po pierwszym i drugim semestrze.

  Za dodatkową opłatą oraz złożeniem egzaminu, student może stanąć przed szansą otrzymania Certyfikatu Zawodu 241307 – Specjalista do spraw ubezpieczeń.

  Najważniejsze informacje o egzaminie:

  • Przeprowadza go niezależna instytucja certyfikująca – Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska.
  • Trwa 120 minut i składa się ze 100 pytań testowych jednokrotnego wyboru.
  • 30–40 pytań stanowią zadania z matematyki finansowej; 60–70 to pytania z pozostałych działów tematycznych.
  • Pytania testowe są powiązane z zakresem merytorycznym realizowanym podczas studiów oraz z informacjami zawartymi w materiałach otrzymanych podczas zajęć.
  • Dozwolone jest korzystanie z kalkulatora finansowego (jego obsługi nauczysz się na zajęciach warsztatowych).

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Analizowania i rozwiązywania problemów w firmach i instytucjach ubezpieczeniowych.
  • Formułowania strategii rozwojowych.
  • Sprawnego podejmowania decyzji i efektywnego zarządzania procesami w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • materiał w przygotowaniu

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona słuchaczy Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  tel. 22 45 72 363,  22 457 23 29

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 • Wprowadzenie (8 godz.)

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Wykład wprowadzający – etyka w biznesie Justyna Berniak-Woźny 2
  Podstawy makroekonomii Marian Noga 6

  Rynek i otoczenie (34 godz.)

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Instytucje rynku ubezpieczeniowego w Polsce i ich funkcje Andrzej Kiciński 2
  Prawo rynku ubezpieczeniowego w Polsce i UE (Dyrektywy) Małgorzata Maliszewska 10
  Formy prawne zakładów ubezpieczeń Beata Mrozowska-Bartkiewicz 4
  Rynki, instrumenty oraz inwestycje na rynkach finansowych Piotr Pisarewicz 10
  Polski rynek ubezpieczeniowy na tle rynku europejskiego Mariusz Wichtowski 4
  Ochrona danych osobowych Bogusława Pilc 4

  Relacje z otoczeniem (19 godz.)

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Relacja klient - ubezpieczyciel Piotr Budzianowski 2
  OWU i Ustawy jako kluczowe dokumenty umowy ubezpieczenia Beata Mrozowska-Bartkiewicz 2
  Negatywne zjawiska na rynku ubezpieczeń Piotr Budzianowski 2
  Świadomość ubezpieczeniowa jako istotny czynnik biznesu Mariusz Wichtowski 2
  Wpływ konkurencji na funkcjonowanie rynku Małgorzata Kaniewska 4
  Innowacyjność w ubezpieczeniach Anna Michałek 4
  Alternatywne metody rozwiązywania sporów ubezpieczeniowych Ewa Maleszyk 3

  Produkty (30 godz.)

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Konstrukcja produktów ubezpieczeniowych Adam Pustelnik 4
  Etapy tworzenia i wdrażania produktów ubezpieczeniowych Anna Jarosiewicz-Łuka 4
  Ubezpieczenia na życie i zdrowotne Robert Gowin 6
  Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - obowiązkowe i dobrowolne Mariusz Wichtowski 9
  Ubezpieczenia finansowe Jacek Kukiełka 2
  Ubezpieczenia majątkowe Mateusz Świątkowski 5

  Dystrybucja Produktów Ubezpieczeniowych (24 godz.)

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Marketing usług jako istotny element zarządzania firmą Roman Fulneczek 15
  Znaczenie języka w ubezpieczeniach - "prosto po polsku" Kamila Lewnau 4
  Kanały dystrybucji – analiza i porównanie istniejących rozwiązań Mateusz Świątkowski 5

  Likwidacja szkód (17 godz.)

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Likwidacja szkód i wypłata świadczeń Tomasz Tarkowski 6
  Przestępczość ubezpieczeniowa Tomasz Tarkowski 3
  Likwidacja szkód osobowych z ubezpieczenia OC Magdalena Barcicka 4
  Międzynarodowa współpraca w zakresie likwidacji szkód Paulina Fulneczek 4

  Zarządzanie ryzykiem i technika ubezpieczeniowa (36 godz.)

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Identyfikacja i analiza ryzyk biznesowych Jerzy Podlewski 10
  Cyberryzyka i cyberprzestępczość w finansach - ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych Teresa Grabowska 4
  Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach Tadeusz Szumlicz 4
  Aktuariat Jacek Skwierczyński 4
  Reasekuracja Krzysztof Jarmuszczak 6
  Zarządzanie finansami firmy ubezpieczeniowej Witold Walkowiak 8

  Organizacja wewnętrzna w ubezpieczeniach (14 godz.)

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Funkcje kluczowe w zakładzie ubezpieczeń – modele współpracy Teresa Grabowska 4
  Obowiązki względem innych uczestników rynku – raportowanie Adam Fornalik 4
  Informatyka w ubezpieczeniach na bazie wytycznych KNF Dariusz Dębowczyk 6

  Organizacja wewnętrzna studiów (10 godz.)

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Egzamin Mateusz Świątkowski, Mariusz Wichtowski 1
  Warsztaty dyplomowe Rada Programowa 9

  W sumie 192 godz.

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze.

  Program studiów na kierunku Dyplomowany specjalista ds. ubezpieczeń został opracowany przez Radę Programową Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Grupy Uczelni Vistula. Za program odpowiedzialny jest zespół wybitnych teoretyków i praktyków, dzięki czemu, decydując się na ten kierunek, masz pewność, że otrzymasz niezbędną teoretyczną wiedzę i dowiesz się, jak wykorzystać ją w praktyce i przełożyć na sukces na polu zawodowym.

  Wśród wysoce wyspecjalizowanej kadry znajdują się zarówno pracownicy naukowi Akademii Finansów i Biznesu Vistula, wykładowcy reprezentujący inne ośrodki naukowe, a także pracownicy i członkowie zarządów instytucji i przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. To dzięki ich wiedzy i doświadczeniu uzyskasz dostęp do pełnego spektrum kompetencji potrzebnych do skutecznej działalności na rynku ubezpieczeniowym i zarządzania ryzykiem.

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz rozwijać się jako dyplomowany specjalista ds. ubezpieczeń, złóż podanie już dziś!

 • Mateusz Świątkowski - Uczelnia Vistula

  Mateusz Świątkowski

  Absolwent Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studiów Podyplomowych na kierunku Specjalista ds. Ubezpieczeń na tej samej Uczelni. Student Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim – kierunek prawo. Od 2011 r. związany z firmą PZU S.A. Specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych oraz komunikacyjnych funkcjonujących na polskim rynku ubezpieczeń. Z uwagi na charakter pracy zajmuje się także analizą kanałów dystrybucji występujących na polskim rynku ubezpieczeń. W 2014 r. pracownik wydziału Regresów Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie. Swoje doświadczenie i wiedzę pogłębia uczestnicząc w wielu konferencjach o tematyce finansowej i ubezpieczeniowej.

 • Prof. Dr Hab. Marian Noga - Uczelnia Vistula

  prof. dr hab. Marian Noga

  Jest obecnie Dyrektorem Instytutu Współpracy z Biznesem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. W swojej karierze był Rektorem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1999-2005), Senatorem RP IV i V Kadencji (2000-2004), Członkiem Rady Polityki Pieniężnej (2004-2010). Jest autorem lub współautorem 23 książek,143 artykułów naukowych, 20 artykułów w językach obcych , w tym na liście filadelfijskiej i w wydawnictwie Oxford UK. Zajmuje się polityką pieniężną, makroekonomią, wzrostem gospodarczym i związkami ekonomii z kulturą.

  prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. W 1995r zorganizował i został pierwszym kierownikiem Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Kierownik Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. „Człowiek Roku Ubezpieczeń 2005”.Autor książek, licznych artykułów i ekspertyz z zakresu polityki społecznej i ubezpieczeń.

  Dr Roman Fulneczek, Prof. Nadzw. AFiB Vistula - Uczelnia Vistula

  dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. AFiB Vistula

  Pełnomocnik Kanclerza, Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń AFiB Vistula Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, obecnie Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Pełnomocnik Kanclerza, Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń AFiB Vistula w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z polskim rynkiem ubezpieczeń gospodarczych Działu I i Działu II. Dotyczy to również marketingu usług finansowych, w tym usług ubezpieczeniowych. Obserwator i analityk relacji szkolnictwa wyższego z biznesem. Odpowiedzialny za zakres, realizację i program poszczególnych kierunków studiów podyplomowych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Sędzia Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych.

  Dr Justyna Berniak Woźny - Uczelnia Vistula

  dr Justyna Berniak-Woźny

  Doktor nauk społecznych Leeds Metropolitan University. Uzyskała dyplom MBA Polish Open University oraz Oxford Brookes University. Trener i konsultant biznesowy. Wykładowca AFiBV na studiach I, II stopnia i MBA w systemie tradycyjnym oraz mobilnym. Specjalizuje się w problematyce etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz komunikacji strategicznej. Autor wielu publikacji oraz materiałów dydaktycznych i szkoleniowych w tych obszarach.

  dr Ewa Maleszyk

  Radca prawny, mediator. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Zawodowo zajmuje się także prawem ubezpieczeniowym, budowlanym i nieruchomości. Wieloletni ekspert Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Członek redakcji „Rozpraw Ubezpieczeniowych”. Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

  dr Jacek Skwierczyński

  Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem w Open Life Towarzystwie Ubezpieczeń Życie. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeniowym. Jest aktuariuszem wpisanym na listę UKNF z numerem 0010, jest członkiem i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Pracował jako aktuariusz w towarzystwach ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych, był aktuariuszem w 3 towarzystwach rozpoczynających działalność. Pracował jako aktuariusz w audycie (współpracowała z BDO Polska), dokonywał wycen rezerw aktuarialnych dla wyceny towarzystw ubezpieczeń. Pracował w Polsce i za granicą. W latach 2005-2007 aktuariusz spółek ubezpieczeniowych PZU Ukraina oraz PZU Ukraina Life, w latach 2007-2008 Zastępca Prezesa Russian Standard Insurance (Rosja). Obecnie jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem i wdrożenie wypłacalności II w jednym z towarzystw ubezpieczeń. Jest doktorem matematyki.

  Dr Małgorzata Maliszewska - Uczelnia Vistula

  dr Małgorzata Maliszewska

  Radca prawny, arbiter, adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Od 2006 r. – Prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek Rady Naukowej oraz recenzent naukowy periodyku Rozprawy Ubezpieczeniowe. Od 1997 r. jest członkiem Stowarzyszenia Naukowego Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej. W 2013 r. została członkiem Rady Programowej Insurance Forum, zrzeszającej kadrę zarządzająca i managerską. W latach 2003-2006 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów (obecnie Akademii Finansów i Biznesu Vistula) w Warszawie, a w latach 2006- 2012 była Prorektorem ds. studenckich na tej uczelni. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego.

  dr Piotr Pisarewicz

  Uniwersytet Gdański. Od 1994 roku związany z sektorem bankowym i ubezpieczeniowym, gdzie zajmował stanowiska menedżerskie np. Wiceprezesa Zarządu PKO BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.; Z-cy Dyrektora Gdańskiej Akademii Bankowej przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, Założyciel firmy doradczo-szkoleniowej Tangram CREE. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego gdzie zdobył tytuł doktora nauk ekonomicznych. Jest adiunktem w Katedrze Bankowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Autor licznych analiz, badań i publikacji z zakresu rynków finansowych, inwestycji, sektora ubezpieczeniowego oraz emerytalnego.

  dr Witold Walkowiak

  Wiceprezes TUiR Warta S.A., TUnŻ Warta S.A. i HDI Gerling S.A. Dr nauk ekonomicznych. Długoletnia kariera zawodowa w polskim sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Był m.in. członkiem zarządu PZU S.A. oraz Przewodniczącym Komisji Ekonomiczno-Finansowej, a następnie Wiceprezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń. Posiada także międzynarodowe doświadczenia zawodowe związane z pełnieniem funkcji dyrektora finansowego Pionu Europejskiego Eureko B.V. (Holandia) oraz członka Rady Dyrektorów i Przewodniczącego Komitetu Audytu Interamerican (Grecja) i First Friends (Irlandia). Obecnie jest Wiceprezesem TUiR Warta S.A., TUnŻ Warta S.A. i HDI Gerling S.A.

  dr Jerzy Podlewski

  Ekspert zarządzania ryzykiem gospodarczym (ERM, Enterprise Risk Management), doktor nauk ekonomicznych, Wiceprezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK, członek FERMA (Europejskiej Federacji Zarządzania Ryzykiem), certyfikowany project manager PRINCE2™. Wykładowca zarządzania ryzykiem i zarządzania finansami na anglojęzycznych studiach MBA, studiach dziennych i podyplomowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych korporacjach zagranicznych i polskich na różnych pozycjach menadżerskich. Doradca zarządów firm polskich i zagranicznych wdrażających systemy zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

  dr Adam H. Pustelnik

  Jest doktorem nauk ekonomicznych, dyplom uzyskał kończąc Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Na rynku ubezpieczeniowym pracuje od 1992 roku. Pierwsze doświadczenia zdobył na Śląsku, pracując w firmie ubezpieczeniowej Feniks, a następnie pełniąc ponad 6 lat rolę Dyrektora Regionalnego w Gerling Polska. Od 2012 roku jest Prezesem Zarządu i Partnerem w firmie konsultingowej AhProfit, gdzie w ciągu niespełna dwóch lat zrealizował kilkanaście projektów doradczych, w tym także w obszarze fuzji i przejęć dla firm z branży finansowej (głównie banków i ubezpieczycieli), firm przemysłowych i usługowych, podmiotów funkcjonujących w ochronie zdrowia, firm farmaceutycznych, a nawet modowych.

  mgr Piotr Budzianowski

  Główny Specjalista w Wydziale Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego Biura Rzecznika Finansowego. Od 2002 r. do 2015 r. pracownik Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Absolwent studiów pedagogicznych oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo ubezpieczeń. W roku 2011 zdany egzamin państwowy na brokera ubezpieczeniowego. Sekretarz Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i społecznych organizowanego przez Rzecznika Finansowego, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazetę Ubezpieczeniową. Autor oraz współautor wielu artykułów i publikacji o tematyce ubezpieczeniowej.

  mgr Dariusz Dębowczyk

  Od 15 lat zajmuje się praktycznymi zastosowaniami technologii teleinformatycznych w działalności zakładów ubezpieczeń. Absolwent informatyki na Politechnice Gdańskiej oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na kierunku ubezpieczenia. Posiadacz certyfikatów OGC MSP, OGC PRINCE2, TOGAF 8 i ITIL. W trakcie kariery zawodowej współpracował z towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii i na Ukrainie. Swoje doświadczenia wykorzystywał w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń (m.in. na stanowiskach dyrektora zarządzającego ds. informatyki Grupy PZU oraz dyrektora IT Centrum Informatyki Grupy), a także jako senior manager w PriceWaterhouseCoopers. Od 2012 odpowiedzialny za szereg projektów wdrożeniowych na terenie Europy Zachodniej jako konsultant i manager w dziale Professional Services firmy Guidewire Software, specjalizującej się w produkcji rozwiązań informatycznych dla rynku ubezpieczeń. Felietonista piszący w Polsce i za granicą. Autor piszący w Polsce i za granicą, trener, moderator, speaker oraz twórca programów szkoleniowych.

  mgr Adam Fornalik

  Biegły rewident. Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie finansów zakładów ubezpieczeń, zarządzania ryzykiem oraz wymogów regulacyjnych. W Talanx International AG był odpowiedzialny za rozwój i nadzór biznesu w Europie Środkowo – Wschodniej. Jako partner w Ernst & Young zarządzał wieloma projektami dla zakładów ubezpieczeń w Polsce i w regionie, w tym był kluczowym biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe największych zakładów ubezpieczeń w Polsce. Był również członkiem Grupy Roboczej Ernst & Young ds. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla zakładów ubezpieczeń oraz Globalnego Zespołu ds. Wdrożenia Wypłacalności II (Solvency II). Prowadził liczne konferencje i szkolenia.

  mgr Paulina Fulneczek

  Związana z PZU SA od roku 1997 aktualnie na stanowisku Dyrektora ds. Likwidacji Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych – odpowiedzialna za zarządzanie obszarem likwidacji szkód głównie zagranicznych, współpracę z instytucjami polskiego i zagranicznego rynku ubezpieczeniowego, jak również związana z zagadnieniami z zakresu likwidacji innych szkód w ramach Spółki.

  Brała udział w wielu projektach dotyczących likwidacji szkód (zarówno krajowych i międzynarodowych) dotyczących zmian i innowacji w procesach likwidacji szkód. Specjalista w obszarze regulacji międzynarodowych dot. likwidacji szkód oraz regulacji prawnych w tym zakresie na pozostałych rynkach europejskich. Występowała jako prelegent na konferencjach / seminariach zarówno w kraju jak zagranicą.

  mgr Robert Gowin

  Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Pramerica Życie TUiR SA. Robert Gowin jest Członkiem Zarządu, Dyrektorem Operacyjnym w firmie Pramerica Życie TUiR SA. odpowiedzialnym za obszary obsługi klienta oraz IT. Posiada międzynarodowe doświadczenie w tworzeniu strategii operacyjnych, zarządzaniu obszarem obsługi klienta, a także w optymalizacji i budowaniu efektywnych procesów operacyjnych. Przed dołączeniem do Pramerica przez 10 lat pracował w firmie Genworth Financial. Początkowo był odpowiedzialny za stworzenie działu operacyjnego firmy w Polsce. Przez blisko 7 lat pracował na stanowisku Dyrektora Operacyjnego na Europę Wschodnią. Od roku 2012 zarządzał zespołem ds. obsługi operacyjnej klienta biznesowego w całej Europie, budując go od podstaw. Zanim dołączył do Genworth Financial, pracował m.in. w TU Inter-Życie Polska S.A., TUiR Allianz-Życie Polska S.A. oraz Infovide-Matrix. Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej o specjalizacji Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa na Politechnice Warszawskiej. Studiował także na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Matematyka Aktuarialna. Ponadto ukończył studia Executive MBA prowadzone przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.

  mgr Teresa Grabowska

  Niezależny ekspert, aktualnie właściciel firmy TG – Doradztwo i Zarządzanie Menedżer z ponad 30 – letnim doświadczeniem zawodowym. 20 – letni staż na wysokich stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych: banki, firmy ubezpieczeniowe. Od 1998 do 2009 r. praca w zarządach zakładów ubezpieczeń życiowych i majątkowych związana z nadzorem praktycznie wszystkich obszarów działalności firm. Doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi właścicielami zarządzanych firm (Korea, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy). Zakończone sukcesami kierowanie takimi projektami jak: organizacja od podstaw nowych firm ubezpieczeniowych czy fuzja zakładów ubezpieczeń życiowych. Reaktywowanie w 2009 r. firmy TG-Doradztwo i Zarządzanie, która prowadzi w szerokim zakresie doradztwo dla firm ubezpieczeniowych oraz specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu strategii Solvency II, a przede wszystkim w prowadzeniem szkoleń związanych z zarządzaniem ryzykiem i wymaganiami systemu Solvency II. Liczne publikacje prasowe.

  Krzysztof Jarmuszczak - Uczelnia Vistula

  mgr Krzysztof Jarmuszczak

  Niezależny ekspert, Specjalista ds. reasekuracji i ubezpieczeń. Prezes Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w latach 1991-1993 oraz organizator i pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Reasekuracji (1996-2005 ). Od 1992 r. wykładowca w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości, obecnie Akademii Finansów i Biznesu Vistula w zakresie reasekuracji i zarządzania. Autor wielu artykułów o tematyce ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Współzałożyciel i pierwszy prezes jednej z najstarszych w Polsce, do dziś istniejących, firm brokerskich. Laureat Odznaki za Zasługi dla Ubezpieczeń, przyznawanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń w 1998 roku.

  Anna Jarosiewicz  Łuka - Uczelnia Vistula

  mgr Anna Jarosiewicz – Łuka

  Ekspert w obszarze rozwoju produktów – ubezpieczeń na życie, prowadzenia projektów oraz modelowania procesów operacyjnych. Aktualnie Menadżer Produktu w PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Wcześniej związana z TUnŻ WARTA SA, TU Inter Polska Życie oraz Gerling Życie. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na rynku ubezpieczeniowym w działach zajmujących się wsparciem sprzedaży oraz rozwojem oferty produktowej. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, kierunek: Finanse i Bankowość.

  mgr Andrzej Kiciński

  Magister ekonomii – absolwent Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej, absolwent Studiów Podyplomowych na Akademii Finansów i Biznesu Vistula na kierunku Specjalista ds. Ubezpieczeń. Praktyk ubezpieczeń związany z branżą od 1994 roku. Specjalista z zakresu zagadnień związanych z tworzeniem i sprzedażą produktów ubezpieczeniowych, znawca kwestii konsumenckich i ochrony konsumentów, na rynkach finansowych. Aktualnie pracownik Polskiej Izby Ubezpieczeń, Sekretarz Rady Dobrych Praktyk PIU. W latach 2007-2010 Dyrektor Departamentu Ochrony Klientów w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Poprzednio zatrudniony w Grupie Generali, Grupie PZU, BTUiR Heros Life SA, Aktywnie uczestniczy w pracach różnych forów w ramach europejskiego stowarzyszenia ubezpieczycieli (Insurance Europe – Distribution Task Force).

  Jacek Kukiełka - Uczelnia Vistula

  mgr Jacek Kukiełka

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Praktyk ubezpieczeniowy – ponad 11 lat pracy w działach ubezpieczeń finansowych (zarządzający tymi działami), staże i szkolenia zagraniczne; od 2004 r. trener i doradca w ramach własnej działalności pod firmą „Tirador – warsztaty pomysłów”.

  Autor dwóch pozycji książkowych i kilkudziesięciu artykułów specjalistycznych z zakresu ubezpieczeń. Współautor monografii „Ubezpieczenia finansowe” oraz poradników „Bezpieczny obrót gospodarczy” i „Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa”. Wykładowca szkół wyższych, m.in. SGH, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (na studiach podyplomowych), Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. Twórca wielu szkoleń i warsztatów dla praktyków – przedsiębiorców, pośredników ubezpieczeniowych, ubezpieczycieli. Doświadczony trener.

  Anna Michałek - Uczelnia Vistula

  mgr Anna Michałek

  Praktyk i pasjonat rynku ubezpieczeń, absolwentka studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz Politechniki Radomskiej na Wydziale Ekonomii, kierunek Ubezpieczenia oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie we Wiedniu (Wirtschaftsuniversitaet Wien).

  Współpracowałam z wiodącymi zakładami ubezpieczeń, polskimi i zagranicznymi: Generali, Uniqa, Genworth Financial, Aviva – wprowadzając produkty do segmentu bancassurance oraz sprzedaży agencyjnej. Obecnie współpracuję z Innovation Group – firmie, która dostarcza procesy obsługowe dla 9 towarzystw ubezpieczeniowych. Konsultuję politykę obsługowo-szkodową, pracuję na wskaźnikach finansowych oraz przede wszystkim dostarczam ubezpieczycielom know-how, dzięki któremu mogą lepiej i szybciej obsługiwać swoich klientów.

  mgr Beata Mrozowska-Bartkiewicz

  Jest doświadczonym radcą prawnym, specjalizującym się w ubezpieczeniach. W latach 1990 – 2000 pracowała w Ministerstwie Finansów na stanowisku Wicedyrektora Departamentu Ubezpieczeń i Departamentu Instytucji Finansowych. Od 2000 r. do 2013 r. wykonywała obsługę prawną podmiotów ubezpieczeniowych w ramach współpracy z kancelariami międzynarodowymi: CMS Cameron McKenna i Hogan Lovells. Następnie pełniła funkcję dyrektora Departamentu Prawnego Pramerica Życie TUiR S.A., zaś od 2014r. pracuje w Polskiej Izby Ubezpieczeń, zajmując się kwestiami i legislacyjnymi związanymi z działalnością ubezpieczeniową w Polsce. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Beata Mrozowska- Bartkiewicz ukończyła aplikację sędziowską oraz aplikację radcowską.

  mgr Bogusława Pilc

  Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, radca prawny, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiegow Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Uniwersytecie Łódzkim. Autor wielu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz licznych szkoleń obejmujących m.in. bezpieczeństwo przetwarzanych informacji.

  mgr Tomasz Tarkowski

  Były Prezes Zarządu Link 4 TU SA. Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończył także Advanced Management Program na IESE Business School University of Navarra oraz studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego na Wojskowej Akademii Technicznej, ubezpieczeń gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i zarządzania personelem na Uniwersytecie Warszawskim. Z branżą ubezpieczeniową związany od 1996 roku. Początkowo zajmował się kontrolą wewnętrzną oraz tematyką przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Dyrektorem Centrum Likwidacji Szkód PZU w Warszawie. W latach 2007-2011 jako Członek Zarządu PZU Ukraina nadzorował obszar likwidacji szkód, zarządzania produktami i oceny ryzyka. W okresie 2011-2016 Członek Zarządu PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialny za obszar likwidacji szkód i świadczeń oraz assistance.

  Mariusz Wichtowski - Uczelnia Vistula

  mgr Mariusz Wichtowski

  Od 2000 roku jest prezesem Zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W latach 2010-2015 pełnił funkcje Prezydenta Rady Biur Systemu Zielonej Karty z siedzibą w Brukseli kierując pracami Bur Narodowych działających na obszarze 48 rynków ubezpieczeniowych oraz organów odszkodowawczych , funduszy gwarancyjnych i ośrodków informacji reprezentujących wszystkie rynki ubezpieczeniowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był również stypendystą Monachijskiego Towarzystwa Reasekuracyjnego.

 • Zasady rekrutacji
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii),
  • 1 fotografia (37×52 mm),
  • potwierdzenie wpłaty zaliczki.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 6600 zł
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 3300 zł – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
  • 3300 zł – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.
  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 20 lutego 2019r.

  Koszt certyfikatu: 600 zł płatne do 31 maja 2020r.

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Dorota Cakar

tel. 22 45 72 363
e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl
pok. 220

 

 

Marzena Hinzmann

​tel. 22 45 72 329
e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl
pok. 220

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close