Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Studia skierowane są do osób współpracujących z podmiotami zajmującymi się naprawami pojazdów, maszyn i urządzeń, likwidacją szkód w pojazdach,  maszynach i urządzeniach, rzeczoznawców, firm leasingowych, kancelarii prawnych specjalizujących się głownie w prawie rodzinnym i spadkowym, kancelarii odszkodowawczych oraz wszystkich zainteresowanych uzyskaniem nowych kompetencji dotyczących rzeczoznawstwa a także dla wszystkich reprezentantów wolnego zawodu rzeczoznawcy majątkowego, którzy chcą rozszerzać swoją wiedzę.

   

  O STUDIACH

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu rzeczoznawstwa pojazdów, maszyn i urządzeń, wykonywania ocen technicznych, kalkulowania kosztów napraw pojazdów i maszyn a także zasad rekonstrukcji wypadków drogowych.

  Zwiększająca się liczba uczestników ruchu drogowego z udziałem pojazdów i maszyn wpływa znacząco na ryzyko występowania zdarzeń losowych z ich udziałem, których analiza związana jest koniecznością posiadania wiedzy w zakresie działań odnoszących się do ustalenia wysokości szkody z wykorzystaniem nowoczesnych metod kalkulacyjnych. Rekonstrukcja  wypadków drogowych jest istotnym elementem oceny zachowań uczestników ruchu drogowego oraz sytuacji powodujących stan zagrożenia na drodze.
  Słuchacze będą mogli poznać metody prowadzenia rekonstrukcji i analizowania przyczyn wypadków drogowych.

  W czasie dwóch semestrów studiów słuchacze zostaną zapoznani z zasadami wykonywania kalkulacji kosztów napraw i rekonstrukcji wypadków z wykorzystaniem specjalistycznych programów wspomagających pracę rzeczoznawców – w formie wykładów oraz ćwiczeń.

  Program studiów został opracowany przez Radę Programową Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Grupy Uczelni Vistula w  skład której wchodzą wybitni teoretycy i praktycy.

  W skład Rady Programowej wchodzą:

  Beata Grott

  – DAT Polska sp. z o.o.

  dr Małgorzata Maliszewska

  – Akademia Finansów i Biznesu VISTULA

  dr inż. Piotr Fundowicz

  Politechnika Warszawska

  Robert Kulczyk

  – INFO-EKSPERT Sp. z o. o.

  Adam Markiewicz

  – EUROTAX Autovista Polska sp. z o.o.

  Tomasz Renik  

  – AUDATEX Polska sp. z o.o.

  Marek Wierzbicki

  – Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego

   

  PROFIL ABSOLWENTA
   
  Studia dają podstawę do rozwoju specjalistycznych umiejętności w dziedzinie rzeczoznawstwa pojazdów, maszyn i urządzeń. Słuchacze mają możliwość uzyskania wiedzy niezbędnej we współpracy z warsztatami naprawczymi, firmami leasingowymi, podmiotami rynku finansowego (w tym zakładami ubezpieczeń i bankami), kancelariami komorniczymi, urzędami celno-skarbowymi, działami windykacji przedsiębiorstw.

  Absolwent studiów podyplomowych „RZECZOZNAWSTWO POJAZDÓW MASZYN I URZĄDZEŃ” ma możliwość uzyskania certyfikatów w zakresie obsługi programów eksperckich DAT, EUROTAX, AUDATEX, INFO-EKSPERT (po złożeniu wniosku i spełnieniu określonych indywidualnie przez Firmę certyfikującą warunków). Łączny koszt wszystkich certyfikatów wynosi 1500,00 zł

  Absolwent studiów otrzyma także certyfikat wydany przez Spółkę Akcyjną Eksperci Techniczno-Motoryzacyjni Rzeczoznawcy PZM, który daje możliwość współpracy z tą Spółką  i zdobycie doświadczenia w zakresie rzeczoznawstwa pojazdów.

  WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze, oraz

  złożenie pracy pisemnej w formie oceny uszkodzeń pojazdu wraz z wyceną kosztów naprawy wykonaną w dowolnym z omawianych systemów eksperckich.

  Oględziny samochodów na zaliczenie pracy w warsztatach blacharsko-lakierniczych (4h)

  Szymański&Partner, Warszawa, ul Olbrachta 94A

  Wizyta w Stacji Kontroli Pojazdów (3h)

  SKP SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 164

  Wizyty w Autoryzowanych Stacjach Obsługi (3h)

  1. ASO BMW Bawaria Motors Warszawa, ul Czerniakowska 47 – warsztat mechaniczny

 • Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Etyka w działalności zawodowej dr Małgorzata Maliszewska 4
  Standardy zawodowe rzeczoznawcy dr Małgorzata Maliszewska 4

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Historia i stan obecny rzeczoznawstwa, status i klasyfikacja rzeczoznawców inż. Mirosław Majda 2
  Klasyfikacja pojazdów inż. Mirosław Majda 1
  Identyfikacja pojazdów inż. Mirosław Majda 4
  Budowa pojazdów inż. Mirosław Majda 3
  Identyfikacja części zamiennych inż. Mirosław Majda 1
  Ocena stanu technicznego zespołów pojazdów inż. Mirosław Majda 2
  Dokumenty sporządzone przez rzeczoznawcę, kodeks etyki zawodowej inż. Mirosław Majda 1
  Oględziny i opracowanie oceny stanu technicznego pojazdu bezwypadkowego inż. Mirosław Majda 4
  Oględziny i opracowanie oceny uszkodzeń pojazdu powypadkowego inż. Mirosław Majda 4
  Wizyta w Autoryzowanej Stacji Obsługi pojazdów i Stacji Kontroli Pojazdów inż. Mirosław Majda 6

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Metodologia wycen wartości środków technicznych inż. Dariusz Walewski 7
  Zmiany wartości maszyn i urządzeń w czasie inż. Dariusz Walewski 1
  Wpływ napraw i przeglądów na wartość maszyny inż. Dariusz Walewski 1
  Koszty zastąpienia i odtworzenia inż. Dariusz Walewski 1
  Wartość resztkowa, złomowa inż. Dariusz Walewski 1
  Wycena maszyn trwale związanych z gruntem inż. Dariusz Walewski 1
  Wycena pojazdów specjalnych inż. Dariusz Walewski 1
  Identyfikacja środków trwałych maszyn i urządzeń inż. Dariusz Walewski 1
  Zużycie maszyn fizyczne i ekonomiczne inż. Dariusz Walewski 1
  Współczynnik nowoczesności, ekspercki, urynkowienia inż. Dariusz Walewski 1
  Wyceny dla potrzeb banków,leasingów,ubezpieczycieli, policji, sądów inż. Dariusz Walewski 1
  Wyceny kosztów napraw, utraty wartości, wartości pozostałości, złomu inż. Dariusz Walewski 1
  Zawartość raportu z wyceny inż. Dariusz Walewski 2
  Informacje o rynku – internet, przetargi, ogłoszenia w prasie inż. Dariusz Walewski 1
  Maszyny i urządzenia – wymogi formalne inż. Dariusz Walewski 1
  Wyceny cząstkowe linii (w czasie produkcji) inż. Dariusz Walewski 1
  Ocena poprawności wykonywanych wycen (zużycie eksploatacyjne) inż. Dariusz Walewski 1
  Testy sprawdzające inż. Dariusz Walewski 1

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Biegły sądowy, akta sprawy, opinia dla organów wymiaru sprawiedliwości, oględziny na miejscu zdarzenia, przykładowe opinie dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Kolizja a wypadek, klasyfikacja zderzeń pojazdów, ślady na miejscu zdarzenia, dokumentacja śladów dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Fotografia miejsca zdarzenia, podstawy fotogrametrii dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Hamowanie pojazdu, zatrzymanie, czas reakcji kierującego, kierujący a alkohol dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Rekonstrukcja procesu hamowania, poślizg pojazdu z zarzuceniem dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Zderzenia pojazdów, metody rekonstrukcji, zderzenie z nieruchomą przeszkodą, pojęcie EES, wywracanie się pojazdów dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Elementy biomechaniki, potrącenie pieszego, zderzenie pojazdu z pojazdem jednośladowym dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Analiza przestrzenno-czasowa zdarzenia, tachografy dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Widoczność, zdarzenia przy ograniczonej widoczności dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Symulacja zdarzenia, programy symulacyjne. Programy używane podczas opiniowania zdarzeń drogowych dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Podstawowe manewry pojazdów – analiza ruchu dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Rekonstrukcja hamowania, ruchu niestatecznego dr inż. Piotr Fundowicz 2
  Rekonstrukcje zderzeń pojazdów dr inż. Piotr Fundowicz 4
  Rekonstrukcje zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów. dr inż. Piotr Fundowicz 2

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Ogólne zagadnienia związane z zakresem kosztorysowania napraw mgr inż. Ryszard Kuczmański 1
  Produkty DAT stosowane w kosztorysowaniu napraw pojazdów i w praktyce rzeczoznawczej: SilverDAT CalculatePro, SilverDAT II, SilverDAT myClaim, DAT Europa Code, Zapytanie VIN, , EuroLack, SilverDAT partsinfo,  SilverDAT valuatePro mgr inż. Ryszard Kuczmański 1
  Główne elementy systemów (programów) i sposób ich obsługi mgr inż. Ryszard Kuczmański 7
  Sposoby rozliczania lakierowania, pojęcia, rodzaje operacji i ich korekta mgr inż. Ryszard Kuczmański 6
  Części zamienne, rodzaje części, sposoby ich korygowania mgr inż. Ryszard Kuczmański 6
  Prace dodatkowe i uzupełniające stosowane w systemie DAT mgr inż. Ryszard Kuczmański 3
  Zasady weryfikacji kalkulacji zewnętrznych, w tym - wykonanych w innych systemach, wykonanie kalkulacji w języku obcym i archiwalnych mgr inż. Ryszard Kuczmański 3
  Lokalizacja instrukcji, komunikatów, wytycznych producentów pojazdów i innych plików pomocy dotyczących systemów mgr inż. Ryszard Kuczmański 1
  Ćwiczenia z użyciem programów kalkulacyjnych, testy ze znajomości zagadnień z zakresu kosztorysowania napraw, zaliczenie mgr inż. Ryszard Kuczmański 6

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Oprogramowanie firmy Autovista Polska sp. z o.o. (Eurotax) wspomagające techniczną likwidację szkody komunikacyjnej mgr inż. Adam Markiewicz 1
  Instalacja i konfiguracja programu Carwert mgr inż. Adam Markiewicz 1
  Identyfikacja pojazdu mgr inż. Adam Markiewicz 1
  Wycena pojazdu - dane wejściowe i wynik mgr inż. Adam Markiewicz 2
  Moduł kalkulacyjny - Kosztorys naprawy/Ustawienia mgr inż. Adam Markiewicz 1
  Moduł kalkulacyjny "RepairEstimate" mgr inż. Adam Markiewicz 3
  Analiza uszkodzeń i optymalizacja w module Monex mgr inż. Adam Markiewicz 1
  Optymalizacja Analiza kosztorysowa mgr inż. Adam Markiewicz 1
  Moduł pozostałości mgr inż. Adam Markiewicz 1
  Wydruki końcowe, eksport danych, komunikacja z innymi systemami mgr inż. Adam Markiewicz 1
  Ćwiczenia własne studentów i omówienie ćwiczeń mgr inż. Adam Markiewicz 2

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Identyfikacja pojazdu - AudaVIN dr inż. Piotr Zydorowicz 1
  AudaHistory dr inż. Piotr Zydorowicz 1
  Obraz uszkodzeń dr inż. Piotr Zydorowicz 1
  Rama naprawcza/FormowanieDozer dr inż. Piotr Zydorowicz 1
  Kombinacje/Mutacje dr inż. Piotr Zydorowicz 1
  Konserwacja,lakierowanie,NZS potrącenie dr inż. Piotr Zydorowicz 1
  Kosztorys naprawy samochodu ciężarowego dr inż. Piotr Zydorowicz 1
  Kalkulacja pojazdu z wykorzystaniem formularzy dr inż. Piotr Zydorowicz 1
  Lokalizacja instrukcji i plików pomocy dr inż. Piotr Zydorowicz 1
  Ćwiczenia własne studentów dr inż. Piotr Zydorowicz 5

  Nazwa przedmiotu Wykładowca Liczba godzin
  Zasady określania wartości rynkowych pojazdów sprawnych wg instrukcji SRTSiRD mgr inż. Robert Kulczyk 2
  Zasady określania wartości rynkowych pojazdów uszkodzonych wg instrukcji SRTSiRD mgr inż. Robert Kulczyk 2
  Identyfikacja, oględziny i ustalanie stanu technicznego pojazdu wycenianego mgr inż. Robert Kulczyk 2
  Zasady instalacji, obsługi i użytkowania programu Komputerowy System INFO-EKSPERT mgr inż. Robert Kulczyk 1
  Sporządzanie wycen samochodów osobowych nieuszkodzonych z wykorzystaniem Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT mgr inż. Robert Kulczyk 2
  Sporządzanie wycen samochodów osobowych uszkodzonych (pozostałości) z wykorzystaniem Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT mgr inż. Robert Kulczyk 3
  Sporządzanie wycen samochodów użytkowych nieuszkodzonych z wykorzystaniem Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT mgr inż. Robert Kulczyk 2
  Sporządzanie wycen samochodów użytkowych uszkodzonych (pozostałości) z wykorzystaniem Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT mgr inż. Robert Kulczyk 2
  Sprawdzenie wiedzy teoretycznej i umiejętności wycen mgr inż. Robert Kulczyk 1

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze, oraz

  złożenie pracy pisemnej w formie oceny uszkodzeń pojazdu wraz z wyceną kosztów naprawy wykonaną w dowolnym z omawianych systemów eksperckich.

  Oględziny samochodów na zaliczenie pracy w warsztatach blacharsko-lakierniczych (4h)

  Szymański&Partner, Warszawa, ul Olbrachta 94A

  Wizyta w Stacji Kontroli Pojazdów (3h)

  SKP SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 164

  Wizyty w Autoryzowanych Stacjach Obsługi (3h)

  ASO BMW Bawaria Motors Warszawa, ul Czerniakowska 47 – warsztat mechaniczny

 • Małgorzata Maliszewska

  dr Małgorzata Maliszewska

  Adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula; prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych do utworzenia instytucji Rzecznika Finansowego; w latach 2014-2016 członkini Rady Programowej Insurance Forum dla Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń oraz Kapituły Polskiej Izby Ubezpieczeń; specjalistka z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, organizacji i ekonomiki przedsiębiorstw, prawa kontraktowego, alternatywnych metod rozstrzygania sporów sądowych i pozasądowych oraz negocjacji w biznesie; od 1996 roku radca prawny – wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie; negocjator i mediator biznesowy; redaktor tematyczny Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych” ISSN2544-1159 wydawanego przez Rzecznika Finansowego i Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz recenzent kwartalnika; autorka publikacji z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych oraz prawa w biznesie; Rzecznik Dyscyplinarny do spraw studentów w Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji; przewodnicząca Rady Programowej Studenckich Zeszytów Internetowych AVISTA; członkini Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Poszkodowanych Przez Los „Uśmiechnij się”.

 • Zasady rekrutacji:

  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się
  według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe
  dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy ,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  • 1 fotografia (37×52 mm),
  • potwierdzenie wpłaty zaliczki.

  Opłaty:

  Czesne za studia wynosi 5750 zł.
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 3000 zł – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
  • 3000 zł – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 20 września 2019.

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać
  uruchomiona.

  Regulamin Studiów Podyplomowych

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula w latach 2016-2019, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close