Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Studia podyplomowe w zakresie administrowania funduszami unijnymi, skoncentrowane są na wykształceniu u słuchaczy praktycznych umiejętności aplikowania o środki unijne i rozliczania funduszy unijnych w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Obejmują też informacje na temat propozycji dotyczących perspektyw budżetowych na lata 2021-2027.

  Program studiów dedykowany jest wyłącznie tematyce funduszy unijnych. Do udziału w studiach podyplomowych szczególnie zapraszamy wszystkich tych, którym zależy na odbyciu profesjonalnych studiów. Zgromadzone doświadczenie wykładowców ma ogromny wpływ na jakość przekazywanych Słuchaczom kwalifikacji.

   

  KARIERA PO STUDIACH

  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • udzielania doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych,
  • przygotowania wniosków w zakresie ubiegania się o dofinansowanie,
  • obsługa generatora wniosków aplikacyjnych,
  • rozliczania realizowanych projektów unijnych.

   

  JAKA PRACA PO STUDIACH Z ZAKRESU ŚRODKÓW UNIJNYCH?

  • doradca w zakresie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych,
  • specjalista w zakresie pozyskiwania środków unijnych i przygotowywania wniosków aplikacyjnych ,
  • własna firma,
  • pracownik administracji samorządowej i rządowej,
  • pracownik instytucji udzielającej wsparcia ze środków unijnych,
  • praca w realizowanym projekcie w kadrze projektu.

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona słuchaczy Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  tel. 22 45 72 363,  22 457 23 29

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

  1. Podstawy wydatkowania środków unijnych w latach 2014-2020 (pula środków przeznaczona na programowanie, programy realizowane w latach 2014-2020, zasady udzielania wsparcia finansowego, instytucje udzielające pomocy, podmioty uprawnione do ubiegania się o środki finansowe, kwalifikowalność wydatków, wkład własny w dofinansowaniu, procedury ubiegania się o dofinansowanie) – 50 godzin
  2. Praktyczne aspekty pozyskiwania i zarządzania środkami unijnymi w latach 2014-2020 (praca z generatorami wniosków w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego, zdefiniowanie potrzeb wnioskodawców,  koszty pośrednie projektu, koszty bezpośrednie projektu, zarządzanie projektami, personel projektu) – 60 godzin
  3. Administrowania projektami unijnymi w latach 2014-2020 (zawarcie umowy o dofinansowanie z instytucją udzielającą wsparcia, praca z generatorami wniosków w zakresie rozliczania projektów, promocja projektu, zamówienia publiczne, monitoring, rozliczanie projektu, kontrola, najczęstsze nieprawidłowości) – 50 godzin
  4. Program studiów obejmuje łącznie 170 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń oraz  warsztatów w tym zajęć  komputerowych.  Studia kończą się egzaminem po I i II semestrze.
 • Monika Gulińska

  Prawnik, certyfikowany ekspert z zakresu funduszy europejskich. Ukończyła dwa kierunki studiów administrację publiczną oraz prawo i studia podyplomowe z
  zakresu prawa o kierunku Restrukturyzacja, sanacja, upadłość w europejskiej firmie.

  Od 1996 roku pracuje jako urzędnik samorządowy. Od 2009 roku zajmuje się środkami unijnymi. Przewodnicząca Komisji Oceny Projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Europejskim Funduszu Społecznym i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego w Europejskim Funduszu Społecznym. Jako ekspert prowadzi szkolenia z zakresu funduszy europejskich oraz dokonuje oceny projektów z zakresu pozyskiwania środków unijnych na terenie całej Polski.

  Od 2014 roku należy do Polskiego Towarzystwa Legislacji i współpracuje z czołowymi przedstawicielami nauk prawnych i organami ochrony prawa w zakresie popierania rozwoju praktyki oraz nauki tworzenia prawa (legislacji), upowszechniania wiedzy w tym zakresie, zwłaszcza wśród prawników naukowców i praktyków, w tym pracowników urzędów
  administracji publicznej, poprzez przyczynianie się do doskonalenia procesu tworzenia prawa i technik legislacyjnych.

 • mgr Tomasz Mieszkowski

  Certyfikowany Ekspert – ocena projektów Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Certyfikowany Ekspert – ocena projektów Polska Cyfrowa.Ukończył Wydział Nauk Politycznych na Akademii Humanistycznej oraz studia podyplomowe „Obszary wsparcia EFS” na Uczelni Techniczo-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Posiada również Certyfikat Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE 2 W latach 2007-2008 pracownik Administracji Rządowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (Gabinet Wojewody), od 2009 w Administracji Obszary Wsparcia EFS Samorządowej, roku zajmuje się środkami unijnymi w pionie Europejskie Fundusze Społeczne w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych

 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe
  dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii),
  • 1 fotografia (37×52 mm),
  • potwierdzenie wpłaty zaliczki.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 5400 zł
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 3000 zł – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
  • 3000 zł – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 15 października 2018 r.

  Numer konta:
  Bank Zachodni WBK – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177
  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek (9.08.2018) 10.00-17.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close