Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Studia podyplomowe w zakresie administrowania funduszami unijnymi, skoncentrowane są na wykształceniu u słuchaczy praktycznych umiejętności aplikowania o środki unijne i rozliczania funduszy unijnych w obecnej perspektywie finansowej na lata 2021-2028. Obejmują też informacje na temat propozycji dotyczących perspektyw budżetowych na lata 2021-2027.

  Program studiów dedykowany jest wyłącznie tematyce funduszy unijnych. Do udziału w studiach podyplomowych szczególnie zapraszamy wszystkich tych, którym zależy na odbyciu profesjonalnych studiów. Zgromadzone doświadczenie wykładowców ma ogromny wpływ na jakość przekazywanych Słuchaczom kwalifikacji.

   

  KARIERA PO STUDIACH

  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • udzielania doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych,
  • przygotowania wniosków w zakresie ubiegania się o dofinansowanie,
  • obsługa generatora wniosków aplikacyjnych,
  • rozliczania realizowanych projektów unijnych.

   

  JAKA PRACA PO STUDIACH Z ZAKRESU ŚRODKÓW UNIJNYCH?

  • doradca w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych,
  • specjalista w zakresie pozyskiwania środków unijnych i przygotowywania wniosków aplikacyjnych ,
  • własna firma,
  • pracownik administracji samorządowej i rządowej,
  • pracownik instytucji udzielającej wsparcia ze środków unijnych,
  • praca w realizowanym projekcie w kadrze projektu.

   

  Już teraz wypełnij formularz ONLINE (tutaj) – skontaktujemy się z Tobą i odpowiemy na dodatkowe pytania lub pomożemy dokończyć proces rejestracji na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  Jeśli preferujesz kontakt telefoniczny lub mailowy:

  tel. 22 45 72 363,  22 457 23 29

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

  1. Podstawy wydatkowania środków unijnych w latach 2021-2028 (pula środków przeznaczona na programowanie, programy realizowane w latach 2021-2028, zasady udzielania wsparcia finansowego, instytucje udzielające pomocy, podmioty uprawnione do ubiegania się o środki finansowe, kwalifikowalność wydatków, wkład własny w dofinansowaniu, procedury ubiegania się o dofinansowanie) – 50 godzin
  2. Praktyczne aspekty pozyskiwania i zarządzania środkami unijnymi w latach 2021-2028 (praca z generatorami wniosków w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego, zdefiniowanie potrzeb wnioskodawców,  koszty pośrednie projektu, koszty bezpośrednie projektu, zarządzanie projektami, personel projektu) – 60 godzin
  3. Administrowania projektami unijnymi w latach 2021-2028 (zawarcie umowy o dofinansowanie z instytucją udzielającą wsparcia, praca z generatorami wniosków w zakresie rozliczania projektów, promocja projektu, zamówienia publiczne, monitoring, rozliczanie projektu, kontrola, najczęstsze nieprawidłowości) – 50 godzin
  4. Program studiów obejmuje łącznie 170 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń oraz  warsztatów w tym zajęć  komputerowych.  Studia kończą się egzaminem po I i II semestrze.
 • Małgorzata Mochtak

  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert z zakresu funduszy europejskich. Posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w koordynowaniu wielostronnych projektów partnerskich i projektów z wielomilionowym budżetem. Funduszami europejskimi zajmuje się od 2005 roku. Od 2009 roku pracuje jako urzędnik samorządowy. Specjalista w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków europejskich. Ma doświadczenie w pozyskiwaniu i koordynowaniu projektów systemowych realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy. Jako ekspert prowadzi szkolenia z zakresu funduszy europejskich dla jednostek podległych miastu. Dokonuje oceny i nadzoruje proces oceniania wniosków projektowych z zakresu pozyskiwania środków unijnych, przygotowywanych przez jednostki podległe. Współpracuje przy tworzeniu i modyfikowaniu regulaminów z zakresu pozyskiwania środków europejskich na poziomie województwa mazowieckiego.

 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe
  dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską,
  • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
  • 1 zdjęcie w formacie jpg,
  • potwierdzenie wpłaty czesnego.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 5400 zł  – płatne 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów
  Studia rozpoczynają się w październiku 2022 r. i trwają dwa semestry.

  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 3000 zł – I rata płatna 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów,
  • 3000 zł – II rata płatna tydzień przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Opis przelewu:
  W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

  Regulamin Studiów Podyplomowych

  Pobierz
int(18833)

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademii Finansów i Biznesu Vistula

tel. +48 22 457 23 63 lub +48 22 457 23 29
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close