Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce – XIII edycja

  CEL STUDIÓW
  Celem studiów podyplomowych „Audyt i Kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce” jest przekazanie aktualnej oraz praktycznej wiedzy na temat szeroko rozumianych zagadnień związanych z audytem wewnętrznym oraz z funkcjonowaniem kontroli w zarówno w sektorze publicznym jak i w prywatnym. Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz nabycie umiejętności praktycznych, które pozwolą absolwentowi w sposób profesjonalny realizować zadania związane z dokonywaniem audytu wewnętrznego i kontroli w administracji oraz przedsiębiorstwach.

  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Po ukończeniu studiów Absolwent będzie potrafił:

  • identyfikować i monitorować procesy istniejące w jednostce, w tym sprawdzać czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane;
  • dokonywać opisów procesów;
  • gromadzić dokumentację i informacje dotyczące tych procesów, a zwłaszcza informacje o systemie kontroli wewnętrznej;
  • identyfikować oraz oceniać ryzyko w procesach oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia;
  • dokonywać wstępnego przeglądu procesów;
  • przygotować plan audytu i kontroli wewnętrznej;
  • przeprowadzać audyt (wykonywać czynności sprawdzające);
  • opracować wnioski i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym;
  • sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych zadań audytowych i kontrolnych;
  • nadzorować innych pracowników wykonujących czynności audytowe i kontrolne.

  Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje:

  • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
  • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (potwierdzający przygotowanie do wykonywania pracy audytora wewnętrznego) oraz zostaje wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.
  • „Osoby pozostające na KLPAiKW posiadają stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW. W przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem, każda osoba pozostająca na KLPAiKW może zwrócić się, za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście o poradę / wsparcie w rozwiązaniu danego problemu. Profesjonalne rozwiązanie danego problemu otrzymuje w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych”

  Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) art. 286 pkt 5, ppkt d) „audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych”.

  Studia podyplomowe prowadzone przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula, spełniają kryteria ustawy w tym zakresie.

  NASZE ATUTY
  Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów oraz doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, praktyków audytu wewnętrznego jak również Ekspertów Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.
  Program studiów jest dostosowany do wymagań jakie są stawiane osobom, które zamierzają wykonywać pracę audytora wewnętrznego bądź dla osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i zdobywaniem umiejętności praktycznych związanych z realizacją audytu wewnętrznego.

  Oferta studiów kierowana jest do absolwentów szkół wyższych, przede wszystkim zarządzania, ekonomii, administracji i prawa oraz pokrewnych, oraz do pracowników administracji rządowej i samorządowej, sektora przedsiębiorstw i wszystkich zainteresowanych wykonywaniem zawodu audytora wewnętrznego.
  Słuchaczami mogą zostać osoby posiadające:

  • wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat lub inżynier)
  • wykształcenie wyższe pełne (mgr) w dowolnej dziedzinie

  Ilość miejsc jest ograniczona. Akademia Finansów i Biznesu Vistula zastrzega sobie prawo kwalifikacji do udziału w studiach.

  CZAS TRWANIA:

  • studia trwają 2 semestry;
  • rozpoczęcie studiów planowane jest na październik 2018r.;
  • zajęcia odbywają się według określonego harmonogramu w soboty i niedziele, w co drugi weekend
  • Studia kończą się egzaminem w formie testu po każdym semestrze

  O STUDIACH
  Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę niezbędną do realizacji zadań stawianych przed funkcją audytu wewnętrznego oraz w komórce kontroli wewnętrznej. Tym samym będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego oraz kontrolera wewnętrznego.
  Wiedza, którą będzie dysponował absolwent studiów obejmie przede wszystkim zagadnienia z zakresu oceny ryzyka, metodyki audytu wewnętrznego (przygotowanie, realizacja i sprawozdawczość z zadania audytowego), systemów kontroli wewnętrznej (zarządczej) w organizacji. Wiedza ta zostanie uzupełniona o elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego.
  Szczególny nacisk w toku studiów przykładany jest do elementów praktycznych, m in. oceny ryzyka, wyboru technik badania czy formułowania zaleceń. W konsekwencji absolwent studiów dysponuje zarówno wiedzą teoretyczną jak i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi przy wykonywaniu zawodu.

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Identyfikowania i monitorowania procesów istniejących w jednostce, w tym sprawdzania, czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane.
  • Opisywania procesów.
  • Gromadzenia dokumentacji i informacji dotyczących tych procesów, a zwłaszcza informacji o systemie kontroli wewnętrznej.
  • Dokonywania wstępnego przeglądu procesów.
  • Przygotowania planu audytu i kontroli wewnętrznej.
  • Przeprowadzenia audytu (wykonywania czynności sprawdzających).
  • Opracowania wniosku i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, który ma na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym.
  • Sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych zadań audytowych i kontrolnych.
  • Nadzorowania innych pracowników wykonujących czynności audytowe i kontrolne.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • Audytor wewnętrzny
  • Specjalista ds. audytu wewnętrznego
  • Specjalista ds. kontroli wewnętrznej
  • Inspektor w dziale Audytu i Nadzoru nad Spółkami

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona słuchaczy Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  tel. 22 45 72 363,  22 457 23 29

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 • Program kierunku studów podyplomowych - Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce

  Pobierz

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze.

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz zostać audytorem wewnętrznym, złóż podanie już dziś!

 • Zasady rekrutacji
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
   ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii),
  • 1 fotografia (37×52 mm),
  • potwierdzenie wpłaty zaliczki.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 5600 zł.
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralne w dwóch ratach:

  • 2800 zł – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
  • 2800 zł – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru

  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 20 września 2019r.
  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

  Regulamin Studiów Podyplomowych

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

Dorota Cakar

tel. 22 45 72 363
e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl
pok. 220

 

 

Marzena Hinzmann

​tel. 22 45 72 329
e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl
pok. 220

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close