Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS KIERUNKU
  Wykorzystanie nowych narzędzi IT do optymalizacji procesów biznesowych istotnie usprawnia pracę przedsiębiorstwa. Zarówno małe, jak i duże firmy doskonale zdają sobie sprawę z korzyści, jakie płyną z wdrażania technologii. Właśnie dlatego powstał kierunek Menedżer Procesów Biznesowych, którego celem jest przygotowanie słuchaczy do efektywnego funkcjonowania w środowisku biznesowym ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji i adaptacji zachodzących w nim procesów.

  Studia podyplomowe na tym kierunku są dedykowane dla średniej i wyższej kadry kierowniczej, specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi oraz pracowników działów IT, przedsiębiorstw usługowych i przemysłowych, a także pracowników administracji, uczestniczących lub planujących uczestnictwo we wdrożeniach zarządzania procesowego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi IT.

  Podczas dwóch intensywnych semestrów nauki, absolwenci nauczą się analizować dojrzałość procesową organizacji, modelowania i analizy procesów biznesowych, racjonalizacji i optymalizacji procesów biznesowych, zarządzania zmiennością procesu, zarządzania wiedzą z realizacji procesów biznesowych, zarządzania personelem zaangażowanym w realizację procesów, zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji procesowej lub wdrażającej zarządzanie procesowe, efektywnego wykorzystania narzędzi ICT do zarządzania procesami i komunikacji w organizacji, zarządzania projektami wdrożenia zarządzania procesowego.

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Oceniania dojrzałości procesowej organizacji i dobierania odpowiedniej metodyki wdrożenia zarządzania procesowego, kontroli i udoskonalania procesów w trakcie ich realizacji, wykorzystania nowoczesnych narzędzi ICT do usprawnienia zarządzania w organizacji;
  • Identyfikacji oraz racjonalizacji procesów w oparciu o zespołową pracę w organizacji.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • materiał w przygotowaniu

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona słuchaczy Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  tel. 22 45 72 363,  22 457 23 29

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 • Program na kierunku Menedżer Procesów Biznesowych został zaplanowany na dwa semestry i łącznie 180 godzin zajęć. Większość z nich odbywa się w pracowniach komputerowych, gdzie czeka Cię praca z wykorzystaniem oprogramowania do modelowania analizy i automatyzacji procesów biznesowych (m.in. programy ADONIS, ARIS, iGrafx i BizAgi).

  Program obejmuje także problematykę społeczną ujętą w zarządzaniu zmianą, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz wiedzą. Ze względu na praktyczny charakter zajęć, wymagane są umiejętności posługiwania się komputerem i znajomość standardów pracy z aplikacjami MS Office.

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze.

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz zrozumieć procesy biznesowe, złóż podanie już dziś!

 • dr inż. Marek Szelągowski
  Od ponad 20 lat związany z informatyką i wykorzystaniem informatyki do wspierania zarządzania. Uczestniczył w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych m.in. w obszarach księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, produkcji i zarządzania infrastrukturą IT. W latach 2000–2008 pełnił funkcję CIO Grupy BUDIMEX. Odpowiadał za bieżącą pracę Biura Informatyki oraz za dostosowanie strategii informatyzacji do zmieniających się potrzeb biznesu. Zajmował się projektowaniem i wdrażaniem systemów transakcyjnych oraz zarządzania obiegiem informacji.

  Osiągnięcia w karierze:

  • Prowadził i współuczestniczył w identyfikacji procesów biznesowych BUDIMEX i opracowaniu systemu procesowego wspierającego podstawowe procesy, co pozwoliło na ich optymalizację oraz ciągłą adaptację do zmieniających się warunków rynkowych.
  • Wypracował z przedstawicielami Ferrovial (Hiszpania) zasady współpracy w ramach obszaru IT wspierające ciągłe nadążanie za potrzebami biznesu oraz utrzymanie zgodności ze standardami korporacyjnymi.
  • Prowadził i uczestniczył w pierwszych Polsce, wdrożeniach systemu Navision (obecnie Microsoft Dynamic NAV), ocenionych bardzo wysoko także przez znających system od lat klientów z rodowodem skandynawskim.
  • W latach 2008–2014 prowadził i uczestniczył w analizach i optymalizacji procesów biznesowych oraz opracowaniu procesów zarządzania architekturą IT ponad 40 przedsiębiorstw z branż budowlanej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, energetycznej, a także w służbie zdrowia, m.in. w Instal Lublin SA, Unidevelopment, EUROZET, ZEUS SA, Polimex Mostostal SA, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, VECTRA SA, Ministerstwie Finansów RP, DSS SA, Yusen Logistics, TAMEX SA, Merck Polska, EUROLOT, POLBUD SA, INTEGROTECH, BauundTechnik, GK PGE, Integrotech, TAMEX SA, Urząd Zamówień Publicznych, Grupa PKP.
  • Współpracuje i uczestniczy w projektach dydaktycznych i badawczych IBS PAN oraz uczelni wyższych m.in. WSB-NLU (Nowy Sącz), WSTI (Warszawa), PSW im. JPII (Biała Podlaska), AFiB Vistula (Warszawa).
  • Jest autorem koncepcji „Dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi” i „Procesowego kryterium istotności”.
  • Był pierwszym polskim blogerem portali BPM Leader i BPM Institute.
  • Jest autorem licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu teorii zarządzania, zarządzania procesowego i zarządzania wiedzą oraz budowy kultury organizacyjnej.
 • mgr Piotr Biernacki

  Właściciel MGX Infoservice. W latach 2001-2011 partner jednostki biznesowej firmy Corel – iGrafx (współtwórca notacji BPMN) a od 2011 po usamodzielnieniu się iGrafx – partner wiodący iGrafx w Polsce (wdrożenia narzędzi do modelowania i symulacji procesów biznesowych, zarządzania dokumentacją procesów, narzędzi klasy BPA i do monitorowania procesów biznesowych). Firma iGrafx jest współtwórcą BPMN. Od 2000 roku wykładowca na Polsko-Japońskiej Szkole Technik Komputerowych – wykłady i ćwiczenia z modelowania symulacji i analizy procesów biznesowych. W latach 2010-2012 wykładowca PWS im JPII (wykłady i ćwiczenia z modelowania symulacji i analizy procesów biznesowych z wykorzystaniem BPMN). Przeprowadził ponad 130 szkoleń otwartych, których uczestnikami były osoby praktycznie ze wszystkich branż (od administracji publicznej poprzez uczelnie, instytucje finansowe, pocztę i firmy kurierskie, firmy branży energetycznej, wydobywczej, produkcyjne i handlowe po portale internetowe, firmy wdrożeniowe i producentów oprogramowania.

  Prof. Dr Hab. Jan Fazlagić - Uczelnia Vistula

  prof. dr hab. Jan Fazlagić

  Dr hab. Jan Fazlagić – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pełnomocnik Rektora ds. Projektów i Rozwoju AFIB Vistula. Ekspert od zarządzania szkołą, edukacji, innowacyjności w oświacie oraz zarządzania kapitałem intelektualnym, marketingu i projektowania usług; jeden z prekursorów Knowledge Management w Polsce. Autor książki KREATYWNI W BIZNESIE (Poltext 2015). Współpracuje od niemal 15 lat z wieloma samorządami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli szkoląc kadrę kierowniczą w oświacie. Współautor wielu ekspertyz dla firm i instytucje sektora publicznego. Stypendysta dwóch prestiżowych stypendiów Fulbright Senior Scholarship (2006-2007) oraz Marie Curie Research Fellowship (2002-2003). Autor dziesięciu książek i ponad 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Od 2009 roku organizuje konferencje z cyklu „Innowacyjne zarządzanie w oświacie”.

  dr n. med. Cezary Lipiński

  Doktor nauk medycznych. Doktorat na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Wydział Wojskowo-Lekarski „Standaryzacja opisu stanu klinicznego dla potrzeb informacji medycznej” (2007). W latach 1994-2002 – członek dyrekcji Zespołów Opieki Zdrowotnej, główny specjalista w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej, organizator i członek Zarządu Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych, dyrektor medyczny ogólnopolskiej sieci salonów ortopedycznych. Dokonał pierwszego polskiego tłumaczenia Międzynarodowej Terminologii Anatomicznej FCAT oraz bazy Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonalności, Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF dla Światowej Organizacji Zdrowia, a także był jednym z konsultantów pierwszego polskiego wydania Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych – ICD 9. W ramach programów PHARE, na zlecenie Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi brał udział w opracowaniu nowych standardów orzekania o niepełnosprawności. Przygotował implementację opracowania amerykańskiego systemu klasyfikacji procedur medycznych ICD – PCS – Procedure Coding System. Jest członkiem korespondentem Amerykańskiego Towarzystwa Zarządzania Informacją Medyczną – AHIMA. Obecnie Dyrektor ds. administracyjno-ekonomicznych NZOZ „Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie.

  dr Natalia Potoczek

  Od 20 lat związana z Katedrą Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Ostanie prace naukowe dotyczą zarządzania procesowego, od kilku lat realizuje program badawczy z zakresu zarządzania procesami w ramach prac statutowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz indywidualny projekt badawczy: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach zorientowanych procesowo, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Uczestniczy w stażach naukowych w przedsiębiorstwach organizowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego, mających na celu rozwijanie zarządzania procesowego w organizacjach (2013/14 – Sądeckie Wodociągi Sp. z.o.o; 2014 – Newag S.A.) W pracy dydaktycznej, szkoleniowej i doradczej koncentruje się na problematyce zarządzania procesowego, doskonaleniu systemów zarządzania zasobami ludzkimi, oraz komunikacji w organizacji.

  mgr Piotr Sierociński

  Dyrektor Generalny HRM partners S.A. Z branżą HR związany od roku 1990. Przez ponad 5 lat był szefem personalnym dużej firmy produkcyjnej. Od 1996 roku działa w konsultingu, m.in. w Neumann Management Institute, Andersen, Deloitte. Od 2005 roku odpowiedzialny koordynację projektów doradczych. Specjalizuje się w doradztwie płacowym, integracji narzędzi HRM oraz w strategii i transformacji funkcji HR. Wybrani klienci: Grupa ORLEN, home.pl, Grupa AMBRA, Arcelor Mittal Poland, Grupa LOTOS, Inter Cars, DPD, Pekaes, Siódemka, Christianapol, WSiP, Gothaer.

  mgr Jacek Włodarczyk

  Od ponad 20 lat związany z informatyką w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach. Uczestniczył w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych w obszarach księgowości, sprzedaży, logistyki i zarządzania projektami między innymi w CHZB Budimex, BUDIMEX S.A., ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o., Ramirent S.A., Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o., realizując m.in. wdrożenia kompleksowego systemu ERP MS Dynamic NAV (wcześniej Navision). Od 2003 do 2008 roku współwłaściciel i Wiceprezes Zarządu firmy NAVIPRO Sp. z o.o. Od roku 2008 w dynamic Sp z o.o. realizował projekty doradcze i analizy procesowe w przedsiębiorstwach branży budowlanej, telekomunikacyjnej, jednostkach administracji publicznej i służby zdrowia.

 • Zasady rekrutacji
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii),
  • 1 fotografia (37×52 mm),
  • potwierdzenie wpłaty zaliczki.

  Opłaty:
  Przy zapisie na studia podyplomowe kandydaci wnoszą jednorazową opłatę wpisowego w wysokości 200 zł.

  Czesne za studia wynosi 6000 zł
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 3200 zł – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
  • 3200 zł – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.
  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 30 września 2018 r.

  Numer konta:
  Bank Zachodni WBK – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek (9.08.2018) 10.00-17.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close