Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Studia są adresowane do:

  • Właścicieli apteki lub sieci aptek
  • Kierowników apteki
  • Osób przygotowujących się do objęcia tej funkcji

  Czas trwania
  Studia trwają 2 semestry
  Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele w godzinach 9.00-17.00

   

  O studiach
  Celem studiów „Strategiczne zarządzanie apteką” jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania rozwojem apteki, zarządzania zespołem pracowników oraz relacjami z pacjentami.

  Atuty studiów:

  Zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu, pracujących w środowisku farmaceutycznym, znających jego specyfikę, dobre praktyki oraz wyzwania.
  Zajęcia mają praktyczny charakter, uczestnicy wypracowują na zajęciach strategie, plany oraz projekty dopaso¬wane do swoich potrzeb.

  Każdy uczestnik otrzyma indywidualny profesjonalny raport PRISM BRAIN MAPPING przedstawiający preferowane zachowania, a na zajęciach z zakresu zarządzania ludźmi, dowie się jak to wpływa na jego sposób zarządzania biznesem i ludźmi. Rozwój umiejętności zarządzania każdego uczestnika studiów – oparty będzie na zindywidualizowanych wynikach badania psychometrycznego PRISM BRAIN MAPPING opracowanego na podstawie wiedzy z neuronauki.
  Egzamin ma charakter praktyczny.

  Po ukończeniu studiów uczestnicy będą potrafili:

  • Opracować strategiczny plan rozwoju apteki
  • Zarządzać finansami apteki
  • Interpretować przepisy prawa farmaceutycznego i odnosić je do działań marketingowych apteki
  • Zarządzać kategoriami produktów w celu optymalizacji zysków i zaspokojenia potrzeb pacjenta
  • Stosować trade marketing w aptece
  • Opracować procedury zarządzania ludźmi oraz stosować narzędzia HR w zatrudnianiu, motywowaniu, ocenianiu pracy personelu
  • Opracować system motywacyjny dla pracowników
  • Zarządzać pracownikami stosując komunikację i narzędzia menedżera
  • Prowadzić negocjacje

  Ponadto uczetnicy studiów podyplomowych mogą poznać (opcjonalnie):

  • Swój styl przewodzenia ludziom i preferowane zachowania wykonując test psychometryczny PRISM BRAIN
  • MAPPING oraz nauczą się stosowania odpowiednich zachowań do różnych sytuacji
  • Zasady budowania przewagi konkurencyjnej apteki poprzez zwiększanie jakości oferty aptecznej
  • Skuteczne metody budowania relacji z pacjentami
  • Zasady tworzenia skutecznego zespołu pracowniczego, doboru nowych pracowników
  • Poznają zasady komunikacji rozwijającej porozumienie i dobre relacje oraz motywację pracowników do pracy
  • Nauczą się jak zarządzać swoją energią życiową, zarządzać swoim czasem, poznają sztukę autoprezentacji oraz doskonalenia osobistych umiejętności.

  Studia trwają dwa semestry w trybie niestacjonarnym. Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się co dwa tygodnie w ramach weekendowych sesji zajęciowych w godzinach od 09:00 do 17:00.

  Wszystkie zajęcia są prowadzone w kampusie Akademii Finansów i Biznesu Vistula przy ul. Stokłosy 3.

  Studia kończą się egzaminem.
  Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

   

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona słuchaczy Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  tel. 22 45 72 363,  22 457 23 29

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 • Program studiów obejmuje dwa bloki tematyczne:

  1. Zarządzanie biznesem – umiejętności zarządzania strategicznego apteką lub siecią aptek, finansami apteki, prawo farmaceutyczne w prowadzeniu apteki, trade marketing oraz zarządzanie kategoriami produktowymi.
  2. Zarządzanie ludźmi – pracownikami, zespołem oraz własnymi kompetencjami.
   Posiadanie kompetencji zarządzania biznesem pozwala na prowadzenie dochodowej, rozwojowej firmy, natomiast posiadanie umiejętności zarządzania pracownikami rozwija ich efektywność oraz buduje przyjazną kulturę organiza¬cyjną apteki, co przekłada się na zadowolenie pacjentów z obsługi i buduje pozytywny wizerunek apteki.

  Zajęcia prowadzone są w różnych formach:

  • wykłady;
  • ćwiczenia/warsztaty;
  • konwersatoria (rozwiązywanie konkretnych problemów praktycznych z obszaru studiów).

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze.

 • Wioletta Małota

  Wieloletni Dyrektor Marketingu w firmach farmaceutycznych. Od wielu lat współpracuje ze środowiskiem lekarskim oraz farmaceutycznym jako menedżer, trener oraz Coach. Autorka artykułów z zakresu kompetencji kierowników aptek w miesięczniku “Manager Apteki”, „Bez recepty”. Zapraszany prelegent na konferencje farmaceutyczne.

  Ekspert w zakresie przywództwa, kultury organizacyjnej, zapraszana z wykładami i referatami z tego zakresu na międzynarodowe konferencje (Australia, Indie, Włochy, Polska).

  Trener biznesu, certyfikowany międzynarodowy Coach i certyfikowany Trener Transformującej Komunikacji, konsultant z zakresu strategicznego zarzadzania zasobami ludzkimi. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych i MBA w j. angielskim.

 • mgr Paweł Klimaczak

  Absolwent Ekonomii Menedżerskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca na studiach podyplomowych. Autor licznych strategii komunikacji marketingowych i mechanizmów lojalnościowych. Przez wiele lat dyrektor kreatywny. Jako badacz rynku i menedżer, z branżą aptekarską związany od 2007 roku. Obecnie zarządza działem marketingu europejskiej sieci aptek Dr.Max. Specjalizacje: launch produktu, copywriting, ambient media, marketing na rynku farmaceutycznym, private labels.

  mgr inż. Sławomir Lasota

  Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Stypendysta na Otto Friedrich Uniwersität Bamberg, w Niemczech.

  Obecnie samodzielny Konsultant z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie samodzielnego prowadzenia projektów i wdrożeń systemów z zakresu: Rachunkowości Zarządczej, Budżetowania, Controllingu i Zarządzania Płynnością Finansową w ponad pięćdziesięciu przedsiębiorstwach różnych branż.

  Od kilkunastu lat współpracownik wielu firm szkoleniowych, wykładowca na Podyplomowych Studiach: MBA, Zarządzania Finansami i Zarządzania Projektami.

  mgr Artur Schab

  Od 18 lat związany z rynkiem farmaceutycznym. Pracował w firmach: Loreal Polska (Vichy),…

  mgr Michał Woźniak

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w wielu dziedzinach prawa. Autor publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego. Specjalizuje się w zakazie reklamy Aptek oraz reklamy produktów leczniczych. Posiada szeroką wiedzę z zakresu prawa handlowego i cywilnego.

  mgr Michał Wójtowicz

  Adwokat, specjalizujący się w obszarze prawa gospodarczego oraz cywilnego. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi liczne projekty związane z rejestracją spółek oraz optymalizacją działalności gospodarczej. Z sukcesami reprezentował klientów w postępowaniu cywilnym przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi jak i przed Sądem Najwyższym. Posiada rozległe doświadczenie w zakresie reprezentacji podmiotów farmaceutycznym przed organami administracyjnymi jak i przed sądami dyscyplinarnymi.
  Specjalizacje: Prawo Farmaceutyczne
Prawo Administracyjne
Postępowanie Administracyjne i Sądowo – Administracyjne
Prawo Nieruchomości
Prawo Handlowe i Gospodarcze
Transakcje M&E.

  mgr Bożena Wujec

  Trener, coach i mentor. Wykładowca na MBA i Studiach Podyplomowych z Coachingu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz na innych Uczelniach w Polsce i za granicą. Przygotowuje dysertację doktorską na temat kulturowych uwarunkowań coachingu.

  Ukończyła studia doktoranckie na ALK w Warszawie oraz podyplomowe z Psychologii zmian postaw i zachowań na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada specjalistyczne międzynarodowe uprawnienia coachingowe i trenerskie. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych PRISM Brain Mapping i World Place Big5.

 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
  • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
  • 1 fotografia (37×52 mm)
  • potwierdzenie wpłaty zaliczki

  Opłaty:

  Czesne za studia wynosi 6 800 zł.

  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 3 400,00 – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
  • 3 400,00 – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

   

  Raport PRISM Preferowanych Zachowań: 500 zł + 23 %VAT
  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.
  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 30 września 2017 r.

  Dokumenty należy składać w Sekretariacie Centrum Studiów Podyplomowych
  ul. Stokłosy 3, pok. 220
  studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close