Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

4 lata (8 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • ARCHITEKTURA – O STUDIACH

   

  Architektura na Akademii Finansów i Biznesu Vistula to czteroletnie studia inżynierskie, które pozwalają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu architektury, urbanistyki i sztuki. Nauczysz się, jak kształtować swoje otoczenie i zmieniać przestrzeń na piękniejszą i bardziej funkcjonalną.  

  Kierunek jest stworzony dla osób, które pragną mieć realny wpływ na wygląd przestrzeni. Jeżeli jesteś kreatywny, chcesz przekształcać wizje artystyczne w rzeczywistość, to Architektura w AFiB Vistula pomoże Ci zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności.

  Wybierając te studia poznasz historię budowy miast, a także zasady kształtowania ich struktury przestrzennej, funkcjonalnej, komunikacyjnej, ekologicznej oraz dobre praktyki w gospodarowaniu przestrzenią.

  Kadra na kierunku Architektura została dobrana tak, aby studenci mieli styczność zarówno z doświadczonymi architektami i specjalistami powiązanych branż, jak i z młodymi architektami czynnymi zawodowo.

  Jako absolwent kierunku Architektura (studia inżynierskie) będziesz przygotowany do kariery w zawodzie architekta.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

   

 • ARCHITEKTURA – PROGRAM STUDIÓW

  Program na kierunku Architektura powstał przy współpracy z Business Center Club, Krajową Radą Spółdzielczą oraz Pracodawcami Rzeczpospolitej Polskiej.  Zapewnia on możliwość wszechstronnego kształcenia: od przedmiotów artystycznych i humanistycznych, po przedmioty ściśle inżynierskie.

  Studia dają studentom niepowtarzalną szansę rozwoju. Kładziemy nacisk na zajęcia projektowe pod okiem doświadczonych architektów. Biorąc pod uwagę znaczenie prezentacji projektów architektonicznych na dzisiejszym rynku pracy, przywiązujemy szczególną wagę do kształcenia w zakresie wizualizacji i prezentacji graficznej w oparciu o profesjonalnie wyposażoną pracownię komputerową (3dsMAX, AutoCad, Revit, Sketchup, Photoshop, Blender, Rhinoceros).

  Większość naszych wykładowców, to architekci i specjaliści z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem, którzy pracują przy najnowocześniejszych realizacjach architektonicznych i urbanistycznych. Ich zadaniem jest przygotowanie studentów do aktywnego wejścia na rynek pracy.

  Wyspecjalizowana kadra i program nastawiony na przekazywanie praktycznej wiedzy gwarantują, że hasło Architektura – studia – Warszawa jest ściśle związane z Akademią Finansów i Biznesu Vistula!

  PRAKTYKI ZAWODOWE
  W Akademii Finansów i Biznesu Vistula naszą misją jest przekazywanie praktycznej wiedzy, ale także umożliwienie studentom zdobywania doświadczenia już na studiach. Te priorytety obowiązują również na kierunku Architektura. Studia to czas, aby stawiać pierwsze kroki w wymarzonej branży.  Po I i II roku studiów gwarantujemy trzy tygodnie ćwiczeń terenowych oraz pięć tygodni praktyki dyplomowej.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia na Akademii Finansów i Biznesu Vistula zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie architektury i urbanistyki.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe

   Semestr I

   • Wstęp do projektowania architektonicznego
   • Wprowadzenie do teorii architektury
   • Podstawy CAD
   • Historia architektury 1
   • Podstawy geometrii wykreślnej
   • Wstęp do matematyki – kurs podstawowy
   • Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo
   • Rysunek odręczny i grafika inżynierska
   • Technologie informacyjne poziom ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)

   Semestr II

   • Projektowanie wstępne
   • Rysunek i techniki artystyczne
   • Komp. wspomaganie projektowania 1 – Wizualizacje
   • Warsztaty modelarskie 1
   • Historia architektury 2
   • Ekologia i technologie energooszczędne
   • Ilustracja cyfrowa 1
   • Budownictwo 1
   • Mechanika budowli
   • Język obcy / dla architekta
   • Sport i rekreacja

   Semestr III

   • Projekt architektoniczny
   • Rysunek i techniki artystyczne
   • Komp. wspomaganie projektowania CAD 2 – Wizualizacje
   • Wprowadzenie do urbanistyki
   • Ilustracja cyfrowa 2
   • Architektura krajobrazu
   • Historia architektury polskiej 1
   • Budownictwo 2
   • Konstrukcje 1

   Semestr IV

   • Projekt architektoniczny 2
   • Rysunek i techniki artystyczne 3
   • Elementy kompozycji urbanistycznej
   • Projektowanie BIM
   • Ergonomia
   • Historia architektury polskiej 2
   • Historia sztuki i cywilizacji
   • Budownictwo 3
   • Konstrukcje 2

   Semestr V

   • Projekt architektoniczny 3
   • Historia budowy miast
   • Projekt GIS
   • Architektura współczesna 1
   • Fizyka budowli
   • Projektowanie wnętrz
   • Socjologia mieszkalnictwa i miast
   • Psychologia percepcji

   Semestr VI

   • Projekt architektoniczny 4
   • Projekt urbanistyczny 1
   • Teoria urbanistyki i ruralistyki
   • Architektura współczesna 2

   Semestr VII

   • Projekt architektoniczny 5 – sport
   • Warsztat fotograficzny architekta
   • Projekt urbanistyczny 2
   • Instalacje budowlane
   • Organizacja i ekonomika proc. inwestycyjnego
   • Prawo budowlane
   • Etyka zawodu architekta i ochrona wartości intelektualnej
   • Konstrukcje 3
   • Budownictwo 4 – detal
   • Konserwacja i modernizacja budowli

   Semestr VIII

   • Seminarium dyplomowe – metodyka pracy
   • Projekt dyplomowy
   • Projekt dyplomowy – uzgodnienia branżowe
   • Praktyka zawodowa (12 tygodni)
 • Na kierunku Architektura nie przewidziano specjalności.

 • dr hab. inż. Jan Wrana

  2015 – doktor habilitowany,  2001 – doktor nauk technicznych,  1971 – magister inżynier architekt
  Obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina: architektura i urbanistyka, specjalność teoria architektury i urbanistyki.
  Poruszane problemy badawcze: synergia w architekturze, węzły miejskości, architektura integracyjna, przywracanie spójności strukturze urbanistycznej miast, projektowanie w regionach odmiennych kulturowo, tożsamość miejsca jako kryterium w projektowaniu architektonicznym, zagadnienie kontekstu.
  Autor i współautor licznych publikacji naukowych, w tym czterech monografii i kilkudziesięciu artykułów. Członek komitetów organizacyjnych i naukowych ogólnopolskich konferencji.
  Promotor ponad 140 prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich), w przeważającej części dotyczących obiektów użyteczności publicznej – najczęściej wielkogabarytowych i o znaczącym wpływie na kształt miasta. Opiekun Koła Naukowego Architektury Współczesnej.
  Laureat nagród: Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia w działalności dydaktycznej i organizacyjnej w roku akademickim 2009/2010, Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia w działalności dydaktycznej i organizacyjnej w roku akademickim 2011/2012,
  Medal Edukacji Narodowej 2013.

  Prof. Nzw. Dr Hab. Inż. Arch. Marta Tobolczyk - Uczelnia Vistula

  prof. nzw. dr hab. inż. arch. Marta Tobolczyk

  Absolwentka Architektury Politechniki Warszawskiej. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych, oraz ponad trzydziestu projektów architektonicznych. Specjalista z zakresu architektury współczesnej, projektowania architektonicznego, ekologii i ochrony środowiska. Gościennie wykłada na wielu uniwersytetach w USA i na Cyprze.

  dr hab. inż. Jacek Kwiatkowski

  obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina: architektura i urbanistyka
  dr hab. 2015 teoria urbanistyki i architektury, dr inż. arch. 2004 architektura i urbanistyka, mgr inż. arch. 1990 architektura i urbanistyka
  Za swoją pracę doktorską na temat zmian rozwojowych miast podzielonych otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ministra Infrastruktury na najlepszą pracę naukową. Rozprawa habilitacyjna z teorii przestrzeni w suprematyzmie uzyskała wyróżnienie Rady Naukowej Wydziału Architektury PW. Autor wielu publikacji na tematy rozwoju współczesnych miast.
  III miejsce w konkursie Nowe Horyzonty, Samorządu Studenckiego WGiSR dla najlepszego wykładu i wykładowcy (2010).

  dr hab. inż. Przemysław Szymański

  obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina: architektura i urbanistyka
  dr hab. 2016
  Autor kilkunastu publikacji naukowych.
  China Government Scholarship, Tongji University, Shanghai – ponad 3-miesieczny pobyt naukowo-badawczy w zagranicznej Uczelni.

  dr inż. Anna Jeziorska

  obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina: architektura i urbanistyka
  dr inż. arch. 2016 r.
  Dorobek naukowy w obrębie dziedziny nauk technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Podejmowana problematyka badawcza dotyczy podstawowych zagadnień współczesnej urbanistyki w aspektach zmian strukturalnych śródmiejskich obszarów metropolitalnych oraz podejmowanych działań naprawczych zdegradowanej tkanki miejskiej w ramach programów rewitalizacyjnych śródmieść ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w procesie tych przekształceń odgrywa przestrzeń publiczna. Problemy badawcze w dorobku naukowym określane są jako procesy zmian funkcjonalno-przestrzennych zachodzących w obszarach głównych historycznych ulic handlowych wybranych współczesnych miast metropolitalnych w Europie, zmagających się ze strukturalnymi skutkami suburbanizacji osłabiającymi potencjał rozwojowy śródmieść. Tematyka prac badawczych pozostaje w głównym nurcie współczesnej teorii urbanistycznej przy równoczesnym akcentowaniu identyfikatorów kulturowej tożsamości urbanistycznej oraz jej funkcjonalnego i społeczno-ekonomicznego oddziaływania na przestrzeń śródmiejskich obszarów.

  dr inż. Nachwan Khair

  obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina: budownictwo 
  dr inż. Budownictwa (konstrukcje budowlane), prof. nadzw. Damascus University-Syria, prof. nadzw. Arab International University-Syria
  Dyrektor działu projektowanie, KAC (Kahale Architectural Center), Damaszek-Syria, styczeń 2007- czerwiec 2010. Projektowanie licznych konstrukcji budowlanych w ostatnich 10 latach. Członek zespołu projektu TEMPUS zatytułowanego „Akredytacja – droga do zapewnienia jakości” 2008-2012. Czynny udział w przegotowaniu plan studiów i programu nauczania Wydziału Inżynierii Lądowej w Arab International University 2008-2010. Członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa (ASCE). Członek Instytutu Inżynierii Konstrukcyjnych Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa (SEI-ASCE). Członek Amerykańskiego Instytutu Konstrukcji Betonowych (ACI).
  Członek Amerykańskiego Instytutu Konstrukcji Stalowych (AISC).

  dr mgr inż. Magdalena Kłęk

  dr nauk technicznych, 2005, mgr inż. 1999
  Współautorka podręczników akademickich, prezentacji konferencyjnych. Bogaty dorobek dydaktyczny.

  Dr Inż. Agnieszka Starzyk - Uczelnia Vistula

  dr inż. Agnieszka Starzyk

  Doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki, badania naukowe w obszarach: architektura/przestrzeń teatralna, architektura/przestrzeń dziecka, architektura/przestrzeń senioralna, dostępność i jakość przestrzeni. Rady Naukowe Konferencji, redaktorka naukowa 2 monografii, redaktorka tematyczna Kwartalnika Naukowego Vistuli oraz Zeszytów Naukowych Vistuli. Recenzentka artykułów naukowych oraz rozdziałów monografii naukowych. Praktykująca architektka (Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ew. Wa-98/00), prowadzi autorską pracownię projektową, jest członkinią Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów oraz członkinią/ekspertką Stowarzyszenia Architektów Polskich.
  Promotorka ponad 100 dyplomów inżynierskich i magisterskich (w tym wyróżnianych przez SARP i publikowanych w ogólnopolskich czasopismach architektonicznych).

  Dr Inż. Wojciech Paciorkiewicz - Uczelnia Vistula

  dr inż. Wojciech Paciorkiewicz

  obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina: architektura i urbanistyka
  dr inż. 2008 r.
  Współzałożyciel pracowni PROARCHITEKTURA, partner w pracowni JPM Design & Build oraz członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów. Wraz z Wojciechem Pachockim otrzymał I wyróżnienie w konkursie BricsCad za projekt pawilonu informacji o UE.

  dr inż. Piotr Pecenik

  dr inż. specjalizacja – Transport miejski – 2017 r., Euro Engineer – 1997 r., Studium Podyplomowe z Urbanistyki – Urbanista 1997 r., mgr inż. budownictwa drogowego – 1974 r.
  Czterdzieści trzy lata doświadczenia zawodowego oraz udział w ponad 40 dużych projektach drogowych, transportowych i inżynieryjnych w ponad 17 krajach świata w następujących dziedzinach:
  projektowanie drogowe (od fazy wstępnej do projektu technicznego);
  Współpraca w licznych pracach studialnych « multi-modal transport systems », prognozach i modelowaniu ruchu;
  Opracowanie projektów Inżynierii Ruchu, Planowania Systemów Transportowych, Planów Ogólnych miast;
  Doradztwo techniczne w optymalizacji systemów transportowych (sieć drogowa, tramwajowa, kolejowa);
  Przygotowywanie dokumentów przetargowych, specyfikacji technicznych, kosztorysów.
  Bogaty dorobek dydaktyczny.

  dr inż. Dorota Wejchert-Gajczyk

  obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina: architektura i urbanistyka
  Artysta plastyk, nauczyciel dyplomowany, trener biznesu, wykładowca akademicki. Projektowanie wnętrz, pedagogika, edukacja artystyczna, arteterapia, malarstwo.
  Wykładowca AFiB, SGGW i UW. Twórczyni autorskich programów edukacji artystycznej, warsztatów arte-terapeutycznych dla dzieci i dorosłych. Artystka i malarka wystawiająca swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych.

  mgr inż. Michał Gołębiewski

  mgr inż 2012 r.
  obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina: architektura i urbanistyka
  Autor i współautor recenzowanych artykułów naukowych w dziedzinie Architektury – fizyki budowli – ekologicznych materiałów budowlanych. Udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz autor publikacji pokonferencyjnych, wielu opracowań graficznych (wizualizacji) projektów architektonicznych a także projektów koncepcyjnych i konkursowych.

  mgr Karolina Zdrodowska

  mgr inż. 2015 r.
  Praktyka architektoniczna obejmująca udział we wszystkich stadiach procesu projektowego: koncepcje, projekty budowlane, dokumentacja wykonawcza.
  Dyrektor Programu Kształcenia na kierunku Architektura w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

  dr inż. Agnieszka Jarzębińska-Dziegciar

  dr inż. dyscyplina transport 2004 r., mgr inż. specjalność lotnictwo 1989 r.
  Autorka wielu publikacji, bogaty dorobek dydatktyczny

  mgr inż. Krzysztof Kaczorek

  mgr inż. 2013 r.
  obszar nauk technicznych, budownictwo
  Autor i współautor wielu publikacji. a.i.10.a.i.3. Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2013-2014, 2015.

  mgr inż. Przemysław Łacek

  mgr inż. 2010 r.
  Udział w projektach konkursowych, koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych od 2008 r. Jako architekt prowadzący od 2012 r. Uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń od 2017 r.

  mgr inż. Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska

  mgr inż. 1995 r.
  Dyplom obroniony na ocenę bardzo dobrą. Nominacja do Nagrody Roku 1995 SARP-u dla najlepszych absolwentów wydziałów architektury w Polsce.
  II nagroda za dyplom SARP oddział Białystok, 1996.
  Działalność naukowa: Politechnika Warszawska, Studium Doktoranckie WAPW, wszczęcie przewodu doktorskiego w 2015 r. Autorka licznych publikacji. Udział w licznych grantach, seminariach, badaniach terenowych, konferencjach.

  dr inż. Mozahem Zin Eddin

  dr inż. 1995 r.
  obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina: architektura i urbanistyka
  Autor wielu publikacji: artykułów i książek. Promotor prac dyplomowych I i II stopnia.

  mgr inż. Sławomir Nasiadek

  mgr inż. (2005) na kierunku Geodezja i Kartografia w zakresie fotogrametrii i kartografii.

  dr Tsutomu Nozaki

  dr. arch.(1990) – tytuł doktora uzyskany w Waseda University, Japonia nostryfikacja: Ministerstwo Nauki…

  dr inż. Mariusz Pałaszewski

  dr inż. arch / 1987 / 1975 dr nauk technicznych, obszar nauk technicznych, dziedzina…

  mgr Marcin Piotrowski

  Magister inżynier architekt (2011) obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina: architektura i…

  dr inż. Witold Rządkowski

  Doktor matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, a także w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Zajmuje się modelowaniem matematycznym, zastosowaniami matematyki w ekonomii, matematyką obliczeniową oraz matematyką finansową. Prowadzi szkolenia z zakresu statystyki, matematyki finansowej oraz probabilistycznych aspektów podejmowania decyzji dla pracowników firm polskich i zagranicznych, zarówno o charakterze biznesowym, jak i administracyjnym. Brał udział jako konsultant ds. statystyczno – matematycznych w projektach prowadzonych przez Deloitte i PwC Polska (m.in. w projekcie „Przegląd i ocena realizacji Projektu – Powszechny Spis Rolny 2010 r. oraz Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011r.”. Projekt został przeprowadzony, na zamówienie Głównego Urzędu Statystycznego, przez Deloitte Business Consulting S.A.).

  mgr inż. Anna Stefańska

  magister inżynier architekt (2013) obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina: architektura i…

  dr inż. Piotr Paweł Wichowski

  dr inż. – nauki rolnicze, kształtowanie środowiska, 2002 mgr inż. – kierunku inżynieria środowiska,…

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE
  Kierunek Architektura (studia inżynierskie) został zaprojektowany tak, by jak najlepiej przygotować  studentów do późniejszej pracy w zawodzie. Po ośmiu semestrach nauki w Akademii Finansów i Biznesu Vistula będziesz gotowy do tworzenia własnych koncepcji architektonicznych. Dowiesz się, jak prowadzić własne biuro czy pracownię oraz jak chronić własność intelektualną i prawa autorskie.

  Podczas studiów szczególnie istotna jest nauka praktycznych umiejętności, które w przypadku Architektury i Urbanistyki oznaczają opanowanie specjalistycznych programów, niezbędnych do realizowania projektów zawodowych.

  Absolwenci studiów uzyskują tytuł inżyniera architekta.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Architektura.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

  Zawodowa gotowość
  Będziesz przygotowany do tworzenia własnych koncepcji architektonicznych i urbanistycznych o indywidualnym charakterze. Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i opanujesz specjalistyczne narzędzia. Nauczysz się świadomie wykorzystywać wyniesioną ze studiów wiedzę z zakresu technologii budowlanych, instalacyjnych i konstrukcyjnych.

  Biznesowe podejście
  Nauczysz się, jak zarządzać i prowadzić własną działalność gospodarczą, a dzięki wiedzy z zakresu autoprezentacji i marketingu dowiesz się, jak wyróżnić się wśród konkurencji.

  Globalne możliwości
  Nowoczesne spojrzenie na trendy w światowej architekturze i znajomość branżowej terminologii w języku angielskim sprawią, że studia na AFiB Vistula otworzą przed Tobą drzwi do kariery poza granicami Polski.

  JAKA PRACA PO STUDIACH ARCHITEKTURA?


  Po ukończeniu studiów na kierunku 
  Architektura  masz szanse zatrudnienia w wielu ciekawych miejscach, takich jak:

  • biura i pracownie projektowe – praca na stanowisku architekta;
  • firmy wykonujące grafiki, wizualizacje projektowe, grafiki filmowe, gry komputerowe – specjalista 3D;
  • firmy deweloperskie – asystent architekta, przedstawiciel handlowy, grafik;
  • urzędy miasta, gminy, powiatu – samorządy lokalne i zawodowe izby architektoniczne, urbanistyczne i budowlane;
  • teatry/studia telewizyjne – projektowanie i budowa scenografii do spektakli teatralnych, filmowych, programów tv – asystent scenografa;
  • firmy budowlane – projektant, przedstawiciel handlowy;
  • firmy zarządzające nieruchomościami – asystent pośrednika nieruchomości;
  • agencje reklamowe – grafik;
  • wydawnictwa – ilustrator;
  • biura projektujące przedmioty użytku codziennego i meble – asystent projektanta.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 5 500 zł 2 900 zł 620 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 5 000 zł 2 650 zł 570 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 3 000 € 1 600 €

  *Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Studia w języku angielskim - obywatele spoza UE*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 200 € 4 500 € 2 350 €

  *nie dotyczy studentów z państw Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich, oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Uchwała Rady Wykonawczej o opłatach

  Pobierz

  Aneks do Uchwały Rady Wykonawczej

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek (9.08.2018) 10.00-17.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close