Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – O STUDIACH


  W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie rola dziennikarzy jest niezwykle istotna. Ich zadaniem jest przekazywanie rzetelnych i bezstronnych informacji oraz opisywanie rzeczywistości tak, by opinia publiczna mogła ją lepiej zrozumieć. Rozwój technologiczny i coraz silniejsza pozycja mediów społecznościowych sprawiają, że dziś dziennikarz powinien być jeszcze bardziej wszechstronny i czujny. Kierunek 
  Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Akademii Finansów i Biznesu Vistula został opracowany tak, by przekazać studentom niezbędną wiedzę, umiejętności i nauczyć zawodu.

  Studia dziennikarskie I stopnia są doskonałą propozycją dla wszystkich tych, którzy są ciekawi świata, dociekliwi i nie boją się zadawać trudnych pytań w dążeniu do prawdy.

  PO PIERWSZE PRAKTYKA

  Na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna studenci uczą się, pod okiem ekspertów i praktyków, dziennikarstwa prasowego, telewizyjnego, radiowego i internetowego. Zdobywają wiedzę o tym, jak wykorzystywać w pracy nowe media – w tym przede wszystkim media społecznościowe. Dowiadują się też, jak wykorzystywać warsztat dziennikarski do prowadzenia skutecznej komunikacji społecznej w reklamie i marketingu.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – PROGRAM STUDIÓW


  Na kierunku 
  Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna program zajęć został zbudowany tak, by studenci poznali warsztat nowoczesnego dziennikarza i zdobyli praktyczne umiejętności. Za przekazywanie wiedzy są odpowiedzialni  nie tylko akademiccy wykładowcy, ale także eksperci i praktycy ściśle związani ze światem mediów.
  Studenci uczą się  m.in. sztuki przeprowadzania wywiadów, tworzenia pod presją czasu przekazów medialnych – pisemnych lub audiowizualnych, a także przygotowania stron internetowych.

  Dzięki studiom na Akademii Finansów i Biznesu Vistula osoby zainteresowane dziennikarstwem będą rzetelnie przygotowane do zawodu.

  PRAKTYKI ZAWODOWE

  Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na praktyczne przygotowanie do zawodu. Na studentów czekają warsztaty organizowane w popularnych stacjach radiowych i telewizyjnych. Mogą tam zdobyć pierwsze doświadczenia i poznać pracę dziennikarza „od kuchni”.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA

  Studia na Akademii Finansów i Biznesu Vistuli zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe
   • Warsztat reporterski – pisanie
   • Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
   • Umiejętności analityczne i warsztat dziennikarski
   • Wiedza o mediach
   • Najnowsze środki komunikacji masowej
   • Polska, Europa, Świat – polityka i gospodarka
   • Public relations i komunikacja społeczna
   • Prawo prasowe i etyka dziennikarska
   • Historia i filozofia polityki
   • Zmiany społeczne i badania socjologiczne
   • Język obcy
   • Wychowanie fizyczne
 • Studia dziennikarskie pozwalają zrealizować jedną z dwóch specjalności: dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz public relations.

  SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

  Specjalność ta przygotuje do pracy w działach komunikacji, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Studenci poznają podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii masowej oraz badań społecznych. Uczą się, jak skutecznie korzystać z nowych mediów. Media społecznościowe odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu wizerunku firm, dlatego też zrozumienie i umiejętne komunikowanie się ze społecznością jest niezwykle istotne.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności komunikacja społeczna
   • Warsztaty o komponowaniu informacji dla mediów
   • Warsztaty z wykorzystania mediów społecznościowych w PR
   • Warsztaty z wykorzystania danych gospodarczych i prognoz
   • Firma, rynek, konkurencja
   • Warsztaty o rynkach finansowych

  SPECJALNOŚĆ: MEDIA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE

 • Pastusiak - Uczelnia Vistula

  prof. dr hab. Longin Pastusiak

  Historyk i politolog, amerykanista, polityk, działacz PZPR, SdRP i SLD. W latach 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2001-2005 senator i marszałek Senatu V kadencji. W obszarze naukowym, autor ponad 760 publikacji naukowych, w tym 90 książek. Wykłada na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, głównie w USA oraz w Kanadzie i w Europie. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in. Order Krzyża Ziemi Maryjnej I klasy (Estonia, 2002), Honorary Companion of Honour Narodowego Orderu Zasługi (Malta, 2002), Komandor Krzyża Wielkiego Orderu „Za Zasługi dla Litwy” (Litwa, 2006). Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (Warszawa, sierpień 2015).

  Dr Hab. Marek Grela - Uczelnia Vistula

  dr hab. Marek Grela

  Dyplomata, ekonomista i były wiceminister spraw zagranicznych. W latach 2002-2012 ambasador RP przy Unii Europejskiej, a następnie dyrektor ds. stosunków transatlantyckich w Radzie Unii Europejskiej oraz główny doradca w Europejskiej Służbie Dyplomatycznej (EEAS). Obecnie współpracownik polskich i zagranicznych ośrodków studiów międzynarodowych. Doradca dyplomatyczny Krajowej Izby Gospodarczej, Członek Rady Fundacji Amicus Europae oraz cżłonek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Ambasador ad personam.

  Dr Małgorzata Maliszewska - Uczelnia Vistula

  dr Małgorzata Maliszewska

  Radca prawny, arbiter, adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Od 2006 r. – Prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek Rady Naukowej oraz recenzent naukowy periodyku Rozprawy Ubezpieczeniowe. Od 1997 r. jest członkiem Stowarzyszenia Naukowego Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej. W 2013 r. została członkiem Rady Programowej Insurance Forum, zrzeszającej kadrę zarządzająca i managerską. W latach 2003-2006 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów (obecnie Akademii Finansów i Biznesu Vistula) w Warszawie, a w latach 2006- 2012 była Prorektorem ds. studenckich na tej uczelni. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego.

  Mgr Adam Jasser - Uczelnia Vistula

  mgr Adam Jasser

  Dyrektor Vistula Executive Education. Właściciel firmy doradczej AJ-Competition Advisory działającej w obszarze strategii, ochrony konkurencji oraz ryzyka regulacyjnego. Konsultant Banku Światowego.Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji w latach 2014-2016, wcześniej Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie pełnił rolę sekretarza Rady Ekonomicznej oraz koordynatora rządowego procesu legislacyjnego i Oceny Skutków Regulacji. W latach 2009-2010 był dyrektorem programowym Fundacji DemosEuropa, a przedtem szefem Agencji Reutera w Europie Centralnej i Bałkanach.

  Mgr Anna Jaglińska Prawdzik - Uczelnia Vistula

  mgr Anna Jaglińska-Prawdzik

  Dziennikarka radiowa i telewizyjna z siedemnastoletnim doświadczeniem, specjalizująca się w tematyce biznesowej. Wieloletnia reporterka Polskiego Radia, szefowa newsroomu i twórczyni programów w TVN CNBC, szefowa wydawców i współtwórczyni programu „Świat się kręci” w TVP 1. Trenerka w zakresie wystąpień medialnych. Obecnie PR Manager Grupy Uczelni Vistula.

  dr Juliusz Maliszewski

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, mgr historii sztuki, MBA, dziennikarz i dyplomata. Dyrektor/redaktor naczelny Polskiego Radia dla Zagranicy i członek Rady Nadzorczej TVP SA. W latach 2011 – 2014 przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia RR „Radio dla Ciebie” . W latach 2005-2009 dyrektor Instytutu Polskiego w Lipsku. Pełnił również wiele innych funkcji kierowniczych w mediach publicznych, w tym w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany, m.in. odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

  dr hab. Wawrzyniec Konarski

 • Studia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna AFiBV zostały zaplanowane tak, by w jak najlepszy sposób przygotować studentów do podjęcia zawodu. Zapoznają się oni z tajnikami pracy w rozmaitych mediach. Warsztaty w studiach radiowych i telewizyjnych służą zdobywaniu pierwszych doświadczeń, które potem pomagają odnieść sukces na polu zawodowym. Kadra ekspertów i wieloletnich praktyków zawodu przekazuje aktualną wiedzę uwzględniającą najnowsze trendy, w tym również te, dotyczące mediów społecznościowych.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA DZIENNIKARSTWA

  Dziennikarska gotowość
  Absolwenci studiów, dzięki opanowaniu warsztatu dziennikarskiego, są przygotowani do zawodu dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego czy internetowego. Mają też wiedzę, jak wykorzystać nowe media do prowadzenia własnej działalności dziennikarskiej.

  Biznesowe podejście
  Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula teorię uzupełniamy nauką cennych umiejętności, które pozwalają odnaleźć się w roli dziennikarza w każdym medium. Absolwenci wiedzą, jak wykorzystać warsztat dziennikarski do prowadzenia skutecznej komunikacji społecznej i podjęcia pracy w marketingu bądź reklamie.

  Specjalistyczna wiedza
  Studenci poznają specyfikę pracy dziennikarza różnych mediów (TV, prasa, radio, internet). Dowiadują się, jak wykorzystywać w zawodzie nowe technologie

  JAKA PRACA PO STUDIACH DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA?

  Absolwenci kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna są przygotowani do podjęcia pracy jako dziennikarze, a także np. jako specjaliści PR w placówkach zajmujących się komunikacją społeczną.

  Będziesz mógł rozwijać się jako:

  • dziennikarz redakcji telewizyjnej,
  • dziennikarz redakcji prasowej,
  • dziennikarz redakcji internetowej,
  • niezależny dziennikarz wydający swoje opinie w nowych mediach, takich jak YouTube czy Facebook,
  • specjalista PR w agencjach reklamowych czy PR-owych,
  • specjalista ds. komunikacji w działach marketingu,
  • manager ds. Public Relations.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 5 100 zł 2 700 zł 580 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 4 500 zł 2 400 zł 520 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 1 200 € 650 €
  Studia niestacjonarne 120 € 1 200 € 650 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 2 500 € 1 350 €

  * Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw
  Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii,
  Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Studia w języku angielskim - obywatele z pozostałych państw*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 200 € 3 500 € 1 850 €

  *nie dotyczy studentów z państw Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich, oraz Armenii, Azerbejdżanu,
  Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Uchwała Rady Wykonawczej o opłatach

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek  10.00 – 17.00

 Piątek – 9.00 – 17.00

Sobota – 9.00 – 15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close