Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela), online

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS KIERUNKU

  Kierunek Ekonomia swoją popularność zawdzięcza szerokim perspektywom rozwoju, jakie oferuje swoim absolwentom. Praca w wielu branżach wymaga współcześnie wiedzy ekonomicznej, tak więc studiowanie na kierunku ekonomia to przepustka do współczesnej kariery zawodowej i biznesowej, włączając w to  umiejętność tworzenia i rozwijania własnego przedsiębiorstwa.

  Ekonomia na poziomie licencjackim w AFiB Vistula jest doskonałym kierunkiem dla osób, które chcą pracować w innowacyjnym środowisku. Ekonomia otwiera drzwi do wielu zawodów i pozwala kreatywnie tworzyć swoją ścieżkę zawodową w oparciu o ugruntowaną wiedzę pobieraną od wysoko wykwalifikowanych wykładowców jak i od praktyków oraz o doświadczenie zdobyte podczas praktyk zawodowych.

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu mikro – i makroekonomii, oraz umożliwienie zdobycia wiedzy z wybranych specjalizacji, które są dostosowane do najnowszych trendów panujących w Europie, Azji, Afryce i Stanach Zjednoczonych.

  Na studiach licencjackich do wyboru są trzy specjalności, w tym jedna unikatowa wychodząca na przeciw potrzebie zrozumienia  zmian zachodzących we wspolczesnym, globalizujacym sie świecie – związana z rosnacym znaczeniem Erazji i z koncepcją odrodzenia idei  Nowego Szlaku Jedwabnego.

  Wspomniane specjalności na kierunku Ekonomia, to:

  • Ekonomia przedsiębiorstwa;
  • Biznes międzynarodowy;
  • Ekonomika Nowego Szlaku Jedwabnego

  Nasza uczelnia umożliwia studiowanie w międzynarodowym środowisku i zdobycia doświadczenia jak poruszać się w multikulturowym środowisku akademickim. Teorię uzupełnisz praktyką. Sprawdź sekcję “Praktyki zawodowe” i odkryj, jakie możliwości rozwoju zawodowego czekają Cię już podczas studiów!

  Ekonomia (studia licencjackie) możesz studiować również w trybie online. Wybierając studia online, 60% zajęć zrealizujesz przez Internet, z dowolnego miejsca na świecie. Tutaj przeczytasz więcej o studiach online.

   

  Ekonomia – studia I i II stopnia prowadzone w Akademii Finansów i Biznesu Vistula po raz kolejny zostały docenione przez Polską Komisję Akredytacyjną. Kierunek otrzymał ocenę pozytywną. To stempel dobrej jakości – dowód dbałości uczelni o wysoki poziom kształcenia.

  Komisja podkreśla, że program kierunku Ekonomia został opracowany zarówno z uwzględnieniem potrzeb studentów, jak i otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności rynku pracy. Wysoko też ocenia kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje nauczycieli akademickich. Zwraca uwagę na nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i naukową, stałą i zróżnicowaną współpracę z otoczeniem biznesowym, w tym z pracodawcami oraz wszechstronne działania w zakresie wspierania studentów.

 • O PROGRAMIE
  Studia ekonomiczne  w Akademii Finansów i Biznesu Vistula zostały stworzone z myślą o przyszłości studentów, dlatego zajęcia prowadzone są przez akademickich ekspertow w danej tematyce i przez praktykow gospodarczych, a specjalności są dostosowane do potrzeb rynku.

  PRAKTYKI ZAWODOWE
  W Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na praktyczność zajęć, również na kierunku Ekonomia. Te studia to nie tylko doskonała okazja do zdobywania teoretycznej wiedzy. Będziesz mógł zyskać cenne doświadczenie, podejmując praktyki i staże w trakcie sześciu semestrów nauki. Praktyki są nieobowiązkowe, ale stanowią prawdziwą wartość dla studentów, którzy chcą stawiać pierwsze kroki w zawodzie. Organizują je partnerzy biznesowi naszej Uczelni, angażując studentów do swoich projektów.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia w Akademii Finansów i Biznesu Vistuli zapewnią Ci aktualna wiedzę, dzięki której szybko staniesz się nowoczesnym specjalistą z okreslonych specjalnosci w dziedzinie ekonomii.

 • W ramach kierunku Ekonomia (studia licencjackie) możesz podjąć studia w ramach jednej z trzech specjalności:

  – Biznes międzynarodowy I (online), 

  – Ekonomia przedsiębiorstwa I,

  – Ekonomika Nowego Szlaku Jedwabnego.

  SPECJALNOŚĆ: BIZNES MIĘDZYNARODOWY I (online)
  Nauczysz się, jak efektywnie prowadzić działalność gospodarczą za granicą. Zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym – ich działalności handlowej, marketingowej i inwestycyjnej. Co więcej, dowiesz się, jak przeprowadzać badania rynków zagranicznych, skutecznie negocjować i zawierać kontrakty, a do tego jak realizować transakcje w środowisku międzykulturowym.

  Sprawdź przedmioty obowiązkowe

  Pobierz

  SPECJALNOŚĆ: EKONOMIA PRZEDSIĘBIORSTWA I
  Decydując się na tę specjalność, dowiesz się wszystkiego, co niezbędne, by prowadzić własną działalność. Poznasz zagadnienia prawne, finansowe i organizacyjne, a także uwarunkowania i założenia funkcjonowania przedsiębiorstw. Wiedzę przekażą Ci biznesmeni, którzy nauczą Cię, jak stworzyć biznes plan oraz przeprowadzić analizę zagrożeń i ryzyka.

  Sprawdź przedmioty obowiązkowe

  Pobierz

  SPECJALNOŚĆ: EKONOMIKA NOWEGO SZLAKU JEDWABNEGO
  Niniejsza specjalność łączy wiedzę na temat najbardziej aktualnych zmian (ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych impulsów generowanych przez chińską Inicjatywę Pasa i Szlaku) na wielu poziomach hierarchii gospodarczej: poziomie globalnym (zmiany strukturalne na świecie), w wybranych (ze względu na swoje szczególne znaczenie) krajach Eurazji, w strategicznie ważnych sektorach gospodarczych i w wyspecjalizowanych, kluczowych przedsiębiorstwach nowego typu. Specjalność Ekonomika Nowego Szlaku Jedwabnego ma na celu dostarczenie aktualnej wiedzy ogólnej i unikatowej wiedzy specjalistycznej – m.in. o ekonomicznych problemach transportu, funkcjonowaniu rynków logistycznych oraz działalności i rozwoju przedsiębiorstw sektora międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki powiązań biznesu azjatyckiego i reszty świata, z uwypukleniem roli bieżącej Inicjatywy Pasa i Szlaku.

  Wiedza i umiejętności przekazywane na zajęciach dydaktycznych jest oparta na unikatowych kwalifikacjach kadry skupionej wokół Centrum Badan Azjatyckich Akademii Finansów i Biznesu Vistula z dziedziny historii, znajomości współczesnych realiów Eurazji i Szlaku Jedwabnego oraz uwarunkowań współpracy biznesowej, ekonomiki transportu, logistyki oraz dyscyplin pokrewnych, z naciskiem na aspekt kulturowy działalności biznesowej, ewolucję ekonomik krajów Azji i jej powiązań z Europą. Ważnym źródłem umiejętności, jakie nabywaliby studenci tej specjalności jest praktyczne doświadczenia naszej kadry naukowo-dydaktycznej wyniesione z aktualnie prowadzonych badań i bezpośrednio z bieżącej, roboczej współpracy z przedstawicielami i instytucjami krajów współczesnej Eurazji. Ten aspekt może stanowić specyficzne i unikatowe szanse dla naszych studentów, których traktujemy jak ważnych partnerów w realizacji tych ważnych dla współczesności przedsięwzięć.  

  Sprawdź przedmioty obowiązkowe

  Pobierz
 • dr Maria Gasińska

  Prorektor ds. Studenckich. Tytuł magistra i stopień naukowy doktora otrzymała w SGPiS (obecnie SGH); brała udział w ponad 20 projektach badawczych (indywidualnych i zespołowych), w tym 8 finansowanych ze środków UE (polityka społeczna, ubezpieczenia, rynek pracy, warunki pracy i ergonomia); autorka ok. 80 publikacji z zakresu polityki społecznej i socjalnej, rynków pracy, warunków pracy, ergonomii, ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń w zarzadzaniu ryzykiem; autorka i współautorka 20 raportów z zakresu badań o zasięgu krajowym i międzynarodowym; uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2009 r.).

  Marta Gotz

  dr hab. Marta Götz prof. AFiB Vistula

  Prorektor ds. Nauki. Stopień dr. hab. nauk ekonomicznych nadany przez Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP); wykonawca i kierownik projektów Narodowego Centrum Nauki, Visegrad Fund, Fundacji Konrada Adenauera; adiunkt w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (2007-2015); asystent w Kolegium Gospodarki Światowej SGH (2004-2006); absolwentka UEP i Aalborg University (Dania); członek Academy of International Business (AIB), European International Business Academy (EIBA), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu (PTE).

  dr Zygmunt Janiec

  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Był jednym z pierwszych w Polsce badaczy integracji europejskiej. W Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych obronił pracę doktorską na temat stanowiska Wielkiej Brytanii wobec integracji zachodnioeuropejskiej. Był etatowym pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Warszawskim i w SGGW. Pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Prowadził wykłady w Turcji, Słowenii, Szwecji i Holandii. W całej karierze zawodowej łączył pracę badawczą i dydaktyczną  z działalnością praktyczną. Był prezesem warszawskiej spółdzielni budowlano-mieszkaniowej PLON. Dwukrotnie reprezentował polskie interesy gospodarcze za granicą. Był kierownikiem polskiego Biura Radcy Handlowego w Kuwejcie oraz kierownikiem Wydziału Ekonomiczno-Handlowego w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles. Pracował w Sejmie RP (specjalista od kontaktów międzynarodowych i ustawodawstwa gospodarczego). Był dyrektorem generalnym w Izbie Inwestorów Zagranicznych w Polsce. W 1994 r. uczestniczył w prestiżowym szkoleniu młodych przedsiębiorców i polityków organizowanym przez brytyjski Future of Europe Trust (Londyn, Bonn, Bruksela). Ukończył szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Był członkiem Rady Nadzorczej Zespołu Uzdrowisk Krakowskich oraz Narodowej Rady Integracji Europejskiej do spraw Środowisk Gospodarczych.

  Wojciech Huebner

  dr hab. Wojciech Hübner prof. AFiB Vistula

  Dyrektor Instytutu Badań Azjatyckich. Doktorat i habilitację obronił na wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH w Warszawie; doświadczenie akademickie zdobywał w USA (San Francisco State University i Harvey Mudd College, Claremont Colleges, CA) oraz w Niemczech (Uniwersytet w Mainz); kierował i uczestniczył w projektach ONZ w Afryce, Azji Centralnej i Chinach – między innymi w międzynarodowym programie The Silk Road Initiative w Pekinie; był również regionalnym doradcą ONZ do spraw wdrażania reform gospodarczych w Azji Centralnej; współzałożył The Silk Road Global Alliance (SRGA), międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się propagowaniem idei Szlaku Jedwabnego; profesor honorowy Uniwersytetu w Rizhau (Chiny); w latach 2014-16 i 2017-18 kierował programem Ekonomii na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych w Grupie Uczelni Vistula.

  prof. dr hab. Juliusz Kotyński

  Dyrektor Seminarium Doktorskiego. Dyrektor Instytutu Badań Ekonomicznych Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula; były stypendysta Fulbrighta w Departamencie Ekonomii Uniwersytetu Harvarda; profesor SGH; pracownik i konsultant Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i UNCTAD w Genewie; radca ekonomiczno-handlowy i radca handlowy-minister pełnomocny, kierownik Biura Radcy Handlowego Ambasady RP we Francji (1993-1998); radca generalny w Ministerstwie Finansów (2002-2006); członek Komitetu Polityki Ekonomicznej Rady Unii Europejskiej (2003-2006); w działalności naukowej zajmuje się badaniami z zakresu teorii i polityki handlu międzynarodowego, finansów, globalizacji, polityki gospodarczej oraz regionalnej integracji gospodarczej i finansowej; od 2004 r. jest członkiem Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN; uczestniczy w badaniach i publikacjach „Forum Myśli Strategicznej” PTE i Komitetu Prognoz; jest autorem ok. 300 publikacji naukowych z zakresu ekonomii, finansów i stosunków międzynarodowych.

  Magdalena Rybicka

  mgr Magdalena Rybicka

  Ekonomista, zastępca dyrektora Centrum Badań Azjatyckich. Absolwentka Wydziału Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej (2008), ukończyła także studia podyplomowe z zakresu metodologii badań w naukach ekonomicznych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula (2014), doktorantka na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula. Wykłada makro- i mikroekonomię, tematy związane ze Szlakiem Jedwabnym i Azją oraz patenty i innowacje jako przewagą konkurencyjną przedsiębiorstw w AFiB Vistula. Zainteresowania naukowe i publikacje (ponad 30 publikacji w punktowanych czasopismach i monografiach) dotyczą zagadnień interdyscyplinarnych związanych z tematyką rozwoju krajów azjatyckich, analizą ryzyka oraz innowacjami. Ma na swoim koncie liczne wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz sekretarz w komitecie Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy zawodowej w administracji państwowej (w tym 10 lat przepracowała w Ministerstwie Finansów).

  dr inż. Wioletta Wieszczycka

  Inżynier i ekonomista, wykładowca AFiB Vistula. Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1999), ukończyła studia MBA SGGW / ESSEC Paris Business School (2002) oraz uzyskała doktorat na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula (2019). Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w korporacjach międzynarodowych.

  dr Zdzisław Zasada

  Dr nauk ekonomicznych od 1986 r. W działalności naukowej zajmuje się problematyką mikro- i makroekonomii. W wąskim zakresie obszar zainteresowań poszerzony jest o problematykę zarządzania nieruchomościami i rynkiem nieruchomości, a także bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i opracowań z zakresu ekonomii, polityki gospodarczej itp.

  Zbigniew Zimny

  dr hab. Zbigniew Zimny prof. AFiB Vistula

  Były szef jednostek analityczno-badawczych w Centrum ONZ ds. Korporacji Transnarodowych w Nowym Jorku i w organizacji ONZ ds. rozwoju gospodarczego, UNCTAD (Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju) w Genewie; kierował m.in. sekcjami ds. międzynarodowej wymiany usług i polityki inwestycyjnej oraz był dyrektorem oddziału odpowiedzialnego za przygotowanie dorocznego prestiżowego raportu ONZ – Światowego Raportu Inwestycyjnego (World Investment Report); jest specjalistą z zakresu m.in. korporacji transnarodowych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych czy globalizacji; autor dwóch monografii o polityce państw wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wydanych w 2017 i 2018 roku, przygotowanych w ramach projektu badawczego realizowanego na podstawie grantu z Narodowego Centrum Nauki.

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia ekonomiczne na poziomie licencjackim pozwolą Ci stawiać pierwsze kroki w wymarzonym zawodzie. Pomogą Ci w tym specjalności przygotowane tak, by przygotowały kandydatów do oczekiwań rynku. Ekspercka kadra naukowo-dydaktyczna nauczy Cię praktycznej wiedzy, stosowanej na co dzień w branży. Dodatkowo otwartość Uczelni na współpracę z partnerami biznesowymi sprawia, że po ukończeniu studiów będziesz mógł starać się o pracę w jednym z trzech obszarów – biznesu, sektora publicznego oraz edukacji.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Ekonomia.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA EKONOMII

  Gotowość zawodowa

  Dzięki kompleksowej wiedzy przekazywanej przez kadrę akademickich wykładowców i praktyków, studia ekonomiczne przygotują Cię do rywalizowania na rynku zawodowym. Podczas trzyletnich studiów I stopnia nie tylko zdobędziesz teorię, ale dzięki pierwszym zrealizowanym projektom – także praktykę. Dzięki temu łatwiej będzie Ci ubiegać się o wymarzoną pracę.

  Globalne możliwości

  Aż dwie specjalności poświęcone są zrozumieniu światowego rynku finansowego, co pokazuje, że na AFiB Vistula myślimy globalnie. Dzięki wiedzy dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym, badania rynków zagranicznych czy realizacji transakcji w środowisku międzykulturowym, będziesz przygotowany do podjęcia pracy także poza granicami kraju.

  Specjalistyczna wiedza

  Zajęcia prowadzone przez znanych praktyków, a do tego konkretne specjalności, rozwijające konkretne obszary wiedzy – podczas studiów ekonomicznych zdobędziesz specjalistyczną wiedzę, która pozwoli Ci postawić pierwsze kroki w kierunku zostania ekspertem w wybranej przez siebie dziedzinie.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  Studia ekonomiczne na poziomie licencjackim pozwolą Ci rozpocząć udaną karierę zawodową. Dzięki konkretnym specjalnościom staniesz się atrakcyjnym kandydatem dla rozmaitych firm, instytucji i placówek. Program studiów został zaplanowany tak, by przygotować Cię do kariery w trzech różnych obszarach – biznesu, sektora publicznego i edukacji.

  W sektorze biznesu będziesz mógł starać się o pracę na stanowiskach wykorzystujących umiejętności analityczne i zarządcze w:

  • korporacjach,
  • przedsiębiorstwach,
  • bankach.

  Jako absolwent kierunku Ekonomia, zostaniesz wyposażony w niezbędną wiedzę, by prowadzić także własną działalność gospodarczą.

   

  W sektorze publicznym masz szansę na pracę w obszarze rządowym w:

  • instytucjach unijnych,
  • ministerstwach,
  • bankach centralnych,
  • instytucjach regulacyjnych,
  • instytucjach międzynarodowych
  • administracji centralnej i lokalnej.

  W sektorze edukacyjnym czeka absolwenta przyszłość w:

  • środowisku akademickim,
  • ośrodkach badawczych zajmujących się prognozami i analizami ekonomicznymi.

   

  Studia na specjalności Ekonomika Nowego Szlaku Jedwabnego umożliwią absolwentom poszukiwanie atrakcyjnej pracy:

  • w sektorze TSL (transport, spedycja, logistyka) zapewnia ponad 10% miejsc pracy w UE, ma też coraz większy dział w tworzeniu PKB Europy. Jednocześnie zdobywają niszową wiedzę, która w warunkach ekspansji krajów Dalekiego Wschodu, Indii i innych championów Eurazji i  w warunkach realizacji chińskiej Inicjatywy Pasa i Szlaku przy nowym układzie rozbudowy Szlaku Jedwabnego staje się obecnie coraz bardziej poszukiwana.
  • jako menadżer średniego i wyższego szczebla w projektach związanych z ingerencja w życie gospodarcze Inicjatywy Pasa i Szlaku na różnych szczeblach oraz współpracą krajów Europy wschodniej i centralnej związaną z kontaktami z  krajami ewoluującej, nowej Azji
  • jako specjalista ds. handlu z krajami azjatyckimi
  • jako przedstawiciel handlowy nowej generacji przedsiębiorstw kooperujących z przedsiębiorstwami nowej Azji,  
  • jako menadżer transportu, specjalista logistyki nowej generacji.  
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 5 500 zł 2 900 zł 620 zł
  Studia niestacjonarne (w tym online) 400 zł 5 000 zł 2 650 zł 570 zł

  Studia w języku polskim - studenci spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 1 450 € 775 €
  Studia niestacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE i innych państw*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 2 500 € 1 350 €

  *Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw
  Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii,
  Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.
  The group of citizens of other countries paying the same fees as EU

  Studia w języku angielskim - studenci z pozostałych państw*

  Wpisowe Opłaty roczne
  Studia stacjonarne 200 € 3 500 €

  *nie dotyczy studentów z państw Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich, oraz Armenii, Azerbejdżanu,
  Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
int(41216)

Kontakt:

Kontakt do Działu Edukacji Cyfrowej

elearning@vistula.edu.pl

 

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

Dla cudzoziemców:

Admissions team:

Yevhenii Lytovchenko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close