Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela), online

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS KIERUNKU

  Ekonomia od lat jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów. Specjaliści w tym zakresie są pożądani we wszystkich branżach i doskonale wynagradzani. Po studiach w Akademii Finansów i Biznesu Vistula ty też znajdziesz się w tym elitarnym gronie. Zdobędziesz wiedzę z zakresu mikro- i makroekonomii. Poznasz najnowsze trendy. Odkryjesz tajemnice zjawisk globalnych i lokalnych. Wybierając jedną ze specjalności zaprojektowanych zgodnie z potrzebami rynku, zdobędziesz przewagę nad konkurencją.

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula stawia na praktyczny wymiar kształcenia. Będziesz pracować z wybitnymi, doświadczonymi wykładowcami i praktykami biznesu, dzięki którym postawisz pierwsze kroki w zawodzie. Nauczysz się, jak stworzyć biznesplan oraz przeprowadzić analizę zagrożeń i ryzyka. Poznasz zagadnienia prawne, finansowe i organizacyjne, a także uwarunkowania i założenia funkcjonowania przedsiębiorstw. Dowiesz się, jak efektywnie prowadzić działalność handlową, marketingową oraz inwestycyjną w kraju i za granicą, jak badać rynki, skutecznie negocjować i zawierać kontrakty oraz jak realizować transakcje w środowisku międzykulturowym. Pracodawcy bardzo wysoko cenią praktyczne umiejętności. Dzięki wiedzy i kompetencjom, które z nami zdobędziesz, osiągniesz sukces.

  Sprawdź sekcję “Praktyki zawodowe” i odkryj, jakie możliwości rozwoju zawodowego czekają cię już podczas studiów!

  Ekonomię (studia licencjackie) możesz studiować również w trybie online. Wybierając studia online, 60% zajęć zrealizujesz przez Internet – z dowolnego miejsca na świecie. Tutaj przeczytasz więcej o studiach online.

  W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 kierunek Ekonomia prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula zajął 3. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych oferujących takie studia w Polsce.

  Kierunek Ekonomia prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula posiada akredytację CEEMAN IQA (International Quality Accreditation). To jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych międzynarodowych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej. Jej uzyskanie potwierdza spełnianie przez Vistulę wysokich międzynarodowych standardów w zakresie sprawnego funkcjonowania, wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych oraz dobrego poziomu dydaktyki. Dzięki akredytacji CEEMAN IQA rośnie rozpoznawalność marki i wartość dyplomu Uczelni Vistula w Polsce i za granicą. Studenci mają większe szanse na satysfakcjonujące zatrudnienie, a absolwenci zyskują pewność, że ich wiedza oraz wysoko rozwinięte kompetencje społeczne i menadżerskie zostaną docenione w środowisku biznesowym.

  Ekonomia – studia I i II stopnia prowadzone w Akademii Finansów i Biznesu Vistula po raz kolejny zostały docenione przez Polską Komisję Akredytacyjną. Kierunek otrzymał ocenę pozytywną. To stempel dobrej jakości – dowód dbałości uczelni o wysoki poziom kształcenia.

  Komisja podkreśliła, że program kierunku Ekonomia został opracowany zarówno z uwzględnieniem potrzeb studentów, jak i otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności rynku pracy. Wysoko też oceniła kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje nauczycieli akademickich. Zwróciła uwagę na nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i naukową, stałą i zróżnicowaną współpracę z otoczeniem biznesowym, w tym z pracodawcami oraz wszechstronne działania w zakresie wspierania studentów.

 • O PROGRAMIE
  Studia ekonomiczne  w Akademii Finansów i Biznesu Vistula zostały stworzone z myślą o przyszłości studentów, dlatego zajęcia prowadzone są przez akademickich ekspertow w danej tematyce i przez praktykow gospodarczych, a specjalności są dostosowane do potrzeb rynku.

  PRAKTYKI ZAWODOWE
  W Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na praktyczność zajęć, również na kierunku Ekonomia. Te studia to nie tylko doskonała okazja do zdobywania teoretycznej wiedzy. Będziesz mógł zyskać cenne doświadczenie, podejmując praktyki i staże w trakcie sześciu semestrów nauki. Praktyki są nieobowiązkowe, ale stanowią prawdziwą wartość dla studentów, którzy chcą stawiać pierwsze kroki w zawodzie. Organizują je partnerzy biznesowi naszej Uczelni, angażując studentów do swoich projektów.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula zapewnią Ci aktualna wiedzę, dzięki której szybko staniesz się nowoczesnym specjalistą z okreslonych specjalnosci w dziedzinie ekonomii.

 • W ramach kierunku Ekonomia (studia licencjackie) możesz wybrać jedną z pięciu specjalności:

  • Zielona Gospodarka/Green Economy – NOWOŚĆ
  • Ekonomika transportu i logistyki – NOWOŚĆ
  • Biznes E-commerce – NOWOŚĆ
  • Strategie biznesu i polityka gospodarcza I
  • Biznes międzynarodowy I.

  SPECJALNOŚĆ: ZIELONA GOSPODARKA/GREEN ECONOMY – NOWOŚĆ 
  Ta specjalność jest skierowana do osób, które chcą rozwijać karierę w obszarze rozwiązywania globalnych wyzwań związanych z zagrożeniami środowiska naturalnego człowieka. Dotyczy to zanieczyszczenia środowiska, narastających niedoborów wody, surowców naturalnych i przeludnienia wielu regionów świata. Konsekwencją jest ocieplenie klimatu, pogłębienie różnic między bogatymi a biednymi. Istnieje więc pilna potrzeba stworzenia warunków dla zrównoważonego rozwoju, uwzględniających symbiozę z naturalnym środowiskiem człowieka.

  Studia dadzą ci wiedzę, która pozwoli ci wdrażać w przedsiębiorstwach zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Zrozumiesz istotę i zasady, jakimi się kieruje proekologiczny, etyczny biznes. Posiądziesz wiedzę nt. wymogów przyjaznej środowisku działalności gospodarczej. Dowiesz się, w jaki sposób ją wykorzystać w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Poznasz także zasady zrównoważonego rozwoju.

  Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu zdobędziesz wiedzę nt. ekologicznych aspektów globalnych problemów ekonomicznych i społecznych. Poznasz rozwiązania zrównoważonej urbanistyki, energii odnawialnej, ekologicznej produkcji żywności i kształtowania nowych wzorców konsumpcji.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności zielona gospodarka/green economy:

   Semestr 3

   • Wyzwania środowiskowe i społeczne XXI wieku /Globalne problemy ochrony środowiska,
   • Etyka w biznesie/ Społeczna odpowiedzialność biznesu,

   Semestr 4

   • Zielone technologie i energia odnawialna,
   • Źródła finansowania zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki,

   Semestr 5

   • Zrównoważony rozwój gospodarki światowej w praktyce,
   • Ochrona środowiska i sprawiedliwość społeczna.

  SPECJALNOŚĆ: EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKI – NOWOŚĆ
  Studia odpowiadają na potrzeby środowiska pracy. Stwarzają wiele możliwości zatrudnienia i perspektywy rozwoju zawodowego. Uczą organizacji transportu i logistyki w przedsiębiorstwach sieciowych, wirtualnych, branży TLS oraz usług kurierskich ekspresowych i pocztowych. Zyskasz poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania najnowszych rozwiązań w transporcie i logistyce, poznasz inteligentne systemy transportowe. Dowiesz się, jak optymalizować procesy logistyczne z uwzględnieniem ekologii i ochrony środowiska. Zyskasz praktyczną wiedzę na temat innowacyjnych łańcuchów dostaw oraz organizacji i optymalizacji transportu w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

  Studia są kierowane są do osób, które planują prowadzenie własnej działalności gospodarczej w obszarze handlu międzynarodowego, do przyszłych pracowników agencji celnych, centrów logistycznych, działów sprzedaży w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługach oraz do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w międzynarodowym środowisku w obszarze spedycji krajowej i międzynarodowej, ekonomii i marketingu.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności ekonomika transportu i logistyki:

   Semestr 3

   • Ekonomika transportu,
   • Logistyka,

   Semestr 4

   • Rozwój infrastruktury i technologii w transporcie i logistyce,
   • Analiza ekonomiczna transportu,

   Semestr 5

   • Organizacja transportu w przedsiębiorstwie,
   • Transport Unii Europejskiej.

  SPECJALNOŚĆ: BIZNES E-COMMERCE – NOWOŚĆ
  Te studia uczą kreatywnego podejścia do zagadnień cyfrowego świata. Są innowacyjnym programem działania w obszarze handlu elektronicznego. Zyskasz poszerzoną wiedzę o tym, jak rozpocząć i prowadzić działalność handlową za pośrednictwem Internetu. Dowiesz się, jak stworzyć pozytywny wizerunek własny, marki, firmy, jak optymalizować procesy sprzedażowe oraz jak zwiększyć efektywność komunikacji o wysokiej jakości. Zdobędziesz praktyczną wiedzę nt. budowy strategii na potrzeby e-commerce oraz zachowań konsumentów online. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, studiów przypadków, symulacji i dyskusji.

  Studia są adresowane do osób, które chcą prowadzić działalność handlową w Internecie, przyszłych pracowników działów e-commerce i marketingu, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, sklepów i platform handlowych online oraz do tych, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w agencjach reklamowych i innych organizacjach zajmujących się kształtowaniem wizerunku marki.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności biznes e-commerce:
   • Istota i znaczenie handlu elektronicznego,
   • Prawne aspekty funkcjonowania handlu elektronicznego,
   • Determinanty wzrostu e-commerce,
   • Zasady budowania strategii e-commerce,
   • Narzędzia e-marketingu,
   • Etyczne aspekty handlu w Internecie.

  SPECJALNOŚĆ: STRATEGIE BIZNESU I POLITYKA GOSPODARCZA I
  Decydując się na tę specjalność, dowiesz się wszystkiego, co niezbędne, by prowadzić własną działalność gospodarczą. Poznasz zagadnienia prawne, finansowe i organizacyjne, a także uwarunkowania i założenia funkcjonowania przedsiębiorstw. Wiedzę przekażą ci przedsiębiorcy, którzy nauczą cię, jak stworzyć biznes plan oraz przeprowadzić analizę zagrożeń i ryzyka.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności strategie biznesu i polityka gospodarcza I:

   Semestr 3

   • Uwarunkowania rozwoju sektora MSP i budowa biznesplanu
   • Ewolucja koncepcji przedsiębiorstwa

   Semestr 4

   • Model współczesnego przedsiębiorstwa międzynarodowego
   • Strategie rozwoju przedsiębiorstwa

   Semestr 5

   • Ekonomika przedsiębiorstwa
   • Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw

  SPECJALNOŚĆ: BIZNES MIĘDZYNARODOWY I
  Nauczysz się, jak efektywnie prowadzić działalność gospodarczą za granicą. Zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym – ich działalności handlowej, marketingowej i inwestycyjnej. Dowiesz się, jak przeprowadzać badania rynków zagranicznych, skutecznie negocjować i zawierać kontrakty oraz jak realizować transakcje w środowisku międzykulturowym.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności biznes międzynarodowy I:

   Semestr 3

   • Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego
   • Podstawy współczesnych rozliczeń międzynarodowych

   Semestr 4

   • Podstawy organizacji i techniki handlu międzynarodowego
   • Transport i spedycja w handlu zagranicznym

   Semestr 5

   • Konkurencyjność państwa i przedsiębiorstwa
   • Strategie w biznesie międzynarodowym
 • dr hab. Wojciech Charemza

  Prof. dr hab. nauk ekonomicznych. Przez ponad 20 lat pracował na Uniwersytecie w Leicester w Wielkiej Brytanii na stanowisku profesora. W latach 2004-2007 był doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Ekonomicznych WBiSM. W pracy naukowej zajmuje się ekonometrią szeregów czasowych i makroekonomią. Publikuje w wielu pismach o zasięgu światowym, miedzy innymi w „Economic Journal”, „Review of Economic Studies”, „International Journal of Forecasting”, „Journal of Economic Dynamics and Control”, „European Economic Review” i „Oxford Bulletin of Economics and Statistics”.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Marta Gotz

  dr hab. Marta Götz prof. AFiB Vistula

  Profesor nadzwyczajny AFiB Vistula, od 2016 prorektor ds. nauki; dr hab. nauk ekonomicznych nadany przez Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; absolwentka Aalborg University (Dania); realizacja i kierownictwo projektów indywidualnych Narodowego Centrum Nauki (NCN), Visegrad Fund; stypendysta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA); adiunkt w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (2007-2015); asystent w Kolegium Gospodarki Światowej SGH (2004-2006). Członkostwo – Academy of International Business (AIB), European International Business Academy (EIBA), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Poznań (PTE), FinanceWatch.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Wojciech Huebner

  dr hab. Wojciech Hübner prof. AFiB Vistula

  Dyrektor Instytutu Badań Azjatyckich. Doktorat i habilitację obronił na wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH w Warszawie; doświadczenie akademickie zdobywał w USA (San Francisco State University i Harvey Mudd College, Claremont Colleges, CA) oraz w Niemczech (Uniwersytet w Mainz); kierował i uczestniczył w projektach ONZ w Afryce, Azji Centralnej i Chinach – między innymi w międzynarodowym programie The Silk Road Initiative w Pekinie; był również regionalnym doradcą ONZ do spraw wdrażania reform gospodarczych w Azji Centralnej; współzałożył The Silk Road Global Alliance (SRGA), międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się propagowaniem idei Szlaku Jedwabnego; profesor honorowy Uniwersytetu w Rizhau (Chiny); w latach 2014-16 i 2017-18 kierował programem Ekonomii na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych w Grupie Uczelni Vistula.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Franciszek Kubiczek

  Prof. nadzw. w Almamer Szkoła Wyższa w latach 2006-2016, dziekan Wydziału Ekonomicznego w tejże Szkole, od 2018 r. prof. nadzw. w Mazowieckiej Uczelni Medycznej, od 2001 r. wykładowca statystyki opisowej (społeczno-ekonomicznej) i demografii. Wcześniej w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej i Wyższej Szkole Organizacji Hotelarstwa i Turystyki. W Vistuli wykładowca od 2012 r. Wypromował 510 prac licencjackich i 150 magisterskich.

  Przez 15 lat (trzy kadencje) przewodniczący Rady Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów, a obecnie jej Członek, Członek Rady Programowej i Naukowej UN Global Compact, Członek Rady Naukowej Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. W latach 1989-2019 w GUS Redaktor Główny i przewodniczący Zespołu Redakcyjnego  serii wydawniczej „Historia Polski w Liczbach” – sześć tomów.

  W latach 1962-1965 st. asystent w Zakładzie Badań Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 1966-1971 – dyrektor ekonomiczny w PHZ Centromor i Metalexport, 1983-1989 pierwszy zastępca przewodniczącego  Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Członek Rady Banków, 1989-1991- prezes Głównego Urzędu Statystycznego, od 1992 r. – prezes bądź wiceprezes zarządów i rad nadzorczych spółek w przemyśle, ubezpieczeniach i bankowości.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Witold Orlowski

  prof. dr hab. Witold M. Orłowski

  Jest profesorem w Uczelni Vistula. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie studiował na Uniwersytecie Harvarda (stypendium Fulbrighta). Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim, a habilitację uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 roku otrzymał tytuł profesora ekonomii. Był rektorem Uczelni Vistula, profesorem i dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w ekonometrii stosowanej i makroekonomii, transformacji gospodarczej oraz integracji europejskiej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Autor 12 książek i ponad 200 publikacji naukowych, wcześniej Główny Doradca Ekonomiczny Prezydenta RP, członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Główny Doradca Ekonomiczny PwC w Polsce oraz Specjalny Doradca Komisji Europejskiej ds. budżetu zagadnienia. Jest również popularnym komentatorem ekonomicznym i felietonistą największych gazet.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr hab. Sebastian Płóciennik prof. AFiB Vistula

  Ekonomista i prawnik, kierownik programu ds. Trójkąta Weimarskiego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM); specjalizuje się w badaniach nad gospodarką niemiecką, procesami integracji gospodarczej w Europie, a także ekonomią instytucjonalną; ukończył studia prawnicze na Uniwersyteckie Wrocławskim, stopień doktora i doktora habilitowanego uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; w latach 2004-2009 pracował w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta we Wrocławiu, następnie w Centrum Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie kierował programem międzynarodowych studiów magisterskich „Global Studies – a European Perspective”; w latach 2006-2008 pełnił funkcję członka rady Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, w latach 2008-2012 członka Rady Stałej Forum Polsko-Niemieckiego, a w latach 2015-2017 współprzewodniczącego zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej; stypendysta Fundacji Commerzbank i DAAD;  pracował jako wykładowca wizytujący na uczelniach w RFN, Austrii, USA, RPA, Kanadzie, Korei Południowej i Indiach; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i analitycznych, w tym monografii o ewolucji niemieckiego kapitalizmu po reformach Agendy 2010 oraz o polityce integracji gospodarczej RFN w latach 1949-2000.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Magdalena Rybicka

  mgr Magdalena Rybicka

  Ekonomista, zastępca dyrektora Centrum Badań Azjatyckich. Absolwentka Wydziału Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej (2008), ukończyła także studia podyplomowe z zakresu metodologii badań w naukach ekonomicznych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula (2014), doktorantka na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula. Wykłada makro- i mikroekonomię, tematy związane ze Szlakiem Jedwabnym i Azją oraz patenty i innowacje jako przewagą konkurencyjną przedsiębiorstw w AFiB Vistula. Zainteresowania naukowe i publikacje (ponad 30 publikacji w punktowanych czasopismach i monografiach) dotyczą zagadnień interdyscyplinarnych związanych z tematyką rozwoju krajów azjatyckich, analizą ryzyka oraz innowacjami. Ma na swoim koncie liczne wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz sekretarz w komitecie Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy zawodowej w administracji państwowej (w tym 10 lat przepracowała w Ministerstwie Finansów).

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Agata Wancio

  Ekonomistka specjalizująca się w tematyce ekonomii międzynarodowej oraz ekonomii innowacji. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskała w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a jej rozprawa dotyczyła skutków włączania się gospodarek wschodzących w przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla ich innowacyjności (przykładzie gospodarki Indii). Aktywność badawczą łączy z pracą w administracji publicznej, gdzie kieruje komórką odpowiedzialną za kształt i rozwój polityki innowacyjności. Wcześniej pracowała w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, gdzie uczestniczyła m.in. w międzynarodowym projekcie Emerging Market Global Players, koordynowanym przez Centrum Inwestycji Zrównoważonych na Uniwersytecie Columbia. Jest autorką licznych publikacji na temat aktualnych problemów ekonomii międzynarodowej. Od 2016 r. adiunkt w Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiBV.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Zdzisław Zasada

  Dr nauk ekonomicznych od 1986 r. W działalności naukowej zajmuje się problematyką mikro- i makroekonomii. W wąskim zakresie obszar zainteresowań poszerzony jest o problematykę zarządzania nieruchomościami i rynkiem nieruchomości, a także bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i opracowań z zakresu ekonomii, polityki gospodarczej itp.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Zbigniew Zimny

  dr hab. Zbigniew Zimny prof. AFiB Vistula

  Były szef jednostek analityczno-badawczych w Centrum ONZ ds. Korporacji Transnarodowych w Nowym Jorku i w organizacji ONZ ds. rozwoju gospodarczego, UNCTAD (Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju) w Genewie; kierował m.in. sekcjami ds. międzynarodowej wymiany usług i polityki inwestycyjnej oraz był dyrektorem oddziału odpowiedzialnego za przygotowanie dorocznego prestiżowego raportu ONZ – Światowego Raportu Inwestycyjnego (World Investment Report); jest specjalistą z zakresu m.in. korporacji transnarodowych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych czy globalizacji; autor dwóch monografii o polityce państw wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wydanych w 2017 i 2018 roku, przygotowanych w ramach projektu badawczego realizowanego na podstawie grantu z Narodowego Centrum Nauki.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia ekonomiczne na poziomie licencjackim pozwolą ci postawić pierwsze kroki w wymarzonym zawodzie. Pod opieką eksperckiej kadry naukowo-dydaktyznej zyskasz praktyczną wiedzę potrzebną w wybranej branży. Dzięki współpracy uczelni z partnerami biznesowymi, po ukończeniu studiów będziesz mógł rozwijać się zawodowo w jednym z trzech obszarów – w biznesie, sektorze publicznym lub w edukacji.

  Przekonaj się, że Vistula jest uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą ci studia na kierunku Ekonomia.

   

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA EKONOMII

  Gotowość zawodowa

  Dzięki kompleksowej wiedzy przekazywanej przez kadrę akademickich wykładowców i praktyków, studia ekonomiczne przygotują cię do rywalizowania na rynku zawodowym. Podczas trzyletnich studiów I stopnia nie tylko zdobędziesz wiedzę teoretyczną, ale również – dzięki pierwszym zrealizowanym projektom – wiedzę praktyczną. Dzięki temu będzie ci łatwiej ubiegać się o wymarzoną pracę.

  Globalne możliwości

  W naszej Uczelni myślimy globalnie. Dzięki wiedzy dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym, badania rynków zagranicznych czy realizacji transakcji w środowisku międzykulturowym, będziesz przygotowany do podjęcia pracy także poza granicami kraju.

  Specjalistyczna wiedza

  Dzięki zajęciom prowadzonym przez znanych praktyków oraz wyselekcjonowanym specjalnościom rozwijającym konkretne obszary wiedzy – zdobędziesz specjalistyczną wiedzę, która pozwoli Ci postawić pierwsze kroki w wybranej przez siebie dziedzinie i zostać ekspertem.

   

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  Studia ekonomiczne na poziomie licencjackim pozwolą ci rozpocząć udaną karierę zawodową. Program studiów został zaplanowany tak, by przygotować cię do kariery w trzech różnych obszarach – biznesu, sektora publicznego i edukacji.

  W sektorze biznesu będziesz mógł starać się o pracę na stanowiskach wykorzystujących umiejętności analityczne i zarządcze w:

  • korporacjach,
  • przedsiębiorstwach,
  • bankach.

  Jako absolwent kierunku Ekonomia zostaniesz wyposażony w niezbędną wiedzę, by prowadzić także własną działalność gospodarczą.

  W sektorze publicznym masz szansę na pracę w:

  • instytucjach unijnych,
  • ministerstwach,
  • bankach centralnych,
  • instytucjach regulacyjnych,
  • instytucjach międzynarodowych,
  • administracji centralnej i lokalnej.

  W sektorze edukacyjnym możesz rozwijać się w:

  • środowisku akademickim,
  • ośrodkach badawczych zajmujących się prognozami i analizami ekonomicznymi.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 5 600 zł 3 000 zł 640 zł
  Studia niestacjonarne (w tym online) 400 zł 5 000 zł 2 700 zł 580 zł

  Studia w języku polskim - studenci spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 1 450 € 775 €
  Studia niestacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE i innych państw*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 2 500 € 1 350 €

  *Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Studia w języku angielskim - studenci z pozostałych państw*

  Wpisowe Opłaty roczne Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 200 € 3 500 € 1 850 €

  *nie dotyczy studentów z państw Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich, oraz Armenii, Azerbejdżanu,
  Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
int(41216)

Kontakt:

Kontakt do Działu Edukacji Cyfrowej

elearning@vistula.edu.pl

 

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

 

Joanna Godlewska
tel. 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Dla cudzoziemców:

 

Admissions team:

Anna Voronko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close