Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • FILOLOGIA ANGIELSKA – OPIS SPECJALNOŚCI

  W dobie globalizacji świadomość kulturowa i znajomość języków obcych – przede wszystkim języka angielskiego – są niezwykle cenione na rynku pracy. Specjalność Filologia angielska gwarantuje zdobycie kompetencji językowych oraz umiejętności niezbędnych w relacjach biznesowych i komunikacji międzykulturowej.

  To studia dla tych, którzy chcą opanować język angielski w stopniu biegłym i nauczyć się również drugiego wybranego języka, na poziomie co najmniej B1. Program ma charakter praktyczny – nastawiony na interakcję, ćwiczenia i seminaria prowadzone w języku angielskim. Zajęcia uzupełniające z zakresu marketingu, biznesu i turystyki przygotowują studentów do działania w międzynarodowym środowisku, niezależnie od wybranej branży.

  • Jeśli masz talent do języków, lubisz uczyć się i nawiązywać relacje w międzynarodowym środowisku, interesują cię inne kultury, narody i tradycje, to znaczy, że masz atuty filologa i przyszłego eksperta od różnorodności i komunikacji międzykulturowej. Jeśli jeszcze udoskonalisz swoje umiejętności językowe, poznasz zasady pracy zespołowej i podstawy działania międzynarodowych firm, z łatwością odnajdziesz się w świecie międzynarodowego biznesu.
  • Masz lekkie pióro, lubisz się zastanawiać nad najlepszym sposobem wyrażenia myśli, może nawet w kilku językach? Zapewne masz zadatki na dobrego tłumacza, dziennikarza portali zagranicznych i obcojęzycznych oraz redaktora wszelkiego rodzaju mediów w języku, który wybierzesz.
  • Nie boisz się publicznych wystąpień? A może chcesz usiąść w kabinie i tłumaczyć, co mówią inni? Śmiało możesz rozwijać karierę jako tłumacz ustny!
  • Uwielbiasz książki, filmy, albo gry komputerowe? Umiesz tworzyć ciekawe opowieści, chcesz pisać scenariusze, nagrywać, tworzyć w kilku językach? Musisz doszlifować swoją znajomość języków, a potem dołączysz do świata pisarzy, artystów i innych twórców kultury.
  • Jeśli po prostu lubisz ludzi i chcesz dzielić się z nimi doświadczeniami i umiejętnościami, rozmawiać, razem śpiewać, grać, dyskutować i dzielić się wiedzą, zapewne możesz zostać świetnym nauczycielem języków.
  • Znasz się na mediach społecznościowych, umiesz odnajdywać i weryfikować informacje, zarządzać danymi i tworzyć nowe treści? Chcesz zostać medioznawcą? Nasza specjalizacja Media i biznes międzykulturowy jest dla ciebie!

   

   Zalety specjalności:

  • Praktyczny profil: stawiamy nacisk na umiejętności i wiedzę praktyczną;
  • Wykładowcy uczelni to również praktycy – tłumacze, menadżerowie kultury, pracownicy sektora wydawniczego;
  • Wszystkie wykłady i zajęcia mają formę interaktywną;
  • Drugi język obcy na poziomie B1 (5 semestrów);
  • Uczymy wykorzystywania nowych technologii w codziennej nauce i pracy;
  • Zajęcia, warsztaty i seminaria są przygotowywane w oparciu o zainteresowania studentów;
  • Nasi studenci i wykładowcy tworzą dynamiczne wielokulturowe środowisko.

   

  WYMAGANIA

  Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia stopnia licencjackie na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego, musisz spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  • Zaliczyć egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.
  • Posiadać certyfikat języka angielskiego
   na poziomie B1.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • O PROGRAMIE

  Praktyczna znajomość języka angielskiego, a do tego wiedza z zakresu rynku tłumaczeń, rynku wydawniczego i organizacji wydarzeń kulturalnych – tego dowiesz się na specjalności Filologia angielska na Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

   

  PRAKTYKI ZAWODOWE

  Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na wiedzę praktyczną, dlatego podczas trzyletnich studiów odbędziesz łącznie sześciomiesięczne praktyki zawodowe. Praktyki będziesz mógł wykonać w różnego rodzaju firmach wydawniczych i dystrybucyjnych, agencjach tłumaczeniowych, korporacjach i instytucjach o profilu międzynarodowym. Z łatwością znajdziesz pracę po ukończeniu takiego stażu.

   

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA

  Wykładowcy kładą nacisk na praktyczne zajęcia, dzięki którym poprawisz swoją znajomość języka. Dla osób zainteresowanych pracą tłumacza prowadzimy warsztaty przekładu, zarówno tekstów biznesowych, specjalistycznych, jak i literackich. Zajęcia z nauki języka uzupełnione są wiadomościami o kulturze i historii krajów anglosaskich. Zajęcia te opracowywane są w oparciu o zainteresowania i potrzeby studentów.

  • Przedmioty praktyczne

   Practical English

   • Accents in English

   Przedmiot poświęcony jest aspektom wymowy w języku angielskim. Celem kursu jest zapoznanie studentów z osobliwościami w artykulacji poszczególnych głosek a także z ogólną teoretyczną wiedzą o fonetyce i fonologii j. angielskiego. Przedmiot skupia się również na różnicach w wymowie poszczególnych krajów anglojęzycznych.

   • English Grammar & Style 1-4

   Cel przedmiotu: powtórzenie i opanowanie struktur gramatycznych. Szczególny nacisk kładziony jest na doskonaleniu praktycznych umiejętności pod kątem kontekstowej gramatyki i świadomości różnic w znaczeniu z niej wynikających. Zajęcia umożliwiają studentom podwyższenie poziomu języka, jak i identyfikacji i eliminowania podstawowych błędów, które utrudniają zrozumienie i efektywną komunikację swoich opinii uczuć i intencji po angielsku.

   • Effective communication: writing, design and presentation

   Celem zajęć jest wykształcenie u studentów umiejętności pisania tekstów różnego typu i prezentowania własnych poglądów w atrakcyjny i przekonujący sposób. Ostatecznym celem jest osiągnięcie płynnego i pewnego siebie posługiwania się j. angielskim.

   • Reading and Discussion

   Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w świat literatury i podstaw analizy tekstów przez aktywne dyskusje na forum grupy i zadania, przygotowujące studentów do niezależnej pracy nad różnorodnymi tekstami literackimi w przyszłości.

   • English in Literature, Film and the Arts

   Zajęcia zapoznają studentów z autentycznymi materiałami z kontekstu kulturowego krajów anglojęzycznych, poprzez które rozwiną oni swoje umiejętności dyskusji i słownictwo.

   • Textual Analysis

   Celem tych zajęć jest przedstawienie podstawowych technik i strategii analizy tekstów.
   Celem nadrzędnym jest nauczenie studentów umiejscawiania tekstów w kontekście kulturowym, identyfikowania ważnych detali o charakterze kulturowo-społecznym lub politycznym. Drugim celem jest nauczenie studentów przykładania szczególnej uwagi do analizowania języka i stylu tekstów. Trzecim celem jest zwrócenie uwagi studentów na narratologiczne schematy i środki wyrazu. Ostatecznym celem jest wprowadzenie ram metodycznych dla sposobów interpretacji.

   • Advanced Textual Analysis

   Celem tego przedmiotu jest wykształcenie zaawansowanych umiejętności czytania oraz nauczenie studentów szczegółowej analizy, krytycznego i analitycznego myślenia, wnikliwego interpretowania tekstu. Studenci będą też proszeni o stworzenie tekstów krytycznych, prezentując w nich znajomości technik analizy tekstu.

   • English for Writers

   Zajęcia wprowadzają ważne strategie pisania, które przydają się przy tworzeniu tekstów literackich i publicystycznych. Duża uwaga będzie zwracana na stylistykę j. angielskiego i wpływ poszczególnych styli na czytelników. Zajęcia pomogą studentom kreatywnie rozwijać swoje umiejętności językowe.

   • Professional Editing Skills

   Zajęcia będą praktycznym wprowadzeniem do warsztatu redaktorskiego, przygotowującym studentów do pisania tekstów naukowych. Zapozna studentów z aspektami pisania w MS Word; sposobami formatowania bibliografii, umieszczania w tekście ilustracji, tabeli i wykresów, budowania i formatowania poprawnych indeksów itd.

   • English in Corporate Culture

   Zajęcia są wprowadzeniem do segment zajęć z Business English. Obejmuje role angielskiego, jako ligua franca w świecie biznesu, przedstawiając najważniejsze sytuacje, w których jest on użyteczny. Co z kolei pomoże studentom rozwinąć podstawy słownictwa biznesowego.

   • Business Vocabulary and Use 1-2

   Studenci rozwiną słownictwo biznesowe (zarówno w komunikacji ustnej jak i pisemnej) obejmujące podstawowe pojęcia używane we współczesnej praktyce biznesowej.

   • Business Communication 1-2

   Zajęcia przygotują studentów do funkcjonowania w kontekście biznesowym poprzez nauczenie ich skutecznej komunikacji biznesowej, nie tylko pod katem słownictwa, ale i strategii komunikacyjnych, które zwiększą ich szanse na rynku pracy.

   • Oral Communication

   Celem zajęć jest rozwijanie zdolności mówienia po angielsku, w sytuacjach zarówno formalnych jak i nieformalnych, a także rozwój umiejętności słuchania. Celem zajęć jest również zwrócenie uwagi studentów na dalsze możliwości rozwoju ich umiejętności mówienia i słuchania w j. angielskim.

   • Rhetoric, Debating and Presentation Analysis

   Zajęcia zapoznają studentów z podwalinami retoryki, ucząc ich podstawowych technik prezentowania rozmaitych idei.  Kurs będzie zawierał segment poświęcony prowadzeniu debaty (w tym umiejętności reagowania na argumenty współrozmówcy). W tym celu zajęcia będą się skupiać na opanowaniu technik i zabiegów retorycznych, jak również na analizie zawartości wypowiedzi ustnych i pisemnych (w kontekście politycznym, społecznym i kulturowym).

   • Discursive Techniques in Speech and Writing

   Zajęcia rozwiną umiejętności nabyte podczas zajęć z “Rhetoric, Debating and Presentation Analysis”. Studenci będą zaangażowani w szczegółowe analizy metod dyskursywnych używanych przez pisarzy i mówców; nauczą wykorzystywać je we własnych wypowiedziach. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do tworzenia dobrze uargumentowanych tekstów i przemówień.

   • Critical Thinking Seminar

   Zajęcia, prowadzone w formie seminarium, będą angażować studentów w krytyczne analizy złożonych tekstów w ich kontekście kulturowym. Teksty omawiane na zajęciach często poruszają tematy kontrowersyjne, od studentów będzie oczekiwane zastosowanie krytycznego i analitycznego osądu oraz umiejętność stworzenia spójnej i obiektywnej wypowiedzi zwrotnej.

   • Debate and Persuasion Skills

   Zajęcia rozwiną umiejętności nabyte podczas zajęć z “Rhetoric, Debating and Presentation Analysis”. Będą się skupiać na technikach przekonywania, przydatnych zwłaszcza podczas debat publicznych. Od studentów będzie wymagane przygotowanie dobrze uargumentowanych prezentacji. Zajęcia nauczą studentów rozpoznawać rodzaje najczęstszych błędów logicznych i najskuteczniejsze metody adresowania ich w trakcie debaty.

   • Introduction to Research Methods in Humanities

   Cel zajęć: wprowadzenie w podstawowe techniki pisania tekstów akademickich; nauczenie studentów strategii prowadzenia badań naukowych i przygotowanie ich do pisania prac dyplomowych.

   • Praktyki zawodowe

   Cel: praktyki z biurach tłumaczeniowych, szkołach językowych, instytucjach kulturowych, korporacjach i firmach, spółkach wydawniczych, w których posługiwanie się j. angielskim jest niezbędne. Zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z danej dziedziny oraz zdolności organizacyjnych, komunikacyjnych itp.

    

   Pozostałe przedmioty obowiązkowe

   • Strategies of Foreign Language Learning

   Zajęcia przedstawią zarys przeszłych i obecnych trendów teorii nauki języków obcych, ze szczególnym naciskiem na charakter praktyczny najbardziej powszechnych strategii. Zajęcia pokażą studentom jak wykorzystywać różnorodne metody nauczania, niezbędne do efektywnego doskonalenia i wdrażania umiejętności posługiwania się językiem.

   •  Public Speaking and Presentations

   Cele zajęć: nauczenie studentów najefektywniejszych metod prezentowania akademickich i nieakademickich treści podczas publicznych prezentacji i przemówień, zarówno z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych jak i bez ich udziału.

   • Information Technology

   Cel zajęć: poszerzenie praktycznych umiejętności używania nowoczesnych urządzeń i technologii informatycznych w procesie zdobywania i dystrybucji ogólnych informacji z dziedziny edukacji.

   • Language in Intercultural Communication 1-2

   Cel zajęć: wprowadzenie kluczowych pojęć związanych z teorią komunikacji międzykulturowej; przedstawienie ich kontekstu w literaturze brytyjskiej i amerykańskiej; rozwój kompetencji komunikacyjnych; przyjrzenie się roli kultury w relacjach językowych i międzyludzkich; przedstawienie różnorodnych spojrzeń na kulturę brytyjską i amerykańską z punktu widzenia osób z innych kultur, a także wizję świata z punktu widzenia kultury krajów anglojęzycznych.

    

   Zajęcia fakultatywne:

   • Drugi język obcy 1-4

   Cel zajęć: zdobycie podstawowych umiejętności językowych z drugiego języka obcego (zwykle j. hiszpański, niemiecki lub chiński) na poziomie B2. Gramatyka, słownictwo, umiejętności czytania i dyskusji, umiejętności słuchania i mówienia będą stale rozwijane na przełomie 4 semestrów.

    

   Zajęcia w ramach specjalizacji Medioznawstwo i Biznes Międzynarodowy

   • Introduction to Business Writing

   Zajęcia będą się skupiać na praktyce pisania tekstów natury biznesowej: wniosków, ofert, korespondencji biznesowej, negocjacji pisemnych, CV, skarg i reklamacji, kontraktów i umów handlowych.

   • British and American Media

   Zajęcia zapoznają studentów z podstawowymi pojęciami z dziedziny dziennikarstwa, w formie analizy porównawczej brytyjskich i amerykańskich mediów. Zajęcia będą się skupiać na użyciu języka w produkcjach medialnych i na skuteczności i wiarygodności przekazu. Również omawiane będą specyficzne dla mediów zjawiska kulturowe, takie jak memy i subkultury internetowe.

   • Language of Business Negotiations

   Cel zajęć: przedstawienie podstaw negocjacji biznesowych i kluczowego słownictwa niezbędnego do ich prowadzenia. Studenci nauczą się umiejętnie działać w ich kontekście i będą przygotowani do ustnego tłumaczenia podczas różnych spotkań biznesowych, a także przygotowywania dokumentów i korespondencji w pisemnych negocjacjach biznesowych.

   • Psychology of Communication

   Zajęcia wprowadzą studentów w podstawowe pojęcia związane z dziedzina psychologii komunikacji, skupiając się na kontekście społecznym. Teorie i pojęcia będą dyskutowane pod katem środowiska biznesowego i kultury korporacyjnej. Zajęcia będą zawierały także część praktyczną, pozwalając studentom studiować różnorodne zachowania w kulturze biznesu.

   • New Media Communication Techniques

   Zajęcia będą poświęcone Nowym Mediom. Omawiane będą relacje kultury, mediów i wpływu komunikacji na tworzenie świata powiązanego z technologią. W szczególności będzie omawiany wpływ mediów społecznościowych na kulturę i społeczeństwo, nowe formy mowy politycznej, manipulacje zezwoleń, a także nowe możliwości i wyzwania zarówno dla biznesu, jaki i dziennikarstwa.

   • Content Management / New Technologies in Publishing

   Zajęcia maja przygotować studentów do znalezienia pracy w branży wydawniczej. Obejmą one zarówno treści drukowane jak i internetowe, przedstawią kluczowych wydawców polskich i zagranicznych, a także omówią podstawowe pojęcia niezbędne do poruszania się na rynku wydawniczym.

   • Language in Advertisement

   Zajęcia będą się skupiać na szczególnych cechach języka używanego w reklamach, studiowanie schematów komunikacyjnych używanych w różnego rodzaju mediach. Studenci zostaną krótko wprowadzeni w różnorodne techniki reklamy, z naciskiem na ich aspekt językowy. Zajęcia przygotują studentów do prowadzenia dalszych badań nad strategiami i zasadami reklamy, a także uświadomią im potencjał wpływu na świadomość człowieka zawarty w języku.

   • Trends in Media Communication

   Zajęcia skupiają się na komunikacji masowej. Ich celem jest zapewnienie studentom narzędzi teoretycznych i praktycznych, które ułatwią im zrozumienie zjawiska powstawania nowych form komunikacji medialnej. Szczególna uwaga będzie poświęcona nowym mediom, ale starsze formy także zostaną objęte kursem, pod kątem konwergencji mediów i strategii adaptacji, które umożliwiają ich dalsze istnienie we współczesnym świecie.

    

   Zajęcia w ramach specjalizacji Translatoryka

   • Introduction to Translation Studies

   Cel zajęć: przedstawienie kluczowych problemów w historii przekładu. Studenci nauczą się najważniejszych pojęć z dziedziny translatoryki i prześledzą proces rozwoju technik tłumaczenia na przestrzeni wieków. Po zakończeniu kursu studenci będą w stanie identyfikować i stosować w praktyce poznane metody i strategie.

   • Business Translation Techniques 1-2

   Cel zajęć: pogłębianie słownictwa biznesowego dotyczącego podstawowych pojęć działalności gospodarczej oraz obyczajów panujących we współczesnych korporacjach, przedstawienie podstawowych technik tłumaczeniowych i rozwój umiejętności tłumaczenia poprzez praktykę.

   • Translation in Context 1-2

   Tłumaczenia mogą być uważane za formę komunikacji międzykulturowej, blisko związaną z kontekstem kulturowym zarówno języka docelowego jak i języka oryginalnego. Zajęcia będą się skupiać na kontekście kulturowo-historycznym oraz konwencjach gatunkowych. Skupi się na szczególnych uwarunkowaniach kulturowych, które definiują pojęcie tekstu w danym języku i wymagają zastosowania poszczególnych praktyk i strategii w przekładzie.

   • Oral Translation Skills

   Zajęcia te rozwiną umiejętność tłumaczenia ustnego. Techniki tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego będą omawiane i ćwiczone. Studenci będą także analizować krytycznie gotowe tłumaczenia profesjonalistów (tłumaczenie filmowe, na konferencjach, spotkaniach itd.).

   • New Technologies in Translation

   Zajęcia te będą prowadzone z wykorzystaniem nowych technologii do pomocy w tłumaczeniach. Podczas ćwiczeń zostaną wprowadzone i przećwiczone specjalistyczne programy do tłumaczeń.

   • Literary Translation

   Cel zajęć: rozwinięcie technik i strategii tłumaczenia tekstów literackich i filmów. Przedmiot ma na celu wprowadzenie praktycznego stosowania teorii przekładu poznanej na zajęciach Introduction to Translation. Studenci będą mogli nauczyć się stosowania słownictwa w różnorodnych kontekstach i poszerzać praktyczne umiejętności tłumaczenia.

    

   Zajęcia w ramach specjalizacji Kultura i literatura krajów anglojęzycznych

   • Introduction to Film Studies

   Zajęcia te wprowadzają studentów w historię i zakres filmoznawstwa. Zaadresuje estetykę kina i jego wymiar kulturowy oraz przedstawi przegląd kluczowych teorii krytyki filmowej. Celem praktycznym będzie zaangażowanie studentów w analizę i krytykę filmów, a także naukę omawiania konkretnych dzieł ze zróżnicowanych perspektyw.

   • Readings in British Literature

   Przedmiot wprowadza najważniejsze prace brytyjskiej literatury na przestrzeni wieków (VII – XIX w.). Studenci będą czytać i studiować teksty poczynając od okresu wczesnych Anglo-Saksów, poprzez średniowieczne romanse arturiańskie, dramat i poezję Renesansu, poezję metafizyczną, powieść (od jej powstania aż po rozkwit Realizmu) i poezję z okresu Romantyzmu. Najważniejsze pojęcia literackie będą przedstawione i omawiane na zajęciach. Ćwiczenia będą obejmować dogłębną analizę (close reading) wybranych tekstów.

   • Readings in American Literature

   Kurs ten zawiera analizę tekstu oraz dyskusje i interpretacje wybranych tekstów z literatury amerykańskiej, od jej początków aż do końca XIX wieku. Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy studentów na temat amerykańskiej literatury i kultury, oraz nauczenie studentów czytania tekstów literackich z pełną świadomością ich historycznego kontekstu. Kurs ten rozwija też umiejętności władania językiem angielskim (czytanie i mówienie).

   • History of the Anglophone Countries

   Cel przedmiotu: przedstawienie głównych wydarzeń w historii i kulturze miejsc anglojęzycznych. Po ukończeniu kursu studenci będą w stanie odnaleźć informacje o kulturze i historii anglojęzycznego świata; interpretować teksty kultury; stawiać tezy badawcze na temat kluczowych problemów w tej dziedzinie.

   • Journalistic and Critical Writing

   Kurs ten przygotowuje studentów do pisania tekstów krytycznych i dziennikarskich poprzez wprowadzenie zasad i praktyk dziennikarskich oraz podstaw krytyki filmowej i literackiej. Pokrywa to następuje tematy: znajdywanie tematów i historii, jako podstawy dla tekstów; gromadzenie informacji poprzez badania i wywiady; przygotowanie stylistycznie spójnej struktury (początki, zakończenia, przekaz kluczowy); prowadzenie wywodu / narracji angażującej czytelnika. Studenci będą pracować nad ciągłym doskonaleniem tekstów pod względem treści i formy.

   • Textual Analysis and Close Reading Techniques

   Przedmiot ten wprowadza metodę interpretacji tekstów Close Reading, rozwija umiejętności zdobyte przez studentów podczas kursu Advanced Textual Analysis (PE). Pozwoli to studentom na stosowanie aparatu krytycznego, skupi się jednak bardziej na przygotowaniu studentów do prowadzenia niezależnych analiz fragmentów tekstu i budowania własnych interpretacji.

   • Introduction to Creative Writing

   Przedmiot angażuje studentów kreatywnie, zapewniając podstawy potrzebne do rozpoczęcia pisania literackich tekstów. Kurs ten wykorzystuje analizę kanonicznych tekstów do wykazania efektywnych chwytów i zabiegów stylistycznych. Studenci będą pisać, analizować, redagować i krytykować prace stworzone przez siebie nawzajem.

   • Contemporary Literature of the Anglophone World

   Przedmiot ten wprowadza najważniejsze brytyjskie i amerykańskie dzieła literackie z okresu XX i XXI wieku. Studenci będą czytać i studiować teksty Virginii Woolf oraz Jamesa Joyca; dyskutować o strukturze prozy modernistycznej; poznawać wiersze T.S. Eliota, Ezry Pounda i e.e. cummingsa, jako przykłady poezji modernistycznej; czytać prozę postmodernistyczną (Lodge, Spark, Fowles, Nabokov, Carter) oraz dzieła opublikowane o ostatnich dekadach (McEwan, Barnes, Banville, itd.). Pojęcia modernizmu, postmodernizmu, metafikcji, metafikcji historiograficznej, itp. będą zdefiniowane i wyjaśnione na przykładach.

    

   Seminaria

   • Proseminarim

   Cele kursu: wprowadzenie formalnych wytycznych i podstawowych zaleceń dotyczących pracy dyplomowej.

   • Seminaria licencjackie 1-2

   Seminaria licencjackie są prowadzone przez wybranego przez studentów promotora w trzech obszernych dziedzinach: literatura i kultura, medioznawstwo lub translatoryka. Seminaria z literatury i kultury mają na celu zwiększenie świadomości studentów o roli kultury i literatury w społeczeństwie, przybliżenie podstaw teoretycznych, oraz omówienie przykładowych tekstów literackich i kulturowych. Dziedziny badań: Brytyjska i amerykańska kultura wysoka i popularna, wliczając kino, muzykę pop, tradycje i zwyczaje, sporty, itp.; literatura brytyjska i amerykańska oraz krajów Wspólnoty Narodów, literatura fabularna postkolonialna; historia i polityka Wielkiej Brytanii, Ameryki i Wspólnoty Narodów.
   Seminaria z translatoryki przedstawią podstawowe strategie analizowania tłumaczeń tekstów literackich, publicystycznych, akademickich lub biznesowych.
   Seminaria z medioznawstwa skupią się na teorii i praktyce współczesnych mediów, a prace dyplomowe mogą stanowić zarówno analizę krytyczną wytworów medialnych, jak i rozmaite projekty (esej wideo, studium porównawcze, projekt w mediach społecznościowych itd.). Na każdej specjalizacji studenci będą czytać, analizować, interpretować, oceniać i dyskutować na forum o pierwotnych i wtórnych źródłach, ćwiczyć zróżnicowane metody badań i strategie w celu rozwijania swojego warsztatu badawczego.

 • Na 4 semestrze Filologii Angielskiej studenci wybierają jedną z trzech specjalizacji:

  • Multicultural Business & Media Studies
  • Translation Studies
  • Anglophone Culture and Literature: Global Context and Heritage

  SPECJALIZACJA: Multicultural Business & Media Studies (Medioznawstwo i Biznes Międzynarodowy)

  Specjalizacja stworzona dla tych, którzy szukają swego miejsca na rynku globalnym poprzez zrozumienie współczesnych mediów i nowych sposobów komunikacji. Kurs ten pozwoli studentom doświadczyć dynamiki mediów i nauczyć się efektywnej komunikacji w biznesie.

  • Introduction to Business Writing
  • British and American Media
  • Language of Business Negotiations
  • Psychology of Communication
  • New Media Communication Techniques
  • Content Management / New Technologies in Publishing
  • Language in Advertisement
  • Trends in Media Communication

  SPECJALIZACJA: Translation Studies (Translatoryka)

  Rozpoczniesz przygotowania do pracy tłumacza i zostaniesz wyposażony w zestaw praktycznej wiedzy. Nauczysz się m.in. angielskiego języka biznesowego i będziesz wiedział, jak wykorzystać go w praktyce zawodowej. Poznasz także techniki tłumaczenia pisemnego i ustnego dla różnych branż.

  • Introduction to Translation Studies
  • Business Translation Techniques 1-2
  • Translation in Context 1-2
  • Oral Translation Skills
  • New Technologies in Translation
  • Literary Translation

  SPECJALIZACJA: Anglophone Culture and Literature: Global Context and Heritage (Kultura i literatura krajów anglojęzycznych)

  Zdobędziesz wiedzę z zakresu historii i różnorodności kulturowej krajów anglosaskich, a także poznasz specyfikę rynku wydawniczego.

  • Introduction to Film Studies
  • Readings in British Literature
  • Readings in American Literature
  • History of the Anglophone Countries
  • Journalistic and Critical Writing
  • Textual Analysis and Close Reading Techniques
  • Introduction to Creative Writing
  • Contemporary Literature of the Anglophone World
 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego zostały zaplanowane tak, by jak najlepiej przygotować Cię do podjęcia pracy w wybranym przez Ciebie obszarze. Praktyczne podejście połączone z szerokim wachlarzem kompetencji sprawia, że możesz rozwijać się w konkretnym kierunku i tym samym decydować o swojej przyszłości. Po ukończeniu studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula i Ty będziesz mógł posługiwać się tytułem anglisty. Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na specjalności Filologia angielska.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA FILOLOGII ANGIELSKIEJ

  Znajomość języków

  Rozwiniesz swoją znajomość języka angielskiego i już po trzech latach opanujesz go na poziomie C1 według wymagań Unii Europejskiej. Po zakończeniu studiów będziesz mógł również posługiwać się drugim językiem obcym (wg wyboru) na poziomie B1.

   

  Praktyczna wiedza

  Poznasz podstawy ekonomiczne i prawne pracy tłumacza, wydawcy czy organizatora wydarzeń kulturalnych, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

   

  Profesjonalne tłumaczenia

  Nabędziesz umiejętności niezbędne do rzetelnego tłumaczenia tekstów pisemnych i ustnych podstawowego typu w zakresie tłumaczeń biznesowych, specjalistycznych i kulturalnych.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  Po ukończeniu studiów na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego (w zależności od wybranej specjalizacji) będziesz mógł szukać pracy:

  • jako lektor w szkole językowej,
  • jako redaktor portali i prasy anglojęzycznej,
  • jako organizator i manager wydarzeń kulturalnych,
  • w biurze tłumaczeń,
  • w branży wydawniczej,
  • w mediach i branży rozrywki,
  • w międzynarodowych firmach i korporacjach,
  • w organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach edukacyjnych i kulturalnych.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Oplata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 6 100 zł 3 200 zł 680 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 5 400 zł 2 850 zł 610 zł

  Studia w języku polskim - studenci spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne i niestacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE i innych państw*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 200 € 2 000 € 1 100 €

  * Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw
  Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii,
  Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Studia w języku angielskim - studenci z pozostałych państw*

  Wpisowe Opłata roczna
  Studia stacjonarne 200 € 2 000 €

  *nie dotyczy studentów z państw Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich, oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Uchwała Rady Wykonawczej o opłatach

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

/var/www/html/wp-content/themes/vistula/ks-composer/layout-contact-data.php:13: int(41216)

Kontakt:

Kontakt do Działu Edukacji Cyfrowej

elearning@vistula.edu.pl

 

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

Dla cudzoziemców:

Admissions team:

Yevhenii Lytovchenko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close