Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • W dobie globalizacji kluczowe znaczenie odgrywa świadomość kulturowa i znajomość języków obcych. Szczególnie istotna jest biegłość w języku angielskim, który dominuje w polityce, biznesie, nauce i dyplomacji. Posługuje się nim ponad półtora miliarda ludzi w ponad stu państwach. Jest też podstawowym językiem w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, takich jak Unia Europejska.

  Kierunek Filologia angielska (anglistyka) z rozszerzonym drugim językiem obcym gwarantuje zdobycie kompetencji językowych oraz umiejętności niezbędnych w relacjach biznesowych i komunikacji międzykulturowej. To studia dla tych, którzy chcą opanować język angielski w stopniu biegłym i nauczyć się drugiego wybranego języka na poziomie co najmniej B2. Intensywne kursy z drugiego wybranego przez studenta języka obcego, pozwalają osiągnąć komunikatywny poziom zaawansowania, zapoznać się z kulturą i literaturą danego obszaru oraz poznać użycie drugiego języka obcego w kontekście biznesowym. Program naszych studiów ma charakter praktyczny – jest nastawiony na interakcję, ćwiczenia i konwersatoria prowadzone w języku angielskim. Zajęcia uzupełniające przygotowują studentów do działania w międzynarodowym środowisku, niezależnie od wybranej branży.

  • Jeśli masz talent do języków, lubisz nawiązywać relacje i uczyć się w międzynarodowym środowisku, interesują cię inne kultury i tradycje, to znaczy, że masz atuty filologa i przyszłego eksperta od różnorodności i komunikacji międzykulturowej. Jeśli udoskonalisz na studiach swoje umiejętności językowe, poznasz zasady pracy zespołowej i podstawy działania międzynarodowych firm, z łatwością odnajdziesz się w świecie międzynarodowego biznesu.
  • Masz lekkie pióro, lubisz się zastanawiać nad najlepszym sposobem wyrażenia myśli, może nawet w kilku językach? Zapewne masz zadatki na dobrego tłumacza, dziennikarza portali zagranicznych i obcojęzycznych bądź redaktora mediów w języku, który wybierzesz.
  • Nie boisz się publicznych wystąpień? Odnajdujesz się w przestrzeni publicznej, ale szukasz bardziej efektywnych sposobów dotarcia do widza /słuchacza /czytelnika? Nasze zajęcia z medioznawstwa i przemówień publicznych pomogą ci rozwinąć umiejętności w tej dziedzinie, abyś mógł zostać efektywnym i pewnym siebie mówcą, niezależnie od wybranej dziedziny wiedzy.
  • Widzisz siebie jako tłumacza symultanicznego, czy wolałbyś raczej zostać przy biurku, tłumacząc teksty specjalistyczne? A może marzy ci się rola tłumacza literatury pięknej, zmagającym się z subtelnościami metafor i idiomów, by otworzyć niepowtarzalny język pisarza? Nasze zajęcia i warsztaty z przekładu przygotują cię do każdej z tych ról, rozwijając umiejętności tłumaczeniowe.
  • Uwielbiasz książki, filmy albo gry komputerowe? Umiesz tworzyć ciekawe opowieści, chciałbyś pisać scenariusze, nagrywać, tworzyć w kilku językach? Doszlifuj swoją znajomość języków i warsztat, a będziesz mógł dołączyć do świata pisarzy, artystów i innych twórców kultury.
  • Jeśli po prostu lubisz ludzi i chcesz dzielić się z nimi doświadczeniami i umiejętnościami, rozmawiać, dyskutować i wspierać ich w rozwoju możesz zostać świetnym lektorem lub trenerem.

  Zalety kierunku:

  • praktyczny profil: kładziemy nacisk na umiejętności i wiedzę praktyczną;
  • wykładowcy uczelni to praktycy – tłumacze, menadżerowie kultury, pracownicy sektora wydawniczego, trenerzy;
  • jesteśmy centrum egzaminacyjnym TOEIC oraz TOEFL (IBT) – egzamin końcowy z praktycznego języka angielskiego pozwala na uzyskanie tych certyfikatów;
  • podczas studiów opanujesz drugi język obcy na poziomie B2 w ramach zajęć prowadzonych przez 5 semestrów;
  • wszystkie wykłady, zajęcia, warsztaty i seminaria mają formę interaktywną;
  • program jest interdyscyplinarny, łączy naukę praktycznej znajomości języka angielskiego, wiedzę nt. kultur krajów obszaru anglojęzycznego z wypracowaniem umiejętności warsztatu zawodowego;
  • warsztaty, ćwiczenia i seminaria są przygotowywane w oparciu o zainteresowania studentów;
  • zajęcia cechuje przyjazna atmosfera i indywidualne podejście do studentów;
  • uczymy wykorzystywania nowych technologii w codziennej nauce i pracy;
  • nasi studenci i wykładowcy tworzą dynamiczne, wielokulturowe środowisko.

   

  WYMAGANIA

  Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia licencjackie na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego, musisz spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • zdać egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym,

  i/lub

  • posiadać certyfikat języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 (Kandydaci na poziomie B1 uczestniczą w dodatkowym kursie przygotowawczym na początku roku akademickiego).

   

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • Biegła znajomość języka angielskiego, a do tego wiedza z zakresu rynku tłumaczeń i wydawnictw, mediów i biznesu – to wszystko zdobędziesz na kierunku Filologia angielska w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

  Odkryjesz z nami kulturę, historię, literaturę i media anglojęzycznego świata. Zdobędziesz też wiedzę z zakresu marketingu i biznesu oraz praktyczne doświadczenie zawodowe. Rozwiniesz kompetencje miękkie, w tym umiejętność prowadzenia dyskusji i przekonującej argumentacji. Nauczysz się strategii retorycznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystasz w każdej dziedzinie życia – zarówno w biznesie, jak i w działalności medialnej czy szkoleniowej.

  Poziom znajomości języka angielskiego naszych absolwentów potwierdza finalny egzamin TOEIC, który pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu.

  • TREŚCI PROGRAMOWE

   I.      Practical English Component

   ·       Accents in English (3 ECTS)

   Przedmiot poświęcony jest aspektom wymowy w języku angielskim. Celem kursu jest zapoznanie studentów z osobliwościami w artykulacji poszczególnych głosek a także z ogólną teoretyczną wiedzą o fonetyce i fonologii j. angielskiego. Przedmiot skupia się również na różnicach w wymowie poszczególnych krajów anglojęzycznych.

   ·       English Grammar & Style 1-4 (12 ECTS)

   Cel przedmiotu: powtórzenie i opanowanie struktur gramatycznych. Szczególny nacisk jest położony na doskonalenie praktycznych umiejętności pod kątem kontekstowej gramatyki i świadomości różnic w znaczeniu z niej wynikających. Zajęcia umożliwiają studentom podwyższenie poziomu znajomości języka, jak i identyfikacji i eliminowania podstawowych błędów, które utrudniają zrozumienie i efektywną komunikację swoich opinii, uczuć i intencji po angielsku.

   ·       Effective written communication (4 ECTS)

   Celem zajęć jest wykształcenie u studentów umiejętności pisania tekstów różnego typu i prezentowania własnych poglądów w atrakcyjny i przekonujący sposób. Ostatecznym celem jest osiągnięcie płynnego i pewnego siebie posługiwania się j. angielskim w piśmie.

   ·       English in Corporate Culture (3 ECTS)

   Zajęcia są wprowadzeniem do segmentu zajęć z Business English. Obejmuje rolę języka angielskiego jako lingua franca w świecie biznesu, przedstawiając najważniejsze sytuacje, w których jest on użyteczny.  To pomoże studentom rozwinąć podstawy słownictwa biznesowego.

   ·       Oral Communication – Listening Skills / Speaking Skills (6 ECTS)

   Celem zajęć jest rozwijanie zdolności mówienia po angielsku, w sytuacjach zarówno formalnych jak i nieformalnych, a także rozwój umiejętności słuchania. Celem zajęć jest również zwrócenie uwagi studentów na dalsze możliwości rozwoju ich umiejętności mówienia i słuchania w j. angielskim.

   ·       Reading and Discussion – Intensive Reading / Extensive Reading (6 ECTS)

   Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w świat literatury i podstaw analizy tekstów przez aktywne dyskusje na forum grupy i zadania przygotowujące studentów do niezależnej pracy nad różnorodnymi tekstami literackimi.

   ·       English in Literature, Film and the Arts (3 ECTS)

   Celem zajęć jest zapoznanie studentów z autentycznymi materiałami z kontekstu kulturowego krajów anglojęzycznych, poprzez które rozwiną oni swoje umiejętności dyskusji i słownictwo.

   ·       Textual Analysis (4 ECTS)

   Celem tych zajęć jest przedstawienie podstawowych technik i strategii analizy tekstów.
   Celem nadrzędnym jest nauczenie studentów umiejscawiania tekstów w kontekście kulturowym, identyfikowania ważnych detali o charakterze kulturowo-społecznym lub politycznym. Drugim celem jest nauczenie studentów przykładania szczególnej uwagi do analizowania języka i stylu tekstów. Trzecim celem jest zwrócenie uwagi studentów na narratologiczne schematy i środki wyrazu. Ostatecznym celem jest wprowadzenie ram metodycznych dla sposobów interpretacji.

   ·       Public Speaking and Presentations (3 ECTS)

   Cele zajęć: nauczenie studentów najefektywniejszych metod prezentowania akademickich i nieakademickich treści podczas publicznych prezentacji i przemówień, zarówno z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych jak i bez ich udziału.

   ·       Business Vocabulary and Use 1-2 (5 ECTS)

   Studenci rozwiną słownictwo biznesowe (zarówno w komunikacji ustnej jak i pisemnej) obejmujące podstawowe pojęcia używane we współczesnej praktyce biznesowej.

   ·       Professional Editing Skills / Advanced Academic Writing (3 ECTS)

   Zajęcia będą praktycznym wprowadzeniem do warsztatu redaktorskiego, przygotowującym studentów do pisania tekstów naukowych. Studenci zapoznają się z aspektami pisania w MS Word, sposobami formatowania bibliografii, umieszczania w tekście ilustracji, tabeli i wykresów, budowania i formatowania poprawnych indeksów itd.

   ·       Discursive Techniques in Writing (2 ECTS)

   W trakcie zajęć studenci będą zaangażowani w szczegółowe analizy metod dyskursywnych używanych przez pisarzy oraz nauczą się wykorzystywać je we własnych wypowiedziach. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do tworzenia dobrze uargumentowanych tekstów i przemówień.

   ·       Critical Thinking Seminar (3 ECTS)

   Zajęcia, prowadzone w formie seminarium, będą angażować studentów w krytyczne analizy złożonych tekstów w ich kontekście kulturowym. Teksty omawiane na zajęciach często poruszają tematy kontrowersyjne, od studentów należy oczekiwać zastosowanie krytycznego i analitycznego osądu oraz umiejętność stworzenia spójnej i obiektywnej wypowiedzi zwrotnej.

   ·       Introduction to Research Methods in Humanities (3 ECTS)

   Cel zajęć: wprowadzenie w podstawowe techniki pisania tekstów akademickich; nauczenie studentów strategii prowadzenia badań naukowych i przygotowanie ich do pisania prac dyplomowych.

   ·       Debate and Persuasion Skills (2 ECTS)

   Zajęcia rozwiną umiejętności nabyte podczas zajęć z “Rhetoric, Debating and Presentation Analysis”. Będą się skupiać na technikach przekonywania, przydatnych zwłaszcza podczas debat publicznych. Od studentów należy wymagać przygotowania dobrze uargumentowanych prezentacji.  Nauczą się rozpoznawać rodzaje najczęstszych błędów logicznych.

   ·      Language of Business Negotiations (3 ECTS)

   Cel zajęć: przedstawienie podstaw negocjacji biznesowych i kluczowego słownictwa niezbędnego do ich prowadzenia. Studenci nauczą się umiejętnie działać w ich kontekście i będą przygotowani do ustnego tłumaczenia podczas różnych spotkań biznesowych, a także do przygotowywania dokumentów i korespondencji w pisemnych negocjacjach biznesowych.

   ·       Advanced Textual Analysis and Composition (3 ECTS)

   Celem tego przedmiotu jest wykształcenie zaawansowanych umiejętności czytania oraz nauczenie studentów szczegółowej analizy, krytycznego i analitycznego myślenia, wnikliwego interpretowania tekstu. Studenci będą też proszeni o stworzenie tekstów krytycznych, prezentując w nich znajomości technik analizy tekstu.

   ·       Praktyki zawodowe (27 ECTS)

   Cel: Zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z danej dziedziny oraz zdolności organizacyjnych, komunikacyjnych itp. Praktyki będą realizowane w biurach tłumaczeniowych, szkołach językowych, instytucjach kulturowych, korporacjach i firmach, spółkach wydawniczych, w których posługiwanie się j. angielskim na poziomie zaawansowanym jest niezbędne.

   ·       Academic Skills and Intellectual Property (1 ECTS)

   Kurs przygotowuje studentów do funkcjonowania w środowisku akademickim. Poznają główne źródła informacji akademickiej (biblioteki cyfrowe, zasoby encyklopedyczne i słownikowe z których warto korzystać itd.). Głównym celem jest wyjaśnienie zasad ochrony własności intelektualnej w celu uniknięcia plagiatu. Dodatkowo studenci poznają zasady korespondencji w ramach uczelni, komunikacji ustnej z wykładowcami itd.

    

   II.     Pozostałe przedmioty obowiązkowe

   ·       Strategies of Foreign Language Learning (3 ECTS)

   Zajęcia przedstawią zarys przeszłych i obecnych trendów teorii nauki języków obcych ze szczególnym naciskiem na charakter praktyczny najbardziej powszechnych strategii. Zajęcia pokażą studentom jak wykorzystywać różnorodne metody nauczania, niezbędne do efektywnego doskonalenia i wdrażania umiejętności posługiwania się językiem.

   ·       The Study of Language (3 ECTS)

   Kurs stanowi wprowadzenie do podstawowych zagadnień językoznawstwa  ogólnego i porusza tematy takie jak: teorie pochodzenia języka, proces akwizycji, podział na dyscypliny językoznawcze oraz ich charakterystyka. Celem zajęć jest wykształcenie w studentach umiejętności rozpoznawania i opisywania podstawowych zjawisk językowych z wykorzystaniem metajęzyka.

   ·       Language in Intercultural Communication 1 (4 ECTS)

   Cel zajęć: wprowadzenie kluczowych pojęć związanych z teorią komunikacji międzykulturowej; przedstawienie ich kontekstu w literaturze brytyjskiej i amerykańskiej; rozwój kompetencji komunikacyjnych; przyjrzenie się roli kultury w relacjach językowych i międzyludzkich; przedstawienie różnorodnych spojrzeń na kulturę brytyjską i amerykańską z punktu widzenia osób z innych kultur, a także wizję świata z punktu widzenia kultury krajów anglojęzycznych.

   ·       History of the Anglosphere (4 ECTS)

   Cel przedmiotu: przedstawienie głównych wydarzeń w historii i kulturze miejsc anglojęzycznych. Po ukończeniu kursu studenci będą w stanie odnaleźć informacje o kulturze i historii anglojęzycznego świata, interpretować teksty kultury, stawiać tezy badawcze na temat kluczowych problemów w tej dziedzinie.

   ·       Readings in British Literature 1 (4 ECTS)

   Przedmiot wprowadza najważniejsze prace brytyjskiej literatury na przestrzeni wieków (VII – XIX w.). Studenci będą czytać i studiować teksty, poczynając od okresu wczesnych Anglo-Saksów poprzez średniowieczne romanse arturiańskie, dramat i poezję Renesansu, poezję metafizyczną, powieść (od jej powstania aż po rozkwit Realizmu) i poezję z okresu Romantyzmu. Najważniejsze pojęcia literackie będą przedstawione i omawiane na zajęciach. Ćwiczenia będą obejmować dogłębną analizę (close reading) wybranych tekstów.

   ·       Readings in American Literature 1 (4 ECTS)

   Kurs ten zawiera analizę tekstu oraz dyskusje i interpretacje wybranych tekstów z literatury amerykańskiej, od jej początków aż do końca XIX wieku. Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy studentów na temat amerykańskiej literatury i kultury, oraz nauczenie ich czytania tekstów literackich z pełną świadomością ich historycznego kontekstu. Kurs ten rozwija też umiejętności władania językiem angielskim (czytanie i mówienie).

   ·       Contemporary Literature of the Anglosphere (4 ECTS)

   Przedmiot ten wprowadza najważniejsze brytyjskie i amerykańskie dzieła literackie z okresu XX i XXI wieku. Studenci będą czytać i studiować teksty Virginii Woolf oraz Jamesa Joyca; dyskutować o strukturze prozy modernistycznej; poznawać wiersze T.S. Eliota, Ezry Pounda i E.E. Cummingsa, jako przykłady poezji modernistycznej; czytać prozę postmodernistyczną (Lodge, Spark, Fowles, Nabokov, Carter) oraz dzieła opublikowane w ostatnich dekadach (McEwan, Barnes, Banville, itd.). Pojęcia modernizmu, postmodernizmu, metafikcji, metafikcji historiograficznej, itp. będą zdefiniowane i wyjaśnione na przykładach.

    

   III.   Rozszerzony drugi język obcy

   ·      Drugi język obcy 1-5 (23 ECTS)

   Cel zajęć: zdobycie podstawowych umiejętności językowych z drugiego języka obcego (zwykle j. hiszpański, niemiecki, polski jako obcy lub chiński) na poziomie B2. Gramatyka, słownictwo, umiejętności czytania i dyskusji, umiejętności słuchania i mówienia będą stale rozwijane na przełomie 5 semestrów.

   ·      History and Culture of the Second Language Area (3 ECTS)

   Cel przedmiotu: przedstawienie głównych wydarzeń w historii i kulturze obszaru językowego drugiego języka obcego. Po ukończeniu kursu studenci będą w stanie odnaleźć informacje o kulturze i historii odpowiedniej części świata; interpretować teksty kultury; stawiać tezy badawcze na temat kluczowych problemów w tej dziedzinie.

   ·      Second Foreign Language in Corporate Culture (3 ECTS)

   Zajęcia obejmują podstawowe słownictwo biznesowe drugiego języka obcego (zarówno w komunikacji ustnej jak i pisemnej), podstawowe pojęcia używane we współczesnej praktyce biznesowej, przedstawiając najważniejsze sytuacje ze środowiska współczesnych korporacji.

   ·      Second Foreign Language in Literature, Film and the Arts (3 ECTS)

   Zajęcia zapoznają studentów z autentycznymi materiałami z kontekstu kulturowego krajów drugiego języka, poprzez które rozwiną oni swoje umiejętności dyskusji i słownictwo. Różne formy adaptacji oraz podstawy teorii adaptacje będą stanowić część treści przedmiotowych.

   ·      Literature of the Second Language Area (3 ECTS)

   Kurs jest poświęcony literaturze obszaru 2 języka obcego. Studenci zapoznają się z najważniejszymi gatunkami, okresami w historii literatury, pisarzami oraz kluczowymi utworami danego obszaru. Praktycznym aspektem kursu jest dalszy rozwój umiejętności językowych (praktyka czytania i analizy krótkich tekstów literackich).

    

   IV.   Przedmioty do wyboru

   Zajęcia w ramach specjalizacji Medioznawstwo i Biznes międzynarodowy

   ·      Business Correspondence (3 ECTS)

   Zajęcia będą się skupiać na praktyce pisania tekstów natury biznesowej: wniosków, ofert, korespondencji biznesowej, negocjacji pisemnych, CV, skarg i reklamacji, kontraktów i umów handlowych.

   ·      British and American Media (3 ECTS)

   Zajęcia zapoznają studentów z podstawowymi pojęciami z dziedziny dziennikarstwa, w formie analizy porównawczej brytyjskich i amerykańskich mediów. Zajęcia będą się skupiać na użyciu języka w produkcjach medialnych i na skuteczności i wiarygodności przekazu. Również omawiane będą specyficzne dla mediów zjawiska kulturowe, takie jak memy i subkultury internetowe.

   ·      Psychology of Communication (3 ECTS)

   Zajęcia wprowadzą studentów w podstawowe pojęcia związane z dziedzina psychologii komunikacji, skupiając się na kontekście społecznym. Teorie i pojęcia będą dyskutowane pod katem środowiska biznesowego i kultury korporacyjnej. Zajęcia będą zawierały także część praktyczną, pozwalając studentom studiować różnorodne zachowania w kulturze biznesu.

   ·      New Media Communication Techniques (3 ECTS)

   Zajęcia będą poświęcone nowym mediom. Omawiane będą relacje kultury, mediów i wpływu komunikacji na tworzenie świata powiązanego z technologią. W szczególności będzie omawiany wpływ mediów społecznościowych na kulturę i społeczeństwo, nowe formy mowy politycznej, manipulacje zezwoleń, a także nowe możliwości i wyzwania zarówno dla biznesu, jaki i dziennikarstwa.

   ·      Language in Advertising (3 ECTS)

   Zajęcia będą się skupiać na szczególnych cechach języka używanego w reklamach, studiowanie schematów komunikacyjnych używanych w różnego rodzaju mediach. Studenci zostaną krótko wprowadzeni w różnorodne techniki reklamy, z naciskiem na ich aspekt językowy. Zajęcia przygotują studentów do prowadzenia dalszych badań nad strategiami i zasadami reklamy, a także uświadomią im potencjał wpływu na świadomość człowieka zawarty w języku.

    

   Zajęcia w ramach specjalizacji Translatoryka

   ·      Introduction to Translation Studies (3 ECTS)

   Cel zajęć: przedstawienie kluczowych problemów w historii przekładu. Studenci nauczą się najważniejszych pojęć z dziedziny translatoryki i prześledzą proces rozwoju technik tłumaczenia na przestrzeni wieków. Po zakończeniu kursu studenci będą w stanie identyfikować i stosować w praktyce poznane metody i strategie.

   ·      Translation in Context (3 ECTS)

   Tłumaczenia mogą być uważane za formę komunikacji międzykulturowej, blisko związaną z kontekstem kulturowym zarówno języka docelowego jak i języka oryginalnego. Zajęcia będą się skupiać na kontekście kulturowo-historycznym oraz konwencjach gatunkowych. Skupi się na szczególnych uwarunkowaniach kulturowych, które definiują pojęcie tekstu w danym języku i wymagają zastosowania poszczególnych praktyk i strategii w przekładzie.

   ·      Oral Translation Skills (3 ECTS)

   Zajęcia te rozwiną umiejętność tłumaczenia ustnego. Techniki tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego będą omawiane i ćwiczone. Studenci będą także analizować krytycznie gotowe tłumaczenia profesjonalistów (tłumaczenie filmowe, na konferencjach, spotkaniach itd.).

   ·      New Technologies in Translation (3 ECTS)

   Zajęcia te będą prowadzone z wykorzystaniem nowych technologii do pomocy w tłumaczeniach. Podczas ćwiczeń zostaną wprowadzone i przećwiczone specjalistyczne programy do tłumaczeń.

   ·      Literary Translation (3 ECTS)

   Cel zajęć: rozwinięcie technik i strategii tłumaczenia tekstów literackich i filmów. Przedmiot ma na celu wprowadzenie praktycznego stosowania teorii przekładu poznanej na zajęciach Introduction to Translation. Studenci będą mogli nauczyć się stosowania słownictwa w różnorodnych kontekstach i poszerzać praktyczne umiejętności tłumaczenia.

    

   Zajęcia w ramach specjalizacji Kultura i literatura krajów anglojęzycznych

   ·      Introduction to Film Studies (3 ECTS)

   Zajęcia te wprowadzają studentów w historię i zakres filmoznawstwa. Zaadresuje estetykę kina i jego wymiar kulturowy oraz przedstawi przegląd kluczowych teorii krytyki filmowej. Celem praktycznym będzie zaangażowanie studentów w analizę i krytykę filmów, a także naukę omawiania konkretnych dzieł ze zróżnicowanych perspektyw.

   ·      Journalistic and Critical Writing (4 ECTS)

   Kurs ten przygotowuje studentów do pisania tekstów krytycznych i dziennikarskich poprzez wprowadzenie zasad i praktyk dziennikarskich oraz podstaw krytyki filmowej i literackiej. Pokrywa to następujące tematy: znajdywanie tematów i historii, jako podstawy dla tekstów; gromadzenie informacji poprzez badania i wywiady; przygotowanie stylistycznie spójnej struktury (początki, zakończenia, przekaz kluczowy); prowadzenie wywodu / narracji angażującej czytelnika. Studenci będą pracować nad ciągłym doskonaleniem tekstów pod względem treści i formy.

   ·      Introduction to Creative Writing (3 ECTS)

   Przedmiot angażuje studentów kreatywnie, zapewniając podstawy potrzebne do rozpoczęcia pisania literackich tekstów. Kurs ten wykorzystuje analizę kanonicznych tekstów do wykazania efektywnych chwytów i zabiegów stylistycznych. Studenci będą pisać, analizować, redagować i krytykować prace stworzone przez siebie nawzajem.

   ·      Readings in British Literature 2 (3 ECTS)

   Kurs pogłębiający wiedzę studentów dot. literatury brytyjskiej. Zakres tematyczny zostanie dobrany na podstawie zainteresowań badawczych studentów. Może to być, np. „Gotyka w powieści brytyjskiej”, „Narrator niewiarygodny”, „Powieść feministyczna”, kurs poświęcony konkretnemu pisarzowi, itd.

   ·      Readings in American Literature 2 (3 ECTS)

   Kurs pogłębiający wiedzę studentów dot. literatury amerykańskiej. Zakres tematyczny zostanie dobrany na podstawie zainteresowań badawczych studentów. Przykłady kursów: “Twórczość Hermana Melville’a”, “Vladimir Nabokov a labirynt tekstu”, “ Gotyka Amerykańska”, “Kryminał w dobie postmodernizmu”, “Sobowtóry w literaturze”.

    

   V.    Seminaria

   ·      Proseminarim (1 ECTS)

   Cele kursu: wprowadzenie formalnych wytycznych i podstawowych zaleceń dotyczących pracy dyplomowej.

   ·      Seminaria licencjackie 1-2 (6 ECTS)

   Seminaria licencjackie są prowadzone przez wybranego przez studentów promotora w trzech obszernych dziedzinach: literatura i kultura, medioznawstwo lub translatoryka.

   ·      Seminaria z literatury i kultury mają na celu zwiększenie świadomości studentów o roli kultury i literatury w społeczeństwie, przybliżenie podstaw teoretycznych, oraz omówienie przykładowych tekstów literackich i kulturowych. Dziedziny badań: brytyjska i amerykańska kultura wysoka i popularna, wliczając kino, muzykę pop, tradycje i zwyczaje, sporty itp.; literatura brytyjska i amerykańska oraz krajów Wspólnoty Narodów, literatura fabularna postkolonialna; historia i polityka Wielkiej Brytanii, Ameryki i Wspólnoty Narodów.

   ·      Seminaria z translatoryki przedstawią podstawowe strategie analizowania tłumaczeń tekstów literackich, publicystycznych, akademickich lub biznesowych.

   ·      Seminaria z medioznawstwa skupią się na teorii i praktyce współczesnych mediów, a prace dyplomowe mogą stanowić zarówno analizę krytyczną wytworów medialnych, jak i rozmaite projekty (esej wideo lub inny projekt audio-wizualny, studium porównawcze, projekt w mediach społecznościowych itd.).

   Na każdej specjalizacji studenci będą czytać, analizować, interpretować, oceniać i dyskutować na forum o pierwotnych i wtórnych źródłach, ćwiczyć zróżnicowane metody badań i strategie w celu rozwijania swojego warsztatu badawczego.

 • Na 4 semestrze Filologii Angielskiej studenci wybierają jedną z trzech specjalności:

  • Medioznawstwo i biznes międzynarodowy,
  • Translatoryka,
  • Kultura i literatura krajów anglojęzycznych.

  SPECJALNOŚĆ: MEDIOZNAWSTWO I BIZNES MIĘDZYNARODOWY 

  Specjalizacja ta jest stworzona dla tych, którzy szukają swojego miejsca na rynku globalnym poprzez zrozumienie współczesnych mediów i nowych sposobów komunikacji. Kurs ten pozwoli studentom doświadczyć dynamiki mediów i nauczyć się efektywnej komunikacji w biznesie.

  • Zajęcia w ramach specjalizacji:
   • Introduction to Film Studies (3 ECTS)
   • British and American Media (3 ECTS)
   • Psychology of Communication (3 ECTS)
   • New Media Communication Techniques (3 ECTS)
   • Language in Advertising (3 ECTS).

  SPECJALNOŚĆ: TRANSLATORYKA

  Rozpoczniesz przygotowania do pracy tłumacza i zostaniesz wyposażony w zestaw praktycznej wiedzy. Nauczysz się m.in. angielskiego języka biznesowego i będziesz wiedział, jak wykorzystać go w praktyce zawodowej. Poznasz także techniki tłumaczenia pisemnego i ustnego dla różnych branż.

  • Zajęcia w ramach specjalizacji:
   • Introduction to Translation Studies (3 ECTS)
   • Translation in Context (3 ECTS)
   • Oral Translation Skills (3 ECTS)
   • New Technologies in Translation (3 ECTS)
   • Literary Translation (3 ECTS)

  SPECJALNOŚĆ: KULTURA I LITERATURA KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

  W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu historii i różnorodności kulturowej krajów anglosaskich, a także poznasz specyfikę rynku wydawniczego.

  • Zajęcia w ramach specjalizacji:
   • Readings in British Literature 2 (3 ECTS)
   • Readings in American Literature 2 (3 ECTS)
   • Journalistic and Critical Writing (3 ECTS)
   • Introduction to Creative Writing (3 ECTS).
 • Carlo Comanducci

  dr Carlo Comanducci

  Studiował literaturę włoską oraz kulturoznawstwo i filmoznawstwo we Włoszech na Uniwersytecie w Genui, a później w Anglii otrzymał stopień magistra filologii z filmoznawstwa oraz obronił doktorat na University of Birmigham. Po ukończeniu studiów mieszkał i prowadził badania we Francji jako niezależny naukowiec oraz na Węgrzech w archiwach OSA w Budapeszcie. Prowadzi zajęcia na AFiB Vistula od roku 2017, na studiach licencjackich i magisterskich. Zajmuje się studiami nad filmem, interesuje go wszystko, co dziwne i niesforne. Opublikował monografię Spectatorship and Film Theory: The Wayward Spectator w wydawnictwie Palgrave Macmillan w roku 2018, oraz szereg artykułów na pograniczu badań filmowych a teorii podmiotowości i władzy. Również w 2018 w wydawnictwie Brill wyszła praca zbiorowa nt. sztuki opowiadania i narracji, którą współredagował wraz z Alexem Wilkinsonem, pt. The Matter of Telling. Obecnie pracuje nad książką o idei gestu w filozofii Giorgio Agambena i kinie Yorgosa Lanthimosa, oraz, szerzej, o geście na styku kina, literatury, myśli anarchistycznej i teorii krytycznej.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Hanna Dziczek-Karlikowska

  dr Hanna Dziczek-Karlikowska

  Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie Językoznawstwa uzyskany w 2007 r. na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz od 2014 r. współpracownik Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Wcześniej, wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Ostrołęce, lektor na Politechnice Warszawskiej i wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Tłumacz przysięgły języka angielskiego od 1996 r. Naukowo zajmuje się fonologią i fonetyką języka angielskiego, praktycznym zastosowaniem obu tych dyscyplin, między innymi w reklamie, a także teorią przekładu i aspektami kulturowymi w przekładzie. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu wpływu rodzimych procesów fonologicznych na naukę języka obcego, praktycznego wykorzystania transkrypcji fonetycznej, między innymi przez copywriterów i wykonawców angielskich utworów muzycznych przez Polaków.
  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Aleksandra Zuzanna Leniarska

  mgr Aleksandra Zuzanna Leniarska

  Doktorantka na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, pisze pracę o realizmie we współczesnej powieści amerykańskiej pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Graff. Absolwentka makrokierunku na Wydziale Neofilologii UW (studia na kierunkach Anglistyka, Romanistyka, Iberystyka) oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. Jej zainteresowania naukowe obejmują teorię literatury, komparatystykę, współczesną literaturę amerykańską, oraz analizę popkultury. Jako dziennikarka współpracuje z Gazetą Wyborczą i Wysokimi Obcasami. Jest członkinią międzynarodowej sieci Humanity in Action.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Ewa Sawicka

  dr Ewa Sawicka

  Absolwentka Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa od roku 2014. Tłumacz przysięgły języka angielskiego ustanowiony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w trakcie współpracy zarówno z instytucjami państwowymi, jak i prywatnymi przedsiębiorstwami. Uczestniczka i prelegent szeregu konferencji naukowych w kraju i zagranicą, min. Shakespeare 450, Paryż (2014), SEDERI 2010 Universidade do Porto, Porto (2010), ESRA 2009 University of Pisa, Pisa (2009), SCAENA 2008 Anglia Ruskin University, Cambridge (2008). Pracuje jako wykładowca akademicki, prowadząc zajęcia m.in. z zakresu tłumaczeń prawno-prawniczych i biznesowych oraz lektoraty języka angielskiego z obszaru finansów i bankowości. W pracy dydaktycznej realizowała zdefiniowane programy nauczania, jak i opracowywała autorskie, specjalistyczne kursy dostosowane do potrzeb uczelni.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Anna Snarska

  dr Anna Snarska

  Uzyskała tytuł doktora z dziedziny nauk humanistycznych (specjalizacja językoznawcza) w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 2009 roku. W tym samym roku odbyła staż naukowy w Norwegii (Tromso – Center for Advanced Study of Theoretical Linguistics) i na uniwersytecie w Maryland (wydział lingwistyki). W 2014 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego. W latach 2009-2016 pracowała jako adiunkt w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2016 roku jej podstawowym miejscem pracy jest Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku, gdzie wykłada w Zakładzie Filologii Angielskiej. Od 2016 roku na stałe współpracuje z uczelnią Vistula. Jest ekspertką w dziedzinie językoznawstwa w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W działalności naukowej zajmuje się badaniami dotyczącymi składni i morfologii języka angielskiego i polskiego z odniesieniem do innych języków świata. Aktualne zainteresowania badawcze to sposoby realizacji podmiotów nieleksykalnych (szczególnie zbiorowych) w zdaniach bezokolicznikowych w różnych językach. Jest uczestniczką wielu międzynarodowych konferencji lingwistycznych i autorką lub współautorką 11 publikacji naukowych. Aktywnie uczestniczy w wyjazdach dydaktycznych w ramach programu Erasmus.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Maciej Sulmicki

  Absolwent Instytutu Anglistyki i Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych; autor publikacji i artykułów naukowych, w tym wyróżnionej przez Royal Historical Society; redaktor książki „Negotiating Culture through Comics”; tłumacz powieści oraz książek i dokumentów specjalistycznych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  mgr Anna Kamont

  Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, dydaktyk zajmujący się wykorzystaniem technologii i neurodydaktyki w nauczaniu języka angielskiego. Wykładowca akademicki, trener języka angielskiego, tłumacz.  W 2010 roku wyróżniona dyplomem uznania dla młodego wykładowcy Lingwistycznej Szkole Wyższej. Jako konsultant językowy współpracowała z wieloma firmami, prowadząc szkolenia dla kadry menadżerskiej lub audyty językowe (m.in. dla Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego – projekt Top 500 Innovators).  Była prelegentem licznych konferencji poświęconych nauczaniu języków obcych, m.in.  IATEFL Polska, Europejski Kongres PASE. Jestem autorką artykułów dla nauczycieli języka angielskiego publikowanych w kraju i za granicą oraz publikacji do nauki języka angielskiego dla uczniów na wszystkich poziomach zaawansowania. Jest recenzentem ‘The Journal of Teaching English with Technology’. Obecnie dyrektor Programu Kształcenia Filologii Angielskiej AFiB Vistula.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Anna Wiechecka

  E-mail: a.wiechecka@vistula.edu.pl Wydział: Szkoła Języków Obcych Kierunek kształcenia: Filologia / Filologia angielska Link…

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego zostały zaplanowane tak, by jak najlepiej przygotować Cię do podjęcia pracy w wybranym przez Ciebie obszarze. Praktyczne podejście połączone z szerokim wachlarzem kompetencji, które możesz zdobyć, sprawia, że możesz rozwijać się w wybranym kierunku i tym samym decydować o swojej przyszłości. Po ukończeniu studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula będziesz mógł posługiwać się tytułem anglisty.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA FILOLOGII ANGIELSKIEJ

  Znajomość języków

  Rozwiniesz znajomość języka angielskiego i już po trzech latach opanujesz go na poziomie C1 według skali CEFR. Po zakończeniu studiów będziesz mógł posługiwać się również drugim wybranym językiem obcym na poziomie B2 i lepiej rozumieć jego kulturę. Zaawansowana znajomość dwóch języków obcych pomoże ci szybko znaleźć pracę w szkole językowej, międzynarodowej korporacji, w agencji tłumaczeń, w sferze medialnej lub w instytucji kultury. Dobra znajomość kilku języków obcych to klucz do sukcesu na rynku pracy.

  Praktyczna wiedza

  Poznasz podstawy ekonomiczne i prawne pracy tłumacza, wydawcy czy organizatora wydarzeń kulturalnych, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

  Kompetencje profesjonalnego tłumacza

  Nabędziesz umiejętności niezbędne do rzetelnego tłumaczenia tekstów pisemnych i ustnych w zakresie tłumaczeń biznesowych, specjalistycznych i kulturalnych.

  Znajomość specyfiki segmentów kultury i mediów

  Nauczysz się nawigować po współczesnych mediach, tworzyć nowe treści i poddawać krytycznej analizie publikacje w nowych i tradycyjnych mediach, poznasz podstawy dziennikarstwa i medioznawstwa.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  Po ukończeniu studiów na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego będziesz mógł znaleźć pracę (w zależności od wybranej specjalizacji):

  • jako lektor w szkole językowej lub trener językowy,
  • jako redaktor/edytor portali i prasy anglojęzycznej,
  • jako organizator i manager wydarzeń kulturalnych,
  • w biurze tłumaczeń,
  • w branży wydawniczej,
  • w mediach,
  • w branży rozrywki,
  • w międzynarodowych firmach i korporacjach,
  • w organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach edukacyjnych i kulturalnych.

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent programu praktycznego filologii I stopnia niezależnie od specjalizacji:

  • umie posługiwać się podstawowym językiem obcym na poziomie C1 i dostosować go do kontekstu sytuacyjnego, z uwzględnieniem warunków kulturowych (właściwy dobór rejestru, słownictwa)
  • skutecznie przekazuje myśli w podstawowym języku obcym, w tym podczas publicznych prezentacji i przemówień, wykorzystując przy tym znajomość podstaw kontekstu kulturowego, co czyni ich komunikaty bardziej idiomatycznymi i przekonującymi
  • potrafi funkcjonować w środowisku wielokulturowym dzięki znajomości dwóch języków obcych (drugiego na poziomie B2), teorii i praktyki komunikacji międzykulturowej
  • odnajduje się w przedsiębiorstwach i korporacjach w kontekście podstawowego języka obcego dzięki dogłębnej znajomości języka wykorzystywanego w biznesie, jak też znajomości nowoczesnych technologii – zarówno stosowanych przy edycji tekstu, jak i tworzeniu prezentacji multimedialnych
  • potrafi poddać analizie i interpretacji teksty w podstawowym języku obcym, jak też przekazać wyniki tej analizy w postaci uporządkowanego i logicznego wywodu
  • ma doświadczenie w korzystaniu z podstawowego języka obcego podczas praktyk zawodowych, umie używać podstawowy język obcy do popularyzacji kultury i literatury obszaru oraz aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym.

  po specjalizacji translatoryka:

  • jest zaznajomiony z teorią i warsztatem tłumaczeń pisemnych i ustnych, w tym z wykorzystaniem dedykowanych do tego celu technologii, jak też potrafi dobrać właściwą strategię i słownictwo w zależności od rodzaju tłumaczonego materiału (tekstu literackiego, filmu, dokumentu biznesowego)
  • potrafi wykorzystać znajomość tekstów kultury i literatury studiowanego obszaru w praktyce tłumaczeniowej, dostrzegając odwołania do nich i transponując je na język docelowy.

  po specjalizacji kultura i literatura krajów anglojęzycznych:

  • umie dokładnie analizować teksty studiowanego obszaru, w tym teksty literackie, wskazując ich różne możliwe interpretacje, co pozwala na rozumienie i stosowanie subtelnych technik przekazu
  • potrafi rozpoznać i stosować odwołania do istotnych wydarzeń i postaci z historii krajów studiowanego obszaru, jak też do tekstów kultury i literatury, co zapewnia możliwość bardziej skutecznej i naturalnej komunikacji z mieszkańcami krajów studiowanego obszaru
  • jest zaznajomiony z teorią i warsztatem krytyki filmowej i literackiej oraz dziennikarstwa, co – wraz ze znajomością kontekstu kulturowego (w tym literatury studiowanego obszaru) – pozwala odnaleźć się w roli dziennikarza, krytyka, redaktora czy twórcy lub promotora kultury.

  po specjalizacji medioznawstwo i biznes międzynarodowy:

  • umie odnaleźć się we współczesnych firmach i instytucjach medialnych dzięki znajomości psychologii komunikacji, nowych mediów i zasad ich funkcjonowania, jak też rynku wydawniczego
  • potrafi efektywnie przygotowywać różnorakie teksty biznesowe oraz prowadzić negocjacje biznesowe, w których jest skuteczniejszy dzięki znajomości języka i technik reklamy.
 • Studia w języku angielskim

  Kierunek studiów Opłata roczna Opłata semestralna Opłata miesięczna Wpisowe
  Studia stacjonarne – obywatele Polski i posiadacze Karty Polaka 6 000 zł 3 200 zł 680 zł 400 zł
  Studia niestacjonarne – obywatele Polski i posiadacze Karty Polaka 5 500 zł 2 950 zł 630 zł 400 zł
  Studia stacjonarne i niestacjonarne - obywatele UE* i innych państw** 1 750 € 925 € - 120 €
  Studia stacjonarne i niestacjonarne - studenci z pozostałych państw*** 3 000 € 1 600 € - 200 €

  *Nie dotyczy obywateli Polski.

  **Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej, Wysp Karaibskich, Ameryki Południowej, Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej, Azji Środkowej (w tym Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii).

  *** Nie dotyczy studentów z państw z Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej, Wysp Karaibskich, Ameryki Południowej, Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej, Azji Środkowej (w tym Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii).

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
int(41216)

Kontakt:

Kontakt do Działu Edukacji Cyfrowej

elearning@vistula.edu.pl

 

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

 

Joanna Godlewska
tel. 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Dla cudzoziemców:

 

Admissions team:

Anna Voronko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close