Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS SPECJALNOŚCI

  W dobie globalizacji świadomość kulturowa i znajomość języków obcych – przede wszystkim języka angielskiego – są niezwykle cenione na rynku pracy. Specjalność Filologia angielska  na kierunku Filologia gwarantuje zdobycie kompetencji językowych oraz umiejętności niezbędnych w relacjach biznesowych i komunikacji międzykulturowej. To studia dla tych, którzy chcą opanować język angielski w stopniu biegłym i nauczyć się również drugiego wybranego języka, na poziomie co najmniej B1. Program ma charakter praktyczny  – nastawiony na interakcję, ćwiczenia i seminaria prowadzone w języku angielskim. Zajęcia uzupełniające z zakresu marketingu, biznesu i turystyki przygotowują studentów do działania w międzynarodowym środowisku, niezależnie od wybranej branży.

  – Jeśli masz talent do języków, lubisz uczyć się i nawiązywać relacje w międzynarodowym środowisku, interesują cię inne kultury, narody i tradycje, to znaczy, że masz atuty filologa i przyszłego eksperta od różnorodności i komunikacji międzykulturowej. Jeśli jeszcze udoskonalisz swoje umiejętności językowe, poznasz zasady pracy zespołowej i podstawy działania międzynarodowych firm, z łatwością odnajdziesz się w świecie międzynarodowego biznesu.

  – Masz lekkie pióro, z łatwością wyrażasz myśli, może nawet w kilku językach? Zapewne masz zadatki na dobrego tłumacza, dziennikarza portali zagranicznych i obcojęzycznych oraz redaktora wszelkiego rodzaju mediów w języku, który wybierzesz.

  –  Nie boisz się publicznych wystąpień? A może chcesz usiąść w kabinie i tłumaczyć, co mówią inni? Śmiało możesz rozwijać karierę jako tłumacz ustny!

  – Uwielbiasz książki, filmy, albo gry komputerowe? Umiesz tworzyć ciekawe opowieści, chcesz pisać scenariusze, nagrywać, tworzyć w kilku językach? Musisz doszlifować swoją znajomość języków, a potem dołączysz do świata pisarzy, artystów i innych twórców kultury.

  – Jeśli po prostu lubisz ludzi i chcesz dzielić się z nimi doświadczeniami i umiejętnościami, rozmawiać, razem grać i śpiewać, dyskutować i dzielić się wiedzą, zapewne możesz zostać świetnym nauczycielem języków

   

   Zalety specjalności:

  • Praktyczny profil – kładziemy  nacisk na umiejętności i wiedzę praktyczną;
  • Wykładowcy uczelni to również praktycy – tłumacze, menadżerowie kultury, pracownicy sektora wydawniczego;
  • Wszystkie wykłady i zajęcia mają formę interaktywną;
  • Drugi język obcy na poziomie B1 (5 semestrów);
  • Uczymy wykorzystywania nowych technologii w codziennej nauce i pracy;
  • Zajęcia, warsztaty i seminaria są przygotowywane w oparciu o zainteresowania studentów;
  • Nasi studenci i wykładowcy tworzą dynamiczne, wielokulturowe środowisko.

  WYMAGANIA

  Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia stopnia licencjackie na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego, musisz spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  • Zaliczyć egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.
  • Posiadać certyfikat języka angielskiego na poziomie B1.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • O PROGRAMIE

  Program studiów na specjalności  Filologia angielska na kierunku Filologia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest skonstruowany tak, aby studenci opanowali język angielski w stopniu biegłym, zdobyli wiedzę nt. rynku tłumaczeń i rynku wydawniczego oraz w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych.

   

  PRAKTYKI ZAWODOWE

  W Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na wiedzę praktyczną, dlatego podczas trzyletnich studiów organizowane są łącznie trzymiesięczne praktyki zawodowe m.in. w firmach wydawniczych i dystrybucyjnych, agencjach tłumaczeniowych, korporacjach i instytucjach o profilu międzynarodowym. Po ukończeniu takiego stażu, z łatwością znajdziesz pracę.

   

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA

  Wykładowcy kładą nacisk na praktyczne zajęcia, dzięki którym studenci zdobywają kompetencje językowe. Dla osób zainteresowanych pracą tłumacza prowadzone są warsztaty przekładu, zarówno tekstów biznesowych, specjalistycznych, jak i literackich. Zajęcia z nauki języka są uzupełniane nauką o kulturze i historii krajów anglosaskich. Są one opracowywane w oparciu o zainteresowania i potrzeby studentów.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe

   Przedmioty praktyczne:

   Practical English:

   • Pronunciation

   Course objectives: Practical English. Pronunciation is devoted to the main aspects of pronunciation of sounds in English. The goal of this course is to provide the students with instructions on peculiarities of articulation of sounds in English as well as general theoretical information about English phonetics and phonology. During this course students learn basic terms about English sounds, among them vowels (e.g. long and short vowels), consonants (classification of consonants into voiced and voiceless, fricative, plosive, affricate, approximate and nasal consonants etc.), basic intonation patterns (rise, fall-rise and fall), diphthongs, relationship between spelling and sound, homographs, homophones etc. Additionally students learn about the major background historical processes related to changes in English spelling and pronunciation e.g. the great vowel shift.

   • Grammar Skills 1-6

   Course objectives: Revision and mastery of grammar structures covered in the course curriculum. The emphasis is on improving practical skills as regards context- oriented grammar and the awareness of grammar-related differences in meaning. The course enables students to assess their language competence, as well as identify and eliminate common errors that hinder listening comprehension and effective communication of their own thoughts, feelings, and intentions in English. The course is also meant to make students more sensitive to grammar nuances in their pastime activities, such as watching films or online video clips.

   • Reading & Writing 1-6

   Course objectives: The aim of the course is to develop the writing and reading skills of the students, so that their academic performance is greatly enhanced, and they can produce skilled written texts of all types, as well as being able to comprehend a wide range of reading texts, and recognize nuances in the language. A progression to the level of confident, fluent, and proficient English usage is the ultimate target.

   • Business English 1-5

   Course objectives: To develop business vocabulary (oral and written), to cover the basic concepts used in business practice, to learn common usage of business vocabulary in contemporary practice.

   • Listening & Speaking 1-5

   Course objectives: The objective of this course is developing the ability to use English language in oral speech, both formal and informal as well as developing listening skills in English. Students get to know a variety of communicative situations and learn to have an adequate reaction to all those situations. This course’s objective is also to point out to students further possibilities of developing their speaking and listening skills in English.

   • The Language of Business Negotiations

   Course objectives: To introduce basic concepts of the practice of business negotiations and teach the key vocabulary necessary to facilitate such activities. The students will learn to competently function in this context and will be prepared to carry on oral translation during various business meetings and prepare the documentation and correspondence to conduct business negotiations in writing.

   • Introduction to Marketing

   Course objectives: Understanding the issues related to the segmentation of markets, issues of product, pricing and pricing strategies, distribution and logistics, promotion and communication with the market, sales strategy and communication with the customer. Presentation of specific public relations activities, creating the image of the organization and selection of personnel training, also in terms of internal communication and communication with the environment.

    

   Przedmioty obowiązkowe:

   • Public Speaking and Presentations

   Course objectives: teaching the students the most effective methods of presenting academic and non-academic content in public presentations and speeches, both with and without the use of contemporary information technologies.

   • Information Technology

   Course objectives: Extension of practical abilities of using modern computer tools in winning and distribution of information concerning the general field of education.

   • British Literature – Survey Course

   Course objectives: acquiring the basic knowledge on British literature in the period until the end of 19th century. The course will discuss the most important literary figures in poetry, drama and prose, placing them in the historical and social contexts. The course will cover the key literary conventions and traditions.

   • Readings in British Literature 1

   Course objectives: The course will introduce the most important works of British literature from the period of 7th and 19th century. The students will read and study the texts of early Anglo- Saxon period, Medieval Arthurian romances, Renaissance drama and poetry, Metaphysical poetry, novels (from the rise of the genre to its full development in 19th century), Romantic poetry. Most important literary terms will be defined and discussed. Exercises will include close reading of selected texts.

   • American Literature – Survey Course

   Course objectives: The course introduces the history of American literature, from its beginnings to the end of the 19th century, through the key texts of the period. It will consist of interactive lectures. The aim of the course is to build students’ knowledge about American literature and culture, and to teach students to read literary texts critically, in full awareness of their historical and cultural context. The course also develops skills in the use of the English language (listening, reading and speaking).

   • Readings in American Literature 1

   Course objectives: The course introduces the history of American literature, from its beginnings to the end of the 19th century, through the key texts of the period. It will consist of textual analysis, discussion and interpretation of selected texts. The aim of the course is to build students’ knowledge about American literature and culture, and to teach students to read literary texts critically, in full awareness of their historical and cultural context. The course also develops skills in the use of the English language (reading and speaking).

   • History and Culture of the Anglophone Countries

   Course objectives: introducing the key events in the history and culture of the Anglophone area. Upon completing this course the students will be able to find information on the culture and history of English-speaking world; interpret the texts of culture; post research questions on the key problems of the field.

   • History of the English Language

   Course objectives: Examining the present from the past – the historical development of English. The course will cover such topics as: the historical background and events which influenced the language will be explained; the development of a standard language on the one hand and of new varieties on the other hand (e.g. American English); synergic effects with other area, e.g. grammar, phonetics, history of British varieties of English; basic grammatical and phonetic terminology (word classes, cases, tenses, vowels and consonants, etc.); etymological knowledge; applying rules from known examples to unknown examples (transfer).

   • Contemporary Anglophone Literature

   Course objectives: The course will introduce the most important works of literature from the period of 20th and 21st century, both in British and American literature. The students will read and study the texts of Virginia Woolf and James Joyce, discussing the structure of modernist prose; T.S. Eliot, Ezra Pound and e.e. cummings as examples of modernist poetry; postmodernist writers from various Anglophone contexts (Lodge, Spark, Fowles, Nabokov, Carter) and contemporary works (McEwan, Barnes, Banville, etc.). Concepts such as modernism, postmodernism, metafiction, historiographic metafiction, etc. will be defined and explained through examples.

   • Physical Education 1-2

    

   Zajęcia fakultatywne:

   • Reading and Discussion

   Course objectives: The course is aimed to introduce to students works of literature and teach them the basics of text analysis through active discussion in class and task assignments, preparing the students for independent work on various literary texts in the future.

   • English in Literature and Film

   Course objectives: The course will present students with authentic English-language material taken from the context of Anglophone countries and facilitate advancement of discussion techniques and vocabulary practice through engagement with these materials.

   • Drugi język obcy (wg wyboru) 1-5

   Course objectives: Students acquire basic linguistic skills in the Spanish language, on B2 level. Grammar, vocabulary, reading and discussion skills, listening and speaking skills are consistently developed through 6-semester study of the language.

   • Language in Intercultural Communication

   Course objectives: to introduce some of the key concepts from the field of the theory of cross- cultural communication; to give samples of intercultural blunders and misunderstandings; to provide samples of cross-cultural contexts in British and American literature; to develop students’ intercultural communicative competence; to look at the role of culture in the process of interaction; to introduce various views of English and American culture from the point of view of outsiders, as well as a vision of the wider world from the point of view of Anglophone culture.

    

   Zajęcia w ramach specjalizacji tłumaczeniowej:

   • Introduction to Translation Studies

   Course objectives: introduction of the key problems in translation theory. Students will learn the most important concepts in the field of translation and will follow the process of development of translation techniques over centuries. After having completed the course the student will be able to identify and apply in practice translation methods and strategies, both in oral and written translation.

   • Written and Oral Business Translation

   Course objectives: To develop business vocabulary (oral and written), to cover the basic concepts used in business practice, to learn common usage of business vocabulary in contemporary practice; to learn basic translation techniques and to develop translation skills through practice. The course will cover oral practice.

   • Translation of the Literary Text

   Course objectives: To develop translation techniques and strategies for translation of literary texts, including prose, critical writing, poetry and film translation. The course will introduce practical application of the translation theory studied in Introduction to Translation course; the students will be able to learn usage of vocabulary in various contexts and to develop translation skills through practice.

    

   Zajęcia w ramach specjalizacji kulturoznawstwa i literaturoznawstwa:

   • Readings in British Literature 2

   Course objectives: to deepen the knowledge of the British literature gained during the first part of the course by further study of selected texts. Depending on the students’ preferences this course will elect its particular focus each year (study of the novel, drama or poetry).

   • Readings in American Literature 2

   Course objectives: to deepen the knowledge of the American literature gained during the first part of the course by further study of selected texts. Depending on the students’ preferences this course will elect its particular focus each year (study of the novel, drama or poetry).

   • Introduction to Recreation and Tourism

   Course objectives: introducing the most important concepts of cultural studies; providing in-depth discussion of various cultural practices and practical application of such knowledge in the field of tourism.

    

   Seminaria:

   • Proseminar:

   Course objectives: Introduce the formal guidelines and basic suggestions for working on diploma projects.

   • Methodology of Writing a Diploma Thesis

   Course objectives: Introduce basic academic writing techniques, teach students the strategies of academic research, preparing them for their diploma projects.

   • BA Seminar 1-2

   Course objectives: BA Seminars are conducted by the students chosen academic supervisor in two wide areas: literature & culture or translation studies. Literature and culture Seminar attempts to raise students’ awareness of the nature of culture and literature in society, its various forms and features by looking at some theories of culture and literature, terms and sample texts. Areas of research: High and popular British and American culture including media, cinema, pop music, customs and traditions, sports, etc. British and American literature, particularly the novel culture and literature of Commonwealth countries, particularly postcolonial fiction British, American and Commonwealth history and politics, particularly social history. Students will engage in extensive research projects focused on British and American culture and literature. Seminar in Translation studies will introduce the basic strategies of analyzing translation of literary, journalistic, academic or business texts. Students of both sub-majors will read, analyze, interpret, evaluate and discuss in class a variety of primary and secondary sources in order to develop their theses. They will integrate primary and secondary sources into their theses and practice a variety of research methods and strategies. Students will be challenged to write a thesis with clear argumentation, strong supporting evidence and sophisticated analysis appropriate for academic writing.

    

   Praktyki zawodowe

   Objectives: Internship in translation agencies, language schools, institutions of culture, corporations and firms, publishing industry companies in which the use of English language is an essential part of work. Development of knowledge, skills and competences specific for each area, in addition to: organizational skills, communication skills, etc.

 • Na 4 semestrze Filologii Angielskiej studenci wybierają jedną z dwóch specjalizacji:
  kulturoznawstwo i literaturoznawstwo lub tłumaczenia.

  SPECJALIZACJA: KULTUROZNAWSTWO I LITERATUROZNAWSTWO 

  Studenci zdobywają wiedzę z zakresu historii i różnorodności kulturowej krajów anglosaskich. Poznają specyfikę rynku wydawniczego. Uczą się również podstaw organizacji turystyki i rekreacji.

  Zajęcia w ramach specjalizacji:

  • Readings in British Literature 2

  Course objectives: to deepen the knowledge of the British literature gained during the first part of the course by further study of selected texts. Depending on the students’ preferences this course will elect its particular focus each year (study of the novel, drama or poetry).

  • Readings in American Literature 2

  Course objectives: to deepen the knowledge of the American literature gained during the first part of the course by further study of selected texts. Depending on the students’ preferences this course will elect its particular focus each year (study of the novel, drama or poetry).

  • Introduction to Recreation and Tourism

  Course objectives: introducing the most important concepts of cultural studies; providing in-depth discussion of various cultural practices and practical application of such knowledge in the field of tourism.

  SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA

  Studenci tej specjalizacji zdobywają praktyczną wiedzę i przygotowują się do pracy tłumacza. Uczą się m.in. angielskiego języka biznesowego, aby wiedzieć, jak wykorzystać go w praktyce zawodowej. Poznają także techniki tłumaczenia pisemnego i ustnego dla różnych branż. Zajęcia w ramach specjalności:

  • Introduction to Translation Studies

  Course objectives: introduction of the key problems in translation theory. Students will learn the most important concepts in the field of translation and will follow the process of development of translation techniques over centuries. After having completed the course the student will be able to identify and apply in practice translation methods and strategies, both in oral and written translation.

  • Written and Oral Business Translation

  Course objectives: To develop business vocabulary (oral and written), to cover the basic concepts used in business practice, to learn common usage of business vocabulary in contemporary practice; to learn basic translation techniques and to develop translation skills through practice. The course will cover oral practice.

  • Translation of the Literary Text

  Course objectives: To develop translation techniques and strategies for translation of literary texts, including prose, critical writing, poetry and film translation. The course will introduce practical application of the translation theory studied in Introduction to Translation course; the students will be able to learn usage of vocabulary in various contexts and to develop translation skills through practice.

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego zostały zaplanowane tak, by jak najlepiej przygotować absolwentów do podjęcia pracy w wybranym przez nich obszarze. Praktyczna wiedza i zdobyte kompetencje dają możliwości rozwoju w określonym kierunku. Absolwenci mogą posługiwać się tytułem zawodowym anglisty.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na specjalizacji Filologia angielska, kierunek Filologia.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA FILOLOGII ANGIELSKIEJ

  Znajomość języków

  Rozwiniesz swoją znajomość języka angielskiego i już po trzech latach opanujesz go na poziomie C1 według wymagań Unii Europejskiej. Po zakończeniu studiów będziesz mógł również posługiwać się drugim językiem obcym (wg wyboru) na poziomie B1.

  Praktyczna wiedza

  Poznasz podstawy ekonomiczne i prawne pracy tłumacza, wydawcy czy organizatora wydarzeń kulturalnych, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

  Profesjonalne tłumaczenia

  Nabędziesz umiejętności niezbędne do rzetelnego tłumaczenia tekstów pisemnych i ustnych podstawowego typu w zakresie tłumaczeń biznesowych, specjalistycznych i kulturalnych.

  MOŻLIWOŚCI PRACY


  Po ukończeniu studiów na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego (w zależności od wybranej specjalizacji) będziesz mógł szukać pracy:

  • jako lektor w szkole językowej,
  • jako redaktor portali i prasy anglojęzycznej,
  • jako organizator i manager wydarzeń kulturalnych,
  • w biurze tłumaczeń,
  • w branży wydawniczej,
  • w mediach i branży rozrywki,
  • w międzynarodowych firmach i korporacjach,
  • w organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach edukacyjnych i kulturalnych.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Oplata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 6 100 zł 3 200 zł 680 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 5 400 zł 2 850 zł 610 zł

  Studia w języku polskim - studenci spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne i niestacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE i innych państw*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 200 € 2 000 € 1 100 €

  * Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw
  Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii,
  Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Studia w języku angielskim - studenci z pozostałych państw*

  Wpisowe Opłata roczna
  Studia stacjonarne 200 € 2 000 €

  *nie dotyczy studentów z państw Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich, oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Uchwała Rady Wykonawczej o opłatach

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula w latach 2016-2019, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt:

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

Dla cudzoziemców:

Admissions team:

Yevhenii Lytovchenko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close