Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA (IBERYSTYKA) – OPIS SPECJALNOŚCI 

   

  Prawie miliard ludzi porozumiewa się w języku hiszpańskim, co sprawia, że jego znajomość staje się sporym atutem. Wybierając Filologię w zakresie języka hiszpańskiego (studia I stopnia) w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, decydujesz się na naukę języka, który odgrywa na świecie ogromną rolę i jest używany nie tylko w Hiszpanii, ale także w dziewiętnastu innych krajach – m.in. Meksyku, Argentynie czy Kolumbii.

  Specjalność iberystyka to studia dla wszystkich tych, którzy mają zacięcie do nauki języków i chcieliby od podstaw nauczyć się hiszpańskiego w mowie i piśmie. Podczas studiów licencjackich język hiszpański poznasz co najmniej do poziomu C1.

  Oprócz umiejętności językowych, zapoznasz się z kulturą życia codziennego, geografią, pasjonującą historią, unikalną sztuką, tradycją i zachowaniami kulturowymi charakterystycznymi dla państw, w których hiszpański jest językiem urzędowym. Do tego zdobędziesz umiejętności praktyczne związane z tłumaczeniem różnego rodzaju tekstów.

  – Jeśli masz talent do języków, lubisz uczyć się i nawiązywać relacje w międzynarodowym środowisku, interesują cię inne kultury, narody i tradycje, to znaczy, że masz atuty filologa i przyszłego eksperta od różnorodności i komunikacji międzykulturowej. Jeśli jeszcze udoskonalisz swoje umiejętności językowe, poznasz zasady pracy zespołowej i podstawy działania międzynarodowych firm, z łatwością odnajdziesz się w świecie międzynarodowego biznesu.

  – Masz lekkie pióro, lubisz się zastanawiać nad najlepszym sposobem wyrażenia myśli, może nawet w kilku językach? Zapewne masz zadatki na dobrego tłumacza, dziennikarza portali zagranicznych i obcojęzycznych oraz redaktora wszelkiego rodzaju mediów w języku, który wybierzesz.

  – Nie boisz się publicznych wystąpień? A może chcesz usiąść w kabinie i tłumaczyć, co mówią inni? Śmiało możesz rozwijać karierę jako tłumacz ustny!

  – Uwielbiasz książki, filmy, albo gry komputerowe? Umiesz tworzyć ciekawe  opowieści, chcesz pisać scenariusze, nagrywać, tworzyć w kilku językach? Musisz doszlifować swoją znajomość języków, a potem dołączysz do świata pisarzy, artystów i innych twórców kultury.

  – Jeśli po prostu lubisz ludzi i chcesz dzielić się z nimi doświadczeniami i umiejętnościami, rozmawiać, razem śpiewać, grać, dyskutować i dzielić się wiedzą, zapewne możesz zostać świetnym nauczycielem języków.

   

  Zalety specjalności:
  Nasze studia mają profil praktyczny, co oznacza:
  a) Znakomita większość zajęć ma charakter ćwiczeń lub seminariów, znika praktycznie forma wykładu. Zajęcia odbywają się w języku hiszpańskim, a możesz również uczęszczać na zajęcia w języku angielskim.
  b) Student odbywa obowiązkowo min. 360 godzin praktyk w firmach, szkołach, instytucjach. Nasza Uczelnia zapewnia miejsce dla odbycia takich praktyk, często w formie płatnego stażu lub po prostu w formie umowy o pracę.
  c) Oprócz praktycznej nauki języka hiszpańskiego, który studenci powinni opanować na poziomie C1, studenci uczą się obowiązkowo drugiego języka obcego, minimalnie dochodząc do poziomu B1.
  d) Studenci uczą się podstaw komunikacji i biznesu międzynarodowego, marketingu, turystyki i rekreacji, podstaw organizacji rynku wydawniczego, etc.
  e) Uczymy wykorzystywania nowych technologii w codziennej nauce i pracy;
  f) Zajęcia, warsztaty i seminaria są przygotowywane w oparciu o zainteresowania studentów;
  g) Nasi studenci i wykładowcy tworzą dynamiczne wielokulturowe środowisko.

   

  WYMAGANIA
  Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia licencjackie na kierunku Filologia w zakresie języka hiszpańskiego, musisz spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
  h) Zaliczyć egzamin maturalny z języka obcego,
  i) Posiadać certyfikat języka angielskiego na poziomie B1.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • FILOLOGIA ZE SPECJALNOŚCIĄ HISZPAŃSKĄ (IBERYSTYKA) – PROGRAM STUDIÓW

  Program specjalności Filologia w zakresie języka hiszpańskiego został zaprojektowany tak, by jak najlepiej przekazać Ci teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu języka hiszpańskiego i kultury krajów hiszpańskojęzycznych. Jeżeli więc masz zacięcie językowe, specjalność iberystyka – studia na Akademii Finansów i Biznesu Vistula – to studia dla Ciebie! Praktyczna znajomość języka hiszpańskiego, a do tego wiedza z zakresu rynku tłumaczeń, rynku wydawniczego i organizacji wydarzeń kulturalnych – to główne atuty specjalności.

  PRAKTYKI ZAWODOWE
  Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na wiedzę praktyczną, dlatego podczas trzyletnich studiów odbędziesz łącznie sześciomiesięczne praktyki zawodowe m.in. w firmach wydawniczych i dystrybucyjnych, agencjach tłumaczeniowych, korporacjach i instytucjach o profilu międzynarodowym.
  Z łatwością znajdziesz pracę po ukończeniu takiego stażu.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Wykładowcy kładą nacisk na praktyczne zajęcia, dzięki którym poprawisz swoją znajomość języka. Dla wszystkich studentów prowadzimy warsztaty przekładu, które na studiach I stopnia obejmują teksty prasowe, materiały audiowizualne, dokumenty administracyjne, wstęp do tekstów biznesowych, specjalistycznych, jak i literackich. Zajęcia z nauki języka uzupełnione są wiadomościami o kulturze i historii krajów hiszpańskojęzycznych. Zajęcia te opracowywane są w oparciu o zainteresowania i potrzeby studentów.

  • Przedmioty praktyczne
   • Praktyczna nauka j. hiszpańskiego: Podstawy j. hiszpańskiego: Studenci nabywają wiedzę niezbędną do posługiwania się językiem hiszpańskim na poziomie A1. Poznają materiał gramatyczny i leksykalny pozwalający na porozumiewanie się w języku hiszpańskim w sytuacjach życia codziennego na poziomie podstawowym. Ćwiczą dialogi sytuacyjne adekwatne do poziomu A1, które pozwalają na zrozumienie przekazu ustnego i w mniejszym stopniu pisemnego, komunikowanego przez rodzimych użytkowników języka. Na zajęciach doskonalone będą wszystkie umiejętności: słuchanie, czytanie, porozumiewanie się, samodzielne wypowiadanie się i pisanie; główny nacisk położony zostanie jednak na mówienie.
   • Umiejętności zintegrowane 1-4: Kurs jest poświęcony integrowaniu wszystkich umiejętności językowych ćwiczonych i doskonalonych na każdym etapie uczenia się języka, jak słuchanie, rozumienie, czytanie, mówienie lub wyrażanie opinii na określony temat oraz – stopniowo – pisanie krótszych i dłuższych wypracowań. Na wstępnych etapach ćwiczone są praktyczne umiejętności komunikacyjne, gramatyczne oraz wymowa. Do pierwszych krótkich form pisemnych (poziom 3) należą listy oficjalne i prywatne, opinie dotyczące przeczytanych lektur lub obejrzanych filmów, natomiast do dłuższych – pisemne ustosunkowanie się do określonych zwyczajów, tradycji lub osób. Na poziomie 4 studenci m.in. wzbogacają wiedzę na temat podstawowych problemów kultury życia codziennego w Hiszpanii. Jednak obok innych umiejętności, z uwagi na złożoność gramatyki hiszpańskiej, główny nacisk położony jest na ćwiczenie i zdobywanie poprawności gramatycznej języka hiszpańskiego.
   • Wymowa: Studenci uzyskali podstawowe umiejętności wymowy języka hiszpańskiego w semestrze 1, a w drugim poznają bardziej szczegółowe zasady tej wymowy wraz z niektórymi podstawami zasad fonetyki. Ćwiczą i szlifują poprawne artykułowanie głosek szczególnie odróżniających się od wymowy ich własnych języków, a pogłębiają te umiejętności w trakcie ćwiczeń integrujących wszystkie uzyskane dotąd umiejętności.
   • Mówienie i słuchanie 1-2: Chociaż na zajęciach doskonalone są wszystkie umiejętności językowe A2-B1, główny nacisk położony jest na mówienie i słuchanie. Studenci przygotowują samodzielnie lub w grupach prezentacje dotyczące wybranych przez nich tematów. Zajęcia są wspomagane nagraniami i multimedialnymi prezentacjami. Tematyka zajęć poświęcona jest problemom poruszanym w hiszpańskich mediach, jak np. szkodliwe działanie hałasu, uzależnienia i problemy XXI wieku typu narkotyki, dopalacze, telefony komórkowe, Internet, akty terroryzmu itp.
   • Pisanie i ortografia 1-3: Na zajęciach doskonalone są wszystkie umiejętności językowe w zakresie poziomu A2-B2, lecz główny nacisk położony jest na poprawność gramatyczną i ortograficzną wypowiedzi pisemnych. Cel ten osiągany jest przede wszystkim za pośrednictwem dyktand emitowanych drogą multimedialną, która również rozwija umiejętność rozumienia przekazywanej w ten sposób treści. W części nr 3 jesteśmy już na poziomie B2. Szczególny nacisk kładzie się na zdobycie umiejętności pisania poprawnego pod względem gramatyki i stylu. Podstawą tego typu ćwiczeń są teksty i materiały multimedialne, na podstawie których studenci piszą streszczenia, wyrażają pisemnie opinie bądź ustosunkowują się do określonego zagadnienia.
   • Słuchanie, mówienie i pisanie 1-3: Studenci nabywają wiedzę niezbędną do posługiwania się językiem hiszpańskim od poziomu A2 do początkującego B2. Ćwiczą dialogi sytuacyjne adekwatne do każdego poziomu oraz rozumienie przekazu ustnego i pisemnego rodzimych użytkowników języka. Następnie doskonalone są umiejętności: słuchanie, porozumiewanie się, samodzielne wypowiadanie się i pisanie. Studenci potrafią wyrazić zarówno własną opinię, jak też ustosunkować się do opinii kolegów z grupy. Tematy zajęć dotyczą różnorodnej problematyki życia codziennego oraz podstawowej wiedzy na temat kultury hiszpańskiej.
   • Czytanie i dyskusja 1-3: Studenci nabywają wiedzę potrzebną do posługiwania się językiem hiszpańskim na poziomie A2- B2, dotyczącą problematyki kultury życia codziennego w Hiszpanii. Zgodnie z kompleksowym nauczaniem języka, doskonalone są tu wszystkie umiejętności językowe. Główny nacisk położony jest na czytanie i mówienie: lektura artykułów prasowych bądź opowiadań, wybranych przez wykładowcę albo studenta. Celem jest też doskonalenie umiejętności zabierania głosu w dyskusji lub debacie na podstawie przeczytanego tekstu ze współczesnej literatury /prasy hiszpańskiej oraz debata na temat poruszanych w nich zagadnień.
   • Tłumaczenia 1-2: Przedmiot ma na celu jednocześnie wspomaganie nauki praktycznej j. hiszpańskiego, jak i wprowadzanie pierwszych ćwiczeń / umiejętności / wprawek w najprostszych tłumaczeniach. Ćwiczenia sprawdzają pamięć, umiejętność koncentracji, refleks językowy, bogactwo słownictwa studentów w języku rodzimym. Studenci uczą się wstępnych technik zapamiętywania przekazów, przekładania ich na drugi język, parafrazowania, etc.
   • Tłumaczenia ustne i pisemne: Zajęcia praktyczne będą miały na celu przedstawienie i praktyczne zetknięcie się z typami tłumaczeń specjalistycznych pisemnych, z jakimi zetknie się przyszły tłumacz oraz będą wstępem do tłumaczeń ustnych. Studenci poznają przykłady tekstów i podstawowe narzędzia tłumacza w dziedzinach takich, jak: teksty publicystyczne z dziedzin humanistyki, kultury, artykuły prasowe, teksty materiałów audiowizualnych, teksty lekko literackie i/lub piosenek, dokumenty administracyjne. A także będą ćwiczyć krótkie zadania w dziedzinie tłumaczeń ustnych.
   • Język reklamy i marketingu: W ramach kursu PNJH, na poziomie B2 studenci poznają pierwszy rodzaj słownictwa specjalistycznego, na stosunkowo wstępnym poziomie, wystarczającym jednak, by popróbować sił w konstruowaniu, pisaniu, ew. tłumaczeniu prostych tekstów i przekazów reklamowo- marketingowych.
   • Języki specjalistyczne: Jako następny etap nabywania umiejętności praktycznych j. hiszpańskiego, na poziomie B2/C1, studenci zapoznają się z cechami języka dziennikarskiego, administracyjnego, humanistycznego, naukowego, etc. Będą czytać, słuchać, komentować i konstruować wypowiedzi / teksty o cechach w/w języków specjalistycznych.
   • Język biznesu – mówienie i pisanie: Kurs podstawowego Español de Negocios. Studenci iberystyki muszą nabyć umiejętności rozumienia prostych tekstów i rozmów biznesowych, poznać słownictwo dotyczące organizacji firm, handlu, najważniejszych pojęć rynkowych, itp., oraz umieć je zastosować.
   • Język biznesu tłumaczenia ustne i pisemne: Zajęcia praktyczne będą miały na celu przedstawienie i praktyczne zetknięcie się z typami tłumaczeń specjalistycznych pisemnych i ustnych na poziomie C1, z dziedzin związanych z biznesem i prostszym językiem prawniczym, jak np.: dokumenty administracyjne, urzędowe, umowy, formularze podatkowe, etc.
   • Pisanie i język akademicki: Po tym, jak studenci na proseminarium zapoznali się ze wstępnymi zasadami pisania pracy dyplomowej, będą teraz ćwiczyć te zasady w praktyce, pisząc krótsze eseje i teksty o cechach akademickich. Pogłębią też wiedzę na temat, jakie wymogi musi spełnić temat pracy licencjackiej, jej język oraz zasady cytowania, przypisy i zapis pozycji bibliograficznych wykorzystanych w pracy.
   • Drugi język obcy (do wyboru) 1-5: Studenci zdobywają podstawowe
    umiejętności językowe w drugim języku (angielski, niemiecki, włoski, chiński) do poziomu min. B1. Gramatyka, słownictwo, umiejętność czytania i dyskusji, umiejętność słuchania i mówienia są konsekwentnie rozwijane poprzez 5-semestralne studiowanie tego języka.
   • Praktyka zawodowa 1-3: Staż w biurach tłumaczeń, szkołach językowych, instytucjach kultury, korporacjach i firmach, firmach wydawniczych, w których używanie języka hiszpańskiego jest istotną częścią pracy. Rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji specyficznych dla każdego obszaru, oprócz tego: umiejętności organizacyjnych, komunikacyjnych itp.
  • Przedmioty obowiązkowe:
   • Kultura i cywilizacja Hiszpanii: Na zajęciach tych prowadzonych w języku hiszpańskim w formie multimedialnej prezentacji studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu geografii Hiszpanii, jej warunków klimatycznych, bogactw naturalnych, unikalnych zabytków, języka hiszpańskiego i jego odmian, społeczeństwa hiszpańskiego, tradycji i świąt oraz najbardziej typowych produktów i potraw hiszpańskiej kuchni. Jednocześnie wzbogacają słownictwo języka hiszpańskiego, jego wyrażenia, frazeologizmy i powiedzenia, dobrane tematycznie do przedstawianej problematyki.
   • Literatura i kino hiszpańskie 1-2: Przedmiot zapozna studentów z wybranymi (głównie współczesnymi, ale również niektórymi, historycznymi) utworami literackimi, a także – w niektórych przypadkach – z ich adaptacjami filmowymi, w kontekście prądów artystycznych, historii Hiszpanii oraz literatury hiszpańskiej. Studenci mają nabyć umiejętności analizowania wybranych cech utworów literackich i filmowych, oraz ich analizy porównawczej. Mają też nauczyć się pewnych form uczestnictwa w życiu kulturalnym.
   • Kultura i cywilizacja Ameryki Łacińskiej: Podstawowy kurs wiedzy z zakresu geografii Ameryki Łacińskiej, unikalnych zabytków, języka hiszpańskiego i jego odmian, społeczeństwa krajów latynoamerykańskich, tradycji, świąt, kuchni, a także wybranych zjawisk kultury muzycznej, tańca, etc. Jednocześnie studenci wzbogacają słownictwo języka hiszpańskiego, jego wyrażenia, frazeologizmy i powiedzenia, dobrane tematycznie do przedstawianej problematyki.
   • Historia Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej: W trakcie tych zajęć w formie konwersatorium studenci poznają wybrane zagadnienia zaczerpnięte z historii Hiszpanii oraz wybranych państw latynoamerykańskich, począwszy od starożytności do współczesności. W ich efekcie, studenci potrafią choćby częściowo zrozumieć złożoność kulturową i społeczną Hiszpanii i niektórych krajów Ameryki Łacińskiej oraz umiejscowić ważne problemy historyczne i polityczne w wymienionym wyżej obszarze kulturowym.
   • Literatura i kino Hispanoameryki: Na zajęciach tych studenci poznają główne nurty występujące w literaturze Ameryki Łacińskiej na przykładzie takich pisarzy jak: Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, Julio Cortázar,  Roberto Cossa i inni. Ponadto zapoznają się z wybranymi ekranizacjami utworów literatury latynoamerykańskiej, reżyserów takich jak Arturo Ribstein, Mike Newell czy Héctor Olivera. Analizując wybrane dzieła literackie i filmowe studenci nabierają umiejętności interpretacji tekstów i filmów osadzonych w kontekście historycznym i kulturowym oraz zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu historii literatury i kina latynoamerykańskiego XX i początku XXI wieku.
  • Zajęcia fakultatywne:
   • Podstawy gospodarki rynkowej: Studenci poznają podstawowe mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej, firm, reklamy, prawa określającego warunki działalności gospodarczej, etc. Chodzi o to, by przyszły absolwent filologii był zdolny rozpocząć bądź pracę w każdej firmie na rynku, bądź własną działalność gospodarczą, mając świadomość, w jakiej rzeczywistości ekonomiczno- prawnej będzie funkcjonował.
   • Podstawy turystyki i rekreacji: Przedmiot ma zapoznać studentów filologii z rolą turystyki w rozwoju lokalnym i regionalnym; z podstawowymi zasadami organizacji i funkcjonowania rynku turystycznego, ze szczególnym naciskiem na obszary krajów hiszpańskojęzycznych oraz na zagadnienia turystyki kulturalnej w tym obszarze.
   • Podstawy marketingu: Zrozumienie zagadnień związanych z segmentacją rynków, kwestiami produktów i strategii cenowych, z dystrybucją i logistyką, promocją i komunikacją z rynkiem, strategią sprzedaży oraz komunikacją z klientem. Prezentacja konkretnych działań dot. public relations, tworzenia wizerunku organizacji, selekcji i szkoleń personelu, również w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
   • Sztuka wystąpień publicznych: Cele przedmiotu to: nauczenie studentów najskuteczniejszych metod prezentacji treści akademickich i pozaakademickich w publicznych wystąpieniach, zarówno z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych, jak i bez nich.
   • Technologie informacyjne: Przedmiot jest nauczany, by poszerzyć umiejętności studentów w zakresie używania nowoczesnych technologii informatycznych: chodzi o to, by potrafili zdobywać, używać i przekazywać dalej informacje w dziedzinach, głównie związanych z ich studiami.
   • Język w komunikacji międzykulturowej: Chodzi o wprowadzenie niektórych kluczowych pojęć z dziedziny teorii komunikacji międzykulturowej; podanie przykładów międzykulturowych nieporozumień; kontekstów międzykulturowych w literaturze hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej; rozwijanie międzykulturowych kompetencji komunikacyjnych uczniów; przyjrzenie się roli kultury w procesie interakcji. Przedmiot ma też przedstawić różne poglądy na kulturę hiszpańskojęzyczną/europejską z punktu widzenia osób z zewnątrz, a także wizję świata z punktu widzenia konkretnej kultury.
   • Wychowanie fizyczne 1-2
  • Seminaria:
   • Proseminarium i metodyka pisania pracy licencjackiej: Chodzi o przedstawienie studentom podstawowych metod pracy nad projektami dyplomowymi, zapoznanie się przez nich z podstawowymi technikami pisania akademickiego, wskazanie najlepszych dla nich strategii pracy naukowej.
   • Seminarium licencjackie 1-2: Seminaria licencjackie są prowadzone przez wybranych przez studentów opiekunów akademickich w ramach kilku możliwych obszarów tematycznych: a) kultury, literatury, historii, życia politycznego i społecznego Hiszpanii / Ameryki Łacińskiej, b) studiów z dziedziny tłumaczeń specjalistycznych, np. tekstów literackich, dziennikarskich, prawnych lub biznesowych, c) metod nauczania j. hiszpańskiego. Studenci będą czytać, analizować, interpretować, oceniać i omawiać z promotorem pracy różne źródła pierwotne i wtórne w celu rozwijania swoich tez. Promotorzy postarają się przekazać metodologię pracy nad jasną argumentacją, mocnymi dowodami pomocniczymi oraz analizą akademicką.
 • Na kierunku Filologia, specjalności filologia hiszpańska (iberystyka) nie przewidziano specjalizacji.

  Podczas trzyletnich studiów licencjackich stawiamy przede wszystkim na jak najlepsze poznanie i naukę nowego języka obcego.

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia na kierunku Filologia w zakresie języka hiszpańskiego zostały zaplanowane tak, by jak najlepiej przygotować Cię do podjęcia pracy w wybranym przez Ciebie obszarze. Praktyczne podejście połączone z szerokim wachlarzem kompetencji sprawia, że możesz rozwijać się w konkretnym kierunku i tym samym decydować o swojej przyszłości. Po ukończeniu studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula i Ty będziesz mógł posługiwać się tytułem filolog iberysta.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Filologia specjalność Filologia hiszpańska.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA 

  Znajomość języków

  Już po trzech latach możesz opanować j. hiszpański na poziomie C1 według wymagań Unii Europejskiej. Po zakończeniu studiów będziesz mógł również posługiwać się drugim językiem obcym (wg wyboru) na poziomie B1.

  Praktyczna wiedza

  Poznasz podstawy ekonomiczne i prawne pracy tłumacza, wydawcy czy organizatora wydarzeń kulturalnych, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

  Profesjonalne tłumaczenia

  Nabędziesz umiejętności niezbędne do rzetelnego tłumaczenia tekstów pisemnych i ustnych podstawowego typu w zakresie tłumaczeń biznesowych, specjalistycznych i kulturalnych.

  JAKA PRACA PO STUDIACH IBERYSTYKA?

  Po ukończeniu studiów na kierunku Filologia w zakresie języka hiszpańskiego będziesz mógł szukać pracy:

  • jako lektor w szkole językowej,
  • jako redaktor portali i prasy hiszpańskojęzycznej,
  • jako organizator i manager wydarzeń kulturalnych,
  • w biurze tłumaczeń,
  • w branży wydawniczej,
  • w mediach i branży rozrywki,
  • w międzynarodowych firmach i korporacjach,
  • w organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach edukacyjnych i kulturalnych.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 6 100 zł 3 200 zł 680 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 5 400 zł 2 850 zł 610 zł

  Studia w języku polskim - studenci spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne i niestacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE i innych państw*

  Wpisowe Opłata roczna opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 2 000 € 1 100 €

  *Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw
  Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii,
  Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Studia w języku angielskim - studenci z pozostałych państw*

  Wpisowe Opłata roczna
  Studia stacjonarne 200 € 2 000 €

  *nie dotyczy studentów z państw Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich, oraz Armenii, Azerbejdżanu,
  Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Uchwała Rady Wykonawczej o opłatach

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

/var/www/html/wp-content/themes/vistula/ks-composer/layout-contact-data.php:13: int(41216)

Kontakt:

Kontakt do Działu Edukacji Cyfrowej

elearning@vistula.edu.pl

 

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

Dla cudzoziemców:

Admissions team:

Yevhenii Lytovchenko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close