Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela), online

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – O STUDIACH


  To jeden z najpopularniejszych kierunków studiów licencjackich. Wiedza i kompetencje w dziedzinie finansów i rachunkowości przynoszą prestiż i otwierają perspektywy pracy w sektorze finansowym. Studia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula na kierunku 
  Finanse i Rachunkowość zostały stworzone dla osób, które chcą zainwestować w swoją przyszłość i wiążą  ją ze środowiskiem biznesowym. Poszukujemy kandydatów przedsiębiorczych, zainteresowanych zagadnieniami z dziedziny ekonomii  i  finansów, w tym rachunkowością  oraz praktyką  biznesową. To kierunek również dla tych, którzy już pracują i chcą się rozwijać.

  Program kierunku Finanse i Rachunkowość w Akademii Finansów i Biznesu Vistula posiada prestiżową akredytację ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Absolwenci utworzonej na tym kierunku specjalności ACCA mają tytuł specjalisty międzynarodowej klasy z zakresu corporate financial management.

  Studenci zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu planowania przychodów, obliczania rentowności przedsięwzięcia, dbania o płynność finansową swoją lub firmy, kontrolowania kosztów i zarządzania podatkami, a także księgowania operacji w przedsiębiorstwie.  Absolwenci mogą rozwijać karierę na poziomie menedżerskim w bankach, instytucjach finansowych oraz firmach konsultingowych. Mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą.

  Finanse i Rachunkowość na poziomie licencjackim można studiować również w trybie online, z dowolnego miejsca na świecie. W tej formule 60% zajęć jest  realizowanych przez internet. Tutaj przeczytasz więcej o studiach online z finansów i rachunkowości.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – PROGRAM STUDIÓW


  Studia przygotowują do pracy w dziedzinie finansów i rachunkowości w wielu specjalnościach. W programie kierunku Finanse i Rachunkowość na poziomie licencjackim nacisk jest położony na wymiar praktyczny.  Program został ostatnio poddany istotnym zmianom w celu większego zbliżenia zakresu studiów do praktyki gospodarczej i tym samym dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy.

  W programie są przedmioty ogólne, specjalnościowe oraz przedmioty z tzw. puli ogólno-uczelnianej. Studenci zdobywają umiejętności wykorzystywania instrumentów matematycznych, statystycznych oraz regulacyjnych do analiz mikro- i makroekonomicznych. Uczą się oceny sytuacji biznesowych.

  Program zyskał certyfikat  ACCA. Na specjalności rachunkowość i finanse 7 przedmiotów jest akredytowanych przez ACCA, 2 kolejne czekają na akredytacje.

   

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe dla wszystkich specjalności, które wprowadzą Cię w zagadnienia ekonomiczne
   • podstawy ekonomii,
   • mikroekonomia ,
   • makroekonomia,
   • matematyka I ,
   • matematyka finansowa,
   • statystyka opisowa ,
   • statystyka matematyczna ,
   • metody ilościowe w biznesie,
   • ICT w biznesie,
   • język obcy ,
   • przedsiębiorczość,
   • komunikacja międzykulturowa,
   • techniki komunikacji i argumentowania,
   • seminaria dyplomowe i zaawansowane technikami pisania prac,
   • wychowanie fizyczne,
  • Sprawdź przedmioty kierunkowe, wprowadzające w zagadnienia finansowe i rachunkowe
   • Podstawy finansów
   • Podstawy rachunkowości – księgowy w biznesie
   • Finanse 1 – Finanse publiczne i Finanse JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego)
   • Finanse 2 – Finanse międzynarodowe, Finanse UE
   • Rachunkowość 1 – Rachunkowość finansowa
   • Rachunkowość 2 – Rachunkowość bankowa, Rachunkowość ubezpieczeniowa
   • Rachunkowość 3. Rachunkowość zarządcza I
   • Bankowość – podstawy bankowości, ryzyko bankowe
   • Prawo w biznesie
   • Finanse przedsiębiorstw
   • Ubezpieczenia
 • W celu zwiększenia praktycznej strony studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość utworzone zostały następujące specjalności:

  SPECJALNOŚĆ: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
  Ta specjalność przygotowuje specjalistów, którzy wiedzą, jak założyć  i rozwijać biznes, potrafią promować innowacje produktowe i usługowe. Absolwenci mają solidną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz regulacji biznesu. Potrafią opracować strategię rozwoju  i promocji oraz dobrać odpowiedni rodzaj finansowania firmy. Umieją wykorzystać zdobytą wiedzę do założenia własnego biznesu oraz dzielić się nią w działalności konsultingowej.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności przedsiębiorczość
   •  Charakterystyka sektora MSP w Polsce i na świecie  
   • Zakładanie i prowadzenie firmy  
   • Strategie przedsiębiorstw na rynku  pieniężnym i kapitałowym   
   • Formy  Finansowania działalności gospodarczej   
   • Konkurencyjność i innowacyjność  firm   
   • Biznes plan  w praktyce

   Absolwent może wykorzystać  zdobytą wiedzę do zakładania własnej firmy,   zajmować stanowisko specjalisty d.s. kontrolingu ,  specjalisty d.s. rozwoju innowacyjnego biznesu w firmach  consultingowych, doradcy biznesowego zarządu firmy , specjalisty w funduszach  VC /PE, specjalisty d.s. inwestycji kapitałowych lub inspektora kredytowego w bankach i funduszach inwestycyjnych.

  SPECJALNOŚĆ: BANKOWOŚĆ I USŁUGI FINANSOWE

  Na specjalności Bankowość i Usługi Finansowe  studenci poznają  zasady funkcjonowania sektora bankowego nakierowanego na świadczenie usług komercyjnych.  Zdobywają wiedzę o instytucjach bankowych i powiązaniach między nimi. Uczą się o ich zadaniach, operacjach i odpowiedzialności.

  Absolwenci potrafią posługiwać się produktami i usługami bankowymi, operować na rynkach kapitałowych, oceniać ryzyko kredytowe i nim zarządzać. Umieją także korzystać z produktów bankowych w celu optymalizacji decyzji finansowych.

  Specjalność Bankowość i Usługi Finansowe została stworzona z myślą o osobach,  które chcą rozwijać karierę zawodową w dużych bankach komercyjnych, w lokalnych bankach spółdzielczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych oraz w firmach consultingowych.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności bankowość i usługi finansowe
   • Tradycyjne i innowacyjne usługi bankowe  a ryzyko bankowe
   • Bankowość  elektroniczna  i systemy informatyczne  w bankowości
   • Inwestycje  i instrumenty  finansowe
   • Bankowe usługi finansowe dla przedsiębiorstw
   • Bankowe usługi finansowe dla osób fizycznych
   • Usługi ubezpieczeniowe w bankowości  

   Absolwenci znajdują pracę w  dużych bankach komercyjnych, w lokalnych bankach spółdzielczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych, w firmach consultingowych.

  SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ (online)

  To jest specjalność, na której studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu finansów. Poznają system rachunkowości, jego funkcje,  zasady i techniki. Uczą się o podatkach, ich roli i poborze. Zdobywają umiejętności stosowania zasad rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, a także wykorzystania wiedzy rachunkowej w decyzjach operacyjnych i strategicznych firm oraz organizacji.

  Studenci uczą się o zagrożeniach płynących z nadmiernego deficytu budżetowego. Dowiadują się, jak analizować relacje pomiędzy finansami publicznymi, przedsiębiorstwami, bankami a rynkami finansowymi oraz jak przeprowadzać analizy SWOT.

  Absolwenci specjalności Rachunkowość i Sprawozdawczość mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w biurach rachunkowych, biurach obsługi nieruchomościw  firmach konsultingowych, w przedsiębiorstwach, w spółdzielniach, w działach księgowości.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności rachunkowość i sprawozdawczość
   • Audyt i ład korporacyjny     
   • MSR
   • Analiza sprawozdań finansowych   
   • Sprawozdawczość  finansowa
   • System podatkowy w Polsce  i podstawy rachunkowości podatkowej
   • VAT i  rozrachunki z tyt. VAT

   Absolwenci specjalności mogą  znaleźć zatrudnienie w biurach rachunkowych, biurach obsługi nieruchomości, w  firmach konsultingowych, w przedsiębiorstwach , spółdzielniach w działach księgowości  na stanowiskach specjalisty ds. księgowości, specjalisty ds. controlingu, analityka biznesowego, specjalisty ds. ryzyka i  optymalizacji procesu inwestycyjnego,

  SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE ACCA

  Studenci zapoznają się z systemem rachunkowości, standardami oraz regulacjami, również na rynkach międzynarodowych. Poznają specyfikę rachunkowości finansowej, zarządczej , bankowej  i ubezpieczeniowej. Zdobywają wiedzę nt. zakładania biznesu oraz zarządzania podatkami w firmie. Stają się specjalistami ds. sporządzania sprawozdań finansowych i ich analizy .

  Specjalność Rachunkowość i Finanse ACCA daje możliwość pogłębienia umiejętności z zakresu korzystania z kapitałów własnych i obcych, w celu  realizacji strategii biznesowych, ukierunkowanych na sukces, wzrost wartości i konkurencyjności.

  Studenci uczą się jak oceniać efektywność inwestycyjną  i finansową oraz ryzyko w zmieniającym się otoczeniu, w warunkach niepewności i niestabilności.

  Osiem przedmiotów i kończące je egzaminy posiadają prestiżowy certyfikat ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Absolwenci  uczelni są zwolnieni z egzaminów z przedmiotów akredytowanych  przez ACCA. Certyfikat  ACCA pozwala na  uzyskanie międzynarodowej akredytacji rachunkowej, umożliwiającej pracę poza granicami Polski na odpowiedzialnych stanowiskach w księgowości. Stanowiska dyplomowanych księgowych z certyfikatem ACCA oferowane są w przedsiębiorstwach, koncernach międzynarodowych, w  audycie wewnętrznym i zewnętrznym oraz w firmach konsultingowych.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności rachunkowość i finanse ACCA
   • Audyt i ład korporacyjny   
   • MSR
   • Analiza sprawozdań finansowych   
   • Sprawozdawczość  finansowa
   • System podatkowy w Polsce  i podstawy rachunkowości podatkowej
   • VAT i  rozrachunki z tyt, VAT

   Certyfikat  ACCA pozwala na  uzyskanie międzynarodowej akredytacji  rachunkowej umożliwiającej pracę poza granicami Polski na odpowiedzialnych stanowiskach w księgowości.   Stanowiska dyplomowanych księgowych z certyfikatem ACCA oferowane są w przedsiębiorstwach , dużych koncernach międzynarodowych , w  audycie wewnętrznym i zewnętrznym, w firmach konsultingowych

  SPECJALNOŚĆ: ANALITYK RYNKU FINANSOWEGO

  Specjalność  jest dedykowana tym, którzy chcą być ekspertami ds. inwestowania nadwyżek pieniężnych  w instrumentach finansowych. Studenci poznają metody analizy rynków kapitałowych i wyceny instrumentów finansowych.

  • Sprawdź przedmioty rachunkowe realizowane w ramach specjalności analityk rynku finansowego
   • Strategie przedsiębiorstw na rynku pieniężno-kapitałowym
   • Formy finansowania działalności gospodarczej
   • Analiza i wycena instrumentów finansowych  I – Inwestycje kapitałowe i o stałym dochodzie
   • Analiza  sytuacji ekonomiczno- finansowej   firmyAnaliza  i wycena instrumentów finansowych  II – Derywaty i inwestycje alternatywne
   • Zarządzanie ryzykiem kredytowym

   Pozwala  nabyć wiedzę przydatną do pracy na giełdach papierów wartościowych,  w firmach konsultingowych , w biurach maklerskich, w przedsiębiorstwach  jako specjalista d.s. inwestycji kapitałowych, specjalista d.s. controlingu, analityk giełdowy, specjalista d.s. wycen  na rynku finansowym.

 • Prof. Dr Hab. Jan Sulmicki - Uczelnia Vistula

  prof. dr hab. Jan Sulmicki

  W latach 1986-1992 oraz 1997-2002 był doradcą prezesa Narowowego Banku Polskiego. W latach 1990-1992 był członkiem rady nadzorczej PBK, z kolei w latach 1992-1997 był przedstawicielem Polski w radzie nadzorczej Banku Światowego w Waszyngtonie, a 1997-2000 wiceministrem w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Specjalista w zakresie m.in: długookresowych zmian w gospodarce światowej, rynku finansowego oraz integracji europejskiej. Autor ponad 100 prac naukowych.

  Prof. Dr Hab. Juliusz Kotyński - Uczelnia Vistula

  prof. dr hab. Juliusz Kotyński

  W latach 2002-2006 radca generalny w Departamencie Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1987r.) W działalności naukowej zajmuje się badaniami teoretycznymi i empirycznymi z dziedziny handlu międzynarodowego, finansów, polityki ekonomicznej Polski i Unii Europejskiej oraz europejską integracją gospodarczą i finansową. W marcu 2015 r. został wybrany na członka Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN na kolejną kadencję – na lata 2015-2018. W latach 2013-2015 uczestniczy w cyklu badań, debat i publikacji „Forum Myśli Strategicznej” Polskiego Towarzystwa Myśli Strategicznej i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

  Dr Hab. Michał Kruszka - Uczelnia Vistula

  dr hab. Michał Kruszka

  Zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Współpracy z Zagranicą Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, członek Kapituły Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Były członek prezydium zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalista z zakresu analizy rynków finansowych, interakcji rynków finansowych ze sferą realną oraz międzynarodowego świadczenia usług.

  Dr Hab. Ryszard Michalski - Uczelnia Vistula

  dr hab. Ryszard Michalski

  Dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH. W latach 1988-1995 był wiceministrem finansów. Od lipca 2002 r. do maja 2004 r. był w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za negocjacje finansowe z Unią Europejską, zarządzanie długiem publicznym i współpracę z Narodowym Bankiem Polskim.

  Dr Hab. Krzysztof Rybiński - Uczelnia Vistula

  dr hab. Krzysztof Rybiński

  Były rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, obecnie rektor i profesor New Economic University w Ałma Acie w Kazachstanie. Były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, członek Komisji Nadzoru Finansowego, unijnego Komitetu Ekonomiczno – Finansowego i wicegubernator Banku Światowego. Autor publikacji m.in w Financial Times, The Economist i Wall Street Journal. W minionych 5 latach prof. Rybiński przeprowadził ponad 100 wykładów gościnnych dla przedstawicieli z otoczenia społeczno-gospodarczego w kraju i za granicą.

  Dr Hab. Oskar Kowalewski - Uczelnia Vistula

  dr hab. Oskar Kowalewski

  Należy do czołówki światowych ekspertów z zakresu ekonomii. Profesor AFiBV, wykładający również gościnnie na zagranicznych Uniwersytetach. Autor wielu artykułów naukowych. W 2012 r. jako pierwszy Polak został zaproszony do kolegium redakcyjnego czasopisma Family Business Review. Laureat wielu nagród, w tym w 2014 r. otrzymał po raz pierwszy w historii konkursu I nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za rozprawę habilitacyjną. Biegle posługuje się językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

  Dr Hab. Mirosław Bojańczyk - Uczelnia Vistula

  dr hab. Mirosław Bojańczyk

  Prezes Zarządu polsko-niemieckiej spółki konsultingowej „Taylor Consulting”. Od wielu latjest również dyrektor finansowym firmy deweloperskiej WAN. Jest członkiem Komisji Papierów Wartościowych. Jeden z 50 najlepszych polskich menedżerów w 1997 r. „Home & Market”. Laureat II nagrody gazety „Parkiet” – Najlepszy NFI 1997 r. W Narodowym Funduszu Inwestycyjnym im. E. Kwiatkowskiego był Prezesem Zarządu. Z kolei w Ministerstwie Finansów był wicedyrektorem Departamentu Systemu Bankowego i Instytucji Finansowych. Jest specjalistą w zakresie tworzenia biznes planów, opiniowaniu wniosków kredytowych oraz ocenie projektów inwestycyjnych.

  Dr Marek Kulczycki - Uczelnia Vistula

  dr Marek Kulczycki

  Członek Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu FM PBP SA Doktor nauk ekonomicznych (1976), absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W latach 1971-1980 pracownik naukowo-dydaktyczny SGPiS. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, podręczników oraz książek o tematyce ekonomicznej i finansowej. Pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) w Wiedniu (1980-1986). Był dyrektorem departamentu w Ministerstwie Handlu Zagranicznego (1987-1991). Zajmował się współpracą gospodarczą Polski z krajami OECD. W 1991 roku był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. W maju 1992 roku rozpoczął pracę w Polsko-Amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości, gdzie kierował programem pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw.

  Dr Inż. Barbara Karlikowska - Uczelnia Vistula

  dr inż. Barbara Karlikowska

  Absolwentka SGGW. Ukończyła również Polsko – Brytyjskie Studia Ubezpieczeniowe oraz uzyskała uprawnienia Brokera Ubezpieczeniowego. Od 1998 r. jest nauczycielem akademickim. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania ryzykiem. Uczestnik grantu MNiSW – Innowacyjna Polska w Europie 2020 r.

  Dr Krystyna Mościbrodzka - Uczelnia Vistula

  dr Krystyna Mościbrodzka

  Zastępca kierownika Katedry Finansów i Rachunkowości oraz przewodnicząca Komisji ds. Programów Kształcenia i Zapewnienia Jakości w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Specjalizuje się w zakresie form finansowania przedsiębiorstw oraz ocenie projektów inwestycyjnych i kondycji finansowej banków i przedsiębiorstw. Od wielu lat zajmuje się badaniami naukowymi w Instytucie Finansów, z którym związała się od 1996 r. Prace dyplomowe jej studentów były wielokrotnie nagradzane.

  Dr Hab. Maciej Dudek - Uczelnia Vistula

  dr hab. Maciej Dudek

  Profesor nadzwyczajny Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych uzyskał w Massachusetts Institute of Technology w 1999 r. W 2010 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego w SGH w Warszawie. Pracował m.in w Narodowym Banku Polskim, w University of South Florida czy na Purdue University. Reprezentował Polskę w Europejskim Banku Centralnym we Frankfurcie. Autor wielu książek poświęconych makroekonomii i polityce gospodarczej.

  dr hab. Leszek Morawski

  W 1999 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 2014 r. stopień doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest współautorem mikrosymulacyjnego modelu podatkowo-zasiłkowego SIMPL oraz modułu dla Polski europejskiego modelu podatkowo-zasiłkowego EUROMOD realizowanych wspólnie z naukowcami z University of Essex (ISER), IZA i DIW. W latach 1999-2001 współpracował z Ministerstwem Łączności oraz Urzędem Regulacji Telekomunikacji w zakresie oceny polityk cenowych operatorów sieci komórkowych. W latach 2005-2010 współpracował z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w zakresie oceny efektów dystrybucyjnych polityk podatkowo-zasiłkowych. Autor wielu publikacji naukowych. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Studia Ekonomiczne”.

  Dr Zdzisław Rapacki - Uczelnia Vistula

  dr Zdzisław Rapacki

  Ekonomista i absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS /SGH/. Specjalny Przedstawiciel Dyrektora Międzynarodowej Organizacji Pracy ds. Gruzji. W latach 1996-2004 Dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta RP a w latach 2004-2010 Ambasador i Stały Przedstawiciel RP przy Biurze NZ w Genewie. Minister Pełnomocny Ambasady PR w Londynie, Stały Przedstawiciel Polski przy Międzynarodowej Organizacji Turystyki w Madrycie i II Sekretarz w Tokio. Odznaczony m.in. Komandorią Francuskiej Legii Honorowej, Wielkim Krzyżem Zasługi Chile, Komandorią Pogoni i Orderem Wielkiego Ks. Gedymina, Komandorią Orderu Wschodzącego Słońca Japonii.

  Dr Hab. Jolanta Zombirt - Uczelnia Vistula

  dr hab. Jolanta Zombirt

  Specjalistka w zakresie nowych technik finansowych, zarządzania ryzykiem bankowym w kontekście ewolucji regulacji bankowych i strategii banków w dobie golobalizacji rynków finansowych. W latach 1976-1991 związana z Centralą Handlu Zagranicznego Budownictwa BUDIMEX. W 1993 r. była doradcą ministra (Jana Krzysztofa Bieleckiego) w Biurze ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. W 1994 r. była doradcą prezesa Powszechnego Banku Kredytowego, a w 1996 r. prezesa Banku Handlowego w Warszawie. W latach 2002-2007 pracowała jako główny specjalista ds. Rozwoju Rynków Finansowych w Departamencie Systemu Finansowego Narodowego Banku Polskiego. Jest również kierownikiem Zakładu Systemu Finansowego UE w Instytucie Europeistyki UJ.

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość zostały zaplanowane tak, by zapewnić studentom, jak największy wybór specjalności i poznanie tych obszarów sektora finansowego, w których chcą zostać specjalistami i realizować się zawodowo.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Finanse i Rachunkowość.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

  Specjalistyczna wiedza
  Dzięki wąskim specjalnościom zdobędziesz interesującą Cię wiedzę i rozwiniesz się w kierunku najlepszym dla Twojej zawodowej przyszłości. Wiedzę będą przekazywać Ci praktycy z licznymi osiągnięciami w swojej karierze.

  Globalne możliwości
  Program oparty o światowe standardy, współpraca z zagranicznymi studentami  i możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w języku angielskim sprawią, że studia przygotują Cię do podjęcia pracy także poza granicami Polski.

  Prestiżowa akredytacja
  Wszyscy absolwenci Finansów i Rachunkowości AFIB Vistula otrzymują suplement potwierdzający zaliczenie pięciu z dziewięciu egzaminów ACCA na poziomie podstawowym. ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Jej posiadanie zwiększy Twoje szanse awansu na kierownicze stanowiska.

  Biznesowe podejście
  Dzięki zajęciom prowadzonym przez uznanych praktyków, zdobędziesz nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także dowiesz się, jak wykorzystać ją w działaniu. To otwiera szerokie zawodowe perspektywy

  JAKA PRACA PO STUDIACH FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ?

  Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość mogą wybierać wśród ofert ciekawej i dobrze płatnej pracy. Twoja zawodowa przyszłość zależy od specjalności, na którą się zdecydujesz.

  • Rachunkowość i podatki
   • biura rachunkowe,
   • biura obsługi nieruchomości,
   • firmy konsultingowe,
   • doradztwo podatkowe
   • kancelarie notarialne i komornicze.
  • Finanse i rynki finansowe
   • fundusze inwestycyjne.
   • firmy leasingowe,
   • firmy factoringowe,
   • banki,
   • Giełda Papierów Wartościowych.
  • Ubezpieczenia
   • zakłady ubezpieczeń,
   • agencje pośrednictwa ubezpieczeniowego,
   • biura brokerskie,
   • firmy związane z likwidacją szkód ubezpieczeniowych,
   • banki,
   • biuro Rzecznika Finansowego
   • KNF, ZUS, PTE i OFE.
  • Bankowość
   • duże banki komercyjne,
   • lokalne banki spółdzielcze,
   • Bank Gospodarstwa Krajowego,
   • Związek Banków w Polsce,
   • Narodowy Bank Polski,
   • instytucje pośrednictwa kredytowego i doradztwa kredytowego.
  • Finance and financial market – investment capital market
   • fundusze inwestycyjne.
   • firmy leasingowe,
   • firmy factoringowe,
   • banki,
   • Giełda Papierów Wartościowych.
  • Rachunkowość i podatki ACCA
   • biura rachunkowe,
   • biura obsługi nieruchomości,
   • firmy konsultingowe,
   • doradztwo podatkowe
   • kancelarie notarialne i komornicze,
   • przedsiębiorstwa.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 5 100 zł 2 700 zł 580 zł
  Studia niestacjonarne (w tym mobilne) 400 zł 4 500 zł 2 400 zł 520 zł

  Studia w języku polskim - studenci spoza UE*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne i niestacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE i innych państw*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 2 500 € 1 350 €

  *do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw
  Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii,
  Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Studia w języku angielskim - studenci pozostałych państw*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 200 € 3 500 € 1 850 €

  *nie dotyczy studentów z państw Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich, oraz Armenii, Azerbejdżanu,
  Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Uchwała Rady Wykonawczej o opłatach

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek  10.00 – 17.00

 Piątek – 9.00 – 17.00

Sobota – 9.00 – 15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close