Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela), online

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – O STUDIACH

  To jeden z najpopularniejszych kierunków studiów licencjackich. Wiedza i kompetencje w dziedzinie finansów i rachunkowości dadzą ci prestiż i otworzą perspektywy pracy w sektorze finansowym. Studia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula na kierunku Finanse i Rachunkowość zostały stworzone dla osób, które chcą zainwestować w swoją przyszłość i wiążą ją ze środowiskiem biznesowym. Poszukujemy kandydatów przedsiębiorczych, zainteresowanych zagadnieniami z dziedziny ekonomii i finansów, w tym rachunkowością oraz praktyką biznesową. To kierunek również dla tych, którzy już pracują i chcą się rozwijać.

  AKREDYTACJA ACCA

  ACCA Polska wita studentów w nowym Roku Akademickim 2020/2021

  Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym posiadają pełen zakres akredytacji ACCA. Absolwenci tego kierunku mają możliwość zdobycia zwolnień ze wszystkich egzaminów ACCA na poziomie Fundamentals.

  To pozwoli ci szybciej rozpocząć proces zdobycia kwalifikacji zawodowej ACCA i stać się członkiem tej międzynarodowej organizacji certyfikującej specjalistów z zakresu rachunkowości oraz finansów. Łatwiej zdobędziesz pracę, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Akredytacja ACCA jest przyznawana tylko tym uczelniom, których programy i egzaminy spełniają wysokie wymagania stawiane przez tę organizację.
  Więcej informacji na temat ACCA: https://www.accaglobal.com

  ACCA QUALIFICATION – EXEMPTIONS

  Kwalifikacje ACCA są rozpoznawalne w branży finansowej na całym świecie, dlatego członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów.

  Kwalifikacja ACCA oparta jest na trzech fundamentach:

  • wiedza – to łącznie 13 egzaminów na trzech poziomach: Applied Knowledge (3 egzaminy), Applied Skills (6 egzaminów) oraz Strategic Professional (2 obowiązkowe egzaminy: „Strategic Business Leader” i „Strategic Business Reporting” oraz dwa do wyboru spośród czterech: „Advanced Financial Management”, „Advance Performance Management”, „Advanced Taxation”, „Advanced Audit and Assurance”);
  • doświadczenie – to wymóg potwierdzenia kompetencji i posiadania min. 3-letniego doświadczenia zawodowego w pracy w finansach/księgowości;
  • etyka – to obowiązkowy moduł o odpowiedzialności i etyce w biznesie.

  ACCA daje kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej i finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków.
  Finanse i Rachunkowość na poziomie licencjackim można studiować również w trybie online, z dowolnego miejsca na świecie. W tej formule 50% zajęć jest realizowanych przez Internet. Tutaj przeczytasz więcej o studiach online z finansów i rachunkowości.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

  W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 kierunek Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula zajął 3. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych prowadzących takie studia w Polsce.

  Kierunek Finanse i rachunkowość prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula posiada akredytację CEEMAN IQA (International Quality Accreditation). To jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych międzynarodowych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej. Jej uzyskanie potwierdza spełnianie przez Vistulę wysokich międzynarodowych standardów w zakresie sprawnego funkcjonowania, wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych oraz dobrego poziomu dydaktyki. Dzięki akredytacji CEEMAN IQA rośnie rozpoznawalność marki i wartość dyplomu Uczelni Vistula w Polsce i za granicą. Studenci mają większe szanse na satysfakcjonujące zatrudnienie, a absolwenci zyskują pewność, że ich wiedza oraz wysoko rozwinięte kompetencje społeczne i menadżerskie zostaną docenione w środowisku biznesowym.

  Finanse i Rachunkowość – studia I i II stopnia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula po raz kolejny zostały docenione przez Polską Komisję Akredytacyjną. Kierunek otrzymał ocenę pozytywną. To dowód dbałości uczelni o wysoki poziom kształcenia.

  PKA podkreśla, że program kierunku został opracowany z uwzględnieniem potrzeb studentów oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności rynku pracy. Wysoko też ocenia kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje nauczycieli akademickich. Zwraca uwagę na nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i naukową, żywą współpracę z otoczeniem biznesowym, w tym z pracodawcami oraz wszechstronne działania w zakresie wspierania studentów.

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – PROGRAM STUDIÓW

  Studia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula przygotują cię do pracy w dziedzinie finansów i rachunkowości w wielu specjalnościach. W programie kierunku Finanse i Rachunkowość na poziomie licencjackim nacisk jest położony na wymiar praktyczny. Program został ostatnio poddany istotnym zmianom, aby bardziej dostosować zakres studiów do praktyki gospodarczej i potrzeb rynku pracy.
  W programie są przedmioty ogólne, specjalnościowe oraz przedmioty z tzw. puli ogólnouczelnianej. Zdobędziesz umiejętności wykorzystywania instrumentów matematycznych, statystycznych oraz regulacyjnych do analiz mikro- i makroekonomicznych. Nauczysz się oceny sytuacji biznesowych. Zyskasz niezbędną wiedzę z zakresu planowania przychodów, obliczania rentowności przedsięwzięcia, dbania o płynność finansową swoją lub firmy, kontrolowania kosztów i zarządzania podatkami, a także księgowania operacji w przedsiębiorstwie. Rozwiniesz kompetencje, dzięki którym będziesz mógł rozwijać karierę na poziomie menedżerskim w bankach, instytucjach finansowych oraz firmach konsultingowych. Będziesz mógł także z prowadzić z sukcesem własną działalność gospodarczą.

   

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe dla wszystkich specjalności, które wprowadzą Cię w zagadnienia ekonomiczne
   • podstawy ekonomii,
   • mikroekonomia,
   • makroekonomia,
   • matematyka w naukach społecznych,
   • matematyka finansowa,
   • statystyka opisowa,
   • statystyka matematyczna,
   • metody ilościowe w biznesie,
   • ICT w biznesie,
   • język obcy,
   • przedsiębiorczość,
   • komunikacja międzykulturowa,
   • metodologia badań,
   • seminaria dyplomowe oraz prezentacja i interpretacja wyników badań,
   • wychowanie fizyczne.
  • Sprawdź przedmioty kierunkowe, wprowadzające w zagadnienia finansowe i rachunkowe
   • Podstawy finansów
   • Podstawy rachunkowości – księgowy w biznesie
   • Finanse 1 – Finanse publiczne i Finanse JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego)
   • Finanse 2 – Finanse międzynarodowe, Finanse UE
   • Rachunkowość 1 – Rachunkowość finansowa
   • Rachunkowość 2 – Rachunkowość bankowa, Rachunkowość ubezpieczeniowa
   • Rachunkowość 3. Rachunkowość zarządcza I
   • Bankowość – podstawy bankowości, ryzyko bankowe
   • Prawo w biznesie
   • Finanse przedsiębiorstw – zarządzanie finansami I
   • Rynki kapitałowe
   • Zarządzanie efektywnością w przedsiębiorstwie I
   • Ubezpieczenia
 • W celu zwiększenia praktycznej strony studiów I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość utworzone zostały następujące specjalności:

  • Przedsiębiorczość
  • Bankowość i usługi finansowe
  • Rachunkowość i finanse
  • Rachunkowość i finanse ACCA
  • Analityk rynku finansowego

  SPECJALNOŚĆ: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
  Ta specjalność przygotowuje specjalistów, którzy wiedzą, jak założyć i rozwijać biznes, potrafią promować innowacje produktowe i usługowe. Zdobędziesz solidną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz regulacji biznesu. Nauczysz się opracować strategię rozwoju i promocji oraz dobrać odpowiedni rodzaj finansowania firmy. Będziesz umiał wykorzystać zdobytą wiedzę do założenia własnego biznesu oraz dzielić się nią w działalności konsultingowej.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności przedsiębiorczość
   •  Charakterystyka sektora MSP w Polsce i na świecie  
   • Zakładanie i prowadzenie firmy  
   • Strategie przedsiębiorstw na rynku  pieniężnym i kapitałowym   
   • Formy  Finansowania działalności gospodarczej   
   • Konkurencyjność i innowacyjność  firm   
   • Biznes plan  w praktyce

   Absolwent może wykorzystać  zdobytą wiedzę do zakładania własnej firmy,   zajmować stanowisko specjalisty d.s. kontrolingu ,  specjalisty d.s. rozwoju innowacyjnego biznesu w firmach  consultingowych, doradcy biznesowego zarządu firmy , specjalisty w funduszach  VC /PE, specjalisty d.s. inwestycji kapitałowych lub inspektora kredytowego w bankach i funduszach inwestycyjnych.

  SPECJALNOŚĆ: BANKOWOŚĆ I USŁUGI FINANSOWE

  Na specjalności Bankowość i Usługi Finansowe poznasz zasady funkcjonowania sektora bankowego nakierowanego na świadczenie usług komercyjnych. Zdobędziesz wiedzę o instytucjach bankowych i powiązaniach między nimi, o ich zadaniach, operacjach i odpowiedzialności.
  Nauczysz się posługiwania się produktami i usługami bankowymi, operowania na rynkach kapitałowych, oceny ryzyka kredytowego i zarządzania nim. Będziesz też umiał korzystać z produktów bankowych w celu optymalizacji decyzji finansowych.
  Specjalność Bankowość i Usługi Finansowe została stworzona z myślą o osobach, które chcą rozwijać karierę zawodową w dużych bankach komercyjnych, w lokalnych bankach spółdzielczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych oraz w firmach consultingowych.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności bankowość i usługi finansowe
   • Tradycyjne i innowacyjne usługi bankowe  a ryzyko bankowe
   • Bankowość  elektroniczna  i systemy informatyczne  w bankowości
   • Inwestycje  i instrumenty  finansowe
   • Bankowe usługi finansowe dla przedsiębiorstw
   • Bankowe usługi finansowe dla osób fizycznych
   • Usługi ubezpieczeniowe w bankowości  

   Absolwenci znajdują pracę w  dużych bankach komercyjnych, w lokalnych bankach spółdzielczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych, w firmach consultingowych.

  SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE

  To jest specjalność, na której studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu finansów. Poznają system rachunkowości, jego funkcje,  zasady i techniki. Uczą się o podatkach, ich roli i poborze. Zdobywają umiejętności stosowania zasad rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, a także wykorzystania wiedzy rachunkowej w decyzjach operacyjnych i strategicznych firm oraz organizacji.

  Studenci uczą się o zagrożeniach płynących z nadmiernego deficytu budżetowego. Dowiadują się, jak analizować relacje pomiędzy finansami publicznymi, przedsiębiorstwami, bankami a rynkami finansowymi oraz jak przeprowadzać analizy SWOT.

  Absolwenci specjalności Rachunkowość i Sprawozdawczość mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w biurach rachunkowych, biurach obsługi nieruchomościw  firmach konsultingowych, w przedsiębiorstwach, w spółdzielniach, w działach księgowości.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności Rachunkowość i Finanse
   • Audyt i ład korporacyjny     
   • MSR
   • Analiza sprawozdań finansowych   
   • Sprawozdawczość  finansowa
   • System podatkowy w Polsce  i podstawy rachunkowości podatkowej
   • VAT i  rozrachunki z tyt. VAT

   Absolwenci specjalności mogą  znaleźć zatrudnienie w biurach rachunkowych, biurach obsługi nieruchomości, w  firmach konsultingowych, w przedsiębiorstwach , spółdzielniach w działach księgowości  na stanowiskach specjalisty ds. księgowości, specjalisty ds. controlingu, analityka biznesowego, specjalisty ds. ryzyka i  optymalizacji procesu inwestycyjnego,

  SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE ACCA

  Poznasz system rachunkowości, standardy oraz regulacje, również na rynkach międzynarodowych. Odkryjesz specyfikę rachunkowości finansowej, zarządczej, bankowej i ubezpieczeniowej. Zdobędziesz wiedzę nt. zakładania biznesu oraz zarządzania podatkami w firmie. Staniesz się specjalistą ds. sporządzania sprawozdań finansowych i ich analizy,
  Specjalność Rachunkowość i Finanse ACCA da ci możliwość pogłębienia umiejętności z zakresu korzystania z kapitałów własnych i obcych, w celu realizacji strategii biznesowych ukierunkowanych na sukces, wzrost wartości i konkurencyjności.
  Nauczysz się jak oceniać efektywność inwestycyjną i finansową oraz ryzyko w zmieniającym się otoczeniu, w warunkach niepewności i niestabilności.
  Dziewięć przedmiotów i kończące je egzaminy posiadają prestiżowy certyfikat ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Po ukończeniu uczelni będziesz zwolniony z egzaminów z przedmiotów akredytowanych przez ACCA. Certyfikat ACCA pozwali ci na uzyskanie międzynarodowej akredytacji rachunkowej, umożliwiającej pracę poza granicami Polski na odpowiedzialnych stanowiskach w księgowości. Stanowiska dyplomowanych księgowych z certyfikatem ACCA oferowane są w przedsiębiorstwach, koncernach międzynarodowych, w audycie wewnętrznym i zewnętrznym oraz w firmach konsultingowych.

  Certyfikat ACCA pozwala na uzyskanie międzynarodowej akredytacji  rachunkowej umożliwiającej pracę poza granicami Polski na odpowiedzialnych stanowiskach w księgowości. Stanowiska dyplomowanych księgowych z certyfikatem ACCA oferowane są w przedsiębiorstwach , dużych koncernach międzynarodowych , w  audycie wewnętrznym i zewnętrznym, w firmach konsultingowych

  W roku 2020/2021 masz do wyboru dwa warianty programu Accelerate Scholarship (dwie ścieżki: ze zwolnieniami i możliwością zdobycia Advanced Diploma od ACCA oraz zwykłą)
  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  W poniższej prezentacji znajdziecie szczegóły dotyczące uczestnictwa w Programie Accelerate 2020/2021 – POBIERZ

  W poniższych linkach studenci znajdą wszelkie informacje o ACCA oraz bezpłatne materiały i narzędzia wspierające przygotowanie do zdawania egzaminów ACCA.
  www.accapolska.pl
  accapolska.pl/39742-acca-accelerate-scholarship

  Bezpłatny kurs języka angielskiego do ACCA:
  www.bpp.com/study/english-for-acca

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności rachunkowość i finanse ACCA
   • Audyt i ład korporacyjny   
   • MSR
   • Analiza sprawozdań finansowych   
   • Sprawozdawczość  finansowa
   • Rachunkowość podatkowa
   • VAT w rachunkowości i rozrachunki z tyt, VAT

  SPECJALNOŚĆ: ANALITYK RYNKU FINANSOWEGO

  Studia łączą wiedzę z zakresu rachunkowości i rynków finansowych. W ich trakcie zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające zarządzać portfelem papierów wartościowych oraz wyceną instrumentów finansowych. Poznasz zasady posługiwania się nowoczesnymi narzędziami analitycznymi w celu formułowania i realizacji rynkowych strategii działania. Nauczysz się kreatywności i nowoczesnego spojrzenia na finanse. Zyskasz przygotowanie do zawodu doradcy inwestycyjnego, maklera, analityka rynku finansowego, pracownika banku i funduszy inwestycyjnych.

  • Sprawdź przedmioty rachunkowe realizowane w ramach specjalności analityk rynku finansowego
   • Strategie przedsiębiorstw na rynku pieniężno-kapitałowym
   • Formy finansowania działalności gospodarczej
   • Analiza i wycena instrumentów finansowych  I – Inwestycje kapitałowe i o stałym dochodzie
   • Analiza  sytuacji ekonomiczno- finansowej  firmy
   • Analiza  i wycena instrumentów finansowych  II – Derywaty i inwestycje alternatywne
   • Zarządzanie ryzykiem kredytowym

   Pozwala nabyć wiedzę przydatną do pracy na giełdach papierów wartościowych, w firmach konsultingowych, w biurach maklerskich, w przedsiębiorstwach jako specjalista d.s. inwestycji kapitałowych, specjalista d.s. controlingu, analityk giełdowy, specjalista d.s. wycen na rynku finansowym.

 • Mirosław Bojańczyk

  dr hab. Mirosław Bojańczyk prof. AFiB Vistula

  Wieloletni wykładowca w Szkole Głównej Handlowej (SGH) i innych uczelniach. Obecnie prof. AFiB Vistula oraz kierownik programu edukacyjnego odpowiedzialny za akredytację ACCA. Od ponad 30 lat związany z praktykami Nauki i Biznesu. Jego tematy badawcze obejmują finanse i rachunkowość, rynki kapitałowe, fundusze inwestycyjne, wycenę przedsiębiorstw, controlling. Autor ponad 70 publikacji w języku polskim i angielskim. Posiada duże doświadczenie praktyczne. Był m.in. dyrektorem finansowym kilku spółek, dyrektorem Citibank Polska, prezesem jednego z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, wiceprezesem PTE (spółki emerytalnej), zastępcą dyrektora Departamentu Systemu Bankowego w Ministerstwie Finansów oraz członek Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Był także członkiem rad nadzorczych w kilku spółkach, m.in. w Polskim Banku Rozwoju i Izolacji Zduńskiej Wola (spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie).

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Barbara Karlikowska

  dr inż. Barbara Karlikowska prof. AFiB Vistula

  Dziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych. Doktor nauk ekonomicznych (Instytut Finansów AFiB Vistula); absolwentka SGGW; ukończyła również Polsko-Brytyjskie Studia Ubezpieczeniowe i Podyplomowe Studia Rachunkowości; uzyskała uprawnienia brokera ubezpieczeniowego i samodzielnej księgowej; od 1998 r. jest nauczycielem akademickim; autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania ryzykiem; uczestniczka grantu MNiSW – Innowacyjna Polska w Europie 2020 r.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  mgr Daria Khisamova

  Kilkuletni praktyk w dziedzinie finansów przedsiębiorstw i rachunkowości. Pracowała na stanowisku analityka finansowego, eksperta finansów i księgowości w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Ukończyła studia w zakresie finansów i rachunkowości oraz zarządzania, również kursy ITIL (praktyki zarządzania usługami IT: zarządzanie infrastrukturą informatyczną oraz usługami informatycznymi), uczestnik CFA Research Challenge.
  Certyfikaty językowe: język angielski – The Embassy School Hastings (which is accredited by the British Council), TOEIC, język polski – IKO, język rosyjski – ojczysty.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  mgr Tomasz Kociołek

  Biegły rewident z ponad 19-letnim praktycznym doświadczeniem w księgowości oraz badaniu i przeglądach sprawozdań finansowych według polskich i międzynarodowych zasad rachunkowości, a także świadczeniu innych usług transakcyjnych i atestacyjnych dla klientów, w tym spółek giełdowych.
  Członek ACCA (Fellow), Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), dyplomowany księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, posiadacz certyfikatu księgowego Ministerstwa Finansów. Autor wielu artykułów i wypowiedzi eksperckich z dziedziny rachunkowości, m.in. w „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Ekspert merytoryczny Konkursu im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne oraz programu „Drogowskaz dla NGO. Profesjonalizacja trzeciego sektora poprzez wypracowanie i upowszechnianie zasad zarządzania finansowego”.
  Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych (dyscyplina ekonomia i finanse). W działalności naukowej zajmuje się głównie badaniami z zakresu rachunkowości finansowej i rewizji finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek non profit.
  Współpracownik Akademii Finansów i Biznesu VISTULA od 2019 r., prowadzone zajęcia: Podstawy finansów i rachunkowości, Etyka i profesjonalne standardy, Ethics and Professional Standards (w jęz. angielskim), Metodologia audytu wewnętrznego, Audyt i inne usługi atestacyjne (studia licencjackie, magisterskie, niestacjonarne i podyplomowe z akredytacją ACCA), Audit and assurance (w jęz. angielskim).

  prof. dr hab. Juliusz Kotyński

  Prof. dr hab. nauk ekonomicznych od 1988 r. Były stypendysta Fulbrighta w Departamencie Ekonomii Uniwersytetu Harvarda, profesor SGH. Pracownik i konsultant Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i UNCTAD w Genewie. Radca ekonomiczno-handlowy i radca handlowy-minister pełnomocny, kierownik Biura Radcy Handlowego Ambasady RP we Francji (1993-1998). W latach 2002-2006 radca generalny w Ministerstwie Finansów. Członek Komitetu Polityki Ekonomicznej Rady Unii Europejskiej (2003-2006). Od 1999 r. profesor zw. d. Akademii Finansów, a od 2012 r. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. W latach 2014-2017 dziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiBV, dyrektor Instytutu Badań Ekonomicznych WBiSM. Opiekun seminarium doktorskiego z dyscypliny Ekonomia i finanse. W działalności naukowej zajmuje się badaniami z teorii i polityki handlu międzynarodowego, finansów, globalizacji, polityki gospodarczej oraz regionalnej integracji gospodarczej i finansowej. Od 2004 r. jest członkiem Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, a od 2019 r. członkiem Prezydium tego komitetu. Uczestniczy w badaniach i publikacjach „Forum Myśli Strategicznej” PTE i Komitetu Prognoz PAN, z afiliacją AFiBV. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu ekonomii, finansów i stosunków międzynarodowych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr hab. Michał Kruszka

  Jest profesorem nadzwyczajnym w Uczelni Vistula. Ukończył studia prawnicze i ekonomiczne, posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu). Działalność badawcza obejmuje makroekonomię, mikroekonomię, usługi finansowe, finanse międzynarodowe oraz międzynarodowy handel usługami. Michał dołączył również do KNF – Komisji Nadzoru Finansowego w 2010 roku. Od kwietnia 2019 roku jest Dyrektorem Departamentu Analiz i Strategii w KNF. Koncentruje się na nadzorze makroostrożnościowym (analiza ryzyka systemowego, identyfikacja instytucji o znaczeniu systemowym w Polska, kalibracja makroostrożnościowych buforów kapitałowych), ilościowa i jakościowa analiza rynków finansowych oraz implementacja regulacji unijnych dotyczących benchmarków finansowych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Nicolas Levi

  MBA ESSEC-SGGW. Doktor nauk społecznych. Wieloletni analityk inwestycyjny. Doradca gospodarczy dla francuskich podmiotów inwestujących w Polsce od 2008 roku. Od 2016 roku zewnętrzny konsultant dla Korea Institute for International Economic Policy. Autor ekspertyz na temat Polskiej gospodarki. W działalności naukowej zajmuje się gospodarką Polski, Półwyspu Koreańskiego i Francji. Jest autorem ok. 40 publikacji naukowych z zakresu ekonomii, finansów i stosunków międzynarodowych. Promotor prac licencjackich i magisterskich. Promotor pomocniczy prac doktorskich.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Małgorzata Maliszewska

  dr Małgorzata Maliszewska

  Adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula; prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych do utworzenia instytucji Rzecznika Finansowego; w latach 2014-2016 członkini Rady Programowej Insurance Forum dla Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń oraz Kapituły Polskiej Izby Ubezpieczeń; specjalistka z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, organizacji i ekonomiki przedsiębiorstw, prawa kontraktowego, alternatywnych metod rozstrzygania sporów sądowych i pozasądowych oraz negocjacji w biznesie; od 1996 roku radca prawny – wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie; negocjator i mediator biznesowy; redaktor tematyczny Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych” ISSN2544-1159 wydawanego przez Rzecznika Finansowego i Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz recenzent kwartalnika; autorka publikacji z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych oraz prawa w biznesie; Rzecznik Dyscyplinarny do spraw studentów w Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa; przewodnicząca Rady Programowej Studenckich Zeszytów Internetowych AVISTA; członkini Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Poszkodowanych Przez Los „Uśmiechnij się”.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr hab. Ryszard Michalski prof. AFiB Vistula

  Dyrektor Instytutu Badań w dyscyplinie ekonomia i finanse. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH); w latach 1988-1995 pracował w Ministerstwie Finansów, m.in. na stanowisku wiceministra; w latach 1995-1999 w sektorze prywatnym i w różnych instytucjach akademickich; od lipca 2002 do maja 2004 roku ponownie wiceminister finansów, odpowiedzialny za negocjacje finansowe z Unią Europejską, zarządzanie długiem publicznym i współpracę z NBP; w latach 2007-2016 dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie; od 2012 r. profesor nadzwyczajny Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  mgr Grzegorz Michalski

  Absolwent kierunku Ekonomia na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Studia podyplomowe z seminarium doktorskim w zakresie zarządzania ryzykiem na Wydziale Ekonomicznym Akademii Finansów w Warszawie. Głównym tematem studiów jest analiza statystyczna rynków finansowych z wykorzystaniem teorii portfela. Od kilku lat prowadzi zajęcia z przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, statystyka, ekonometria i portfel inwestycyjny. Do zainteresowań zalicza elektronikę cyfrową (programowanie mikroprocesorów) i informatykę.
  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Anna Pawlak

  dr Anna Pawlak

  Wykładowca akademicki od 2018 r., doktorat obroniła w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Gospodarki Światowej, w dziedzinie finansowania handlu międzynarodowego. Prowadzenie zajęć́ ułatwia jej ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, w tym na rożnych szczeblach kierowniczych od 2003-2018 r. Większość kariery zawodowej związana była z Korporacją Ubezpieczeń́ Kredytów Eksportowych S.A., gdzie współtworzyła i wiele lat kierowała działem zajmującym się ubezpieczeniami projektów inwestycyjnych. Posiada doświadczenie związane z kierowaniem zespołem, oceną ryzyka kredytowego, stosowaniem i konstruowaniem instrumentów ubezpieczeniowych oraz gwarancji, a także działalnością̨ kredytową i obsługą transakcji handlowych przez banki, product management, w tym badaniami rynkowymi również we współpracy ze środowiskiem naukowym.
  W 2019 roku zaangażowała się w prace związane ze współpracą AFiB Vistula z uczelniami zagranicznymi, a także w prace nad akredytacjami programu kierunku Finanse i Rachunkowość, od roku 2021 objęła funkcję Dyrektora Programowego na kierunku Ekonomia oraz na kierunku Finanse i Rachunkowość.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Zdzisław Rapacki

  dr Zdzisław Rapacki

  W latach 2004-2010 był ambasadorem RP przy Biurze ONZ w Genewie, Konferencji Rozbrojeniowej i innych organizacjach. W latach 2008-2009 – przewodniczący Rady Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy i Komitetu Całości negocjującego rezolucję w sprawie światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. W 2006 r. przewodniczący Konferencji Rozbrojeniowej. W latach 1996-2004 i 2010-2012 – doradca Prezydenta RP; 1994-1995 Prezes Spółki Polcard (zajmującej się kartami kredytowymi). Wcześniej Dyrektor Gabinetu trzech kolejnych ministrów spraw zagranicznych, Minister Pełnomocny w Ambasadzie RP w Londynie, Stały Przedstawiciel RP przy Międzynarodowa Organizacji Turystyki w Madrycie, Sekretarz Ambasady w Tokio, oficer łącznikowy FIFA na Mundialu w Meksyku. Współautor książki pt. Gospodarka światowa, autor artykułów na temat kart kredytowych, globalizacji, kryzysu finansowego i gospodarczego, rozbrojenia, dyplomacji i transformacji społeczno-gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Odznaczony między innymi Wielkimi Krzyżami Zasługi Chile i Peru, Krzyżem Komandorskim francuskiej Legii Honorowej, Komandorskimi Krzyżami Zasługi: Belgii, Japonii, Litwy i Węgier.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Monika Różycka

  W 2019 r. uzyskała tytuł doktora w AFiBV, w 2010 r. tytuł magistra w dziedzinie ekonomia o specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. W 2011 r. ukończyła Podyplomowe Studia Rachunkowości w Akademii Finansów w Warszawie. W 2014 r. zakończyła studia podyplomowe z seminariami doktorskimi w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie w zakresie metodologii badań w naukach ekonomicznych. W roku akademickim 2012/2013 odbyła staż naukowy na Uczelni prowadząc zajęcia z przedmiotów z zakresu rachunkowości i podatków. W marcu 2013 r. dzięki pracy wykonanej podczas prowadzenia zajęć, decyzją studentów znalazła się w gronie najlepszych dydaktyków Uczelni, zajmując I miejsce w kategorii największych jednostek dydaktycznych. Jest wykładowcą akademickim w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. W czerwcu 2013 r. otworzyła przewód doktorski poświęcony ekonomicznym konsekwencjom zmian w podatku od towarów i usług oraz ich wpływu na funkcjonowanie MSP w Polsce. W lutym 2019 r. rozprawa doktorska została przyjęta przez Radę Wydziału. Od ponad dwudziestu lat jest zawodowo związana z księgowością, zajmuje stanowisko głównej księgowej w spółkach z o.o. Kilka razy w roku odbywa szkolenia z zakresu podatków.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Małgorzata Smoleń-Bojańczyk

  Wieloletni praktyk w dziedzinie finansów przedsiębiorstw i rachunkowości. Pracowała na stanowisku audytora, kontrolera finansowego, kierownika finansów i księgowości w przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych. Ukończyła studia w zakresie ekonomii i prawa podatkowego oraz kursy w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (nr 48687/2011). Certyfikaty językowe: język angielski – EMI Cambridge Certificate, LCCI 3, dobra znajomość języka niemieckiego i rosyjskiego. Rozpoczęty na Akademii Finansów i Biznesu Vistula przewód doktorski pt. „Teoria agencji a znaczenie ujawnień informacyjnych w świetle nowych wymogów  stawianych korporacjom w USA i UE po roku 2000”. Planowany termin zakończenia 2019 r. Prowadzi zajęcia głównie w języku angielskim ze studentami z różnych dziedzin rachunkowości, finansów przedsiębiorstw i sprawozdawczości finansowej.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Renata Sokołowska

  Dr nauk badawczych; pracuje w Ministerstwie Finansów. Zainteresowania  badawcze:  systemy podatkowe w Polsce i na świecie, podatki PIT, CIT, VAT, przestępstwa skarbowe, rachunkowość podatkowa i budżetowa. Prowadzone zajęcia  w języku polskim i angielskim – przedmioty ACCA: rachunkowość podatkowa, VAT i rozrachunki z VAT, system podatkowy w Polsce oraz rachunkowość zarządcza, rozliczenia podatkowe, kontrola podatkowa. Promotor prac dyplomowych w zakresie badań nad podatkami, wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania małego biznesu, rozwoju księgowości, dostosowania polskiego prawodawstwa podatkowego do przepisów UE.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Witold Walkowiak

  Karierę zawodową rozpoczynał w 1980 r. w Instytucje Finansów przy Ministerstwie Finansów. W 1987 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Był stypendystą British Council na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii oraz Fulbrighta w Brookings Institution w Stanach Zjednoczonych.  Po 1990 r. jego kariera zawodowa związana jest z praktyką gospodarczą. Pracował w Banku Handlowym w Warszawie S.A., zajmując stanowiska od zastępcy dyrektora Departamentu Ekonomicznego do wiceprezesa zarządu banku. Był też wiceprezesem zarządu Banku BPH S.A., odpowiedzialnym za zarządzanie finansami i ryzykiem. Od 2003 r. przeszedł do sektora ubezpieczeń. Był członkiem zarządu PZU S.A., dyrektorem finansowym Departamentu Europejskiego w Eureko B.V. (Holandia), wiceprezesem zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz wiceprezesem zarządu spółek grupy Warta.

  Od 2009 r. współpracuje Akademią Finansów, a następnie z Akademią Finansów i Biznesu, gdzie prowadził zajęcia z takich przedmiotów jak: zarządzanie instytucjami kredytowymi, rachunkowość zarządcza, rachunkowość bankowa i ubezpieczeniowa, gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń, planowanie biznesowe.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr inż. Witold Witkowski


  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr hab. Jolanta Zombirt prof. AFiB Vistula

  Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (orientalistyka). Specjalistka w zakresie nowych technik finansowych, zarządzania ryzykiem bankowym w kontekście ewolucji regulacji bankowych i strategii banków w dobie globalizacji rynków finansowych; w latach 1976-1991 związana z Centralą Handlu Zagranicznego Budownictwa BUDIMEX; w 1993 r. – doradca ministra (Jana Krzysztofa Bieleckiego) w Biurze ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej; w 1994 r. – doradca prezesa Powszechnego Banku Kredytowego, a w 1996 r. – prezesa Banku Handlowego w Warszawie; w latach 2002-2007 pracowała jako główny specjalista ds. Rozwoju Rynków Finansowych w Departamencie Systemu Finansowego Narodowego Banku Polskiego; była również kierownikiem Zakładu Systemu Finansowego UE w Instytucie Europeistyki UJ.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość zostały zaplanowane tak, by zapewnić studentom jak największy wybór specjalności oraz poznanie tych obszarów sektora finansowego, w których chcą zostać specjalistami i zamierzają realizować się zawodowo.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Finanse i Rachunkowość.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

  Specjalistyczna wiedza
  Dzięki wąskim specjalnościom zdobędziesz interesującą cię kompetencje i rozwiniesz się w kierunku najlepszym dla twojej zawodowej przyszłości. Wiedzę przekażą ci praktycy z licznymi osiągnięciami w swojej karierze.

  Globalne możliwości
  Program oparty o światowe standardy, współpraca z zagranicznymi studentami i możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w języku angielskim sprawią, że studia przygotują cię do podjęcia pracy także poza granicami Polski.

  Prestiżowa akredytacja
  Wszyscy absolwenci Finansów i Rachunkowości AFiB Vistula otrzymują automatycznie suplement potwierdzający zaliczenie czterech z dziewięciu egzaminów ACCA na poziomie podstawowym. Pozostałych pięć jest zaliczanych po zdaniu indywidualnych egzaminów.
  ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Jej posiadanie zwiększy twoje szanse awansu na kierownicze stanowiska.

  Biznesowe podejście
  Dzięki zajęciom prowadzonym przez uznanych praktyków, zdobędziesz nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także dowiesz się, jak wykorzystać ją w działaniu. To otworzy przed tobą szerokie perspektywy zawodowe.

  JAKA PRACA PO STUDIACH FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ?

  Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość mogą wybierać wśród ofert ciekawej i dobrze płatnej pracy. Twoja zawodowa przyszłość zależy od specjalności, którą wybierzesz.

  • Przedsiębiorczość
   • ekspert w przedsiębiorstwie
   • własna działalność gospodarcza
   • doradca inwestycyjny
  • Bankowość i usługi finansowe
   • specjalista do spraw sprzedaży i obsługi klienta
   • doradca klienta
   • kasjer bankowy
   • kasjer walutowy
   • agent kredytowy
   • doradca hipoteczny
   • doradca inwestycyjny
   • specjalista do spraw obsługi kart
   • doradca leasingowy
   • analityk kredytowy
  • Rachunkowość i finanse
   • księgowy
   • główny księgowy
   • analityk finansowy
   • doradca podatkowy
   • własna działalność gospodarcza
  • Rachunkowość i finanse ACCA
   • księgowy
   • główny księgowy
   • analityk finansowy
   • doradca podatkowy
   • własna działalność gospodarcza
  • Analityk rynku finansowego
   • analityk kredytowy
   • analityk systemu IT
   • analityk finansowy
   • specjalista ds. oceny ryzyka
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 5 600 zł 3 000 zł 640 zł
  Studia niestacjonarne (w tym online) 400 zł 5 000 zł 2 700 zł 580 zł

  Studia w języku polskim - studenci spoza UE*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne i niestacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE i innych państw*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 2 500 € 1 350 €

  *do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw
  Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii,
  Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Studia w języku angielskim - studenci pozostałych państw*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 200 € 3 500 € 1 850 €

  *nie dotyczy studentów z państw Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich, oraz Armenii, Azerbejdżanu,
  Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
int(41216)

Kontakt:

Kontakt do Działu Edukacji Cyfrowej

elearning@vistula.edu.pl

 

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

 

Joanna Godlewska
tel. 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Dla cudzoziemców:

 

Admissions team:

Anna Voronko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close