Rodzaj studiów:

Studia II Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • EKONOMIA – OPIS KIERUNKU

  Studia ekonomiczne na poziomie magisterskim znacznie poszerzają wiedzę z zakresu ekonomii. Poznasz zasady zaawansowanych metod analitycznych, które pozwalają badać zjawiska ekonomiczne. Dzięki kontynuacji specjalności realizowanej na studiach I stopnia, będziesz mógł stać się ekspertem w interesującej Cię dziedzinie i tym samym zdobyć umiejętności, dzięki którym wyróżnisz się na rynku pracy.

  Studia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula to coś więcej, niż teoria. Stawiamy na praktyczny wymiar kształcenia. Nauczysz się, jak wykorzystać wiedzę na polu zawodowym. Dzięki zrozumieniu funkcjonowania rynku międzynarodowego, przygotujesz się do pracy za granicą.

   Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • EKONOMIA – O PROGRAMIE


  Studia ekonomiczne na Akademii Finansów i Biznesu Vistula zostały stworzone z myślą o przyszłości zawodowej studentów. Dlatego kadrę naukową tworzą eksperci i praktycy zawodu, którzy przekazują aktualną wiedzę z branży. Oferowane specjalności są dostosowane do potrzeb rynku. Na naszej Uczelni wierzymy w dualność kształcenia, a to oznacza, że będziesz systematycznie rozwijał swoje kompetencje i jednocześnie będziesz mógł swobodnie podążać wybraną ścieżką kariery.

  PRAKTYKI ZAWODOWE
  W Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na praktyczny wymiar kształcenia,  również na kierunku Ekonomia. Studia magisterskie pozwalają  zdobyć nie tylko teoretyczną wiedzę. Będziesz mógł rozszerzać swoje kompetencje o cenne doświadczenie, podejmując dodatkowe, nieobowiązkowe praktyki. Nasze Biuro Karier pomoże Ci nawiązać współpracę z partnerami biznesowymi Uczelni. Będziesz mógł także skorzystać z oferty programu Erasmus Plus i wyjechać na staż zagraniczny.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia na Akademii Finansów i Biznesu Vistuli zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie ekonomii.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe
   • Ekonomia menedżerska
   • Prawo gospodarcze
   • Rynek finansowy – kurs średni
   • Gospodarowanie zasobami ludzkimi
   • Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
   • Wnioskowanie statystyczne
   • Ekonomia międzynarodowa
   • Makroekonomia – kurs średni
   • Ekonomia matematyczna
   • Historia myśli ekonomicznej
   • Seminarium dyplomowe magisterskie 1
   • Metodyka pisania pracy magisterskiej
   • Konserwatorium z języka obcego 1-2
 • Kierunek Ekonomia (studia magisterskie) pozwala realizować jedną z trzech specjalności: biznes międzynarodowy II, ekonomia przedsiębiorstwa I lub ekonomia międzynarodowa.

  SPECJALNOŚĆ: BIZNES MIĘDZYNARODOWY II

  Pogłębisz wiedzę i kompetencje w sferach: planowania, zaopatrzenia, produkcji, logistyki, badań, rozwoju, finansów i controllingu. Nauczysz się samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe związane z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym. Studia na poziomie magisterskim pozwolą Ci swobodnie poruszać się w projektach o różnym podłożu ekonomicznym, prawnym i politycznym. Dzięki tej specjalności będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych oraz w organach rządowych i samorządowych.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności biznes międzynarodowy II
   • Studia przypadku biznesu międzynarodowego
   • Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym
   • Międzynarodowa promocja gospodarcza
   • Finansowanie w biznesie międzynarodowym
   • Konserwatorium dyplomowe specjalnościowe

  SPECJALNOŚĆ: EKONOMIA PRZEDSIĘBIORSTWA II

  Poszerzysz wiedzę z zakresu działania przedsiębiorstwa na rynku. Poznasz praktyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych, analiz sektorowych i projektów inwestycyjnych. Będziesz umiał samodzielnie sporządzać ekspertyzy dotyczące procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa i w jego otoczeniu.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności ekonomia przedsiębiorstwa II
   • Strategiczna analiza rozwoju przedsiębiorstwa
   • Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
   • Kulturowe uwarunkowania współczesnego biznesu
   • Strategie podatkowe przedsiębiorstw
   • Konserwatorium dyplomowe specjalnościowe

  SPECJALNOŚĆ: EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA

  Zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki otwartej, teorii międzynarodowej wymiany dóbr, przepływów kapitału i technologii, a także alokacji działalności ekonomicznej w przestrzeni. Specjalność ta jest więc idealna dla osób, które w przyszłości chcą objąć managerskie stanowiska nie tylko w Polsce, ale także w organizacjach międzynarodowych.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności ekonomia międzynarodowa
   • Międzynarodowy handel towarami i usługami w dobie globalizacji
   • Międzynarodowe przepływy czynników produkcji w dobie globalizacji
   • Międzynarodowe przepływy finansowe w dobie globalizacji
   • Wyzwania globalne a handel międzynarodowy
   • Konserwatorium dyplomowe specjalnościowe
 • Magdalena Rybicka

  mgr Magdalena Rybicka

  Absolwentka wydziału Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów podyplomowych z zakresu metodologii badań w naukach ekonomicznych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula; jej  zainteresowania naukowe są związane z zagadnieniami rozwoju krajów azjatyckich, analizą ryzyka oraz innowacjami; zastępca Dyrektora Centrum Badań Azjatyckich w AFiB Vistula; członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Zespołu Młodych Naukowców przy Komitecie Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk; posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy w administracji państwowej, w tym w Ministerstwie Finansów.

  Paweł Bożyk

  prof. dr hab. Paweł Bożyk

  Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik a następnie dyrektor Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego; od 1972 r. nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS), od 1979 r. profesor zwyczajny nauk ekonomicznych; w latach dziewięćdziesiątych również wykładowca i rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, a następnie Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej; pełnił wiele funkcji, m.in. dyrektora, dziekana, rektora, doradcy; ceniony przez studentów wykładowca i promotor kilkuset prac magisterskich oraz kilkunastu prac doktorskich; specjalista z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, integracji gospodarczej oraz międzynarodowej polityki gospodarczej; autor 700 publikacji w tym ponad 20 książek, których część została wydana także w językach: angielskim, japońskim, rosyjskim i innych; członek wielu rad naukowych, również Komitetu Ekonomicznego Polskiej Akademii Nauk; kierownik ośmiu grantów finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, laureat nagród za osiągnięcia naukowe, m. in. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiej Akademii Nauk, Ministra Nauki i Techniki; odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; członek Senatu Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych w Tokio w latach 1976-1984.

  dr Maria Gasińska

  Tytuł magistra i stopień naukowy doktora otrzymała w SGPiS (obecnie SGH); prorektor AFiB Vistula ds. studenckich, pełnomocnik Rektora SGTiH ds. studenckich; brała udział w ponad 20 projektach badawczych (indywidualnych i zespołowych), w tym 8 finansowanych ze środków UE (polityka społeczna, ubezpieczenia, rynek pracy, warunki pracy i ergonomia); autorka ok. 80 publikacji z zakresu polityki społecznej i socjalnej, rynków pracy, warunków pracy, ergonomii, ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń w zarzadzaniu ryzykiem; autorka i współautorka 20 raportów z zakresu badań o zasięgu krajowym i międzynarodowym; uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2009 r.).

  Marta Gotz

  dr hab. Marta Götz prof. AFiB Vistula

  Prorektor ds. Nauki w Akademii Finansów i Biznesu Vistula; dr hab. nauk ekonomicznych nadany przez Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP); wykonawca i kierownik projektów Narodowego Centrum Nauki, Visegrad Fund, Fundacji Konrada Adenauera; adiunkt w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (2007-2015); asystent w Kolegium Gospodarki Światowej SGH (2004-2006); absolwentka UEP i Aalborg University (Dania); członek Academy of International Business (AIB), European International Business Academy (EIBA), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu (PTE).

  Wojciech Huebner

  dr hab. Wojciech Hüebner prof. AFiB

  Doktorat i habilitację obronił na wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH w Warszawie; doświadczenie akademickie zdobywał w USA (San Francisco State University i Harvey Mudd College, Claremont Colleges, CA) oraz w Niemczech (Uniwersytet w Mainz); kierował i uczestniczył w projektach ONZ w Afryce, Azji Centralnej i Chinach – między innymi w międzynarodowym programie The Silk Road Initiative w Pekinie; był również regionalnym doradcą ONZ do spraw wdrażania reform gospodarczych w Azji Centralnej; współzałożył The Silk Road Global Alliance (SRGA), międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się propagowaniem idei Szlaku Jedwabnego; profesor honorowy Uniwersytetu w Rizhau (Chiny); w latach 2014-16 i 2017-18 kierował programem Ekonomii na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych w Grupie Uczelni Vistula; od 2017 r. Dyrektor Centrum Badań Azjatyckich (Asia Research Centre) przy tymże Wydziale.

  Prof. Dr Hab. Juliusz Kotyński - Uczelnia Vistula

  prof. dr hab. Juliusz Kotyński

  Dyrektor Instytutu Badań Ekonomicznych Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula; były stypendysta Fulbrighta w Departamencie Ekonomii Uniwersytetu Harvarda; profesor SGH; pracownik i konsultant Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i UNCTAD w Genewie; radca ekonomiczno-handlowy i radca handlowy-minister pełnomocny, kierownik Biura Radcy Handlowego Ambasady RP we Francji (1993-1998); radca generalny w Ministerstwie Finansów (2002-2006 ); członek Komitetu Polityki Ekonomicznej Rady Unii Europejskiej (2003-2006); w działalności naukowej zajmuje się badaniami z zakresu teorii i polityki handlu międzynarodowego, finansów, globalizacji, polityki gospodarczej oraz regionalnej integracji gospodarczej i finansowej; od 2004 r. jest członkiem Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN; uczestniczy w badaniach i publikacjach „Forum Myśli Strategicznej” PTE i Komitetu Prognoz; jest autorem ok. 300 publikacji naukowych z zakresu ekonomii, finansów i stosunków międzynarodowych.

  Zbigniew Zimny

  dr hab. Zbigniew Zimny profesor AFiB Vistula

  Były szef jednostek analityczno-badawczych w Centrum ONZ ds. Korporacji Transnarodowych w Nowym Jorku i w organizacji ONZ ds. rozwoju gospodarczego, UNCTAD (Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju) w Genewie; kierował m.in. sekcjami ds. międzynarodowej wymiany usług i polityki inwestycyjnej oraz był dyrektorem oddziału odpowiedzialnego za przygotowanie dorocznego prestiżowego raportu ONZ – Światowego Raportu Inwestycyjnego (World Investment Report); jest specjalistą z zakresu m.in. korporacji transnarodowych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych i globalizacji; autor dwóch monografii o polityce państw wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wydanych w 2017 i 2018 roku, przygotowanych w ramach projektu badawczego realizowanego na podstawie grantu Narodowego Centrum Nauki.

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia ekonomiczne na poziomie magisterskim pozwolą realizować się w dziedzinie, która interesuje Cię najbardziej. Konkretne specjalności są zbudowane zgodnie z oczekiwaniami rynku.  Dzięki kadrze, w której jest wielu praktyków zyskasz użyteczną wiedzę. To pozwoli Ci znaleźć wymarzoną pracę w jednym z trzech obszarów – w biznesie, sektorze publicznym lub nauce.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Ekonomia.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA EKONOMII

  Gotowość zawodowa
  Studia ekonomiczne II stopnia skupiają się na przekazaniu Ci wiedzy i praktycznych umiejętności do tego, by samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe oraz podejmować wiążące decyzje. Każda ze specjalności skupia się na przygotowaniu Cię do pracy w firmach i placówkach o określonym profilu.

  Globalne możliwości
  Dzięki znacznemu poszerzeniu wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki otwartej, a także sfery planowania i zaopatrzenia, produkcji, logistyki, badań i rozwoju oraz finansów i controllingu, nauczysz się poruszania w środowisku międzykulturowym.

  Specjalistyczna wiedza
  Zajęcia prowadzone przez znanych praktyków, a do tego konkretne specjalności, rozwijające konkretne obszary wiedzy – podczas studiów ekonomicznych zdobędziesz specjalistyczną wiedzę, która pozwoli Ci zostać ekspertem w wybranej przez siebie dziedzinie.

  JAKA PRACA PO STUDIACH EKONOMIA?

  Studia ekonomiczne na poziomie magisterskim pozwolą pogłębić wiedzę i wybrać dziedzinę, w której staniesz się specjalistą.

  Decydując się na biznes międzynarodowy II, możesz ubiegać się o pracę na stanowiskach kierowniczych w następujących instytucjach:

  • przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne;
  • organizacje międzynarodowe;
  • organy rządowe i samorządowe związane z biznesem międzynarodowym.

  Wybierając ekonomię przedsiębiorstwa II, możesz starać się o pracę w następujących obszarach:

  • analityk lub konsultant w korporacjach międzynarodowych;
  • przedsiębiorstwa i instytucje regulujące działalność podmiotów gospodarczych lub promujące przedsiębiorczość.

  Decydując się na ekonomię międzynarodową, możesz rozwijać się zawodowo w sektorze prywatnym jako:

  • menedżer średniego lub wyższego szczebla;
  • ekspert;
  • doradca;
  • konsultant w instytucjach międzynarodowych i placówkach analityczno-badawczych w kraju i za granicą.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 6 100 zł 3 200 zł 680 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 5 400 zł 2 850 zł 610 zł

  Studia w języku polskim - studenci spoza UE

  Wpisowe* Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne i niestacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Uchwała Rady Wykonawczej o opłatach

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula w latach 2016-2019, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt:

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

Dla cudzoziemców:

Admissions team:

Yevhenii Lytovchenko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close