Rodzaj studiów:

Studia II Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2021/22 NA STUDIA II STOPNIA KIERUNKU EKONOMIA NIE JEST OBECNIE PROWADZONA

  EKONOMIA – OPIS KIERUNKU

  Studia ekonomiczne na poziomie magisterskim znacznie poszerzają wiedzę z zakresu ekonomii. W ich trakcie poznasz zasady zaawansowanych metod analitycznych, które pozwalają badać zjawiska ekonomiczne. Stawiamy na praktyczny wymiar kształcenia. Nauczysz się więc, jak wykorzystać wiedzę na polu zawodowym. Dzięki zrozumieniu funkcjonowania rynku międzynarodowego, przygotujesz się do pracy za granicą.

  W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 kierunek Ekonomia prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula zajął 3. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych oferujących takie studia w Polsce.

  Ekonomia – studia I i II stopnia prowadzone w Akademii Finansów i Biznesu Vistula po raz kolejny zostały docenione przez Polską Komisję Akredytacyjną. Kierunek otrzymał ocenę pozytywną. To stempel dobrej jakości – dowód dbałości uczelni o wysoki poziom kształcenia.

  Komisja podkreśliła, że program kierunku Ekonomia został opracowany zarówno z uwzględnieniem potrzeb studentów, jak i otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności rynku pracy. Wysoko też oceniła kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje nauczycieli akademickich. Zwróciła uwagę na nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i naukową, stałą i zróżnicowaną współpracę z otoczeniem biznesowym, w tym z pracodawcami oraz wszechstronne działania w zakresie wspierania studentów.

 • EKONOMIA – O PROGRAMIE

   

  Studia ekonomiczne w Akademii Finansów i Biznesu Vistula zostały stworzone z myślą o przyszłości zawodowej studentów. Kadrę naukowo-dydaktyczną tworzą eksperci i praktycy zawodu, a oferowane specjalności są dostosowane do potrzeb rynku. W naszej Uczelni wierzymy w dualność kształcenia, a to oznacza, że będziesz systematycznie rozwijał swoje kompetencje i jednocześnie będziesz mógł swobodnie podążać wybraną ścieżką kariery.

  PRAKTYKI ZAWODOWE
  W Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na praktyczny wymiar kształcenia. W trakcie studiów magisterskich będziesz mógł rozwijać swoje kompetencje, podejmując dodatkowe, nieobowiązkowe praktyki. Nasze Biuro Karier pomoże Ci nawiązać współpracę z partnerami biznesowymi Uczelni. Będziesz mógł także skorzystać z oferty programu Erasmus Plus i wyjechać na staż zagraniczny.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia na Akademii Finansów i Biznesu Vistula zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie ekonomii.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe
   • Ekonomia menedżerska
   • Prawo gospodarcze
   • Rynek finansowy – kurs średni
   • Gospodarowanie zasobami ludzkimi
   • Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
   • Wnioskowanie statystyczne
   • Ekonomia międzynarodowa
   • Makroekonomia – kurs średni
   • Ekonomia matematyczna
   • Historia myśli ekonomicznej
   • Seminarium dyplomowe magisterskie 1
   • Metodyka pisania pracy magisterskiej
   • Konserwatorium z języka obcego 1-2
 • SPECJALNOŚĆ: MIĘDZYNARODOWA POLITYKA GOSPODARCZA – NOWOŚĆ

  Światowa gospodarka wpływa na politykę i środowisko, towarzyszy powstawaniu nierówności społecznych. Polityka i gospodarka międzynarodowa tworzą dysproporcje w rozwoju poszczególnych regionów i krajów. Jeśli interesują cię megatrendy globalnego rozwoju, globalna ekonomia polityczna, międzynarodowa integracja gospodarcza czy działalność międzynarodowych organizacji gospodarczych, to ta specjalność jest właśnie dla ciebie. Zyskasz wiedzę, która pozwoli ci na podjęcie własnej działalności na rynku UE i na rynkach krajów trzecich.  Będziesz także przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w UE i w globalnej przestrzeni gospodarczej. W trakcie studiów poznasz zasady funkcjonowania rynku globalnego i rynku Unii Europejskiej. Nauczysz się dokonywania profesjonalnej analizy i oceny sytuacji w gospodarce światowej i wspólnotowej. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą strategii firm na rynku międzynarodowym. Będziesz mógł rozwijać karierę zawodową w instytucjach publicznych, w administracji rządowej, organizacjach międzynarodowych i w biznesie.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności międzynarodowa polityka gospodarcza:

   Semestr 3

   • Globalna ekonomia polityczna,
   • Perspektywy międzynarodowej polityki ekonomicznej,

   Semestr 4

   • Rola i znaczenie międzynarodowych organizacji gospodarczych,
   • Megatrendy globalnego rozwoju.

  SPECJALNOŚĆ: EKONOMIA GOSPODARKI CYFROWEJ – NOWOŚĆ

  Gospodarka cyfrowa obejmuje towary i usługi, których rozwój, produkcja, sprzedaż lub świadczenie są całkowicie zależne od technologii cyfrowych. To ogólnoświatowa sieć działań gospodarczych funkcjonujących dzięki istnieniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Specjalność ta jest adresowana do osób, które chcą zyskać wiedzę i rozwijać karierę w innowacyjnym obszarze na styku ekonomii z technologią informatyczną. W trakcie studiów zdobędziesz kompetencje przyszłości. Zyskasz wiedzę z zakresu przemysłu czwartej generacji (Industry 4.0), transformacji cyfrowej i współczesnych międzynarodowych powiązań gospodarczych. Kluczowe są dodatkowe umiejętności, wśród których najważniejsze to: umiejętności poznawcze i analityczne – umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji, krytycznego myślenia i nawiązywania relacji w wielokulturowym środowisku. Studia są skierowane do osób zainteresowanych pracą w charakterze analityka baz danych, koordynatora usług inteligentnych w przedsiębiorstwach, bankach i innych organizacjach oraz specjalisty do spraw nowych technologii.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności ekonomia gospodarki cyfrowej:

   Semestr 3

   • Rozwój gospodarki cyfrowej i proces digitalizacji,
   • Zastosowanie języka Python,

   Semestr 4

   • Wybrane zagadnienia funkcji produkcji w przedsiębiorstwie 4.0,
   • Biznes w środowisku międzykulturowym.

  SPECJALNOŚĆ: EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKI – NOWOŚĆ

  Studia stwarzają wiele możliwości zatrudnienia i perspektywy rozwoju zawodowego. W ich trakcie nauczysz się organizacji transportu i logistyki w przedsiębiorstwach sieciowych, wirtualnych, branży TLS oraz usług kurierskich ekspresowych i pocztowych. Zyskasz poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania najnowszych rozwiązań w transporcie i logistyce, poznasz inteligentne systemy transportowe. Dowiesz się, jak optymalizować procesy logistyczne z uwzględnieniem ekologii i ochrony środowiska. Zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat innowacyjnych łańcuchów dostaw i nauczysz się,  jak organizować i optymalizować transport w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Studia są skierowane do osób planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej w obszarze handlu międzynarodowego, przyszłych pracowników agencji celnych, centrów logistycznych, działów sprzedaży w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługach, a także do tych, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w międzynarodowym środowisku w obszarze spedycji krajowej i międzynarodowej, ekonomii i marketingu.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności ekonomika transportu i logistyki:

   Semestr 3

   • Ekonomika transportu,
   • Logistyka,

   Semestr 4

   • Rozwój infrastruktury i technologii w transporcie i logistyce,
   • Analiza ekonomiczna transportu,

   Semestr 5

   • Organizacja transportu w przedsiębiorstwie,
   • Transport Unii Europejskiej.

  SPECJALNOŚĆ: STRATEGIE BIZNESU I POLITYKA GOSPODARCZA II

  W trakcie studiów poszerzysz wiedzę z zakresu działania przedsiębiorstwa na rynku. Poznasz praktyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych, analiz sektorowych i projektów inwestycyjnych. Będziesz umiał samodzielnie sporządzać ekspertyzy dotyczące procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa i w jego otoczeniu.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności strategie biznesu i polityka gospodarcza II:
   • Strategiczna analiza rozwoju przedsiębiorstwa
   • Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
   • Kulturowe uwarunkowania współczesnego biznesu
   • Strategie podatkowe przedsiębiorstw
   • Konserwatorium dyplomowe specjalnościowe

  SPECJALNOŚĆ: BIZNES MIĘDZYNARODOWY II

  To specjalność, w trakcie której pogłębisz wiedzę i rozwiniesz kompetencje w sferach planowania, zaopatrzenia, produkcji, logistyki, badań, rozwoju, finansów i controllingu. Nauczysz się samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe związane z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym. Studia na poziomie magisterskim pozwolą ci swobodnie poruszać się w projektach o różnym podłożu ekonomicznym, prawnym i politycznym. Dzięki tej specjalności będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych oraz w organach rządowych i samorządowych.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności biznes międzynarodowy II:
   • Studia przypadku biznesu międzynarodowego
   • Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym
   • Międzynarodowa promocja gospodarcza
   • Finansowanie w biznesie międzynarodowym
   • Konserwatorium dyplomowe specjalnościowe
 • dr Maria Gasińska

  Prorektor ds. Studenckich. Tytuł magistra i stopień naukowy doktora otrzymała w SGPiS (obecnie SGH); brała udział w ponad 20 projektach badawczych (indywidualnych i zespołowych), w tym 8 finansowanych ze środków UE (polityka społeczna, ubezpieczenia, rynek pracy, warunki pracy i ergonomia); autorka ok. 80 publikacji z zakresu polityki społecznej i socjalnej, rynków pracy, warunków pracy, ergonomii, ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń w zarzadzaniu ryzykiem; autorka i współautorka 20 raportów z zakresu badań o zasięgu krajowym i międzynarodowym; uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2009 r.).

  Marta Gotz

  dr hab. Marta Götz prof. AFiB Vistula

  Prorektor ds. Nauki. Stopień dr. hab. nauk ekonomicznych nadany przez Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP); wykonawca i kierownik projektów Narodowego Centrum Nauki, Visegrad Fund, Fundacji Konrada Adenauera; adiunkt w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (2007-2015); asystent w Kolegium Gospodarki Światowej SGH (2004-2006); absolwentka UEP i Aalborg University (Dania); członek Academy of International Business (AIB), European International Business Academy (EIBA), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu (PTE).

  Wojciech Huebner

  dr hab. Wojciech Hübner prof. AFiB Vistula

  Dyrektor Instytutu Badań Azjatyckich. Doktorat i habilitację obronił na wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH w Warszawie; doświadczenie akademickie zdobywał w USA (San Francisco State University i Harvey Mudd College, Claremont Colleges, CA) oraz w Niemczech (Uniwersytet w Mainz); kierował i uczestniczył w projektach ONZ w Afryce, Azji Centralnej i Chinach – między innymi w międzynarodowym programie The Silk Road Initiative w Pekinie; był również regionalnym doradcą ONZ do spraw wdrażania reform gospodarczych w Azji Centralnej; współzałożył The Silk Road Global Alliance (SRGA), międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się propagowaniem idei Szlaku Jedwabnego; profesor honorowy Uniwersytetu w Rizhau (Chiny); w latach 2014-16 i 2017-18 kierował programem Ekonomii na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych w Grupie Uczelni Vistula.

  dr Zygmunt Janiec

  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Był jednym z pierwszych w Polsce badaczy integracji europejskiej. W Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych obronił pracę doktorską na temat stanowiska Wielkiej Brytanii wobec integracji zachodnioeuropejskiej. Był etatowym pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Warszawskim i w SGGW. Pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Prowadził wykłady w Turcji, Słowenii, Szwecji i Holandii. W całej karierze zawodowej łączył pracę badawczą i dydaktyczną  z działalnością praktyczną. Był prezesem warszawskiej spółdzielni budowlano-mieszkaniowej PLON. Dwukrotnie reprezentował polskie interesy gospodarcze za granicą. Był kierownikiem polskiego Biura Radcy Handlowego w Kuwejcie oraz kierownikiem Wydziału Ekonomiczno-Handlowego w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles. Pracował w Sejmie RP (specjalista od kontaktów międzynarodowych i ustawodawstwa gospodarczego). Był dyrektorem generalnym w Izbie Inwestorów Zagranicznych w Polsce. W 1994 r. uczestniczył w prestiżowym szkoleniu młodych przedsiębiorców i polityków organizowanym przez brytyjski Future of Europe Trust (Londyn, Bonn, Bruksela). Ukończył szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Był członkiem Rady Nadzorczej Zespołu Uzdrowisk Krakowskich oraz Narodowej Rady Integracji Europejskiej do spraw Środowisk Gospodarczych.

  prof. dr hab. Juliusz Kotyński

  Dyrektor Seminarium Doktorskiego. Dyrektor Instytutu Badań Ekonomicznych Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula; były stypendysta Fulbrighta w Departamencie Ekonomii Uniwersytetu Harvarda; profesor SGH; pracownik i konsultant Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i UNCTAD w Genewie; radca ekonomiczno-handlowy i radca handlowy-minister pełnomocny, kierownik Biura Radcy Handlowego Ambasady RP we Francji (1993-1998); radca generalny w Ministerstwie Finansów (2002-2006); członek Komitetu Polityki Ekonomicznej Rady Unii Europejskiej (2003-2006); w działalności naukowej zajmuje się badaniami z zakresu teorii i polityki handlu międzynarodowego, finansów, globalizacji, polityki gospodarczej oraz regionalnej integracji gospodarczej i finansowej; od 2004 r. jest członkiem Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN; uczestniczy w badaniach i publikacjach „Forum Myśli Strategicznej” PTE i Komitetu Prognoz; jest autorem ok. 300 publikacji naukowych z zakresu ekonomii, finansów i stosunków międzynarodowych.

  Magdalena Rybicka

  mgr Magdalena Rybicka

  Ekonomista, zastępca dyrektora Centrum Badań Azjatyckich. Absolwentka Wydziału Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej (2008), ukończyła także studia podyplomowe z zakresu metodologii badań w naukach ekonomicznych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula (2014), doktorantka na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula. Wykłada makro- i mikroekonomię, tematy związane ze Szlakiem Jedwabnym i Azją oraz patenty i innowacje jako przewagą konkurencyjną przedsiębiorstw w AFiB Vistula. Zainteresowania naukowe i publikacje (ponad 30 publikacji w punktowanych czasopismach i monografiach) dotyczą zagadnień interdyscyplinarnych związanych z tematyką rozwoju krajów azjatyckich, analizą ryzyka oraz innowacjami. Ma na swoim koncie liczne wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz sekretarz w komitecie Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy zawodowej w administracji państwowej (w tym 10 lat przepracowała w Ministerstwie Finansów).

  dr Zdzisław Zasada

  Dr nauk ekonomicznych od 1986 r. W działalności naukowej zajmuje się problematyką mikro- i makroekonomii. W wąskim zakresie obszar zainteresowań poszerzony jest o problematykę zarządzania nieruchomościami i rynkiem nieruchomości, a także bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i opracowań z zakresu ekonomii, polityki gospodarczej itp.

  Zbigniew Zimny

  dr hab. Zbigniew Zimny prof. AFiB Vistula

  Były szef jednostek analityczno-badawczych w Centrum ONZ ds. Korporacji Transnarodowych w Nowym Jorku i w organizacji ONZ ds. rozwoju gospodarczego, UNCTAD (Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju) w Genewie; kierował m.in. sekcjami ds. międzynarodowej wymiany usług i polityki inwestycyjnej oraz był dyrektorem oddziału odpowiedzialnego za przygotowanie dorocznego prestiżowego raportu ONZ – Światowego Raportu Inwestycyjnego (World Investment Report); jest specjalistą z zakresu m.in. korporacji transnarodowych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych czy globalizacji; autor dwóch monografii o polityce państw wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wydanych w 2017 i 2018 roku, przygotowanych w ramach projektu badawczego realizowanego na podstawie grantu z Narodowego Centrum Nauki.

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia ekonomiczne na poziomie magisterskim pozwolą ci realizować się w dziedzinie, która interesuje cię najbardziej. Konkretne specjalności są zbudowane zgodnie z oczekiwaniami rynku.  Dzięki kadrze, w której jest wielu praktyków, zyskasz użyteczną wiedzę. To pozwoli ci znaleźć wymarzoną pracę w jednym z trzech obszarów – w biznesie, sektorze publicznym lub nauce.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą ci studia na kierunku Ekonomia.

   

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA EKONOMII

  Gotowość zawodowa
  Studia ekonomiczne II stopnia dają możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych oraz podejmowania wiążących decyzji. Każda ze specjalności została tak zaprojektowana, aby przygotować cię do pracy w firmach i placówkach o określonym profilu.

  Globalne możliwości
  Dzięki znacznemu poszerzeniu wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki otwartej, planowania i zaopatrzenia, produkcji, logistyki, badań i rozwoju oraz finansów i controllingu nauczysz się swobodnego poruszania się w środowisku międzykulturowym.

  Specjalistyczna wiedza
  Zajęcia są prowadzone przez znanych praktyków. Programy poszczególnych specjalności pozwolą ci podczas studiów ekonomicznych rozwijać konkretne obszary wiedzy. Zyskasz kompetencje, dzięki którym staniesz się ekspertem w wybranej przez siebie dziedzinie.

   

  JAKA PRACA PO STUDIACH EKONOMIA?

  Studia ekonomiczne na poziomie magisterskim pozwolą ci pogłębić wiedzę i wybrać dziedzinę, w której staniesz się specjalistą.  

  Decydując się na Międzynarodową politykę gospodarczą, możesz rozwijać się jako:

  • analityk (adviser) w instytucjach publicznych,
  • analityk w administracji rządowej,
  • ekspert w organizacjach międzynarodowych,
  • doradca w prywatnych firmach,
  • menedżer biznesu międzynarodowego,
  • menedżer agend międzynarodowych organizacji gospodarczych.

   

  Wybierając Ekonomię gospodarki cyfrowej znajdziesz pracę jako:

  • analityk baz danych,
  • koordynator usług inteligentnych w przedsiębiorstwach, bankach i innych organizacjach,
  • specjalista do spraw nowych technologii.

   

  Po Ekonomice transportu i logistyki masz szanse realizować się w następujących obszarach:

  • własna działalności gospodarcza w obszarze handlu międzynarodowego,
  • menedżer agencji celnych,
  • menedżer centrów logistycznych,
  • menedżer działów sprzedaży w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługach,
  • specjalista firm spedycji krajowej i międzynarodowej.

   

  Wybierając Strategie biznesu i politykę gospodarczą II, możesz starać się o pracę w następujących obszarach:

  • korporacje międzynarodowe – analityk lub konsultant,
  • przedsiębiorstwa i instytucje regulujące działalność podmiotów gospodarczych lub promujące przedsiębiorczość.

   

  Decydując się na Biznes międzynarodowy II, możesz ubiegać się o pracę na stanowiskach kierowniczych w następujących instytucjach:

  • przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne;
  • organizacje międzynarodowe;
  • organy rządowe i samorządowe związane z biznesem międzynarodowym.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 6 100 zł 3 200 zł 680 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 5 400 zł 2 850 zł 610 zł

  Studia w języku polskim - studenci spoza UE

  Wpisowe* Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne i niestacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
int(41216)

Kontakt:

Kontakt do Działu Edukacji Cyfrowej

elearning@vistula.edu.pl

 

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

 

Joanna Godlewska
tel. 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Dla cudzoziemców:

 

Admissions team:

Anna Voronko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close