Rodzaj studiów:

Studia II Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • FILOLOGIA ANGIELSKA – O STUDIACH

  W dobie globalizacji świadomość kulturowa i dobra znajomość języków obcych – w tym przede wszystkim języka angielskiego – są niezwykle cenione na rynku pracy. Jeżeli masz już doświadczenie językowe i widzisz swoją przyszłość zawodową w międzynarodowych strukturach lub planujesz zostać nauczycielem języków obcych, kierunek Filologia angielska na poziomie magisterskim jest właśnie dla ciebie.

  Studia pomogą pogłębić znajomość języka angielskiego oraz rozwinąć kompetencje w zakresie metodyki nauczania lub tłumaczeń. Nauczysz się też drugiego języka obcego i zdobędziesz szczegółową wiedzę z zakresu kultury krajów anglosaskich. Odbędziesz staż w szkole językowej lub firmie międzynarodowej, który pomoże Ci szybko odnaleźć się na rynku pracy.

  Zalety kierunku:

  • Praktyczny profil: kształcimy nauczycieli i tłumaczy, organizatorów i menedżerów kultury, redaktorów i wydawców;
  • Wszystkie wykłady i zajęcia mają formę interaktywną;
  • Drugi język obcy na poziomie B1 (4 semestry);
  • Zajęcia, warsztaty i seminaria są przygotowywane w oparciu o zainteresowania studentów;
  • Staż w szkołach i firmach międzynarodowych;
  • Nasi studenci i wykładowcy tworzą dynamiczne wielokulturowe środowisko.

  WYMAGANIA

  Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego, musisz spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  • Posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku Filologia Angielska;
  • Posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich na innym kierunku (w tym przypadku musisz wyrównać różnice programowe) oraz przedłożyć certyfikat języka angielskiego na poziomie C1.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • FILOLOGIA ANGIELSKA – O PROGRAMIE

  Praktyczna znajomość języka angielskiego, a do tego przydatne informacje z zakresu biznesu międzynarodowego i marketingu – to filary programu kierunku Filologia angielska II stopnia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

  Studia pozwolą rozwijać umiejętności i przygotują do pracy w pożądanym zawodzie – nie tylko na terenie Polski. Zdobędziesz wszechstronną wiedzę, dzięki której będziesz specjalistą w zakresie filologii angielskiej.

  PRAKTYKI ZAWODOWE

  W Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na wiedzę praktyczną, dlatego podczas dwuletnich studiów magisterskich odbędziesz łącznie trzymiesięczne praktyki zawodowe. Aż sześćdziesiąt godzin praktyk zrealizujesz w ramach warsztatów na Uczelni – projektów zleconych przez firmy współpracujące z nami. Będziesz miał możliwość odbycia cennego stażu w  firmach wydawniczych i dystrybucyjnych, agencjach tłumaczeniowych, korporacjach i instytucjach o profilu międzynarodowym, lub szkołach językowych. Po ukończeniu takiego stażu, z łatwością znajdziesz pracę.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA


  Wykładowcy kładą nacisk na praktyczne zajęcia, dzięki którym poprawisz znajomość języka. Dla osób zainteresowanych pracą tłumacza prowadzimy warsztaty przekładu, zarówno tekstów biznesowych, specjalistycznych, jak i literackich. Przyszli nauczyciele zdobędą  kompleksową wiedzę metodyczną, niezbędną do uzyskania kwalifikacji zawodowych. Naukę języka uzupełnia wiedza z zakresu kultury i historii krajów anglosaskich. Zajęcia opracowywane są w oparciu o zainteresowania i potrzeby studentów, jak również o dynamicznie zmieniające się wymagania rynku.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe

   Przedmioty praktyczne:

   • Gramatyka praktyczna języka angielskiego
   • Czytanie i analiza tekstu
   • Business Communication – Język finansów, bankowości i giełdy
   • Business Communication – Język i kultura negocjacji
   • Język mediów
   • Nowe technologie w pisaniu prac naukowych
   • Drugi język obcy 1-4
   • Praktyki zawodowe – warsztaty 1-2
   • Praktyki zawodowe – staż

   Przedmioty obowiązkowe:

   • Podstawy psychologii ogólnej
   • Historia i dziedzictwo polityczno-kulturowe Imperium Brytyjskiego
   • Podstawy psychologii dla nauczycieli
   • Współczesna powieść angielskiego obszaru językowego  (po 1960r.)
   • Adaptacje filmowe dzieł literackich
   • Arcydzieła literatury światowej

   Zajęcia fakultatywne:

   • Wstęp do pedagogiki
   • Komunikacja międzykulturowa

   Zajęcia w ramach specjalizacji nauczycielskiej:

   • Wstęp do glottodydaktyki
   • Pedagogika szkoły średniej
   • Psycholingwistyka
   • Metodyka nauczania języków obcych
   • Metody testowania i oceniania
   • Technologie informacyjne w nauczaniu języków obcych

   Zajęcia w ramach specjalizacji kulturowo-tłumaczeniowej:

   • Powieść obszaru anglojęzycznego
   • Współczesne teorie badań literackich
   • Geografia krajów anglosaskich
   • Analiza tekstu 1-2
   • Współczesny rynek wydawnictw naukowych

   Seminaria:

   • Pisanie prac naukowych w języku angielskim
   • Proseminarium
   • Seminarium 1-2
 • Kierunek Filologia w zakresie języka angielskiego (Warszawa) –  pozwala realizować jedną z dwóch specjalności: tłumaczenia lub specjalność nauczycielską.

  SPECJALNOŚĆ: KULTUROZNAWSTWO I TŁUMACZENIA

  Zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy nad przekładem.  Pogłębisz wiedzę z zakresu kultury i literatury krajów anglosaskich. Zyskasz też umiejętności niezbędne na rynku wydawniczym.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności kulturoznawstwo i tłumaczenia
   • Powieść obszaru anglojęzycznego
   • Współczesne teorie badań literackich
   • Geografia krajów anglosaskich
   • Analiza tekstu 1-2
   • Współczesny rynek wydawnictw naukowych

  SPECJALNOŚĆ: NAUCZYCIELSTWO

  Zdobędziesz kwalifikacje nauczycielskie, poznasz nowoczesne metody edukacji oraz otrzymasz narzędzia niezbędne do tego, by spełniać się jako nauczyciel języka angielskiego.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności nauczycielskiej
   • Wstęp do glottodydaktyki
   • Pedagogika szkoły średniej
   • Psycholingwistyka
   • Metodyka nauczania języków obcych
   • Metody testowania i oceniania
   • Technologie informacyjne w nauczaniu języków obcych
 • Dr Hab. Maria Koszla Szymańska - Uczelnia Vistula

  dr hab. Maria Koszla-Szymańska

  Autorka książek, polskich i zagranicznych artykułów dotyczących m.in aspektów kulturowych w nauczaniu języka hiszpańskiego. Od 1996 r. bierze udział w corocznych kongresach organizowanych w ośrodkach uniwersyteckich w całej Hiszpani. Laureatka pięciu nagród jubileuszowych oraz Złotego Medalu za Długoletnią Służbę przyznanych przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

  prof. dr hab. Andrzej Weseliński

  Autor licznych prac naukowych z zakresu literatury i kultury brytyjskiej i amerykańskiej opublikowanych w kraju i za granicą. Prowadzi wykłady m.in w University of Notre Dame czy w University College London. Uczestnik międzynarodowych programów naukowych. Założyciel pisma naukowego ANGLICA. Współautor kilkudziesięciu programów edukacyjnych emitowanych przez Telewizję Polską i Polskie Radio. Otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe. Laureat konkursu BBC European Service, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

  dr Pablo de la Fuente de Pablo

  Specjalista w zakresie historii książek, kultury i literatury. Wykłada gościnnie na wielu zagranicznych uniwersytetach. Dyrektor, redaktor naukowy i główny badacz El Triunfante. W latach 2011-2016 związany z Ministerstwem Kultury w Hiszpanii. Autor wielu publikacji naukowych.

  dr Katarzyna Kacprzak

  Specjalistka w dziedzinie filologii hiszpańskiej i romańskiej. Przez wiele lat pełniła funkcje m.in. kierownika działu promocji i rzecznika prasowego Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz Instytutu Cervantesa w Warszawie i Krakowie. Była również kierownikiem ds. projektów w Instytucie Adama Mickiewicza w Warszawie. Organizowała międzynarodowe projekty kulturalne i medialne, m.in. w ramach Polskiej Prezydencji w UE oraz dwa największe projekty promocji kultury polskiej zagranicą: POLSKA! YEAR (Rok Polski w Wlk. Brytanii, 2009-2010) i Rok Polski w Hiszpanii (2002 – 2003). Tłumaczka literatury i esejów oraz tłumaczka przysięgła j. hiszpańskiego i j. francuskiego.

  prof. dr hab. Andrzej Diniejko

  dr hab. Johann Sauer Hans

  dr hab. Jana Rosker

  Dr Irena Księżopolska - Uczelnia Vistula

  dr Irena Księżopolska

  Specjalistka w zakresie modernizmu, postmodernizmu w literaturze i sztuce oraz komunikacji międzykulturowej. Autorka wielu publikacji naukowych i artykułów, w tym monografii The Web of Sense: Patterns of Involution in Selected Fictions by Virginia Woolf and Vladimir Nabokov w 2012 r. Organizatorka i współorganizatorka wielu konferencji naukowych. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

  dr Mo Zhou

  dr Liu Hanzhen

  mgr Ali Sengul

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego – zostały zaplanowane tak, by jak najlepiej przygotować Cię do podjęcia pracy w pożądanym przez Ciebie miejscu, w tym przede wszystkim jako nauczyciel języka angielskiego. Praktyczne podejście do zajęć sprawia, że będziesz mógł swobodnie rozwijać się i tym samym pewniej decydować o swojej przyszłości i jej kierunku. Po ukończeniu studiów w Akademii Finansów i Biznesu Vistula na poziomie magisterskim zostaniesz magistrem filologii.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego.

  Znajomość języków

  Znacznie rozwiniesz swoją znajomość języka angielskiego i po czterech semestrach studiów na poziomie magisterskim opanujesz go na poziomie C2 według wymagań Unii Europejskiej. Drugi język obcy (wg wyboru) poznasz na poziomie B1 (lub B2, jeżeli dołączysz do grupy zaawansowanej).

  Praktyczna wiedza – nauczanie języka angielskiego

  Dzięki praktycznej wiedzy językowej i efektywnym zajęciom, będziesz w stanie nauczać języka angielskiego na wszystkich poziomach.

  Profesjonalne tłumaczenia

  Rozwiniesz umiejętności wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych w zakresie tłumaczeń biznesowych, specjalistycznych i kulturalnych.

  JAKA PRACA PO STUDIACH FILOLOGIA ANGIELSKA?

  Po ukończeniu studiów na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego      (w zależności od wybranej specjalizacji) będziesz mógł realizować się w pracy jako:

  • nauczyciel w szkołach lub placówkach nauki języków obcych;
  • redaktor portali i prasy anglojęzycznej;
  • organizator i manager wydarzeń kulturalnych;
  • tłumacz w biurze tłumaczeń;
  • specjalista w branży wydawniczej;
  • w mediach i branży rozrywki i turystyki;
  • w międzynarodowych firmach i korporacjach;
  • w organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach edukacyjnych.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 7 000 zł 3 650 zł 770 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 6 200 zł 3 250 zł 690 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 1 450 € 775 €
  Studia niestacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 2 500 € 1 350 €

  * Obywatele Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Gruzji, Ukrainy oraz wszystkich krajów Ameryki Południowej płacą według stawek obywateli Unii Europejskiej.

  Uchwała Rady Wykonawczej o opłatach

  Pobierz

  Aneks do Uchwały Rady Wykonawczej

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek (9.08.2018) 10.00-17.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close