Rodzaj studiów:

Studia II Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • FILOLOGIA ANGIELSKA – OPIS PROGRAMU

  W dobie globalizacji świadomość kulturowa i dobra znajomość języków obcych – w tym przede wszystkim języka angielskiego – są niezwykle cenione na rynku pracy. Program studiów magisterskich Filologia Angielska jest przeznaczony dla tych, kto planuje pracę w międzynarodowych strukturach, interesuje się rynkiem wydawniczym, chce zostać zawodowym tłumaczem tekstów specjalistycznych lub redaktorem tekstów obcojęzycznych w mediach. Jeśli szukasz studiów, które pomogą Ci pogłębić swoją wiedzę języka angielskiego, zdobyć szeroki wachlarz umiejętności specjalistycznych oraz rozwinąć swoje kompetencje w zakresie pisania różnego rodzaju tekstów lub tłumaczeń, Filologia angielska na poziomie magisterskim jest Twoim kierunkiem. Tu doszlifujesz swój angielski, nauczysz się drugiego języka obcego i zdobędziesz szczegółową wiedzę z zakresu kultury krajów anglosaskich. Odbędziesz staż w szkole językowej, agencji tłumaczeń lub firmie międzynarodowej, który pomoże Ci szybko odnaleźć się na rynku pracy po ukończeniu studiów.

   

  Zalety programu Filologia angielska:

  • Praktyczny profil: kształcimy nauczycieli szkół językowych i tłumaczy, organizatorów i menedżerów kultury, redaktorów i wydawców;
  • Wszystkie wykłady i zajęcia mają formę interaktywną;
  • Drugi język obcy na poziomie B1 (4 semestry);
  • Zajęcia, warsztaty i seminaria są przygotowywane w oparciu o zainteresowania studentów;
  • Staż w szkołach i firmach międzynarodowych;
  • Nasi studenci i wykładowcy tworzą dynamiczne wielokulturowe środowisko.

  FILOLOGIA ANGIELSKA – STUDIA MAGISTERSKIE – WYMAGANIA

  Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na  Filologii angielskiej, musisz spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  • Posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku/specjalności Filologia Angielska;
  • Posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich na innym kierunku (w tym przypadku musisz wyrównać różnice programowe) oraz przedłożyć certyfikat języka angielskiego na poziomie C1.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

   

   

 • FILOLOGIA ANGIELSKA – O PROGRAMIE

  Praktyczna znajomość języka angielskiego, a do tego przydatne informacje z zakresu biznesu międzynarodowego i marketingu – to filary Filologii angielskiej II stopnia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Studia pozwolą rozwijać umiejętności i przygotują do pracy w pożądanym zawodzie – nie tylko na terenie Polski. Zdobędziesz wszechstronną wiedzę, dzięki której będziesz specjalistą w zakresie filologii angielskiej.

   

  PRAKTYKI ZAWODOWE

  W Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na wiedzę praktyczną, dlatego podczas dwuletnich studiów magisterskich odbędziesz łącznie trzymiesięczne praktyki zawodowe. Będziesz miał możliwość odbycia cennego stażu w  firmach wydawniczych i dystrybucyjnych, agencjach tłumaczeniowych, korporacjach i instytucjach o profilu międzynarodowym, lub szkołach językowych. Z łatwością znajdziesz pracę po ukończeniu takiego stażu.

   

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA

  Wykładowcy kładą nacisk na praktyczne zajęcia, dzięki którym doszlifujesz swoją znajomość języka. Dla osób zainteresowanych pracą tłumacza prowadzimy warsztaty przekładu, zarówno tekstów biznesowych, specjalistycznych, jak i literackich. Przyszli menadżerowie kultury lub pracownicy segmentu wydawniczego zdobędą tu kompleksową wiedzę, niezbędną do uzyskania kwalifikacji zawodowych. Zajęcia z nauki języka uzupełnione są wiadomościami o kulturze i historii krajów anglosaskich, jak również warsztatami pisarskimi. Zajęcia opracowywane są w oparciu o zainteresowania i potrzeby studentów, jak również o dynamicznie zmieniające się wymagania rynku.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe

   Przedmioty praktyczne:

   • Business Communication 1-2

   These two semester courses aim at helping students to master the basics of terminology, phraseology, syntax, grammar and the varieties of language used in negotiations and business meetings. They also help students to learn various business skills: making a sales pitch, conducting a business-related conversation both in writing and in speech, reading, writing and processing business documentation and generally navigating business discourse.

   • Practical Grammar of English Language

   Detailed introduction of theoretical and practical aspects of the English grammar, which regulate the rules of sentence and phrase creation on the one hand and enable analysis of such structures on the other. The aim of the course is raising awareness of students of the advanced and detailed rules of English grammar, introduction of the key terminology for descriptive analysis and proper word, phrase and sentence creation.

   • New Technologies in Writing Research Papers

   The course introduces the use of new technologies for various tasks of academic research, including: conducting the bibliographic query, compilation of bibliography, use of MS Office tools for writing, editing and correcting papers, use of available online tools and various software to compile material, take notes and produce consistently formatted citations.

   • Writing Research Papers in English

   The main purpose of the course is the development of advanced writing techniques, especially in academic research papers and analytical essays, critical analysis papers and argumentative writing in general. Knowledge of stylistic peculiarities as well as basic grammar, vocabulary, syntax, etc. of formal English language will be introduced and developed.

   • Internship 1-3

   3 months of internships in companies, language schools, translation agencies, publishing industry institutions and NGOs and institutions of culture, where the use of English language is one of the basic requirements. Internship supervisor verifies the projects and assignments completed by the students.

    

   Przedmioty obowiązkowe:

   • Film Adaptations of Literary Works

   The purpose of the course is to introduce to students the key information about distinctions between film and literary narrative, including the basic aspects of adaptation theory. By watching and analyzing ground-breaking or classic film adaptations, students should master key terminology of „film discourse”, learn the important qualities of film language and various film techniques, as well as the most important conventions. The key aim is teaching students to recognize the qualities specific for each kind of discourse and examine and critique the adaptation of literary works.

   • Masterpieces of World Literature

   The course is based on a selection of world literary masterpieces and is aimed at broadening the understanding of literature and culture and placing English language literature in the wider context. The course will consider the processes which govern the formulation of the canon of world literature, in full awareness of the ideological conditioning behind such processes. Selection of works to be discussed in class will depend on the students’ choice.

   • Political and cultural heritage of the British Empire

   The course aims to introduce to the students advanced knowledge of history and cultural heritage of the British Empire. The lectures will cover key historical events, analysis of various tendencies apparent in history; politics of Colonialism and post-colonialism.

   • Cross-cultural communication

   Interactive course, which draws on the students’ cultural background by inviting them to analyze relations between various cultures, in terms which explore the varieties of cultural experience, introduce the key concepts of the cross-cultural theory and prepare the students to function in multicultural society.

   • Introduction to Psychology

   Course in general psychology, preparing students for competent functioning in various environments. Course objectives are as follows: to identify theoretical foundations of the major areas of psychology; to explain different models of human behavior; to describe connections between general concepts of psychology studied in the course to everyday life.

   • Contemporary Anglophone Novel after 1960

   The aim of the course is to introduce to the students the most important literary works of British literature after 1960. The key characteristics of contemporary British literature will be discussed, paying particular attention to postmodernist discourse. The course will also cover the narrative devices such as metafiction, parody and pastiche. The course is organized through a selection of literary and cultural topics: contemporary views of history and memory; politics of identity and relation with the Other; post-colonial discourse; dealing with unreliability of discourse; multiculturalism, etc.

   • Contemporary literary theories

   The course introduces to the students the key 20th century concepts and terms of literary theory and discusses their application in the process of analysis and interpretation of a literary work, leading to reflection over the issue of various theoretical approaches and literary critique techniques. The course will also aim to raise an awareness of philosophical and ideological genesis of such theories.

    

   Zajęcia fakultatywne:

   • Close Reading and Textual Analysis

   This course is dedicated to development of advanced techniques of critical discourse, with focus on the strategy of Close Reading, but also in awareness of other approaches to literary texts. After the theoretical basics of the method are introduce, the course will focus on their practical application in analysis of literary texts, selected by the teacher together with the students.

   • Second Foreign Language 1-4

   Second foreign language course that lasts for 4 semesters of study should introduce the students to the culture of the given language area and teach them to communicate in the given language at least at B1 level. They should acquire 4 basic skills: writing, reading, speaking and listening. The language can be selected by the students (it may be German, Spanish, Chinese or Italian).

   • Media Language

   The aim of the course is to introduce to the students various types of texts which may be found within the broadly understood world of media. It also introduces and practices vocabulary specific to such discourse.

    

   Zajęcia w ramach specjalizacji tłumaczeniowej

   Program ma na celu zapoznanie studentów ze współczesnymi tendencjami w dziedzinie lingwistyki i translatoryki. Bogata oferta zajęć z
   języków specjalistycznych i tłumaczeń specjalistycznych pozwoli studentom zapoznać się z wybranymi dziedzinami i przygotuje ich do
   przyszłej pracy tłumacza. Bardzo duży nacisk położono na zajęcia związane z językiem biznesu i komunikacją językową, ponieważ specjaliści językoznawcy/tłumacze w tej dziedzinie są szczególnie poszukiwani na rynku pracy.

    

   Zajęcia:

   • Cultural Aspects of Translation

   The course aims to introduce the students to various approaches to basic issues in translation, such as equivalence, untranslatability, translation errors. Students will also learn with the most crucial problems in translation (cultural elements, proper names, idioms, dialects and jargon) and techniques which are used to solve such problems.

   • Translation in Economics

   The course is dedicated to introducing to students the basic terminology, phraseology, syntax and grammar of economic texts. After the brief introduction, the course will take the form of a workshop, during which students will develop skills such as the use of specialist dictionaries, sources and aids to conduct professional translation of economic texts. Critical approach to linguistic part of the source text will also be practiced. The course will cover both oral and written translations, from English to Polish and from Polish to English.

   • Translation of commercial, administrative and diplomatic documentation

   The course is dedicated to introducing to students the basic terminology, phraseology, syntax and grammar of commercial, administrative and diplomatic texts. After the brief introduction, the course will take the form of a workshop, during which students will develop skills such as the use of specialist dictionaries, sources and aids to conduct professional translation of such discourse. Critical approach to linguistic part of the source text will also be practiced. The course will cover both oral and written translations, from English to Polish and from Polish to English.

   • Medical Translation

   The course is dedicated to introducing to students the basic terminology, phraseology, syntax and grammar of medical texts. After the brief introduction, the course will take the form of a workshop, during which students will develop skills such as the use of specialist dictionaries, sources and aids to conduct professional translation of such discourse. Critical approach to linguistic part of the source text will also be practiced. The course will cover both oral and written translations, from English to Polish and from Polish to English.

   • Legal Translation

   This course is aimed to prepare the students for translation of legal texts (legal regulations, contracts, legal commentary, etc.). The course will cover both oral and written translations, from English to Polish and from Polish to English.

    

   Zajęcia w ramach specjalizacji kulturoznawczej i literaturoznawczej

    

   Program ma za cel zapoznanie studentów ze sposobami interpretacji utworów literackich, a także filmowych, przy zastosowaniu nowoczesnych metod analizy tekstu i dzieła filmowego. Drugim, i równie ważnym celem jest wyrobienie w studentach umiejętności znajdowania i opisywania relacji między światem przedstawionym a rzeczywistością: w jakiej mierze twórcy powinni być, i są, wierni otaczającemu ich światu, a na ile kreują go w swoich utworach. Trzeci cel to przygotowanie studentów do pisania i redagowania tekstów – zarówno literackich jak i krytycznych.

    

   Zajęcia:

   • Textual Analysis 1-2

   The aim of these 2 semester courses is to develop higher-order reading skills and to train students to read attentively, to think critically and analytically, to produce and evaluate perceptive interpretations, based on textual evidence. The students will also be asked to produce critical texts, or argumentative or analytical nature, demonstrating their grasp of textual analysis methodologies.

   • Creative Writing 1-2

   The course which will take 2 semesters aims to facilitate the creative process of writing fictional texts through a combination of close analysis of sample texts and creative writing workshop. The program of the course builds on awareness of literary genres and styles studied in other literary courses. Students will be asked not only to write their own short fictions, but to also analyze and critique those of their group mates. Students’ creative work may be published on the website dedicated to the course or in other media.

   • Contemporary Scientific Publishing

   The course is meant to prepare students for finding employment in the publishing industry, whether in distribution or in production of publications. The course will cover both print and online content, introduce the key international and Polish publishers and discuss the key concepts necessary for navigating the publishing market.

    

   Seminaria:

   • Proseminar MA

   Course objectives are to introduce the formal guidelines and basic suggestions for working on diploma projects, provide guidance for students’ individual projects, especially in the area of structuring their work, conceptualizing the research goals and conducting the bibliographic query.

   • MA Seminar 1-2

   MA Seminar is a course made up of individual consultations with the academic supervisor, who provides detailed guidance for the individual projects of the students. The projects may be in the area of comparative linguistics, translation studies, glottodidactis an discourse analysis or cultural studies.

 • Kierunek Filologia w zakresie języka angielskiego (Warszawa) –  pozwala realizować jedną z dwóch specjalności: tłumaczenia lub specjalność nauczycielską.

  SPECJALNOŚĆ: KULTUROZNAWSTWO I LITERATUROZNAWSTWO

  Zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy z tekstem, pogłębisz wiedzę z zakresu kultury i literatury krajów anglosaskich, a do tego zyskasz niezbędną wiedzę potrzebną do poruszania się po rynku wydawniczym.

   

  Przedmioty w ramach specjalizacji:

  • Textual Analysis 1-2
  • Creative Writing 1-2
  • Contemporary Scientific Publishing

   

  SPECJALNOŚĆ: TŁUMACZENIA

  Zdobędziesz kwalifikacje tłumacza tekstów specjalistycznych, poznasz nowoczesne metody tłumaczeń oraz nowoczesne narzędzia niezbędne do efektywnego przekładu ustnego i pisemnego.

   

  Przedmioty w ramach specjalizacji:

  • Cultural Aspects of Translation
  • Translation in Economics
  • Translation of commercial, administrative and diplomatic documentation
  • Medical Translation
  • Legal Translation
 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

   

  Studia na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego – zostały zaplanowane tak, by jak najlepiej przygotować Cię do podjęcia pracy w pożądanym przez Ciebie miejscu. Praktyczne podejście do zajęć sprawia, że będziesz mógł swobodnie rozwijać się i tym samym pewniej decydować o swojej przyszłości i jej kierunku. Po ukończeniu studiów w Akademii Finansów i Biznesu Vistula na poziomie magisterskim zostaniesz magistrem filologii.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA FILOLOGII ANGIELSKIEJ

   

  Znajomość języków

  Znacznie rozwiniesz swoją znajomość języka angielskiego i po czterech semestrach studiów na poziomie magisterskim opanujesz go na poziomie C2 według wymagań Unii Europejskiej. Drugi język obcy (wg wyboru) poznasz na poziomie B1 (lub B2, jeżeli dołączysz do grupy zaawansowanej).

   

  Profesjonalne tłumaczenia

  Rozwiniesz umiejętności wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych w zakresie tłumaczeń biznesowych, specjalistycznych i kulturalnych.

   

  Praca w sektorze wydawniczym

  Po zakończeniu studiów, nasi absolwenci z łatwością znajdą pracę w sektorze wydawniczym – jako autorzy tekstów i książek, tłumacze, redaktorzy, specjaliści ds. sprzedaży i marketingu czy przedstawiciele dystrybucyjni.

   

  MOŻLIWOŚCI PRACY

   

  Po ukończeniu studiów na kierunku Filologia w zakresie języka angielskiego (w zależności od wybranej specjalizacji) będziesz mógł realizować się w pracy jako:

  • nauczyciel w placówkach nauki języków obcych,
  • redaktor portali i prasy anglojęzycznej;
  • organizator i manager wydarzeń kulturalnych;
  • tłumacz w biurze tłumaczeń;
  • specjalista w branży wydawniczej;
  • w mediach i branży rozrywki i turystyki;
  • w międzynarodowych firmach i korporacjach;
  • w organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach edukacyjnych.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 7 000 zł 3 650 zł 770 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 6 200 zł 3 250 zł 690 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 1 450 € 775 €
  Studia niestacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 2 500 € 1 350 €

  * Obywatele Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Gruzji, Ukrainy oraz wszystkich krajów Ameryki Południowej płacą według stawek obywateli Unii Europejskiej.

  Uchwała Rady Wykonawczej o opłatach

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula w latach 2016-2019, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt:

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

Dla cudzoziemców:

Admissions team:

Yevhenii Lytovchenko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close