Rodzaj studiów:

Studia II Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

hiszpański

Uczelnia:

AFiB Vistula

REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 NA STUDIA II STOPNIA KIERUNKU FILOLOGIA HISZPAŃSKA NIE JEST OBECNIE PROWADZONA

 • Filologia hiszpańska – studia II stopnia – OPIS PROGRAMU

  Co ma robić filolog w XXI wieku? Przede wszystkim być ekspertem od wszelkich możliwych zastosowań języka w biznesie i technologiach, jak i znawcą danego kontekstu kulturowego. Język hiszpański jest drugim językiem komunikacji międzynarodowej (po angielskim) i drugim co do liczby rodzimych użytkowników na świecie (480 mln, po mandaryńskim – 950 mln), a także trzecim językiem najczęściej używanym w internecie (wszystkie dane: Instytut Cervantesa, 2018). Zatem studia magisterskie na Filologii
  Hiszpańskiej (iberystyce) są przeznaczone dla osób, które chciałyby w przyszłości pracować w środowisku /organizacjach/ biznesie międzynarodowym, zajmować się najnowszymi technologiami w jednym z kilku najważniejszych języków na świecie, zostać tłumaczem czy ekspertem językowym w milionach hiszpańskojęzycznych stron/portali/firm/szkół.

  Jeśli znasz już hiszpański na poziomie co najmniej B1, i chcesz zostać specjalist(k)ą w tej dziedzinie, studiuj iberystykę II stopnia w Vistuli. Podniesiesz poziom hiszpańskiego do co najmniej początków C2, zdobędziesz szczegółową wiedzę z zakresu kultury krajów hiszpańskojęzycznych. Odbędziesz staż w firmie międzynarodowej, szkole językowej lub agencji tłumaczeń, który pomoże Ci szybko odnaleźć się na rynku pracy po ukończeniu studiów.

  Zalety programu Filologia hiszpańska:

  • Praktyczny profil: kształcimy ekspertów językowych, nauczycieli szkół językowych i tłumaczy, organizatorów i menedżerów kultury, redaktorów i wydawców, młodych biznesmenów dla rynku języków
  • Wszystkie konwersatoria i zajęcia mają formę interaktywną
  • Drugi język obcy – do poziomu min. B1 (4 semestry)
  • Zajęcia, warsztaty i seminaria są przygotowywane w oparciu o zainteresowania studentów
  • Praktyki w szkołach i firmach międzynarodowych
  • Nasi studenci i wykładowcy tworzą dynamiczne wielokulturowe środowisko


  WYMAGANIA

  Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku Filologia w zakresie języka hiszpańskiego, musisz spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  • Posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku Filologia hiszpańska.
  • Posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich na innym kierunku (w tym przypadku musisz wyrównać różnice programowe) oraz przedłożyć certyfikat języka hiszpańskiego na poziomie B1.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • Filologia hiszpańska – studia II stopnia – opis programu

  Praktyczna znajomość języka hiszpańskiego, a do tego warsztaty tłumaczeniowe w podstawowych dziedzinach oraz przydatne informacje z zakresu biznesu międzynarodowego i marketingu – tego nauczysz się na kierunku Filologia hiszpańska II stopnia, na Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

  Studia na tym kierunku pozwolą Ci rozwijać umiejętności i przygotują Cię do pracy w pożądanym zawodzie – nie tylko na terenie Polski. Tu zdobędziesz wszechstronną wiedzę, która uczyni Ciebie prawdziwym specjalistą w zakresie filologii hiszpańskiej.


  PRAKTYKI ZAWODOWE

  Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na wiedzę praktyczną, dlatego podczas dwuletnich studiów odbędziesz łącznie trzymiesięczne praktyki zawodowe. Będziesz miał możliwość odbycia cennego stażu w różnego rodzaju firmach wydawniczych i dystrybucyjnych, agencjach tłumaczeniowych, korporacjach i instytucjach o profilu międzynarodowym, lub szkołach językowych. Z łatwością znajdziesz pracę po ukończeniu takiego stażu.


  SPECJALISTYCZNA WIEDZA

  Wykładowcy kładą nacisk na praktyczne zajęcia, dzięki którym doszlifujesz swoją znajomość języka. Dla osób zainteresowanych pracą tłumacza prowadzimy warsztaty przekładu, zarówno tekstów biznesowych, specjalistycznych, jak i literackich. Przyszli menadżerowie kultury lub pracownicy segmentu wydawniczego zdobędą tu kompleksową wiedzę, niezbędną do uzyskania kwalifikacji zawodowych. Zajęcia z nauki języka uzupełnione są wiadomościami o kulturze i historii krajów hiszpańskojęzycznych, jak również warsztatami pisarskimi. Zajęcia opracowywane są w oparciu o zainteresowania i potrzeby studentów, jak również o dynamicznie zmieniające się wymagania rynku.

  Karolina Czępińska

  mgr Karolina Nuria Czępińska

  Od 2013 roku członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, wcześniej od 2011 Prezes Klubu Młodego tłumacza przy STP, obecnie wiceprezes zarządu STP. Pracowała jako tłumacz pisemny i ustny języka hiszpańskiego oraz angielskiego w międzynarodowych korporacjach. Od 2009 roku prowadzi własną działalność tłumaczeniową. Ważniejsi klienci: Ministerstwo Obrony Narodowej, Trybunał Konstytucyjny, Policja, Ambasada Hiszpanii, Ambasada Meksyku, EADS CASA, EADS-PZL (European Aeronautic Defence and Space Company – Państwowe Zakłady Lotnicze), Budimex S. A., Deutsche Bank Polska, Fagor, Onera. Doktorantka w Pracowni Teorii i Praktyki Przekładu w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja naukowa: językoznawca. Zainteresowania i projekty badawcze: przekład pisemny, ustny, literacki i audiowizualny. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu tłumaczeń: ustnych, pisemnych, audiowizualnych. W Akademii Finansów i Biznesu prowadzi zajęcia z przedmiotu: Tłumaczenia. Jest również opiekunem Koła Naukowego Iberystów, gdzie między innymi organizuje spotkania tłumaczy ze studentami.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Małgorzata Cybulska-Janczewa

  mgr Małgorzata Cybulska-Janczewa

  Magister Filologii Hiszpańskiej (studia na Uniwersytecie Hawańskim i UW, magisterium w 1980). W latach 1982-2020 wykładowca języka hiszpańskiego (na wszystkich poziomach oraz języka specjalistycznego) w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002- 2014 kierownik Pracowni Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Członek Rady Naukowej Instytutu, koordynator d/s nauczania języka hiszpańskiego, autor programów nauczania i egzaminów certyfikacyjnych. W latach 2000-2012 współpraca z Wyższą Szkołą Turystyki i Rekreacji im. Orłowicza (obecnie SGTiH), jako lektor i koordynator programów nauczania języka hiszpańskiego. W latach 2014-2020 – współpracownik Akademii Finansów i Biznesu Vistula, na kierunku Iberystyka, lektor języka hiszpańskiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, autor programów nauczania. W latach 2003-2020 współpracowała z MSZ jako lektor prowadzący warsztaty z języka hiszpańskiego dla pracowników ministerstwa, poziom C1, C2 oraz język specjalistyczny, ekspert d/s egzaminów resortowych; z wydawnictwami Langenscheidt , Bellona i Nowela jako tłumacz, redaktor i recenzent pozycji podręcznikowych i gramatycznych związanych z nauką i dydaktyką języka hiszpańskiego; z Telewizją Polską jako tłumacz filmów fabularnych i dokumentalnych oraz konsultant językowy. Recenzent artykułów  z dziedziny dydaktyki języka hiszpańskiego.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Karolina Klejewska

  dr Karolina Klejewska

  Absolwentka Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych Europy Zachodniej na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach programu Erasmus studiowała także na wydziale Filologii Hiszpańskiej i Germanistyki Uniwersytetu Freie w Berlinie. Studia doktoranckie ukończyła w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, autorka rozprawy doktorskiej pt.
  „El fenómeno de performatividad y transmedialidad en el teatro español con-temporáneo: Rodrigo García y La Carnicería Teatro” (Hiszpański teatr współczesny wobec zjawiska performatywności i trans medialności: Rodrigo i La Carnicería Teatro), za którą otrzymała wyróżnienie. Zajmuje się literaturą i kulturą Hiszpanii i krajów Ameryki Południowej. W swej praktyce dydaktycznej prowadzi wykłady i ćwiczenia z licznych przedmiotów związanych z filologią hiszpańską. Promotor i recenzent prac dyplomowych głównie z dziedziny literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Członkini Asociación de Jóvenes Investigadores de la Literatura Hispánica.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Luis Miletti

  dr hab. Luis Miletti

  Dr hab. Luis Miletti uzyskał tytuł doktora literatury i języków romańskich w 2005 roku na University of Cincinnati. Przez okres czternastu lat wykładał na uczelniach w Stanach Zjednoczonych: Morehouse College, Georgia State University, University of North Georgia i Clark Atlanta University. Latem 2007 roku wykładał gościnnie literaturę afro-latynoamerykańską na Universidad de Concepción w Chile. W trakcie swojej kariery założył czasopismo naukowe Negritud: Journal of Afro-Latin American Studies (2007), z którym zorganizował cztery międzynarodowe konferencje naukowe (2009-2014). W latach 2014-2015 sprawował stanowisko Dziekana Wydziału Międzykulturowego w Clark Atlanta University. Jest autorem wielu publikacji akademickich i wystąpień na międzynarodowych konferencjach. Jest także pisarzem, opublikował zbiór opowiadań w Portoryko i Ekwadorze. Ukończył pisanie sztuki teatralnej i kolejnego zbioru opowiadań, które czekają na publikację.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

 • Karolina Czępińska

  mgr Karolina Nuria Czępińska

  Od 2013 roku członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, wcześniej od 2011 Prezes Klubu Młodego tłumacza przy STP, obecnie wiceprezes zarządu STP. Pracowała jako tłumacz pisemny i ustny języka hiszpańskiego oraz angielskiego w międzynarodowych korporacjach. Od 2009 roku prowadzi własną działalność tłumaczeniową. Ważniejsi klienci: Ministerstwo Obrony Narodowej, Trybunał Konstytucyjny, Policja, Ambasada Hiszpanii, Ambasada Meksyku, EADS CASA, EADS-PZL (European Aeronautic Defence and Space Company – Państwowe Zakłady Lotnicze), Budimex S. A., Deutsche Bank Polska, Fagor, Onera. Doktorantka w Pracowni Teorii i Praktyki Przekładu w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja naukowa: językoznawca. Zainteresowania i projekty badawcze: przekład pisemny, ustny, literacki i audiowizualny. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu tłumaczeń: ustnych, pisemnych, audiowizualnych. W Akademii Finansów i Biznesu prowadzi zajęcia z przedmiotu: Tłumaczenia. Jest również opiekunem Koła Naukowego Iberystów, gdzie między innymi organizuje spotkania tłumaczy ze studentami.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Małgorzata Cybulska-Janczewa

  mgr Małgorzata Cybulska-Janczewa

  Magister Filologii Hiszpańskiej (studia na Uniwersytecie Hawańskim i UW, magisterium w 1980). W latach 1982-2020 wykładowca języka hiszpańskiego (na wszystkich poziomach oraz języka specjalistycznego) w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002- 2014 kierownik Pracowni Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Członek Rady Naukowej Instytutu, koordynator d/s nauczania języka hiszpańskiego, autor programów nauczania i egzaminów certyfikacyjnych. W latach 2000-2012 współpraca z Wyższą Szkołą Turystyki i Rekreacji im. Orłowicza (obecnie SGTiH), jako lektor i koordynator programów nauczania języka hiszpańskiego. W latach 2014-2020 – współpracownik Akademii Finansów i Biznesu Vistula, na kierunku Iberystyka, lektor języka hiszpańskiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, autor programów nauczania. W latach 2003-2020 współpracowała z MSZ jako lektor prowadzący warsztaty z języka hiszpańskiego dla pracowników ministerstwa, poziom C1, C2 oraz język specjalistyczny, ekspert d/s egzaminów resortowych; z wydawnictwami Langenscheidt , Bellona i Nowela jako tłumacz, redaktor i recenzent pozycji podręcznikowych i gramatycznych związanych z nauką i dydaktyką języka hiszpańskiego; z Telewizją Polską jako tłumacz filmów fabularnych i dokumentalnych oraz konsultant językowy. Recenzent artykułów  z dziedziny dydaktyki języka hiszpańskiego.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Karolina Klejewska

  dr Karolina Klejewska

  Absolwentka Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych Europy Zachodniej na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach programu Erasmus studiowała także na wydziale Filologii Hiszpańskiej i Germanistyki Uniwersytetu Freie w Berlinie. Studia doktoranckie ukończyła w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, autorka rozprawy doktorskiej pt.
  „El fenómeno de performatividad y transmedialidad en el teatro español con-temporáneo: Rodrigo García y La Carnicería Teatro” (Hiszpański teatr współczesny wobec zjawiska performatywności i trans medialności: Rodrigo i La Carnicería Teatro), za którą otrzymała wyróżnienie. Zajmuje się literaturą i kulturą Hiszpanii i krajów Ameryki Południowej. W swej praktyce dydaktycznej prowadzi wykłady i ćwiczenia z licznych przedmiotów związanych z filologią hiszpańską. Promotor i recenzent prac dyplomowych głównie z dziedziny literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Członkini Asociación de Jóvenes Investigadores de la Literatura Hispánica.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Luis Miletti

  dr hab. Luis Miletti

  Dr hab. Luis Miletti uzyskał tytuł doktora literatury i języków romańskich w 2005 roku na University of Cincinnati. Przez okres czternastu lat wykładał na uczelniach w Stanach Zjednoczonych: Morehouse College, Georgia State University, University of North Georgia i Clark Atlanta University. Latem 2007 roku wykładał gościnnie literaturę afro-latynoamerykańską na Universidad de Concepción w Chile. W trakcie swojej kariery założył czasopismo naukowe Negritud: Journal of Afro-Latin American Studies (2007), z którym zorganizował cztery międzynarodowe konferencje naukowe (2009-2014). W latach 2014-2015 sprawował stanowisko Dziekana Wydziału Międzykulturowego w Clark Atlanta University. Jest autorem wielu publikacji akademickich i wystąpień na międzynarodowych konferencjach. Jest także pisarzem, opublikował zbiór opowiadań w Portoryko i Ekwadorze. Ukończył pisanie sztuki teatralnej i kolejnego zbioru opowiadań, które czekają na publikację.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia na kierunku Filologia w zakresie języka hiszpańskiego zostały zaplanowane tak, by jak najlepiej przygotować Cię do podjęcia pracy w pożądanym przez Ciebie miejscu, w tym przede wszystkim jako tłumacza/kę/, eksperta/kę czy nauczyciela/kę/ języka hiszpańskiego. Praktyczne podejście do zajęć sprawia, że będziesz mogła swobodnie rozwijać się i tym samym pewniej decydować o swojej przyszłości i jej kierunku. Po ukończeniu studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula na poziomie magisterskim zostaniesz magistrem filologii. Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Filologia w zakresie języka hiszpańskiego.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA FILOLOGII HISZPAŃSKIEJ

  Znajomość języków
  Znacznie rozwiniesz swoją znajomość języka hiszpańskiego i po czterech semestrach studiów na poziomie magisterskim opanujesz go na poziomie C2 według wymagań Unii Europejskiej. Drugi język obcy (wg wyboru) poznasz na poziomie B1 (lub B2, jeżeli dołączysz do grupy zaawansowanej).

  Profesjonalne tłumaczenia
  Rozwijaj swoje umiejętności wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych w zakresie tłumaczeń biznesowych, specjalistycznych i kulturalnych.

  Praca w sektorze wydawniczym
  Po zakończeniu studiów, nasi absolwenci z łatwością znajdą pracę w sektorze wydawniczym – jako autorzy tekstów i książek, tłumacze, redaktorzy, specjaliści ds. sprzedaży i marketingu czy przedstawiciele dystrybucyjni.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  Po ukończeniu studiów na kierunku Filologia w zakresie języka hiszpańskiego (w zależności od wybranej specjalizacji) będziesz mógł szukać pracy:

  • jako redaktor portali i prasy hiszpańskojęzycznej,
  • jako organizator i manager wydarzeń kulturalnych,
  • w biurze tłumaczeń czy jako tłumacz freelanser,
  • w branży wydawniczej,
  • w mediach i branży rozrywki i turystyki,
  • w międzynarodowych firmach i korporacjach,
  • jako nauczyciel w szkołach lub placówkach nauki języków obcych,
  • w organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach edukacyjnych.
 • Studia w języku hiszpańskim

  Kierunek studiów Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku Wpisowe
  Studia stacjonarne – obywatele Polski i posiadacze Karty Polaka 6 100 zł 3 200 zł 680 zł 400 zł
  Studia niestacjonarne – obywatele Polski i posiadacze Karty Polaka 5 400 zł 2 850 zł 610 zł 400 zł
  Studia stacjonarne i niestacjonarne - obywatele UE* i innych państw** 1 750 € 925 € - 120 €
  Studia stacjonarne i niestacjonarne - studenci z pozostałych państw*** 3 000 € 1 600 € 200 €

  *Nie dotyczy obywateli Polski.

  **Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej, Wysp Karaibskich, Ameryki Południowej, Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej, Azji Środkowej (w tym Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii).

  *** Nie dotyczy studentów z państw z Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej, Wysp Karaibskich, Ameryki Południowej, Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej, Azji Środkowej (w tym Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii).

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
int(41216)

Kontakt:

Kontakt do Działu Edukacji Cyfrowej

elearning@vistula.edu.pl

 

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

 

Joanna Godlewska
tel. 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Dla cudzoziemców:

 

Admissions team:

Anna Voronko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close