Rodzaj studiów:

Studia II Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Grafika – studia II stopnia na Wydziale Sztuki, Techniki i Komunikacji Akademii Finansów i Biznesu Vistula to kierunek przeznaczony dla osób, które chcą samodzielnie działać twórczo i nie boją się artystycznych eksperymentów. To także idealny wybór dla tych, którzy są zainteresowani pracą opartą na doświadczeniach eksperymentalnych z wykorzystaniem wyobraźni, własnych umiejętności rysunkowych, fotografii i najnowszych osiągnięć druku cyfrowego.

  Jeśli zamierzasz realizować własne, oryginalne koncepcje artystyczne oraz umiejętnie i swobodnie korzystać z posiadanego warsztatu grafika, dwuletnie studia magisterskie umożliwią ci zdobycie niezbędnej wiedzy i specjalistycznych umiejętności.

  WYMAGANIA

  Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku Grafika, musisz spełniać następujące wymagania:

  • posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich;
  • ukończyć studia licencjackie lub magisterskie w obszarze sztuki lub innym – np. studia humanistyczne i ogólnoplastyczne;
  • pozytywnie przejść rozmowę kwalifikacyjną połączoną z prezentacją i autoanalizą dotychczasowego, autorskiego dorobku plastycznego.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • Program kierunku Grafika – studia II stopnia został tak ukształtowany, by w jak najszerszy sposób uwzględnić różnorodność środków wyrazu, jakimi posługuje się grafik, jak również wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu współczesnych odbiorców na prace graficzne. Program zawiera cele zawodowe i przygotowuje studentów do wykonywania takich profesji jak: projektant grafiki, grafik komputerowy DTP, grafik komputerowy multimediów, ilustrator, animator, fotograf.

  Studenci wybierają przedmioty w zakresie dwóch specjalności:

  • grafika artystyczna;
  • grafika interdyscyplinarna.

  Studia II stopnia są w pewnym zakresie kontynuacją studiów I stopnia, jednak stawiają studentom wyzwania na wyższym poziomie, niż w ramach programu licencjackiego. Jednocześnie program II stopnia jest przygotowany tak, by studenci otrzymali wykształcenie w zupełnie nowych dla nich przedmiotach.

  Jeżeli chcesz zostać samodzielnym artystą lub pracować jako grafik komputerowy, studia w AFiB Vistula są właśnie dla ciebie!

  PRAKTYKI ZAWODOWE
  Na ostatnim semestrze studiów magisterskich na kierunku Grafika (stacjonarnych i niestacjonarnych) zrealizujesz praktyki dyplomowe w wymiarze 50 godzin (2 tygodnie).

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  W Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na praktyczny wymiar kształcenia. Zajęcia na poziomie studiów magisterskich łączymy z rozwojem kreatywności w projektowaniu i nauką promocji przedsięwzięć na granicy sztuki i komercji.

  PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA
  SEMESTR I
  Retoryka kultury współczesnej
  Rysunek i malarstwo
  Podstawy animacji
  Kreacja video
  Grafika eksperymentalna
  Fotografia kreacyjna
  Historia technik graficznych
  Grafika warsztatowa
  Wieloaspektowe projektowanie informacji wizualnej
  Ochrona własności intelektualnej
  Wstęp do laboratorium słowa i obrazu
  Język obcy 1
  SEMESTR II
  Pracownia rysunku i malarstwa - projekt zawodowy
  Pracownia multimedialna - projekt zawodowy
  Pracownia grafiki eksperymentalnej - projekt zawodowy
  Konsultacje z historii i teorii sztuki
  Pracownia grafiki warsztatowej - projekt zawodowy
  Pracownia grafiki warsztatowej użytkowej – projekt zawodowy
  Pracownia projektowania graficznego - projekt zawodowy
  Pracownia kreatywnego projektowania w grafice i fotografii - projekt zawodowy
  Pracownia sztuki książki - projekt zawodowy
  Język obcy 2
  SEMESTR III
  Pracownia grafiki eksperymentalnej - projekt specjalnościowy (wspólne dla obu specjalności)
  Autoprezentacja (wspólne dla obu specjalności)
  Pracownia dyplomowa - 1 (wspólne dla obu specjalności)
  Pracownia rysunku i malarstwa - projekt specjalnościowy (specjalność grafika artystyczna)
  Pracownia sztuki książki - projekt specjalnościowy (specjalność grafika artystyczna)
  Pracownia grafiki warsztatowej - projekt specjalnościowy (specjalność grafika artystyczna)
  Laboratorium słowa, obrazu i kreacji (specjalność grafika artystyczna)
  Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej (specjalność grafika artystyczna)
  Fotografia alternatywna (specjalność grafika artystyczna)
  Pracownia multimedialna - projekt specjalnościowy (specjalność grafika interdyscyplinarna)
  Pracownia grafiki warsztatowej użytkowej - projekt specjalnościowy (specjalność grafika interdyscyplinarna)
  Pracownia projektowania graficznego - projekt specjalnościowy (specjalność grafika interdyscyplinarna)
  Kreacja video -2 (specjalność grafika interdyscyplinarna)
  Tworzenie autorskich projektów fotograficznych (specjalność grafika interdyscyplinarna)
  Alternatywne procesy w kreacji fotograficznej (specjalność grafika interdyscyplinarna)
  IV SEMESTR
  Pracownia dyplomowa -2
  Seminarium dyplomowe
  Wykonanie i obrona pracy dyplomowej
 • Studia magisterskie na kierunku Grafika pozwolą ci zrealizować jedną z dwóch specjalności:

  • grafika artystyczna;
  • grafika interdyscyplinarna.

  SPECJALNOŚĆ: GRAFIKA ARTYSTYCZNA
  Znacznie poszerzysz wiedzę z zakresu technik graficznych, również w obszarze grafiki komputerowej. Studia magisterskie w Akademii Finansów i Biznesu Vistula pozwolą ci na tworzenie artystycznych eksperymentów z wykorzystaniem wyobraźni, własnych umiejętności rysunkowych czy fotografii. Stworzysz wiele unikatowych dzieł, obiektów przestrzennych oraz instalacji graficznych.

  SPECJALNOŚĆ: GRAFIKA INTERDYSCYPLINARNA
  Poszerzysz wiedzę z zakresu mediów analogowych i elektronicznych, a także staniesz się świadomym twórcą, przygotowanym do pracy w obszarach związanych z kreacją. Zdobędziesz doświadczenie niezbędne do wdrażania własnych koncepcji artystycznych. Rozwiniesz kompetencje jako grafik komputerowy. Studia z zakresu tej specjalności zostały stworzone dla osób, które chcą zająć się sztuką w wymiarze komercyjnym.

 • dr Magdalena Cybulska-Ziontek

  Absolwentka Wydziału Grafiki Warsztatowej w pracowni litografii w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie; w 2015 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki piękne w Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi; założycielka i współtwórczyni pracowni grafiki artystycznej „Wolno”; zajmuje się rysunkiem, grafiką artystyczną oraz malarstwem; brała udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  AnnaDybowska

  mgr Anna Dybowska

  Studiowała w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Dyplom magisterski z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej obroniła w Europejskim Wydziale Sztuk AFiB Vistula w Warszawie. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w sztuce. Domeną jej twórczości jest grafika, a malarstwo wykładnikiem subiektywnej obserwacji świata, będąc jednocześnie syntezą działań twórczych w grafice i rysunku. Prace jej autorstwa znajdują się w publicznych zbiorach w kraju i za granicą m in. w Międzynarodowym Centrum Ekslibrisu w Sint-Niklaas w Belgii, we Włoszech, były również wystawiane w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Laureatka Nagrody Twórczej Marszałka województwa mazowieckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Pokazuje swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Jolanta Johnsson

  dr Jolanta Gołembiowska-Johnsson

  Absolwentka wydziału Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1989); uprawia twórczość w dziedzinie malarstwa, grafiki i rysunku; swoje prace pokazuje  na wystawach indywidualnych w kraju i za granicą, brała też udział w licznych wystawach zbiorowych; współpracuje z wydawnictwami polskimi i zagranicznymi w zakresie projektów okładek i layoutu książek, reklamy wydawniczej i innych publikacji; współpracowała z korespondentem fińskiej telewizji publicznej YLE w zakresie filmowania i edycji obrazu video.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Marek Kowalski

  Adiunkt na Wydziale Sztuki, Techniki i Komunikacji w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, jak również na wydziale rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tworzy w zakresie sztuk wizualnych, przede wszystkim rzeźbi – rzeźby kameralne , jak również duże realizacje przeznaczone do przestrzeni publicznej. Drewno jest wyjściowym materiałem większości jego prac. Fascynuje się średniowieczną rzeźbą ołtarzową, niekiedy zapożycza z ich stylistyki i kolorystyki. Interesuje się też rysunkiem i malarstwem dawnych mistrzów ale również sztuką współczesną. Wystawiał za granicą: Sztokholm, Bruksela, Düsseldorf. Ważniejsze wystawy indywidualne i zbiorowe: Warszawa Galeria Zachęta, Królikarnia, Salon Akademii. Orońsko, Wrocław Asp, Gdańsk Asp, BWA Włocławek. Realizacje w przestrzeni publicznej: płaskorzeźby na stacji metra Stare Bielany, tablica przestrzenna Stulecie Odzyskania Niepodległości Pruszków, ołtarze w kościołach w Warszawie w dzielnicach – Brudno, Ursynów, Saska Kępa.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Zuzanna Lewandowska

  Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (dyplom w 1997 roku w pracowni animacji prof. Kazimierza Urbańskiego); zajmuje się ilustracją i grafiką projektową oraz ilustracją autorską (plakaty, katalogi, okładki książkowe); brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych; w swojej twórczości stosuje różne techniki: rysunek, grafikę cyfrową i malarstwo; realizowała zlecenia m.in. dla takich wydawnictw jak: W.A.B, Czytelnik, Media Rodzina; jej ilustracje zamieszczane były w magazynach: City Magazine, Twój Styl; jej zamiłowanie do baśni archetypowej zaowocowało cyklem prac pt. “Synergia baśni“, który powstał na użytek pracy doktorskiej obronionej na UMCS w Lublinie.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Marcin Mikolajczyk

  dr Marcin Mikołajczyk

  Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Stypendysta Academii di Belle Arti w Turynie (Włochy). Doktorat obronił w Instytucie Sztuk Pięknych UJK w Kielcach. Był asystentem na Wydziale Grafiki ASP Warszawa. Prowadził także zajęcia z kreacji obrazu, oraz kompozycji wizualnej w Wyższej Szkole Promocji. Zajmuje się projektowaniem graficznym, a także sztukami wizualnymi: malarstwem, grafiką, obiektami artystycznymi, działaniami w przestrzeni, oraz projektowaniem w przestrzeni. Jest współtwórcą Wystawy Stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie (od koncepcji po projekt realizacyjny). Jest laureatem wyróżnienia dla Najpiękniejszej Książki Roku, za projekt dwujęzycznej książki, Wierszografia z twórczością Zygmunta Januszewskiego. Jako Art Director stale współpracuje ze Studiem animacyjno–postprodukcyjnym Waju. Fascynuje się przestrzeniami w sztuce, projektowaniu i naturze. Jest twórcą idei ,,Kreskomaterii” – budulca materii Wszechświata. Jego twórczość artystyczna jest prezentowana na wystawach indywidualnych w kraju oraz za granicą (min. w Australii i Chinach), oraz wielu wystawach zbiorowych (Polska, Indie, Francja). Jest członkiem Stowarzyszenia Artystów Euforis.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  mgr Grzegorz Proniewski

  W 1997 r. uzyskał tytuł magistra na Wydziale Wychowania Artystycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym im. Jana Długosza). Dyplom artystyczny pod kierunkiem dr hab. Zdzisława Żmudzińskiego. Od 2000 r nieprzerwanie prowadzi działalność gospodarczą na rynku usług związanych z grafiką i animacją 2D / 3D oraz wydawaniem edukacyjnych czasopism i aplikacji komputerowych dla dzieci i młodzieży.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  mgr Robert Radziejewski

  Magister sztuki od 1997 r. Wyższe studia na wydziale grafiki Europejskiej Akademii Sztuk w latach 1992-1997 (m.in. u Prof. Juliana Pałki, Franciszka Starowieyskiego, Jerzego Grabowskiego) ukończone z wyróżnieniem dyplomem w pracowni Prof. Juliana Pałki. Od 1997 r. udział w wystawach fotografii, rysunku i malarstwa. Od 1995 r. współpraca z agencjami reklamowymi i wydawnictwami. Do 1999 r. grafik w wydawnictwie Helvetica i Marquard Media. Od 1999 r. dyrektor artystyczny w wydawnictwie Marquard Media. W 2002 r. uzyskanie wyróżnienia za okładkę roku w konkursie Grand Front organizowanego przez Izbę Wydawców Prasy. Od 2008 r. juror prestiżowego konkursu Grand Front. W latach 2002-2007 wykładowca autorskiego programu edukacyjnego dotyczącego grafiki wydawniczej (praktyczne aspekty pracy grafika, kierownika studia graficznego i dyrektora artystycznego, wykorzystanie Desctop Publishing, fotoedycji oraz prawa autorskiego) na wydziale Grafiki EAS. Od 2015 r. wykładowca AFiB Vistula na kierunku Grafika (projektowanie graficzne, grafika wydawnicza, rysunek i malarstwo, a także autorski przedmiot Podstawy działań plastycznych). Od 2016 r. asystent Profesora Rosława Szaybo, współtworzący autorską formułę prowadzonych razem wykładów. Od 2018 r. prowadzący Pracownię kreatywnego projektowania grafiki i fotografii oraz Pracownię plakatu okolicznościowego i artystycznego, a także Kreowanie marki.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  JAN SMAGA

  mgr Jan Smaga

  Autor konceptualnych dokumentacji fotograficznych i dźwiękowych. Koncentruje się na relacjach pomiędzy architekturą, przestrzenią prywatną i ciałem ludzkim.  Swoje działania artysta określa mianem konceptualnej dokumentacji i wskazuje, że są one „badaniem materii sztuki na zasadach zbliżonych do działań naukowych — poddaniem jej obserwacji bliskiej eksperymentowi fizycznemu. Staje się to możliwe dzięki zaufaniu, że twory powstające w obszarze sztuki są równie prawdziwe, co przedstawienia niezwiązane z kulturą i należy je traktować w ten sam sposób — poważnie”. Współpracował z instytucjami takimi jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Fundacja Galerii Foksal, Galeria Raster, tworząc archiwum dokumentacji współczesnej sztuki polskiej. W roku 2019 wspólnie z Hanną Rechowicz otworzył wystawę KOŁO w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  mgr Jacek Urbański

  Dyplom magistra uzyskał w 1983 roku – ASP w Warszawie, na Wydziale Malarstwa.
  Liczne wystawy malarstwa (indywidualne i zbiorowe) w Polsce, Niemczech, Belgii, Ukrainie.
  Od 1990 r. stała współpraca z TVP oraz innymi stacjami telewizyjnymi i niezależnymi producentami przy tworzeniu bardzo licznych programów i filmów. Ponad 20 lat doświadczenia na wszystkich etapach powstawania materiałów filmowych – od A do Z (pomysły, scenariusze, redakcja, reżyseria, zdjęcia, montaż, oprawa graficzna, muzyka). Posiada doświadczenie w koprodukcji międzynarodowej – seria filmów „Animals in Danger” dla EBU – jako pomysłodawca serii, autor polskiego odcinka i producent wykonawczy całości. Od 3 lat dzieli się swoim doświadczenie w Akademii Finansów i Biznesu Vistula ze studentami Grafiki i Dziennikarstwa.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia na kierunku Grafika zostały zaplanowane tak, by jak najlepiej przygotować Cię do podjęcia pracy w wybranym obszarze. Praktyczne podejście połączone z szerokim wachlarzem  kompetencji, które rozwiniesz sprawią, że śmiało postawisz pierwsze kroki na zawodowej drodze.

  Po ukończeniu studiów magisterskich otrzymasz tytuł magistra sztuki.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Grafika.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA GRAFIKI

  Twórcza samodzielność

  Zostając magistrem sztuki, będziesz samodzielnie i świadomie tworzyć dzieła artystyczne w wybranych przez siebie technikach.

  Projektowanie grafik
  Opanujesz tworzenie własnych koncepcji opracowania i przygotowania materiałów graficznych do druku w różnych technikach, w oparciu o własną wyobraźnię, wiedzę plastyczną i odpowiednie umiejętności techniczne.

  Bogate zaplecze
  Podczas studiów nauczysz się obsługi specjalistycznych narzędzi i sprzętu pomocnego do tworzenia unikatowych kreacji. Będziesz dobrze przygotowany do dynamicznej pracy w świecie reklamy i nowych mediów.

  Zawodowa gotowość
  Dzięki nauce typografii, grafiki projektowej, a także zdobyciu wiedzy z zakresu marketingu i promocji, będziesz przygotowany do tworzenia i wdrażania komercyjnych projektów np. w branży reklamowej.

  JAKA PRACA PO STUDIACH GRAFIKA?

  Dyplom studiów magisterskich na kierunku Grafika otwiera możliwości podjęcia pracy w wielu ciekawych sferach.

  Możesz realizować się zawodowo w następujących instytucjach:

  • muzea;
  • galeria sztuki;
  • instytucje kultury;
  • agencje reklamowe;
  • agencje marketingowe;
  • działy reklamy i marketingu firm;
  • studia telewizyjne i filmowe;
  • wydawnictwa;
  • drukarnie i zakłady graficzne.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 8 100 zł 4 200 zł 890 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 6 200 zł 3 250 zł 690 zł

  Studia w języku polskim - studenci spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 1 450 € 775 €
  Studia niestacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
int(41216)

Kontakt:

Kontakt do Działu Edukacji Cyfrowej

elearning@vistula.edu.pl

 

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

 

Joanna Godlewska
tel. 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Dla cudzoziemców:

 

Admissions team:

Anna Voronko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close