Rodzaj studiów:

Studia II Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1.5 roku (3 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • INFORMATYKA – OPIS KIERUNKU

   

  Studia informatyczne na poziomie magisterskim w Akademii Finansów i Biznesu Vistula to droga do uzyskania eksperckiej wiedzy, rozwoju w sektorze IT, w tym także do objęcia funkcji kierowniczych w branży. Studenci uczą się zastosowania zaawansowanych technologii bezprzewodowych w organizacji oraz projektowania aplikacji mobilnych na potrzeby firm i ich produktów.

  Na studiach magisterskich zdobędziesz wiedzę z zakresu optymalizacji wraz z umiejętnością posługiwania się językiem R. Nauczysz się wykorzystywać wiedzę dotyczącą algorytmów, stosowaną przy rozwiązywaniu zagadnień z obszaru projektowania sieci bezprzewodowych i oprogramowania urządzeń mobilnych. Zyskasz nowe kompetencje związane z umiejętną wyceną rentowności i zarządzania projektami.

  Dzięki programom edukacyjnym DreamSpark firmy Microsoft, OAI firmy Oracle i Lokalnej Akademii CISCO będziesz umiał przekuwać teoretyczną wiedzę w praktyczne umiejętności. Nauczysz się obsługi narzędzi designerskich i deweloperskich.

  W rankingu 15. najbardziej opłacalnych kierunków studiów w Warszawie Informatyka (niestacjonarne studia II stopnia) prowadzona w Akademii Finansów i Biznesu Vistula zajęła 1. miejsce wśród uczelni niepublicznych i 4. wśród wszystkich uczelni w Warszawie. Absolwenci natychmiast po studiach znajdują pracę, a ich wynagrodzenie wynosi 9557,70 zł brutto miesięcznie. Bezrobocie w tej grupie to 0%. Ranking powstał na podstawie badania przeprowadzonego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

  WYMAGANIA
  Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku Informatyka, powinieneś być absolwentem studiów inżynierskich w zakresie nauk technicznych (kierunku informatyka lub pokrewnych, jak telekomunikacja czy elektronika). Zostaniesz poproszony o przedstawienie dyplomu ukończenia tych studiów.
  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

  Wydziałowy Instytut Informatyki organizuje comiesięczne cykliczne spotkania – Konwersatoria Naukowe które pozwalają studentom włączyć się do badań naukowych z obszaru informatyki oraz jej aplikacji w różnych dziedzinach.

   

 • INFORMATYKA – O PROGRAMIE


  Program kierunku Informatyka – studia magisterskie – znacznie poszerza wiedzę zdobytą na poziomie licencjackim czy inżynierskim. Nauczysz się projektowania bezprzewodowych sieci lub aplikacji mobilnych. Zdobędziesz kompetencje, które pozwolą zarządzać projektami i prowadzić własny zespół IT. Sprawdź pełen program i zobacz, ile możesz się jeszcze nauczyć!

  PRAKTYKI ZAWODOWE

  Uznani eksperci przekażą Ci w Akademii Finansów i Biznesu Vistula praktyczną wiedzę. Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest doświadczenie i umiejętność wykorzystania zdobytych informacji. Dlatego w programie naszych studiów informatycznych na poziomie magisterskim są praktyki zawodowe, dzięki którym utrwalisz nowo zdobytą wiedzę i staniesz się pewnym siebie specjalistą. Będziesz miał szansę na zyskanie kontaktów biznesowych.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA

  Studia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie informatyki.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe

   Przedmioty obowiązkowe na pierwszym semestrze

   • Komunikacja międzykulturowa
   • Język obcy 1
   • Szkolenie biblioteczne
   • BHP (Bezpieczeństwo i higiena pracy)

   Przedmioty obowiązkowe na drugim semestrze

   • Wprowadzenie do przedsiębiorczości i zarządzania projektami
   • Pracownia dyplomowe magister
   • Proseminarium
   • Język obcy 2

   Przedmioty obowiązkowe na trzecim semestrze

   • Praktyka zawodowa
   • Seminarium dyplomowe magister
  • Sprawdź przedmioty do wyboru
   • Sieci neuronowe i głębokie uczenie maszynowe
   • Wzorce projektowe inżynierii oprogramowania
   • Kryptografia i kryptoanaliza
   • Komputerowe przetwarzanie dźwięku
   • Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów
   • Bezpieczeństwo systemów bezprzewodowych i mobilnych
 • Studia informatyczne na poziomie magisterskim odpowiadają wymaganiom rynku pracy i pozwalają zdobyć wiedzę w określonym obszarze. W ramach kierunku możesz zrealizować jedną z czterech specjalności: analiza i inżynieria danych, cyberbezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych i przemysłowych, projektowanie i zastosowania sieci bezprzewodowych dla internetu rzeczy, projektowanie i zastosowania aplikacji mobilnych.

  ANALIZA I INŻYNIERIA DANYCHNOWOŚĆ
  Przemysł doświadcza obecnie dotkliwego braku specjalistów ds. analizy i zastosowań danych. Wg prognoz rozbieżność między wymaganiami przemysłu a dostępnością kwalifikowanych absolwentów będzie wzrastać. Jeśli interesujesz się tym obszarem wiedzy, masz więc szansę na obiecującą karierę i bardzo satysfakcjonujące dochody. W trakcie studiów zdobędziesz specjalistyczne wykształcenie w sferze wiedzy teoretycznej i doświadczeń praktycznych od światowej klasy naukowców, inżynierów i mentorów. Poza kursami w dziedzinach analizy danych, rozwiązywania problemów w Pythonie, wizualizacji danych, metod sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia maszynowego, program oferuje seminaria i ćwiczenia praktyczne mające na celu uzupełnienie wiedzy teoretycznej i technicznej przez krytyczne aspekty praktycznej kompetencji biznesowej. W ten sposób zyskasz unikalny zestaw umiejętności oczekiwanych i wymaganych przez czołowe firmy świata.

  Warunkiem uruchomienia specjalności jest zebranie określonej liczby kandydatów. W przypadku braku wymaganej liczby studentów Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia specjalności.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności Analiza i inżynieria danych
   • Python dla sztucznej inteligencji
   • Statystyka i matematyka dla sztucznej inteligencji
   • Analiza i wizualizacja danych w Pythonie
   • Uczenie maszynowe w zastosowaniach

  SPECJALNOŚĆ: CYBERBEZPIECZEŃSTWO I NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

  Specjalność przygotowuje do pracy w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem i niezawodnością systemów informatycznych i przemysłowych systemów sterowania. Student zdobywa wiedzę w zakresu analiz ryzyka, zapoznaje się z podstawami teoretycznymi i programami komputerowymi stosowanymi w analizie niezawodności. Zdobywa praktyczną umiejętność pracy ze specjalistycznym oprogramowaniem do obliczeń niezawodności oraz umiejętność interpretacji wyników obliczeń. Nabywa umiejętność projektowania i testowania systemów informatycznych i przemysłowych systemów sterowania pod względem cyberbezpieczeństwa i niezawodności. Absolwent będzie posiadał również umiejętność zarządzania cyberbezpieczeństwem i niezawodnością systemów informatycznych i przemysłowych.

  Na te unikalne umiejętności czekają współczesne firmy!

  Specjalność prowadzona we współpracy z ICCSS (International Centre for Chemical Safety and Security – www.iccss.eu)

  Warunkiem uruchomienia specjalności jest zebranie określonej liczby kandydatów. W przypadku braku wymaganej liczby studentów Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia specjalności.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności cyberbezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych i przemysłowych

   Semestr 2: 

   1. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa i niezawodności
    Student zapozna się pojęciami cyberbezpieczeństwa i niezawodności, ich umiejscowieniu i wpływie na cykl życia systemu. Pozna możliwości oprogramowania wspomagającego określanie cyberbezpieczeństwa iniezawodności (np. WEIBULL++ lub równoważnego). 
   2. Metody analizy ryzyka i projektowania systemów informatycznych i przemysłowych
    Uczestnik zapozna się z podstawowymi, jakościowymi i ilościowymi technikami analiz ryzyka wsystemach informatycznych i przemysłowychPozna metody podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa i zwiększania niezawodności. Będzie znał wpływ urządzeń i programów na cyberbezpieczeństwo i niezawodność. Będzie potrafił określić granice i strefy bezpieczeństwa dla systemów informatycznych i przemysłowych.

    

   Semestr 3: 

   1. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością systemów informatycznych i przemysłowych
    Student zapozna się z zasadami uzyskiwania oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa SIL (Safety Integrity Level) i SAL (Security Assurance Level) oraz utrzymania poziomu cyberbezpieczeństwa i niezawodności na oczekiwanym poziomie dla systemów informatycznych i przemysłowych.
   2. Testowanie cyberbezpieczeństwa i niezawodności systemów informatycznych i przemysłowych
    W tej części student zapozna się z zagadnieniami utrzymania ciągłości pracy fizycznej warstwy systemów informatycznych i pętli bezpieczeństwa, zagrożeniami dla przemysłu 4.0 oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa. Pozna sposoby kontrolowania i testowania cyberbezpieczeństwa iniezawodności systemów. 

  SPECJALNOŚĆ: PROJEKTOWANIE I ZASTOSOWANIA SIECI BEZPRZEWODOWYCH DLA INTERNETU RZECZY

  Specjalność przygotowuje do planowania i przewidywania rozwoju sieci bezprzewodowej oraz utrzymania i rozwoju infrastruktury w organizacjach. Zdobędziesz wiedzę z zakresu opracowania rozwiązań teleinformatycznych i łączności bezprzewodowej w firmach świadczących usługi teleinformatyczne. Nauczysz się najlepszych zasad współpracy z dostawcami i podwykonawcami w zakresie budowy i rozwoju sieci bezprzewodowej oraz nadzoru i weryfikacji instalacji abonenckich.

  Zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie projektowania protokołów, gospodarowania energią oraz innymi zasobami.  Nauczysz się uwzględniać algorytmy współpracy w systemach rozproszonych, bezpieczeństwa i systemach rzetelności wymiany informacji w nieprzyjaznym środowisku.

  Warunkiem uruchomienia specjalności jest zebranie określonej liczby kandydatów. W przypadku braku wymaganej liczby studentów Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia specjalności.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności o projektowanie i zastosowania sieci bezprzewodowych dla internetu rzeczy
   • Wstęp do systemów mikroprocesorowych
   • Projektowanie oprogramowania systemów mikroprocesorowych
   • Specyfikacja i symulacja protokołów komunikacyjnych
   • Zastosowania sieci sensorowych

  SPECJALNOŚĆ: PROJEKTOWANIE I ZASTOSOWANIA APLIKACJI MOBILNYCH

  Ta specjalność pozwala zdobyć umiejętności przygotowujące do pracy programisty lub projektanta aplikacji mobilnych dla najpopularniejszych systemów operacyjnych urządzeń mobilnych: Android, Windows Phone oraz iOS.  Możesz zostać specjalistą w dziedzinie architektury i API podstawowych platform mobilnych.

  Poznasz:

  • techniki lokalizacji urządzeń mobilnych;
  • zasady budowy systemów i baz danych dla platform mobilnych; technologie projektowania stron serwisów internetowych dla urządzeń mobilnych;
  • technologie Adaptive UI;
  • technologie integracji aplikacji z chmurą obliczeniową;
  • zasady funkcjonowania środowisk narzędziowych projektowania oprogramowania dla urządzeń mobilnych;
  • zastosowania systemów mobilnych.

  Warunkiem uruchomienia specjalności jest zebranie określonej liczby kandydatów. W przypadku braku wymaganej liczby studentów Uczelnia zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia specjalności.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności projektowanie i zastosowania aplikacji mobilnych
   • Wprowadzenie do projektowania aplikacji mobilnych
   • Wzorce architektoniczne serwisów internetowych dla urządzeń mobilnych
   • Projektowania interfejsów graficznych aplikacji mobilnych
   • Testowania aplikacji mobilnych
 • dr inż. Tomasz Bartczak

  Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Elektrotechnika o specjalności „Informatyka i automatyka”; autor rozprawy doktorskiej „Metody poprawy efektywności komunikacji międzywęzłowej w architekturach warstwowych z ruchem multimedialnym” obronionej w Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej; autor kilkudziesięciu prac naukowych; instruktor Akademii Cisco – programy CCNA, CCNA Security i inne, doświadczenie praktyczne zdobyte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług sieciowych, projektowych i integracyjnych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr inż. Ernest Brzozowski

  Doktor inżynierii materiałowej od 2012r. Absolwent Wydziału Elektroniki Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (2001). Kierownik Zakładu Piezoelektroniki w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie (2001-2018), były pracownik Instytutu Technologii Elektronowej (2018-2019), od 2020 pracownik Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki.
  W działalności naukowej zajmuje się rozwojem konstrukcji i technologii tranzystorów mocy na podłożach z azotku galu oraz węglika krzemu. Ponadto prowadzi badania nowych kryształów piezoelektrycznych pod kątem zastosowań w podzespołach i czujnikach z falami ultradźwiękowymi.
  Jest autorem 18 publikacji naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz 2 patentów.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  prof. dr hab. Ludwik Czaja


  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr inż. Iwona Dolińska

  Absolwentka Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, doktor nauk technicznych. Posiada doświadczenie jako programista, projektant i analityk systemów informatycznych. Od 2003 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademia Finansów i Biznesu Vistula na stanowisku adiunkta. Specjalistka w zakresie technologii bezprzewodowych (w szczególności standardu IEEE 802.11), sieci komputerowych i nowoczesnych technologii internetowych. Wykładowca przedmiotów związanych z budową i bezpieczeństwem przewodowych i bezprzewodowych sieci komputerowych, technologiami tworzenia witryn internetowych, tworzeniem grafiki komputerowej oraz komunikacją człowiek-komputer. Autorka lub współautorka monografii, ponad 50 publikacji naukowych z zakresu informatyki i zastosowań informatyki, opublikowanych w języku polskim i angielskim oraz dwóch podręczników.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Soma Dutta

  Dr nauk matematycznych na Uniwersytecie w Kalkucie. Autor wielu publikacji naukowych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Dr Hab. Paweł Gburzyński - Uczelnia Vistula

  dr hab. Paweł Gburzyński prof. AFiB Vistula

  Doświadczony praktyk o zainteresowaniach i osiągnięciach teoretycznych, tworzył i współtworzył systemy operacyjne, kompilatory, systemy modelowania i symulacji, szczególnie do zastosowań wbudowanych i telekomunikacyjnych. Autor ponad 200 publikacji (telekomunikacja, symulacja, systemy operacyjne, bezpieczeństwo systemów). Ukończył wydział MIM na Uniwersytecie Warszawskim w roku 1976, w roku 1982 uzyskał tamże stopień doktora. Laureat nagrody państwowej I stopnia (1986) za pracę w projekcie Loglan. W latach 1984-2010 przebywał za granicą, głównie w Kanadzie i USA, gdzie przez większość czasu związany był z wydziałem Computing Science, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Kanada, na którym od roku 1996 zajmował stanowisko profesora (full professor, obecnie professor emeritus). Laureat nagrody McCalla (2003) za osiągnięcia naukowe. Współpracował z przemysłem, m.in., z Lockheed-Martin i NASA. W 2002 współzałożył Olsonet Communications Corporation, kanadyjską firmę produkującą specjalistyczne rozwiązania w zakresie rozproszonych, bezprzewodowych systemów sensorowych. Zajmuje się badaniami w telekomunikacji, systemach operacyjnych, bezprzewodowych systemach sensorowych, symulacji i specyfikacji.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Dr Mariusz Jakubowski - Uczelnia Vistula

  dr Mariusz Jakubowski

  Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka (z wyróżnieniem) uzyskał na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w roku 2012 na podstawie rozprawy dotyczącej zorientowanych sprzętowo algorytmów estymacji ruchu w kompresji danych wizyjnych. Jest autorem kilkunastu artykułów z tej dziedziny, które zostały opublikowane w materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych i w czasopismach z listy filadelfijskiej. Za osiągnięcia naukowe w latach 2012 – 2013 został wyróżniony nagrodą zespołową I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej. W latach 2002 – 2008 był pracownikiem naukowo-technicznym Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji (obecnie PIT-RADWAR), gdzie zajmował się projektowaniem i programowaniem systemów mikroprocesorowych na potrzeby sterowania i diagnostyki radarów wojskowych. Od roku 2016 jest zatrudniony w Zakładzie Projektowania Układów Scalonych i Systemów Elektronicznych Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki. W Akademii Finansów i Biznesu Vistula pracuje na stanowisku adiunkta od roku 2013 prowadząc zajęcia z takich przedmiotów jak Elektronika dla informatyków, Technika cyfrowa, Architektura systemów komputerowych i Systemy wbudowane.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr hab. Maciej Janowicz

  Magister Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu, (1987), Dr Wydziału Fizyki i Astronomii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, (1995), Dr hab. nauk fizycznych, specjalność fizyka teoretyczna: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Praca naukowo-dydaktyczna: Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń (adiunkt), Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk (adiunkt); Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW, (adiunkt), w instytucjach zagranicznych: Uniwersytet Cambridge (stypendium projektu TEMPUS, 2 x 3 miesiące), Uniwersytet Federalny w Rio de Janeiro (stypendium podoktorskie, 1 rok), Królewska Politechnika w Sztokholmie (stypendium Instytutu Szwedzkiego, 3 mies.), Uniwersytet Sussex w Brighton (udział w grancie, 1 rok), Uniwersytet Carla von Ossietzkyego w Oldenburgu (stypendium Humboldta, 1 rok). Prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu: nauczanie języków programowania (wykłady i ćwiczenia): Python, C++, C#, Java. Wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: systemy operacyjne, elementy kryptologii, programowanie komponentowe, paradygmaty programowania, systemy wieloagentowe, algorytmy i złożoność obliczeniowa, programowanie sterowane zdarzeniami, kryptologia. Autor 48 publikacji naukowych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr hab. inż. Leszek Jung prof. AFiB Vistula

  Informatyk i specjalista w obszarze inżynierii projektowania systemów informatycznych; absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej; pełnił funkcje kierownicze w kilku uczelniach, był m.in. : dziekanem Wydziału Inżynierii Komputerowej w PWSBiA, dziekanem Wydziału Informatyki Gospodarczej w WSHiFM, dyrektorem Instytutu Informatyki i Ekonometrii w WSDG, dziekanem Wydziału Ekonomicznego w ALMAMER WSE; recenzent artykułów w czasopismach naukowych; członek Rady Naukowej Biuletynu Instytutu Automatyki i Robotyki (ISSN 1427-35-78) – Wydział Cybernetyki w Wojskowej Akademii. Autor i współautor kilku wdrożonych projektów naukowo-badawczych oraz wielu publikacji naukowych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr hab. Ryszard Kozera

  Mgr nauk matematycznych – Wydział Matematyki, Mechaniki i Informatyki, Uniwersytet Warszawski, PhD in Computer Science – Flinders Uni. of South Australia, Adelaide, Australia; dr nauk matematycznych – Wydział Matematyki, Mechaniki i Informatyki, Uniwersytet Warszawski, (1992) nostryfikacja PhD z Australii; dr hab. nauk informatycznych – Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska. Stypendia i granty: Flinders University Postgraduate PhD Scholarship, Adelaide, Australia, (1987-1991), Alexander von Humboldt Fellowship, Technical Uni. Berlin, Berlin, Germany, (1996-1997), (1996) Junior Award for One of Two Best Australian Scientists working in Germany on research project, Alexander von Humboldt Foundation, Bonn, Germany, (1996), The Europe Research Fellowship, 1996-1997, Alexander von Humboldt Fellowship, Christian Albrecht Uni., Kiel, Germany, (2000), Small Australian Research Council Grant, The University of Western Australia, Perth, Australia, (2001-2001), Alexander von Humboldt Fellowship, Christian Albrecht Uni., Kiel, Germany, (2004), „Opracowanie innowacyjnych produktów ekologicznych dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych”, EkoTech Product, UDAPOIG 01.03.03-00-109/08, Skierniewice, Poland, (2013). Pracownik naukowo-dydaktyczny: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Społecznej Akademii Nauk. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr inż. Piotr Krajewski

  Interesuje się systemami wspomagania zarządzania ERP, CRM, FSM, BI itp. (funkcjonalność, zastosowanie, dobór, wdrażanie, analiza i modelowanie procesów, integracja z innymi systemami – MES, SCADA, GIS itp.) oraz aspektami ekonomicznymi wdrażania i używania systemów IT (wyceny, oceny efektywności itp.).

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr inż. Adam Krzemienowski

  Dr inż. w zakresie informatyki, optymalizacji i wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka, Politechnika Warszawska (2007); MBA, Politechnika Warszawska (2003); mgr inż. w zakresie informatyki, inżynierii oprogramowania i systemów informacyjnych, Politechnika Warszawska, (2001); Wykładowca wizytujący w Leeds University Business School, Leeds, Wielka Brytania, naukowiec wizytujący w International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria; wykładowca Politechniki Warszawskiej. Uczestniczył w kilku projektach badawczych realizowanych przez Politechnikę Warszawską i Uniwersytet Warszawski.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr inż. Bartłomiej Kubica

  Dr nauk technicznych z zakresu informatyki; rozprawa doktorska pt. „Optymalizacja sterowania systemami dostępu z niepewnymi parametrami” obroniona w 2006 r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół obliczeń numerycznych, zwłaszcza metod przedziałowych i w naturalny sposób także programowania równoległego, w tym wielowątkowego. Obejmują także zagadnienia analizy wielokrotnej, modelowania probabilistycznego, systemów kolejkowych, sieci komputerowych i systemów czasu rzeczywistego. Od kilku lat organizuje minisympozja „High Performance Computing Interval Methods” na konferencjach serii PARA („State of the Art in Scientific and Parallel Computing”) oraz współorganizuje minisympozja o takiej tematyce na konferencjach serii PPAM („Parallel Processing and Applied Mathmatics”). Oprócz wykładów na Politechnice Warszawskiej prowadzi też zajęcia na Universita degli Studi di Genova, we Włoszech. Zajęcia odbywają się w ramach studiów European Master of Robotics (EMARO), a prowadzonym przedmiotem są Systemy czasu rzeczywistego (Real-time Systems). Wieloletni pracownik dydaktyczny Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  mgr inż. Mirosław Lisiecki

  Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. MEiL, Matematyka stosowana i fizyka techniczna, Lotnictwo, doświadczenie praktyczne i dydaktyczne: Wyższa Szkoła Bankowa – zajęcia: Zespołowy bazodanowy projekt informatyczny, Technologie sieciowe, Bezpieczeństwo teleinformatyczne; Vistula zajęcia Administrowanie SQL serverem, Projektowanie internetowych aplikacji bazodanowych, Zaawansowane bazy danych, projektowanie hurtowni danych, eksploracja i analiza danych; – Technologie informatyczne, Informatyka w zarządzaniu; Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa – Podstawy SQL; wykładowca Nowych Technologii i Technologii informatycznych w Almamer; Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami – administrator systemu informatycznego, programista, analityk, wykładowca informatycznego wspomagania prac, matematyki, statystyki, ekonometrii; konsultant informatyk – programista baz danych, analityk systemów zaopatrzenia w ciepło, specjalista NOT, współpraca z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) w zakresie przygotowania i wydania Norm Zakładowych. Udział w projekcie „Dobre Zarządzanie”, Warszawa WSGN 2012-2013 – (Projekt systemu baz danych), udział w projekcie badawczym „Policja”, Warszawa WSGN 2012-2013 (Normalizacja systemów baz danych). Autor publikacji nt. instrukcji i wdrożeń.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Dr Antoni Masiukiewicz - Uczelnia Vistula

  dr Antoni Masiukiewicz

  Absolwent Instytutu Radioelektroniki na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej; specjalizuje się w tematyce stałości częstotliwości, optymalizacji szumów i technologiach bezprzewodowych; karierę naukową rozpoczął w Zakładzie Piezoelektroniki w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym, gdzie prowadził badania dotyczące optymalizacji szumowej wysokostabilnych generatorów kwarcowych; był założycielem, właścicielem i prezesem zarządu firmy Intersat Sp. z o.o., która uruchomiła i prowadziła Call Center na potrzeby firm ZWUT i Siemens Polska; w spółce PTK Centertel (operator sieci IDEA i ORANGE) odpowiadał m.in. za wdrożenie zapisów ustawy Prawo Telekomunikacyjne, brał udział w przygotowaniu stanowisk spółki w procesie badania rynków właściwych w obszarze telefonii mobilnej oraz w przygotowaniu ofert w przetargach na wolne częstotliwości; otrzymał szereg wyróżnień i nagród w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i działalnością organizacyjną; jest współautorem 8 patentów, monografii „Aplikacje i technologie bezprzewodowe” oraz autorem/współautorem kilkudziesięciu opracowań, 33 referatów  na konferencjach krajowych i międzynarodowych i 43 artykułów; jego prace cytowano w 37 źródłach krajowych i zagranicznych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  inż Katarzyna Moryc

  Inżynier Katarzyna Moryc od 2020 roku związana jest z sektorem cyberbezpieczeństwa. W 2014 roku ukończyła studia na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie studia inżynierskie na kierunku Informatyka na Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Od 2020 roku jako pracownik AFiBV prowadzi zajęcia na kierunkach: Informatyka oraz Filologia angielska. 

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Aleksandra Pędrak

  Dr nauk fizycznych; rozprawa doktorska pt. „Ukryte symetrie w modelach jądrowych” obroniona w 2016 r. Udział w projekcie badawczym w ramach działalności Konsorcjum COPIN, Nr projektu: 04-113, IPHC/CRNS, Strasbourg, Francja; udział w projekcie badawczym w ramach programu Bogolubova-Infelda, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Rosja, udział w grancie Harmonia 9 Narodowego Centrum Nauki. Doświadczenie zawodowe skupione wokół następujących zagadnień: zastosowanie perturbacyjnych metod w QCD do analizy procesów ekskluzywnych; analiza symetrii modelów jądrowych (w szczególności modeli ±średniego pola) przy wykorzystaniu matematycznych narządzi analizy funkcjonalnej, teorii grup i reprezentacji; wykorzystanie narządzi numerycznych i algebry symbolicznej programu Mathematica do analizy problemów symetrii w modelach jądrowych przy wykorzystaniu, współpraca w tworzeniu algorytmu algebry symbolicznej w języku programowania Reduce do generowania bazy nieprzywiedlnych reprezentacji grup punktowych. Autorka 5 publikacji naukowych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Edip Senyurek

  mgr Edip Senyurek

  Dyrektor Programu Kształcenia Informatyka i Dyrektor Działu Aktywności Studenckich. Otrzymał stopień inżyniera z inżynierii komputerowej w 1997 roku, na Uniwersytecie Ege, w Izmirze, w Turcji; posiada dwa tytuły magistra: z zarządzania inżynierią – uzyskany w 2001 w Rand Afrikaans University, w Johannesburgu, w Republice Południowej Afryki, oraz z inżynierii komputerowej, który uzyskał w 2013 r. w Anadolu University, w Eskisehir, w Turcji; prowadzi badania na temat systemu rekomendacyjnego.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr inż. Dariusz Strzęciwilk

  Dr nauk technicznych – Politechnika Śląska (2003), praca dydaktyczna: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Katedra Zastosowań Informatyki), Społeczna Akademia Nauk, Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Uczestnik wizyt studyjnych: wyjazd w ramach programu „Wsparcie dynamicznego rozwoju polskiej edukacji” (Pol-EDDA), Haskoli Islands, Reykiavik, Islandia, czerwiec 2010 r., Wyjazd w ramach program 'IT as an opportunity for You', marzec 2014 r., Fatih University, Istambuł, Turcja, Istanbul Technical University, Istambuł, Turcja, Orhangazi University, Bursa, Turcja. Autor ponad 100 publikacji naukowych, instruktor Akademii Cisco.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr inż. Marcin Wawryszczuk

  Dr nauk technicznych z zakresu telekomunikacji; rozprawa doktorska pt. „Metoda realizacji samoorganizującej się sieci sensorycznej o zwiększonej trwałości” obroniona w 2012 r. na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej; uczestnik licznych kursów, potwierdzonych certyfikatami. Doświadczenie praktyczne zdobywał podczas pracy w instytucjach i firmach: Credit Suisse Poland Sp. z o.o. – Warszawa – Head of local GBSS IT/IT Project Manager (AVP), Deutsche Bank Polska S.A. – Warszawa/Madryd – IT Project Manager/Senior Business Analyst (AVP), Deutsche Bank Polska S.A. – Warszawa – IT Project Manager/Business Analyst, Sygma Banque S.A. – Warsaw (BNP Paribas) Expert Auditor (IT audit), Cetelem Bank S.A. – Warsaw (BNP Paribas) System Designer/Programmer.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr inż. Artur Wiliński

  Dr inż. nauk technicznych z zakresu elektrotechniki, specjalność: sztuczne sieci neuronowe. Rozprawa doktorska pt. „Wybrane metody eksploracji cech diagnostycznych w analizie aktywności ekspresji genów” obroniona w 2008 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej; od kilkunastu lat aktywny pracownik naukowo-dydaktyczny na SGGW, Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej. Autor kilkunastu publikacji naukowych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  mgr Mariusz Zawadzki

  Mgr matematyki, Uniwersytet Warszawski – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki; studia podyplomowe z Informatyki, XLIII Kurs Zastosowań Matematyki – „Metody rekonstrukcji i kompresji graficznej”, „Modelowanie matematyczne materiałów i konstrukcji”, nauczyciel akademicki w Społecznej Akademii Nauk; Centralna Komisja Egzaminacyjna – recenzent krajowy w zawodach: technik informatyk (E13) i technik teleinformatyk (E14); administrator sieci komputerowych – Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego (Warszawa). Znajomość języków programowania C/C++, C#, VBA-Excel, Turbo Pascal, znajomość zintegrowanych środowisk programistycznych: Visual Studio, Bloodshed Dev-C++, technologii internetowych ASP.NET, (X)HTML, HTML, CSS, JavaScript, Joomla, teorii baz danych, tworzenia zapytań SQL, serwerów bazodanowych: MS SERVER 2008, 2005, 2000, IB SERVER, MYSQL, systemy operacyjne Windows, Linux, Mac, OS, Android, systemów z rodziny Windows Server, Active Directory (AD), Windows Deployment Services (WDS), Windows Remote Installation Services (RIS), IIS 6.0, 7.0, Terminal Services, znajomość zasad działania sieci LAN i WLAN, konfiguracja urządzeń do obsługi WLAN, znajomość środowiska sieciowego Netware firmy Novell.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Program magisterskich studiów informatycznych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula został tak zaprojektowany, aby absolwenci stali się ekspertami w ramach swoich specjalizacji i z łatwością odnaleźli się na rynku pracy. W trakcie zajęć prowadzonych przez profesjonalnych praktyków i doświadczonych wykładowców nauczysz się zarządzać projektami i będziesz mógł starać się o specjalistyczne i kierownicze stanowiska w strukturach firm.

  Absolwenci uzyskują tytuł magistra informatyka.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Informatyka.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA INFORMATYKI

  Specjalistyczna wiedza

  Interesujący wybór specjalności pozwoli Ci stać się ekspertem w jednej z nich. Decydując się na poszerzenie swojej wiedzy z zakresu sieci bezprzewodowych będziesz umiał zastosować tę technologię w każdej organizacji. Po specjalności związanej z aplikacjami mobilnymi będziesz potrafił projektować je w najpopularniejszych systemach operacyjnych.

  Rozwój w szczeblach kariery

  Studia na poziomie magisterskim w AFiB Vistula nie tylko rozwiną Twoją wiedzę, ale także przygotują do samodzielnego prowadzenia projektów IT. Będziesz miał realne szanse na zdobycie atrakcyjnego stanowiska w interesującej Cię dziedzinie.

  Analityczne myślenie

  Ogromną wartością jest zdobycie umiejętności syntetycznego i analitycznego myślenia, które są niezwykle przydatne w pracy programisty. Łącząc je ze specjalistyczną wiedzą będziesz potrafił efektywnie rozwiązywać problemy. Staniesz się cenionym specjalistą, niezbędnym na rynku pracy, w strukturach firm z każdej branży.

  JAKA PRACA PO STUDIACH INFORMATYKA?

  Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Informatyka, otwierają się przed Tobą szanse zatrudnienia w wielu ciekawych branżach:

  • medycyna (np. zdalne monitorowanie stanu pacjentów: Health Insurance Portability);
  • technika militarna;
  • ochrona i bezpieczeństwo środowiska (przy zastosowaniu bezprzewodowych czujników alarmowych: zanieczyszczeń, ciśnienia, zadymienia, hałasu, itd.);
  • zakłady przemysłowe różnych branż (szybka transmisja danych sterujących i pomiarowych z miejsc trudno dostępnych);
  • badanie, ochrona i monitorowanie środowiska naturalnego (np. monitorowanie przemieszczania się różnych gatunków zwierząt);
  • rozwijanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu sieci bezprzewodowych i automatyki budynków inteligentnych (bezprzewodowy system sterowania w budynku: oświetleniem, roletami, ogrzewaniem, monitorowaniem detekcji ruchu, awarii, itd.);
  • ochrona mienia i kontrola ruchu drogowego i powietrznego (np. bezzałogowe systemy latające);
  • wspomaganie sieci socjalnych oraz rozrywki;
  • wielorobotyka;
  • systemy sieciocentryczne;
  • komunikacja samochodowa (technologie komunikacyjne: V2V – Vehicle-to-Vehicle, V2I – Vehicle-to-Infrastructure).

   

 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Oplata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 7 700 zł 4 000 zł 850 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 6 200 zł 3 250 zł 690 zł

  Studia w języku polskim - studenci spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne i niestacjonarne 120 € 1 750 € 925 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 2 500 € 1 350 €

  *Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Studia w języku angielskim - obywatele spoza UE*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 200 € 3 800 € 2 000 €

  *nie dotyczy studentów z państw Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich, oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
int(41216)

Kontakt:

Kontakt do Działu Edukacji Cyfrowej

elearning@vistula.edu.pl

 

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

 

Joanna Godlewska
tel. 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Dla cudzoziemców:

 

Admissions team:

Anna Voronko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close