Rodzaj studiów:

Studia II Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1.5 roku (3 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS KIERUNKU
  Studia informatyczne na poziomie magisterskim na Akademii Finansów i Biznesu Vistula to sposób na uzyskanie eksperckiej wiedzy i zapewnienie sobie rozwoju w sektorze IT. Decydując się na ten kierunek, poznasz zastosowania zaawansowanych technologii bezprzewodowych w organizacji oraz nauczysz się projektować aplikacje mobilne na potrzeby rozmaitych firm i ich produktów. Ponadto ukończenie studiów na poziomie magisterskim, pozwoli Ci pełnić kierownicze stanowiska w tej branży.

  Jest to doskonały kierunek dla wszystkich absolwentów studiów inżynierskich lub licencjackich w zakresie nauk technicznych, którzy pragną rozszerzyć wiedzę informatyczną i zdobyć nowe kompetencje.

  Na studiach magisterskich zdobędziesz wiedzę z zakresu optymalizacji wraz z umiejętnością posługiwania się językiem R. Nauczysz się wykorzystywać wiedzę dotyczącą algorytmów, stosowaną przy rozwiązywaniu zagadnień z obszaru projektowania sieci bezprzewodowych i projektowania oprogramowania urządzeń mobilnych. Zyskasz nowe kompetencje związane z umiejętną wyceną rentowności i zarządzania projektami.

  Dzięki korzystaniu z programów edukacyjnych DreamSpark od firmy Microsoft, OAI firmy Oracle i Lokalnej Akademii CISCO nauczysz się przekuwać teoretyczną wiedzę w praktyczne umiejętności. Jako magister informatyki będziesz mógł także pochwalić się znajomością obsługi narzędzi designerskich i deweloperskich.

  WYMAGANIA
  Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku Informatyka, powinieneś być absolwentem studiów inżynierskich lub licencjackich w zakresie nauk technicznych (kierunku informatyka lub pokrewnych, jak telekomunikacja czy elektronika). Zostaniesz poproszony o przedstawienie dyplomu ukończenia tych studiów.
  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

  Wydziałowy Instytut Informatyki organizuje comiesięczne cykliczne spotkania – Konwersatoria Naukowe, na których istnieje możliwość wysłuchania oraz aktywnego włączenia się we współpracę w prowadzeniu badań naukowych z obszaru informatyki oraz jej aplikacji w różnych dziedzinach.

  Konwersatorium – spis – dokument do pobrania

   

  The 27th workshop on Concurrency, Specification, and Programming 2018 (CS&P’18) deals with formal specification of concurrent and parallel systems, mathematical models for describing such systems, and programming and verification concepts for their implementation.

  From  our Faculty of Engineering Prof. Ludwik Czaja, Prof. Dmitry Zaitsev, dr Soma Dutta, mgr Edip Senyurek are members of the Program Committee of the international conference CS&P’2018 (in Berlin)

  Topics of the workshop include, but are not limited to:

  • Mathematical models of concurrency
  • Formal specification languages
  • Theory of programming
  • Model checking and testing
  • Multi-agent systems
  • Rough sets
  • Verification
  • Formal aspects of knowledge management
  • Knowledge discovery and data mining
  • Soft computing
  • Applications, e.g. in Robotics

  Informacja o konferencji w Berline – dokument do pobrania

 • O PROGRAMIE
  Program na kierunku Informatyka – studia magisterskie – znacznie poszerzy Twoją wiedzę zdobytą na poziomie licencjackim czy inżynierskim. Dzięki niemu nauczysz się projektowania bezprzewodowych sieci lub aplikacji mobilnych. Zdobędziesz kompetencje, które pozwolą Ci zarządzać projektami i prowadzić własny zespół IT. Sprawdź pełen program i zobacz, ile możesz się jeszcze nauczyć!

  PRAKTYKI ZAWODOWE
  Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula oferujemy praktyczną wiedzę przekazywaną przez ekspertów i uznanych specjalistów. Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest doświadczenie i umiejętność wykorzystania zdobytych informacji. Dlatego nasze studia informatyczne na poziomie magisterskim przewidują realizację praktyk zawodowych. To dzięki nim utrwalisz nowo zdobytą wiedzę i staniesz się pewnym siebie specjalistą. Co więcej będziesz miał szansę na zyskanie kontaktów biznesowych.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia na Akademii Finansów i Biznesu Vistuli zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie informatyki.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe
   • Zaawansowane obliczenia statystyczne w języku R
   • Wzorce projektowe inżynierii oprogramowania
   • Sieci teleinformatyczne
   • Wybrane zastosowania optymalizacji dyskretnej
   • Bezpieczeństwo systemów bezprzewodowych i mobilnych
   • Sieci neuronowe i deep learning w uczeniu maszynowym
   • Wprowadzenie do przedsiębiorczości i zarządzania projektami
   • Przedmiot humanistyczny: Etyka zawodowa w biznesie
   • Seminarium dyplomowe
   • Wychowanie fizyczne
   • Języki obce
  • Sprawdź przedmioty do wyboru
   • Modelowania systemów teleinformatycznych
   • Zastosowania teorii grafów
   • Systemy operacyjne urządzeń przenośnych
   • Zastosowania metod numerycznych
   • Projektowanie infrastruktury sieci bezprzewodowej
   • Metody analizy danych i rozpoznawania wzorców
   • Systemy wieloagentowe
   • Systemy ekspertowe
   • Mobilne systemy wielorobotowe
   • Komputerowe widzenie, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów
   • Kryptografia
   • Komputerowe przetwarzanie dźwięku
 • Studia informatyczne na poziomie magisterskim odpowiadają wymaganiom rynku pracy i pozwalają Ci na zdobywanie wiedzy z interesującej Cię dziedziny. W ramach tego kierunku możesz zrealizować jedną z dwóch specjalności: projektowanie i zastosowania sieci bezprzewodowych oraz projektowanie i zastosowania aplikacji mobilnych.

  SPECJALNOŚĆ: PROJEKTOWANIE I ZASTOSOWANIA SIECI BEZPRZEWODOWYCH
  Na tej specjalności zostaniesz przygotowany do planowania i przewidywania rozwoju sieci bezprzewodowej oraz utrzymania i rozwoju tej infrastruktury w organizacjach. Zdobędziesz wiedzę z zakresu opracowania rozwiązań teleinformatycznych i łączności bezprzewodowej w firmach świadczących usługi teleinformatyczne. Nauczysz się najlepszych zasad współpracy z dostawcami i podwykonawcami w zakresie budowy i rozwoju sieci bezprzewodowej oraz nadzoru i weryfikacji instalacji abonenckich.

  Zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie projektowania protokołów, gospodarowania energią oraz innymi zasobami. Wszystko to w warunkach systemicznej zawodności i niskiej rzetelności indywidualnych urządzeń. Będziesz potrafił uwzględnić algorytmy współpracy w systemach rozproszonych, bezpieczeństwa i systemach rzetelności wymiany informacji w nieprzyjaznym środowisku.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności projektowanie i zastosowania sieci bezprzewodowych
   • Wstęp do systemów mikroprocesorowych
   • Projektowanie oprogramowania systemów mikroprocesorowych
   • Specyfikacja i symulacja protokołów komunikacyjnych
   • Zastosowania sieci sensorowych

  SPECJALNOŚĆ: PROJEKTOWANIE I ZASTOSOWANIA APLIKACJI MOBILNYCH
  Ta specjalność pozwoli Ci zdobyć umiejętności przygotowujące do pracy programisty lub projektanta aplikacji mobilnych dla najpopularniejszych systemów operacyjnych urządzeń mobilnych: Android, Windows Phone oraz iOS. Oznacza to, że staniesz się specjalistą w dziedzinie architektury i API podstawowych platform mobilnych. Ponadto poznasz:

  • techniki lokalizacji urządzeń mobilnych,
  • zasady budowy systemów i baz danych dla platform mobilnych,
  • technologie projektowania stron serwisów internetowych dla urządzeń mobilnych,
  • technologie Adaptive UI,
  • technologie integracji aplikacji z chmurą obliczeniową,
  • zasady funkcjonowania środowisk narzędziowych projektowania oprogramowania dla urządzeń mobilnych,
  • zastosowania systemów mobilnych.
  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności projektowanie i zastosowania aplikacji mobilnych
   • Wprowadzenie do projektowania aplikacji mobilnych
   • Wzorce architektoniczne serwisów internetowych dla urządzeń mobilnych
   • Projektowania interfejsów graficznych aplikacji mobilnych
   • Testowania aplikacji mobilnych
 • prof. dr hab. Ludwik Czaja

  Od 1992 r. jest współtwórcą corocznych międzynarodowych konferencji „Concurrency, Specification and Programming” we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Jest również wieloletnim keirownikiem dwóch programów dotyczących współpracy między Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersystetami w Hamburgu i Humboldta w Berlinie. Honorowy Ambasador Kongresów Polskich w 2011 r. W latach 1975-2006 był kierownikiem Zakładu Podstaw Informatyki w Instytucie Informatyki UW.

  prof. dr hab. Dmitry Zaitsev

  Stopień inżyniera zdobył na Politechnice Donieckiej na Ukrainie, stopień doktora na Kijowskim Instytucie Cybernetyki. Opublikował ponad sto dokumentów i 2 książki. Opracował uniwersalne sieci Petriego, analizę nieskończonych sieci Petriego o regularnej strukturze, rozkładu sieci Petriego oraz metodę syntezy funkcji logiki rozmytej podawanej przez tabele. Jest członkiem ACM. Wykłada gościnnie na wielu zagranicznych uniwersytetach, m.in w Chinach, Niemczech czy Francji. Przeprowadza również wiele projektów badawczych m.in z zakresu oprogramowania i sieci komputerowej.

  prof. dr hab. Łukasz Stettner

  Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, American Mathematical Society, European Mathematical Society oraz Control Systems Society IEEE. Były członek Sekcji V Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w latach 2013-2016. Vice Przewodniczący IFIP TC7. Przedstawiciel PTM w ICIAM. Przez wiele lat współpracował z Uniwersytetem w Padwie i Dept. of Mathematics University of Kansas.

  dr hab. Paweł Gburzyński

  Pracował w renomowanych światowych ośrodkach akademickich, m.in. w Kanadzie, USA i w Niemczech. Współpracował z wieloma korporacjami, m.in. z Lockheed-Martin i NASA Tworzył i współtworzył systemy operacyjne i kompilatory, szczególnie do zastosowań w systemach wbudowanych i telekomunikacyjnych. Autor blisko 200 publikacji z obszarów telekomunikacyjnych, symulacyjnych, systemów operacyjnych i bezpieczeństwa.. Laureat nagrody państwowej I stopnia (Polska, 1986) za pracę w projekcie Loglan oraz nagrody McCalla (Kanada, 2003-2004) za wyniki naukowe.

  dr Iwona Dolińska

  Specjalistka z zakresu sieci bezprzewodowych Wi-Fi, sieci komputerowych i nowoczesnych technologii internetowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w analizie i implementacji systemu międzybazodanowej transformacji danych relacyjnych i graficznych FM w środowisku .NET.

  dr inż. Tomasz Bartczak

  Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Elektrotechnika o specjalności „Informatyka i automatyka”. Autor rozprawy doktorskiej „Metody poprawy efektywności komunikacji międzywęzłowej w architekturach warstwowych z ruchem multimedialnym” obronionej w Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Autor kilkudziesięciu prac naukowych.

  dr Mariusz Jakubowski

  Autor kilkunastu artykułów naukowych z dziedziny kompresji sygnałów wideo, które zostały opublikowane na międzynarodowych konferencjach i w czasopismach z listy filadelfijskiej. Za osiągnięcia naukowe w latach 2012 – 2013 został wyróżniony nagrodą zespołową I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej. W latach 2002 – 2008 pracował w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji (obecnie PIT-RADWAR), gdzie zajmował się projektowaniem i programowaniem systemów mikroprocesorowych na potrzeby sterowania i diagnostyki radarów wojskowych.

  Absolwent wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Rozprawę doktorską „Adaptacyjne algorytmy estymacji ruchu w kompresji danych wizyjnych” obronił z wyróżnieniem w roku 2012, a wyniki jego pracy były wykorzystywane w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych.

  dr Antoni Masiukiewicz

  Był założycielem, właścicielem i prezesem zarządu firmy Intersat, która uruchomiła i prowadziła Call Center na potrzeby firm ZWUT i Siemens Polska. Otrzymał szereg wyróżnień i nagród, w tym: Nagrodę Dyrektora ITR (Warszawa, 1997), Nagrodę I stopnia i Nagrodę Specjalną NOT w konkursie Mistrza Techniki 1999 (Warszawa, 1999), medal na targach Intertechnology (Łódź, 1999), wyróżnienie w konkursie Infotela (Bydgoszcz, 1999) i odznaczenie resortowe Zasłużony dla Łączności (Warszawa, 2004). Specjalizuje się w tematyce stałości częstotliwości, optymalizacji szumów i technologiach bezprzewodowych. Jest autorem i współautorem 8 patentów, monografii aplikacje i technologie bezprzewodowe oraz kilkudziesięciu opracowań i artykułów. Absolwent Instytutu Radioelektroniki na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

  prof. dr hab. Maksymilian Dryja

  Autor ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz współautor podręcznika akademickiego z metod numerycznych. Specjalista z zakresu matematyki stosowanej (matod numerycznych), algorytmów, równoległych rozwiązań równań różniczkowych cząstkowych i ich dyskretyzacji.

  prof. dr hab. Jan Zabrodzki

  Prof. Hans-Dieter Burkhard

  Był liderem grupy AI na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie aż do przejścia na emeryturę.
  Został nagrodzony jako członek ECCAI w 2002 roku. Vice President Europe of the International RoboCup-Federation 2004-2008. Wielokrotny mistrz świata w mistrzostwach RoboCup.

  dr hab. Leszek Jung

  Informatyk i specjalista w inżynierii projektowania systemów informatycznych. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Od 2001 roku pełnił funkcję kierownika Katedry Informatyki Ekonomicznej. Były dziekan ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie. Prowadził indywidualny projekt badawczy „Wykorzystanie technologii internetowych w samoocenie wiedzy i umiejętności studentów”. Autor i współautor kilku wdrożonych projektów naukowo-badawczych oraz wielu publikacji naukowych.

  dr Soma Dutta

  Obtained her Ph.D degree from University of Calcutta, India on Mathematical Logic. She…

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula oferuje przemyślany program studiów informatycznych. Jego absolwenci stają się ekspertami w dziedzinach swoich specjalizacji i z łatwością odnajdują się na rynku pracy. Wszystko to dzięki zajęciom prowadzonym przez profesjonalnych praktyków i doświadczonych wykładowców. Na studiach magisterskich nauczysz się dodatkowo zarządzać projektami i będziesz mógł starać się o specjalistyczne i kierownicze stanowiska w strukturach firm.

  Po ukończeniu studiów absolwent może pochwalić się tytułem magistra informatyka.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Informatyka.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA INFORMATYKI

  Specjalistyczna wiedza
  Interesujący wybór specjalności pozwoli Ci stać się ekspertem w jednej z nich. Decydując się na poszerzenie swojej wiedzy z zakresu sieci bezprzewodowych będziesz umiał zastosować tę technologię w każdej organizacji. Po specjalności związanej z aplikacjami mobilnymi będziesz potrafił projektować je w najpopularniejszych systemach operacyjnych.

  Rozwój w szczeblach kariery
  Studia na poziomie magisterskim na AFiB Vistula nie tylko rozwiną Twoją wiedzę, ale także przygotują Cię do samodzielnego prowadzenia projektów IT. Dzięki temu będziesz miał realne szanse na zdobycie atrakcyjnego stanowiska w interesującej Cię dziedzinie.

  Analityczne myślenie
  Ogromną wartością jest zdobycie umiejętności syntetycznego i analitycznego myślenia, które są niezwykle przydatne w pracy programisty. Łącząc te umiejętności ze specjalistyczną wiedzą będziesz potrafił efektywnie rozwiązywać napotkane problemy. Staniesz się cenionym specjalistą, niezbędnym na rynku pracy i w strukturach firm z każdej branży.

  MOŻLIWOŚCI PRACY
  Po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka, otwierają się przed Tobą szanse zatrudnienia w wielu ciekawych miejscach i branżach:

  • Medycyna (np. zdalne monitorowanie stanu pacjentów: Health Insurance Portability).
  • Technika militarna.
  • Ochrona i bezpieczeństwo środowiska (przy zastosowaniu bezprzewodowych czujników alarmowych: zanieczyszczeń, ciśnienia, zadymienia, hałasu, itd.).
  • Współczesne zakłady przemysłowe różnych branż (szybka transmisja danych sterujących i pomiarowych z miejsc trudno dostępnych).
  • Badanie, ochrona i monitorowanie środowiska naturalnego (np. monitorowanie przemieszczania się różnych gatunków zwierząt).
  • Rozwijanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu sieci bezprzewodowych i automatyki budynków inteligentnych (bezprzewodowy system sterowania w budynku: oświetleniem, roletami, ogrzewaniem, monitorowaniem detekcji ruchu, awarii, itd.).
  • Ochrona mienia i kontrola ruchu drogowego i powietrznego (np. bezzałogowe systemy latające).
  • Wspomaganie sieci socjalnych oraz rozrywki.
  • Wielorobotyka.
  • Systemy sieciocentryczne.
  • Komunikacja samochodowa (technologie komunikacyjne: V2V – Vehicle-to-Vehicle, V2I – Vehicle-to-Infrastructure).
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Oplata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 7 000 zł 3 650 zł 770 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 6 200 zł 3 250 zł 690 zł

  Studia w języku polskim - studenci spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 1 750 € 925 €
  Studia niestacjonarne 120 € 1 750 € 925 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE i innych państw*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 2 500 € 1 350 €

  *Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw
  Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii,
  Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Studia w języku angielskim - obywatele spoza UE*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 200 € 3 800 € 2 000 €

  *nie dotyczy studentów z państw Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich, oraz Armenii, Azerbejdżanu,
  Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Uchwała Rady Wykonawczej o opłatach

  Pobierz

  Aneks do Uchwały Rady Wykonawczej

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- czwartek 10.00-18.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close