Rodzaj studiów:

Studia II Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – OPIS KIERUNKU

  Stosunki Międzynarodowe są nauką łączącą wiedzę, doświadczenia i osiągnięcia wielu dyscyplin. Czerpią zarówno z ekonomii i prawa, jak też z socjologii, nauk politycznych, geografii czy historii. Są więc idealnym wyborem zarówno dla tych, którzy jeszcze nie mają sprecyzowanych poglądów na swoją przyszłą karierę, jak i tych, którzy dokładnie wiedzą w jakim kierunku chcą się rozwijać.

  Studia magisterskie w zakresie Stosunków Międzynarodowych są idealnym rozwiązaniem dla osób studiujących wcześniej socjologię, prawo, ekonomię, kierunki humanistyczne czy politologię, które chcą poszerzyć swoje horyzonty,  posiąść nowe umiejętności i tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy w zmieniających się nieustannie warunkach. Studia na Stosunkach Międzynarodowych dostarczają wiedzy i cenionych przez pracodawców kompetencji miękkich pozwalających radzić sobie w różnych okolicznościach. Dlatego absolwenci Stosunków Międzynarodowych świetnie odnajdą się w pracy w międzynarodowych korporacjach, instytucjach finansowych, mediach, instytucjach publicznych i dyplomacji.

  Unikalność Stosunków Międzynarodowych na AFiB Vistula polega na włączeniu w proces nauczania zarówno naukowców jak i praktyków: dyplomatów, polityków oraz analityków chętnie dzielących się swoim doświadczeniem ze studentami, wykraczając poza informacje dostępne w podręcznikach. Wśród naszych wykładowców są: prof. Longin Pastusiak – amerykanista, były marszałek Senatu RP, prof. Jerzy M. Nowak – były ambasador przy NATO czy amb. Jan Truszczyński (główny negocjator członkostwa Polski w UE oraz były Stały Przedstawiciel Polski przy UE).

  W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 kierunek Stosunki Międzynarodowe prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula zyskał najwyższą notę wśród wszystkich uczelni niepublicznych prowadzących takie studia w Polsce.

  Kierunek Stosunki międzynarodowe prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula posiada akredytację CEEMAN IQA (International Quality Accreditation). To jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych międzynarodowych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej. Jej uzyskanie potwierdza spełnianie przez Vistulę wysokich międzynarodowych standardów w zakresie sprawnego funkcjonowania, wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych oraz dobrego poziomu dydaktyki. Dzięki akredytacji CEEMAN IQA rośnie rozpoznawalność marki i wartość dyplomu Uczelni Vistula w Polsce i za granicą. Studenci mają większe szanse na satysfakcjonujące zatrudnienie, a absolwenci zyskują pewność, że ich wiedza oraz wysoko rozwinięte kompetencje społeczne i menadżerskie zostaną docenione w środowisku biznesowym.

  WYSOKA OCENA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

  Polska Komisja Akredytacyjna bardzo wysoko oceniła kierunek Stosunki Międzynarodowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, w tym koncepcję kształcenia, program, kadrę, wewnętrzny system jakości i infrastrukturę. Umiędzynarodowienie oraz wsparcie studentów w procesie kształcenia zdobyły notę najwyższą „wyróżniającą”.

  Ocena Programowa PKA

  Sprawdź
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – O PROGRAMIE

  Program studiów na kierunku Stosunki Międzynarodowe został stworzony w oparciu o międzynarodowe wzorce. Uwzględnia on najnowsze tendencje i zmiany zachodzące w polityce i gospodarce światowej. Studia w wyważony sposób łączą teoretyczną wiedzę z praktycznymi umiejętnościami. Zajęcia prowadzone są przez kadrę ekspertów, którą oprócz naukowców tworzą byli ministrowie, ambasadorowie i pracownicy „think tanków”. To sprawia, że Stosunki Międzynarodowe (studia magisterskie) – to gwarancja zdobycia rzetelnej wiedzy.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia na Akademii Finansów i Biznesu Vistula zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie stosunków międzynarodowych.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe
   • Teoria stosunków międzynarodowych
   • Aktorzy międzynarodowych stosunków politycznych
   • Demokracja i stosunki międzynarodowe
   • Problem zmian klimatycznych w polityce międzynarodowej
   • Etyka i prawa człowieka w stosunkach międzynarodowych
   • Globalizacja i regionalizacja
   • Prognozy i symulacje międzynarodowe
   • Kompendium wiedzy nauk ekonomicznych
   • Historia dyplomacji
   • Doktryny ekonomiczne
   • Ekonomia międzynarodowa
   • Konwersatorium badawcze
   • Podstawy polityki publicznej
   • Prawo Międzynarodowe: kurs zaawansowany
   • Seminarium dyplomowe
   • Język obcy
 • Stosunki Międzynarodowe nie oferują jednej wąsko rozumianej specjalności. Każda z wymienionych poniżej jest pakietem wiedzy i umiejętności, który poszerza horyzonty,  dzięki czemu studenci lepiej rozumieją świat – to zwiększa ich szanse na rynku pracy.

  SPECJALNOŚĆ: MIĘDZYNARODOWE RELACJE BIZNESOWE
  Specjalność ta jest realizowana we współpracy z programem Ekonomii. Jest skierowana do tych, którzy chcą połączyć swoje zainteresowanie polityką zagraniczną z zagadnieniami biznesowymi. Jest to idealny wybór dla tych, których fascynują skutki międzynarodowego kryzysu gospodarczego, relacje gospodarcze państw oraz wpływ instytucji kapitałowych i międzynarodowych korporacji na stosunki międzynarodowe. Absolwenci realizują się w pracy w korporacjach i instytucjach finansowych.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności międzynarodowe relacje biznesowe
   • Różne typy kapitalizmu
   • Międzynarodowy wymiar współczesnego biznesu
   • Modelowanie w polityce międzynarodowej
   • Procesy transformacji politycznej, społecznej i gospodarczej w Europie i na świecie

  SPECJALNOŚĆ: STUDIA TRANSATLANTYCKIE

  To całkowicie nowa specjalizacja, ukierunkowana na pogłębienie wiedzy z  zakresu relacji amerykańsko-europejskich, wzrostu aspiracji politycznych i gospodarczych niektórych państw latynoamerykańskich i afrykańskich oraz interesów potęg azjatyckich. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy analitycznej dla organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i międzynarodowych korporacji.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności studia transatlantyckie
   • Tradycje relacji transatlantyckich
   • Współczesne problemy relacji USA, Kanady i UE w obszarze transatlantyckim
   • Afryka i Ameryka Łacińska w obszarze transatlantyckim
   • Aktywność Rosji i Azji w obszarze transatlantyckim

  SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE, MIGRACJE I TERRORYZM

  Ta nowa specjalizacja jest odpowiedzią na nasilające się problemy migracyjne oraz aktywność organizacji terrorystycznych zagrażających zarówno bezpieczeństwu pojedynczych państw jak i społeczności międzynarodowej. Absolwenci mają kompetencje niezbędne w pracy w organizacjach i firmach zajmujących się bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz oceną ryzyka a także w służbach wywiadowczych.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności bezpieczeństwo międzynarodowe, migracje i terroryzm
   • Sojusze międzynarodowe
   • Migracje w stosunkach międzynarodowych
   • Bezpieczeństwo energetyczne
   • Terroryzm i cyberterroryzm
 • Małgorzata Bonikowska

  dr Małgorzata Bonikowska

  Dr historii europejskiej, europeista, ekspert ds. Unii Europejskiej (członek Team Europe), prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych (www.csm.org.pl) i wydawca kwartalnika „THINKTANK” (www.think-tank.pl).

  Specjalizuje się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE, ze szczególnym uwzględnieniem polityki sąsiedztwa, europejskiej strategii globalnej i relacji UE-Azja. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (italianistyka), Akademii Teatralnej (historia kultury, dyplom z wyróżnieniem) i paryskiej Sorbony (historia), ukończyła dwie szkoły doktoranckie oraz studia specjalistyczne na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku (nauki polityczne i stosunki międzynarodowe, stypendium Fulbrighta).

  W latach 1995–1998 pracowała w TVP jako dziennikarz w publicystyce krajowej i międzynarodowej. W 1998 została dyrektorem Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, tworząc m.in. sieć regionalnych centrów oraz rządowy Program Informowania Społeczeństwa o UE. W okresie 2001-2007 roku była ekspertem a potem szefem Programu Informacji i Komunikacji Komisji Europejskiej – najpierw w Polsce a później w Bułgarii. W latach 2007-2016 pracowała dla rządowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jako doradca do spraw unijnych.  Pracowała jako doradca m.in dla Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Minsterstwa Zdrowia i Ministerstwa Rozwoju.

  Jest autorem ponad setki publikacji, prowadzi działalność dydaktyczną i naukową. Komentuje sprawy europejskie i międzynarodowe w mediach polskich i zagranicznych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  mgr Joanna Burnos

  Przedsiębiorczyni. Specjalistka w zakresie dyplomacji, spraw międzynarodowych i przywództwa. Założycielka LEADERIS Institute. Wykładowczyni akademicka.
  Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz European Women’s Academy w Brukseli. Stypendystka Solvay Brussels School of Economics and Management przy Wolnym Uniwersytecie w Brukseli.
  Członkini Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Stowarzyszenia Nowoczesna Kobieta a także Rady Doradczej The Alliance of Her.
  Prelegentka i moderatorka licznych konferencji krajowych i zagranicznych w zakresie kobiecego przywództwa oraz spraw międzynarodowych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Przemysław Piotr Damski2

  dr Przemysław Piotr Damski

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii powszechnej od 2013 r. (Uniwersytet Łódzki). Dwukrotny stypendysta Roosevelt Insitute for American Studies (Middelburg, Holandia). Prowadził badania w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Uczestnik międzynarodowych projektów edukacyjnych Comenius CoDec “Colonisation and Decolonisation in National History Cultures and Memory Politics in European Perspective” (Giesen Universität, 2014) oraz EUnderground (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, 2019).

  Od 2013 r. związany z Akademią Finansów i Biznesu Vistula. Od 2015 adiunkt w AFiBV, w latach 2018-2021 Dyrektor Programu Kształcenia Stosunki Międzynarodowe.

  Specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych w XIX i XX w. Publikował w m.in. w “Dziejach Najnowszych”, “Klio” oraz “Sprawach Międzynarodowych”. Autor książki “Najbliższe narody”. Stosunki brytyjsko-amerykańskie w dobie prezydentury Theodore’a Roosevelta (1901-1909).

  Członek British International History Group.

  W przeszłości komentował problemy historyczne i współczesne zagadnienia międzynarodowe w mediach („Polska. The Times”, „Polskie Radio 24”, „TokFM”, „TVN24” etc.)

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Anna Grzywacz

  dr Anna Grzywacz

  Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, absolwentka studiów pierwszego i drugiego stopnia (specjalizacja wschodnioazjatycka) w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego; odbyła stypendia naukowe w University of Nottingham (2012-2013) i Xiamen University (2015-2016); uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach organizowanych m.in. w Chinach, Gruzji i Słowenii; specjalistka z zakresu stosunków międzynarodowych w Azji Południowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kulturowych i społecznych, polityki zagranicznej Indonezji i Singapuru oraz kulturowych aspektów poznania regionu; autorka prac nt. Timoru Wschodniego oraz Indonezji.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Zygmunt Janiec

  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował nauki polityczne i zarządzanie. Rok po ukończeniu studiów doskonalił język angielski w Central School of English w Londynie (rok akademicki 1974/75). W 1994 r. uczestniczył w prestiżowym szkoleniu młodych przedsiębiorców i polityków z Europy Centralne w Wielkiej Brytanii, Republiki Federalnej Niemiec, Belgii (organy Unii Europejskiej, dowództwo wojsk NATO w Europie) i Czechach. Ukończył szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa.
  W długoletniej karierze zawodowej łączył pracę naukowo-dydaktyczną z działalnością w sferze gospodarczej. Pracował na Uniwersytecie Warszawskim (asystent stażysta), SGGW (asystent i adiunkt) i w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (adiunkt). Przez wiele lat był prezesem Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PLON w Warszawie (1985-1995). W Sejmie RP zajmował się ustawodawstwem gospodarczym i organizacją kontaktów międzynarodowych parlamentarzystów. Dwukrotnie reprezentował polskie interesy gospodarcze za granicą. Kierował Biurem Radcy Handlowego w Kuwejcie (kompetencje terytorialne- Kuwejt, Arabia Saudyjska, Oman i Bahrajn) i Wydziałem Ekonomiczno- Handlowym Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles. W latach 2000-2003 dyrektor generalny Izby Inwestorów Zagranicznych w Polsce. Przed wyjazdem do Los Angeles członek Rady Nadzorczej Zespołu Uzdrowisk Krakowskich.
  Aktywnie wspierał starania o uzyskanie przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej (udział w konferencjach międzynarodowych, w spotkaniach dyskusyjnych z wysokimi urzędnikami Unii Europejskiej i europarlamentarzystami, wypowiedzi dla mediów). Członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej do spraw Środowisk Gospodarczych.
  Dwukrotnie otrzymał nagrodę pierwszego stopnia rektorów SGGW i SGH. Prowadził wykłady w Słowenii, Turcji, Szwecji i Holandii.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Prof. Wawrzyniec Konarski

  dr hab. Wawrzyniec Konarski prof. AFiB Vistula

  Profesor nadzwyczajny w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, uprzednio w UJ, SWPS i UW; badacz zagadnień etnokulturowych i polityczno-ustrojowych w systemach demokratycznych i autorytarnych oraz wybranej problematyki w ramach najnowszej historii politycznej, a także etnopolityki, w tym nacjonalizmów i regionalizmów na tle nowożytnej perspektywy historycznej; uczestnik ponad 200 konferencji, seminariów i paneli krajowych, i międzynarodowych oraz wykładowca gościnny w kilkudziesięciu uczelniach i instytucjach edukacyjnych w Polsce oraz w Albanii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Rumunii, Słowacji, Ukrainie, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech, a także w Chile, KRLD i USA; członek stowarzyszeń naukowych m.in.: Komitetu Prognoz PAN „Polska w XXI wieku” (w latach 2003-2012), Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (w latach 2007-2010 – wiceprezes Zarządu Głównego), Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim (od 30 stycznia 2012 – wiceprzewodniczący Zarządu Głównego), International Political Science Association; komentator polityczny w mediach polskich oraz w obu Amerykach i Azji; autor ponad 200 publikacji w obszarze nauk politycznych, kulturoznawstwa, medioznawstwa i stosunków międzynarodowych (opublikowanych po polsku, angielsku, chorwacku, fińsku, japońsku, niemiecku, rosyjsku, słowacku i ukraińsku), m. in.: A Legacy of Hatred. On the Conflict in Northern Ireland (1991), Nieprzejednani. Rzecz o Irlandzkiej Armii Republikańskiej (1991), A Predominant Party System. The Case of Ireland (1994), Pragmatycy i idealiści. Rodowód, typologia i ewolucja ugrupowań politycznych nacjonalizmu irlandzkiego w XX wieku (2001), System konstytucyjny Irlandii (2005), Bałkany. Etnokulturowe podłoże konfliktów (współautor i współredaktor, 2006), Niemcy-Polska. Coraz bliżej: Perspektywa polskich i niemieckich studentów, (współautor i redaktor, 2007), Kryzys przywództwa we współczesnej polityce (współautor i współredaktor, 2011), Politolog o polityce. Wywiady, komentarze, opinie i ekspertyzy (2008-2014) (2014), Partyzanci doktrynerzy terroryści. Chronologiczne studium fenomenu Irlandzkiej Armii Republikańskiej (2019).

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Wojciech Kostecki

  dr hab. Wojciech Kostecki prof. AFiB Vistula

  Politolog, specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego; autor wielu publikacji naukowych na temat współczesnych zagadnień międzynarodowych, problematyki bezpieczeństwa, mediów, konfliktów oraz teorii polityki, a także wiedzy o Stanach Zjednoczonych; w latach 2007-2011 przewodniczący Zespołu ds. stanu zagrożeń społeczeństwa i państwa Komitetu Badań nad Zagrożeniami PAN; uczestnik krajowych (NCN) oraz międzynarodowych programów badawczych (m.in. na Uniwersytecie w Cambridge, Uniwersytecie Kopenhaskim, w Berghof Research Center); członek European International Studies Association i uczestnik Global Security Fellows Initiative; od 2018 r. członek Komitetu Zarządzającego programu COST pod nazwą “EU Foreign Policy Facing New Realities: Perceptions, Contestation, Communication and Relations”.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Agnieszka Legucka

  dr hab. Agnieszka Legucka, prof. AFiB Vistula

  Prof. dr hab. nauk o bezpieczeństwie od 2014 r. Analityczka w programie wschodnim w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM), gdzie zajmuje się polityką wewnętrzną i zagraniczną Federacji Rosyjskiej, stosunkami NATO-Rosja, konfliktami i zagrożeniami hybrydowymi oraz rosyjską dezinformacją. W latach 2015-2016 rektor ds. studenckich Akademii Obrony Narodowej, wieloletnia trener programu SESNE, w ramach pomocy rozwojowej MSZ skierowanego do państw po konfliktach zbrojnych.
  Zastępczyni Redaktora Naczelnego czasopisma „Sprawy Międzynarodowe”. Ukończyła kierunek stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz specjalistyczne Studia Wschodnie w Studium Europy Wschodniej UW. Otrzymała trzy medale za zasługi dla obronności kraju. W latach 2018-2021 realizowała projekt badawczy w ramach Horison2020 pt. EU-LISTCO (Europe’s External Action and the Dual Challenges of Limited Statehood and Contested Orders), no. 769886.
  W działalności naukowej zajmuje się badaniami z zakresu stosunków międzynarodowych na obszarze poradzieckim, polityki zagranicznej i wewnętrznej Rosji, dezinformacji.
  Jest autorką ok. 100 publikacji naukowych z zakresu stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej państw

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Piotr Kościński

  dr Piotr Kościński

  Dziennikarz, wykładowca, analityk ds. międzynarodowych autor wielu publikacji, m.in.:
  • „Praca ideologiczna wśród mniejszości polskiej w Białoruskiej SRR. Wydawnictwa polskie w latach 1927 – 1937”,
  • rozdział w monografii „Polacy na Białorusi. Od końca XIX do początku XXI wieku” tom II, SEW UW, Warszawa 2018,
  • „Jak sfałszować wybory”, Warszawa 2018 ISBN 978-92-64979-61-1,
  • „Bolszewiccy Polacy i faszystowska Polska. Obraz Polaków w II Rzeczypospolitej w polskojęzycznej prasie w ZSRR w latach 1925 – 1936”, Wydawnictwo Vistula 2018
  Ponadto autor kilku powieści: „Przez czerwona granicę”, „Przez czerwony step”, „Przez czerwony wir”, „Obrońca Grodna”. „Zapomniany bohater”.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Juliusz Maliszewski

  dr Juliusz Maliszewski

  Dyrektor Programu Kształcenia Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, MBA, dziennikarz, dyplomata, komentator, manager radiowy i telewizyjny, korespondent TVP, historyk sztuki, dyplomata, niemcoznawca; pełnił wiele funkcji kierowniczych w mediach publicznych – Telewizji Polskiej i Polskim Radiu, m.in. jako dyrektor-redaktor naczelny Polskiego Radia dla Zagranicy i członek Rady Nadzorczej TVP SA; był członkiem Komisji Etyki TVP, dyrektorem Instytutu Polskiego w Lipsku; specjalizuje się w problematyce niemieckiej i europejskiej; autor monografii „Deutsche Welle w systemie medialnym Republiki Federalnej Niemiec” i wielu pozycji dotyczących stosunków międzynarodowych i mediów.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Janusz Mrowiec

  dr Janusz Mrowiec

  Urzędnik państwowy dyrektor gabinetu w Prezydenturze RP, dyplomata, ambasador tytularny, doktor nauk humanistycznych w obszarze stosunków międzynarodowych. Przedstawiciel Polski na międzynarodowych konferencjach m. in. w Zgromadzeniach Organizacji Jedności Afrykańskiej Unii Afrykańskiej, w Radach Ligi Państw Arabskich oraz w szczytach Organizacji Współpracy Islamskiej i Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej, były Ambasador RP w Senegalu, Mali, Gwinei, Gwinei Bissau, Wyspach Zielonego Przylądka, Gambii i Algierii, konsultant UNESCO. Wieloletni wykładowca SGH, prorektor WSKiMS, aktualnie Profesor AFiB Vistula. Współautor licznych dokumentów rządowych dotyczących służby zagranicznej oraz strategii polityki RP w stosunku do krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Autor ponad stu ekspertyz i publikacji na temat teorii stosunków międzynarodowych, relacji bilateralnych RP z krajami arabskimi, sytuacji wewnętrznej świata arabskiego, terroryzmu. Z racji zajmowanych stanowisk członek licznych delegacji rządowych. Przedmiotem działalności naukowej są powyższe zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem teorii relacji międzynarodowych, sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej, bilateralnych stosunków RP z krajami arabskimi, problemów migracji i terroryzmu.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Dr Bartłomiej E. Nowak - Uczelnia Vistula

  dr Bartłomiej E. Nowak

  Politolog, dr nauk ekonomicznych, prezes Grupy Uczelni Vistula. Był szefem Katedry Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula (2014-2017) i dyrektorem wykonawczym Centrum Stosunków Międzynarodowych (2010-2013). Stypendysta European University Institute we Florencji (2018), Transatlantic Academy w Waszyngtonie (2013-2014), a także Carnegie Council for Ethics in International Affairs (tzw. non-resident 2014-2017). W przeszłości pełnił również funkcje wykonawcze i doradcze w Parlamencie Europejskim (Bruksela-Strasburg, 2004-2009) oraz Konwencie ds. Przyszłości Europy (Bruksela, 2002-2003). Przed przystąpieniem Polski do UE był współzałożycielem i członkiem Rady Programowej Inicjatywy „TAK w Referendum” (2002-2003), a także Narodowej Rady Integracji Europejskiej (2002-2004).

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Zdzisław Rapacki

  dr Zdzisław Rapacki

  W latach 2004-2010 był ambasadorem RP przy Biurze ONZ w Genewie, Konferencji Rozbrojeniowej i innych organizacjach. W latach 2008-2009 – przewodniczący Rady Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy i Komitetu Całości negocjującego rezolucję w sprawie światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. W 2006 r. przewodniczący Konferencji Rozbrojeniowej. W latach 1996-2004 i 2010-2012 – doradca Prezydenta RP; 1994-1995 Prezes Spółki Polcard (zajmującej się kartami kredytowymi). Wcześniej Dyrektor Gabinetu trzech kolejnych ministrów spraw zagranicznych, Minister Pełnomocny w Ambasadzie RP w Londynie, Stały Przedstawiciel RP przy Międzynarodowa Organizacji Turystyki w Madrycie, Sekretarz Ambasady w Tokio, oficer łącznikowy FIFA na Mundialu w Meksyku. Współautor książki pt. Gospodarka światowa, autor artykułów na temat kart kredytowych, globalizacji, kryzysu finansowego i gospodarczego, rozbrojenia, dyplomacji i transformacji społeczno-gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Odznaczony między innymi Wielkimi Krzyżami Zasługi Chile i Peru, Krzyżem Komandorskim francuskiej Legii Honorowej, Komandorskimi Krzyżami Zasługi: Belgii, Japonii, Litwy i Węgier.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr hab. Agata Włodkowska-Bagan

  dr hab. Agata Włodkowska prof. AfiB Vistula

  Dyrektorka programu dydaktycznego Stosunki Międzynarodowe. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2014). Prowadzi badania z zakresu stosunków międzynarodowych na obszarze poradzieckim, polityki zagranicznej Polski oraz teorii stosunków międzynarodowych, a także problematyki gender w stosunkach międzynarodowych. Koordynatorka projektu: Kobiety w polskiej politologii. Od diagnozy do współpracy (http://kobietywpolitologii.pl). Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Założycielka i członkini „Sekcji stosunków międzynarodowych” oraz „Sekcji badań nad polityką tożsamości płciowych (Gender & Queer Politics)”. Autorka wielu publikacji.

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Stosunki Międzynarodowe na poziomie magisterskim oferują program studiów, który odpowiada na oczekiwania dzisiejszego rynku pracy. Zajęcia realizowane są przez kadrę doświadczonych ekspertów – byłych ministrów i ambasadorów, dysponujących rzetelną wiedzą. Dzięki nim zyskasz profesjonalną wiedzę, która wzmocni Twoje kompetencje. Dzięki programowi Erasmus Plus będziesz mógł wzbogacić swoje doświadczenie na praktykach zawodowych w Polsce lub za granicą.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

  Globalne możliwości
  Dowiesz się więcej o zależnościach między najważniejszymi uczestnikami globalnej polityki i światowego biznesu oraz kształtujących je procesach. Będziesz mógł sprawdzić się podczas zagranicznych praktyk programu Erasmus Plus. Nawiążesz wiele międzynarodowych znajomości. Dzięki temu drzwi do globalnej kariery będą stały przed Tobą otworem.

  Biznesowe podejście

  Podczas studiów magisterskich będziesz miał okazję poznać wiele osobistości. Zajęcia prowadzone są przez byłych ministrów, pracowników organizacji międzynarodowych wysokiego szczebla czy ambasadorów. Kadra ekspertów zapewni Ci wiedzę i umiejętności wykorzystywane na co dzień w świecie  relacji biznesowych.

  Specjalistyczna wiedza
  W Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na użyteczność wiedzy, którą przekazujemy studentom. Dlatego nie uczymy wyłącznie teorii, ale oferujemy zajęcia interaktywne, które gwarantują maksymalny rozwój.

  JAKA PRACA PO STUDIACH STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE?

  Stosunki Międzynarodowe (studia magisterskie) otwierają przed Tobą możliwości pracy w dyplomacji i globalnym biznesie. Absolwenci kierunku mogą starać się o zatrudnienie m.in. w następujących instytucjach :

  • korporacje międzynarodowe;
  • przedstawicielstwa zagranicznych organizacji i instytucji (OBWE, OdiHR, Community of Democracies, UNDP, Council of Europe, European Commission, UN, ILO, WHO);
  • biura handlu zagranicznego i działy eksportu;
  • środki masowego przekazu zajmujące się zagadnieniami międzynarodowymi;
  • administracja publiczna.

   

 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 6 700 zł 3 550 zł 750 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 2 500 € 1 350 €

  *Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw
  Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii,
  Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Studia w języku angielskim - studenci spoza UE*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 200 € 3 800 € 2 000 €

  *nie dotyczy studentów z państw Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich, oraz Armenii, Azerbejdżanu,
  Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
int(41216)

Kontakt:

Kontakt do Działu Edukacji Cyfrowej

elearning@vistula.edu.pl

 

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

 

Joanna Godlewska
tel. 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Dla cudzoziemców:

 

Admissions team:

Anna Voronko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close