Rodzaj studiów:

Studia II Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

SGTiR

 • TURYSTYKA I REKREACJA – OPIS KIERUNKU

  Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja na poziomie magisterskim dadzą Ci wiedzę z zakresu zarządzania w turystyce i pozwolą rozwinąć umiejętności zdobyte na poziomie licencjackim. Nauczysz się samodzielnie i profesjonalnie prowadzić biuro turystyczne, ośrodek turystyczny czy gastronomiczny oraz organizować wydarzenia biznesowe na najwyższym poziomie.

  Cztery semestry w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji to doskonały sposób na zdobycie umiejętności potrzebnych do prowadzenia własnej firmy w branży turystycznej i hotelarskiej – także poza granicami Polski. Osiągniesz to m.in. dzięki umiejętności zarządzania, zwłaszcza w zakresie strategicznego myślenia, a także dzięki nauce języka obcego do poziomu co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Decydując się na studia magisterskie na kierunku Turystyka i Rekreacja otrzymasz kompletną branżową wiedzę, która pozwoli Ci rozwinąć się na konkurencyjnym rynku. Z nami szybko staniesz się ekspertem w wybranej przez siebie dziedzinie.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

  SPRAWDŹ AKTUALNE WYDARZENIA

 • TURYSTYKA I REKREACJA – O PROGRAMIE

  Program studiów magisterskich na kierunku Turystyka i Rekreacja został zaplanowany tak, by rozszerzyć wiedzę zdobytą podczas studiów licencjackich. Zdobędziesz nowe umiejętności związane z kompleksowym zarządzaniem – w turystyce,  rekreacji i sporcie, hotelarstwie i gastronomii oraz w organizacji wydarzeń biznesowych. Będą Cię uczyć wieloletni praktycy, uznani eksperci i doświadczeni wykładowcy, którzy dołożą wszelkich starań, by efektywnie połączyć teorię z praktyką.

  PRAKTYKI ZAWODOWE

  Praca w segmencie turystyki to praca z ludźmi, wymagająca dysponowania niezbędnym doświadczeniem, które zdobędziesz już podczas studiów, dzięki ciekawej ofercie praktyk zawodowych. Korzystając ze wsparcia Biura Karier będziesz mógł odbywać staże w Polsce lub za granicą.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie turystyki i rekreacji.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe
   • Socjologia czasu wolnego
   • Technologie informacyjne w zarządzaniu strategicznym
   • Zarządzanie regionem turystycznym
   • Metodologia badań naukowych
   • Społeczna odpowiedzialność biznesu w turystyce
   • Globalizacja w turystyce i rekreacji
   • Metody badań ilościowych i jakościowych
   • Historia kultury
   • Problemy konsumpcji w czasie wolnym
   • Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej
   • Zaawansowane techniki pisania prac akademickich II
   • Zarządzanie zasobami ludzkimi
   • Ochrona własności intelektualnej
   • Badania marketingowe w turystyce i rekreacji
   • Język obcy
   • BHP
   • Szkolenie biblioteczne
   • Seminarium dyplomowe
 • Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja na poziomie magisterskim dają  możliwość poszerzania wiedzy w ramach pięciu specjalności dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

  SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE

  Jest to specjalność idealna dla tych, którzy chcą poznać prawne, ekonomiczne i marketingowe aspekty globalnej turystyki. Odkryjesz zasady funkcjonowania rynku turystycznego, jego produkty, a także regiony turystyczne. Będziesz zdobywać wiedzę podczas międzynarodowych projektów, dzięki współpracy z przedsiębiorstwami organizującymi wyjazdy i podróże.

  • Przedmioty na specjalności Zarządzanie w turystyce
   • Zarządzanie biurami podróży
   • Rynek biur podróży
   • Innowacyjność w przedsiębiorstwach turystycznych
   • Międzynarodowe organizacje turystyczne
   • Strategie marketingowe w turystyce
   • Finansowanie działalności turystycznej
   • Turystyka miejska
   • Targi i wystawy
   • E-turystyka
   • Sektor publiczny w turystyce
   • Marketing terytorialny
   • Nowe trendy w turystyce

  SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE SPORTEM
  Na tej specjalności dowiesz się, jak zarządzać wydarzeniami rekreacyjnymi i sportowymi, a także klubami fitness. Już w czasie studiów weźmiesz czynny udział w organizacji eventów, dzięki bliskiej współpracy z organizatorami imprez sportowych – biegowych i lekkoatletycznych.

  • Przedmioty na specjalności Zarządzanie sportem

    

   • Zarządzanie strategiczne w sporcie
   • Polityka w sporcie
   • Zarządzanie sportem w Unii Europejskiej
   • Organizacja sportu
   • Światowy biznes sportowy
   • Marketing w sporcie – zasady i praktyki
   • Zarządzanie sportowcami
   • Zarządzanie wydarzeniami sportowymi
   • Zarządzanie obiektami sportowymi
   • Zarządzanie organizacjami sportowymi
   • Finansowanie działalności rekreacyjnej
   • Wolontariat w sporcie

  SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE W HOTELARSTWIE
  Jeżeli interesujesz się planowaniem działalności hotelarskiej i jej promocją, ta specjalność jest właśnie dla Ciebie. Poznasz krajowy i globalny rynek hotelowy oraz zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania bazą noclegową.

  • Przedmioty na specjalności Zarządzanie w hotelarstwie
   • Strategie marketingowe w hotelarstwie
   • Zarządzanie gastronomią hotelową
   • Prawo w hotelarstwie
   • Zasoby ludzkie w hotelarstwie
   • Technologie informacyjne w hotelarstwie
   • Finansowanie w hotelarstwie
   • Globalne systemy hotelowe
   • Zarządzanie przedsiębiorstwem hotelarskim
   • Trendy we współczesnym hotelarstwie
   • Zarządzanie jakością usług w hotelarstwie
   • Komunikacja interpersonalna w hotelarstwie
   • Obsługa gościa w hotelarstwie

  SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE W GASTRONOMII

  Ta specjalność jest kierowana do osób, które interesują się planowaniem działalności gastronomicznej i jej promocją. Poznasz krajowy i globalny rynek gastronomiczny oraz zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania lokalami gastronomicznymi.

  • Przedmioty na specjalności Zarządzanie w gastronomii
   • Technologia gastronomiczna z elementami towaroznawstwa
   • Projektowanie i eksploatacja wyposażenia zakładu gastronomicznego
   • Dziedzictwo kulinarne
   • Działalność gastronomiczna
   • Obsługa konsumenta
   • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności
   • Żywność ekologiczna – zrównoważony rozwój
   • Teoretyczne podstawy produkcji żywności
   • Finansowanie działalności gastronomicznej
   • Nowe trendy i styl życia
   • Strategie marketingowe w gastronomii
   • Kuchnie narodowe

  SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PRZEMYSŁEM SPOTKAŃ

  Na tej specjalności zdobędziesz umiejętności niezbędne do organizowania podróży służbowych, konferencji, targów oraz innych wydarzeń biznesowych. Studiując w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji, otrzymasz możliwość udziału w międzynarodowych kongresach czy podróżach motywacyjnych. Możesz także zostać członkiem MPI (Meeting Professional International), dzięki czemu będziesz mógł uczestniczyć w konferencjach branżowych organizowanych m.in. w Londynie, Kopenhadze, Davos, Dusseldorfie i Barcelonie.

  • Przedmioty na specjalności Zarządzanie przemysłem spotkań
   • Rynek spotkań
   • Przywództwo w branży spotkań
   • Kongresy i konferencje
   • Zarządzanie obiektami
   • Zarządzanie wydarzeniami
   • Projektowanie spotkań
   • Wolontariat w przemyśle spotkań
   • Marketing przemysłu spotkań
   • Multimedia w przemyśle spotkań
   • Reklama w branży spotkań
   • Zarządzanie stowarzyszeniami
   • Nowe technologie w przemyśle spotkań
 • Prof. Dr Hab. Elżbieta Biernacka - Uczelnia Vistula

  prof. dr hab. Elżbieta Biernacka

  Specjalistka z zakresu zagospodarowania terenów zdewastowanych. Laureatka Złotego Lauru Wydziału V Polskiej Akademii Nauk za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych.
  Profesor honorowy Uniwersytetu Warminsko- Mazurskiego.
  Członek Rady Naukowej Instytutu Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na lata 2015-2019.

  Dr Joanna Kalecińska

  Dr Joanna Kalecińska jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ukończyła specjalizacje: z…

  Prof. Dr Hab. Józef Grochowicz - Uczelnia Vistula

  prof. dr hab. Józef Grochowicz

  Autor ponad 600 publikacji naukowych. Doktor honoris causa Politechniki Koszalińskiej. Należy do kolegiów redakcyjnych i rad programowych kilku naukowych czasopism krajowych i zagranicznych. Inicjator i kierownik naukowy Szkoły Letniej „Postęp w inżynierii żywności”. Honorowy Wiceprezydent ( i Przewodniczący VI Sekcji ) CIGR – International Commission of Agricultural and Bioprocess Engineering , członek (Life Member) Azjatyckiego Stowarzyszenia Inżynierii Rolniczej (AAAE). Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), ekspert Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego ( SITSpoż. Honorowy Prezes ( i ekspert) Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „Spomasz” (PTiTPS). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem „Za Zasługi dla Wynalazczości,’ przyznanym przez Premiera RP.

  Dr Hab. Adam Mazur - Uczelnia Vistula

  dr hab. Adam Mazur

  Doktor habilitowany nauk humanistycznych. Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie. Socjolog i humanista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia zajęć na różnych poziomach edukacji (studia licencjackie I stopnia, studia magisterskie, studia podyplomowe) w przedmiotach nauk społecznych i humanistycznych.
  Specjalista w zakresie realizacji szkoleniowych projektów turystycznych z zakresu edukacji regionalnej, wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, koedukacji. Posiada szerokie doświadczenie publicystyczne w zakresie opracowań naukowych: artykułów, monografii oraz wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych. Wielokrotnie uznany w zakresie kierunku ,,Turystyka i rekreacja” przez Polska Komisję Akredytacyjną.
  Wykłada przedmioty z zakresu: socjologii i pedagogiki czasu wolnego, nowych trendów w turystyce i rekreacji, antropologii turystyki, religii świata i wielokulturowości w turystyce, komunikacji interpersonalnej, filozofii, socjologii czasu wolnego konwersatoriów licencjackich i magisterskich
  Prowadził wykłady w wielu warszawskich uczelniach m. innymi w: Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych, Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka, Wyższej Szkole Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki, Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji.
  Pełnił funkcje: kierownika zakładu przedmiotów ogólnych, kierownika katedry hotelarstwa i gastronomii, prodziekana ds. studenckich i dziekana wydziału. Przewodniczył Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, stypendialnej. Jest członkiem wydziałowej komisji programowej oraz koordynatorem modułu przedmiotów.

  Dr Hab. Teresa Skalska - Uczelnia Vistula

  dr hab. Teresa Skalska

  Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki. Autorka wielu projektów i prac badawczych m.in. w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski czy oddziaływania turystyki na gospodarkę regionu. Uczestniczy w realizacji badań z zakresu konkurencyjności polskiej gospodarki turystycznej, rachunku satelitarnego turystyki, regionalnych rachunków satelitarnych turystyki, badania cen na rynku turystycznym, ekonomii społecznej, konsumpcji kolaboratywnej oraz turystyki osób niepełnosprawnych i seniorów.

  Dr Hab. Jolanta Żyśko - Uczelnia Vistula

  dr hab. Jolanta Żyśko

  Rektor i profesor SGTiR. Od 1990 roku jest zaangażowana w prace naukowo-badawcze na gruncie nauk organizacji i zarządzania sportem. Odbyła staż naukowy w Institute of Sport & Leisure Policy Uniwersytetu w Loughborough. Prowadziła wykłady na wielu uczelniach zagranicznych, m.in.: Deutsche Sporthochschule w Kolonii, Uniwersytecie w Jyväskylä czy University of Bayreuth. Od 2009 r. jest członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Sportem. Należy do grona ekspertów Komisji Europejskiej ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sporcie, MNiSW w sprawie wdrażania Krajowej Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym i ekspertem ds. jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kiedyś, kilkukrotna mistrzyni Polski w żeglarstwie regatowym w klasie 470 oraz uczestnik Igrzysk Dobrej Woli w 1986 roku. W 2017 r. otrzymała Nominację Dyrektora Instytutu Sportu-PIB (Państwowego Instytutu Badawczego) na stanowisko przewodniczącej Rady do spraw Kompetencji Sektora Sportowego oraz dołączyła do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich.

  Dr Hab. Krystyna Żelazna - Uczelnia Vistula

  dr hab. Krystyna Żelazna

  Wieloletni wykładowca SGGW i prodziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Od 2009 do 2012 roku Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych. Odznaczona m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonego dla SGGW i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zawodowo związana jest z hotelarstwem i gastronomią, zarządzaniem przedsiębiorstwem turystycznym oraz turystyką na obszarach wiejskich.

  Dr Krzysztof Celuch - Uczelnia Vistula

  dr Krzysztof Celuch

  Dr. Krzysztof Celuch – a speaker, trainer, business consultant, academic lecturer, and an entrepreneur. He specialises in the meetings industry, event marketing, and event management. His scientific research, training observations, and keynotes, are all built on knowledge in economics, business psychology, sociology, marketing, and cultural studies. He conducts workshops and training sessions, deliver lectures and moderate on panel discussions, debates, and management meetings, but also implements research projects, builds strategies and provides business consulting services. Assisting organisations, institutions, and companies in the areas of management, communication, motivation and business development, with particular emphasis on the meetings industry (event marketing) is another ‘string to his bow’.

  Dr Piotr Dominik - Uczelnia Vistula

  dr Piotr Dominik

  Prelegent, konsultant i trener w zakresie turystyki kulinarnej oraz wykorzystania tradycyjnych produktów kulinarnych. Trener szkolenia Akademii Dobrych Praktyk. Członek Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Przewodniczący komisji IGHP d.s. kształcenia i doskonalenia kadry. Członek Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki. Główny specjalista ds. szkoleń i kształcenia kadr hotelarsko-gastronomicznych PZH w okresie 2005-2006. Ekspert do spraw HORECA w Instytucie Wiedzy i Umiejętności w latach 2011-2013.

  dr Jacek Drążkiewicz

  Dr Anna Wiśniewska - Uczelnia Vistula

  dr Anna Wiśniewska

  Specjalista z zakresu strategii rozwoju przedsiębiorstw i zarządzania organizacjami. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Stosunki Międzynarodowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula Od 2013 roku współpracuje z Instytutem Finansów na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

  Dr Krzysztof Łopaciński - Uczelnia Vistula

  dr Krzysztof Łopaciński

  Od 2012 pełni funkcję dyrektora Instytutu Turystyki. Wielokrotnie powoływany w skład zespołów doradczych Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi, a przez Ministra Sportu i Turystyki Odznaką za zasługi dla turystyki.

  Mgr Witold Drogoń - Uczelnia Vistula

  mgr Witold Drogoń

  Specjalista z zakresu hotelarstwa, organizacji i zarządzania obiektami hotelarskimi i ochrony informacji w przedsiębiorstwie. Członek Rady Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, przewodniczący zespołu d.s. polonijnych imprez krajowych Komisji Współpracy z Polonią i Wychodźstwem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pracował również w Kancelarii Prezydenta RP, jako kierownik Hotelu „KLONOWA” i Rezydencji Prezydenta RP w Belwederze. Organizator ogólnopolskiej konferencji „Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec EURO 2012. Zrealizował wiele badań naukowych w obszarze działalności na rynku polskim hoteli kontrolowanych przez międzynarodowych systemów hotelowych.

  dr Mirosław Nalazek

  Dr. Mirosław Nalazek -Dyrektor Programu Turystyki i Rekreacji, jest specjalistą w zakresie turystyki…

  mgr Katarzyna Cioch

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji na kierunku Turystyka i Rekreacja zapewnią Ci znakomite przygotowanie do pracy w wymarzonym zawodzie. Oferujemy przemyślany program oraz dodatkowe możliwości rozwoju takie jak wyjazdy szkoleniowe czy uczestnictwo w konferencjach. W ramach specjalności zdobędziesz praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci sprawnie zarządzać ośrodkami turystycznymi czy wydarzeniami biznesowymi.

  Przekonaj się, że Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Sprawdź, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Turystyka i Rekreacja.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA TURYSTYKI I REKREACJI

  Umiejętne zarządzanie

  Dzięki zajęciom prowadzonym przez ekspertów nabędziesz praktycznej, biznesowej perspektywy. Będziesz wiedział, jak organizować wydarzenia dla biznesu i jak dobrze sobie radzić w nieprzewidzianych sytuacjach.

  Prowadzenie hotelu lub gastronomii
  Dowiesz się, jak prowadzić hotel i jak zadbać o to, by goście zawsze chcieli do niego wracać. Zgłębisz wiedzę na temat zarządzania ludźmi i organizacjami. Będziesz wiedział jak efektywnie poruszać się w środowisku międzynarodowym.

  Zarządzanie w turystyce i sporcie

  Jeżeli pragniesz pracować w dynamicznym środowisku, z pewnością docenisz praktyczne przygotowanie do funkcjonowania na rynku turystycznym i organizowania wydarzeń sportowych. Już podczas studiów będziesz miał okazję do wzbogacania swojego doświadczenia dzięki uczestnictwu w realizacji międzynarodowych projektów czy współpracy z organizatorami imprez rekreacyjnych.

  • Kwalifikacje absolwenta kierunku Turystyka i Rekreacja

   Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Studia II stopnia mają charakter ogólnoakademicki; powinny wyposażyć absolwenta w kwalifikacje do pracy zawodowej na stanowiskach kierowniczych w obszarze turystyki, hotelarstwa i gastronomii oraz rekreacji i sportu, a także do dalszego rozwoju naukowego.

   Absolwent powinien posiadać pogłębioną i rozszerzoną wiedzę zawodową związaną z działalnością zarządczą na różnych szczeblach kierowniczych (krytyczna analiza, synteza i ocena problemów badawczych i zawodowych w wykonywanej profesji, planowanie, podejmowanie decyzji, realizowanie i kontrola przedsięwzięć) oraz prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze turystyki, hotelarstwa i gastronomii oraz rekreacji i sportu, również w wymiarze międzynarodowym.

   Powinien charakteryzować się znajomością i umiejętnością krytycznego doboru metod i narzędzi badań, w tym technik pozyskiwania danych z obszaru turystyki, hotelarstwa i gastronomii oraz rekreacji i sportu, co pozwala na projektowanie zadań badawczych i rozwiązywanie nowych problemów, ze szczególnym wykorzystywaniem ich wyników w działalności zawodowej.

   Powinien znać i umieć wykorzystywać w pracy zawodowej narzędzia analizy strategicznej dla formułowania planów strategicznych dla przedsiębiorstw z różnych sektorów turystyki.

   Powinien posiadać umiejętność wymiany informacji na zaawansowanym poziomie ze specjalistami z obszarów kierunku studiów, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych kanałów i technik komunikacyjnych; także w języku obcym, na poziomie co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

   Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnej i profesjonalnej pracy w środowisku międzynarodowym w przedsiębiorstwach turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych oraz rekreacyjnych i sportowych, a także w administracji, w tym na stanowiskach kierowniczych.

   Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja powinien być przygotowany do kontynuacji kształcenia w ramach studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Kompetencje absolwenta kierunku Turystyka i Rekreacji

  • Myśli w sposób przedsiębiorczy.
  • Jest w stanie prezentować opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej w zakresie turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii.
  • Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień w języku polskim i wybranym języku obcym, dotyczących zagadnień związanych z turystyką, rekreacją, hotelarstwem i gastronomią.
  • Posiada umiejętność zarządzania oraz stosowania technik efektywnego komunikowania się i negocjacji, zwłaszcza w zakresie działalności zawodowej w turystyce, rekreacji, hotelarstwie i gastronomii.
  • Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych rodzajach struktur, instytucji i więzi społecznych oraz relacjach między nimi, w kontekście ich znaczenia dla rozwoju turystyki, rekreacji, hotelarstwa i gastronomii.

  Jako absolwent kierunku Turystyka i Rekreacja będziesz mógł zdobyć certyfikacje:

  • Young Event Design Certificate
  • Sustainability Manager in Tourism
  • MPI Global Training 1

  W trakcie studiów możesz poszerzać swoje zainteresowania oraz pogłębiać wiedzę poprzez uczestnictwo w dodatkowych kursach oferowanych przez Uczelnię:

  • Kurs pilotów wycieczek
  • Kurs instruktorów w specjalności SURVIVAL
  • Kursy językowe, organizowane przez uczelnię partnerską

  JAKA PRACA PO STUDIACH TURYSTYKA I REKREACJA?

  Po ukończeniu studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja, otwierają się przed Tobą szanse zatrudnienia w wielu ciekawych miejscach takich jak:

  • biura podróży;
  • linie lotnicze;
  • agencje eventowe;
  • centra wystawienniczo-konferencyjne;
  • organizatorzy kongresów;
  • organizatorzy podróży motywacyjnych;
  • hotele;
  • obiekty noclegowe;
  • restauracje;
  • zakłady gastronomiczne;
  • urzędy miasta/ gminy/ powiatu – departamenty sportu i turystyki;
  • obiekty sportowo-rekreacyjne;
  • stadiony sportowe;
  • obiekty fitness;
  • obiekty wellness i SPA.

  Sprawdź listę naszych partnerów biznesowych:

  • Mea Group
  • Hogg Robinson
  • Starwood Hotels & Resorts
  • MeetingPlanner.pl  
  • Z-Factor
  • ICP Group S.A
  • AZS
  • ORBIS
  • Mazurkas Travel
  • Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
  • Polska Izba Turystyki
  • Hotel Sheraton Warsaw
  • Hotel Bristol, A luxury collection Hotel
  • Hotel The Westin Warsaw
  • The Greek Gourmet Kubiak – Vafidis S.J.
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Spotkań MPI Poland
  • Warszawska Organizacja Turystyczna
  • Regent Warsaw Hotel (Cosmar Polska Sp. z o.o.)
  • Intour Polska Sp. z o.o.
  • Leonardo Hotels Warsaw
  • Carlson Wagonlit Travel
  • Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
  • EL PADRE Sp. Z o. o.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 4 800 zł 2 550 zł 540 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 4 200 zł 2 250 zł 490 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 1 300 € 700 €
  Studia niestacjonarne 120 € 1 300 € 700 €

  Studia w języku angielskim - stacjonarne

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  obywatele UE i innych państw* (EU and other countries citizens*) 120 € 2 000 € 1 100 €
  studenci z pozostałych państw (citizens from the remaining countries) 200 € 3 000 € 1 600 €

  * Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Zarządzenie Kanclerza o opłatach

  Pobierz

  Aneks do Zarządzenie Kanclerza o opłatach

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek (9.08.2018) 10.00-17.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close