Rodzaj studiów:

Studia II Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS KIERUNKU
  Polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem to inicjatywa, która w trakcie jednego toku studiów pozwala studentom kierunku Zarządzanie uzyskać dyplomy dwóch uczelni – Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz uczelni partnerskiej – London South Bank University.
  Program jest realizowany w języku angielskim.

  Podwójny dyplom magisterski z Zarządzania pozwoli ci zyskać przewagę na rynku pracy. Dzięki partnerstwu AFiB Vistula i LSBU zyskasz wyjątkowe doświadczenie w środowisku międzynarodowym.

  LSBU to międzynarodowy uniwersytet z wielkimi ambicjami. Jest jedną z pięciu największych uczelni w Londynie. Korzysta z gigantycznych możliwości brytyjskiej stolicy, która jest światowym centrum finansowym. Jej ekosystem biznesowy budują tysiące firm – od start-upów po wielkie międzynarodowe korporacje.
  Warszawa pełni zaś funkcję regionalnego biznesowego hubu dla Europy Środkowej i nie tylko. Są tu setki centrów usług wspólnych dla biznesu i firm outsourcingowych. Realizując polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomem będziesz czerpać z wyjątkowego potencjału obu tych ośrodków. Zyskasz praktyczną wiedzę i rozwiniesz kompetencje w obszarze swoich zainteresowań.

  Kierunek jest stworzony we współpracy z firmami, absolwentami i akredytowanymi organami, dzięki czemu możesz mieć pewność, że twoje umiejętności będą pożądane na rynku.

  W trakcie studiów skorzystasz z silnych powiązań biznesowych naszego zespołu akademickiego. Zbudujesz sieć kontaktów i zdobędziesz doświadczenie, które pomoże ci się rozwijać i planować cele zawodowe.

  Kierunek Zarządzanie prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula posiada akredytację CEEMAN IQA (International Quality Accreditation). To jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych międzynarodowych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej. Jej uzyskanie potwierdza spełnianie przez Vistulę wysokich międzynarodowych standardów w zakresie sprawnego funkcjonowania, wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych oraz dobrego poziomu dydaktyki. Dzięki akredytacji CEEMAN IQA rośnie rozpoznawalność marki i wartość dyplomu Uczelni Vistula w Polsce i za granicą. Studenci mają większe szanse na satysfakcjonujące zatrudnienie, a absolwenci zyskują pewność, że ich wiedza oraz wysoko rozwinięte kompetencje społeczne i menadżerskie zostaną docenione w środowisku biznesowym.

  Kierunek Zarządzanie prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula ma też cenną akredytację PMI Global Accreditation Center for Project Management Education Programs (GAC), wiodącej, niezależnej, wyspecjalizowanej jednostki akredytującej w zakresie zarządzania projektami, a także programów studiów oferowanych przez instytucje szkolnictwa wyższego na całym świecie. Absolwenci specjalności „Zarządzanie projektami w organizacji” mogą być pewni najwyższych standardów kształcenia – zyskują wiedzę i umiejętności niezbędne do odniesienia zawodowego sukcesu. Akredytacja PMI GAC jest dowodem głębokiego zaangażowania uczelni w ciągłe doskonalenie jakości programu nauczania w obszarze zarządzania projektami.

   

  Koordynatorzy projektu dla BA in Management (Vistula) oraz BA in Business Management (LSBU)  

  Ze strony Akademii Finansów i Biznesu Vistula:

  • dr Tom Hashimoto,
  • dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska
 • O PROGRAMIE 
  Zarządzanie – polsko-brytyjski program z podwójnym dyplomem to dwuletnie studia magisterskie prowadzone w języku angielskim. Ich celem jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu międzynarodowych standardów w zarządzaniu organizacjami biznesowymi. Jeżeli myślisz o prowadzeniu własnego biznesu lub czujesz w sobie potencjał lidera, studia na kierunku Zarządzanie w Warszawie są właśnie dla ciebie!
  Program jest autoryzowany przez London South Bank University pod kątem zachowania tego samego standardu i jakości kształcenia.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA 
  Zarządzanie – polsko-brytyjski program z podwójnym dyplomem został zaprojektowany z myślą o twojej przyszłości, dzięki czemu zdobędziesz wiedzę niezbędną do odniesienia sukcesu we współczesnym świecie. Z nami rozwiniesz umiejętności w kluczowych dyscyplinach biznesowych. Nauczysz się efektywnie zarządzać kapitałem, czasem, umiejętnościami ludzi i całymi projektami. Pod okiem wybitnych ekspertów zdobędziesz solidną i praktyczną wiedzę z dziedziny ekonomii, finansów i rachunkowości, prawa i marketingu. Poznasz najnowsze trendy w zarządzaniu. Rozwiniesz umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami non-profit, a także do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.  Rozwiniesz umiejętności strategiczne i organizacyjne. Dowiesz się, czym jest misja i społeczna odpowiedzialność biznesu, jak wyznaczać cele i mobilizować ludzi. W trakcie studiów będziemy aktywnie wspierać twoją przedsiębiorczość. Doświadczenie będziesz zdobywać podczas praktyk w firmach krajowych i zagranicznych. Przekonasz się, że zarządzanie jest zarówno rzemiosłem, jak i sztuką.

  STAŻE I PRAKTYKI STUDENCKIE
  Te studia to doskonała okazja do zdobycia teoretycznej, ale również praktycznej wiedzy. Cenne doświadczenie zyskasz, podejmując praktyki i staże. Zrealizujesz je w wiodących firmach, z którymi współpracujemy. Dzięki temu postawisz pierwsze kroki w zawodzie i wzbogacisz swoje CV. Odkryjesz specyfikę pracy w wybranym przez ciebie obszarze. Poznasz ludzi i nawiążesz cenne kontakty. To doświadczenie otworzy przed tobą wiele zawodowych możliwości. Zdobędziesz ekscytującą i bardzo dobrze płatną pracę.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe
   • Współczesne koncepcje zarządzania
   • Zarządzanie kapitałem ludzkim
   • Zarządzanie marketingiem
   • Ekonomia menedżerska
   • Innowacje i przedsiębiorczość w biznesie
   • Etyka w zarządzaniu
   • Międzynarodowe prawo gospodarcze
   • Rynki finansowe
   • Rachunkowość zarządcza
   • Wnioskowanie statystyczne
   • Seminarium dyplomowe magisterskie
   • Język obcy
   • Zarządzanie organizacją w sytuacjach kryzysowych
 • Kierunek Zarządzanie – polsko-brytyjski program studiów z podwójnym dyplomempozwoli ci zrealizować jedną z czterech specjalności. Wybierzesz ją w trzecim semestrze studiów.

  SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM

  Dowiesz się jak założyć własną firmę lub odpowiednio zarządzać przedsiębiorstwem. Poznasz kluczowe zagadnienia aktywności biznesowej w ujęciu międzynarodowym. Nauczysz się opracowywać efektywne strategie i plany biznesowe, a także tego, jak wprowadzić firmę na rynki międzynarodowe i pozyskać najlepszych pracowników

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku międzynarodowym
   • Międzynarodowe aspekty zarządzania kapitałem ludzkim
   • Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw
   • Zarządzanie systemowe w organizacji
   • Zarządzanie strategiczne

  SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MARKETINGIEM W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM

  Zyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania działem marketingu. Dowiesz się jak opracować i wdrażać skuteczne strategie oraz plany marketingowe i sprzedażowe. Zdobędziesz też specjalistyczną wiedzę w zakresie zarządzania marketingiem.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności zarządzanie marketingiem w środowisku międzynarodowym
   • Marketing cyfrowy
   • Marketing handlowy
   • Marketing strategiczny
   • Komunikacja strategiczna

  SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM
  Dowiesz się jak skutecznie pozyskać i utrzymać w strukturach organizacji najlepszych pracowników, a także jak sprawić, by angażowali się w jej rozwój. Posiądziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu budowania i wdrażania strategii i programów zarządzania kapitałem ludzkim.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku międzynarodowym
   • Międzynarodowe aspekty zarządzania kapitałem ludzkim
   • Zarządzanie talentami
   • Przywództwo a zamiana
   • Kształtowanie wizerunku pracodawcy

  SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI E-BIZNESOWYMI W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM
  Poznasz kluczowe zagadnienia z obszaru e-biznesu, sposobów jego prowadzenia i zarządzania.  Dowiesz się, jakie są możliwości i ograniczenia oraz problemy i ryzyko. Odkryjesz możliwości, jakie daje organizacji wykorzystanie technologii teleinformacyjnych.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności zarządzanie projektami e-biznesowymi w środowisku międzynarodowym
   • Współczesne modele biznesowe
   • Zarządzanie projektami biznesowymi
   • E-biznes plan
   • Marketing cyfrowy
 • Tom Hashimoto

  mgr Tom Hashimoto, LL.M., FHEA

  Specjalizuje się w transformacji postsocjalistycznej, a jego obecne badania koncentrują się na rozwoju centrów finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej i krajach bałtyckich. Jego interdyscyplinarne podejście opiera się na ekonomii instytucjonalnej, geografii finansowej, ekonomicznej analizie prawa i stosunkach międzynarodowych. Jest adiunktem w dziedzinie ekonomii w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, a także starszym wykładowcą i dyrektorem programowym ekonomii finansowej w Wyższej Szkole Zarządzania i Ekonomii ISM, Career Integration Fellow of CERGE-EI (Czechy), Fellow of the Higher Education Academy (Wielka Brytania), Członek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego (Wielka Brytania) i członek brytyjskiej Mensy. Posiada tytuł LL.M. (EMLE) z Uniwersytetu w Hamburgu oraz DPhil in Geography (geografia finansowa) na Uniwersytecie Oksfordzkim.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr hab. Michał Kruszka

  Jest profesorem nadzwyczajnym w Uczelni Vistula. Ukończył studia prawnicze i ekonomiczne, posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu). Działalność badawcza obejmuje makroekonomię, mikroekonomię, usługi finansowe, finanse międzynarodowe oraz międzynarodowy handel usługami. Michał dołączył również do KNF – Komisji Nadzoru Finansowego w 2010 roku. Od kwietnia 2019 roku jest Dyrektorem Departamentu Analiz i Strategii w KNF. Koncentruje się na nadzorze makroostrożnościowym (analiza ryzyka systemowego, identyfikacja instytucji o znaczeniu systemowym w Polska, kalibracja makroostrożnościowych buforów kapitałowych), ilościowa i jakościowa analiza rynków finansowych oraz implementacja regulacji unijnych dotyczących benchmarków finansowych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Krzysztof Nowakowski

  dr Krzysztof R. Nowakowski

  Ukończył studia w zakresie socjologii w 1995 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; w 1996 roku uzyskał stypendium International Research & Exchanges Board, amerykańskiej organizacji zajmującej się wspieraniem przemian demokratycznych w krajach Europy Środkowej; staż oraz nowe doświadczenia dydaktyczne zdobyte podczas pobytów w Cornell University (School of Industrial and Labor Relations – USA) oraz Katholieke Universiteit Leuven (Belgia – 1997) i Rutgers University (Human Resource Department, USA – 1999), przyczyniły się do przygotowania dysertacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i obrony pracy doktorskiej w 2002 roku (Uniwersytet Warszawski).

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  prof. dr hab. Zbigniew Olesiński

  Absolwent Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał stopień doktora nauk politycznych (1979) oraz stopień doktora habilitowanego nauk społecznych (1991). W 2014 roku otrzymał tytuł profesora ekonomii. Jego badania koncentrują się na współpracy międzyorganizacyjnej, międzyorganizacyjnych sieciach i klastrach w Polsce i Europie, miękkich czynnikach zarządzania, zwinnych przedsiębiorstwach, samorządności i turkusowych organizacjach. Autor i współautor 14 książek i 201 artykułów, był kierownikiem 4 projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz kierownikiem 2 projektów finansowanych przez Unię Europejską. Od 2007 roku jest profesorem w Uczelni Vistula. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002) oraz srebrnym medalem „Zasłużony kulturze – Gloria Artis” (2005).
  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Witold Orlowski

  prof. dr hab. Witold M. Orłowski

  Jest profesorem w Uczelni Vistula. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie studiował na Uniwersytecie Harvarda (stypendium Fulbrighta). Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim, a habilitację uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 roku otrzymał tytuł profesora ekonomii. Był rektorem Uczelni Vistula, profesorem i dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w ekonometrii stosowanej i makroekonomii, transformacji gospodarczej oraz integracji europejskiej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Autor 12 książek i ponad 200 publikacji naukowych, wcześniej Główny Doradca Ekonomiczny Prezydenta RP, członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Główny Doradca Ekonomiczny PwC w Polsce oraz Specjalny Doradca Komisji Europejskiej ds. budżetu zagadnienia. Jest również popularnym komentatorem ekonomicznym i felietonistą największych gazet.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr hab. Marlena Plebańska

  Prekursorka polskiej e-edukacji, specjalizujący się w zarządzaniu wiedzą, e-learningu i Design Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Instytutu Szkolnictwa Wyższego Północno-Wschodnia Walii oraz Szkoły Głównej Handlowej. Ekspertka w zakresie nauczania na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Liderka polskiego e-learningu. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularnonaukowych z zakresu e-edukacji. Od 17 lat inspiratorka, projektantka i strateg rozwiązań e-learningowych oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach i organizacjach pozarządowych. Liderka i konsultantka projektów edukacyjnych i e-learningowych. Aktywna trenerka i wykładowca. Pracownik naukowy Uczelni Vistula.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

 • NAJLEPSI W PRALTYCE 

  Studia na kierunku Zarządzanie zostały zaprojektowane tak, by jak najlepiej przygotować studentów do podjęcia pracy w wybranej branży. Wyselekcjonowane specjalności pozwolą ci zdobyć wiedzę w konkretnym obszarze.
  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą ci studia na kierunku Zarządzanie.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA ZARZĄDZANIA

  Podwójny dyplom
  Uzyskasz dwa dyplomy w jednym toku studiów – oszczędzisz czas i pieniądze.

  Przewaga na rynku pracy
  Podwójny dyplom dwóch renomowanych uczelni pozwoli ci wyróżnić się na rynku pracy i z sukcesem realizować karierę w biznesie.

  Wyjątkowe doświadczenie w środowisku międzynarodowym
  Będziesz czerpać z potencjału dwóch ważnych centrów biznesowych – Warszawy i Londynu.

  Globalne możliwości
  Dzięki studiom na kierunku Zarządzanie zdobędziesz umiejętności, które pozwolą ci odnieść zawodowy sukces również na globalnym rynku pracy. Na zajęciach są omawiane problemy w aspekcie międzynarodowym, dzięki czemu zyskasz nowe perspektywy.

  Biznesowe podejście
  Poznasz sposoby na skuteczne poruszanie się w świecie biznesu. Nauczysz się, jak wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Dowiesz się, nie tylko jak opracowywać plany, ale także jak je wdrażać, aby były realizowane spójnie z przyjętą strategią.

  Umiejętne zarządzanie
  Nauczysz się zarządzać nie tylko kapitałem, czasem i umiejętnościami ludzi, ale także projektami. Będziesz w stanie zrealizować projekt od początku do końca, a także zarządzać całymi zespołami ludzi.

  JAKA PRACA PO STUDIACH ZARZĄDZANIE?
  W trakcie studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie w warszawskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula zyskasz gotowość do pracy w charakterze przedsiębiorcy, przywódcy, menedżera średniego i przede wszystkim wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach, a także do założenia i prowadzenia własnego biznesu. Śmiało możesz realizować się w przedsiębiorstwach globalnych, organizacjach międzynarodowych i instytucjach Unii Europejskiej.

  Perspektywy zawodowe po kierunku Zarządzanie
  Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie w warszawskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula możesz rozwijać karierę w przedsiębiorstwach, międzynarodowych korporacjach, organizacjach międzynarodowych i pozarządowych, agencjach reklamowych i badań rynku.

  Po specjalizacji zarządzanie przedsiębiorstwem w środowisku międzynarodowym:

  • dyrektor działu,
  • dyrektor regionalny (zwłaszcza w skali międzynarodowej),
  • dyrektor operacyjny.

  Po specjalizacji zarządzanie marketingiem w środowisku międzynarodowym:

  • dyrektor marketingu w korporacji międzynarodowej,
  • dyrektor ds. sprzedaży i marketingu,
  • dyrektor handlowy.

  Po specjalizacji zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku międzynarodowym:

  • dyrektor HR w międzynarodowej korporacji,
  • starszy specjalista ds. pozyskiwania talentów,
  • konsultant ds. rekrutacji i employer brandingu.

  Po specjalizacji zarządzanie projektem e-biznesowym w środowisku międzynarodowym:

  • kierownik e-projektu,
  • key account menedżer ds. e-commerce,
  • digital product menedżer.
 • Obywatele RP, UE i osoby z byłych republik radzieckich: €3700

  Obywatele innych krajów: €4400

int(442)

Kontakt do Działu Rekrutacji

Warszawa

Katarzyna Broniszewska
tel. +48 22 45 72 400 
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
pok. 28

 

Anastasiia Lasiichuk 
tel. +48 22 45 72 404
e-mail: a.lasiichuk@vistula.edu.pl
pok. 28

 

Joanna Godlewska
tel. 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Filia w Pułtusku

Dorota BALA
tel. (23) 692 97 18

 

Michalina SEROKA
tel. (23) 692 97 97

 

Dorota ŻEBROWSKA
tel. (23) 692 97 26

 

ul. Mickiewicza 36B, pokój nr 8 (parter)

pultusk@vistula.edu.pl 

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close