Rodzaj studiów:

Studia MBA

Tryb studiów:

stacjonarne/hybrydowe

Czas trwania studiów:

1.5 roku (3 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Executive MBA Dekarbonizacja i Zównoważony Biznes to program rozwoju kariery skierowany do profesjonalistów z ponad 7-letnim doświadczeniem biznesowym. Odzwierciedla on złożoność procesu podejmowania decyzji strategicznych i zanurza liderów w możliwościach i zagrożeniach zrównoważonego rozwoju.

  Zrównoważony rozwój to jedno z największych wyzwań współczesnego biznesu. Zarówno zmiany klimatyczne, jak i ogromne nierówności społeczne generują liczne zagrożenia, ale także szanse. Przyszły sukces biznesowy będzie zależał od tego, jak firmy poradzą sobie z tymi wyzwaniami i dostosują się do potrzeb społeczeństwa i środowiska. Celem programu Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes jest przygotowanie liderów biznesu do wyzwań społecznych i środowiskowych oraz wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do prowadzenia transformacji biznesowej i budowania przewagi na odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju.

  Aby osiągnąć zerową emisję netto, musimy być mądrzejsi, bardziej wizjonerscy, bardziej zdecydowani i bardziej skłonni do współpracy niż kiedykolwiek wcześniej. Potrzebujemy nowej metodologii i nowych spostrzeżeń. Potrzebujemy myślenia o zrównoważonym rozwoju. Studia Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes pomogą przyszłym i obecnym liderom biznesowym w zdobyciu innowacyjnej wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju, co skutkuje przewagą konkurencyjną i odpornością ich firm, a także pozytywnym wpływem na społeczeństwo.

 • Celem programu jest przygotowanie słuchaczy do skutecznego prowadzenia, koordynowania i wdrażania zmian organizacyjnych w związku ze zrównoważonym rozwojem i działaniami dekarbonizacyjnymi we wszystkich obszarach funkcjonowania społeczeństwa.

  Podczas innowacyjnych i interaktywnych wykładów, warsztatów i projektów zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów, aby swobodnie poruszać się w problematyce dekarbonizacji i zrównoważonego rozwoju. Poznasz narzędzia niezbędne do budowania silnych marek osobistych i eksperckich w zrównoważonym zarządzaniu biznesem w różnych branżach. Dzięki temu zwiększysz swoje szanse na awans i wyższe wynagrodzenie oraz odkryjesz nowe możliwości rozwoju zawodowego.

  Dodatkowo absolwenci Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes spełniają kryterium wykształcenia zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzanie majątkiem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182).

   

  Przedmioty

  Semestr 1.

  • Globalne środowisko biznesowe i zrównoważony rozwój
  • Zrównoważony rozwój – teoria i praktyka
  • Przywództwo w zakresie zrównoważonej transformacji biznesowej
  • Osobista marka lidera
  • Projekt doradczy: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

  Semestr 2.

  • Zmiany klimatu: polityka i możliwości
  • Zarządzanie środowiskowe i strategia firmy
  • Zarządzanie i strategia społeczna firmy
  • Finanse korporacyjne i zarządzanie ryzykiem w zrównoważonym rozwoju
  • Przedmiot do wyboru: Zwycięskie strategie zrównoważonego rozwoju
   Lub Międzynarodowa wizyta studyjna

  Semestr 3.

  • Pomiar wydajności środowiskowej, społecznej i zarządzania (ESG)
  • Monetyzacja wartości zrównoważonego rozwoju
  • Raportowanie i komunikacja dotycząca zrównoważonego rozwoju firmy
  • Przedmiot do wyboru: Nowe technologie dla zrównoważonego rozwoju
   Lub Tworzenie zrównoważonych przedsięwzięć biznesowych i start-upów
  • Projekt Capstone

  Zasady uzyskania świadectwa (dyplomu) ukończenia studiów

  Warunkiem uzyskania świadectwa jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz zaliczenie projektu dyplomowego w formie prezentacji.

   

  Kierownik studiów

  dr Aneta Szymańska, prof. WSH
  e-mail: aneta.szymanska@handlowa.eu

 • Studia rozpoczynają się w październiku 2022 r.

  Przyjęcia na studia MBA w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia MBA składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską,
  • świadectwo znajomości języka angielskiego, chyba że wnioskodawca pochodzi z kraju anglojęzycznego,
  • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
  • 1 zdjęcie w formacie jpg.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 69 000 zł, promocyjna cena do połowy października – 63 000 zł.

  Opis przelewu:
  W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia MBA/kierunek/imię i nazwisko

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

   

  Kierownik studiów

  dr Aneta Szymańska, prof. WSH
  e-mail: aneta.szymanska@handlowa.eu

  Regulamin Studiów Podyplomowych

  Pobierz
Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close