Rodzaj studiów:

Studia MBA

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1.5 roku (3 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Misja i cele kształcenia

  Misja

  Naszą misją jest wykształcenie liderek nowej generacji, kobiet samoświadomych, które mają odwagę realizować się zawodowo i chcą przewodzić swoim zespołom. Wierzymy, że większa liczebność kompetentnych, charyzmatycznych i zmotywowanych kobiet na najwyższych szczeblach zarządczych to bardziej dynamiczny rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju i świata. Grupa Vistula patrzy dalekowzrocznie i z odwagą realizuje nowatorskie programy. Przyszłość jest kobietą!

  Cele kształcenia

  • więcej kobiet na średnich i wysokich stanowiskach zarządczych
  • wyzwalanie potencjału liderskiego kobiet w oparciu o ich mocne strony i indywidualne predyspozycje
  • wspieranie organizacji w zakresie rozwijania różnorodności i inkluzywności
  • budowanie liderek efektywnie zarządzających zespołami i swoimi firmami
  • rozwijanie networku kobiet, które będą ambasadorkami zmiany
  • budowanie silnej pozycji społecznej kobiet i wspieranie rozwoju kolejnych generacji liderek 

  Adresaci studiów podyplomowych

  Program MBA Women in Leadership został stworzony z myślą o kobietach, których celem jest rozwijanie się w oparciu o ich samoświadomość, samoakceptację, samorozwój oraz efektywne zarządzanie sobą. To studia dla ambitnych menedżerek, inżynierek, przedsiębiorczyń i przedstawicielek organizacji pozarządowych, których celem jest zbudowanie kompetencji liderskich i zarządczych.

  Studia MBA Women in Leadership skierowane są do kobiet, które są absolwentkami studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich, mają co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe lub 3-letni staż prowadzenia własnej organizacji/działalności gospodarczej oraz posługują się językiem angielskim na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym.

  Zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym absolwenci studiów MBA są uprawnieni do kandydowania do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

  Partnerami kierunku są:

 • Struktura programu nauczania

  Program obejmuje 3 semestry zajęć organizowanych w formule niestacjonarnej. Zjazdy odbywać się będą w soboty i niedziele, łącznie 250 godzin dydaktycznych w siedzibie uczelni.

  Lista przedmiotów z podziałem na semestry:

  1 semestr

  • Sesja Integracyjna i Testy Gallupa
  • Zarządzanie biznesem
  • Przywództwo 5.0
  • Personal branding liderki
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Sesja mentoringowa

  2 semestr

  • Strategie rozwoju biznesu
  • Ekonomia menedżerska
  • Komunikacja interpersonalna
  • Nowoczesne technologie i innowacje
  • Sesja mentoringowa

  3 semestr

  • Negocjacje i mediacje w biznesie
  • Digital marketing i Public Relations
  • Etyka i Corporate Social Responsibility
  • Prawo i Compliance
  • Prezentacja projektu
  • Przedmioty

   Lista i charakterystyka treści przedmiotów nauczania

   1 semestr

   Sesja Integracyjna i Testy Gallupa

   Zarządzanie biznesem

   Przywództwo 5.0

   Personal branding liderki

   Zarządzanie kapitałem ludzkim

   • Czynnik ludzki w organizacjach. Budowanie produktywnych zespołów. Bycie „menedżerem i budowniczym mózgu”.
   • Organizacja zespołu: role i obowiązki. Planowanie i wyznaczanie celów. Cele SMART+.
   • Zespoły „high performance”. Planowanie zasobów ludzkich.
   • Zarządzanie czasem w spotkaniach zespołów. Wyznaczanie priorytetów.
   • Jak zidentyfikować talent?
   • Proces delegowania w mojej organizacji. Efektywne delegowanie funkcji.
   • Budowanie lojalności w zespole.
   • Zarządzanie zespołem i kompetencjami.
   • Przywódca coach: przywództwo oparte na metodologiach coachingu.
   • Szkolenie i coaching członkiń i członków organizacji.
   • Poprawianie wyników zespołów.
   • Wyznaczanie wyzwań.
   • Motywowanie przez inspirujące potrzeby, motywacja. Odzwierciedlanie.
   • Angażowanie i motywowanie zespołu.

   Sesja mentoringowa

    

   2 semestr

   Strategie rozwoju biznesu

   • Ekonomia menedżerska:
   • Wprowadzenie do ekonomii.
   • Analiza popytu.
   • Analiza podaży.
   • Elastyczność popytu.
   • Analiza rynku i określenie ceny.
   • Maksymalizacja zysku w różnych strukturach rynkowych.
   • Wprowadzenie do przychodu narodowego.
   • Wskaźniki ekonomiczne.
   • Rynek pracy.
   • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
   • COVID-19: wpływa na globalną gospodarkę.
   • Perspektywy ekonomiczne.
   • Problemy i wyzwania.

   Komunikacja interpersonalna

   Nowoczesne technologie i innowacje

   • Rodzaje innowacji.
   • Kultura innowacji.
   • Myślenie projektowe.
   • Organizacje dualistyczne.
   • Agile Manifesto
   • Zakłócenia cyfrowe
   • Technologie cyfrowe: Cloud, Iot, Big Data, Sztuczna Inteligencja, BlockChain
   • Success cases

   Sesja mentoringowa

    

   3 semestr

   Negocjacje i mediacje w biznesie

   Digital marketing i Public Relations

   Etyka i Corporate Social Responsibility

   Prawo i Compliance

   Prezentacja projektu

  Zasady uzyskania świadectwa (dyplomu) ukończenia studiów

  Warunkiem uzyskania świadectwa jest zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz zaliczenie projektu dyplomowego w formie prezentacji.

 • Joanna Burnos

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: MBA Women in Leadership

  Wykładowczyni Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Inicjatorka i autorka programu MBA Women in Leadership.

  Przedsiębiorczyni, mówczyni i trenerka. Specjalistka w zakresie przywództwa, różnorodności i inkluzywności. Założycielka LEADERIS Institute. Inwestorka w sektorze nieruchomości. Doświadczenie zawodowe zdobywała także w międzynarodowej korporacji finansowej, Grupie KBC w Brukseli i Warszawie.

  Laureatka Polish Business Women Awards 2020 w kategorii: “Lider kształtowania przywódczych postaw”. Zdobywczyni tytułu „Kobieta Charyzmatyczna” w kategorii Kobieta w edukacji i Kobieta przedsiębiorcza magazynu Why Story.

  Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego, Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz European Women’s Academy w Brukseli. Stypendystka Solvay Brussels School of Economics and Management przy Wolnym Uniwersytecie w Brukseli.

  Członkini Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Rady Doradczej The Alliance of Her oraz Women in International Security.

  Prelegentka i moderatorka licznych konferencji krajowych i zagranicznych w zakresie kobiecego przywództwa oraz spraw międzynarodowych. Autorka artykułów na temat rozwoju osobistego, przywództwa i polityki zagranicznej.


  Marcin Antosiewicz

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: MBA Women in Leadership

  Dziennikarz, politolog, wykładowca akademicki.

  Studiował nauki polityczne na uniwersytetach w Warszawie, Krakowie i szwajcarskim Fryburgu.
  15 lat spędził w mediach publicznych, m.in. jako reporter „Wiadomości” TVP1 i „Panoramy” TVP2. Był korespondentem TVP w Londynie i Berlinie. Pracował także w Deutsche Welle, The Sun i Telewizji WP. Relacjonował wiele międzynarodowych wydarzeń w Europie i na świecie, w tym trzęsienie ziemi w Nepalu, czy ataki terrorystyczne w Tunezji, Turcji, Egipcie.

  Od października 2017 roku uczy studentów dziennikarstwa na Uczelni Vistula i Uniwersytecie Warszawskim. Pisze dla „Newsweeka”, „Forbes Women”, magazynu „Press”, newsweek.pl, forbes.pl, Onet.pl

  Od 2019 roku prowadzi debaty Forum Dialog Plus im. Andrzeja Godlewskiego.


  Wanda Brociek

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: MBA Women in Leadership

  Członkini Zarządu Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC) Trenerka i doradczyni biznesowa, mentorka, coach, założycielka WINGS OF CHANGE Wanda Brociek Advisory. Mentorka w Fundacji Liderek Biznesu.

  Karierę w Skandynawskich Liniach Lotniczych SAS rozpoczęła w 1989 roku jako pracownicy działu rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych. Następnie zajmowała kolejno stanowiska przedstawicielki handlowej, dyrektorki sprzedaży, aby w 2010 roku zostać Dyrektorką Generalną SAS Polska.
  Od stycznia 2018 r. jest niezależnym doradczynią biznesową i trenerką biznesową w firmie WINGS OF CHANGE.

  Specjalizuje się rozwoju osobistym, mentoringu, coachingu.

  Propagatorka skandynawskich wartości oraz kultury biznesowej.


  Joanna Chamera

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: MBA Women in Leadership

  Dyrektorka Działu Zakupów Quad/Graphics Europe. Dyrektorka Zarządzająca CR/T Polska.

  Od 12 lat zarządza zespołem zakupowym Quad Graphics Europe – europejskim oddziale firmy produkcyjnej będącej jednym z liderów branży poligraficznej na świecie, będącą częścią globalnego koncernu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w Sussex.

  Od 5 lat piastuje równolegle funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz Członka Zarządu firmy CRT – fabryce farby, która produkuje specjalistyczne farby poligraficzne zarówno na rynek krajowy jak i na rynki zagraniczne.

  Realizując różnorodne projekty zdobyła doświadczenie w budowaniu zespołów, zarządzaniu zespołami, prowadzeniu negocjacji zarówno zakupowych jak i sprzedażowych z kontrahentami krajowymi, europejskimi i globalnymi. Prowadziła strategiczne dla organizacji projekty takie jak przekształcenie działu zaopatrzenia w dział zakupów oraz stworzenie od zera kompetentnego i otwartego na zmiany zespołu, który przejął obsługę zamówień materiałów eksploatacyjnych dla wszystkich zakładów produkcyjnych Quad w USA.

  Pierwsze kroki w rozwoju zawodowym zdobyła studiując procesy wydawnicze i poligraficzne w Wauskesha County Technical College, WI, US oraz zdobywając tytuł magistra i inżyniera papiernictwa i poligrafii na Politechnice Łódzkiej. W trakcie praktyki zawodowej wielokrotnie brała udział szkoleniach z zakresu zarządzania procesami, komunikacji, negocjacji, sztuki angażowania pracowników. Ukończyła 3-letni program obejmujący poziom praktyka, mastera i trenera programowania neurolingwistycznego. Jest również mentorką w aktualnej edycji programu mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu.


  Malwina Faliszewska

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: MBA Women in Leadership

  Trenerka, mentorka i ICF coach, certyfikowana Gallup Strength coach. Wspiera kobiety w budowaniu kariery oraz pewności siebie. Autorka książki „Sięgaj po więcej”, mówczyni TEDxWarsawWomen, autorka kursu pewności siebie online „Sięgaj po więcej z Forbes Women” oraz cyklu podcastów „Sięgaj po więcej” jak również wielu artykułów o tematyce różnorodności i rozwoju pracowników.

  Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe, w szczególności w obszarze HR, które zdobywała w międzynarodowych korporacjach. Jako Learning & Development i Diversity & Inclusion Senior Manager w Deloitte odpowiadała za procesy związane z rozwojem pracowników, budowanie strategii różnorodności i kultury włączającej. Z pełną pasją angażuje się w wydarzenia i inicjatywy poświęcone kobietom w biznesie.

  Uwielbia czytać inspirujące książki. Prywatnie dumna żona i mama dwóch córek Mai i Lili.


  Beata Faracik

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: MBA Women in Leadership

  Współzałożycielka i Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Prawnik, ekspertka ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), szczególnie w obszarze praw człowieka i biznesu; łącząca doświadczenie z pracy w administracji publicznej na stanowiskach eksperckich z zakresu praw człowieka (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), z sektorem prywatnym i w organizacjach pozarządowych (NGOs) w Polsce i Wielkiej Brytanii.

  Szczególnie interesuje ją problematyka systemowego podejścia administracji publicznej do implementacji Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka oraz wdrażanie w/w Wytycznych przez przedsiębiorstwa. Jej ekspertyzę w tym zakresie docenił m.in. Parlament Europejski (PE) zlecając opracowanie analiz i zapraszając kilkakrotnie do wystąpień eksperckich na posiedzeniach Podkomisji ds. Praw Człowieka (DROI) PE; a także Komisja Europejska dla której konsultowała Wytyczne w zakresie praw człowieka i biznesu dla sektora Agencji Rekrutacyjnych i Pośrednictwa Pracy.

  Wymieniona w rankingu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „50 Kobiet Polskiego CSR 2013”. Ukończyła studia magisterskie w zakresie Prawa (UAM), Europeistyki (UAM), studia podyplomowe LL.M. z zakresu Praw Człowieka i Własności Intelektualnej (Raoul Wallenberg Institute, SE, i World Intellectual Property Organization Worldwide Academy; WIPO WA Fellow). Posiada status Associate Fellow of Higher Education Academy, należy do sieci Global Business and Human Rights Scholars Association i jest członkinią The BHRight Initiative for Interdisciplinary Research and Teaching on Business and Human Rights. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego standardu SA8000. Członkini International Law Association oraz Rady Programowej Amnesty International Polska. Od 2014 r. ekspert współpracujący Global Compact Network Polska. Ekspert zewnętrzny Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Członek panelu edytorów sekcji „Developments in the Field” czasopisma naukowego „The Business and Human Rights Journal” Cambridge University Press.


  Dorota N. Haller

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: MBA Women in Leadership

  CMO, Dyrektorka Marketingu Komunikacji i Digital w Huawei Polska, wicedyrektorka marketingu i rzeczniczka Huawei w Regionie CEE & Nordics.

  Ceniona w branży ekspertka w dziedzinie marketingu, PR, komunikacji i digitalu, wielokrotnie nagradzana prestiżowymi nagrodami, m. in. Grand Prix w konkursie Dyrektor Marketingu Roku. Wraz z zespołami zdobyła szereg nagród marketingowych, m. in. Złote, Srebrne i Brązowe statuetki Effie Awards, w tym prestiżowe „long term marketing excellence”, oraz kilkukrotnie PRowy Złoty Spinacz.

  Wiceprezeska IAA Polska, członkini Jury Teads Global Creative Tech Awards 2022, przewodnicząca grupy jurorskiej Effie 2022, wielokrotna członkini jury Effie Awards i innych prestiżowych polskich i międzynarodowych organizacji branżowych, m. in. Rady Marek Superbrands i Marketing Sounding Board sojuszu Star Alliance. Prelegentka wielu konferencji branżowych, m. in. Facebook Marketing Summit, VideoWars by ScreenLovers i ekonomicznych np. Europejski Kongres Gospodarczy czy Kongres Badaczy. Członkini Facebook Client Advisory Board. Wykładowczyni MBS (Marketing Business Solutions) by Effie.

  Odpowiada za strategię i komunikację marketingową Huawei CBG Polska w randze CMO, a od maja 2022 również pełni rolę wicedyrektorki marketingu i rzeczniczki prasowej Huawei w regionie CEE & Nordics. Wcześniej kreowała i realizowała strategie marketingowe w firmach z różnych branż – od medycznej, poprzez bankowość po lotnictwo.

  Mentorka, feministka, aktywna działaczka na rzecz rozwoju potencjału kobiet i równouprawnienia płci zarówno w społeczeństwie, jak i w biznesie. Autorka podkastu Hallo Haller.


  Dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: MBA Women in Leadership

  Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości (praca doktorska nt. czynników determinujących satysfakcję z pracy pracowników w różnych krajach Europy – wyróżniona praca doktorska poświęcona tematyce satysfakcji pracy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie).

  Posiada doświadczenie jako Koordynatorka ds. współpracy z zagranicą w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, HR Manager Grupy Uczelni Vistula, trenerka biznesu, konsultantka HR, wykładowczyni, coach. Doświadczenie zawodowe zdobyła w strukturach biznesowych zarządzając kilkunastoosobowym zespołem oraz współpracując ze środowiskami biznesu i nauki. Wpisana do bazy Ministerstwa Skarbu Państwa jako rekomendowana kandydatka na Członka Rad Nadzorczych i Zarządów. Brała udział w międzynarodowych projektach przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Fundusz Wyszehradzki. Autorka publikacji naukowych, dotyczących obszaru wieloaspektowego zarządzania pracownikami z pokolenia Y w ujęciu międzykulturowym. Wyniki jej badań międzykulturowych zostały zaprezentowane podczas międzynarodowych konferencji naukowych w Nowym Jorku i Chicago.


  Małgorzata Kopka – Piątek

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: MBA Women in Leadership

  Współzałożycielka i prezeska zarządu stowarzyszenia FemGlobal. Kobiety w polityce międzynarodowej. Dyrektorka Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych. Ukończyła filologię germańską na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowo politologię na Uniwersytecie Warszawskim. Sprawami europejskimi i polityką międzynarodową zajmowała się przez 15 lat w Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie. Wcześniej pracowała w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, a jeszcze wcześniej prowadziła szkolenia z zakresu edukacji obywatelskiej i międzykulturowej. Dla zainteresowanych innym spojrzeniem na relacje międzynarodowe poleca publikację jej współautorstwa „Czy kobiety uratują świat? Feministyczna polityka zagraniczna”.


  Dr Paweł Pudłowski

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: MBA Women in Leadership

  Doktor nauk ekonomicznych, przedsiębiorca, menadżer, inwestor, działacz społeczny, sportowy, prezes Fundacji FORP.

  Posiada międzynarodowe doświadczenie – pracował dla BP International w Wielkiej Brytanii, Holandii, USA, Turcji, Indiach i Niemczech. Był również wiceprezesem Polskich Linii Lotniczych LOT; Dyrektorem Rozwoju dla Marathon Oil Poland i Prezesem Zarządu EnergoGas. Jest członkiem COBIN Business Angels, Harvard Club of Poland oraz doradcą Parlamentarnej Grupy Rozwoju Przemysłu Kosmicznej.

  Paweł Pudłowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Summa Cum Laude), stypendystą UE – studia w Leeds (WB), doktorem nauk ekonomicznych nadanym przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie; Dyrektorem Górniczym (drugiego stopnia); posiada tytuł Lean – Six Sigma Master Black Belt. Ukończył szkolenia Business Executive na Harvard Business School, INSEAD, Ashridge.

  Dr Pudłowski był przewodniczącym Komisji Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, posłem na Sejm RP, członkiem Zarządu Polskiego Związku Tenisowego, Wiceprezesem Rotary International w Warszawa City Club, Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.


  Dr Anna Smolińska

  Studia podyplomowe

  Kierunek kształcenia: MBA Women in Leadership

  Doktor nauk ekonomicznych, inwestorka, przedsiębiorczyni.
  Z sukcesami aktywnie inwestuje na giełdzie oraz realizuje projekty na rynku nieruchomości. Autorka bloga ‘‘Kobieta Inwestuje , bestsellera „Kobieta inwestuje. Twoja droga do niezależności finansowej” oraz książki „Kobieta spełniona. Jak osiągnąć sukces nie tylko z biznesie”.

  Od lat z pasją pomaga kobietom uporządkować finanse osobiste oraz inspiruje do samodzielnego inwestowania i budowania swojej niezależności finansowej.

  Regularnie prowadzi wykłady i spotkania dla studentów oraz szkolenia na temat finansów osobistych i inwestowania dla pracowników firm.
  Ekspertka wielu magazynów, portali i stacji TV.

 • Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają poniższe dokumenty drogą mailową, online lub osobiście:

  • pobierz formularz zgłoszeniowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • skan świadectwa dojrzałości lub jego odpowiednika, w przypadku ukończenia szkoły średniej poza Polską,
  • oryginał dowodu tożsamości do wglądu,
  • 1 zdjęcie w formacie jpg.

   

  Opłaty:

  Czesne za studia wynosi 26 000 zł – płatne 2 tygodnie przed rozpoczęciem studiów lub 2×13 500 zł
  Studia rozpoczynają się w październiku 2022 r.

  Opis przelewu:
  W opisie przelewu należy zaznaczyć następujące dane: studia podyplomowe/kierunek/imię i nazwisko

  Numer konta:
  Santander Bank Polska – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

  Regulamin Studiów Podyplomowych

  Pobierz
Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close