Rodzaj studiów:

Studia Online

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS KIERUNKU
  Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula Ekonomię na poziomie licencjackim możesz studiować także online.
  Jeśli interesujesz się zagadnieniami ekonomicznymi, intensywnie pracujesz lub mieszkasz poza granicami kraju, a chciałbyś otrzymać dyplom polskiej uczelni i studiować w języku polskim to studia ekonomiczne w trybie online na Akademii Finansów i Biznesu są właśnie dla Ciebie.
  Podczas trzech lat zdobędziesz specjalistyczną wiedzę w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Dowiesz się, jak działa rynek zarówno w aspekcie makroekonomicznym jak i mikroekonomicznym, pozyskasz też wiedzę z zakresu finansów publicznych oraz poznasz podstawowe narzędzia wspierające analitykę i prognozowanie ekonomiczne.
  Zgłębisz metody podejmowania decyzji przydatnych zarówno w prowadzeniu małej firmy rodzinnej, jak i w pracy międzynarodowych przedsiębiorstwach.

  Ukończenie studiów ekonomicznych na poziomie licencjackim pozwoli Ci znaleźć wymarzoną pracę w jednym z trzech obszarów – biznesu, sektora publicznego oraz nauki. Kadrę naukową Akademii Finansów i Biznesu Vistula tworzą praktycy, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zawodzie oraz naukowcy z międzynarodowym doświadczeniem. To dzięki nim już na zajęciach zdobywasz szeroką perspektywę zagadnień ekonomicznych i uczysz się praktycznych rozwiązań.

 • O PROGRAMIE
  Program studiów online na kierunku Ekonomia pokrywa się z zakresem studiów tradycyjnych i obejmuje najważniejsze zagadnienia z obszaru nauk ekonomicznych. Został dopasowany do potrzeb rynku i opracowany przez wysoce wyspecjalizowaną kadrę, w skład której wchodzą wykładowcy akademiccy oraz eksperci i praktycy zawodu. Dzięki temu masz pewność, że otrzymasz nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także dowiesz się, jak przełożyć ją na praktyczne umiejętności i sukces zawodowy.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA EKONOMII
  Przygotowanie do wykonywania zawodu
  Wiedza z zakresu prowadzenia własnej firmy czy wykonywania badań ekonomicznych, zdobywana od doświadczonych praktyków sprawi, że po ukończeniu studiów będziesz doskonale przygotowany do zawodu.
  Globalne możliwości
  Program oparty na solidnym zrozumieniu rynku ekonomicznego pozwoli Ci funkcjonować w zawodzie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Jako pracownik międzynarodowych firm czy instytucji, bądź właściciel własnego przedsiębiorstwa będziesz w stanie zastosować w praktyce wiedzę i doświadczenie zdobyte na Akademii Finansów i Biznesu Vistula.
  Specjalistyczna wiedza
  Decydując się na wybraną specjalizację, otrzymasz kompleksową i rzetelną wiedzę. Dodatkowo zyskasz wartościową perspektywę od wykładowców – praktyków. Dzięki nim będziesz miał pewność, że masz aktualną wiedzę i profesjonalne podejście.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe
   • Podstawy ekonomii
   • Podstawy finansów
   • Podstawy zarządzania
   • Podstawy prawa
   • Mikroekonomia 1-2
   • Statystyka opisowa
   • Matematyka 1
   • Matematyka 2 (finansowa)
   • Podstawy rachunkowości
   • Makroekonomia 1-2
   • Statystyka matematyczna
   • Przedsiębiorczość
   • Analiza społeczno-gospodarcza
   • Podstawy ekonometrii
   • Rachunkowość 1
   • Gospodarka światowa 1-2
   • Finanse przedsiębiorstw
   • Ekonometria
   • Technologie informacyjne
   • Historia myśli ekonomicznej
   • Komunikacja międzykulturowa
   • Psychologia społeczna
   • Język obcy 1-2
   • Seminarium dyplomowe
   • Wychowanie fizyczne
 • Kierunek Ekonomia, studia I stopnia pozwoli Ci zrealizować specjalność Biznes Międzynarodowy I.

  SPECJALNOŚĆ: BIZNES MIĘDZYNARODOWY I
  Podstawowym celem tej specjalności jest nauczenie Cię, jak prowadzić własną działalność gospodarczą i współpracować z rynkami międzynarodowymi. Dowiesz się, jak funkcjonują międzynarodowe przedsiębiorstwa, jak prowadzić działalność handlową, marketingową i inwestycyjną oraz jak zarządzać kadrami. Ponadto nauczysz się, jak skutecznie negocjować i zawierać kontrakty, jak przeprowadzać badania rynków zagranicznych i jak realizować transakcje w środowisku międzykulturowym.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności biznes międzynarodowy I
   • Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego
   • Podstawy współczesnych rozliczeń międzynarodowych
   • Podstawy organizacji i techniki handlu międzynarodowego
   • Transport i spedycja w handlu zagranicznym
   • Konkurencyjność państwa i przedsiębiorstwa
   • Strategie w biznesie międzynarodowym
 • Magdalena Rybicka

  mgr Magdalena Rybicka

  Absolwentka wydziału Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów podyplomowych z zakresu metodologii badań w naukach ekonomicznych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula; jej  zainteresowania naukowe są związane z zagadnieniami rozwoju krajów azjatyckich, analizą ryzyka oraz innowacjami; zastępca Dyrektora Centrum Badań Azjatyckich w AFiB Vistula; członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Zespołu Młodych Naukowców przy Komitecie Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk; posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy w administracji państwowej, w tym w Ministerstwie Finansów.

  Paweł Bożyk

  prof. dr hab. Paweł Bożyk

  Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik a następnie dyrektor Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego; od 1972 r. nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS), od 1979 r. profesor zwyczajny nauk ekonomicznych; w latach dziewięćdziesiątych również wykładowca i rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, a następnie Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej; pełnił wiele funkcji, m.in. dyrektora, dziekana, rektora, doradcy; ceniony przez studentów wykładowca i promotor kilkuset prac magisterskich oraz kilkunastu prac doktorskich; specjalista z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, integracji gospodarczej oraz międzynarodowej polityki gospodarczej; autor 700 publikacji w tym ponad 20 książek, których część została wydana także w językach: angielskim, japońskim, rosyjskim i innych; członek wielu rad naukowych, również Komitetu Ekonomicznego Polskiej Akademii Nauk; kierownik ośmiu grantów finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, laureat nagród za osiągnięcia naukowe, m. in. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiej Akademii Nauk, Ministra Nauki i Techniki; odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; członek Senatu Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych w Tokio w latach 1976-1984.

  dr Maria Gasińska

  Tytuł magistra i stopień naukowy doktora otrzymała w SGPiS (obecnie SGH); prorektor AFiB Vistula ds. studenckich, pełnomocnik Rektora SGTiH ds. studenckich; brała udział w ponad 20 projektach badawczych (indywidualnych i zespołowych), w tym 8 finansowanych ze środków UE (polityka społeczna, ubezpieczenia, rynek pracy, warunki pracy i ergonomia); autorka ok. 80 publikacji z zakresu polityki społecznej i socjalnej, rynków pracy, warunków pracy, ergonomii, ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń w zarzadzaniu ryzykiem; autorka i współautorka 20 raportów z zakresu badań o zasięgu krajowym i międzynarodowym; uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2009 r.).

  Marta Gotz

  dr hab. Marta Götz prof. AFiB Vistula

  Prorektor ds. Nauki w Akademii Finansów i Biznesu Vistula; dr hab. nauk ekonomicznych nadany przez Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP); wykonawca i kierownik projektów Narodowego Centrum Nauki, Visegrad Fund, Fundacji Konrada Adenauera; adiunkt w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (2007-2015); asystent w Kolegium Gospodarki Światowej SGH (2004-2006); absolwentka UEP i Aalborg University (Dania); członek Academy of International Business (AIB), European International Business Academy (EIBA), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu (PTE).

  Wojciech Huebner

  dr hab. Wojciech Hüebner prof. AFiB

  Doktorat i habilitację obronił na wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH w Warszawie; doświadczenie akademickie zdobywał w USA (San Francisco State University i Harvey Mudd College, Claremont Colleges, CA) oraz w Niemczech (Uniwersytet w Mainz); kierował i uczestniczył w projektach ONZ w Afryce, Azji Centralnej i Chinach – między innymi w międzynarodowym programie The Silk Road Initiative w Pekinie; był również regionalnym doradcą ONZ do spraw wdrażania reform gospodarczych w Azji Centralnej; współzałożył The Silk Road Global Alliance (SRGA), międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się propagowaniem idei Szlaku Jedwabnego; profesor honorowy Uniwersytetu w Rizhau (Chiny); w latach 2014-16 i 2017-18 kierował programem Ekonomii na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych w Grupie Uczelni Vistula; od 2017 r. Dyrektor Centrum Badań Azjatyckich (Asia Research Centre) przy tymże Wydziale.

  Prof. Dr Hab. Juliusz Kotyński - Uczelnia Vistula

  prof. dr hab. Juliusz Kotyński

  Dyrektor Instytutu Badań Ekonomicznych Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula; były stypendysta Fulbrighta w Departamencie Ekonomii Uniwersytetu Harvarda; profesor SGH; pracownik i konsultant Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i UNCTAD w Genewie; radca ekonomiczno-handlowy i radca handlowy-minister pełnomocny, kierownik Biura Radcy Handlowego Ambasady RP we Francji (1993-1998); radca generalny w Ministerstwie Finansów (2002-2006 ); członek Komitetu Polityki Ekonomicznej Rady Unii Europejskiej (2003-2006); w działalności naukowej zajmuje się badaniami z zakresu teorii i polityki handlu międzynarodowego, finansów, globalizacji, polityki gospodarczej oraz regionalnej integracji gospodarczej i finansowej; od 2004 r. jest członkiem Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN; uczestniczy w badaniach i publikacjach „Forum Myśli Strategicznej” PTE i Komitetu Prognoz; jest autorem ok. 300 publikacji naukowych z zakresu ekonomii, finansów i stosunków międzynarodowych.

  Zbigniew Zimny

  dr hab. Zbigniew Zimny profesor AFiB Vistula

  Były szef jednostek analityczno-badawczych w Centrum ONZ ds. Korporacji Transnarodowych w Nowym Jorku i w organizacji ONZ ds. rozwoju gospodarczego, UNCTAD (Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju) w Genewie; kierował m.in. sekcjami ds. międzynarodowej wymiany usług i polityki inwestycyjnej oraz był dyrektorem oddziału odpowiedzialnego za przygotowanie dorocznego prestiżowego raportu ONZ – Światowego Raportu Inwestycyjnego (World Investment Report); jest specjalistą z zakresu m.in. korporacji transnarodowych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych i globalizacji; autor dwóch monografii o polityce państw wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wydanych w 2017 i 2018 roku, przygotowanych w ramach projektu badawczego realizowanego na podstawie grantu Narodowego Centrum Nauki.

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE
  Ukończenie studiów ekonomicznych na poziomie licencjackim pozwoli Ci znaleźć wymarzoną pracę w jednym z trzech obszarów – biznesu, sektora publicznego oraz edukacji. Kadrę naukową Akademii Finansów i Biznesu Vistula tworzą praktycy, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zawodzie. To dzięki nim już na zajęciach zdobywasz szeroką perspektywę zagadnień ekonomii i uczysz się praktycznych rozwiązań.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Ekonomia.

  Studia ekonomiczne na poziomie licencjackim pozwolą Ci postawić pierwsze kroki na drodze do kariery. Dzięki specjalistycznej wiedzy, staniesz się atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy. Program studiów został zaplanowany tak, by przygotować Cię do pracy w trzech różnych obszarach – biznesu, sektora publicznego i nauki.
  Perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Ekonomia:

  Obszar biznesu:

  • Korporacje
  • Banki,
  • Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe,
  • Własna działalność gospodarcza.

  Sektor publiczny:

  • Instytucje unijne,
  • Ministerstwa,
  • Banki centralne,
  • Instytucje regulacyjne,
  • Instytucje międzynarodowe,
  • Administracja centralna i lokalna.

  Nauka:

  • Uczelnie wyższe,
  • Ośrodki badawcze zajmujące się prognozami i analizami ekonomicznymi.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia niestacjonarne (w tym online) 400 zł 5 000 zł 2 650 zł 570 zł

  Uchwała Rady Wykonawczej o opłatach

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula w latach 2016-2019, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt:

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

Dla cudzoziemców:

Admissions team:

Yevhenii Lytovchenko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close