Rodzaj studiów:

Studia Online

Tryb studiów:

niestacjonarne/online

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS KIERUNKU
  Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula Ekonomię na poziomie licencjackim możesz studiować także online.
  Jeśli interesujesz się zagadnieniami ekonomicznymi, intensywnie pracujesz lub mieszkasz poza granicami kraju, a chciałbyś otrzymać dyplom polskiej uczelni i studiować w języku polskim to studia ekonomiczne w trybie online na Akademii Finansów i Biznesu są właśnie dla Ciebie.
  Podczas trzech lat zdobędziesz specjalistyczną wiedzę w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Dowiesz się, jak działa rynek zarówno w aspekcie makroekonomicznym jak i mikroekonomicznym, pozyskasz też wiedzę z zakresu finansów publicznych oraz poznasz podstawowe narzędzia wspierające analitykę i prognozowanie ekonomiczne.
  Zgłębisz metody podejmowania decyzji przydatnych zarówno w prowadzeniu małej firmy rodzinnej, jak i w pracy międzynarodowych przedsiębiorstwach.

  Ukończenie studiów ekonomicznych na poziomie licencjackim pozwoli Ci znaleźć wymarzoną pracę w jednym z trzech obszarów – biznesu, sektora publicznego oraz nauki. Kadrę naukową Akademii Finansów i Biznesu Vistula tworzą praktycy, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zawodzie oraz naukowcy z międzynarodowym doświadczeniem. To dzięki nim już na zajęciach zdobywasz szeroką perspektywę zagadnień ekonomicznych i uczysz się praktycznych rozwiązań.

  W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021 kierunek Ekonomia prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula zajął 3. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych oferujących takie studia w Polsce.

  Kierunek Ekonomia prowadzony przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula posiada akredytację CEEMAN IQA (International Quality Accreditation). To jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych międzynarodowych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej. Jej uzyskanie potwierdza spełnianie przez Vistulę wysokich międzynarodowych standardów w zakresie sprawnego funkcjonowania, wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych oraz dobrego poziomu dydaktyki. Dzięki akredytacji CEEMAN IQA rośnie rozpoznawalność marki i wartość dyplomu Uczelni Vistula w Polsce i za granicą. Studenci mają większe szanse na satysfakcjonujące zatrudnienie, a absolwenci zyskują pewność, że ich wiedza oraz wysoko rozwinięte kompetencje społeczne i menadżerskie zostaną docenione w środowisku biznesowym.

  Ekonomia – studia I i II stopnia prowadzone w Akademii Finansów i Biznesu Vistula po raz kolejny zostały docenione przez Polską Komisję Akredytacyjną. Kierunek otrzymał ocenę pozytywną. To stempel dobrej jakości – dowód dbałości uczelni o wysoki poziom kształcenia.

  Komisja podkreśla, że program kierunku Ekonomia został opracowany zarówno z uwzględnieniem potrzeb studentów, jak i otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności rynku pracy. Wysoko też ocenia kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje nauczycieli akademickich. Zwraca uwagę na nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i naukową, stałą i zróżnicowaną współpracę z otoczeniem biznesowym, w tym z pracodawcami oraz wszechstronne działania w zakresie wspierania studentów.

 • O PROGRAMIE
  Program studiów online na kierunku Ekonomia pokrywa się z zakresem studiów tradycyjnych i obejmuje najważniejsze zagadnienia z obszaru nauk ekonomicznych. Został dopasowany do potrzeb rynku i opracowany przez wysoce wyspecjalizowaną kadrę, w skład której wchodzą wykładowcy akademiccy oraz eksperci i praktycy zawodu. Dzięki temu masz pewność, że otrzymasz nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także dowiesz się, jak przełożyć ją na praktyczne umiejętności i sukces zawodowy.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA EKONOMII
  Przygotowanie do wykonywania zawodu
  Wiedza z zakresu prowadzenia własnej firmy czy wykonywania badań ekonomicznych, zdobywana od doświadczonych praktyków sprawi, że po ukończeniu studiów będziesz doskonale przygotowany do zawodu.
  Globalne możliwości
  Program oparty na solidnym zrozumieniu rynku ekonomicznego pozwoli Ci funkcjonować w zawodzie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Jako pracownik międzynarodowych firm czy instytucji, bądź właściciel własnego przedsiębiorstwa będziesz w stanie zastosować w praktyce wiedzę i doświadczenie zdobyte na Akademii Finansów i Biznesu Vistula.
  Specjalistyczna wiedza
  Decydując się na wybraną specjalizację, otrzymasz kompleksową i rzetelną wiedzę. Dodatkowo zyskasz wartościową perspektywę od wykładowców – praktyków. Dzięki nim będziesz miał pewność, że masz aktualną wiedzę i profesjonalne podejście.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe
   • Podstawy ekonomii
   • Podstawy finansów
   • Podstawy zarządzania
   • Podstawy prawa
   • Mikroekonomia 1-2
   • Statystyka opisowa
   • Matematyka 1
   • Matematyka 2 (finansowa)
   • Podstawy rachunkowości
   • Makroekonomia 1-2
   • Statystyka matematyczna
   • Przedsiębiorczość
   • Analiza społeczno-gospodarcza
   • Podstawy ekonometrii
   • Rachunkowość 1
   • Gospodarka światowa 1-2
   • Finanse przedsiębiorstw
   • Ekonometria
   • Technologie informacyjne
   • Historia myśli ekonomicznej
   • Komunikacja międzykulturowa
   • Psychologia społeczna
   • Język obcy 1-2
   • Seminarium dyplomowe
 • Kierunek Ekonomia, studia I stopnia pozwoli Ci zrealizować specjalność Biznes Międzynarodowy I.

  SPECJALNOŚĆ: BIZNES MIĘDZYNARODOWY I
  Podstawowym celem tej specjalności jest nauczenie Cię, jak prowadzić własną działalność gospodarczą i współpracować z rynkami międzynarodowymi. Dowiesz się, jak funkcjonują międzynarodowe przedsiębiorstwa, jak prowadzić działalność handlową, marketingową i inwestycyjną oraz jak zarządzać kadrami. Ponadto nauczysz się, jak skutecznie negocjować i zawierać kontrakty, jak przeprowadzać badania rynków zagranicznych i jak realizować transakcje w środowisku międzykulturowym.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności biznes międzynarodowy I
   • Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego
   • Podstawy współczesnych rozliczeń międzynarodowych
   • Podstawy organizacji i techniki handlu międzynarodowego
   • Transport i spedycja w handlu zagranicznym
   • Konkurencyjność państwa i przedsiębiorstwa
   • Strategie w biznesie międzynarodowym
 • dr hab. Wojciech Charemza

  Prof. dr hab. nauk ekonomicznych. Przez ponad 20 lat pracował na Uniwersytecie w Leicester w Wielkiej Brytanii na stanowisku profesora. W latach 2004-2007 był doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Ekonomicznych WBiSM. W pracy naukowej zajmuje się ekonometrią szeregów czasowych i makroekonomią. Publikuje w wielu pismach o zasięgu światowym, miedzy innymi w „Economic Journal”, „Review of Economic Studies”, „International Journal of Forecasting”, „Journal of Economic Dynamics and Control”, „European Economic Review” i „Oxford Bulletin of Economics and Statistics”.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Marta Gotz

  dr hab. Marta Götz prof. AFiB Vistula

  Profesor nadzwyczajny AFiB Vistula, od 2016 prorektor ds. nauki; dr hab. nauk ekonomicznych nadany przez Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; absolwentka Aalborg University (Dania); realizacja i kierownictwo projektów indywidualnych Narodowego Centrum Nauki (NCN), Visegrad Fund; stypendysta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA); adiunkt w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (2007-2015); asystent w Kolegium Gospodarki Światowej SGH (2004-2006). Członkostwo – Academy of International Business (AIB), European International Business Academy (EIBA), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Poznań (PTE), FinanceWatch.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Wojciech Huebner

  dr hab. Wojciech Hübner prof. AFiB Vistula

  Dyrektor Instytutu Badań Azjatyckich. Doktorat i habilitację obronił na wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH w Warszawie; doświadczenie akademickie zdobywał w USA (San Francisco State University i Harvey Mudd College, Claremont Colleges, CA) oraz w Niemczech (Uniwersytet w Mainz); kierował i uczestniczył w projektach ONZ w Afryce, Azji Centralnej i Chinach – między innymi w międzynarodowym programie The Silk Road Initiative w Pekinie; był również regionalnym doradcą ONZ do spraw wdrażania reform gospodarczych w Azji Centralnej; współzałożył The Silk Road Global Alliance (SRGA), międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się propagowaniem idei Szlaku Jedwabnego; profesor honorowy Uniwersytetu w Rizhau (Chiny); w latach 2014-16 i 2017-18 kierował programem Ekonomii na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych w Grupie Uczelni Vistula.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Franciszek Kubiczek

  Prof. nadzw. w Almamer Szkoła Wyższa w latach 2006-2016, dziekan Wydziału Ekonomicznego w tejże Szkole, od 2018 r. prof. nadzw. w Mazowieckiej Uczelni Medycznej, od 2001 r. wykładowca statystyki opisowej (społeczno-ekonomicznej) i demografii. Wcześniej w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej i Wyższej Szkole Organizacji Hotelarstwa i Turystyki. W Vistuli wykładowca od 2012 r. Wypromował 510 prac licencjackich i 150 magisterskich.

  Przez 15 lat (trzy kadencje) przewodniczący Rady Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów, a obecnie jej Członek, Członek Rady Programowej i Naukowej UN Global Compact, Członek Rady Naukowej Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. W latach 1989-2019 w GUS Redaktor Główny i przewodniczący Zespołu Redakcyjnego  serii wydawniczej „Historia Polski w Liczbach” – sześć tomów.

  W latach 1962-1965 st. asystent w Zakładzie Badań Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 1966-1971 – dyrektor ekonomiczny w PHZ Centromor i Metalexport, 1983-1989 pierwszy zastępca przewodniczącego  Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Członek Rady Banków, 1989-1991- prezes Głównego Urzędu Statystycznego, od 1992 r. – prezes bądź wiceprezes zarządów i rad nadzorczych spółek w przemyśle, ubezpieczeniach i bankowości.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Witold Orlowski

  prof. dr hab. Witold M. Orłowski

  Prof. dr hab. nauk ekonomicznych, w latach 2017-2019 rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Główny doradca ekonomiczny PwC Polska, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Były szef zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim i Rady Gospodarczej Rządu przy premierze Donaldzie Tusku, przewodniczący Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. Od 2017 r. profesor zw. AFiBV. W działalności naukowej zajmuje się makroekonomią, teorią wzrostu, integracją europejską. Jest autorem 12 książek i ponad 200 publikacji naukowych z zakresu ekonomii, finansów i stosunków międzynarodowych.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr hab. Sebastian Płóciennik prof. AFiB Vistula

  Ekonomista i prawnik, kierownik programu ds. Trójkąta Weimarskiego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM); specjalizuje się w badaniach nad gospodarką niemiecką, procesami integracji gospodarczej w Europie, a także ekonomią instytucjonalną; ukończył studia prawnicze na Uniwersyteckie Wrocławskim, stopień doktora i doktora habilitowanego uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; w latach 2004-2009 pracował w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta we Wrocławiu, następnie w Centrum Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie kierował programem międzynarodowych studiów magisterskich „Global Studies – a European Perspective”; w latach 2006-2008 pełnił funkcję członka rady Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, w latach 2008-2012 członka Rady Stałej Forum Polsko-Niemieckiego, a w latach 2015-2017 współprzewodniczącego zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej; stypendysta Fundacji Commerzbank i DAAD;  pracował jako wykładowca wizytujący na uczelniach w RFN, Austrii, USA, RPA, Kanadzie, Korei Południowej i Indiach; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i analitycznych, w tym monografii o ewolucji niemieckiego kapitalizmu po reformach Agendy 2010 oraz o polityce integracji gospodarczej RFN w latach 1949-2000.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Magdalena Rybicka

  mgr Magdalena Rybicka

  Ekonomista, zastępca dyrektora Centrum Badań Azjatyckich. Absolwentka Wydziału Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej (2008), ukończyła także studia podyplomowe z zakresu metodologii badań w naukach ekonomicznych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula (2014), doktorantka na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula. Wykłada makro- i mikroekonomię, tematy związane ze Szlakiem Jedwabnym i Azją oraz patenty i innowacje jako przewagą konkurencyjną przedsiębiorstw w AFiB Vistula. Zainteresowania naukowe i publikacje (ponad 30 publikacji w punktowanych czasopismach i monografiach) dotyczą zagadnień interdyscyplinarnych związanych z tematyką rozwoju krajów azjatyckich, analizą ryzyka oraz innowacjami. Ma na swoim koncie liczne wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz sekretarz w komitecie Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk. Ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy zawodowej w administracji państwowej (w tym 10 lat przepracowała w Ministerstwie Finansów).

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Agata Wancio

  Ekonomistka specjalizująca się w tematyce ekonomii międzynarodowej oraz ekonomii innowacji. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskała w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a jej rozprawa dotyczyła skutków włączania się gospodarek wschodzących w przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla ich innowacyjności (przykładzie gospodarki Indii). Aktywność badawczą łączy z pracą w administracji publicznej, gdzie kieruje komórką odpowiedzialną za kształt i rozwój polityki innowacyjności. Wcześniej pracowała w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, gdzie uczestniczyła m.in. w międzynarodowym projekcie Emerging Market Global Players, koordynowanym przez Centrum Inwestycji Zrównoważonych na Uniwersytecie Columbia. Jest autorką licznych publikacji na temat aktualnych problemów ekonomii międzynarodowej. Od 2016 r. adiunkt w Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiBV.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  dr Zdzisław Zasada

  Dr nauk ekonomicznych od 1986 r. W działalności naukowej zajmuje się problematyką mikro- i makroekonomii. W wąskim zakresie obszar zainteresowań poszerzony jest o problematykę zarządzania nieruchomościami i rynkiem nieruchomości, a także bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i opracowań z zakresu ekonomii, polityki gospodarczej itp.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

  Zbigniew Zimny

  dr hab. Zbigniew Zimny prof. AFiB Vistula

  Były szef jednostek analityczno-badawczych w Centrum ONZ ds. Korporacji Transnarodowych w Nowym Jorku i w organizacji ONZ ds. rozwoju gospodarczego, UNCTAD (Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju) w Genewie; kierował m.in. sekcjami ds. międzynarodowej wymiany usług i polityki inwestycyjnej oraz był dyrektorem oddziału odpowiedzialnego za przygotowanie dorocznego prestiżowego raportu ONZ – Światowego Raportu Inwestycyjnego (World Investment Report); jest specjalistą z zakresu m.in. korporacji transnarodowych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych czy globalizacji; autor dwóch monografii o polityce państw wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wydanych w 2017 i 2018 roku, przygotowanych w ramach projektu badawczego realizowanego na podstawie grantu z Narodowego Centrum Nauki.

  Link do profilu wykładowcy w USOSweb

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE
  Ukończenie studiów ekonomicznych na poziomie licencjackim pozwoli Ci znaleźć wymarzoną pracę w jednym z trzech obszarów – biznesu, sektora publicznego oraz edukacji. Kadrę naukową Akademii Finansów i Biznesu Vistula tworzą praktycy, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zawodzie. To dzięki nim już na zajęciach zdobywasz szeroką perspektywę zagadnień ekonomii i uczysz się praktycznych rozwiązań.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Ekonomia.

  Studia ekonomiczne na poziomie licencjackim pozwolą Ci postawić pierwsze kroki na drodze do kariery. Dzięki specjalistycznej wiedzy, staniesz się atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy. Program studiów został zaplanowany tak, by przygotować Cię do pracy w trzech różnych obszarach – biznesu, sektora publicznego i nauki.
  Perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Ekonomia:

  Obszar biznesu:

  • Korporacje
  • Banki,
  • Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe,
  • Własna działalność gospodarcza.

  Sektor publiczny:

  • Instytucje unijne,
  • Ministerstwa,
  • Banki centralne,
  • Instytucje regulacyjne,
  • Instytucje międzynarodowe,
  • Administracja centralna i lokalna.

  Nauka:

  • Uczelnie wyższe,
  • Ośrodki badawcze zajmujące się prognozami i analizami ekonomicznymi.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia online 400 zł 5 000 zł 2 700 zł 580 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia online 120 € 1 450 € 775 €

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
int(41216)

Kontakt:

Kontakt do Działu Edukacji Cyfrowej

elearning@vistula.edu.pl

 

Dla obywateli polskich:

Katarzyna Broniszewska

telefon: +48 22 4572 400

e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

adres: ul. Stokłosy 3, 02-787, Warszawa

pokój: 28 (parter)

 

Joanna Godlewska
tel. 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Dla cudzoziemców:

 

Admissions team:

Anna Voronko

International Admission Officer

tel.: WhatsApp or Viber:  +48 510 858 087

e-mail: admission2@vistula.edu.pl

pokój: 122 (1 piętro)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close