Rodzaj studiów:

Studia Online

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS KIERUNKU
  Obowiązki związane z pracą czy podróże nie muszą stać na przeszkodzie w zdobywaniu wyższego wykształcenia. Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula masz możliwość podjęcia studiów online, dzięki którym to Ty decydujesz o czasie i miejscu realizacji 60% zajęć. Finanse i Rachunkowość na poziomie licencjackim to jeden kierunków dostępny w ofercie studiów online. Pozwoli Ci on zdobyć wiedzę z zakresu bankowości, ubezpieczeń, rynków finansowych, a także rachunkowości i podatków.

  Studia licencjackie na kierunku Finanse i Rachunkowość zostały stworzone dla osób o matematycznym i logicznym zacięciu, które pragną rozwijać swoje kompetencje zawodowe w sektorze finansowym.

  Podczas trzech lat zostaniesz wprowadzony w zagadnienia dotyczące planowania przychodów, obliczania rentowności przedsięwzięcia czy dbania o płynność finansową firmy. Nauczysz się kontrolować koszty i zarządzać podatkami oraz księgować operacje w przedsiębiorstwie. Oprócz teorii otrzymasz możliwość kształcenia się w wybranej przez siebie specjalności oraz dowiesz się, jak wykorzystać zdobyta wiedzę w praktyce i realizować się zawodowo.

 • O PROGRAMIE
  Program kierunku Finanse i Rachunkowość (studia licencjackie) to cztery specjalności ze skrupulatnie dobranymi przedmiotami. Każda z nich jest ściśle powiązana z wymogami współczesnej gospodarki.

  Program realizuje kadra naukowo-dydaktyczna, którą tworzą nie tylko uznani wykładowcy akademiccy, ale także praktycy. To eksperci w swoich dziedzinach, liderzy biznesu i doświadczeni pracownicy administracji państwowej. Dzięki nim masz pewność, że otrzymasz nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także dowiesz się, jak wykorzystać ją w praktyce.

  Trzyletni program nastawiony jest na rozwój Twojej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości:

  Jeżeli chodzi o finanse, studia pomogą Ci zrozumieć funkcjonowanie sektora finansowego i działalności banków.

  Jeżeli chodzi o rachunkowość, studia wprowadzą Cię do świata rozliczeń finansowych i otworzą drogę do kariery w księgowości.

  Największą zaletą studiów online jest fakt, że to Ty decydujesz jak chcesz realizować program. Aż 60% zajęć prowadzonych jest przez internet, a resztę odbędziesz podczas pierwszego i ostatniego zjazdu w semestrze.

  Program w ramach studiów online będzie realizowany za pomocą:

  • Sesji z materiałami do samokształcenia, opracowywanych przez Dział E-learningu na podstawie materiałów dostarczonych przez wykładowcę.
  • Sesji na żywo z użyciem kamery internetowej.
  • Zajęć na terenie uczelni, odbywających się na początku i na końcu semestru podczas weekendowych zjazdów.

  PRAKTYKI ZAWODOWE
  Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na praktyczność zdobywanej wiedzy i przekuwanie jej w umiejętności cenne na rynku pracy. Dlatego również jako student Finansów i Rachunkowości w trybie online, masz możliwość realizowania nieobowiązkowych praktyk zawodowych. Możesz wykonać je w Polsce lub za granicą dzięki Programowi Erasmus Plus. Studia przez internet zapewnią Ci nie tylko elastyczność, ale także równie szerokie perspektywy rozwoju, jakie oferują studia dzienne.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia na Akademii Finansów i Biznesu Vistula zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie finansów i rachunkowości.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe dla wszystkich specjalności, które wprowadzą Cię w zagadnienia ekonomiczne
   • Podstawy ekonomii
   • Analiza społeczno-gospodarcza
   • Mikroekonomia 1
   • Makroekonomia 1
   • Podstawy zarządzania
   • Matematyka 1
   • Statystyka opisowa
   • Matematyka 2 (finansowa)
   • Statystyka matematyczna
   • Przedsiębiorczość
   • Technologie informacyjne
   • Podstawy prawa
   • Psychologia społeczna
   • Język obcy 1-2
   • Wychowanie fizyczne
   • BHP
  • Sprawdź przedmioty kierunkowe, wprowadzające w zagadnienia finansowe i rachunkowe
   • Podstawy finansów
   • Podstawy rachunkowości – księgowy w biznesie
   • Finanse 1 – Finanse publiczne i Finanse JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego)
   • Finanse 2 – Finanse międzynarodowe, Finanse UE
   • Finanse Międzynarodowe i finanse UE
   • Rachunkowość 1 – Organizacja i dokumentacja rachunkowości
   • Rachunkowość 2 – Rachunkowość bankowa, Rachunkowość ubezpieczeniowa
   • Rachunkowość bankowa
   • Rachunkowość ubezpieczeniowa
   • Rachunkowość finansowa
   • Bankowość – podstawy bankowości, ryzyko bankowe
   • Podstawy ekonometrii
   • Ryzyko bankowe
   • Finanse przedsiębiorstw
   • Ubezpieczenia
 • Kierunek Finanse i Rachunkowość pozwoli Ci zdobyć specjalistyczną wiedzę z interesującego Cię obszaru ekonomii, w szczególności finansów i rachunkowości, otwierając przed Tobą aż sześć specjalności.

  SPECJALNOŚĆ: BANKOWOŚĆ
  Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania sektora bankowego nakierowanego na świadczenie usług komercyjnych. Dowiesz się wszystkiego o systemie bankowym, jego instytucjach i zjawiskach finansowych zachodzących w gospodarce rynkowej. Dogłębnie poznasz też produkty i usługi bankowe.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności bankowość
   • Systemy bankowe
   • Prawo bankowe
   • Operacje bankowe
   • Zarządzanie ryzykiem kredytowym
   • Systemy informatyczne w bankowości
   • Bankowość elektroniczna

  SPECJALNOŚĆ: UBEZPIECZENIA
  Zdobędziesz umiejętności niezbędne w pracy w sektorze ubezpieczeń, a także przydatne w zarządzaniu ryzykiem przy tworzeniu instrumentów ubezpieczeniowych. Otrzymasz teoretyczne zaplecze w zakresie niezbędnym do prawidłowego poruszania się w problematyce ubezpieczeń gospodarczych.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności ubezpieczenia
   • Podstawy ubezpieczeń w aspektach prawno-organizacyjnych
   • Ubezpieczenia na życie
   • Ubezpieczenia społeczne
   • Instytucje rynku ubezpieczeniowego
   • Ubezpieczenia działu 2

  SPECJALNOŚĆ: FINANSE I RYNKI FINANSOWE
  Decydując się na tę specjalność, zyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu finansów, rachunkowości oraz funkcjonowania rynków finansowych. Poznasz dokładnie ich mechanizmy, instrumenty, uczestników i wzajemne relacje. Dowiesz się, jak funkcjonują krajowy i międzynarodowy rynek finansowy oraz jak wyglądają powiązania instytucjonalne i kapitałowe w tym obszarze.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności finanse i rynki finansowe
   • Strategie przedsiębiorstw na rynku pieniężno-kapitałowym
   • Formy finansowania działalności gospodarczej
   • Inwestycje finansowe
   • Zarządzanie ryzykiem kredytowym
   • Międzynarodowe rozliczenia finansowe
   • Rynki walutowe

  SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
  Zdobędziesz podstawową wiedzę o systemie, funkcjach, rodzajach, zasadach i technikach rachunkowości – przede wszystkim międzynarodowej. Dowiesz się o podatkach i ich zbiorach, roli w budżecie publicznym i budżecie podmiotów płacących podatki. Swoją wiedzę będziesz mógł wykorzystać do przeprowadzenia analizy SWOT, związanej z zakładaniem nowej firmy.

  • Sprawdź przedmioty rachunkowe realizowane w ramach specjalności rachunkowość i podatki
   • Podstawy rachunkowości – księgowy w biznesie
   • Rachunkowość MSP
   • Rachunkowość międzynarodowa
   • Sprawozdawczość finansowa
   • Analiza sprawozdań finansowych
   • System podatkowy w Polsce i podstawy rachunkowości podatkowej
    VAT w rachunkowości i rozliczenia z tytułu VAT
   • Rachunkowość finansowa
   • Finanse przedsiębiorstw – zarządzanie finansami

  SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI ACCA
  Rachunkowość i podatki ACCA to wyjątkowa specjalność, która powstała dzięki zdobyciu przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula akredytacji Association of Chartered Certified Accountants. ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Jej posiadanie zwiększa szansę na awans na kierownicze stanowisko oraz sukces zawodowy. ACCA należy do największych i najważniejszych organizacji międzynarodowych certyfikujących specjalistów z tej dziedziny. Działa w 180 krajach i zrzesza ponad 450 tys. studentów.

  Ta specjalizacja pozwala więc na zdobycie tytułu międzynarodowej klasy specjalisty z zakresu corporate financial management. Program studiów i egzaminy są zgodne zarówno ze standardami uczelni w zakresie podatków i rachunkowości, jak i wytycznymi ACCA. Jako absolwent uzyskasz dyplom ukończenia studiów wydany przez AFiB Vistula wraz z suplementem zaświadczającym o zdaniu wybranych egzaminów z programu ACCA.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności rachunkowość i podatki ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants)
   • Podstawy rachunkowości – księgowy w biznesie
   • Rachunkowość MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw)
   • Rachunkowość międzynarodowa
   • Sprawozdawczość finansowa
   • Analiza sprawozdań finansowych
   • System podatkowy w Polsce i podstawy rachunkowości podatkowej
    VAT w rachunkowości i rozliczenia z tytułu VAT
   • Rachunkowość finansowa
   • Rachunkowość zarządcza 1
   • Prawo gospodarcze
   • Zarządzanie efektywnością w przedsiębiorstwie
   • Audyt i ład korporacyjny w przedsiębiorstwie
 • prof. dr hab. Jan Sulmicki

  W latach 1986-1992 oraz 1997-2002 był doradcą prezesa Narowowego Banku Polskiego. W latach 1990-1992 był członkiem rady nadzorczej PBK, z kolei w latach 1992-1997 był przedstawicielem Polski w radzie nadzorczej Banku Światowego w Waszyngtonie, a 1997-2000 wiceministrem w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Specjalista w zakresie m.in: długookresowych zmian w gospodarce światowej, rynku finansowego oraz integracji europejskiej. Autor ponad 100 prac naukowych.

  prof. dr hab. Juliusz Kotyński

  W latach 2002-2006 radca generalny w Departamencie Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1987r.) W działalności naukowej zajmuje się badaniami teoretycznymi i empirycznymi z dziedziny handlu międzynarodowego, finansów, polityki ekonomicznej Polski i Unii Europejskiej oraz europejską integracją gospodarczą i finansową. W marcu 2015 r. został wybrany na członka Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN na kolejną kadencję – na lata 2015-2018. W latach 2013-2015 uczestniczy w cyklu badań, debat i publikacji „Forum Myśli Strategicznej” Polskiego Towarzystwa Myśli Strategicznej i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

  dr hab. Michał Kruszka

  Zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Współpracy z Zagranicą Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, członek Kapituły Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Były członek prezydium zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalista z zakresu analizy rynków finansowych, interakcji rynków finansowych ze sferą realną oraz międzynarodowego świadczenia usług.

  dr hab. Ryszard Michalski

  Dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH. W latach 1988-1995 był wiceministrem finansów. Od lipca 2002 r. do maja 2004 r. był w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za negocjacje finansowe z Unią Europejską, zarządzanie długiem publicznym i współpracę z Narodowym Bankiem Polskim.

  dr hab. Krzysztof Rybiński

  Były rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, obecnie rektor i profesor New Economic University w Ałma Acie w Kazachstanie. Były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, członek Komisji Nadzoru Finansowego, unijnego Komitetu Ekonomiczno – Finansowego i wicegubernator Banku Światowego. Autor publikacji m.in w Financial Times, The Economist i Wall Street Journal. W minionych 5 latach prof. Rybiński przeprowadził ponad 100 wykładów gościnnych dla przedstawicieli z otoczenia społeczno-gospodarczego w kraju i za granicą.

  dr hab. Oskar Kowalewski

  Należy do czołówki światowych ekspertów z zakresu ekonomii. Profesor AFiBV, wykładający również gościnnie na zagranicznych Uniwersytetach. Autor wielu artykułów naukowych. W 2012 r. jako pierwszy Polak został zaproszony do kolegium redakcyjnego czasopisma Family Business Review. Laureat wielu nagród, w tym w 2014 r. otrzymał po raz pierwszy w historii konkursu I nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za rozprawę habilitacyjną. Biegle posługuje się językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

  dr hab. Mirosław Bojańczyk

  Prezes Zarządu polsko-niemieckiej spółki konsultingowej „Taylor Consulting”. Od wielu latjest również dyrektor finansowym firmy deweloperskiej WAN. Jest członkiem Komisji Papierów Wartościowych. Jeden z 50 najlepszych polskich menedżerów w 1997 r. „Home & Market”. Laureat II nagrody gazety „Parkiet” – Najlepszy NFI 1997 r. W Narodowym Funduszu Inwestycyjnym im. E. Kwiatkowskiego był Prezesem Zarządu. Z kolei w Ministerstwie Finansów był wicedyrektorem Departamentu Systemu Bankowego i Instytucji Finansowych. Jest specjalistą w zakresie tworzenia biznes planów, opiniowaniu wniosków kredytowych oraz ocenie projektów inwestycyjnych.

  dr Marek Kulczycki

  Członek Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu FM PBP SA Doktor nauk ekonomicznych (1976), absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W latach 1971-1980 pracownik naukowo-dydaktyczny SGPiS. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, podręczników oraz książek o tematyce ekonomicznej i finansowej. Pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) w Wiedniu (1980-1986). Był dyrektorem departamentu w Ministerstwie Handlu Zagranicznego (1987-1991). Zajmował się współpracą gospodarczą Polski z krajami OECD. W 1991 roku był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. W maju 1992 roku rozpoczął pracę w Polsko-Amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości, gdzie kierował programem pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw.

  dr inż. Barbara Karlikowska

  Absolwentka SGGW. Ukończyła również Polsko – Brytyjskie Studia Ubezpieczeniowe oraz uzyskała uprawnienia Brokera Ubezpieczeniowego. Od 1998 r. jest nauczycielem akademickim. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania ryzykiem. Uczestnik grantu MNiSW – Innowacyjna Polska w Europie 2020 r.

  dr Krystyna Mościbrodzka

  Zastępca kierownika Katedry Finansów i Rachunkowości oraz przewodnicząca Komisji ds. Programów Kształcenia i Zapewnienia Jakości w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Specjalizuje się w zakresie form finansowania przedsiębiorstw oraz ocenie projektów inwestycyjnych i kondycji finansowej banków i przedsiębiorstw. Od wielu lat zajmuje się badaniami naukowymi w Instytucie Finansów, z którym związała się od 1996 r. Prace dyplomowe jej studentów były wielokrotnie nagradzane.

  dr hab. Maciej Dudek

  Profesor nadzwyczajny Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych uzyskał w Massachusetts Institute of Technology w 1999 r. W 2010 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego w SGH w Warszawie. Pracował m.in w Narodowym Banku Polskim, w University of South Florida czy na Purdue University. Reprezentował Polskę w Europejskim Banku Centralnym we Frankfurcie. Autor wielu książek poświęconych makroekonomii i polityce gospodarczej.

  dr hab. Leszek Morawski

  W 1999 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 2014 r. stopień doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest współautorem mikrosymulacyjnego modelu podatkowo-zasiłkowego SIMPL oraz modułu dla Polski europejskiego modelu podatkowo-zasiłkowego EUROMOD realizowanych wspólnie z naukowcami z University of Essex (ISER), IZA i DIW. W latach 1999-2001 współpracował z Ministerstwem Łączności oraz Urzędem Regulacji Telekomunikacji w zakresie oceny polityk cenowych operatorów sieci komórkowych. W latach 2005-2010 współpracował z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w zakresie oceny efektów dystrybucyjnych polityk podatkowo-zasiłkowych. Autor wielu publikacji naukowych. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Studia Ekonomiczne”.

  dr Zdzisław Rapacki

  Ekonomista i absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS /SGH/. Specjalny Przedstawiciel Dyrektora Międzynarodowej Organizacji Pracy ds. Gruzji. W latach 1996-2004 Dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta RP a w latach 2004-2010 Ambasador i Stały Przedstawiciel RP przy Biurze NZ w Genewie. Minister Pełnomocny Ambasady PR w Londynie, Stały Przedstawiciel Polski przy Międzynarodowej Organizacji Turystyki w Madrycie i II Sekretarz w Tokio. Odznaczony m.in. Komandorią Francuskiej Legii Honorowej, Wielkim Krzyżem Zasługi Chile, Komandorią Pogoni i Orderem Wielkiego Ks. Gedymina, Komandorią Orderu Wschodzącego Słońca Japonii.

  dr hab. Jolanta Zombirt

  Specjalistka w zakresie nowych technik finansowych, zarządzania ryzykiem bankowym w kontekście ewolucji regulacji bankowych i strategii banków w dobie golobalizacji rynków finansowych. W latach 1976-1991 związana z Centralą Handlu Zagranicznego Budownictwa BUDIMEX. W 1993 r. była doradcą ministra (Jana Krzysztofa Bieleckiego) w Biurze ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. W 1994 r. była doradcą prezesa Powszechnego Banku Kredytowego, a w 1996 r. prezesa Banku Handlowego w Warszawie. W latach 2002-2007 pracowała jako główny specjalista ds. Rozwoju Rynków Finansowych w Departamencie Systemu Finansowego Narodowego Banku Polskiego. Jest również kierownikiem Zakładu Systemu Finansowego UE w Instytucie Europeistyki UJ.

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE
  Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość to gwarancja zdobycia solidnych podstaw teoretycznych i praktycznych umiejętności. Zapewnią Ci przygotowanie do zawodu i wykształcenie, dzięki któremu szybko staniesz się cenionym specjalistą.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Finanse i Rachunkowość.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

  Specjalistyczna wiedza
  Dzięki wąskim specjalnościom zdobędziesz interesującą Cię wiedzę i rozwiniesz się w kierunku najlepszym dla Twojej zawodowej przyszłości. Wiedzę będą przekazywać Ci praktycy z licznymi osiągnięciami zawodowymi.

  Globalne możliwości
  Program oparty o światowe standardy, stała współpraca ze studentami zagranicznymi i możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w języku angielskim – to sprawia, że studia przygotują Cię na podjęcie pracy także poza granicami Polski.

  Prestiżowa akredytacja
  Wszyscy absolwenci Finansów i Rachunkowości AFIB Vistula otrzymują suplement potwierdzający zaliczenie pięciu z dziewięciu egzaminów ACCA na poziomie podstawowym. ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Jej posiadanie zwiększy Twoje szanse na awans na kierownicze stanowisko oraz sukces zawodowy.

  Biznesowe podejście
  Dzięki zajęciom prowadzonym przez uznanych praktyków, zdobędziesz nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także dowiesz się, jak wykorzystać ją w praktyce. Doświadczenia wyspecjalizowanej kadry i możliwość nawiązania pierwszych kontaktów podczas praktyk z pewnością znajdą swoje przełożenie na znalezienie pracy i realizowanie się w niej zawodowo.

  Studia online
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula to jedna z niewielu uczelni wyższych, która oferuje studia w trybie online. Dzięki tej możliwości możesz swobodnie rozwijać się, pracować, wykonywać swoje obowiązki i jednocześnie zdobywać wyższe wykształcenie. Gdziekolwiek jesteś, o dowolnej porze dnia i nocy – to Ty decydujesz kiedy zrealizować aż 60% swoich zajęć.

  MOŻLIWOŚCI PRACY
  Jako absolwenta Finansów i Rachunkowości czeka Cię wiele ciekawych i intratnych posad w różnego rodzaju placówkach.Twoje przyszłe miejsce pracy zależy od specjalności, na którą się zdecydujesz.

  Rachunkowość i podatki:

  • biura rachunkowe,
  • biura obsługi nieruchomości,
  • firmy konsultingowe,
  • doradztwo podatkowe
  • kancelarie notarialne i komornicze.

  Finanse i rynki finansowe:

  • fundusze inwestycyjne.
  • firmy leasingowe,
  • firmy factoringowe,
  • banki,
  • Giełda Papierów Wartościowych.

  Ubezpieczenia:

  • zakłady ubezpieczeń,
  • agencje pośrednictwa ubezpieczeniowego,
  • biura brokerskie,
  • firmy związane z likwidacją szkód ubezpieczeniowych,
  • banki,
  • biuro Rzecznika Finansowego
  • KNF, ZUS, PTE i OFE.

  Bankowość:

  • duże banki komercyjne,
  • lokalne banki spółdzielcze,
  • Bank Gospodarstwa Krajowego,
  • Związek Banków Polskich,
  • Narodowy Bank Polski,
  • instytucje pośrednictwa kredytowego i doradztwa kredytowego.

  Finance and financial market – investment capital market:

  • fundusze inwestycyjne.
  • firmy leasingowe,
  • firmy factoringowe,
  • banki,
  • Giełda Papierów Wartościowych.

  Rachunkowość i podatki ACCA

  • biura rachunkowe,
  • biura obsługi nieruchomości,
  • firmy konsultingowe,
  • doradztwo podatkowe
  • kancelarie notarialne i komornicze,
  • przedsiębiorstwa.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia niestacjonarne (w tym online) 400 zł 4 500 zł 2 400 zł 520 zł

  Uchwała Rady Wykonawczej o opłatach

  Pobierz

  Aneks do Uchwały Rady Wykonawczej

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- czwartek 10.00-18.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close